Biblioteca Judeţeană Hunedoara

Eminescu, Mihai (1850-1889)

Subiect Tematic: Eminescu, Mihai (1850-1889)
Lucrări: 0 lucrari in 429 publicatii in 6 limbi
Analize şi sinteze literare pentru liceu : scriitori canonici şi opere reprezentative de: Simion, Eugen; Rogalski, Florina; Simion, Eugen; Grigor, Andrei (Text tipărit)
Amintiri despre Eminescu ; Profesori şi colegi bucovineni ai lui Eminescu de: Ştefanelli, Teodor V.; Sbiera, Radu I.; Isopescu, Samoil I. (Text tipărit)
Arta cuvântului la Eminescu de: Caracostea, Dumitru (Text tipărit)
Amintiri despre Eminescu de: Ştefanelli, Teodor V. (Text tipărit)
Acolade de: Martin, Aurel (Text tipărit)
Amintiri despre Eminescu de: (Text tipărit)
Aproape de luceafăr de: Talianu, Emil (Text tipărit)
Actualitatea clasicilor : studii de: Ornea, Zigu (Text tipărit)
Subiecte
Doina Trei cai / Stănescu, Nichita - text Ducic, Ioan George, Alexandru publicistica eminesciană Budai Deleanu, Ion Popa Tanda / Slavici, Ioan Lăpuşneanu, Alexandru Hamlet / Shakespeare, William eseuri Lovinescu, Eugen - critica subiectivă Baudelaire Somnoroase păsărele Limba noastră / Mateevici, Alexei Villon, François Celan, Paul alocuţiune Creţia, Petru Arghezi, Tudor - arta poetică clasici români paşoptism poezia românească în sec. XIX şi începutul sec. XX Ultima emisiune / Caragiale, I. L. Popovici, Titus Vulcan, Iosif Eminescu, Mihai - poezia de dragoste Blestemul / Bolintineanu, D. Galaction, Gala Biografii personale Ionescu, Radu Caragiale, Ion Luca - proza Bordaş, Liviu Noapte de vară / Coşbuc, George Hudiţă, Ioan Rovenţa-Damian, Georgina Caragiale - limba personajelor generaţia '80 poezia contemporană dregători Asklepios Eminescu, Mihai - poezia Eu nu strivesc corola de minuni a lumii Ciocoii vechi şi noi - critică literară Bacovia, George Câmpeanu, Elie Cotruş, Aron Cântare omului - Arghezi Groza, Petru Dr. Cipariu, T. Răscoala / Rebreanu, Liviu. epistola Morariu, Iuliu Carte românească de învăţătură - fragmente cenzura Pasărea de lut / Pillat, Ion Vara cea luminoasă / Petrescu, Cezar Alexandru Ioan Cuza / Eftimiu, Victor Călinescu, George - aprecieri critice Puşcariu, Sextil Memorii / Eliade, Mircea Floare albastră / Eminescu, Mihai Directorul: fragment / Arghezi, T. proză bănăţeană pamfletul portret literatură clasică latină O, rămâi ... repere critice Tănase, Constantin La conac Donna Alba - Mihăescu, Gib Esenin, Serghei Gândirea - revistă Apus de soare / Delavrancea, Barbu Ştefănescu examenele naţionale Pământul deocamdată / Păunescu, Adrian documente de metal A mai trecut o vreme / Arghezi, Tudor Deşteaptă-te, române! Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte / Ispirescu, Petre Barbu, Ion - aprecieri critice Văcărescu, Iancu (1792-1863) Teodorescu-Branişte, Tudor teoria literară scrisoarea imaginară Kiropol, Miron Cehov, Anton Pavlovici clasic Optzecişti Etymologicum Magmum Romaniae / Hasdeu, B.P. Critice/Lovinescu, Eugen Nanu, D. Goga, Octavian - poezia Sorescu, Marin - universul creaţiei literatura română contemporană Monografie Ghica, Ion obiceiuri româneşti literatura populară română Centenarul apariţiei Luceafărului Danton: fragment /Petrescu, Camil Ora fântânilor / Vinea, Ion Dan, Pavel literatura română veche context social Răzvan şi Vidra Moldova Tasso, Torquato Varlaam Bucuţa, Emanoil Jocuri pentru copii Eminescu - Leopardi Nerval Cochinescu, Ioan Mihai Suchianu, I. Titulescu, Nicolae Maugham, William Somerset Petică, Ştefan Goga, Octavian - aprecieri critice Prodan, David Cum se înţeleg ţăranii/Caragiale, I.L. După melci: text / Bacovia, G. arta epistolară Stănescu, Nichita - Gheorghie, Don Umbra / Arghezi Ordin:text / Botta, E. limbaj poetic utopia Jacob, Max Hesiod Micu-Klein, Samuil Blaga, Lucian- universul poetic Oameni cari au fost / Iorga, N. scriitori români portrete si analize literare realism Athanasiu, Constantin Vara / Coşbuc eseuri de critică literară Marx, Karl Mihalaş, Marcel Eminescu, Mihai despre Nuvela psihologică Secretul doctorului Honigberger / Eliade, Mircea Caragiale, Ion Luca El Prado mitul Maiorescu, Titu/biografie oralitate ghicitori Blandiana, Ana proletcultism Ciocnirea/Cărtărescu, Mircea Noaptea de decemvrie Umbra lui Mircea. La Cozia Cantacuzino, Constantin - stolnicul Descriptio Moldavae interviuri Iancu de Hunedoara Imaginarul spaţiului privat Caraion, Ion Ştefan cel Mare, Domn al Moldovei - 1433-1504 texte literare pentru clasa IV Mihnea şi Baba / Bolintineanu, Dimitrie - text Gramatici sanscrite Eminescu, Mihai - publicistul Baroane / Arghezi, Tudor Topliceanu, Traian filosofie românească romantismul românesc Cornu, Aurora Ciurtin, Eugen Călin-file de poveste Brâncuşi, Constantin romanul realist critici Dragoş, Nicolae cronicari moldoveni mitologie romantică Adam şi Eva/ Arghezi, T. recenzie Cezara/Eminescu, Mihai Letopiseţul Ţării Moldovei de la zidirea lumii până la 1601 / Costin, Nicolae istoriografia romănească În dulcele stil clasic / Stănescu, Nichita comentarii literare Reymont - Dan, Pavel Cantemir, Dimitrie ziaristică şi literatură Iancu, Avram Eminescu în limba germană Din taine / Arghezi Popovici, D. Rondelul rozelor junimişti populism Criticilor mei - Eminescu, Mihai postmodernismul Racovski, Chr. studii eminesciene Enescu, G. Moş Nichifor Coţcariul / Creangă Urcan bătrânul / Dan, Pavel France, Anatole Goldmann, Lucien Lăncrănjan, Ion elitism antologie de texte Şi dacă... Aurul cenuşiu / Maliţa, Mircea În vreme de război / Caragiale, Ion Luca Biserica neagră / Baconsky Platon (c. 428-348 î. Hr.) Eminescu şi Basarabia Psalmi / Arghezi, T. Traven, B. Decameronul Cazimir, Otilia Proust, Marcel Groapa de Eugen Barbu Carandino, N. Critică şi interpretare Perrault, Charles Farago, Elena Şolohov, Mihail - povestiri Niceta de Remesiana Bălăuca / Lovinescu, Eugen Timpul - revistă Cidul: Corneille, Pierre Proclamaţia 21-22 ian. 1821 /Tudor Vladimirescu - fragment Fraţii Jderi Popa Tanda (vocabular) Gautier, Théophile Garcia Lorca, Federico Caietele Princepelui/Barbu, Eugen Seară de mai / Arghezi, Tudor Bălcesu, Nicolae Aderca, Felix Tonitza Academia bârlădeană - 1916 unitatea naţională Speranţia, Eugeniu Taşcu, Valentin Caloianul/Lăncrănjan, Ion fond documentar Scrisorile eminesciene Greierele şi furnica / La Fontaine Wickert, Erwin Opera lui Mihai Eminescu / Călinescu, George sistemul juridic Hemingway, Ernest Alecsandri, Vasile - referinţe critice Kipling, Rudyard Orfeu realismul traduceri umanismul românesc Cântăreaţa cheală tautologia Nicolae Labiş sau lupta cu inerţia / Raicu, Lucian propagandă legenda istorie literară Viaţa lui I. L.Caragiale / Cioculescu fraudă intelectuală Adam şi Eva / Rebreanu, Liviu Noica, Constantin - poet Eminescu, Mihai - satira sintaxa Greuceanu Babeş, Victor eminescianism Zeromski, Stefan jurnalism eseu Letopisetul Ţării Moldovei / Ureche, Grigore Brezeanu, Ion Eminescu - umorul Cârlova, Vasile (1809-1831) Romantismul românesc Acterian, Jeni viaţa Năpasta / Caragiale, Ion Luca Odobleja, Ştefan Anchetatorul apatic / Duda, Virgil Gheorghe, Ion proza contemporană Călin (file din poveste) Meşterul Manole / Blaga, Lucian Savu, Tudor Dumitru Şarpele / Eliade, M. romantism literar istoria literaturii române Lapedatu, Alexandru istorie romanul istoric Nişte ţărani / Săraru, Dinu Pasteluri / Alecsandri, Vasile gimnaziu Avatarii faraonului Tlá / Eminescu, Mihai pixul - istorie Călinescu, George Lazăr, Gheorghe Popa, N. I. Sărutul - sculptură Zăpezi fără întoarcere / Dragoş, Nicolae Biografie bojdeuca din Ţicău Eminescu Isopescu, Claudiu Baronzi, George Binding, Rudolf corupţie Dimov, Leonid istoriografia română sec. XIX Văcărescu, Nicolae (1784-1828) Cuvinte potrivite Genette, Gérard Franţa Hordou Xenopol, Alexandru D. postpaşoptismul în literatură Sorescu, Marin junimiştii Plath, Sylvia (1932-1963) Goldiş, Vasile Heliade-Rădulescu, Ion - critic literar Hanul Ciorilor / Slavici, Ioan Stancu, Horia Vis de toamnă Macedonski, Alexandru - aprecieri critice pamfletul caragialesc Adameşteanu, Gabriela Păsările / Ivasiuc, Al. Barbu, Ion - romanul "Principele" Husar, Alexandru Modernismul- curent literar cronică literară poezie comentarii Vaarlam texte literare Foscolo, Ugo Alexandrescu, Sorin Zburătorul Tăutu, Ionică Moisil, Constantin Primii "Junimişti" Păunescu, Adrian Rosetti, Al. Cuptor/Bacovia Orlando furioso Lacustră Golopenţia, Anton Iorga, N. - Memorii balzacianismul Voltaire, François-Marie Arouet Scrisoarea III Convorbiri literare Duda, Virgil geopolitică cartea - temă în literatură Scraba, G.D. Horea Ciura, Alexandru critici eminescieni Chinezu, Ion Moara cu noroc / Slavici, Ioan Cârdu, Petru arhipersonajul Ţepelea, Gabriel Viaţa românească - revistă La cumpăna apelor / Blaga, L. La Fontaine, Jean de Codreanu, Mihai Mihai Eminescu - eroul literar folclor La Medeleni / Teodoreanu Teleki Sámuel Cristea, Valeriu realismul lui Slavici Londra Cântece bătrâneşti Fefeleaga / Agârgiceanu, Ion Şora, Mariana analiză literară influenţe străine în literatura română Pann, Anton - centenar Ţepeneag, Dumitru epicul românesc Coşbuc, George - aprecieri critice Ţiganiada / Budai Deleanu, Ion Alecsandri, Vasile Gabrielescu, N. bibliografie Avramescu, Marc-Mihail Stoenescu, Virgil critica literară democratică politică Temeiul ni-i frăţia / Arghezi, Tudor Cezara neologisme Rovenţa, Georgina Coandă, Henri comparatism Ionel Popescu - personaj literar Dimitrescu-Iaşi, C. Descartes, Réne balada populară Leonardo da Vinci Piatra Neamţ În miezul verii/Coşbuc, George Michelet, J. pamfletul politic barocul românesc mitul lui Prometeu naţionalism românesc Petrescu, Cezar Băltăreţu / Ghica, Ion Paradis în destrămare Coloană de-a lungul/Dragoş, Nicolae Piru, Alexandru - receptare critică Caragiale, Ion Luca - aprecieri critice Milescu, Nicolae Petraşcu, N. Orzeszkowa, Eliza Călin nebunul/Eminescu, Mihai teorie literară Buzura, Augustin Anii marilor frământări eminesciene Crainic, Nichifor realismul rebrenian Sevcenko, Taras biografii de personalităţi Anghel, Paul Ehrenburg, Ilia Petru Cercel Laurenţiu, Dan Alexandru Ioan Cuza (domnia) Poezie românească Păunul : text / Bacovia, George trasee turistice Blake, William Literatura nouă / Călinescu, George Blaga, Lucian literatura română - privire sintetică Psalmii Titel, Sorin Isac, Emil neoclasicism şi luminism (1787-1840) Antipa, Grigore Introducţie- Kogălniceanu, Mihail Maiorescu - Slavici Cioculescu, Şerban - receptare critică Rădulescu-Motru, Constantin - teoretician al culturii Russo-Locusteanu, N. barocul Săraru, Dinu Baum, L. Frank Lostriţa / Voiculescu Philippide, Alexandru Botta, Emil politica literaturii gândirea filosofică Glossă Pădurea spânzuraţilor / Rebreanu, Liviu romanul psihologic dicţionarul Eminescu Drumul egal al fiecărei zile / Adameşteanu, Gabriela Enigma Otiliei Testament / Arghezi, Tudor - text Cervantes Duduca Mamuca / Hasdeu, B.P - fragment Locul unde nu s-a întâmplat nimic Moartea lui Ipu / Popovici, Titus Rollinat, M. Lauda somnului / Blaga poemele homerice Doamna Bovary / Flaubert Boccaccio vocabular teatrul eminescian Uscătescu, George Temeiurile populare ale creaţiei lui Eminescu Călinescu, George - estetica monografie Coşbuc - traducător Voinescu, Alice Pe Argeş în jos / Vlahuţă, Alexandru Faptura mamei / Vieru, Grigore Hypnos Şincai, Gheorghe Uricaru, Eugen amintiri Ion Barbu/Vianu, Tudor Blaga, Lucian - individ şi cosmos Heliade Rădulescu, Ion - scrisori Letopiseţul Ţării Moldovei de la Aron