Biblioteca Judeţeană Hunedoara

curente literare

Subiect Tematic: curente literare
Lucrări: 281 lucrari in 280 publicatii in 4 limbi
Apolo sau ontologia clasicismului de: Papu, Edgar (1908-1993) (Text tipărit)
Barocul sau descoperirea dramei de: Ciorănescu, Alexandru (Text tipărit)
Analize şi sinteze de: Negoiţescu, Ion (Text tipărit)
Barocul în literatura română din secolul al XVII-lea de: Mazilu, Dan Horia (Text tipărit)
Aspecte şi interferenţe iluministe de: Popa, Mircea (Text tipărit)
13 scriitori americani : de la romantici la generaţia pierdută de: Grigorescu, Dan, critic literar (1931-2008) (Text tipărit)
Avangarda în literatura română de: Pop, Ion (Text tipărit)
Subiecte
Tzara Caragiale, Ion Luca - teatrul Holban, Anton - dramaturg Lumea în două zile / Bălăiţă, G. Budai Deleanu, Ion psihologie Hamlet / Shakespeare, William Slavici, Ioan - memorialistul Odihnă în ţipăt / Baltag, C. literatura feminină eseuri estetica sentimentului discurs Schwob, Marcel Montaigne poetica romanului Hegel, Georg Wilhelm Friedrich opera dramatică - teorie literară Soarele negru Melinescu, Gabriela Villon, François literatură veche Lope de Vega renaşterea Arghezi, Tudor - arta poetică nebunia paşoptism poezia românească în sec. XIX şi începutul sec. XX cinematografie literatura italiană Popovici, Titus Courteline, George Arghezi, Tudor- universul poetic Kogălniceanu, Mihail Eminescu, Mihai - poezia de dragoste Boul şi viţeii"/Băieşu, Ion limba şi literatura română - ghid de pregătire BAC republică - idee literară oralitatea lui Creangă cercetări critice Galaction, Gala Pârvan - Zarifopol Barbu, Ion- viaţa şi opera poezia medievală Rebreanu, Liviu Cultură și civilizație rusă rococo genul epic Ionescu, Radu Caragiale, Ion Luca - proza Bolintineanu, Dimitrie - dramaturg Benoist, Élie Hai Ku Mine Peste muntele Fudji Grecii şi iraţionalul Slavici, Ioan Calea virgină/Paraschivescu, M.R. Cistelecan, Al. romantism generaţia '80 Pufendorf, Samuel poezia contemporană Decebal -dramă / Eminescu, M. Pârvan - Constantinescu, Pompiliu Wallenstein / Schiller Feuchtwanger, Lion stiluri în literatură Eminescu, Mihai - poezia Eu nu strivesc corola de minuni a lumii idei literare Turgheniev, Ivan Eminescu, Mihai - folclor Ciocoii vechi şi noi - critică literară Bacovia, George Teodoreanu, Al. O. (Păstorel) Mallarmé, Stéphane Potocki, Waclaw Pleiade / doctrina Bolintineanu, Dimitrie Cinquecento Renaşterea în România Cipariu, T. Papadat-Bengescu, Hortensia Răscoala / Rebreanu, Liviu. Ulici, Laurenţiu Bekker, Balthasar Macedonski, Al. - simbolismul românesc Cinematograful Chendi, Ilarie Gaiţele limbaj amoros neoclasicism Lautrémont dreptul natural biografie istoria literaturii polone poezia feminină Floare albastră / Eminescu, Mihai impresionismul Romanescu, Ioanid Cronică de familie/Dumitriu, Petre Vieru, Grigore personalităţi literare Introducere la dor/Noica, Constantin Szymonowic, Szymon romantismul în literatură antichitate Pascoli, Giovanni Raţionalism şi criticism Fiesco / Schiller, F. Setea / Popovici, Titus Rotaru, Ion Hanu Ancuţei / Sadoveanu, Mihail Prévost, abatele Ibrăileanu, Garabet Beniuc, Mihai biblioteca voiculescu, Vasile- universul poetic Iosifescu, Silvian Ralea, Mihai - viaţa şi opera satira în versuri discursul literar comentariu literar Meredith, George Apus de soare / Delavrancea, Barbu Ştefănescu Cisek, Oscar Walter Dostoievski, Feodor Mihailovici Malraux, André Pământul deocamdată / Păunescu, Adrian Racine, Jean (1639-1699) Mumuleanu, Barbu Paris (1794-1836) Port-Royal Zola, Emile Infinitul - sculptură Barbu, Ion - aprecieri critice Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte / Ispirescu, Petre Văcărescu, Iancu (1792-1863) Mérimée, Prosper Izmail şi Turnavitu/Urmuz critică literară Cros, Charles Höffling, Harald Hoţii / Schiller, Friedrich von Teodorescu-Branişte, Tudor supranatural iluminismul german Poeme / Dumitrescu, Geo Moby Dick / Melville, H. teoria literară Caragiale, Ion Luca - originalitatea creaţiei lui Plumb / Bacovia, George Zmeura de câmpie / Nedelciu, Mircea Cehov, Anton Pavlovici motive literare Sălăjan, Doina clasic Vocile nopţii / Buzura, A Electra Krasicki, Ignacy semantică Optzecişti Pirandello, Luigi Busch, Wilhelm Ritmuri pentru nunţile necesare"/Barbu, Ion Dobrogeanu-Gherea, Constantin literatura medievală (1521-1787) Cantemir, Dimitrie - aprecieri critice Voiculescu, Vasile- universul poetic Goga, Octavian - poezia Ifigenia Boileau, Nicolas (1636-1711) Regenţa în Franţa - (literatură) cultura română Sorescu, Marin - universul creaţiei Manolescu, Nicolae Sütö, András Cel mai iubit dintre pământeni literatura română contemporană Gogol, Nicolai Vasilievici, scriitor (1809-1852) Piuariu, Ioan Molnar învăţământ liceal Tabule votive / Schiller, Friedrich Ghica, Ion ritm Sburătorul (revistă) Vulpea liberală / Alexandrescu, Gr. Sadoveanu, Mihail - universul creaţiei Discursul public istoria cărţii Taine, Hypolyte literatura populară română Avram Iancu Ceremonial relaţii culturale franco-române dramaturgia română contemporană Cazaniile lui Coresi Vautrin / Balzac, H. Don Quijote Act veneţian / Petrescu, Camil Dan, Pavel drama romantică Swift, Jonathan Rusu, Liviu poezia avangardistă literatura română veche naţional şi universal în literatură Slavici, Ioan - dramaturgul literaturi germanice Machado de Assis Baltagul / Sadoveanu, Mihail psihanaliza şi morala Răzvan şi Vidra Kierkegaard, Søren - 1813-1855 teatrul german Despot-Vodă Banville, Theodore Negrea, Aurelia literatura universală - formarea ideii epoca veche Maniu, Adrian - comemorare sociologia clasicismului istoria literară Varlaam latinitate trascedentalismul american Bucuţa, Emanoil iluminismul polonez portretul literar Martinescu, Victor Valeriu - Dumitrescu, Geo/corespondenţă antebelică Avangardism- curent literar Petică, Ştefan istoria literaturii germane corespondenţă Gide, André - romancier antologie de texte literare Eminescu, Mihai - poezia filosofică burghezie Goga, Octavian - aprecieri critice teatrul medieval Principele / Barbu, Eugen realismul francez epopee analize literare Uricariu, Doina expresionism literatura postmodernă Addison, Joseph limbaj poetic realismul olandez post-modernismul iluminismul Goga, Octavian- viaţa şi opera Shakespeare - umanitatea Bădescu, Horia Concert din muzică de Bach- caracterizarea personajelor estetică literară literatura medievală (1066-1510) Blaga, Lucian- universul poetic naturalismul Istoria ieroglifică - Cantemir, Dimitrie - comentariu Eliade, Mircea - opera literară Claudel, Paul partide comuniste Tratament fabulatoriu / Nedelciu, Mircea Eminescu, Mihai - corespondenţă scriitori români portrete si analize literare realism Diderot, Denis Bolintineanu, Dimitrie - călătorul eseuri de critică literară Zanc, Grigore Mihalaş, Marcel Ţuculescu, Ion proza sadoveneanu Boileau postcomunism Eminescu, Mihai despre Malul Siretului / Alecsandri, Vasile Monnerot, Jules Hogaş, Calistrat tragedia - specie a genului dramatic Caragiale, Ion Luca Sand, George mitul Alboiu, George Numai iubirea / Blandiana, Ana Allais, Alphonse Gargantua şi Pantagruel de Stael, Doamna oralitate Blandiana, Ana Ciocnirea/Cărtărescu, Mircea proletcultism Noaptea de decemvrie Streinu, Vladimir - opera Mai am un singur dor / Eminescu, Mihai simboliştii Umbra lui Mircea. La Cozia teatrul suedez Cantacuzino, Constantin - stolnicul reviste literare interviuri estetica melancoliei simbolism - literatură literatură de limbă germană Simon, Richard Ghelmez, Petre Eliade, Mircea - fantasticul Caraion, Ion Secolul XX în artă - Roman Baltazar, Camil Cioran, Emil - viaţa şi opera Maupassant, Guy de Vinea, Ion Agârbiceanu, Ion metrică şi prozodie literatura română modernă parnasianism românesc estetica romanului servicii de informaţii şi securitate din România Herwegh, Georg Balade / Schiller balcanism comentarii critice D'Aurevilly romantismul românesc Coşbuc, G. - universul poetic Psaltirea pre versuri tocmită / Dosoftei oratorie barocă Brâncuşi, Constantin Hagiu, Grigore Cerna, Panait Belle Époque (1900) Ivănescu, Mircea universalitate romanul realist erotism umanismul european oraţii de nuntă Călugărul/ Lewis, Mathew limbaje misticism Jocul de-a vacanţa Antim Ivireanul cronicari moldoveni avangardismul românesc Gheorghiu, Ion Barocul în literatură mitologie romantică Mobilă şi durere / Mazilu, Theodor Psalmul 46 - Dosoftei - text şi comentariu Joyce, James Chrétien de Troyes Zăinescu, A.I. presă Euclides da Cunha Gyr, Radu structura operei literare reviste româneşti Cezara/Eminescu, Mihai Naruszewicz, Adam Robescu, Marius istoriografia romănească sec. 14/15 Barth, John Ponce, Francis bibliografii pe subiecte simbolism Revedere În dulcele stil clasic / Stănescu, Nichita teatrul şcolar Lipps, Johannes Gautier, Theophile Bovarismul Eminescu, Mihai - dramaturg Castelnau, Jean Pierre Cantemir, Dimitrie poezia eminesciană lamartinismul românesc realismul mitic influenţele politicului ideea de geniu teste de verificarea cunoştinţelor Corneille Cezar Boliac- Papadima, Ovidiu Eminescu în limba germană Naturalismul românesc Popovici, D. barocul spaniol literatura română sub comunism Carlyle, Thomas janseniştii junimişti Faust / Goethe impresionism forma poeziei postmodernismul France, Anatole Sainte-Beuve Ion - aprecieri critice CLXXXIII/ Voiculescu, Vasile Sadoveanu, Mihail - natura Eminescu şi romantismul german Scurtu, Ion Lăncrănjan, Ion fantastic şi oniric Teatrul social Dionisie Eclesiarhul - cronicar literatura paşoptistă comedia avandardism sec. 20 Săulescu, Mihail Dimisianu, G. Montherlant Lacul / Eminescu Principesa de Clèves/La Fayette, Doamna de literatura victoriană târzie (1880-1920) În vreme de război / Caragiale, Ion Luca