Biblioteca Judeţeană Hunedoara

Simion, Eugen

Nume Persoană: Simion, Eugen
Țara sursă: RO: BJHD
Lucrări: 161 lucrari in 161 publicatii in 4 limbi
Analize şi sinteze literare pentru liceu : scriitori canonici şi opere reprezentative de: Simion, Eugen; Rogalski, Florina; Simion, Eugen; Grigor, Andrei (Text tipărit)
Africa de sub frunte : Versuri de: Dumitrescu, Geo (Text tipărit) Autorul introducerii etc. [080]
Bibliografia I.L. Caragiale în perioadice (1852-1912)^ de: Apolzan, Mioara; Bucur, Marin; Ene, Georgeta (Text tipărit) Autorul introducerii etc. [080]
Al. Philippide de: (Text tipărit) Comentator [210]
Cel mai iubit dintre pământeni : roman. Vol. 1-3 de: Preda, Marin (1922-1980) (Text tipărit) Autorul introducerii etc. [080]
Cel mai iubit dintre pământeni : Roman de: Preda, Marin (1922-1980) (Text tipărit) Autorul introducerii etc. [080]
C. Dobrogeanu-Gherea : interpretat de... ^ de: (Text tipărit) Comentator [210]
Amintiri cu Nichita Stănescu : poeme inedite de: Mohorea-Corni, Nicolae (Text tipărit) Altele [570]
Subiecte
literatura franceză critică literară Dimov, Leonid Foarţă, Şerban Ivănescu, Mircea Mugur, Florin Naum, Gellu analize literare Patul lui Procust / Petrescu, Camil Petrescu, Camil Rebreanu, Liviu Sadoveanu, Mihail amintiri Ivasiuc, Alexandru personalităţi literare Arghezi, Tudor Eliade, Mircea Galaction, Gala Bernea, Horia curente literare dicţionar pictură Sterian, Margareta Breban, Nicolae Buzura, Augustin Manolescu, Nicolae Popescu, Dumitru Radu biografii jurnal de călătorie Academia Română Bacalaureat- limba şi literatura română interviuri critică şi istorie literară memorialistică scriitori români Eliade, Mircea - aprecieri critice Barbu, Eugen Maiorescu, Titu Brad, Ion Fulga, Laurenţiu Preda, Marin Stănescu, Nichita Cenaclul literar Bogza, Geo Lovinescu, Eugen - aprecieri critice Botta, Emil Stanca, Radu Blaga, Lucian Bolintineanu, Dimitrie Dobrogeanu-Gherea, Constantin Lovinescu, Eugen Perpessicius critica literară (despre) Brâncuşi, Constantin analiză literară psihanaliza Comentarii literare istorie literară Philippide, Alexandru Camus, Albert Alecsandri, Vasile Rosetti, Al. eseuri de critică literară Bălăiţă, George Brumaru, Emil Călinescu, George eseuri Laurenţiu, Dan Uricaru, Eugen Alexandrescu, Grigore Beniuc, Mihai Cassian, Nina Bacovia, George Baudelaire, Charles Caragiale, Ion Luca Caragiale, Ion Luca - proza Jebeleanu, Eugen Stancu, Zaharia Noica, Constantin Cioculescu, Şerban memorii poeme inedite Zarifopol, Paul politică jurnal Sartre, Jean-Paul Baconsky, A. E. Mazilu, Teodor Steaua - revistă Stelaru, Dimitrie analiză critică La steaua / Eminescu Odă în metru antic Timbru / Barbu, Ion Amintiri din copilărie / Creangă, Ion La ţigănci Riga Crypto şi lapona Enigel Sărmanul Dionis / Eminescu, Mihai Groapa / Eugen Barbu Barbu, Ion Caraion, Ion Conachi, Costache Filimon, Nicolae Gheorghe, Ion modernism neoromantism românesc poezia contemporană sămănătorismul Teodorescu, Virgil Tonegaru, Constant Eminescu, Mihai - proza Calul - operă literară Călin (file din poveste) Cina - operă literară Ciuleandra/Rebreanu, Liviu Copacul - Barbu, Ion critic, istoric, estet critica modernă De dragoste Decor Descântec Direcţia nouă în poezia şi proza română drama stendhaliană Euridice Evocare Frunză verde de albastru / Stănescu, Nichita Grup Har / Arghezi, Tudor Isarlîc/Barbu, Ion Istoria literaturii române contemporane Izvorul nopţii - operă literară La conac Lacul / Eminescu lirica erotică Lovinescu, Eugen lumea rurală Mara / Slavici, Ioan Mă uit la flori / Arghezi, Tudor meditaţia filosofică Nuvela psihologică O, rămâi ... Pan / Blaga, Lucian Pasul