Vodă... / Costin, Miron expresionismul românesc comportament politic Rousseau, Jean-Jacques Nici o silabă-ntreagă / Arghezi, Tudor România literară - revistă - Aiud Amintiri din copilărie / Creangă, Ion Nunta Domniţei Ruxandra / Sadoveanu, Mihail Critica lui Titu Maiorescu sfârşitul lumii temă literară iluminismul românesc Marino, Adrian Sibiu Sultănica: fragment / Delavrancea, B. Popescu, Dumitru Radu critică şi istorie literară Paşa Hassan Luceafărul / Eminescu Cântarea României / Russo, Alecu Baudelaire, Charles Poveste sentimentală / Stănescu, Nichita Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie/ Eminescu, Mihai critica literară Istrati, Panait Prefaţă la Gramatica din 1828 / Heliade-Rădulescu, Ion Noica, Constantin/1909-1987 Antim Ivireanul, Mitropolit al Ţării Româneşti societăţi de lectură Iacoban, Mircea Radu Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război Mitul în literatură Iorga, Nicolae - proza Dacica Nietzsche, Friedrich Wilhelm Eminescu - Arghezi filosofie Topârceanu, George - romancier Văcărescu, Elena Keber, Iosif snoava Balta-Albă / Alecsandri, Vasile Verlaine, Paul Ochi de urs / Sadoveanu Macedonski, Alexandru - caracterologie Prus, Boleslaw Erotica lui Eminescu(idei şi atitudini) Simonescu, Dan Mihai Eminescu opera religioasă Sara pe deal / Eminescu, Mihai Barthes, Roland Pavese, Cesare Călin, Liviu Scântei galbene / Bacovia, George lumea rurală Şora, Mihail Montesquieu Zeletin, Ştefan itinerarii literare Literatura română după al doilea război mondial - sinteză sinteze literare Piru, Alexandru Brad Pe drum / Arghezi, Tudor poezia de dragoste Vianu, Tudor - opera aspecte biografice album Brătianu, Gheorghe lingvistică Donici, Alecu Oedip / Vianu, Tudor Dumitrescu, Geo Melancolie / Eminescu, Mihai Incaşii Rebreanu, Liviu - romancier Verdi clasa a II-a Petrovici, Ion obiceiuri populare de iarnă Pan / Blaga, Lucian Bonfante, Giuliano Racul / Ivasiuc, Al. sacrul Clasicism Sobieski şi românii Blaga, Lucian - dramaturgia Testament / Arghezi, Tudor Eminescu, Mihai - poezia populară Georgica a IV-a / Cărtărescu, M. Tablete din ţara de Kuty / Arghezi, Tudor învăţământul românesc Leoaică tânără, iubirea / Stănescu, Nichita Maiorescu, Titu - scriitor Grai valah sonete Machiavelli, Niccolò traduceri în limba română Giono, J. presa bănăţeană Sărmanul Dionis / Eminescu, Mihai genuri şi specii literare Andersen, Hans Christian Poeme cu îngeri / Voiculescu, Vasile semiotică Istoria românilor subt Mihaiu Vodă Viteazul - Bălcescu, Nicolae - fragment Cezara/Eminescu,Mihai Pardău, Platon Emmanuel, Pierre folcloristica Blecher, Max Paleologu, Alexandru Mihai Viteazul literatura comparată Constantin Brâncoveanu, Domn al Ţării Româneşti Brătescu-Voineşti propoziţii subordonate Văcărescu, Ienăchiţă (1740-1797) Timbru / Barbu, Ion Luchian, Ştefan Maiorescu, Titu Vergilius Popovici, C.A. Comediile lui Caragiale Dumitrescu-Buşulenga, Zoe Din clasicii noştri / Papu, Edgar Vlahuţă, Alexandru ODĂ Ideea de literatură/Marino Vermeer van Delft, J. Anoiulh, Jean cosmogonia cultura indiană figuri de stil Descriptio Moldavae - Cantemir, Dimitrie Copacul - Barbu, Ion Pavelescu, Cincinat relaţii italiano-române Mortua est / Eminescu Cântec / Stănescu, Nichita Schiller, Friedrich Transilvania Papu, Edgar mituri Fundăţeanu, H. Groapa / Eugen Barbu Ariosto romanul mitic Serile la Mirceşti Alexandru Lăpuşneanu / Negruzzi, Costache Grup Scriitori români ciclul primar clasa I-a Mara / Slavici, Ioan Calul - operă literară Enigma Otiliei - caracterizarea personajelor Karnabatt, D. Dimineţile lungi / Anton, Costache Cărticică de seară/Arghezi dialectologie Balzac Suflete tari Boiardo pamfletul eseu Un om necăjit Vasilescu-Valjean, Ion Alexandru Blaga, Lucian - universul poetic limbajul artistic figurat Izvorul nopţii (vocabular, fonetică) Junimea Filimon, Nicolae Patul lui Procust / Petrescu, Camil gândire politică francofilie Boeriu, Eta Oltul / Goga O scrisoare pierdută Originea şi dezvoltarea limbii române Brătescu-Voineşti, I. Al. Ionescu, Eugen - teatrul absurdului Ghibu, Onisifor Gorki, Maxim Emoţie de toamnă (vocabular, fonetică) Eftimiu, Victor Machu Pichu Millo, Matei Greta Garbo / Petrescu, C. spiritul şi figurile sale arhetipale Nietzsche, Friedrich Enescu, Radu Cronologie autograf Descântec Guga, Romulus Costin, Miron Bogdan-Duică, G. Slăvescu, Victor Daninos, Pierre La curţile dorului / Blaga, L. teste naţionale clasicismul în literatura română Petean, Mircea Shakespeare - antropologia renaşterii indianism Logodnicul / Papadat-Bengescu, Hortensia literatura română - receptare universală Papiu-Ilarian, Alexandru Tudoran, Dorin Chiriţa în provincie Clasicii noştri/Streinu, Vladimir Barbu, Ion- universul poetic Ultimele / Paraschivescu, Miron Radu Goma, Paul teme literare majore Datini postmodernitate Papini, Giovanni Istrate, Gheorghe Anton, Costache romanul estetic Sadoveanu, Mihail - aprecieri critice Iorga, Nicolae pamflet Asachi, Gheorghe vocabular eminescian Densuşianu, Aron Eminescu, Mihai - postume Pârvan, Vasile - teoretian al culturii expresii idiomatice Ţara de dincolo de negură / Sadoveanu, Mihail Călinescu, G. naturalism Copil din flori/Arghezi Contemporanul - revistă Versuri / Petrescu, Camil Cântare / Arghezi Iacobescu, D. Rădulescu-Pogoneanu, I. Gorovei, Artur Creion : text/Arghezi, T. Goga, Octavian reviste literare interbelice America - descoperirea Bărbulescu, Ilie Porumbescu, Ciprian Conu Leonida faţă cu reacţiunea - Caragiale, I.L. literatura rusă scriitori români Teatrul modern simbolismul românesc Crăciunul - semnificaţii Cassian, Nina cinematografia Baba Cloanţa / Alecsandri, V. Shakespeare, William jargoul Petöfi Sandor neoromantism Ce-ai cu mine, vântule?