Papilian, Victor Cercul literar de la Sibiu/Cluj - aprecieri critice comunicare lingvistică Arghezi, Tudor - aprecieri critice mimetism Barbu, Ion Lacrima diavolului / Bănuţă, I. Calitatea de martor/Blandiana, Ana Platon (c. 428-348 î. Hr.) Eliade, Mircea - viaţa şi opera Tăcerea - sculptură Baroc Balzac, Honoré de - filozofia Psalmi / Arghezi, T. Duhamel, Georges - romanul fluviu proza românească interbelică Decameronul Castelul din Otranto/ Walpole Proust, Marcel critici literari idealismul modern Vlad, Alexandru Noica, Constantin - viaţa şi opera Al-Hariri Perrault, Charles Farago, Elena textul literar Féval, Paul studiu literar Goncurt, Edmond de Mann, Thomas poezia romantică Timpul - revistă ruine Diderot De-ai privi marea vr-odată / Conachi, Costache De Coster, Charles Pădure cu pupăze / Popescu, Radu-Dumitru dramaturgie Eminescu, Mihai - gândire politică Fraţii Jderi literatură română contemporană Trecut-au anii / Eminescu, Mihai comedia - specie a genului dramatic Gautier, Théophile La ţigănci Grimmelshausen specificul românesc Iosif, Ştefan Octavian - poezia patriotică drama Aderca, Felix motivul cosmic Noica, Constantin- viaţa şi opera parnasianism italian Călătorului îi şade bine cu drumul/Brătescu-Voineşti bizantinism proustianism recenzii literare manierism Poeţii Văcăreşti Făt-Frumos din lacrimă Literaturile lumii Creangă, Ion - viaţa şi opera După melci Blaga, Lucian - filosof Marea Britanie Taşcu, Valentin autenticism Mavrocordat, C. generaţia de la 1820 generaţia de la 1850 Michiels, Alfred / Leon Dumont Sadoveanu, M. - teme ale operei sadoveniene Bayle, Pierre teatrul norvegian Hemingway, Ernest Pogor, Vasile Alecsandri, Vasile - referinţe critice generaţia de la 1885 realismul dreptul divin umanismul românesc Hobbes, Thomas Fanache, V. clasicismul în literatura universală Scriitori români de azi Baconsky, A. E. Neoromantism Numai o clipă / Stănescu, Nichita critici contemporani Huysmans istorie literară istoria Europei literatura americană Maiorescu, Titu - Lovinescu, Eugen Alexandrescu, Grigore Lovinescu, Eugen - viaţa şi opera lirismul orfic Dante Revoluţia franceză Viaţa lui Alexandru Macedonski / Marino, A Reforma în Anglia Arheologie blândă / Stoica, Petre romantismul englez Courteline, Georges Eminescu, Mihai - satira cronicari Satul românesc în literatură parnasianism german Minulescu, Ion idealismul satiricul Blair, Tony Arghezi, Tudor Scott, Walter - sir Faulkner, William existenţialism eminescianism fortuna labilis eseu antropocentrism Trembecki, Stanislaw doctrine literare ortodoxism Simion, Eugen bibliotecile cărturarilor români Stănescu, Nichita Balotă, Nicolae Scheletti, Nicolae Romantismul românesc Cârlova, Vasile (1809-1831) revoluţia burgheză din Franţa Pătrăşcanu, D. antologie de texte critice Barbu, Ion - matematică - poezie Integral - revistă opera shakespeariană analiză texte literare Astreea / D'Urfé, Honoré literatură universală şi comparată Dimachi, Nicolae proza contemporană Gheorghe, Ion partide politice literatură comparată Wilhelm Tell / Schiller literatură universală Creangă, Ion (1837-1889) Savu, Tudor Dumitru Meşterul Manole / Blaga, Lucian Goethe, Johann Wolfgang - poet dramatic Swift teatrul francez literatura postrevoluţionară germană Întunecare - Petrescu, C. Balzac, Honoré de Văcăreşti, poeţii romantism literar Rolland, Romain istoria literaturii române Dosoftei Etiopicele istorie Colindă pe loc/Stănescu, Nichita proza românească contemporană Prefeţe romanul istoric Nişte ţărani / Săraru, Dinu Pasteluri / Alecsandri, Vasile căderea Renard, Jules Literatorul - revistă stilistica poeziei româneşti literatura sec. XVIII Epigonii literatura franceză Shakespeare / Sorescu, Marin Take, Ianke şi Cadîr / Popa, Victor Ion Mallarmé Călinescu, George futurism Stamati, Costache Fitzgerald, Scott Dimisianu, Gabriel sămănătorismul Sămănătorism poeţi suprarealişti Lazăr, Gheorghe neomodernism Herder, Johann Gotfried romanul moromeţianism civism onirism estetic Sărutul - sculptură literatură rusă Cioculescu, Şerban Eminescu Anderson, Sherwood Bolliac, Cezar Stere, Constantin Dimov, Leonid realismul în Bulgaria Fecioara din Orléans / Schiller Lessing Văcărescu, Nicolae (1784-1828) comedie relaţii literare Kafka, Franz Valéry, Paul / teoretician bildungsroman Eminescu, Mihai - natura Lusiadele / Camões Breton, André Romanul paşoptist Alexandru, Ioan literatura engleză Gracián, Baltasar Regele moare / Ionescu, Eugen Weerth, Georg Rebreanu, Fany/soţia lui Liviu Rebreanu Intrigă şi iubire/Schiller, Friedrich Elegia a zecea / Stănescu, Nichita fabula Mickiewicz, Adam Franţa avangardă estetică Dumitrescu, Mariana teatrul contemporan Xenopol, Alexandru D. Machiavelli, Nicolo pedagogie dezinformare poezia română condiţia umană Junimismul Sorescu, Marin dramaturgia românească - specii dramatice junimiştii eseuri filozofice