Biblioteca Judeţeană Hunedoara

Petrescu, Camil

Subiect Tematic: Petrescu, Camil
Lucrări: 1 lucrari in 86 publicatii in 3 limbi
Analize şi sinteze literare pentru liceu : scriitori canonici şi opere reprezentative de: Simion, Eugen; Rogalski, Florina; Simion, Eugen; Grigor, Andrei (Text tipărit)
Atitudini critice de: Niţescu, M. (Text tipărit)
A barátság kávéháza - tegnap de: Méliusz, József (Text tipărit)
Atlasul literaturii române^ de: (Text tipărit)
Alte menţiuni de istoriografie literară şi folclor : 1958-1960. Vol. 2 de: Perpessicius, critic și istoric literar (1891-1971) (Text tipărit)
Actualitatea clasicilor : studii de: Ornea, Zigu (Text tipărit)
Alte menţiuni de istoriografie literară şi folclor : 1957-1960. Vol. 1 de: Perpessicius, critic și istoric literar (1891-1971) (Text tipărit)
5 prozatori iluştri, 5 procese literare de: Oprea, Al. (Text tipărit)
Bivuac de: Zaciu, Mircea (Text tipărit)
Subiecte
traduceri în limba maghiară Cantemir, Dimitrie, domn al Moldovei Mihai Viteazul critică literară Mugur, Florin Naum, Gellu analize literare Chira Chiralina - Istrati, Panait Ion - Rebreanu, Liviu Ion - caracterizarea personajelor Istrati, Panait La Grandiflora / Mihăescu, Gib I. Mihăescu, Gib I. Patul lui Procust / Petrescu, Camil Petrescu, Camil Rebreanu, Liviu Sadoveanu, Mihail literatura maghiară din România amintiri Baconsky, Anatol Porumbacu, Veronica Aranca, ştima lacurilor / Petrescu, Cezar Arghezi, Tudor Baletul mecanic / Petrescu, Cezar Braţul Andromedei / Mihăescu, G. Calea Victoriei. La Paradis general - Petrescu, Cezar Caragiale, Mateiu I. Cheia visurilor. Luceafărul - Petrescu, Cezar Comoara regelui Dromichete- Petrescu, Cezar Craii de Curtea-Veche - Caragiale, Mateiu Donna Alba - Mihăescu, Gib Drumul ascuns - Papadat-Bengescu, Hortensia Duminica orbului / Petrescu, Cezar Eliade, Mircea Fata din Zlataust- Teodoreanu, I. Fecioarele despletite / Papadat-Bengescu, Hortensia Galaction, Gala Greta Garbo / Petrescu, C. Holban, Anton Ioana- Holban, A. Iorga, Nicolae Isabel şi apele diavolului - Eliade, Mircea Întunecare - Petrescu, C. La Medeleni / Teodoreanu Logodnicul / Papadat-Bengescu, Hortensia Maitreyi / Eliade, Mircea Nuntă în cer / Eliade, Mircea Ochii strigoiului / Petrescu, Cezar Papadat-Bengescu, Hortensia Petrescu, Cezar Plecat fără adresă / Petrescu, Cezar Rădăcini / Papadat-Bengescu, Hortensia Teodoreanu, Ionel Turnul Milenei / Teodoreanu, Ionel Zamfirescu, G. M. Zilele şi nopţile unui student întârziat / Mihăescu, G. curente literare O'Neill, Eugene romantism poeţi români Breban, Nicolae Manolescu, Nicolae Popescu, Dumitru Radu biografii lingvistică trasee turistice Bacalaureat- limba şi literatura română iluminismul interviuri critică şi istorie literară memorialistică folclor românesc teatrul românesc scriitori români mănăstiri corespondenţă Caragiale, Ion Luca - aprecieri critice Eminescu, Mihai - dramaturg Glossă Barbu, Eugen Budai Deleanu, Ion Budai-Deleanu, Ion - 1760-1820 Cipariu, T. Kogălniceanu, Mihail literatura română veche Maiorescu, Titu Papu, Edgar Brad, Ion Doinaş, Ştefan-Augustin Dragomir, Mihu Fulga, Laurenţiu Preda, Marin Stănescu, Nichita Bogza, Geo Roll, Ştefan Urmuz Botta, Emil Davila, Alexandru Stanca, Radu Aderca, Felix Adevărul - ziar Blaga, Lucian Bolintineanu, Dimitrie Bolintineanu, Dimitrie (1825-1872) Bolliac, Cezar (1813-1881) Delavrancea, Cella Dobrogeanu-Gherea, Constantin Eminescu - traducător Gherea, Ioan D. Hasdeu, Bogdan Petriceicu Ibrăileanu, Garabet