Biblioteca Judeţeană Hunedoara

Rebreanu, Liviu

Subiect Tematic: Rebreanu, Liviu
Lucrări: 1 lucrari in 108 publicatii in 2 limbi
Analize şi sinteze literare pentru liceu : scriitori canonici şi opere reprezentative de: Simion, Eugen; Rogalski, Florina; Simion, Eugen; Grigor, Andrei (Text tipărit)
Amintiri de la „Viaţa Romînească" de: Sevastos, M. (Text tipărit)
Atlasul literaturii române^ de: (Text tipărit)
Analize şi sinteze de: Negoiţescu, Ion (Text tipărit)
Alţi oameni de valoare în Ţara Moţilor de: Felea, Ioan (Text tipărit)
Alte menţiuni de istoriografie literară şi folclor : 1963-1967. Vol. 3 de: Perpessicius, critic și istoric literar (1891-1971) (Text tipărit)
Actualitatea clasicilor : studii de: Ornea, Zigu (Text tipărit)
5 prozatori iluştri, 5 procese literare de: Oprea, Al. (Text tipărit)
Subiecte
Mihai Viteazul critică literară Dimov, Leonid Mugur, Florin analize literare Chira Chiralina - Istrati, Panait Ion - Rebreanu, Liviu Ion - caracterizarea personajelor Istrati, Panait La Grandiflora / Mihăescu, Gib I. Mihăescu, Gib I. Patul lui Procust / Petrescu, Camil Petrescu, Camil Rebreanu, Liviu Sadoveanu, Mihail amintiri Ivasiuc, Alexandru Aranca, ştima lacurilor / Petrescu, Cezar Arghezi, Tudor Baletul mecanic / Petrescu, Cezar Braţul Andromedei / Mihăescu, G. Calea Victoriei. La Paradis general - Petrescu, Cezar Caragiale, Mateiu I. Cheia visurilor. Luceafărul - Petrescu, Cezar Cimitirul Buna-Vestire - Arghezi, Tudor Comoara regelui Dromichete- Petrescu, Cezar Craii de Curtea-Veche - Caragiale, Mateiu Donna Alba - Mihăescu, Gib Duminica orbului / Petrescu, Cezar Eliade, Mircea Fata din Zlataust- Teodoreanu, I. Fecioarele despletite / Papadat-Bengescu, Hortensia Galaction, Gala Greta Garbo / Petrescu, C. Holban, Anton Iorga, Nicolae Întunecare - Petrescu, C. La Medeleni / Teodoreanu La răspântie de veacuri / Galaction, Gala Logodnicul / Papadat-Bengescu, Hortensia Maitreyi / Eliade, Mircea Ochii strigoiului / Petrescu, Cezar Papadat-Bengescu, Hortensia Petrescu, Cezar Plecat fără adresă / Petrescu, Cezar Rădăcini / Papadat-Bengescu, Hortensia Teodoreanu, Ionel Turnul Milenei / Teodoreanu, Ionel Zamfirescu, G. M. Zilele şi nopţile unui student întârziat / Mihăescu, G. curente literare O'Neill, Eugene romantism 23 August 1944 traduceri în limba română Breban, Nicolae Buzura, Augustin Manolescu, Nicolae Popescu, Dumitru Radu Simion, Eugen biografii lingvistică trasee turistice Bacalaureat- limba şi literatura română iluminismul interviuri critică şi istorie literară memorialistică Vintilă, Petru scriitori români mănăstiri discursuri corespondenţă Xenopol, Alexandru D. Enescu, George Glossă Barbu, Eugen Budai Deleanu, Ion Budai-Deleanu, Ion - 1760-1820 Cipariu, T. Kogălniceanu, Mihail literatura română veche Maiorescu, Titu Papu, Edgar reportaje Brad, Ion Doinaş, Ştefan-Augustin Dragomir, Mihu Fulga, Laurenţiu Preda, Marin Stănescu, Nichita Bogza, Geo Lovinescu, Eugen - aprecieri critice Roll, Ştefan suprarealism Urmuz Filotti, Maria Botta, Emil Codreanu, Mihai Davila, Alexandru Stanca, Radu Aderca, Felix Adevărul - ziar Blaga, Lucian Bolintineanu, Dimitrie Bolintineanu, Dimitrie (1825-1872) Bolliac, Cezar (1813-1881) Delavrancea, Cella Dobrogeanu-Gherea, Constantin Eminescu - traducător Gherea, Ioan D. Hasdeu, Bogdan Petriceicu Ibrăileanu, Garabet Iosif, Ştefan Octavian (1875-1913) Letopiseţul Ţării Moldovei / Neculce Lovinescu, Eugen Mille, Constantin Pandrea, Petre paşoptism paşoptismul Perpessicius studii Şcoala Ardeleană Teodorescu, G. Dem. Teodorescu-Branişte, Tudor Topârceanu, George - 1886-1937 Topîrceanu, George - 1886-1937 Viaţa românească - revistă Voinescu, Alice critica literară (despre) Stere, Constantin Vlahuţă, Alexandru Maniu, Adrian personaje literare Brâncuşi, Constantin Agârbiceanu, Ion Pruteanu, Aglae analiză literară