Papillon / Chariérre, Henri deismul idealul naţional în revoluţia de la 1848 Viaţa lui Ion Creangă / Călinescu Lamb, Charles Jurnal de bord / Bart, J. Ion, Dumitru M. începuturile umorului Petrescu, Camil - universul creaţiei literatura populară română-sursă de inspiratie pt. lit. culta Alecsandri, Vasile (1890-1990) 1989/.... Brăila / Pintilie, Petre estetica literaturii Fontenelle Lumea în două zile Vânătoarea regală / Popescu, D. R. romancieri romantici realismul literar în Cehoslovacia Nuvelă românească Ardealul Frost, Robert Ivasiuc, Alexandru Macedonski, Alexandru - aprecieri critice Critică şi istorie literară erotica poeziei romantice Goethe, Johann Wolfgang cultură şi politică romantismul american secolul luminilor memorialişti literatura fraceză proză românească Husar, Alexandru Raicu, Lucian Modernismul- curent literar Critica nouă/Lovinescu, Eugen poezie Pleşoianu, Grigore comentarii Vaarlam texte literare O singură iubire / Vlasiu, I. lumea antică semnificat Micle, Veronica Chimet, Iordan Evul Mediu Oul dogmatic / Barbu, Ion Crama, Mihail Zburătorul Tăutu, Ionică Al doilea Imperiu - Franţa Literatură Petrescu, Camil- viaţa şi opera De Maistre, Joseph Păunescu, Adrian Secolul al XVII-lea Craii de Curtea-Veche-caracterizarea personajelor Rosetti, Al. antropologie culturală Lacustră fantasticul la Eliade renaştere specii literare narative Staël, Madame de Péguy, Charles Declaraţia patetică / Paraschivescu, M.R. Omul cu mârţoaga limbajul poetic Voltaire, François-Marie Arouet neoumanismul german Scrisoarea III Madona din dud / Baltag, Cezar puritanismul american Sarraute, Nathalie dascăli iluminişti Mazilu, Teodor cărţi de rugăciune Convorbiri literare ideologie literară genul liric Slavici, Ioan- viaţa şi opera epopee populară Mirbeau, Octave Papadat-Bengescu, Hortensia - aprecieri critice Eminescu, Mihai (1850-1889) teatrul românesc transilvănean critici eminescieni Moara cu noroc / Slavici, Ioan 1848 sintactica Din ceas, dedus neosimbolism mituri moderne Jansenius Viaţa românească - revistă versificaţie eminesciană Codreanu, Mihai Maiorescu, Titu - critica folclor Mioriţa clasicii literaturii române teoria literaturii Sisif sau inocenţa revelată prozatori contemporani Iepurele şchiop - Popescu, D.R. Şcoala haşdeană Rilke, Rainer Maria Unirea Principatelor Române Cristea, Valeriu suprarealismul românesc realismul lui Slavici Domnişoara Nastasia Gide, André europeism Pushkin, Aleksandr (1799-1837) analiză literară Moldovan, Ioan Gáldi, Ladislau Alboi, George Delavrancea, Barbu Ştefănescu- viaţa şi opera cultura europeană Coşbuc, George - aprecieri critice specific naţional românesc Rondelul rozelor de august Brutus / Breuil, Roger Ţiganiada / Budai Deleanu, Ion Alecsandri, Vasile curentul eminescian Mangafaua literatura erotică în antichitate specii dramatice Horatius Bergson, Henri simboluri literare literatura română postbelică d'Annunzio, Gabrielle Nicoară, Mara literatura interbelică romantismul social metaliteratura comparatism Moartea lui Fulger / Coşbuc, George realismul italian Raţionalismul - stil de viaţă Pope, Alexander Teodoreanu, Păstorel Descartes, Réne Worringer, Wilhelm Rebreanu, Vasile - viaţa şi opera Poezia lui Blaga Oedip morală limba română Wolfflin, Heinrich George Bariţiu / Netea, V. didacticism Mugur, Florin literatura hispanică Enescu, George D'Aurevilly, Jules Barbey Văcărescu, Ştefan Monastirea Argeşului realismul în Grecia Vlaicu-Vodă - Davila barocul românesc Comicul Maşinării romantice / Tomozei, Gheorghe Doina - doină populară Petrescu, Cezar Paradis în destrămare Albu, Florenţa Piru, Alexandru - receptare critică Caragiale, Ion Luca - aprecieri critice Petrovici, Ion - filozof al Junimii poezia politică Eminescu - viaţa şi opera Cosaşu, Radu Nuvele - Slavici Sturm und Drang Taine, Hypolyte - portretul moral Moll Flanders istoriografie Comte, Auguste - teoretician al culturii romanul sentimental teorie literară Villiers de L'Isle-Adam Buzura, Augustin Timuş, Ioan Fielding, Henry barocul italian Întuneric şi lumină / Brătescu-Voineşti, Ioan Alexandru Turgheniev romanul românesc contemporan Crainic, Nichifor Humboldt, Wilhelm von Risipitorii romanul gotic biografii de personalităţi Cruceanu, Mihail Anghel, Paul epicul Doinaş, Ştefan Augustin Gen literar Văcărescu, Dinicu Demonul în opera eminesciană modernism Poezie românească Literatură italiană Boliac, Cezar Europa şi Islamul Bâlciul deşertăciunilor / Thackeray citadinism Coşbuc, George Blaga, Lucian literatura populară Titel, Sorin Feţele tăcerii / Buzura, A. literatură română interbelică Istoria anonimă despre Mavrogheni Isac, Emil neoclasicism şi luminism (1787-1840) Shaftesbury Ideologia literară tragicul filozofic Thatcher, Margaret Lexiconul de la Buda Arta poetică / Boileau, Nicholas Desprèaux Sorel, Georges O'Neill, Eugene Rădulescu-Motru, Constantin - teoretician