Iosif, Ştefan Octavian (1875-1913) Letopiseţul Ţării Moldovei / Neculce Lovinescu, Eugen Mille, Constantin Pandrea, Petre paşoptism paşoptismul Perpessicius studii Şcoala Ardeleană Teodorescu, G. Dem. Teodorescu-Branişte, Tudor Topârceanu, George - 1886-1937 Topîrceanu, George - 1886-1937 Viaţa românească - revistă Voinescu, Alice critica literară (despre) Maiorescu, Titu - critica Sanielevici, H. Vlahuţă, Alexandru Maniu, Adrian Brâncuşi, Constantin Agârbiceanu, Ion analiză literară biografie Odobescu, Alexandru Războiul în literatura interbelică istorie literară Philippide, Alexandru scriitori maghiari din România Camus, Albert realismul Alecsandri, Vasile Russo, Alecu Russo, Alecu - aprecieri critice Manzoni, Alessandro texte literare Macedonski, Alexandru Rosetti, Al. eseuri de critică literară Pe Donul liniştit / Şolohov, Mihail Bălăiţă, George Bonciu, H. Botta, Dan Brumaru, Emil Călinescu, George Coşbuc, George eseuri simbolism Vrânceanu, Dragoş Blaga, Lucian - aprecieri critice Goga, Octavian - aprecieri critice Macovescu, George Rebreanu, Liviu - aprecieri critice Alecsandri, Vasile / coresprondenţă Alexandrescu, Grigore Beniuc, Mihai Beniuc, Mihai - romancier Cassian, Nina creaţie folclorică eminesciană Dimitrie Cantemir, viaţa şi opera - Panaitescu, P.P. Eftimiu, Victor - sonete Eminescu, Mihai - folclor Focurile sacre / Rău, Aurel Herzen, A.I. istoriografie Kalevala Liniştea iernii / Luca, Remus Maiakovski, Vladimir Milescu, Nicolae, Spătarul Nicolae Milescu, Spătaru Nopţi înfrigurate / Mihale, A. Oameni şi dragoste / Theodorescu, Cicerone Peltz, I. Peltz, Isac - 1899-1980 Petrescu, Camil - dramaturgia poezia patriotică Racoviţă, Emil Rădăcinile sunt amare / Stancu, Z. Setea / Popovici, Titus Şoseaua Nordului / Barbu, Eugen Vară fierbinte / Tulbure, Victor Vulcan, Iosif Bacovia, George Baudelaire, Charles Bănuţă, Ion Bielinski Bucureşti - cântare oraşului Caragiale, Ion Luca Caragiale, Ion Luca - cronicar dramatic Caragiale, Ion Luca - proza Cioflec, Romulus cronicari munteni Demetrescu-Pan, George Eminescu, Mihai - cronicar dramatic folclor transilvănean Jebeleanu, Eugen Lăzăreanu, Barbu literatura Unirii Stancu, Zaharia Vlasiu, Ion Anghel, Dimitrie Caragiale, Mateiu Densusianu, Ovid Eminescu, Mihai - poezia Eminescu, Mihai - satira Ghica, Ion Delavrancea, Barbu Ştefănescu Cipariu, Timotei Cotruş, Aron Ladea, Romul cronică teatrală Noica, Constantin Cioculescu, Şerban Cocea, N.D. Fundoianu, Benjamin Minulescu, Ion Amaru, Bogdan memorii Junimea Botez, Constantin Botez, Demostene Călugăru, Alice Hogaş, Calistrat Mantu, Lucia polemică Zarifopol, Paul Brăescu, Gheorghe Goga, Octavian Zamfirescu, Duiliu antologie Baconsky, A. E. Mazilu, Teodor Sadoveanu, Ion Marin Stelaru, Dimitrie Vinea, Ion Zola, Emile Eu nu strivesc corola de minuni a lumii În dulcele stil clasic / Stănescu, Nichita La steaua / Eminescu Odă în metru antic Timbru / Barbu, Ion Alexandru Lăpuşneanul Amintiri din copilărie / Creangă, Ion Apus de soare / Delavrancea, Barbu Ştefănescu Bacovia, G.