biografie Odobescu, Alexandru Comentarii literare istorie literară Philippide, Alexandru realismul Alecsandri, Vasile Russo, Alecu texte literare Macedonski, Alexandru Rosetti, Al. eseuri de critică literară Muntele vrăjit Bălăiţă, George Botta, Dan Călinescu, George Coşbuc, George eseuri Laurenţiu, Dan Vrânceanu, Dragoş Rebreanu, Liviu - aprecieri critice Uricaru, Eugen Alecsandri, Vasile / coresprondenţă Alexandrescu, Grigore Beniuc, Mihai Cassian, Nina istoriografie Maiakovski, Vladimir Milescu, Nicolae, Spătarul Peltz, I. Peltz, Isac - 1899-1980 Petrescu, Camil - dramaturgia Vulcan, Iosif Bacovia, George Baudelaire, Charles Caragiale, Ion Luca Cioflec, Romulus Eminescu, Mihai - cronicar dramatic Jebeleanu, Eugen Stancu, Zaharia Vlasiu, Ion Anghel, Dimitrie Bianu, Ion Caragiale, Mateiu Căprariu, AL. - poezia Celarianu, Mihail - poezia Densusianu, Ovid Eminescu, Mihai - poezia Eminescu, Mihai - postume Eminescu, Mihai - satira Evgheni Oneghin / Puşkin folclor Ghica, Ion Kirileanu, G.T. Magheru, George Pe valea Bistriţei Sperantia, Eugeniu Şerbu, Ieronim Beldiceanu, Neculai cercul în literatură Delavrancea, Barbu Ştefănescu Albescu, Sava / pictor Albu, Pamfil Bartók Bela Braharu, Dumitru Carol al II-lea, Rege al României Câmpeanu, Aurel Cipariu, Timotei Cotruş, Aron Densuşianu, Aron Densuşianu, Nicolae Dragomir, Silviu Elena, regina României Ferdinand I, rege al României Ladea, Romul Maiorescu, Ion Maniu, Iuliu Pascu, Ştefan Pop, Ion Reteganul Prodan, David cronică teatrală Noica, Constantin Cioculescu, Şerban Cocea, N.D. Minulescu, Ion Teleajen, Sandu Gorovei, Artur Stănoiu, Damian memorii Junimea Botez, Demostene Carp, Mihai Bart, Jean Botez, Costică - moartea Călugăru, Alice France, Anatole - în literatura română Frunză, Axinte Gheorghe din Moldova Hogaş, Calistrat Ibrăileanu, Garabet - moartea Ionescu, A. D. Însemnări literare - revistă Korolenko, Vladimir Loebel, Simon Mantu, Lucia Mironescu, I.I. Momentul - revistă Paul, I. polemică Popescu, Spiridon Quinezu, N. Rainer, Francisc reviste literare Rosetti, Radu Sadoveanu, Izabela Stavri, fraţii Topârceanu, George - moartea ţăranii în literatură Vernescu-Vîlcea, C. Vissarion, I.C. Zarifopol, Paul Brăescu, Gheorghe Goga, Octavian Tonitza Zamfirescu, Duiliu antologie Muşatescu, Tudor Vlaicu, Aurel Georgescu, George jurnal Sturdza-Bulandra, Lucia Baconsky, A. E. Stelaru, Dimitrie Vinea, Ion Zola, Emile estetică Eu nu strivesc corola de minuni a lumii În dulcele stil clasic / Stănescu, Nichita La steaua / Eminescu Mistreţul cu colţi de argint / Doinaş, Ştefan Augustin Odă în metru antic Scrisoarea III Timbru / Barbu, Ion Alexandru Lăpuşneanul Amintiri din copilărie / Creangă, Ion Apus de soare / Delavrancea, Barbu Ştefănescu Bacovia, G.- universul poeziei Calinescu - M. Sadoveanu Cantemir, Dimitrie Ciocoii vechi şi noi - critică literară Concert din muzică de Bach - Papadat-Bengescu, Hortensia cronicari Eminescu - viaţa şi opera Floare albastră / Eminescu, Mihai Fraţii Jderi Iona / Sorescu, Marin În vreme de război / Caragiale, Ion Luca La ţigănci Lacustră literatura populară Lostriţa Lovinescu,E - Rebreanu,L. -"Ion" Luceafărul / Eminescu Macedonski, Al. - simbolismul românesc naţional şi universal în opera lui Eminescu Noaptea de decemvrie Nunta Zamfirei / Coşbuc Oltul / Goga Originea şi dezvoltarea limbii române Paradis în destrămare Pădurea spânzuraţilor / Rebreanu, Liviu Plumb / Bacovia, George Povestea lui Harap-Alb / Creangă, Ion Psalmi / Arghezi, T. Revedere Riga Crypto şi lapona Enigel Rugăciune / Goga, Octavian Sara pe deal / Eminescu, Mihai Sărmanul Dionis / Eminescu, Mihai Scrisoarea I / Eminescu, Mihai Sonetul CLXXX (26) / Voiculescu, V Testament Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război Răzvan şi Vidra Gorunul Meşterul Manole / Blaga, Lucian Bălcescu / Petrescu, Camil