al culturii barocul Chaireas si Callirhoe/ Chariton din Aphrodisias Lostriţa / Voiculescu continuatorii lui Coşbuc compoziţie Philippide, Alexandru Yeats, William Butler Rousseau, Jean-Jacques - influenţa în Germania Botta, Emil declaraţia de independenţă intelectuală (1800-1830) Corbière, Tristan Fontane, Theodore gândirea filosofică umanismul democratic Macedonski, Al - viaţa şi opera poezia lui Eminescu Lumea Nouă romantismul Glossă Dioptrie Pădurea spânzuraţilor / Rebreanu, Liviu romanul psihologic Ungheanu, Mihai Bart, Jean Alexandru Lăpuşneanul Enigma Otiliei Tolstoi, Lev Nikolaevici Preda, Marin Cervantes realismul suedez literatura română premodernă Mănăstirea Argeşului Acasă / Neagu, Fănuş Moartea lui Ipu / Popovici, Titus Mass media curentul impresionist mitul prometeic în lit. română Hebbel, Friedrich Caragiale, Ion Luca- viaţa şi opera Novalis Literatură română avangardism literatura italiană - libertate şi umanitate postlansonianism religie - formă a culturii Campanella, Tomaso Flori de mucigai / Arghezi, Tudor Newton, Isaac Secolul al XVII-lea : Baroc şi Clasicism literatura sec. XX Bizanţ Doamna Bovary / Flaubert Mitroi, Florica vocabular Golescu, Iordache Caragiale, Mateiu Călinescu, George - estetica dramaturgia română interbelică Cartea regilor/Mugur, Fl. analiză critică literatura engleză veche poeţi români balcanologi români Faptura mamei / Vieru, Grigore Jocul ielelor Uricaru, Eugen Şincai, Gheorghe Topîrceanu, George - 1886-1937 Bolintineanu, Dimitrie - proza Negruzzi, Iacob Goncurt, Jules de Sterian, Margareta Heliade Rădulescu, Ion - scrisori Horaţiu expresionismul românesc Hartmann, Eduard von Petru Movilă literatură americană Brecht, Bertold simbolism francez arta pentru artă - concept cărţile populare Bengescu-Dabija, Gheorghe elemente narative Dobrogeanu Gherea - Maiorescu - polemică shakespereologia Rousseau, Jean-Jacques Călugăru, Alice Pituţ, Gheorghe Amintiri din copilărie / Creangă, Ion Mihăescu, Gib I. literatura contemporană Apollinaire, Guillaume Mavrocordat, Constantin romanul poetic Ştefan cel Mare - în lit. română poezia clasică lirică în Ţara Românească Boyle, robert Critica lui Titu Maiorescu Diana / Lovinescu dramaturgie românească Rugăciune / Goga, Octavian Austen, Jane Dadaism realismul socialist Predoslovia la "Întuneric şi lumină"/Brătescu-Voineşti dramaturgia lui Eminescu iluminismul românesc Neculce, Ion romanticii integralismul Marino, Adrian Creangă, Ion- originalitatea creaţiei lui hermeneutica lui Paul Ricoeur clasa a X-a Popescu, Dumitru Radu Sanielevici, H. critică şi istorie literară Calderon Heliade Rădulescu, Ion (1802-1872) poezia română interbelică Velea, Nicolae Luceafărul / Eminescu Poveste sentimentală / Stănescu, Nichita Baudelaire, Charles poezia simbolistă românească Frumuseţea mea îmi face rău / Blandiana, Ana Saint-Pierre, Bernardin de Richter, Jean Paul Friedrich Eminescu - Vlahuţă Croce, Benedetto - estetica Sterne, Laurence ermetism Absenţii / Buzura, Augustin Lovinescu, Eugen - aprecieri critice Stolnicu, Simion critica literară curente literare Istrati, Panait finalitatea operei literare Don Carlos / Saint-Real, Abatele de biografii Werther / Goethe Naturalismul - curent literar Lucretiu Noica, Constantin/1909-1987 Pajere / Caragiale, Mateiu I. teatrul rus Europa Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război poezia românească contemporană Julie sau Noua Héloise / Rousseau, Jean-Jacques Tomozei, Gheorghe Mitul în literatură Leviatanul Toland, John Capşa, Scarlat Ivireanu, Antim Iorga, Nicolae - proza literatura română O călătorie în Ţara Haţegului / Iorga, Nicolae Nietzsche, Friedrich Wilhelm Eminescu - Arghezi poezia europeană Mateevici, Alexei Trup amar / Blandiana, Ana Barocul în Polonia Simbolistică Titanic-Vals / Muşatescu, Tudor Topârceanu, George - romancier Keber, Iosif Pann, Anton Pâlnia şi Stamate / Urmuz Modernism romanul american Henrich von Ofterdingen / Novalis protestantism Premiul Nobel pentru Literatură Verlaine, Paul Hobbes - arta politică Murnu, George Lirica Ochi de urs / Sadoveanu Ruinurile Târgoviştii / Cârlova, V. mitologie Piru, Dionisie Mauriac, François Sadoveanu, Mihail Nedreptate / Stănescu, Nichita Doina / Eminescu, M Norwid, Cyprian Kamil Sandburg Dragomirescu, Mihail Sara pe deal / Eminescu, Mihai Barthes, Roland Shakespeare - poet al Renaşterii parnasianismul în literatura universală Sofocle - tragediile Cioran, Emil paşoptismul Rilke, Reiner Maria parnasianism francez Naum Rîmniceanu - cronicar Dickens, Charles poeţi minori Chesterton, Gilbert Keith idee de pace - în literatura română metafizică Campanella Pillat, Ion - universul poetic folclor francez Montesquieu retorică teorii simboliste Teodoreanu, Al.O. / poezia Rej, Mikolaj estetică și teorie literară estetică teatrală Volkelt, Johannes Viaţa şi opiniile lui Tristram Shandy, gentleman