- universul poeziei Cantemir, Dimitrie Ciocoii vechi şi noi - critică literară Concert din muzică de Bach - Papadat-Bengescu, Hortensia cronicari Floare albastră / Eminescu, Mihai Fraţii Jderi Iona / Sorescu, Marin În vreme de război / Caragiale, Ion Luca La ţigănci Lacustră literatura populară Luceafărul / Eminescu Macedonski, Al. - simbolismul românesc Noaptea de decemvrie Oltul / Goga Pădurea spânzuraţilor / Rebreanu, Liviu Plumb / Bacovia, George Povestea lui Harap-Alb / Creangă, Ion Riga Crypto şi lapona Enigel Sara pe deal / Eminescu, Mihai Sărmanul Dionis / Eminescu, Mihai Scrisoarea I / Eminescu, Mihai Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război Răzvan şi Vidra Gorunul Meşterul Manole / Blaga, Lucian Belşug / Blaga, Lucian Umbra lui Mircea. La Cozia Baltazar, Camil Barbu, Ion Bălcescu, Nicolae Bucuţa, Emanoil Caraion, Ion Conachi, Costache expresionismul românesc Filimon, Nicolae Gheorghe, Ion Negruzzi, Costache (Constantin) Petică, Ştefan poezia contemporană romantismul românesc sămănătorismul simbolismul românesc Teodorescu, Virgil Tonegaru, Constant Călinescu, George - romancier Eminescu, Mihai - proza Pillat, Ion romanul românesc Calul - operă literară Călin (file din poveste) Cina - operă literară Ciuleandra/Rebreanu, Liviu Copacul - Barbu, Ion critic, istoric, estet critica modernă De dragoste Decor Descântec Direcţia nouă în poezia şi proza română drama stendhaliană Euridice Evocare Frunză verde de albastru / Stănescu, Nichita Grup Har / Arghezi, Tudor Isarlîc/Barbu, Ion Istoria literaturii române contemporane Izvorul nopţii - operă literară La conac Lacul / Eminescu lirica erotică Lovinescu, Eugen lumea rurală Mara / Slavici, Ioan Mă uit la flori / Arghezi, Tudor meditaţia filosofică Nuvela psihologică O, rămâi ... Pan / Blaga, Lucian Pasul dulce / Arghezi, Tudor Pax magna / Blaga, Lucian Pădureanca / Slavici, Ioan povestirea proza fantastică proza scurtă realist-psihologică Rar romanul analitic romanul estetic romanul istoric Romanul psihologic romanul realist satira politică Scântei galbene / Bacovia, George schiţe Slavici, Ioan snoava şi povestea iniţiatică sonetul elegiac Suflete tari Tablou de iarnă / Bacovia, George Vara Sfântului Mihai (8 noemvrie) Vârsta de aur a dragostei Vis de toamnă literatură comparată Mureşanu, Andrei Gide, André Malraux, André Alexandrescu, Sorin Cristea, Valeriu Crohmălniceanu, Ovid S. Marino, Adrian Steinhardt, N. pamfletul politic proletcultism critici literari critica literară nuvela istorică Renaştere filosofie românească literatura română Cantacuzino, Ion Costin, Miron clasicism clasicismul în literatura română parnasianism Isac, Emil Neagoe, Petre Papilian, Victor Paraschivescu, Miron Radu Sorbul, Mihail Stamatiad, Al. T. Petrescu, Camil - poetul Voiculescu, Vasile junimişti Băieşu, Ion Damian, S. Neculce, Ion Singuri / Munteanu, Aurel Dragoş Streinu, Vladimir Clasicism Romantism postmodernismul teorie literară barocul românesc cinematografia Diderot Diderot, Denis naturalism naturalismul Proust, Marcel Rimbaud literatura universală iluminism iluminismul românesc natura Biblioteca Academiei repere critice romanul modern românesc atlas hărţi utile itinerarii literare locurile naşterii scriitorilor realism Reviste literare romantism literar Umanismul Celarianu, Mihail Demetrius, Lucia Everac, Paul mărturisiri Moşandrei, Mihai Jocul ielelor Balzac, Honoré de József Attila Jozsef Attila Méliusz József Dumitrescu, Geo Dosoftei Vaarlam Barocul în literatură basmul cult românesc poezia eminesciană Bariţ, G. - corespondenţa Bibescu, Martha Călinescu, George - obsesia occidentului corespondenţa în literatură Davila, Alexandru - referinţe critice genul epistolar Heliade-Rădulescu, Ion - corespondenţa Isac, Emil - aprecieri critice Kós Károly Moara cu noroc / Slavici, Ioan Petrescu, Camil - aprecieri critice spiritul paşoptist contemporani junimismul Slavici, Ioan - aprecieri critice Constantinescu, Pompiliu Rolland, Romain Tolstoi, Lev Nikolaevici poezia românească contemporană Danton / Petrescu, Camil Petrescu, Camil - caracterizarea personajelor Petrescu, Camil - proza Petrescu, Camil - filozoful Petrescu, Camil - reporterul Petrescu, Camil - nuvelistica Jocul de-a vacanţa Nevoia de cercuri / Dumitrescu, G. Omul cu compasul / Doinaş, Ştefan Augustin Sebastian, Mihail Candrea, Ion Aurel Cornescu, Elena C. Joc secund Lemnaru, Oscar Meillet, Antoine Pallady, Theodor Rosetti, Al.