/Arghezi Adela / Ibrăileanu, Garabet poezia română feminină Pentru oamenii acestui pământ / Stancu, Zaharia dramaturgia românească Demian, Aron Alfieri, Vittorio Doamna de Sévigné Slavici - Maiorescu Eminescu - Creangă Densusianu, Ovid - critic literar Moara lui Călifar / Galaction, Gala poezia românească Teodorescu, Cristian Marea - metaforă Quinet, Edgar Imperiul Habsburgic în viziunea lui Mihai Eminescu Vizita / Caragiale, Ion Luca literatura română interbelică romanţe Racoviţă, Emil Lovinescu, Eugen -critica Contribuţii la lămurirea "enigmaticei" "Floare albastră" Shakespeare în Italia texte critice Botta, Dan critic, istoric, estet Mănăstirea Văratec Pandrea, Petre Dragomir, Mihu Micu, Samuil Diaconescu, Mihail Nunta Zamfirei / Coşbuc D-l Goe iluminism antologie Böll, Heinrich Şandru, Mircea Florin meditaţia filosofică basmul balade populare Viaţa lui Eminescu / Călinescu Lisle, Leconte de Petrescu, Camil Povestea Huzmetarilor / Golescu, I. Leopardi, Giacomo junimismul Stancu, Zaharia scrisori baroc istorie și critică literară Moisil - familia anacolutul Stanca, Radu Micu-Klein, Inochentie Gregorian, George poezia bacoviană viaţă şi moarte Geto-dacii Murgu, Eftimie Pseudo-kinegeticos Nevroză / Bacovia, George natura în literatură Slavici, Ioan - aprecieri critice Istoria literaturii române contemporane corespondenţa lui Eminescu Umanismul Cerbul cu stea în frunte Lenin, Vladimir Ilici Militaru, Vasile Eliade, Mircea Ioana- Holban, A. Psalmul 48 / Dosoftei Teodorescu, Virgil Bârseanu, Andrei Bunicul / Delavrancea, Barbu Ştefănescu Vara Sfântului Mihai (8 noemvrie) muzica simbolismul Colaborarea lui Eminescu la "Familia" sfatul domnesc proza fantastică moldovenism cosmologie Leopardi Holban, Ion Conrad, Joseph Ionesco, Eugène poezia religioasă Lenau Ipoteşti Cuza, Alexandru Ioan (domnia) Montale opinii politice Budai-Deleanu, Ion - 1760-1820 Vulcănescu, Mircea Paraschiv, Vasile Danton / Petrescu, Camil Gârleanu, Emil Zarifopol, Paul Lirică română Hegel în cultura română Reymont - Rebreanu Pasul dulce / Arghezi, Tudor poezia patriotică postmodernism Dacia literară Zamfirescu, Duiliu Eul poetic / Arghezi, T. Ars poetica - Arghezi Să ţi-o sărut / Arghezi, Tudor Personajele - teorie literară Stahl, H.H. Stendhal statul dac Teatrul Ghica, Ion - referinţe critice Călin (file de poveste) Descântec / Arghezi, T. Guicciardini, Francesco Vedele Moisil, Grigore - matematician, cibernetician Dante şi literatura română ortodoxia Gorunul O viaţă de om. Aşa cum a fost A murit Caragiale / Goga, Octavian Complotul bubei/Hasdeu, B.P.-text Andrei, Petre Marinescu, I.M. Planeta celor doi sori comunicări Spania Lettres philosophiques / Voltaire limba română literară Cuza, Alexandru Ioan Critică literară italiană Testament Roller, Mihai Eminescu, Mihai - naţionalismul Caragiale, Mateiu I. compunerea şcolară genul dramatic Viaţa lui Ştefan cel Mare / Sadoveanu, M. Panu, G. Familia - revistă Eminescu - referinţe critice Schopenhauer, Arthur Psalm / Blaga Ielele/Văcărescu, Iancu Cel ce gândeşte singur/Arghezi, Tudor Russo, Alecu - aprecieri critice Director Creangă, Ion - poveşti manifestări omagiale Căprioara din vis Pax magna / Blaga, Lucian povestirea Caragiale, Ion Luca - spiritul critic Adevărul - ziar Discurs la alegerea lui Cuza / Kogălniceanu, M. Aci sosi pe vremuri Hölderlin, Friedrich Odă în metru antic Transilvania -- Cultură şi civilizaţie -- Istorie Istorie literară Alexandru Lăpuşneanul - caracterizarea personajelor mistica creştină Maiorescu, Titu - estetica sonetul elegiac Topârceanu, George - 1886-1937 stilistica eminesciană cinematografia exilului Caragiale, Ion Luca - universul creaţiei Momente şi schiţe / Caragiale, I. L. colocvii Transilvane cetăţi fără somn / Brad, Ion Carianopol, Virgil Neculuţă, D. Th. - poet Eliade, Mircea- viaţa şi opera Scrisoarea I / Eminescu, Mihai Baltagul (vocabular) literatura religioasă O samă de cuvinte / Neculce, Ion În grădina Ghetsimani Nicolae Filipescu /Iorga, N. - fragment Brăescu, Gheorghe Pasărea ciudată Odobescu, Alexandru Crăişorul Horia/Rebreanu, Liviu Dante, Aligheri Stilurile limbii române Boccaccio, Giovanni Ibrăileanu, Garabet - critic etnologie Roll, Ştefan Busuioceanu, Alexandru A. Întâmplări în irealitatea imediată / Blecher, Max Numai una / Coşbuc, George Anghel, Dimitrie Iosif, Şt. O. Iliescu, Nicolae poezia lui Arghezi Târgu Mureş Barbu, Eugen Cântare omului - în literatura universală Ovidius Naso, Publius Eminescu - metafora mării intertextualitate totalitarism Născocitorul / Arghezi, Tudor Rosetti, C.A. Pârvan, Vasile Macedonski, Alexandru Introducere în opera lui I.H. Rădulescu/Piru, Al. Eu, umbra / Arghezi folclor românesc Eminescu, Mihail poporanism Lipatti, Dinu Vitoria Lipan Bacalaureat- limba şi literatura română Ureche, Grigore literatura pentru copii Eminescu - dicţionarul lingvistica textului Vlădescu-Răcoasa, George Blesteme / Arghezi, Tudor realismul românesc Cummings, E.e. călătoria - motiv literar mitologii curente literară A fost o noapte oarbă / Arghezi, Tudor Poate că e ceasul / Arghezi, Tudor Daudet, Leon Cărtărescu, Mircea poetică Kalustian, L. Hugo, Victor Constantinescu, Pompiliu - critic În dulcele stil clasic : text / Stănescu, Nichita Bărbaţii înălţimilor / Călin, L. - text Carroll, Lewis Memento mori / Eminescu, Mihai Tablou de iarnă / Bacovia, George Petöfi Sándor clasicism Manuscrise Renaşterea Comarnescu, P. Eminescu, Mihai - proza Vladimirescu, Tudor Mille, Constantin scrisoarea de afaceri Lostriţa Cordovanii - Lăncrănjan, Ion Rousseau, Jean Jacques Chemarea înălţării/Arghezi Paradisul suspinelor:"Eu şi celălalt"/Vinea, I. Rădăcini / Papadat-Bengescu, Hortensia Două stepe / Arghezi Holban, Anton - dramaturg