romantismul francez Literatura română după al doilea război mondial - sinteză Biblie Noica, Constantin sinteze literare Transilvania - Cultură şi civilizaţie - Istorie Piru, Alexandru Goethe, Johann Wolfgang - şi lit. universală Cu faţa spre iarbă/Stănescu, Nichita dicţionar - antologie orientări literare poezia braziliană Papadat-Bengescu, Hortensia - viaţa şi opera Biblie - Vechiul Testament Proză românească interbelică Sadoveanu, Mihail- viaţa şi opera Convorbiri critice - revistă Vianu, Tudor - opera Artaud, Antonin bucolic / gen literar eseul Viaţa ca o pradă Stoica, Petre Umbra faptei / Sălăjan, D. epoca "Marilor clasici" Versuri la stemă literatura victoriană Italia Mallarmé, Stéphane / poezia premii literare dicţionar romanul românesc transilvănean Prale, Ioan Eminescu - poet naţional şi universal Negruzzi, Costache (Constantin) lingvistică Martin, Mircea Dumitrescu, Geo Raabe, Wilhelm poezia română modernă cronici de teatru barocul francez teste de evaluare romantismul european Rebreanu, Liviu - romancier teatrul politic postmodernism românesc Călinescu, George - romancier poezia socială Stilistica Spencer, Herbert constructivismul realismul polonez Politică şi literatură Pârvan - Lovinescu Viaţa lui Lazarillo / Tormes, Lazaro de Psalmul 97 / Dosoftei - text şi comentariu Fogazzaro, A. Testament / Arghezi, Tudor identităţi culturale decandentismul italian Bob-Fabian, Vasile constructivismul- curent literar Unu - grupare literară Negruzzi, Leon Literatură română istoria literaturii franceze "1789/..." Leoaică tânără, iubirea / Stănescu, Nichita teoreticienii romantismul Alecsandri în limba franceză Machiavelli, Niccolò Richardson - stilul epistolar Celarianu, Mihail traduceri în limba română literatura victoriană clasică (1830-1880) Tonegaru, Constant Goya, Francisco de Revista Fundaţiile Regale Rebreanu, Liviu - aprecieri critice elemente de versificaţie naţionalism Thomasius, Christian Sărmanul Dionis / Eminescu, Mihai genuri şi specii literare Eminescu - Schopenhauer Evocare / Stănescu, Nichita poezia clasică lirică în Moldova prozatori Machiavelli, Nicolò Ciulinii Bărăganului Maitreyi / Eliade, Mircea Cultură și civilizație europeană proza eminesciană Altă matematică Botez, Ioachim călătorii Shakespeare în literatura română Mistreţul cu colţi de argint / Doinaş, Ştefan Augustin Blecher, Max preromantismul francez Paleologu, Alexandru Proust, Marcel viaţa şi opera Maritain, Jacques Urmuz frumosul în artă literatura comparată Davila, Alexandru Sully-Proudhomme Morsztyn, Jan Andrzej Veneţia / Eminescu, M. Fulga, Laurenţiu Portretul artistului / Sorescu, Marin Maiorescu, Titu Munteanu, Aurel Dragoş epopee naţională Baudelaire, Charles (1821-1867) Pamela sau virtutea răsplătită / Richardson, Samuel Dumitrescu-Buşulenga, Zoe Vlahuţă, Alexandru ODĂ pesimismul eminescian/ shopenhauerian Petrescu, Ioana Em. Appia, Adolphe Hasdeu, Bogdan Petriceicu polemică Moceanu, Ovidiu cosmogonia Raţionalism Malherbe figuri de stil relaţii româno-franceze Descriptio Moldavae - Cantemir, Dimitrie Dumbrăveanu, Anghel Zamfirescu, G. M. mitul îngerului căzut Pavelescu, Cincinat Biberi, Ion Read, Herbert carte veche românească simbolism literatură Dafnis şi Chloe Moartea tragediei/ Steiner, George Eliot, T.S. Stelaru, Dimitrie Nerval, Gérard de generaţia Ludovic al XVI-lea Geniu pustiu / Eminescu Băieşu, Ion Mortua est / Eminescu Cântec / Stănescu, Nichita Schiller, Friedrich Muşatescu, Tudor liric / gen literar Enigma Otiliei-aprecieri critice Voiculescu, Vasile - prozator antisimbolism Russo, Alecu Chaucer, Geoffrey literatură austriacă Ursachi, Mihai Papu, Edgar Alte versuri / Ivănescu, Mircea Deschanel, Emile Polemos / Baltag, Nicolae literatura română în feudalism mituri Groapa / Eugen Barbu Naum, Anton limbajul comun Alecsandri, Vasile - universul creaţiei critic literar umanismul cronicarilor Ludwig, Otto realismul burghez călătorie iniţiatică romanul mitic Huxley, Aldous - romancier Shaw, George Bernard - judecat Misterele din Udopho / Radclife, Ann Alexandru Lăpuşneanu / Negruzzi, Costache Jacques fatalistul Heliade-Rădulescu, Ion - referinţe critice Naum, Gellu romantism literar românesc Scriitori români Concert din muzică de Bach - Papadat-Bengescu, Hortensia Buzea, Constanţa Gorunul / Blaga, Lucian Mara / Slavici, Ioan În lan/Blaga , L. preromantismul românesc Revoluţia şi Restauraţia (1690-1780) manual preparator Enigma Otiliei - caracterizarea personajelor Dos Passos 1990-2020 Chateaubriand, François-René de gotic Paul Verlaine / Georgescu, G. Tirso de Molina romanul cavaleresc comunicare romanul umanist Unu - revistă Proust, Marcel - opera Pătrăşcanu, Lucreţiu catolicism proza paşoptistă Bănulescu, Ştefan Gide, André / critic Ardeleanu, Virgil Coşbuc, G.