- interviu Russo, Demostene Flaubert, Gustave Hemingway, Ernest Drăgoi, Sabin Hamlet / Shakespeare, William Varlaam Cioran, Emil Aspecte literare / Călinescu, Matei Barbu, Eugen / reporter Baritina / Corlaciu, Ben. Călcâiul vulnerabil - Blandiana, Ana Clasicii noştri/Streinu, Vladimir Convorbiri literare Coşovei, Traian T. Francisca / Breban, Nicolae Gr. M. Alecsandrescu / Călinescu, G. Labiş, Nicolae Lecturi infidele / Manolescu literatura anilor '60-'70 Neagu, Fănuş Orientări în literatura contemporană / Simion, E. Poezii / Botta, Emil Poezii / Vulpescu, Remus Proza lui Eminescu / Simion, Eugen Simion, Pop Varietăţi critice / Cioculescu, Ş. Versificaţia modernă / Streinu, V. Păunescu, Adrian Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie Venea o moară pe Siret eul Tzara, Tristan Rousseau, Jean Jacques nuvela românească Scriitori români Modernism literatura română contemporană Esenin, Serghei Doinaş, Ştefan Augustin romantism literar românesc Popescu, Adrian Bacalaureat Alexandru, Ioan Baltag, Cezar Hagiu, Grigore Îngerul a strigat / Neagu, Fănuş Arghezi, Tudor - arta poetică Barbu, Ion- universul poetic Blaga, Lucian- universul poetic Goga, Octavian - poezia Cioran călătoria - motiv literar Călinescu, George - estetica Crăişorul Horia/Rebreanu, Liviu drama romantică Hanu Ancuţei / Sadoveanu, Mihail Sebastian, Mihail - criticul Topârceanu, George - romancier literatura religioasă A murit Caragiale / Goga, Octavian Amărâtă turturea / Văcărescu, Ienăchiţă Aventura / Botta, Emil Banuş, Maria Baroane / Arghezi, Tudor Băltăreţu / Ghica, Ion Bărbaţii înălţimilor / Călin, L. - text Blesteme / Arghezi, Tudor Blestemul / Bolintineanu, D. Carte românească de învăţătură - fragmente Călătorii/Anghel, D.- text Călin, Liviu Cătunul de sticlă: fragment/Arghezi, T. Cântarea României /Russo, Alecu - fragment Cântec de legănat genunchii :text / Banuş, Maria Cine mai trece pe drum: text/Sorescu, Marin Clopotele din Mănăstirea Neamţu: fragment/Galaction, Gala Complotul bubei/Hasdeu, B.P.-text Craii de Curtea-Veche: fragment/Caragiale, Mateiu Creion : text/Arghezi, T. Ctitorii: text/Pillat, I. Cum se înţeleg ţăranii/Caragiale, I.L. Danton: fragment /Petrescu, Camil Delavrancea, Barbu Directorul: fragment / Arghezi, T. Discurs la alegerea lui Cuza / Kogălniceanu, M. Duduca Mamuca / Hasdeu, B.P - fragment După melci: text / Bacovia, G. Golescu, Iordache Iar nu barbar... :text/Stănescu, Nichita Ideea : text/Petrescu, Camil Ielele/Văcărescu, Iancu In memoriam Constantini Erbiceanu : fragment/Pârvan, Vasile Istoria ieroglifică - Cantemir, Dimitrie - fragment Istoria românilor subt Mihaiu Vodă Viteazul - Bălcescu, Nicolae - fragment În pădurea Petrişorului : fragment / Sadoveanu, Mihail Într-o grădină/Văcărescu, Ienăchiţă La Hanul lui Mânjoală / Caragiale, I. L. La Polul Nord / Săvescu, I.C. Mihnea şi Baba / Bolintineanu, Dimitrie - text Năpasta / Caragiale, Ion Luca Nicolae Filipescu /Iorga, N. - fragment Noapte de mai / Iosif, Şt. O. - text O nopate la morminte / Bolintineanu, D. Omul care s-a întors acasă: Panait Istrati: fragment / Iorga, N. Ordin:text / Botta, E. Pacea / Văcărescu, Iancu Panaitescu-Perpessicius, Dimitrie Paradisul suspinelor: Doleanţe: text / Vinea, I. Paradisul suspinelor: Declin: text / Vinea, I. Paradisul suspinelor:"Eu şi celălalt"/Vinea, I. Păunul / Bacovia, George Pârvan, Vasile Pe calfa-dère, toamna / Panaitescu-Perpessicius, D. : text Plumb de iarnă / Bacovia, George : text Plumb /Bacovia, G. : text Poem - text / Stănescu, Nichita Povestea Huzmetarilor / Golescu, I. Prefaţă la Gramatica din 1828 / Heliade-Rădulescu, Ion Proclamaţia 21-22 ian. 1821 /Tudor Vladimirescu - fragment Psalmul 5 / Dosoftei Psalmul 8 / Dosoftei Psalmul 46 / Dosoftei Psalmul 48 / Dosoftei Psalmul 97 / Dosoftei Rondelul crinilor: fragment / Macedonski, Al. Săvescu, Iuliu Cezar Scrisoarea lui Cocrişel (1600) Sima, şoţia lui Stroe Buzescu Sorescu, Marin Stam în fereastra susă / Eminescu, M. Sultănica: fragment / Delavrancea, B. Testament / Arghezi, Tudor - text Trei cai / Stănescu, Nichita - text Ulise : text / Blaga, L. Ultima emisiune / Caragiale, I. L. Ureche, Grigore - caracterizarea lui Ştefan cel Mare Văcărescu, Iancu (1792-1863) Văcărescu, Ienăchiţă (1740-1797) De neamul moldovenilor : fragment / Costin, M. În dulcele stil clasic : text / Stănescu, Nichita Paradisul suspinelor:"Eu şi celălalt": text/Vinea, I. Păunul : text / Bacovia, George Psaltirea pre versuri tocmită / Dosoftei clasici români Antonie, Aurel Barbu, Marian Băileşteanu, Jean Berceanu, Patrel Chifu, Gabriel Cosmin, Smaranda Creangă, Ion - jocul Dinulescu, Ioana Filotei de Cozia Firan, Carmen idei literare Lăcusteanu, Grigore literatura antifascistă literatura contemporană Mihăilescu, Profira Mircea, Ion Miu, Florea Pachia Tatomirescu, Ion Pârvulescu, Nicolae poezia românească Popescu, Adria proza contemporană realismul literar românesc Sima, Felix Şandru, Mircea Florin Teodorescu, Dorin Uricariu, Doina Ursu, Liliana clasicii literaturii române dramaturgia românească Caragiale, Ion Luca - teatrul critică teatrală comentarii Blecher, Max poezia românească interbelică Titel, Sorin sămănătorism Despot-Vodă istoriografia romănească Răscoala Răscoala / Rebreanu, Liviu. Zburătorul Călin (file de poveste) Neamul Soimăreştilor / Sadoveanu, Mihail Arghezi, Tudor- universul poetic Ce mult te-am iubit/Stancu, Zaharia Flori de mucigai / Arghezi, Tudor Introducţie- Kogălniceanu, Mihail Mănăstirea Argeşului Testament / Arghezi, Tudor Ţara de dincolo de negură / Sadoveanu, Mihail Arghezi, Tudor - proza Baba Cloanţa / Alecsandri, V. Felea, Victor Noduri şi semne / Stănescu, Nichita critica literară românească Biberi, Ion Vancea, Zeno poetică Rădulescu-Motru, Constantin stilistică Vlaicu-Vodă - Davila Blaga, Lucian - dramaturgia Caietul verde/Pillat, I. Desculţ - Stancu, Zaharia Imposibila întoarcere/Preda, Marin Odeanu, Anişoara Sainte-Beuve Georgescu, Paul Cantemir, Dimitrie - aprecieri critice Adam şi Eva / Rebreanu, Liviu Horea, Ion Nicolescu, Vasile Utan, Tiberiu Cuvinte potrivite Alecsandri, Vasile - teatrul avangardismul românesc Cisek, Oscar Walter Farago, Elena Gyr, Radu Micle, Veronica Descriptio Moldavae Carianopol, Virgil învăţământ liceal Întâmplări în irealitatea imediată / Blecher, Max Melinescu, Gabriela curente de gândire geopolitică Noica, Constantin/1909-1987 cronică literară Cehov, Anton Pavlovici Comarnescu, Petru Alexandrescu, Sică Baranga, Aurel Bibescu, Antoine Blank, Aristide Branişte-Teodorescu, Tudor