Tzara, Tristan simboluri Imaginarul spaţiului public Ureche, Grigore - cronicar Despre purpură / Uricariu, E. Metropole / Rebreanu, Liviu Euridice Izvorul nopţii - operă literară Neculce, Ion - cronicar Machu Picchu Marele singuratic / Preda, Marin români celebri ortodoxie La Hanul lui Mânjoală / Caragiale, I. L. Garibaldi, Giuseppe Psalmul 46 / Dosoftei India Arghezi, Tudor- universul poetic Kogălniceanu, Mihail eminescian oralitatea lui Creangă Eminescu - Kant Rebreanu, Liviu rococo genul epic Macedonski, Alexandru - proza Psalmi / Doinaş literatura română în Polonia Slavici, Ioan romantism moartea Daci Culianu, Ioan Petru Fata în gradina de aur critică și istorie literară Zamolxe / Blaga artă Cartea albă/Rosetti, Al. arta traducerii Turgheniev, Ivan În pădurea Petrişorului : fragment / Sadoveanu, Mihail Eminescu, Mihai - folclor Poema rondelurilor / Macedonski, Alexandru Într-o grădină/Văcărescu, Ienăchiţă Ion - caracterizarea personajelor Teodoreanu, Al. O. (Păstorel) Uvar / Sadoveanu, M. Bolintineanu, Dimitrie Cine mai trece pe drum: text/Sorescu, Marin Brătianu, Ion C. Brâncoveanu, Constantin Aventura / Botta, Emil Papadat-Bengescu, Hortensia Baranga, Aurel Demonii - Dostoievski Beldiman, Al. Cocea, N.D. Macedonski, Al. - simbolismul românesc Constable Vlasiu, Ion Lautrémont nuvela românească biografie Örkény István Jouvenel, Bertrand de Cenaclul "Lucefărul" timişorean dicţionar tematic Visuri în vuietul vremii / Philippide Vieru, Grigore Fundoianu, Benjamin romantismul în literatură Noapte de mai / Iosif, Şt. O. - text Hanu Ancuţei / Sadoveanu, Mihail Ibrăileanu, Garabet Beniuc, Mihai Iosifescu, Silvian La steaua / Eminescu Dostoievski, Feodor Mihailovici Cisek, Oscar Walter Infinitul - sculptură Din sfaturile uncheşului înţelept Anton Pann / Babeş Mérimée, Prosper critică literară Ardealul / Bălcescu, Nicolae psihologia socială şcolară Grigorescu, Nicolae Plumb / Bacovia, George funcţii boiereşti şcoala românească Ritmuri pentru nunţile necesare"/Barbu, Ion Dobrogeanu-Gherea, Constantin literatura medievală (1521-1787) Cantemir, Dimitrie - aprecieri critice Voiculescu, Vasile- universul poetic Gruia, Călin Ctitorii: text/Pillat, I. Boileau, Nicolas (1636-1711) Şeicaru, Pamfil Manolescu, Nicolae Cel mai iubit dintre pământeni La Vulturi! Mureşanu, Andrei Rădulescu-Motru, Constantin Piuariu, Ioan Molnar învăţământ liceal Rebreanu, Liviu - poet Bumbac, Vasile Grecia clasică romanul autobiografic Centenar Eminescu Rusu, Liviu pamfletul satiric naţional şi universal în literatură Eminescu, Mihai - poezia Prietenie / Arghezi, Tudor Schopenhauer Baltagul / Sadoveanu, Mihail Către Galateea Negrea, Aurelia Maniu, Adrian - comemorare istoria literară Împlinire/Arghezi Dinescu, Mircea Nu sunt ce par a fi / Minulescu, Ion corespondenţă antologie de texte literare istoria sociologiei Rebreanu, Liviu - nuvelist Caragiale, I. L. - om politic Cântece de pierzanie - Beniuc, Mihai Macedonski, Alexandru - dramaturgul analize literare budism Vianu despre Eminescu Belşug / Blaga, Lucian Dionis curriculum vitae Papiu Ilarian, Alexandru Panaitescu-Perpessicius, Dimitrie iluminismul Ore de dimineaţă / Pardău Banuş, Maria naturalismul Claudel, Paul Conta, Vasile Iar nu barbar... :text/Stănescu, Nichita traducători Grimm, Wilhelm Karl Femeia în roşu / Nedelciu, Mircea Paradisul suspinelor:"Eu şi celălalt": text/Vinea, I. mentalitate colective La Polul Nord / Săvescu, I.C. proza sadoveneanu Malul Siretului / Alecsandri, Vasile Galere / Arghezi Hogaş, Calistrat Rosetti, Theodor de Stael, Doamna Mai am un singur dor / Eminescu, Mihai exil românesc artă plastică dorul simbolism - literatură pamfletul publicistic revoluţia din decembrie Vinea, Ion Dar ochii tăi / Arghezi Agârbiceanu, Ion Oameni din lună / Sadoveanu, M. Cuşnarencu, George literatura română modernă Şapte eseuri despre Eminescu Ghid metodic - literatură Volney literatura creştină Psaltirea pre versuri tocmită / Dosoftei Sârbu, Ion D. Cerna, Panait demonismul arghezian Alexandrescu-Tololoi, D. Ureche, Grigore - caracterizarea lui Ştefan cel Mare Dan, căpitan de plai erotism umanismul european Richardson, Samuel avangardismul românesc Problema autenticii versiuni a "Luceafărului" In memoriam Constantini Erbiceanu : fragment/Pârvan, Vasile critica formei Gyr, Radu Maiakovski, Vladimir reviste româneşti psihologie socială Jar / Rebreanu, L. Scrisoarea lui Cocrişel (1600) Revedere Petrescu, Camil - critic Gautier, Theophile Hughes, Ted Dragomir, Caius - interviu Pamfile, Tudor Eminescu, Mihai - dramaturg Cisek, Walter poezia eminesciană Teatrul Naţional Naturalismul românesc Şăineanu, Lazăr Iorga, Nicolae şi "Sămănătorul" revista Manifest activist către tinerime / Vinea, Ion Anii de ucenicie / Sadoveanu, Mihail Eminescu şi romantismul german Introducere în poezia lui Arghezi/Cioculescu, Şerban Hanibal /Jebeleanu, Eugen elită Flacăra păzită / Arghezi, Tudor Lacul / Eminescu Ispirescu, Petru Cuibul invaziilor/Sadoveanu, Mihail convorbiri Papilian, Victor Arghezi, Tudor - aprecieri critice Barbu, Ion Thanatos Eliade, Mircea - viaţa şi opera Tăcerea - sculptură Domnu'Trandafir / Sadoveanu Moş Ion Roată şi Vodă Cuza / Creangă, Ion critici literari Chénier, André Huliganii / Eliade, Mircea Mann, Thomas Cotruş, Aron Cătana Eminescu, Mihai - gândire politică Băltăţeanu, Nicolae post-postmodernismul Trecut-au anii / Eminescu, Mihai Mihai Eminescu - genialul ziarist Eliade la Chicago Ion Barbu. Cosmologia jocului secund/Nicolescu, Basarab La ţigănci poezie bănăţeană monumente artistice Ghibănescu, Gheorghe Liceul "Avram Iancu" din Brad Carp, P.P. Toamna / Goga, Octavian Făt-Frumos din lacrimă Istoria ieroglifică - Cantemir, Dimitrie - fragment