Biblioteca Judeţeană Hunedoara

Maitreyi / Eliade, Mircea

Subiect Tematic: Maitreyi / Eliade, Mircea
Lucrări: 1 lucrari in 35 publicatii in 1 limbi
Limba şi literatura română pentru bacalaureat de: Badea, Mariana (Text tipărit)
Comentariul literar. Vol. 2 de: (Text tipărit)
Dicţionar de personaje literare : pentru gimnaziu şi liceu de: Bărboi, Constanţa; Boatcă, Silvestru; Popescu, Marieta (Text tipărit)
Literatura română pentru elevii de liceu de: Badea, Mariana (Text tipărit)
12 prozatori interbelici de: Perpessicius, critic și istoric literar (1891-1971) (Text tipărit)
Subiecte
critică literară Dimov, Leonid Foarţă, Şerban analize literare Ion - Rebreanu, Liviu Ion - caracterizarea personajelor Istrati, Panait La Grandiflora / Mihăescu, Gib I. Mihăescu, Gib I. Patul lui Procust / Petrescu, Camil Petrescu, Camil Rebreanu, Liviu Sadoveanu, Mihail Aranca, ştima lacurilor / Petrescu, Cezar Arca lui Noe / Teodoreanu, Ionel Arghezi, Tudor Bal mascat / Teodoreanu, Ionel Baletul mecanic / Petrescu, Cezar Bilete de papagal / Arghezi, Tudor Braţul Andromedei / Mihăescu, G. Calea Victoriei. La Paradis general - Petrescu, Cezar Caragiale, Mateiu I. Cartea cu jucării - Arghezi, Tudor Ce-a văzut Ilie Pâinişoară- Teodoreanu, Ionel Cheia visurilor. Luceafărul - Petrescu, Cezar Cimitirul Buna-Vestire - Arghezi, Tudor Ciulinii Bărăganului Comoara regelui Dromichete- Petrescu, Cezar Craii de Curtea-Veche - Caragiale, Mateiu Crăciunul la Silvestri- Teodoreanu, Ionel Donna Alba - Mihăescu, Gib Drumul ascuns - Papadat-Bengescu, Hortensia Duminica orbului / Petrescu, Cezar Eliade, Mircea Fata din Zlataust- Teodoreanu, I. Fecioarele despletite / Papadat-Bengescu, Hortensia Fundacul Varlamului / Teodoreanu, I. Galaction, Gala Greta Garbo / Petrescu, C. Holban, Anton Huliganii / Eliade, Mircea Icoane pe lemn - Arghezi, Tudor Ioana- Holban, A. Iorga, Nicolae Isabel şi apele diavolului - Eliade, Mircea Întoarcerea din rai - Eliade, Mircea Întunecare - Petrescu, C. La Medeleni / Teodoreanu La răspântie de veacuri / Galaction, Gala Logodnicul / Papadat-Bengescu, Hortensia Lorelei Lorelei / Teodoreanu, Liviu Madona cu trandafiri / Zamfirescu, G.M. Maitreyi / Eliade, Mircea Nuntă în cer / Eliade, Mircea O viaţă de om. Aşa cum a fost Oameni cari au fost / Iorga, N. Ochii Maicii Domnului / Arghezi, T. Ochii strigoiului / Petrescu, Cezar Oraşul patriarhal / Petrescu, Cezar Papadat-Bengescu, Hortensia Papucii lui Mahmud / Galaction, Gala Parada dascălilor / Holban, Anton Petrescu, Cezar Plecat fără adresă / Petrescu, Cezar Poarta neagră / Arghezi, Tudor Prăvale-Baba / Teodoreanu, I. Rădăcini / Papadat-Bengescu, Hortensia Roxana / Galaction, Gala Şantier / Eliade, Mircea Tablete din ţara de Kuty / Arghezi, Tudor Teodoreanu, Ionel Turnul Milenei / Teodoreanu, Ionel Zamfirescu, G. M. Zilele şi nopţile unui student întârziat / Mihăescu, G. curente literare dicţionar Manolescu, Nicolae Simion, Eugen exploratori concursuri şcolare limba română iluminismul Caragiale, Ion Luca - aprecieri critice Eliade, Mircea - aprecieri critice Eminescu, Mihai - dramaturg Eminescu, Mihai - poezia de dragoste Glossă Ionescu, Eugen - teatrul absurdului Budai Deleanu, Ion Budai-Deleanu, Ion - 1760-1820 Călinescu, George - aprecieri critice Kogălniceanu, Mihail literatura română veche Maiorescu, Titu Sorescu, Marin - aprecieri critice Preda, Marin Stănescu, Nichita Bogza, Geo Urmuz Aderca, Felix Blaga, Lucian Hasdeu, Bogdan Petriceicu Ibrăileanu, Garabet Letopiseţul Ţării Moldovei / Neculce Lovinescu, Eugen paşoptism Şcoala Ardeleană Viaţa românească - revistă critica literară (despre) Maiorescu, Titu - critica adolescenţa în literatură analiză literară Comentarii