Caler, Leni Dorian, Emil Ghelerter, Litman Gherea-Dobrogeanu, C. Haimovici, Mendel Hasefer, editura Kanner, Nicuşor Mălineanu, Henry Mendelssohn, Alfred Pergola Răcăciuni, Isaia Roman Ronatti Schmidt, Joseph Serghi, Cella Sperber, Alfred Margul Stroe şi Vasilache, filmul Şăineanu, Lazăr Thal, Sidy Toma,A. Wachmann, Andrei şi Eduard Weinberg, Isidor Florian, Mircea Negulescu, Petre P. Roşca, D.D. Crainic, Nichifor eminescianism limba română literară simbolism - literatură Dinescu, Mircea Chendi, Ilarie Andriţoiu, Alexandru Anghel, Paul Gorki, Maxim Rău, Aurel Tulbure, Victor biografii de personalităţi filologie cinematografia exilului literatura pentru cinematograf Dostoievski, Feodor Mihailovici Ureche, Grigore umanismul românesc pamfletul publicistic Feminism - Feminismul literar pamfletul arghezian Hemingway, E. Maiorescu, Titu - estetica dramaturgia contemporană Lovinescu, Horia Oproiu, Ecaterina Popovici, Titus Sârbu, Ion D. Voitin, Al. Moartea unui artist / Lovinescu, Horia Eminescu - metafora mării El Greco intelectualii scriitori români portrete si analize literare Culianu, Ioan Petru teme literare majore Patima roşie / Sorbul, Mihail Mioriţa romanul modern Melancolie / Eminescu, Mihai Şarpele / Eliade, M. Naturalismul românesc literatura interbelică Eftimiu, Victor călătoria Fluviul conştiinţei Cisek, Walter Cărtărescu, Mircea psihanaliză simbolismul Damé, Frédéric satira Teodoreanu, Al. O. (Păstorel) satira în versuri Botezatu, Petre Dănilă Prepeleac Cântarea României / Russo, Alecu Toamna / Goga, Octavian avangardism Letopisetul Ţării Moldovei / Ureche, Grigore formarea limbii române Popovici-Bănăţeanu, I. Creangă, Ion - poveşti Moara lui Călifar / Galaction, Gala Risorgimento proustianism romanul proustian Maurois, André Asklepios Conu Leonida faţă cu reacţiunea - Caragiale, I.L. După melci Macedonski, Al. Moromeţii Stancu, Horia romanul psihologic românesc Millian, Claudia Oprea, Al. Militaru, Vasile Şeicaru, Pamfil Curtea de Argeş / Pictura Bisericii Domneşti Maiorescu, Titu/biografie Montherlant - teatru Archip, Ticu Ardeleanu, Carol Botez, Ion Botez, Octav Dumitrescu, Mariana Floru, Igena Holban, Anton - criticul Irineu, Cora Isanos, Magda Lyceum - despre colecţie Paznic de far / Bogza, Geo Pătrăşcanu, D.D. Şcoala Pârvan Alecsandri, Vasile - referinţe critice Heliade-Rădulescu, Ion - referinţe critice literatura paşoptistă Popovici, Aurel C. Banuş, Maria - traduceri Benador, Ury Lewis, Sinclair Petraşincu, Dan Postelnicu, Ioana Scorţescu, Teodor Sinclair, Upton literatura epistolară romanul sec. al XIX Carducci, Giosué Marcu, Alexandru Pasolini Quasimodo Zanzotto Împărat şi proletar / Eminescu, Mihai Cenaclul "Lucefărul" timişorean Mureşanu, Andrei (poetul) Blanchot Eul artistic Antim, Ştefan Clujul anilor '20 Comarnescu, P. controversatul Zaharia Stancu enigmaticul Holban Munţii Apuseni vizitaţi de Haşdeu şi Caragiale Sighişoara, mon amour Streinu, Vl. arta traducerii Păsările / Ivasiuc, Al. Basarabescu, Ion Sân-Georgiu, Ion Regman, Cornel Papadat-Bengescu, Hortensia - aprecieri critice 11 elegii / Stănescu, Nichita Demonul în opera eminesciană Interval/Ivasiuc, Al. Vestibul / Ivasiuc, Al. Şuluţiu, Octav Baltagul / Sadoveanu, Mihail Vizita / Caragiale, Ion Luca Cântăreaţa cheală Gaiţele simbolism literatură Dorinţa Rondelul rozelor de august poezia lui Eminescu O samă de cuvinte / Neculce, Ion Daţi-mi un trup voi, munţilor La cumpăna apelor / Blaga, L. Psalm / Blaga Heliade Rădulescu, Ion - scrisori Breslaşu, Marcel Corbea, Dumitru Deşliu, Dan Dumitriu, Petru Ghilia, Al. Ivan Grecea, Ion Jar, Alexandru literatura în totalitarism Luca, Eugen Mandric, Eugen Munteanu, Francisc poeţi debutanţi poeţi maghiari din România prozatori debutanţi realismul socialist Zamfirescu, Violeta Dan, George Frunză, Eugen Sârbu, Cristian Theodorescu, Cicerone Letopiseţul Ţării Moldovei de la Aron Vodă... / Costin, Miron Pseudo-kinegeticos Serile la Mirceşti Coşbuc, George - aprecieri critice Sburătorul (revistă) Crăiasa din poveşti Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte / Ispirescu, Petre Subiecte- Bacalaureat generaţia paşoptistă romanul psihologic Macedonski, Alexandru - aprecieri critice Omul din vis / Petrescu, Cezar Pavelescu, Cincinat Nouăsprezece trandafiri / Eliade, Mircea Kalustian, L. oraşul în proza secolului XX Goma, Paul Negruzzi, Iacob Nunta Domniţei Ruxandra / Sadoveanu, Mihail Ştefan cel Mare - în lit. română moartea în literatura română Trecut-au anii / Eminescu, Mihai Breton, André Le Clézio romanul pshihologic Călinescu, G. Pădurea nebună / Stancu, Zaharia Istoria ieroglifică / Cantemir, Dimitrie Noapte de vară / Coşbuc, George Papadima, Ovidiu Dumitriu, Anton Desculţ - Stancu, Z. Primele iubiri / Labiş, Nicolae Amândoi / Rebreanu, Liviu La curţile dorului / Blaga, L. Anoiulh, Jean Daninos, Pierre dicţionarul Eminescu Eminescu - dicţionarul Eminescu - vocabular Grecia modernă vocabular eminescian pamflet Ars poetica - Arghezi pamfletul caragialesc pamfletul eseu pamfletul portret pamfletul religios românesc pamfletul satiric Anii de ucenicie / Sadoveanu, Mihail Cuibul invaziilor/Sadoveanu, Mihail Jar / Rebreanu, L. Locul unde nu s-a întâmplat nimic Măria-sa Puiul pădurii / Sadoveanu, Mihail Metropole / Rebreanu, Liviu Oameni din lună / Sadoveanu, M. Paştele blajinilor / Sadoveanu, Mihail Sadoveanu, Mihail - traducător Transcendentalia / Petrescu, Camil Uvar / Sadoveanu, M. Versuri / Petrescu, Camil Viaţa lui Ştefan cel Mare / Sadoveanu, M. Lovinescu, Vasile Ionescu, Radu Corlaciu, Ben. Ilea, Ion Th. portrete literare bildungsromanul maiorescian Gaster, Moses Intelectualul la Camil Petrescu Leu, Corneliu psihologia literaturii Bogza, Alexandru Vieaţa nouă - revistă Martorii / Ciobanu, Mircea antiproustianism Discobolul - revistă Domnişoara Cristina Femeia în faţa oglinzii Lydda / Zamfirescu, D. Pânza de paianjen / Serghi, Cella romanul-eseu Moartea lui Orfeu / Fulga, Laurenţiu Tudoran, Radu Voronca, Ilarie Ciprian, G. Furtună, Horia Kiriţescu, Alexandru Viforul / Delavrancea O scrisoare pierdută Raşcu, I. I. Descântecul şarpelui Fata în gradina de aur Galere / Arghezi Heliade Rădulescu, Ion (1802-1872) Letopiseţul Ţării Moldovei de la zidirea lumii până la 1601 / Costin, Nicolae Manifest activist către tinerime / Vinea, Ion Numai una / Coşbuc, George Poeme cu îngeri / Voiculescu, Vasile Poemele luminii / Blaga, Lucian Specificul naţional / Călinescu texte critice Ţeposu, Radu G. literatura absurdului Modernitatea românească Bietul Ioanide / Călinescu, George drama istorică romantică avarul - motiv literar comedia - interbelică critica literară interbelică Dobrogeanu Gherea - Maiorescu - polemică Gherea - Maiorescu - polemică mitul prometeic în lit. română motivul cosmic personajul colectiv proza paşoptistă Sadoveanu, Mihail - natura Beneş, V. romanitism Kipphardt, Heinar Ruscanu, Gelu Alter ego / Doinaş, Ştefan Augustin Ambitus / Cassian, Nina Athanor / Naum, Gellu Campanii/Ungheanu, M. Cântec