Psalmul 97 / Dosoftei După melci Blaga, Lucian - filosof Cel mai iubit dintre pământeni - caracterizarea personajelor Sadoveanu, M. - teme ale operei sadoveniene Popescu, N. D. tematica lirică discursul liric eminescian Pogor, Vasile S-au aurit toamnă pădurile / Tomozei, Gheorghe Eminescu - Coşbuc lied Urechia, V.A. Baconsky, A. E. Tolstoi, Alexei Nicolaevici Gheorghie, Don - Stănescu, Nichita Sava, Ion Maiorescu, Titu - Lovinescu, Eugen Alexandrescu, Grigore Lovinescu, Eugen - viaţa şi opera Reymont - tradus în româneşte Ispirescu, Petre cultură românească Satul românesc în literatură cronicari Minulescu, Ion Luntrea lui Caron / Blaga, L. Arghezi, Tudor personalităţi ardelene manuscrise Fournier,Alain Levantul / Cărtărescu, M. bibliotecile cărturarilor români Stănescu, Nichita atlas Balotă, Nicolae Brăileanu, Traian bardul naţional Ranetti, G. James, Hugo opera shakespeariană literatură universală şi comparată măşti feminine în opera lui Caragiale literatură comparată Culorile sângelui/Diaconescu, Mihail Creangă, Ion (1837-1889) fonetica Dimineaţa / Alecsandri, Vasile Voievodul Stelar / Micu, Mircea Balzac, Honoré de Rolland, Romain Dosoftei Întâlnirea cu mama/Labiş, Nicolae proza românească contemporană literatura franceză Odeanu, Anişoara sămănătorismul Sămănătorism poezie religioasă română Cioculescu, Şerban complementul teoria criticii literare Stere, Constantin De dragoste Kafka, Franz Petrescu, Nicolae Eminescu, Mihai - natura interviuri literare Alexandru, Ioan Ideea : text/Petrescu, Camil Tradiţionalism teme lirice tragice Rebreanu, Fany/soţia lui Liviu Rebreanu Dănilă Prepeleac fabula Cazania lui Varlaam estetică Transcendentalia / Petrescu, Camil Dumitrescu, Mariana Un altul zise / Arghezi eminescologie Gusti, Dimitrie Viaţa lui Ion Creangă / Călinescu Boerescu, Dan-Silviu proza scurtă realist-psihologică Alecsandri, Vasile (1890-1990) Drumul ascuns - Papadat-Bengescu, Hortensia Milescu, Nicolae, Spătarul Vine iarba / Gheorghe, Ion locurile naşterii scriitorilor Solul Golgotei / Codreanu Scrisori Ivasiuc, Alexandru Critică şi istorie literară Domnişoara Cristina basm Mircea cel Bătrân, Domn al Ţării Româneşti demonicul creaţiei Goethe, Johann Wolfgang cultură şi politică Rosetti, C. A. omul tragic Sârguinţa lui Iancu / Stoenescu, Virgil Mureşanu, Andrei (poetul) Micle, Veronica Rar Oul dogmatic / Barbu, Ion Lombard, Alf Poezia românească 1867 şcoala romanul analitic Daţi-mi un trup voi, munţilor Stroe şi Vasilache - Radio Versuri / Arghezi Vianu, Tudor - aprecieri critice Maiorescu, Titu - ministru Literatură Teodorescu, G. Dem. dorul în poezia română numismatică Cosînzeana- revistă Cântece de dragoste şi moarte / Maniu, Adrian tragedie Diaconu, Ion Ghepardul - roman Hölderlin, J. cultura franceză Papadat-Bengescu, Hortensia - aprecieri critice Eminescu, Mihai (1850-1889) Măria-sa Puiul pădurii / Sadoveanu, Mihail Elegie pentru puterea oraşului / Şandru, Mircea Florin Arghezi, Tudor - în literatura universală Hemingway, E. versificaţie eminesciană Noduri şi semne / Stănescu, Nichita Neamul Soimăreştilor / Sadoveanu, Mihail Gafiţanu, Dumitru Maiorescu, Titu - critica Stam în fereastra susă / Eminescu, M. romanul contemporan Mioriţa sentimente fundamentale clasicii literaturii române Iepurele şchiop - Popescu, D.R. Petrovici, Emil Luceafărul argou Gide, André Mite / Lovinescu, Eugen creaţie Konopnicka, Maria Eugen Lovinescu / Negoiţescu, I. Macedonski, Al. Gáldi, Ladislau O scrisoare pierdută (vocabular) Rondelul rozelor de august Biblioteca din Alexandria / Sălcudeanu, P. Stanca, Horia Eminescu - influenţe culturale d'Annunzio, Gabrielle literatura interbelică Cosmogonia Principatele Române Moartea lui Fulger / Coşbuc, George Mexic Tivale, Ion - critic Pope, Alexander Împărat şi proletar / Eminescu, Mihai Teodoreanu, Păstorel Brâncuşi, C. Poezia lui Blaga Oedip Lesnea, George Poezia şi proza/1872 Bărbat, Virgil I. schiţe Scrisoare de la Rahova / Anghel, Paul Capulzanii Enescu, George Monastirea Argeşului Cheia/ Sadoveanu, Mihail poeţi Iarna - Alecsandri, Vasile Eminescu - viaţa şi opera Alexandru Ioan Cuza, Domn istoriografie snobism Zilele şi nopţile unui student întârziat / Mihăescu, G. Coresi, diaconul Alecsandri, Vasile - călătorii Piţu, Luca Doinaş, Ştefan Augustin Gen literar Cotruş, Ovidiu pleonasm Coşbuc, George literatura populară Labiş, N. memorii Cantemir, Dimitrie, domn al Moldovei umanitatea în literatură parabola Fără vâsle / Nedelcovici, Bujor Război şi pace / Tolstoi Martialis, M. V. Stamatiad, Al. T. poezia lui Eminescu romantismul mitologie comparată Vlad Ţepeş, domn al Ţării Româneşti Köteles Sámuel Alexandru Lăpuşneanul Tolstoi, Lev Nikolaevici Preda, Marin Reymont - Sadoveanu Mănăstirea Argeşului poezia argheziană admitere liceu Caravaggio Corespondenţă Caractere/Monciu-Sudinski, Al. Literatură română Fiara mării / Arghezi, Tudor satira politică Eminescu - curentul Flori de mucigai / Arghezi, Tudor Poveste / Iosif, Ştefan Octavian comunismul românesc Ţeposu, Radu G. Golescu, Iordache Caragiale, Mateiu istoria României poeţi români Amărâtă turturea / Văcărescu, Ienăchiţă Jocul ielelor Topîrceanu, George - 1886-1937 Negruzzi, Iacob Poezii / Iosif, St.O. Horaţiu iubirea în literatură complexul balcanic Petru Movilă Brecht, Bertold Democrit shakespereologia Trufaşul / Arghezi, Tudor Golescu, familia Ceremonii regale Dumitriu, Petru mănăstiri Mihăescu, Gib I. publicistică politică Diana / Lovinescu Rugăciune / Goga, Octavian erosul rebrenian Bacovia Ivănescu, Gheorghe Mă uit la flori / Arghezi, Tudor Neculce, Ion Ortega Y Gasset, José Sanielevici, H. Heliade Rădulescu, Ion (1802-1872) Nouăsprezece trandafiri / Eliade, Mircea Marti, José Enăşescu, Artur