literare istorie literară Femeie, iată fiul tău! / Titel, S. Alecsandri, Vasile Macedonski, Alexandru Brumaru, Emil Călinescu, George Coşbuc, George Blaga, Lucian - aprecieri critice Rebreanu, Liviu - aprecieri critice Cassian, Nina Eminescu, Mihai - folclor Bacovia, George Caragiale, Ion Luca Caragiale, Ion Luca - proza Jebeleanu, Eugen Eminescu, Mihai - poezia personalităţi Delavrancea, Barbu Ştefănescu Junimea Zarifopol, Paul Goga, Octavian Stelaru, Dimitrie Vinea, Ion Eu nu strivesc corola de minuni a lumii În dulcele stil clasic / Stănescu, Nichita Mistreţul cu colţi de argint / Doinaş, Ştefan Augustin Odă în metru antic Scrisoarea III Timbru / Barbu, Ion Alexandru Lăpuşneanul Amintiri din copilărie / Creangă, Ion Apus de soare / Delavrancea, Barbu Ştefănescu Bacovia, G.- universul poeziei Calinescu - M. Sadoveanu Cantemir, Dimitrie Ciocoii vechi şi noi - critică literară Concert din muzică de Bach - Papadat-Bengescu, Hortensia cronicari Eminescu - viaţa şi opera Floare albastră / Eminescu, Mihai Fraţii Jderi Iona / Sorescu, Marin În vreme de război / Caragiale, Ion Luca La ţigănci Lacustră literatura populară Lostriţa Lovinescu,E - Rebreanu,L. -"Ion" Luceafărul / Eminescu Macedonski, Al. - simbolismul românesc naţional şi universal în opera lui Eminescu Noaptea de decemvrie Nunta Zamfirei / Coşbuc Oltul / Goga Originea şi dezvoltarea limbii române Paradis în destrămare Pădurea spânzuraţilor / Rebreanu, Liviu Plumb / Bacovia, George Povestea lui Harap-Alb / Creangă, Ion Psalmi / Arghezi, T. Revedere Riga Crypto şi lapona Enigel Rugăciune / Goga, Octavian Sara pe deal / Eminescu, Mihai Sărmanul Dionis / Eminescu, Mihai Scrisoarea I / Eminescu, Mihai Sonetul CLXXX (26) / Voiculescu, V Testament Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război Cântec / Stănescu, Nichita Răzvan şi Vidra Cronică de familie/Dumitriu, Petre Gorunul Groapa / Eugen Barbu Meşterul Manole / Blaga, Lucian Răceala / Sorescu, M Vânătoarea regală / Popescu, D. R. Epigonii Toma Alimoş Umbra lui Mircea. La Cozia Barbu, Ion Filimon, Nicolae Ivireanu, Antim Negruzzi, Costache (Constantin) simbolismul românesc tradiţionalism cronicari moldoveni Eminescu, Mihai - proza literatura română postbelică Pillat, Ion Ciuleandra/Rebreanu, Liviu Decor Evocare Mara / Slavici, Ioan Pădureanca / Slavici, Ioan Scântei galbene / Bacovia, George Slavici, Ioan Suflete tari Moby Dick / Melville, H. Wilde, Oscar Dimisianu, Gabriel Pleşu, Andrei Literatură română literatura română folclor literar Homo ludens / Huizinga, Johan Costin, Miron Critică literară clasicismul în literatura română Voiculescu, Vasile Zahei Orbul / Voiculescu, V. Arghezi, Tudor - aprecieri critice Cosaşu, Radu Neculce, Ion postmodernismul Eminescu - referinţe critice Semănătorismul - curent literar teorie literară Ortega Y Gasset, José iluminismul românesc Caragiale, Mateiu - aprecieri critice reviste româneşti Tradiţionalism romantism literar Dubla intenţie a limbajului Fraţii Jderi / Sadoveanu, Mihail În grădina Ghetsimani Jocul ielelor Lostriţa / Voiculescu Răscoala / Rebreanu, Liviu Sonetul CLXXXIII Maidanul cu dragoste / Zamfirescu, G. M. Moara cu noroc / Slavici, Ioan Petrescu, Camil - aprecieri critice junimismul antologie de texte critice Slavici, Ioan - aprecieri critice Constantinescu, Pompiliu Petrescu, Camil - proza Creangă, Ion - aprecieri critice Jocul de-a vacanţa literatura de aventuri Sebastian, Mihail Joc secund Cioran, Emil Convorbiri literare Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie eul Pavese, Cesare Capulzanii Cel mai iubit dintre pământeni Modernism poporanism Doinaş, Ştefan Augustin vocabular romantism literar românesc Mălăncioiu, Ileana