şoptit / Stancu, Zaharia Cârtiţa şi aproapele/Caraion, I. Coborând/Georgescu, Paul Coline cu demoni/Constantin, Ilie Coloane/Stelaru, Dimitrie Din luminile veacului / Papu, E. Eugen Lovinescu, scepticul mântuit / Simion, E. Elegie pentru floarea secerată / Jebeleanu, E. Eseuri critice / Călinescu, M. Fântâna somnambulă / Păunescu, A. Feţele lui Ianus / Papu, E. Iarba bărbaţilor/Bănulescu, Ştefan Interpretări critice/Cristea, Valeriu Intrarea în Castel/Damian, S. Însemnări critice / Negoiţescu, Ioan Laus Ptolemaei / Stănescu, N. Lupta cu inerţia / Labiş, N. Mai mult ca plânsul / Gheorghe, I. Marele Alpha / George, Al. Monada / Baltag, C. Norii / Buzea, C. Ochiul neantului / Pituţ, Gh. Orologiu / Stoica, Petre Poeme / Ivănescu, Mircea Povestiri de dragoste / Stancu, Z. Prozatori de azi / Dimisianu, G. Sala nervilor / Buzea, Constanţa Scrisorile esenţiale / Gheorghe, Ion Simple întâmplări cu sensul la urmă / George, Al. Spiritul şi litera / Paleologu, Al. Teatru / Mazilu, Teodor Tristele / Paraschivescu, Miron Radu Tuşiţi / Sorescu, Marin Vârstele tinereţii / Georgescu, Paul Versuri / Dimov, L. Şi dacă... Negruzii, Costache A doua dragoste / Leu, Corneliu Adam şi Eva / Baranga, Aurel Ancheta / Voitin, Alexandru Ariciul de la Dopul Perfect / Băieşu, Ion Capul de răţoi/Ciprian, G. Doamna lui Ieremia / Iorga, N. Drăguşanu, Sidonia Fărcăşan, Sergiu Febre /Lovinescu, Horia Fii cuminte Christofor! / Baranga, Aurel Fiicele / Drăguşanu, Sidonia Himera / Everac, Paul Hristea, Ionel interpreţi de teatru Îndrăzneala / Vlad, Gheorghe Întâlnire cu îngerul / Drăguşanu, Sidonia Ludovic al XIX-lea / Călinescu, George Mirodan, Al. Nimic nu se pierde, dragul meu / Hristea, Ionel Noaptea e un sfetnic bun / Mirodan, Al. Nu sunt Turnul Eiffel / Oproiu, E. Oamenii înving / Voitin, Al. Omul care şi-a pierdut omenia / Lovinescu, Horia Pastor, C. Portretul / Voitin, Al. Punctul culminant / Vlad, Gheorghe Regele moare / Ionescu, Eugen Scaunele / Ionescu, Eugen Sfântul Mitică Blajinu / Baranga, Aurel Simple coincidenţe / Everac, Paul Somnoroasa aventură / Mazilu, T. Stăpânul apelor / Pastor, C. Steaua polară / Fărcaşan, Sergiu Ştafeta nevăzută / Everac, Paul Vlad, Gheorghe Gáldi, Ladislau Teodoreanu, Al. O. (Păstorel) / poezia Marea - metaforă Teodoreanu, Al.O. / poezia Holban, Anton - dramaturg analiza psihologică Bogdan, Catul Dima, Al. Mărgeanu, Nicolae Suciu, I.D. epicul românesc Ghica, Ion - referinţe critice comentarii literare- bacalaureat Zodia Cancerului Prefeţe Rusoaica / Mihăiescu, Gib I. Chiriţa în provincie Acterian, Jeni Belciu, Matei Dumbrăveanu, Anghel - interviu Popovici, Ioan romancieri români Jocurile Daniei / Holban, Anton O moarte care nu dovedeşte nimic / Holban, Anton La lilieci / Sorescu, M. Avramescu, Marc-Mihail Boerescu, Dan-Silviu Bordaş, Liviu Ciurtin, Eugen Handoca, Mircea Piţu, Luca Moş Nichifor Coţcariul / Creangă Ţiganiada / Budai Deleanu, Ion D-l Goe Monastirea Argeşului Husar, Alexandru Dacia literară Meşterul Manole - baladă Ionesco, Eugène Ionescu, Eugen Enigma Otiliei Intrusul/Preda, Marin Anabasis / Pillat, Ion Apostol / Petrescu, Cezar Carnet de vară/Petrescu, Cezar Drumul cu plopi / Petrescu, Cezar La porţile nopţii / Teodoreanu, I. Masa umbrelor / Teodoreanu, Ionel Oraş patriarhal / Petrescu, C. Pasteluri / Alecsandri, Vasile Cuvântul liber - ziar Fondane, Benjamin Cultură și civilizație Adela / Ibrăileanu, Garabet Creangă, Ion (1837-1889) Eminescu, Mihai (1850-1889)
Vă rugăm să schimbaţi parola