dulce / Arghezi, Tudor Pax magna / Blaga, Lucian Pădureanca / Slavici, Ioan povestirea proza fantastică proza scurtă realist-psihologică Rar romanul analitic romanul estetic romanul istoric Romanul psihologic romanul realist satira politică Scântei galbene / Bacovia, George schiţe Slavici, Ioan snoava şi povestea iniţiatică sonetul elegiac Suflete tari Tablou de iarnă / Bacovia, George Vara Sfântului Mihai (8 noemvrie) Vârsta de aur a dragostei Vis de toamnă Malraux, André sculptură Călinescu, Matei Cristea, Valeriu criticii anilor '60 Crohmălniceanu, Ovid S. Dimisianu, Gabriel Iorgulescu, Mircea Marino, Adrian Martin, Mircea Raicu, Lucian Steinhardt, N. Zaciu, Mircea Literatură română proletcultism critici literari Piru, Alexandru critica literară literatura bulgară literatura română poezie Pann, Anton Voiculescu, Vasile Băieşu, Ion Cosaşu, Radu postmodernismul Baba, Corneliu teorie literară Paris Proust, Marcel influenţe străine în literatura română erotism Reviste literare Freud, Sigmund literatură arabă roman poliţist satanism - poezie Rousseau, Jean-Jacques Balzac, Honoré de Dumitrescu, Geo Echinox - grupul de la Cluj Pillat, Dinu Sculptură românească sculptura modernă antologie de texte critice Paleologu, Alexandru Constantinescu, Pompiliu poezia românească contemporană Constelaţia Lirei / Andriţoiu, Al. manuscrise româneşti Cioran, Emil Jurnal de călătorie Labiş, Nicolae Neagu, Fănuş Căprariu, Al. Ciocârlie, Livius Iordan, Iorgu Paler, Octavian Păunescu, Adrian Simionescu, Mircea Horia Ungheanu, Mihai Valéry, Paul eul mit Scriitori români Doinaş, Ştefan Augustin Ciobanu, Mircea Mazilescu, Virgil Mălăncioiu, Ileana Miran, Alexandru Popescu, Adrian Robescu, Marius Romanescu, Ioanid Turcea, Daniel Bacalaureat Alexandru, Ioan Baltag, Cezar Hagiu, Grigore Ţepeneag, Dumitru Velea, Nicolae Călinescu, George - estetica Hanu Ancuţei / Sadoveanu, Mihail literatură japoneză Banuş, Maria La Hanul lui Mânjoală / Caragiale, I. L. Panaitescu-Perpessicius, Dimitrie Sorescu, Marin Văcărescu, Iancu (1792-1863) Văcărescu, Ienăchiţă (1740-1797) Mircea, Ion proza contemporană realismul literar românesc Lăncrănjan, Ion Titel, Sorin Vulpescu, Romulus Irimescu, Ion proza eminesciană Neamul Soimăreştilor / Sadoveanu, Mihail Cuşnarencu, George Felea, Victor Biberi, Ion romanul românesc contemporan Desculţ - Stancu, Zaharia Sainte-Beuve Georgescu, Paul proza românească contemporană Horea, Ion Igna, Vasile Nicolescu, Vasile Pituţ, Gheorghe Utan, Tiberiu Zilieru, Horia avangardismul românesc Chateaubriand, François-René de Carianopol, Virgil Alboiu, George Albu, Florenţa Blandiana, Ana Chimet, Iordan Crama, Mihail Genaru, Ovidiu Melinescu, Gabriela Nedelcovici, Bujor Stancu, Zaharia - poezia Stoica, Petre Tomozei, Gheorghe Ţoiu, Constantin Ursachi, Mihai Noica, Constantin/1909-1987 Petrescu, Radu cultură şi politică scriitori contemporani Musset, Alfred de Dinescu, Mircea Groşan, Ioan Nedelciu, Mircea Vlad, Alexandru Sin, Mihai Andriţoiu, Alexandru Bănulescu, Ştefan Vesper, Iulian Eminescu, Mihai - publicistul Gurghianu, Aurel Rău, Aurel Carandino, N. Dicţionar al scriitorilor biografii de personalităţi Bibliografie Bio-bibliografie personalităţi feminine din România critici contemporani prozatori contemporani Cârlova, Vasile (1809-1831) Văcărescu, Alecu (1769-1799) Văcărescu, Nicolae (1784-1828) Văcăreşti, poeţii postmodernism românesc Enciclopedie Popovici, Titus Beauvoir, Simone de Maitec, Ovidiu iubirea în literatură Eliot, T.S. Călinescu, G. - profesor Azap, Gheorghe Stratan, Ion Cărtărescu, Mircea Petrovici, Ion Dănilă Prepeleac Bucur, Romulus Crăciun, Gheorghe Danilov, Nichita