Alexandru, Ioan Îngerul a strigat / Neagu, Fănuş literatura populară română Barbu, Ion- universul poetic Blaga, Lucian- universul poetic Voiculescu, Vasile- universul poetic Călinescu, George - estetica Hanu Ancuţei / Sadoveanu, Mihail La Hanul lui Mânjoală / Caragiale, I. L. Sorescu, Marin Ureche, Grigore - caracterizarea lui Ştefan cel Mare realismul literar românesc Hagi-Tudose - caracterizarea personajelor Codul familei comentarii Blecher, Max Sămănătorul - revistă Eminescu - poet naţional şi universal Junimea Răscoala / Rebreanu, Liviu. Zburătorul Greuceanu La Vulturi! Neamul Soimăreştilor / Sadoveanu, Mihail Vara / Coşbuc Arghezi, Tudor- universul poetic Descriptio Moldavae - Cantemir, Dimitrie Eliade, Mircea - viaţa şi opera Eliade, Mircea- viaţa şi opera Eminescu, Mihai despre Evocare / Stănescu, Nichita Flori de mucigai / Arghezi, Tudor Grai valah Introducţie- Kogălniceanu, Mihail Mai am un singur dor / Eminescu, Mihai Malul Siretului / Alecsandri, Vasile Mănăstirea Argeşului Moartea lui Fulger / Coşbuc, George Rebreanu, Liviu - nuvelist Rebreanu, Liviu - romancier Sadoveanu, M. - teme ale operei sadoveniene Sonetul CLXXXIII (183) Stănescu, Nichita- universul poetic Testament / Arghezi, Tudor Ţara de dincolo de negură / Sadoveanu, Mihail Voiculescu, Vasile - prozator Comicul Baba Cloanţa / Alecsandri, V. Noduri şi semne / Stănescu, Nichita Barbu, Ion - aprecieri critice Viaţa la ţară / Zamfirescu, Duiliu Cantacuzino, Constantin - stolnicul stilistică Hronicul şi cântecul vârstelor / Blaga, Lucian Viaţa ca o pradă Adam şi Eva / Rebreanu, Liviu Alecsandri, Vasile - proza eseul F / Popescu, D. R. Pituţ, Gheorghe Tudoran, Dorin Cuvinte potrivite Creangă, Ion - viaţa şi opera familia în literatură Fournier,Alain Papini, Giovanni Creangă, Ion - umorul Întâmplări în irealitatea imediată / Blecher, Max Noica, Constantin/1909-1987 personajul literar Preda, Marin - aprecieri critice Blaga, Lucian - universul poetic Leoaică tânără, iubirea / Stănescu, Nichita eminescianism umanismul Apollinaire, G. simbolism - literatură Groşan, Ioan Voiculescu, Vasile aprecieri critice Istoria ieroglifică - Cantemir, D. - caracterizarea personajelor Cărtărescu, Mircea - aprecieri critice genuri şi specii literare Alexandru Lăpuşneanul - caracterizarea personajelor Amintiri din copilărie - caracterizarea personajelor Apus de soare / Delavrancea, Barbu Ştefănescu - caracterizarea personajelor Călin (file de poveste)-caract. pers. Ciocoii vechi şi noi- caracterizarea personajelor Concert din muzică de Bach- caracterizarea personajelor Craii de Curtea-Veche-caracterizarea personajelor Dan, căpitan de plai- caracterizarea personajelor Despot-Vodă - caracterizarea personajelor Dincolo de nisipuri- caracterizarea personajelor Dochia şi Traian-caract. pers Domnişoara Cristina-caract. pers. Domnu Trandafir-caracterizarea personajelor Dumbrava Roşie - caract. Ştefan cel Mare Enigma Otiliei - caracterizarea personajelor Fraţii Jderi- caracterizarea personajelor Istoria ieroglifică - caract. Inorogul, Corbul, Helge (Nevăstuica) Izgonirea lui Prometeu / Alexandru Philippide-caracterizarea personajelor Luceafărul -caracterizarea personajelor Monastirea Argeşului-caracterizarea personajelor Paşa Hassan- caracterizarea personajelor Scrisoarea III- caract. pers. Scrisori/ Ion Ghica -caract. pers. : Nicu Bălcescu Sobieski şi românii-caracterizarea personajelor Ţiganiada - Vlad Ţepeş, Romândor, Romica, Parpanghel / Budai Deleanu, Ion Zburătorul-caract. pers. D-l Goe - caracterizarea personajelor Decebal - dramă / Eminescu, M.