Belşug / Blaga, Lucian Epigonii Umbra lui Mircea. La Cozia Alecsandri, Iancu Asachi, Gheorghe balcanism Baltazar, Camil Barbu, Ion Bălcescu, Nicolae Boeriu, Eta Bolintineanu, Dimitrie - proza Bucuţa, Emanoil Camilar, Eusebiu Caraion, Ion Codru Drăguşan, Ion Conachi, Costache expresionismul românesc fantastic şi oniric Filimon, Nicolae Gheorghe, Ion Golescu, Dinicu Iosif, Şt. O. Ivireanu, Antim lirismul orfic modernism Naturalismul Negruzzi, Costache (Constantin) neoromantism românesc Petică, Ştefan poezia contemporană romantismul românesc sămănătorismul Săulescu, Mihail simbolismul românesc Teodorescu, Virgil Timuş, Ioan Tonegaru, Constant tradiţionalism Bassarabescu, I.A. Brătescu-Voineşti, I. Al. Călinescu, George - romancier Eminescu, Mihai - proza Eminescu şi clasicismul literatura română postbelică Pillat, Ion romanul românesc Calul - operă literară Călin (file din poveste) Cina - operă literară Ciuleandra/Rebreanu, Liviu Copacul - Barbu, Ion critic, istoric, estet critica modernă De dragoste Decor Descântec Direcţia nouă în poezia şi proza română drama stendhaliană Euridice Evocare Frunză verde de albastru / Stănescu, Nichita Grup Har / Arghezi, Tudor Isarlîc/Barbu, Ion Istoria literaturii române contemporane Izvorul nopţii - operă literară La conac Lacul / Eminescu lirica erotică Lovinescu, Eugen lumea rurală Mara / Slavici, Ioan Mă uit la flori / Arghezi, Tudor meditaţia filosofică Nuvela psihologică O, rămâi ... Pan / Blaga, Lucian Pasul dulce / Arghezi, Tudor Pax magna / Blaga, Lucian Pădureanca / Slavici, Ioan povestirea proza fantastică proza scurtă realist-psihologică Rar romanul analitic romanul estetic romanul istoric Romanul psihologic romanul realist satira politică Scântei galbene / Bacovia, George schiţe Slavici, Ioan snoava şi povestea iniţiatică sonetul elegiac Suflete tari Tablou de iarnă / Bacovia, George Vara Sfântului Mihai (8 noemvrie) Vârsta de aur a dragostei Vis de toamnă France, Anatole literatură comparată romanul Gide, André Crohmălniceanu, Ovid S. Dimisianu, Gabriel Marino, Adrian Negoiţescu, Ion Steinhardt, N. Ulici, Laurenţiu Zaciu, Mircea Literatură română jurnal intim Balotă, Nicolae critici literari Dumitrescu-Buşulenga, Zoe Piru, Alexandru critica literară literatura română Dan, Pavel Costin, Miron clasicismul în literatura română Chinezu, Ion Isac, Emil Papilian, Victor Paraschivescu, Miron Radu Sorbul, Mihail Perpessicius - aprecieri critice realismul românesc Voiculescu, Vasile junimişti călinesciana Neculce, Ion Streinu, Vladimir Clasicism Romantism postmodernismul teorie literară Horaţiu cinematografia naturalism naturalismul Proust, Marcel Stendhal Verlaine, Paul influenţe străine în literatura română Unamuno, Miguel de Coşbuc, George - poezia istorică literatura universală iluminismul românesc reviste româneşti eseu repere critice atlas Revoluţia franceză hărţi utile itinerarii literare locurile naşterii scriitorilor realism Reviste literare romantism literar Umanismul Celarianu, Mihail Demetrius, Lucia mărturisiri Stahl, Henriette Yvonne Suchianu, D.I. Agopian, Ştefan proză În grădina Ghetsimani Lostriţa / Voiculescu Răscoala / Rebreanu, Liviu Balzac, Honoré de Dumitrescu, Geo baroc Dosoftei Shakespeare, William basmul cult românesc poezia română modernă Dostoievski, Feodor Mihailovici - personaje Moara cu noroc / Slavici, Ioan contemporani Maria, Regina României Paleologu, Alexandru Rosetti, C.A. presa literară Ciura, Alexandru Ghibu, Onisifor Popovici, D. Constantinescu, Pompiliu Rolland, Romain Tolstoi, Lev Nikolaevici poezia românească contemporană Danton / Petrescu, Camil Petrescu, Camil - proza Echinoxul nebunilor / Baconsky, A. E. ermetism Sebastian, Mihail Micu-Klein, Inochentie Cosînzeana- revistă Joc secund Pallady, Theodor Byron Hemingway, Ernest Kafka, Franz Racine, Jean (1639-1699) Scott, Walter - sir Marco Polo Hamlet / Shakespeare, William Cazania lui Varlaam Varlaam Cioran, Emil Convorbiri literare Labiş, Nicolae Neagu, Fănuş Ardeleanu, Virgil Căprariu, Al. Iordan, Iorgu Maiorescu, Titu - jurnal Paler, Octavian Păunescu, Adrian Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie Andersen, Hans Christian Joyce, James Turgheniev Turgheniev, Ivan Venea o moară pe Siret Pavese, Cesare Tzara, Tristan nuvela românească Scriitori români literatura română contemporană Esenin, Serghei Doinaş, Ştefan Augustin relaţii culturale franco-române Ivănescu, Cezar Popescu, Adrian Bacalaureat Alexandru, Ioan Baltag, Cezar Constantin, Ilie Hagiu, Grigore Îngerul a strigat / Neagu, Fănuş Îngeri biciuţi / Ghilia, Alecu Ivan Ţepeneag, Dumitru Velea, Nicolae literatura populară română Arghezi, Tudor - arta poetică Barbu, Ion- universul poetic Blaga, Lucian- universul poetic Goga, Octavian - poezia Voiculescu, Vasile- universul poetic Acterian, Arşavir Călinescu, George - estetica Crăişorul Horia/Rebreanu, Liviu Hanu Ancuţei / Sadoveanu, Mihail Topârceanu, George - romancier literatura religioasă A murit Caragiale / Goga, Octavian Amărâtă turturea / Văcărescu, Ienăchiţă Aventura / Botta, Emil Banuş, Maria Baroane / Arghezi, Tudor Băltăreţu / Ghica, Ion Bărbaţii înălţimilor / Călin, L. - text Blesteme / Arghezi, Tudor Blestemul / Bolintineanu, D. Carte românească de învăţătură - fragmente Călătorii/Anghel, D.- text Călin, Liviu Cătunul de sticlă: fragment/Arghezi, T. Cântarea României /Russo, Alecu - fragment Cântec de legănat genunchii :text / Banuş, Maria Cine mai trece pe drum: text/Sorescu, Marin Clopotele din Mănăstirea Neamţu: fragment/Galaction, Gala Complotul bubei/Hasdeu, B.P.-text Craii de Curtea-Veche: fragment/Caragiale, Mateiu Creion : text/Arghezi, T. Ctitorii: text/Pillat, I. Cum se înţeleg ţăranii/Caragiale, I.L. Danton: fragment /Petrescu, Camil Delavrancea, Barbu Directorul: fragment / Arghezi, T. Discurs la alegerea lui Cuza / Kogălniceanu, M. Duduca Mamuca / Hasdeu, B.P - fragment După melci: text / Bacovia, G. Golescu, Iordache Iar nu barbar... :text/Stănescu, Nichita Ideea : text/Petrescu, Camil Ielele/Văcărescu, Iancu In memoriam Constantini Erbiceanu : fragment/Pârvan, Vasile Istoria ieroglifică - Cantemir, Dimitrie - fragment Istoria românilor subt Mihaiu Vodă Viteazul - Bălcescu, Nicolae - fragment În pădurea Petrişorului : fragment / Sadoveanu, Mihail Într-o grădină/Văcărescu, Ienăchiţă La Hanul lui Mânjoală / Caragiale, I. L. La Polul Nord / Săvescu, I.C. Mihnea şi Baba / Bolintineanu, Dimitrie - text Năpasta / Caragiale, Ion Luca Nicolae Filipescu /Iorga, N. - fragment Noapte de mai / Iosif, Şt. O. - text O nopate la morminte / Bolintineanu, D. Omul care s-a întors acasă: Panait Istrati: fragment / Iorga, N. Ordin:text / Botta, E. Pacea / Văcărescu, Iancu Panaitescu-Perpessicius, Dimitrie Paradisul suspinelor: Doleanţe: text / Vinea, I. Paradisul suspinelor: Declin: text / Vinea, I. Paradisul suspinelor:"Eu şi celălalt"/Vinea, I. Păunul / Bacovia, George Pârvan, Vasile Pe calfa-dère, toamna / Panaitescu-Perpessicius, D. : text Plumb de iarnă / Bacovia, George : text Plumb /Bacovia, G. : text Poem - text / Stănescu, Nichita Povestea Huzmetarilor / Golescu, I. Prefaţă la Gramatica din 1828 / Heliade-Rădulescu, Ion Proclamaţia 21-22 ian. 1821 /Tudor Vladimirescu - fragment Psalmul 5 / Dosoftei Psalmul 8 / Dosoftei Psalmul 46 / Dosoftei Psalmul 48 / Dosoftei Psalmul 97 / Dosoftei Rondelul crinilor: fragment / Macedonski, Al. Săvescu, Iuliu Cezar Scrisoarea lui Cocrişel (1600) Sima, şoţia lui Stroe Buzescu Sorescu, Marin Stam în fereastra susă / Eminescu, M. Sultănica: fragment / Delavrancea, B. Testament / Arghezi, Tudor - text Trei cai / Stănescu, Nichita - text Ulise : text / Blaga, L. Ultima emisiune / Caragiale, I. L. Ureche, Grigore - caracterizarea lui Ştefan cel Mare Văcărescu, Iancu (1792-1863) Văcărescu, Ienăchiţă (1740-1797) De neamul moldovenilor : fragment / Costin, M. În dulcele stil clasic : text / Stănescu, Nichita Paradisul suspinelor:"Eu şi celălalt": text/Vinea, I. Păunul : text / Bacovia, George Psaltirea pre versuri tocmită / Dosoftei clasici români Cerna, Panait Antonie, Aurel Barbu, Marian Băileşteanu, Jean Berceanu, Patrel Chifu, Gabriel Cosmin, Smaranda Creangă, Ion - jocul Dinulescu, Ioana Filotei de Cozia Firan, Carmen idei literare Lăcusteanu, Grigore literatura antifascistă literatura contemporană Mihăilescu, Profira Mircea, Ion Miu, Florea Pachia Tatomirescu, Ion Pârvulescu, Nicolae poezia românească Popescu, Adria proza contemporană realismul literar românesc Sima, Felix Şandru, Mircea Florin Teodorescu, Dorin Uricariu, Doina Ursu, Liliana clasicii literaturii române clasicismul dramaturgia românească Caragiale, Ion Luca - teatrul critică teatrală Mănăstirea Neamţului comentarii Luceafărul - revistă Blecher, Max Guga, Romulus Lăncrănjan, Ion poezia românească interbelică Titel, Sorin Vulpescu, Romulus sămănătorism Sămănătorul - revistă istoriografia romănească Răscoala Răscoala / Rebreanu, Liviu. Satul românesc în literatură Zburătorul Neamul Soimăreştilor / Sadoveanu, Mihail Arghezi, Tudor- universul poetic Eliade, Mircea - viaţa şi opera Eliade, Mircea- viaţa şi opera Flori de mucigai / Arghezi, Tudor Introducţie- Kogălniceanu, Mihail Mănăstirea Argeşului Stănescu, Nichita- universul poetic Testament / Arghezi, Tudor Ţara de dincolo de negură / Sadoveanu, Mihail Arghezi, Tudor - proza Baba Cloanţa / Alecsandri, V. Creangă - personajele Cuşnarencu, George Duios Anastasia trecea - Popescu, D.R. Felea, Victor Hamlet - caracterizarea personajelor Moara de nisip / Ştirbu, Viorel Noduri şi semne / Stănescu, Nichita Pavlovici, Miodrag personajele lui Creangă Platonov, Andrei Vieru, Grigore critica literară românească Biberi, Ion Caracostea, D. Rusu, Liviu Andrei, Petre Meissner, Constantin D'ale carnavalului : Caragiale Omul cu mârţoaga comparatism stilistică Vlaicu-Vodă - Davila Blaga, Lucian - dramaturgia Caietul verde/Pillat, I. Imposibila întoarcere/Preda, Marin Odeanu, Anişoara Zamolxe / Blaga naţional şi universal în literatură Sainte-Beuve proza românească contemporană Simonescu, Dan Adam şi Eva / Rebreanu, Liviu eseul Drăgan, Iosif Constantin Horea, Ion Igna, Vasile Micu, Mircea Nicolescu, Vasile Păcurariu, Francisc Pituţ, Gheorghe Prelipceanu, Nicolae Seceleanu, Eugen Tudoran, Dorin Utan, Tiberiu Zilieru, Horia Moisil, Grigore - matematician, cibernetician Caragiale - limba personajelor Cuvinte potrivite neologisme Alecsandri, Vasile - teatrul avangardismul românesc Cisek, Oscar Walter Iorga, Nicolae- corespondenţa Dragomirescu, Mihail Farago, Elena Gyr, Radu Micle, Veronica Blandiana, Ana istoria literară Mihalaş, Marcel Stancu, Zaharia - poezia Noica, Constantin/1909-1987 Shaw, George Bernard cronică literară Munteanu, Aurel Dragoş personajul literar Petrescu, Radu Cehov, Anton Pavlovici Petöfi Sándor Comarnescu, Petru Coandă, Henri Serghi, Cella Blaga, Lucian - filosof Crainic, Nichifor Leoaică tânără, iubirea / Stănescu, Nichita eminescianism Vlaicu Vodă simbolism - literatură Micu, Samuil Papiu-Ilarian, Alexandru Dinescu, Mircea Vlad, Alexandru Chendi, Ilarie Davidescu, N. proza scurtă Anghel, Paul Bănulescu, Ştefan Ţepelea, Gabriel Cazimir, Otilia Gorki, Maxim Lenin Petöfi Sandor poezia argheziană genuri şi specii literare Rău, Aurel Carandino, N. sinonime biografii de personalităţi Concert din muzică de Bach- caracterizarea personajelor pleonasm filologie Bibliografie cinematografia exilului literatura pentru cinematograf Dostoievski, Feodor Mihailovici Cartea de la Metropolis/Bănulescu, Ştefan critici contemporani Despărţirea