obiceiuri de primăvară Absenţii / Buzura, Augustin Academia Română Lovinescu, Eugen - aprecieri critice Stolnicu, Simion curente literare Isarlîc/Barbu, Ion Eminescu, Mihai biografii Cântarea României /Russo, Alecu - fragment Reviste literare clase sociale Alexandru cel Bun Pajere / Caragiale, Mateiu I. Europa poezia românească contemporană Tomozei, Gheorghe literatura română Perse, Saint-John Eminescu, Mihai - cronicar dramatic Mateevici, Alexei traduceri și prelucrări mit Rug şi flacără / Uricariu, E. Pann, Anton Mai sus / Arghezi, Tudor Premiul Nobel pentru Literatură poemul romantic Bodor Péter hărţi utile mitologie Sadoveanu, Mihail Eminescu, Mihai - biografie Dragomirescu, Mihail Monet, C Sfârşitul toamnei / Arghezi Cenaclul Păunescu Cioran, Emil paşoptismul poezia după 1990 Eminescu - Shakespeare Prăvale-Baba / Teodoreanu, I. Argetoianu, Constantin Hamsun, Knut Grimm, fraţii Bachelard, Gaston Oraşul cu salcâmi / Sebastian, Mihail Fecioarele despletite / Papadat-Bengescu, Hortensia mitologia scandinavă analiza discursului Brad, Ion Lacul (vocabular, fonetică) Rânduiala / Arghezi Vallejo, Cesar Ateneul Român Teodoreanu, Al.O. / poezia Sfârşit de veac în Bucureşti / Sadoveanu, I. M. romantismul francez Dante - Milton Noica, Constantin Aureola neagră Lovinescu, Eugen Rapsodii de primăvară / Topârceanu Până atunci / Arghezi, Tudor perioada interbelică Luptă şi război / Arghezi dramaturgia eminesciană eseul Viaţa ca o pradă Gherea, Ioan D. epoca "Marilor clasici" Negruzzi, Costache (Constantin) Eminescu - poet naţional şi universal francofonie Ulise : text / Blaga, L. Cuzco teste de evaluare Critică literară romantismul european postmodernism românesc Călinescu, George - romancier Specificul naţional / Călinescu documente literare O nopate la morminte / Bolintineanu, D. Crăiasa din poveşti Pe calfa-dère, toamna / Panaitescu-Perpessicius, D. : text semnul crucii Filimon, Aurel relaţii culturale române-polone Leiris, Michel Eminescu şi romantismul francez Cenaclul Flacăra Celarianu, Mihail limbajul eminescian Handoca, Mircea Hefter, Alfred Poveste / Sorescu, Marin Rebreanu, Liviu - aprecieri critice elemente de versificaţie Vraciul / Arghezi Cipariu, Timotei A, E, I, O, U / Arghezi, Tudor imaginea cristică Eminescu - Schopenhauer Evocare / Stănescu, Nichita Maitreyi / Eliade, Mircea proza eminesciană Buzzati, Dino Botez, Ioachim Shakespeare în literatura română Cioculescu, Radu Delavrancea, Barbu Descântecul şarpelui Urmuz Davila, Alexandru Bolyai János Federico da Montefeltro, duce de Urbino N-au murit în zadar / Stănescu Inimi sub săbii/Jebeleanu, Eugen Oedip Rege Fulga, Laurenţiu Închinăciune / Arghezi, Tudor Rogozanu, Costi Poemele luminii / Blaga, Lucian Morar, Ioan T. pesimismul eminescian/ shopenhauerian Hasdeu, Bogdan Petriceicu Kremnitz, Mite influenţe străine asupra romantismului românesc Păunul / Bacovia, George Malherbe Horia, Vintilă Zamfirescu, G. M. Biberi, Ion Mitică / Caragiale, Ion Luca Duhovnicească / Arghezi Nerval, Gérard de Mihail Eminescu / Creţu, Mihai socializare Petreu, Marta Sălcudeanu, Petre budhismul Voiculescu, Vasile - prozator Russo, Alecu Hazard, Paul Omul care s-a întors acasă: Panait Istrati: fragment / Iorga, N. Polemos / Baltag, Nicolae Vârsta de aur a dragostei Hyperion. Viaţa lui Eminescu / Munteanu, G. sinonime Echer / Sorescu, M. Mânioasa / Coşbuc George Popovici, Aurel C. presa literară Paradisul suspinelor: Declin: text / Vinea, I. Heliade-Rădulescu, Ion - referinţe critice Naum, Gellu romantism literar românesc Concert din muzică de Bach - Papadat-Bengescu, Hortensia Gorunul / Blaga, Lucian realismul critic proză Iona - caracterizarea personajelor Eminescu, Mihai - aprecieri critice Bratu, Traian Basmul legende populare Sagan, Françoise Delavrancea, Cella Muzeul Limbii Române Ionescu, Ion de la Brad Eminescu - traducător Iona / Sorescu, Marin transmodernism Pillat, Ion Adame / Arghezi, Tudor Venin de mai / Vinea, Ion Popa, Victor-Ion Cheile/Arghezi, Tudor arhetip Nopţile de altădată / Sadoveanu, Mihail Psalmul 5 / Dosoftei Bietul Ioanide / Călinescu, George Cervantes Saavedra, Miguel de critici sămănătorişti Har / Arghezi, Tudor Descântoteca / Sorescu, Marin Streinu, Vladimir basmul cult românesc Sévigné, Doamna de Hétrat, Boniface Locul / Matală, D. Mirceşti Steinhardt, N. Claudian, Alexandru Blaga, Lucian - aprecieri critice Bogza, Geo cutremure Maniu, Adrian Vlădescu-Răcoasa, G. Voronca, Ilarie Perpessicius reabilitări politice Mirodan, Al. poezia românească interbelică Vrânceanu, Dragoş Subiecte- Bacalaureat Cântec / Coşbuc, George sămănătorism Noul Testament de la Bălgrad Ion - Rebreanu, Liviu Holban, Anton rousseauismul scriitorilor români Gogol, Nikolai Vasilievici Cercul/Pardău, Platon modernitate Povestea lui Harap-Alb / Creangă, Ion literatura greacă veche Istoriografie A cuteza cutezanţă / Haşa, Gligor Insula lui Euthanasius - arhetip Arghezi, Tudor - proza Puşkin, Aleksandr Sergeevic Demonul Negruzii, Costache cultură şi civilizaţie Rabelais, François Bacovia, G.- universul poeziei subiectul Vuia, Traian critica literară franceză Haret, Spiru C. Jale / Arghezi avangarda literară Constantinescu, Pompiliu Călătorii/Anghel, D.