-caract. pers. Iona - caracterizarea personajelor Lostriţa- caracterizarea personajelor Românii supt Mihai-Voevod Viteazul Ureche, Grigore Psihologia adolescenţei Feminism - Feminismul literar Goga, Octavian -aprecieri critice Popescu, Dumitru Radu - aprecieri critice Avangardism- curent literar Boul şi viţeii"/Băieşu, Ion Moartea unui artist / Lovinescu, Horia Mobilă şi durere / Mazilu, Theodor Beauvoir, Simone de Caragiale, Ion Luca - universul creaţiei ciclurile vieţii Liiceanu, Gabriel iubirea în literatură Jurnalul de la Păltiniş / Liiceanu, Gabriel Patima roşie / Sorbul, Mihail Zmeura de câmpie / Nedelciu, Mircea Mioriţa La răscruce de vânturi Melancolie / Eminescu, Mihai Şarpele / Eliade, M. Cel mai iubit dintre pământeni - caracterizarea personajelor literatura interbelică Arghezi, Tudor- viaţa şi opera Huizinga, J. Un om sfârşit / Pappini, Giovanni Cărtărescu, Mircea Dobrescu, Caius Eminescu, Mihai - poezia filosofică simbolismul în literatura universală Biblioteca din Alexandria / Sălcudeanu, P. Oedip Rege Dănilă Prepeleac Don Quijote literatura de călătorie Titu Maiorescu Făt-Frumos din lacrimă avangardism Letopisetul Ţării Moldovei / Ureche, Grigore literatura fantastică portretul literar Mistreţii erau blânzi / Bănulescu, Ştefan Moara lui Călifar / Galaction, Gala proustianism Moromeţii Eliade la Chicago romanul psihologic românesc Antoniu şi Cleopatra / Shakespeare, William prozodie Modernismul- curent literar Teodoreanu, Ionel - viaţa şi opera Literatura română după al doilea război mondial - sinteză Scrinul negru / Călinescu, George Împărat şi proletar / Eminescu, Mihai Istoria literaturii române de la origini până în prezent/ Călinescu, George Anna Karenina / Tolstoi, Lev N. Păsările / Ivasiuc, Al. Racul / Ivasiuc, Al. Kundera, Milan Sadoveanu, Mihail - aprecieri critice Nesfârşitele primejdii / Simionescu, Horia Petrescu, Radu - aprecieri critice Coşbuc, G.- viaţa şi opera Comentariul literar figuri de stil Literatura veche a României Literatură română - epoca veche Acasă / Neagu, Fănuş Amurgul gândurilor / Cioran, Emil Caragiale, Ion Luca- viaţa şi opera clasa a X-a comentariu literar Critica nouă/Lovinescu, Eugen Dumnezeu s-a născut în exil / Horia, Vintilă Elogiul satului românesc / Blaga, Lucian examene Introducere la dor/Noica, Constantin Izmail şi Turnavitu/Urmuz Lumea în două zile Lumea în două zile / Bălăiţă, G. Pâlnia şi Stamate / Urmuz Proză românească interbelică Rebreanu, Vasile - viaţa şi opera romantism literatur romantism literatură Sadoveanu, Mihail- viaţa şi opera Slavici, Ioan- viaţa şi opera Visul / Cărtărescu, Mircea Vocile nopţii / Buzura, A Alexandru Lăpuşneanu Către Galateea Cântecul spicelor / Blaga, Lucian concepte operaţionale-teoria lit. Din ceas, dedus Izvorul nopţii Kir Ianulea Poveste sentimentală / Stănescu, Nichita De veghe în lanul de secară Fiind băiet păduri cutreieram Romanul adolescentului miop / Eliade, Mircea Stilurile limbii române Amurg violet / Bacovia, George Aci sosi pe vremuri Alexandru Lăpuşneanu / Negruzzi, Costache Baltagul / Sadoveanu, Mihail Vizita / Caragiale, Ion Luca Gorunul / Blaga, Lucian Miezul iernei / Alecsandri, Vasile Adam şi Eva/ Arghezi, T. Cântăreaţa cheală Ciocnirea/Cărtărescu, Mircea Echer / Sorescu, M. Femeia în roşu / Nedelciu, Mircea Georgica a IV-a / Cărtărescu, M. Lecţia despre cub / Stănescu, N. Levantul / Cărtărescu, M. Mânioasa / Coşbuc George Neomodernismul- curent literar Ora fântânilor / Vinea, Ion Oul dogmatic / Barbu, Ion Poveste / Sorescu, Marin romantismul în literatură Sorescu, Marin - universul creaţiei Act veneţian / Petrescu, Camil Barbu, Ion- viaţa şi opera Blaga, Lucian- viaţa si opera Clopotele/Alexandru, Ioan Goga, Octavian- viaţa şi opera Pe lângă plopii fără soţ / Eminescu, Mihai Balta-Albă / Alecsandri, Vasile Cartea nunţii Dorinţa Joc şi joaca în literatură O noapte furtunoasă Rondelul rozelor de august Şcoala în literatură Cioculescu, Şerban - opera Cioran, Emil - viaţa şi opera CLXXXIII/ Voiculescu, Vasile dramaturgia lui Eminescu dramaturgia română interbelică Literatorul - revistă literatura română de la 1848 Noica, Constantin - viaţa şi opera Noica, Constantin- viaţa şi opera poezia lui Eminescu poezia română interbelică proza lui Eminescu Ralea, Mihai - viaţa şi opera Streinu, Vladimir - opera Vianu, Tudor - opera Coşbuc, G. - universul poetic O samă de cuvinte / Neculce, Ion La cumpăna apelor / Blaga, L. Psalm / Blaga De neamul moldovenilor - Costin, Miron Letopiseţul Ţării Moldovei de la Aron Vodă... / Costin, Miron Pseudo-kinegeticos Viscolul / Alecsandri, V. Coşbuc, George - aprecieri critice Maiorescu, Titu - viaţa şi opera proza românească interbelică Sburătorul (revistă) Creion/Arghezi, T. Afară-i toamnă / Eminescu, Mihai Crăiasa din poveşti Emoţie de toamnă Rondelul rozelor ce mor Vis cu bufon Concert din muzică de Bach-comentariu literar Patul lui Procust-comentariu literar Pădurea Spânzuraţilor-comentariu literar Pâlnia şi Stamate-comentariu literar Blandiana, Ana - viaţa şi opera Eminescu, Mihai - teme şi motive Sorescu, Marin - viaţa şi opera Stănescu, Nichita - aprecieri critice A cincea lebădă / Everac, Paul Ale lumii două feţe şi verbele auxiliare / Noica, Constantin Avram Iancu / Blandiana, Ana Cartea Oltului Cămăşile/Vieru, Gr. Critica ideilor literare / Marino, Adrian Dubla intenţie a limbajului şi problema stilului / Vianu, Tudor Fachir / Bofta, Emil Fântână / Caraion, Ion Fluxul memoriei / Baconski, A.E. Harpa / Vieru, Grigore În absenţa stăpânilor / Breban, Nicolae Jurnalul fericirii / Steinhardt, N. Libertatea de a trage cu puşca / Dumitrescu, G. Mahalegism şi critică de artă / Noica, Constantin Mihail Sadoveanu / Călinescu, George Ocheanul întors / Petrescu, Radu Poemul odăilor / Dimov, Leonid Povara bunătăţii noastre / Druţă, Ion Shakespeare / Sorescu, Marin Ultimile sonete închipuite ale lui Shakespeare (Sonetul CLV) / Voiculescu,V. Vasile Voiculescu / Crohmălniceanu, Ov. S. Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte / Ispirescu, Petre Popa Tanda Aventuri într-o curte interioară / Nedelciu, Mircea Douăsprezece mii de capete de vite / Eliade, M. Letopiseţul Ţării Moldovei până la Aron Vodă / Ureche Tolstoi, Lev Nikolaevici - viaţa şi opera Moş Goriot Macedonski, Alexandru - aprecieri critice Omul din vis / Petrescu, Cezar Nouăsprezece trandafiri / Eliade, Mircea Tache de catifea / Agopian, Ştefan Brăţara nopţilor / Voronca, I. Critice/Constantinescu, Pompiliu Destin / Voiculescu, V. Drumul spre stele / Maniu, A. Eulalii / Botta, D. Memorii / Lovinescu, Eugen Romanţă provincială / Papadat-Bengescu, H. Schiţe fantastice / Urmuz Scrieri în proză / Bogza, Geo Stânci fulgerate / Phillipide, A. Viaţa lui Mihai Eminescu / Călinescu, G. Creanga de aur - Sadoveanu, Mihail Nopţi la Sirampore / Eliade, Mircea Noaptea de Sânziene / Eliade, Mircea modele romanul pshihologic Mizerabilii / Hugo, Victor Pădurea nebună / Stancu, Zaharia Moartea lui Ipu / Popovici, Titus Istoria ieroglifică / Cantemir, Dimitrie Istoria românilor subt Mihaiu Vodă Viteazul - Bălcescu, Nicolae Bacovia, George - aprecieri critice Lovinescu, Eugen - viaţa şi opera Anii de ucenicie / Sadoveanu, Mihail Măria-sa Puiul pădurii / Sadoveanu, Mihail Urmuz - aprecieri critice Sonete / Voiculescu, V. Paz, Octavio Cezara/Eminescu,Mihai Pescarul Amin / Voiculescu, Vasile Ultimul Berevoi psihologia literaturii psihologia vârstelor Golding, William Ivasiuc, Alexandru - aprecieri critice Romeo şi Julieta / Shakespeare antiproustianism Discobolul - revistă Domnişoara Cristina Femeia în faţa oglinzii Lydda / Zamfirescu, D. Pânza de paianjen / Serghi, Cella romanul-eseu Matei Iliescu / Petrescu, Radu Prins / Popescu, Petru O scrisoare pierdută Cotruş, Ovidiu Descântecul şarpelui Fata în gradina de aur Galere / Arghezi Heliade Rădulescu, Ion (1802-1872) Letopiseţul Ţării Moldovei de la zidirea lumii până la 1601 / Costin, Nicolae Manifest activist către tinerime / Vinea, Ion Numai una / Coşbuc, George Poeme cu îngeri / Voiculescu, Vasile Poemele luminii / Blaga, Lucian Specificul naţional / Călinescu texte critice Ţeposu, Radu G. Sfârşit de veac în Bucureşti / Sadoveanu, I. M. Bietul Ioanide / Călinescu, George În război / Zamfirescu, Duiliu Eminescu - Maiorescu Creangă, Ion- originalitatea creaţiei lui Privelişti / Fundoianu, B. Negruzii, Costache Regele moare / Ionescu, Eugen Aleodor Impărat, caracterizare Bacalaureat / Caragiale copilăria în literatură Bătrânul şi marea /Hemingway, Ernest Cărarea pierdută Inimi cicatrizate Împăratul muştelor - Godling, William Jocul cu mărgele de sticlă La răsărit de Eden Portretul lui Dorian Gray / Wilde, Oscar Tănase Scatiu / Zamfirescu, Duiliu Eternul feminin Popescu, Simona comentarii literare- bacalaureat Cântarea cântărilor Zodia Cancerului Nabokov, Vladimir Sagan, Françoise Solaris / Lem, Stanislav Maitreyi - text Voiculescu, Vasile - viaţa şi opera Shakespeare, William - viaţa şi opera Din ceas, dedus ... Preda, Marin - universul creaţiei Tratament fabulatoriu / Nedelciu, Mircea literatura populară română-sursă de inspiratie pt. lit. culta Act veneţian / Petrescu, Camil - caracterizarea personajelor Cartea nunţii - caracterizarea personajelor Constantin Brâncoveanul - caracterizarea personajelor Dănilă Prepeleac - caracterizarea personajelor Domnu'Trandafir / Sadoveanu - caracteriz. pers. Două loturi- caracterizarea personajelor Douăsprezece mii de capete de vite de M.Eliade-caracterizarea personajelor personaj basm cult personaj de baladă populară personaj de basm popular personaj de comedie personaj de dramă personaj de nuvelă personaj de povestire fantastică personaj de roman personaj de schiţă personaj de tragedie personaj poem eroic pesonaj baladă cultă Popa Tanda- caracterizarea personajelor Prâslea cel voinic şi merele de aur- caracterizarea personajelor De la noi, la Cladova / Galaction, G. Domnişoara Nastasia / Zamfirescu, G. M. - caracterizarea personajelor Rusoaica / Mihăiescu, Gib I. Adio Europa! / Sîrbu, Ion D. - caracterizarea personajelor Angajare de clovn / Vişniec, Mihai Animale bolnave / Breban, Nicolae - caracterizarea personajelor Aşteptându-i pe învingători / Uricaru, Eugen - caracterizarea personajelor Aventuri într-o curte interioară / Nedelciu, Mircea - caracterizarea personajelor Avionul de hârtie / Olărianu, C. - caracterizarea personajelor Bate şi ţi se va deschide / Sin, Mihai Bunavestire / Breban, N. Bunica se pregăteşte să moară / Holban, A. Calpuzanii/Angelescu, Silviu - caracterizarea personajelor Capul de zimbru/Voiculescu, V. - caracterizarea personajelor Caravana cinematografică/Groşan, Ioan Cartea de la Metropolis / Bănulescu, Şt. - caracterizarea personajelor Cântăreaţa cheală / Ionescu, Eugen - caracterizarea personajelor Cimitirul Buna-Vestire - Arghezi, Tudor - caracterizarea personajelor Coaja lucrurilor sau dansând cu Jupuita/Oţoiu, Adrian - caracterizarea personajelor Comisia specială/Iovan, Ion - caracterizarea personajelor Compunere cu paralele inegale/ Crăciun, Gheorghe - caracterizarea personajelor Corn de vânătoare/Ivasiuc, Al. - caracterizarea personajelor Cronică de familie/Dumitriu, Petre - caracterizarea personajelor