Petreu, Marta literatura de călătorie literatură confesivă Făt-Frumos din lacrimă Toamna / Goga, Octavian Morand, Paul Moromeţii publicistica eminesciană George, Tudor Gheorghiu, Ion Pacea, Ion Buzea, Constanţa Cordovanii - Lăncrănjan, Ion Scrinul negru / Călinescu, George Barthes, Roland Blanchot Eul artistic relaţia creator-operă Yourcenar, Marguerite Adameşteanu, Gabriela Desculţ concepte operaţionale-teoria lit. Dincolo de nisipuri / Neagu, Fănuş Vizita / Caragiale, Ion Luca Poeţii Văcăreşti Daţi-mi un trup voi, munţilor Literatura română Crăiasa din poveşti opera sadoveniană Subiecte- Bacalaureat romanul psihologic roman social artă mistificare Scriitori români de azi Trecut-au anii / Eminescu, Mihai poezia proletcultistă jurnal de creaţie poezia română Călinescu, G. postmodernitate Pană, Saşa Iaru, Florin Olăreanu, Costache Friguri / Preda, M. Jocul de-a stelele / Rău, Aurel olimpiade memorialişti 8 povestiri / Velea, Nicolae Arta criticului / Lovinescu, Eugen Aventuri lirice / Dumitrescu, Geo Cadenţe/Arghezi Cântece împotriva morţii / Jebeleanu, Eugen Coloană în amiază/Horea, Ion Cu faruri aprinse/Beniuc, Mihai Disciplina harfei / Cassian Jurnal / Vianu Lauda lucrurilor / Călinescu Mă uit în ochii copiilor / Brad, Ion Poeme noi / Arghezi, Tudor Poezii / Philippide, Al. Silabe / Arghezi Versuri / Utan, Tiberiu suprarealismul românesc prozatori români contemporani Ţuţea, Petre Lovinescu, Vasile Giurgiuca, Emil poezie patriotică ziare Ţopa, Tudor Gafton, Marcel Dumitriu, Dana Archaeus / Eminescu, Mihai Aur, mărire şi amor / Eminescu, Mihai Avatarii faraonului Tlá / Eminescu, Mihai Cezara/Eminescu,Mihai Geniu pustiu / Eminescu La aniversară / Eminescu La curtea cuconului Vasile Creangă / Eminescu Moş Iosif / Eminescu Părintele Ermolachie Chisăliţă / Eminescu, Mihai Umbra mea / Eminescu Visul unei nopţi de iarnă / Eminescu Heliade Rădulescu, Ion (1802-1872) Baconsky, A. E. - proza eseul romanesc expresionism ţărănesc poezia feminină poezia politică poezia socială romanul baroc romanul mitic Bietul Ioanide / Călinescu, George Bădescu, Horia Savu, Tudor Dumitru Şi dacă... Petri, Domniţa Muşina, Alexandru comentarii literare- bacalaureat generaţia '80 Teodorescu, Cristian Interviuri Iliescu, Nicolae mitizare romanul post-postmodernist Sokrateion / Vulcănescu scriitorii anilor '80 Simion, Eugen - interviu Ghica, Magdalena Lefter, Ion Bogdan Morar, Ioan Mureşan, Ion Ştefoi, Elena Vasiliu, Lucian onirism estetic ce ştim şi ce nu ştim despre romanul de azi D-l Goe Păun, Paul Moromeţii - film Nicodim, Ion scriitorii anilor '60 scriitorii anilor '70 Ionesco, Eugène Ionescu, Eugen Luca, Gherasim Vighi, Daniel Nisipeanu, Constantin Bittel, Adriana Stănciulescu, Hanibal poezia anilor '60 scriitorii anilor '45-'47 Adam, Sergiu Filerot, Sergiu Horasangian, Bedros Lăcustă, Ioan metaromanul neoexpresionism Palade, Rodica poezia românească neoclasică Popovici, Mircea Ursu, Horia literatură română contemporană critic literar Lirică română Poezie românească poezie contemporană Literatură egipteană Manuscrisele Eminescu literatura ebraică Biblia - limba română Sec 20 istorie și critică literară Dicționar Critică şi interpretare literatură chineză Literatură română literatură Poezii discursuri parlamentare prozatori români literatură coreeană jurnal/ Preda, Marin bibliografii pe subiecte 1919-1944 estetică și teorie literară literatură cehoslovacă literaturi iugoslave literaturi altaice literaturi africane literaturi amerindiene Creangă, Ion (1837-1889) jurnale de călătorii Periodice românești Eminescu, Mihai (1850-1889) Dicționar de personalități 1989/....
Vă rugăm să schimbaţi parola