de Goethe / Noica Gorila / Rebreanu, L. Niţescu, M. Noimele / Gheorghe, Ion Orgolii / Buzura, A. Pământul deocamdată / Păunescu, Adrian poeţi contemporani proza intelectualismului prozatori contemporani Românii supt Mihai-Voevod Viteazul Ureche, Grigore umanismul românesc Rebreanu, Liviu - în literatura universală Lovinescu, Eugen -critica Hemingway, E. Gârleanu, Emil dramaturgia contemporană Iacoban, Mircea Radu Popovici, Titus Sârbu, Ion D. Alecsandri, Vasile - poezie eroică Blaga, Lucian- filosof Eminescu - metafora mării Poema rondelurilor / Macedonski, Alexandru Murgu, Eftimie Eminescu, Mihai - naţionalismul ziaristică şi literatură Eminescu - Schopenhauer Dumas, Alexandre - tatăl scriitori români portrete si analize literare Moceanu, Ovidiu teme literare majore Patima roşie / Sorbul, Mihail Horia, Vintilă Mioriţa Premiul Nobel pentru Literatură romanul modern Melancolie / Eminescu, Mihai Naturalismul românesc caracterizarea personajelor Cel mai iubit dintre pământeni - caracterizarea personajelor Gura satului / Slavici, I. literatura interbelică Piatra din casă / Rebreanu, Liviu Răfuiala / Rebreanu, L. teatralizarea epicului Maximilian, V. Eftimiu, Victor Arghezi, Tudor- viaţa şi opera Moldovan, Ioan Mihai I, Rege al României Golescu, familia Cărtărescu, Mircea Stamati, Costache Teodoreanu, Al. O. (Păstorel) Teodoreanu, Păstorel Petrovici, Ion Dănilă Prepeleac romanul sec. XX Petreu, Marta Zamfirescu, G. M. - dramaturg Murnu, George Popovici, Gheorghe Toamna / Goga, Octavian scrisoarea de afaceri Letopisetul Ţării Moldovei / Ureche, Grigore formarea limbii române literatura română interbelică Faust / Goethe preromantismul românesc Creangă, Ion - poveşti Moara lui Călifar / Galaction, Gala romanul proustian Courteline, Georges Domnişoara Nastasia / Zamfirescu, G. M. Pseudochineghetikos - Odobescu romanul autobiografic Macedonski, Al. Moromeţii romanul psihologic românesc Mauriac, François epoca "Marilor clasici" Millian, Claudia Militaru, Vasile Nuvele - Slavici Botez, Octav Dumitrescu, Mariana Pătrăşcanu, D.D. istoria literaturii române Cordovanii - Lăncrănjan, Ion Întâlnirea din pământuri / Preda, Marin Banuş, Maria - traduceri Benador, Ury Lewis, Sinclair Petraşincu, Dan Postelnicu, Ioana Scorţescu, Teodor Sinclair, Upton literatura epistolară Leiris, Michel Rebreanu, Fany/soţia lui Liviu Rebreanu Împărat şi proletar / Eminescu, Mihai Piru, Alexandru - receptare critică Comarnescu, P. Anna Karenina / Tolstoi, Lev N. curriculum vitae Mateevici, Alexei Timpul - revistă Basarabescu, Ion Sân-Georgiu, Ion Archirie şi Anadan Dionisie Eclesiarhul Eminescu - Ion Barbu fanariotism Rubaiatele / Omar Khayyam Coşbuc, G.- viaţa şi opera Şuluţiu, Octav figuri de stil creatorii limbii literare Proză românească interbelică Sadoveanu, Mihail- viaţa şi opera Cântecul spicelor / Blaga, Lucian anacolutul expresii idiomatice morfosintaxa scrisoarea imaginară Baltagul / Sadoveanu, Mihail Vizita / Caragiale, Ion Luca Gorunul / Blaga, Lucian Cântăreaţa cheală Barbu, Ion- viaţa şi opera Blaga, Lucian- viaţa si opera Gaiţele Goga, Octavian- viaţa şi opera simbolism literatură Titanic-Vals / Muşatescu, Tudor Cartea nunţii Dorinţa Rondelul rozelor de august Cioculescu, Şerban - opera Cioran, Emil - viaţa şi opera CLXXXIII/ Voiculescu, Vasile dramaturgia lui Eminescu dramaturgia română interbelică Literatorul - revistă literatura română de la 1848 Noica, Constantin - viaţa şi opera Noica, Constantin- viaţa şi opera poezia lui Eminescu poezia română interbelică proza lui Eminescu Ralea, Mihai - viaţa şi opera Streinu, Vladimir - opera Vianu, Tudor - opera O samă de cuvinte / Neculce, Ion Bolintineanu, Dimitrie - poetul Daţi-mi un trup voi, munţilor La cumpăna apelor / Blaga, L. Psalm / Blaga Heliade Rădulescu, Ion - scrisori Letopiseţul Ţării Moldovei de la Aron