Dimineaţă pierdută / Adameşteanu, G. - caracterizarea personajelor Doborâtură de vânt / Crăciun, Gh. - caracterizarea personajelor Domnişoara Helsinka / Astaloş, G. - caracterizarea personajelor Dropia - Bănulescu, Şt. - caracterizarea personajelor Duios Anastasia trecea - Popescu, D.R. - caracterizarea personajelor Dulce ca mierea e glonţul patriei / Popescu, Petru - caracterizarea personajelor Dumnezeu s-a născut în exil / Horia, Vintilă - caracterizarea personajelor Farul / Baconsky, A.E. Ferestrele zidite / Vona, Al. Frumoasa fără corp / Crăciun, Gh. Galeria cu viţă sălbatică / Ţoiu, Constantin - caracterizarea personajelor Hora Domniţelor / Stanca, Radu - caracterizarea personajelor Inimi cicatrizate/ Blecher, Max - caracterizarea personajelor Ioana - Holban, A. - caracterizarea personajelor Istorii/Ciobanu, Mircea - caracterizarea personajelor Jocul / Cărtărescu, M. Maistru Ilie Ilie Razachie îşi dă concursul / Nedelciu, Mircea Manualul întâmplărilor / Agopian, Ştefan Nevăzuta viaţă a bătrânului Jurvale / Preda, S. Nunţile necesare / Ţepeneag, D. Ostinato / Goma, Paul - caracterizarea personajelor Parţial color / Preda, S. Plicul negru / Manea, Norman Reconstituirea / Pătraşcu, H. - caracterizarea personajelor Recviem pentru nebuni şi bestii / Buzura, A. - caracterizarea personajelor Rinocerii / Ionescu, E. Somnul vameşului / Nedelcovici, Bujor - caracterizarea personajelor Steaua fără nume / Sebastian, M. - caracterizarea personajelor Tainele inimei / Teodorescu, Cristian Unchiul / Vighi, D. - caracterizarea personajelor Viteza maximă în oraş... / Simionescu, M.H. - caracterizarea personajelor Chiriţa în provincie Ritmuri pentru nunţile necesare"/Barbu, Ion Jocurile Daniei / Holban, Anton O moarte care nu dovedeşte nimic / Holban, Anton Caragiale, Ion Luca - originalitatea creaţiei lui Baciu, Ştefan Literatura Transilvaniei Tohăneanu, G. I. Ţara piticilor / Arghezi, Tudor Iarna - Alecsandri, Vasile Balaurul / Sadoveanu, Mihail Caii la fereastră/Vişniec, Matei Fântâna dintre plopi / Sadoveanu, Mihail Haralambie / Sadoveanu, Mihail Arta prozatorilor români / Vianu, Tudor Faptura mamei / Vieru, Grigore Munţii / Barbu, Ion ODĂ Personajele - teorie literară Ţiganiada / Budai Deleanu, Ion Papadat-Bengescu, Hortensia - viaţa şi opera Slavici, Ioan - originalitatea creaţiei lui Fiind băiet păduri cutreieram / Eminescu, Mihai D-l Goe Monastirea Argeşului Budulea Taichii / Slavici, Ioan Domnu' Trandafir / Sadoveanu, Mihail comentariu Fraţii Jderi - aprecieri critice Creanga de aur/ Sadoveanu, Mihail - comentariu Ion - aprecieri critice Cartea nunţii/Călinescu, George - comentariu Enigma Otiliei-aprecieri critice Douăsprezece mii de capete de vite / Eliade, M. aprecieri critice Taina gorunului / Voiculescu, Vasile Viaţa ca o pradă/Preda, Marin - aprecieri critice Dincolo de nisipuri - Neagu, F. - aprecieri critice Alecsandri, Vasile - pasteluri Breban, Nicolae - aprecieri critice Caragiale, Ion Luca - temele operei Galaction, Gala - universul nuvelistic Groşan, Ioan - aprecieri critice Harap-Alb - aprecieri critice Harap-Alb -aprecieri critice istoriografia romănească - sec. XVII Neagu, Fănuş -aprecieri critice Nedelciu, Mircea - aprecieri critice Slavici şi naturalismul Când ai nevoie de dragoste A cincea elegie / Stănescu, Nichita Catastrofa Dacia literară Eugen Lovinescu Iapa lui Vodă - Sadoveanu, Mihail Iţic, Ştrul dezertor În mijlocul lupilor / Voiculescu, Vasile Lumina / Blaga, Lucian Odă simplisimei flori Psalm VI REM / Cărtărescu, M. Toate pânzele sus / Tudoran, Radu Un pedagog de şcoală nouă Cântarea Cântărilor Ibrăileanu, Garabet - Adela Meşterul Manole - baladă 20000 de leghe sub mări / Verne, Jules