- text Poem - text / Stănescu, Nichita Krauss, Werner Familia Buddenbroock Caracostea, D. Bacău critica literară (despre) Gaster, Moses lirica argheziană românii Lermontov, Mihail Iurevici Stendhal/ personaje literatura epistolară Iosif, Ştefan Octavian (1875-1913) Pumnul, Aron Grecia modernă La lilieci / Sorescu, M. poezia românească - istoric şi evoluţie Frunză verde de albastru / Stănescu, Nichita Macedonski, Alexandru - poezia Palladio Sadoveanu, Mihail - traducător Romanul psihologic Mâna lui / Arghezi, Tudor fenomenologie miturile ovidiene Perpessicius - aprecieri critice Săvescu, Iuliu Cezar Cartea munţilor - Ţara luminii/Isanos, Magda Miez de noapte / Arghezi, Tudor jurnal Vlaicu, Aurel Maniu, Iuliu De neamul moldovenilor : fragment / Costin, M. Poe, Edgar Allan Vârstele timpului / Macovescu, George Rădulescu-Archibald, Ghiţă Plumb /Bacovia, G. : text Eminescu - Madách Lovinescu, Eugen Plumb de iarnă / Bacovia, George : text Toma Alimoş folclor literar Eschil Lovinescu, Vasile Bibliografie Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie poezii pentru copii Balzac, Honoré de - drama Riga Crypto şi lapona Enigel Jebeleanu, Eugen Lina / Arghezi, Tudor avangarda poeziei Peltz, I. Venea o moară pe Siret Olahus, Nicolaus Byron Istoria literaturii române de la origini până în prezent/ Călinescu, George Eminescu - vocabular Lucreţiu comentarii literare- bacalaureat Casa domnului Alcibiade Sauer Eminescu - cultură şi creaţie / Dumitrescu-Buşulenga, Zoe Letopiseţul Ţării Moldovei / Neculce Sculptură figurală Decor Teodoreanu, Ionel moartea în literatura română Eminescu - Alecsandri umanismul lirica erotică Madách, Imre arte plastice Psalmul 8 / Dosoftei Lupaş, Ioan etnogeneza poporului român Roman, Alexandru Eminescu, Mihai - om politic Carol al II-lea, Rege al României Petrescu, Camil - aprecieri critice Maior, Petru Ciuleandra/Rebreanu, Liviu Poleakova, C. Paradisul suspinelor: Doleanţe: text / Vinea, I. Delirul / Preda, M. Voltaire - Rousseau Galaction, Gala - jurnalul Macedonski, Alexandru (1854-1920) mimesis sociologia românească cultura românească realismul literar românesc Crişan Cântec de legănat genunchii :text / Banuş, Maria Păltânea, Pompiliu Lecţia despre cub / Stănescu, N. romantism - reprezentanţi moartea în literatură Note de toamnă / Bacovia, George Kirileanu, G.T. critici impresionişti Teatru presa Hugo, Victor - poetul Nunta / Arghezi, Tudor Doinaş, Ştefan-Augustin Cătunul de sticlă: fragment/Arghezi, T. iluminismul european Eminescu, Mihai - revizor şcolar Imposibila întoarcere/Preda, Marin Iova, Gheorghe Dorinţa Desculţ Cimpoi, Mihai Domnişoara Christina Coşbuc - Dante Sebastian, Mihail Cincizeci de poeme: Calitatea de martor/Blandiana,Ana Bălcescu, Nicolae Delavrancea, Barbu Ştefănescu Pop, Sever Pacea / Văcărescu, Iancu critică Botez, Octavian misoginism Puiul / Brătescu-Voineşti, Ioan Alexandru În Vrancea / Vlahuţă, Alexandru Bujor, Paul Popa-Liseanu, Gheorghe Palia de la Orăştie Deşertăciune / Arghezi Eminescu, Mihai - poezia istorică Manzoni, Alessandro Conachi, Costache Jurnal de călătorie poetica eminesciană Concepţie filosofică Pădureanca / Slavici, Ioan formarea limbii române Clopotele din Mănăstirea Neamţu: fragment/Galaction, Gala critica literară românească Voiculescu, Vasile articole Mátyus István pamfletul religios românesc Tate Gallery Nedelcovici, Bujor Eminescu, Mihai - teme şi motive Brumaru, Emil Drăghicescu, Dumitru Utan, Tiberiu morfosintaxa Pop, Augustin Z.N. pamfletul arghezian Baconsky, Anatol Haşa, Gligor Romantism Direcţia nouă în poezia şi proza română Nicolae Şuţu, prinţ snoava şi povestea iniţiatică Neagu, Fănuş Neomodernismul- curent literar Cloşca Zodia Cancerului Lovinescu - comemorare Mitrea Cocor / Sadoveanu, Mihail mitul estetic Labiş, Nicolae Petrarca, Francesco filologie Cina - operă literară romanul românesc Netea, Vasile Eminescu, Gheorghe Petrescu, Camil - proza Plugarii / Goga, Octavian Grimm, Jacob Ludwig Dragomirescu, Mihail - critic Istoria ieroglifică / Cantemir, Dimitrie Bacalaureat proza românească La stele / Arghezi Arta prozatorilor români / Vianu, Tudor Iov, Dimitrie Twain, Mark Poezia lui Eminescu / Papu, Edgar Spyri, Johanna Stapfer, Paul Nagy Szabo Ferenc Sonetul CLXXXIII (183) La Fontaine Bolintineanu, Dimitrie (1825-1872) Fraţii Jderi- caracterizarea personajelor Whistler Cuvântul liber - ziar Rondelul crinilor: fragment / Macedonski, Al. Inscripţie pe o casă de ţară/Arghezi timp Meşterul Manole - baladă Munţii / Barbu, Ion hermeneutică dramaturgia contemporană Om cu om / Arghezi Editura Destin Rebreanu, Liviu/"Gorila" Camilar, Eusebiu poezia filozofică Whitman, Walt Bolliac, Cezar (1813-1881) Stancu, Zaharia - poezia Got, Petre scriitori Ionescu, Eugen Poveşti literatura universală Mărgineanu, Nicolae atributul Lenin comportament social Teodoreanu, Al. O. (Păstorel) / poezia Turner Peltz, Isac - 1899-1980 Leonardescu, C. Slowaci, Juliusz Iordan, Iorgu Desculţ - Stancu, Zaharia Vigny, Alfred de Cimitirul Buna-Vestire - Arghezi, Tudor Matală, D. Horia imortalizat Ruffini, Mario Borges - Blaga Amândoi / Rebreanu, Liviu Monciu-Sudinski, Alexandru mitul mioritic Paraschivescu, Miron Radu Cântece noi / Beniuc, Mihai proverbe şi zicători Roberto, Federico de romanul sec. XX Pan, Anton critica modernă Dumitru, George Micu, Mircea Milescu, Nicolae - Spătarul drama stendhaliană Comentarii literare Golescu, Dinicu teatru poezia populară Paştele blajinilor / Sadoveanu, Mihail Corbul şi vulpea poezia franceză Macedonski, Alexandru - opera Şcoala Ardeleană Stănescu, Nichita- universul poetic Regman, Cornel Eminescu, Mihai - limba şi stilul poeziei evocări predicatul Noi / Stănescu, Nichita Sima, şoţia lui Stroe Buzescu Flaubert, Gustave Heine, Heinrich memorialistică Saligny, Anghel Jianu, Iancu Blaga, Lucian- filosof George Coşbuc / Poantă, Petru Dăscăliţa studii Negri, Costache Nicolescu, G. C. Evocare Repetabila povară / Păunescu, Adrian obiceiuri şi tradiţii Joc secund Miezul iernei / Alecsandri, Vasile Dante, Alighieri - comemorare Craii de Curtea-Veche: fragment/Caragiale, Mateiu poezia Dobrogeanu-Gherea, C. literatura pentru cinematograf stilistică Moromeţii Crohmălniceanu, Ovid S.
Vă rugăm să schimbaţi parola