Vodă... / Costin, Miron Pseudo-kinegeticos Serile la Mirceşti Delavrancea, Barbu Ştefănescu - publicist Sburătorul (revistă) Crăiasa din poveşti Ion-comentariu literar Pădurea Spânzuraţilor-comentariu literar Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte / Ispirescu, Petre Netea, Vasile romantismul francez Bahtin, Mihail M. Comedia umană - Balzac, Honoré de Moş Goriot Problemele poeticii lui Dostoievski / Bahtin, M.M. Subiecte- Bacalaureat Arghezi, Tudor - rebusist byronismul Guerazzi, Francesco Domenico Maliţa, Mircea - memorialist Pe urmele zimbrului / Eftimiu, Victor romanul psihologic Ventura, Maria Iacobescu, D. Omul din vis / Petrescu, Cezar Rebreanu, Liviu - poet Bălcescu, Nicolae - biografie Pumnul, Aron Stoika, Constantin Titus tiparniţa Unirea Ţărilor Române Pavelescu, Cincinat Nouăsprezece trandafiri / Eliade, Mircea Goma, Paul Negruzzi, Iacob curente literară Sămănătorism Butor, Michel Nunta Domniţei Ruxandra / Sadoveanu, Mihail moartea în literatura română Trecut-au anii / Eminescu, Mihai Teatrul modern tragedia greacă jurnal de creaţie Misterele Parisului / Sue, Eugène Mizerabilii / Hugo, Victor Proust - în literatura română romanul românesc - începuturi Sue, Eugène Zola - în România Călinescu, G. Apostolescu, N.I. Luca, Ion Popa, Victor-Ion Moartea lui Ipu / Popovici, Titus Istoria ieroglifică / Cantemir, Dimitrie Noapte de vară / Coşbuc, George Lovinescu, Eugen - viaţa şi opera Iorga, Nicolae - proza Russo, Alecu - prozator Astra - revistă Roman, Alexandru Monografie Amândoi / Rebreanu, Liviu La curţile dorului / Blaga, L. Anoiulh, Jean Daninos, Pierre dicţionarul Eminescu Eminescu - dicţionarul Eminescu - vocabular Grecia modernă vocabular eminescian Botez, Ioachim clasic Dante, Alighieri - comemorare Diana / Lovinescu Familia Buddenbroock Iosifescu, Silvian literatură universală şi comparată Lovinescu - comemorare Macedonski, Alexandru - opera Maiorescu, Titu - Lovinescu, Eugen Maniu, Adrian - comemorare Nicolescu, G. C. Ochi de urs / Sadoveanu Pajere / Caragiale, Mateiu I. rococo Stolnicu, Simion Viaţa lui Ion Creangă / Călinescu Kiropol, Miron Bovarismul Anii de ucenicie / Sadoveanu, Mihail Cuibul invaziilor/Sadoveanu, Mihail Jar / Rebreanu, L. Locul unde nu s-a întâmplat nimic Măria-sa Puiul pădurii / Sadoveanu, Mihail Metropole / Rebreanu, Liviu Oameni din lună / Sadoveanu, M. Paştele blajinilor / Sadoveanu, Mihail Sadoveanu, Mihail - traducător Transcendentalia / Petrescu, Camil Uvar / Sadoveanu, M. Versuri / Petrescu, Camil Viaţa lui Ştefan cel Mare / Sadoveanu, M. Gusty, Paul Rebreanu, Puia Florica Ionescu, Radu Petru Movilă Bârseanu, Andrei Ghibănescu, Gheorghe Brătianu, Gheorghe Rotaru, Ion bildungsromanul maiorescian Sonete / Voiculescu, V. Alexandrescu, Dimitrie Cantacuzino, Matei Găvănescu, I. Lecca, Haralamb Strurza, Dimitrie Eminescu şi romantismul francez Maiorescu - Slavici România literară - revistă - Aiud Slavici - Maiorescu Blake, William erosul rebrenian Eul poetic / Arghezi, T. realismul rebrenian Ibrăileanu, G. Izvorul alb/Sadoveanu, Mihail postpaşoptismul în literatură Voronca, Ilarie Avram Iancu / Blaga, Lucian Caragiale, Costache Ciprian, G. Ciuta/Popa, Victor-Ion Cuib de viespi/Kiriţescu, G. M. Doamna lui Ieremia / Iorga Don Quichotte / Sorbul, Mihai Fantoma celei care va veni / Eftimiu, Victor Făt-Frumos / Furtună, Horia Furtună, Horia Glafira / Eftimiu Ion - dramatizare de M. Sorbul Kiriţescu, Alexandru Manechinul sentimental / Minulescu, Ion Meşterul Manole / Goga, Octavian Meşterul / Maniu Michelangelo / Kiriţescu, Al. Mioara / Petrescu, C. Muşcata din fereastră / Popa, Victor Omul care trebuie să moară / Minulescu Pavilionul cu umbre / Mihăescu, Gib I. Plicul / Rebreanu, Liviu Teatrul naţional "Ion Luca Caragiale" Thebaida / Eftimiu, Victor Tinereţe fără bătrâneţe... poveste în 10 tablouri / Pillat, Ion Tulburarea apelor / Blaga, Lucian Viforul / Delavrancea O scrisoare pierdută Ranetti, G. Biografii personale Cotruş, Ovidiu Descântecul şarpelui Fata în gradina de aur Galere / Arghezi Heliade Rădulescu, Ion (1802-1872) Letopiseţul Ţării Moldovei de la zidirea lumii până la 1601 / Costin, Nicolae Manifest activist către tinerime / Vinea, Ion Numai una / Coşbuc, George Poeme cu îngeri / Voiculescu, Vasile Poemele luminii / Blaga, Lucian Specificul naţional / Călinescu texte critice Ţeposu, Radu G. romanul mitic Eminescu - Kant Bietul Ioanide / Călinescu, George Caragiale, Ion Luca şi "Luceafărul" Fata craiului din cetini / Coşbuc, George Iorga, Nicolae şi "Luceafărul"/revista Tăslăuanu, Octavian C. Bulandra, Lucia Sturdza Folescu, Gh. Morţun, Ion Nicodim, părintele Onofrei, Mihai Stere, C. Ventura, M. Bădescu, Horia metaliteratura proza transilvăneană realismul mitic realismul tradiţional Savu, Tudor Dumitru scriitori transilvăneni Şi dacă... Gáldi, Ladislau Bădărău, Dan Borcea, Ioan Bude, Valentin Ciolan, Antonin Cugler-Poni, Matilda Gheorghiu, Miluţă Ghiulea, C. R. Iamandi, Victor Jacotă, Mihai Leon, Neculai Maican, Aurel Ion Negru, Natalia Penel, C. B. Popa, Gr. T. Ramadan, Costache Scriban, August Divanul...-Cantemir, Dimitrie Mavrocordat, C. Conachi şi Eminescu Piru, Dionisie Eminescu - Veronica Micle Mavrocordat, Constantin Cartojan, N. romanul ermetic Teodoreanu, Al. O. (Păstorel) / poezia Marea - metaforă Teodoreanu, Al.O. / poezia Holban, Anton - dramaturg Critică Corintic Doric Ionic Romanul "Comăneştenilor" Tănase Scatiu / Zamfirescu, Duiliu comparaţie Eminescu - Wagner Kant - Eminescu Manfred - Mureşanu Mureşanu - Manfred orientări europene Shopenhauer - Eminescu Slavici, Ion Wagner - Eminescu comentarii literare- bacalaureat Ciuleandra Dumbrava minunată La Medeleni O intâmplare ciudată Zodia Cancerului Falsificatorii de bani / Gide, André Cioculescu, Radu Imperiul Habsburgic în viziunea lui Mihai Eminescu Iorga, N. - Memorii Lupaş, Ioan Topliceanu, Traian Agora - revistă Cistelecan, Al. Dragolea, Mihai Fanache, V. generaţia '80 Indrieş, Alexandra Martinescu, Victor Valeriu - Dumitrescu, Geo/corespondenţă Optzecişti Petrescu, Ioana Em. Romanul paşoptist Ţuculescu, Radu Zanc, Grigore Prefeţe Rusoaica / Mihăiescu, Gib I. Werfel, Franz Acterian, Jeni corespondenţa maioresciană jurnalul romantic Maiorescu, Titu/corespondenţă Biserica neagră / Baconsky Caragiale, I. L. - om politic Cochinescu, Ioan Mihai Dragomir, Caius - interviu Ducic, Ioan Gheorghie, Don - Stănescu, Nichita Iliescu, Nicolae Iova, Gheorghe post-postmodernismul Psalmi / Doinaş Stănescu, Nichita - Gheorghie, Don romancieri români Baciu, Ştefan Literatura Transilvaniei Tohăneanu, G. I. La lilieci / Sorescu, M. Mavrodin, Alexandru Gorila Moş Nichifor Coţcariul / Creangă Ţiganiada / Budai Deleanu, Ion D-l Goe Galaction, Gala - universul nuvelistic Husar, Alexandru Dacia literară Ion Pădurea spânzuraţilor Meşterul Manole - baladă Delavrancea, Barbu - dramaturgie Luceafărul/Delavrancea Negruzzi, Constantin - nuvelistica Vlaicu-Vodă/Davila, Alexandru Ionesco, Eugène Ionescu, Eugen Enigma Otiliei Todorov, Tzvetan Brătianu, Ion I.C. boema romantică Brentano, Clemens cărţile copilăriei Dekobra, Maurice eseişti români romanul de aventuri snobismul literaturii bune tradiţia literară românească Anabasis / Pillat, Ion Apostol / Petrescu, Cezar Carnet de vară/Petrescu, Cezar Drumul cu plopi / Petrescu, Cezar La porţile nopţii / Teodoreanu, I. Masa umbrelor / Teodoreanu, Ionel Oraş patriarhal / Petrescu, C. Pasteluri / Alecsandri, Vasile Michelangelo - poetul literatură română contemporană Cuvântul liber - ziar interbelic Gheran, Nicolae Adela / Ibrăileanu, Garabet Creangă, Ion (1837-1889) Eminescu, Mihai (1850-1889) Cuibul visurilor - comentariu literar
Vă rugăm să schimbaţi parola