Amintiri despre viitor / Däniken, Erich von Amintirile unei fete cuminţi / Beauvoir, Simone de Baronul din copaci / Calvino, Italo Braşovul de altădată / Puşcariu, Sextil Broasca / Colin, V. Catilinara I/Cicero Cerul văzut prin lentilă/Patapievici, Horia-Roman confruntări etice şi civice - în literatură Crăciun/Dinescu, Mircea Dimineaţă pierdută / Adameşteanu, G. Discurs rostit în Cameră la 5 februarie 1898, la Reforma Învăţământului / Delavrancea, B. Şt. Dubla flacăra / Paz, O. Europolis / Bart, J. Exuvii/Popescu, Simona fenomenul "Poltergeist" Gluma / Kundera, Milan Imaginaţi-vă/Blandiana, Ana În Nirvana / Caragiale Jurnal/ Maiorescu, Titu legislaţia educaţională lumi fantastice Marea amărăciune / Groşan, I. mari teme literare Minima moralia / Pleşu, Andrei O călătorie de la Bucureşti la Iaşi înainte de 1848 / Ghica, I. O căutare în zăpadă / Nedelciu, Mircea Oraţia - poem text integrat / Cassian, Nina Ordinea lucrurilor / Mălăncioiu, Ileana Oul de cristal / Wells. H.G. Peripeţiile Alisei în Ţara Minunilor / Carrol, Lewis Poema chiuvetei / Cărtărescu, Mircea Poezii în limba şpargă / Cassian, Nina Portret al artistului în tinereţe / Joyce, James Povestea fără sfârşit / Ende, Michael Prometeu descătuşat / Shelley, Percy B. Răsplata muncii pentru învăţământul primar Rugaţi-vă să nu vă crească aripi / Paler, O. Secretul pădurii bătrâne / Buzzati, Dino Studii despre iubire / Ortega Y Gasset, JosÉ Şcoala acum 50 de ani / Ghica, Ion Travesti / Cărtărescu, Mircea Triumful talentului / Caragiale, Ion Luca Vorbeşte, Memorie / Nabokov, Vladimir Andrii-Popa / Alecsandri, Vasile Anii de şcoală / Nuşici, B. Aventurile lui Tom Sawyer / Twain, Mark ă-s-t-u-c-l-ă / Cummings, E. E. Balada baionetei din Bayonne / Foarţă, Şerban Bursaci, Catălin Calvino, Italo Câteva zile povestite de Sapho/Cosaşu, Radu Ciorbobocu/Carrol, Lewis concert Cum învăţăm româneşte/Negruzzi, Costache Cummings, E.e. Ecuson / Brumaru, Emil Exuvii / Popescu, Simona Dobrescu Leul albastru / Popescu, D. R. Magicianul / Fowles, John Mongenstern,Christian Nuşici, Branioslav Orbitor (Aripa stângă) / Cărtărescu, M. Pasărea sfântă / Blaga, Lucian Poezie şi adevăr / Goethe, Wolfgang Johann Prima carte, ultima carte / Bursaci, Cătălin Salinger, J.D. Spectacol / Dimov, L. Trăid periculos / Dobrescu, Caius Vară buimacă / Neagu, F. Agonie şi extaz / Stone, Irving Alcoforado, Mariana Andrei Mureşanu / Eminescu, Mihai Birthday / Tudoran, Dorin Cicero, Marcus Tullius - viaţa şi opera Dăruind vei dobândi / Steinhardt, N. Dinescu, Mircea - viaţa şi opera Doctorul Faustus / Mann, Thomas Fizicienii / Dürrenmatt, F. Intensitatea supliciului/Blandiana, Ana Îngropaţi în picioare / Mălăncioiu, Ileana Logodnă / Arghezi, T. Lumina raiului / Blaga, L. Meseria de a trăi / Pavese, Cesare Mică elegie / Cărtărescu, Mircea Morgenstimmung / Arghezi, T. Nu te-ai priceput / Coşbuc, George Patapievici, H.-R. - viaţa şi opera Peşti / Dinescu, Mircea Poveste de iubire (Love story) / Segal, Erich Romanţă meschină"/Minulescu, ION Scrisorile portugheze / Alcoforado, Mariana Segal, Erich Steaua Singurătăţii / Tudoran, D. Temă de meditaţie / Blandiana, Ana Vă place Brahms / Sagan, F. Prin noapte şi gheaţă / Nansen, F. Eliade, Mircea - profesor Biblie Ionesco, Eugène Ionescu, Eugen Enigma Otiliei Lumina ce se stinge / Eliade, Mircea Viaţă nouă / Eliade, Mircea Constantin Brâncovanul - caracterizarea personajelor Arhanghelii / Agârbiceanu, Ion De două mii de ani / Sebastian, Mihail Strigoiul / Agârbiceanu Pasteluri / Alecsandri, Vasile Feminismul literar Adela / Ibrăileanu, Garabet Creangă, Ion (1837-1889) Eminescu, Mihai (1850-1889) critică literară română
Vă rugăm să schimbaţi parola