- viaţa şi opera Tinerii / Stănescu, Nichita Ţoiu, Constantin Slavici, Ioan - originalitatea creaţiei lui visul teme baroce Ceramică/Sorescu, Marin Iona / Sorescu, Marin Freud, Sigmund La Bruyère Lazarus, Moritz poezia ruinelor Xenii / Schiller transmodernism Pillat, Ion limbajul artistic figurat Junimea Filimon, Nicolae Sec 20 Wilde, Oscar examene Patul lui Procust / Petrescu, Camil Eminescu - comemorarea Creangă, Ion - umorul Boeriu, Eta Oltul / Goga Plus unu mai puţin / Stănescu, Nichita O scrisoare pierdută Originea şi dezvoltarea limbii române Brătescu-Voineşti, I. Al. Divanul...-Cantemir, Dimitrie Frometin romanul - specie a genului epic Cervantes Saavedra, Miguel de Ionescu, Eugen - teatrul absurdului Târgovişte - simbol în poezie Romantismul nuvela - specie a genului epic Naturalismul Bacon, Francis Supravieţuiri / Cosaşu, R. Streinu, Vladimir Valéry, Paul - neoclasicismul basmul cult românesc Indrieş, Alexandra Sévigné, Doamna de lirica socialistă germană Nietzsche, Friedrich Movilă, Sanda Mikes Kelemen Rebreanu, Liviu - universul creaţiei fantasticul în proza românească Sorescu, Marin - viaţa şi opera romantism literatur Slavici, Ioan - romancierul Kestner/Goethe romanul baroc scriitori contemporani Steinhardt, N. de Stael, Doamna / teoria romantismului literatura interbelică franceză Cultură și civilizație Blaga, Lucian - aprecieri critice Bogza, Geo Ţuculescu, Radu poezia paşoptistă Maniu, Adrian literatura sec. XIX Costin, Miron Voronca, Ilarie Bogdan-Duică, G. timp romantic Perpessicius Molière Antigona proza lui Eminescu Ciobanu, Mircea poezia românească interbelică Poeme - Gheorghiu, Virgil Balzac, Honoré de - judecat realism magic Bâlci la Râureni / Paraschivescu, Miron Radu Petean, Mircea clasicismul în literatura română Picasso Shakespeare - antropologia renaşterii personajul literar curentul naţionalist glossa - specie a genului liric Petrino, Dimitrie literatura română - receptare universală romanul elenistic Leibniz sămănătorism Chiriţa în provincie Velea, Nicolae - personajele perioade stilistice Steele, Richard Cenaclul de Luni Ion - Rebreanu, Liviu Barbu, Ion- universul poetic Holban, Anton Goma, Paul rousseauismul scriitorilor români Gogol, Nikolai Vasilievici Arghezi, Tudor- viaţa şi opera literatura postbelică Povestea lui Harap-Alb / Creangă, Ion versificaţie Toulet Immermann, Karl Leberecht metodica predării limbii şi literaturii române literaturi romanice Scrisori / Baltazar, Camil Dumnezeu s-a născut în exil / Horia, Vintilă Montaigne, Michel de Insula lui Euthanasius - arhetip Iorga, Nicolae Arghezi, Tudor - proza Dragolea, Mihai Müler, Josef Asachi, Gheorghe europenism sud-dunărean antologie de critică literară franceză Barac, Ioan Victimele datoriei / Ionescu, Eugen Smollett, Tobias cultură şi civilizaţie Rabelais, François Pârvan, Vasile - teoretian al culturii Cornea, Mihail D. Vischer, Friedrich Th. Bacovia, G.- universul poeziei Ţara de dincolo de negură / Sadoveanu, Mihail Călinescu, G. Visul / Cărtărescu, Mircea naturalism restauraţia avangarda literară Constantinescu, Pompiliu Craii de Curtea-Veche - Caragiale, Mateiu Contemporanul - revistă decadentism literatura engleză ".../1989" realismul tradiţional Familia Buddenbroock literatura Unirii Răscoala de la 1907 - în literatură Caracostea, D. Fénelon(1651-1715) Dramaturgia secolului XX Russo, Alecu - prozator Aaron, Vasile romantismul polonez Marivaux Preda, Marin - universul creaţiei critica literară (despre) Teatrul poporului / Rolland, Romain Comedia umană - Balzac, Honoré de superstiţii Pynchon, Thomas Laforgue, Jules romanul picaresc literatura epistolară Scavinschi, Daniil Goga, Octavian Vechiul Testament Contractul social - Rousseau, J.J. romanitate Scrisori provinciale / Pascal, Blaize Iosif, Ştefan Octavian (1875-1913) Regnard Pillat, Ion - viaţa şi opera Apollinaire, G. gramatica literatura rusă portrete literare Curentul nou - revistă (1906) mişcări culturare Beethoven, Ludwig Van - în istoria culturii scriitori români simbolismul românesc Cântarea dimineţii/ Rădulescu, I. H.-text şi comentariu secolul XIX Romantism european Războiul în literatura interbelică Expresionism- curent literar sonetul - specie a genului liric Secolul al XX-lea în artă Clar de inimă/Stănescu, Nichita literatura germană poezia modernă Tamási Áron artă poetică prozatori români Perpessicius - aprecieri critice metode Blaga, Lucian - cunoaştere luciferică condiţia tragică Vulpescu, Romulus Lispector, Clarice Shakespeare, William Crimă şi pedeapsă/Dostoievski, F. M. Ulise / Blaga romanul european literatura română epopeea - specie a genului epic neoromantism romanul ludic Poe, Edgar Allan literatură contemporană cercul în literatură dramaturgia românească Lovinescu, Eugen Toma Alimoş Pe lângă plopii fără soţ / Eminescu, Mihai Edictul de la Nantes Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph filozofia naturii Doamna de Sévigné Bibliografie Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie Tillier, Claude literatură germană din România Riga Crypto şi lapona Enigel Falstaff Lamartine, Alphonse de Sonetul III (când însuşi glasul) / Eminescu, Mihai Jebeleanu, Eugen Marea - metaforă Pasărea albastră / Tomozei, Gheorghe Eminescu şi clasicismul Gane, Enacachi generaţia de la 1914 istoria literaturii franceze "1550/1850" Noul Testament Istoria literaturii române de la origini până în prezent/ Călinescu, George Sămănătorul - revistă literatura română interbelică Mare secată / Stănescu, Nichita tragicul Cervantes-Dickens-Daudet-Galsworthy Lovinescu, Eugen -critica Goldsmith, Oliver Camil Petrescu - Ionescu, C. literatura maghiară din România Hoffmann, E.T.A. Botta, Dan Casa domnului Alcibiade Conachi şi Eminescu Dragomir, Mihu Micu, Samuil Agopian, Ştefan neoromantism românesc realismul în Rusia G. Bacovia / Raşcu, I.M. Decor critica literară interbelică Teodoreanu, Ionel Iliada Guimaraes Rosa Ianov, Ioan Umilinţă / Blandiana, A. romantismul - formă de spirit Nunta Zamfirei / Coşbuc Tom Jones / Fielding, Henry criticism englez Melodie povestită / Stănescu, Nichita Cântecul spicelor / Blaga, Lucian Chesarie de Rîmnic Reuter, Fritz umanismul iluminism Junimea literară Epoca Luminilor istoric Valéry, Paul conştiinţa morală antologie Postmodernism și literatură Johnson, Samuel Böll, Heinrich Vlaicu-Vodă Musset, Alfred de realismul american Eminescu - tradus în alte limbi Lisle, Leconte de Poteca, Eufrosin Petrescu, Camil Bossuet (1627-1704) Camus, Albert Thackeray, Willaim Makepeace Maior, Petru umor muzica rock junimismul Kierkegaard, Soren Stancu, Zaharia Alecsandri, Iancu scrisori istoriografie românească baroc Régnier istorie și critică literară Muma lui Ştefan cel Mare / Bolintineanu, D. Cumberland, Richard simbolism european Stanca, Radu Boureanu, Radu Pseudo-kinegeticos parnasianism Titanism Amiel călătoria Viforul Tudor Vianu / Biberi, Ion Delirul / Preda, M. tragi-comedia Breban, Nicolae Miller, Arthur Eminescu - bolnav natura în literatură Elogiul satului românesc / Blaga, Lucian basme Slavici, Ioan - aprecieri critice Macedonski, Alexandru (1854-1920) mimesis realismul literar românesc Slavici, Ioan - nuvelistul Scrieri / Constantinescu, Pompiliu Militaru, Vasile Eliade, Mircea Idealism Solger, Karl Wilhelm F. poezia românească în sec. XX istoria criticii Slavici, Ioan - universul creaţiei moartea în literatură Logodnica din Messina / Schiller Teodorescu, Virgil Baudelaire, Charles / teoretician James, Henry Suprarealism- curent literar premodernism Beatles Collins, Anthony Alecsandri, Vasile - teatrul Suferinţele tânărului Werther simbolismul proza fantastică Doinaş, Ştefan-Augustin Ibsen, Henrik Georgescu, Paul texte comentate Femeie, iată fiul tău! / Titel, S. Wieland, Christoph Martin Comentariul literar oraşul în proza secolului XX satanism - poezie Locke, John Dorinţa Desculţ personaje literare Wolfe, Thomas Dickinson, Emily Ionesco, Eugène avarul - motiv literar Literatură franceză Sebastian, Mihail Gherea - Maiorescu - polemică Zola, Emile - curentul naturalist Ultimii / Nedelcovici, B. Albatrosul ucis / Labiş, Nicolae socialism Bălcescu, Nicolae Delavrancea, Barbu Ştefănescu psihanaliză romanul francez cultură Halima teme şi motive ateism Scrinul negru / Călinescu, George Mircea cel Bătrân, domn al Ţării Româneşti / în literatură română Cioculescu, Şerban - opera Verona, Dan Corneille, Pierre Budai-Deleanu, Ion - 1760-1820 Gârleanu, Emil Zarifopol, Paul Pellegrini, Matteo Lirică română Nuntă în cer / Eliade, Mircea eseul romanesc Renaştere Don Carlos / Schiller, Friedrich Conachi, Costache Premiul Pulitzer Amado, Jorge Renaşterea - literatură universală romantism literatură realismul în Ungaria poezia patriotică O noapte furtunoasă voevozii Renaşterii romanul ermetic postmodernism Montherlant, Henry de Dacia literară formarea limbii române Lăpuşneanul Zamfirescu, Duiliu Botez, Demostene critica literară românească teatrul englez Voiculescu, Vasile nuvela istorică Mailer, Norman Nedelcovici, Bujor Eminescu, Mihai - teme şi motive Kant, Immanuel Schimbarea la faţă / Stănescu, Nichita Gil Blas / Lessage Brumaru, Emil Cartea românească de învăţătură Psihanaliza / Freud tema istorică Lessage Personajele - teorie literară Eminescu - Veronica Micle drama istorică Melville, Herman Stendhal Utan, Tiberiu Maria Stuart / Schiller, Friedrich America hispanică Longfellow Ghica, Ion - referinţe critice Tarangul, Marin Romantism Călinescu, Matei Neagu, Fănuş Neomodernismul- curent literar literatura română de la 1848 Huysmans, J. K. Clarissa/ Richardson, Samuel Zodia Cancerului Lovinescu - comemorare cronicari munteni Alecsandri, Vasile - comemorări Năsturel, Udrişte Labiş, Nicolae Astra Kant, Immanuel - filozofia valorilor culturale 1900-1916 versul liber cronici rimate muntene Vanitas vanitatum Prerafaelism Baconsky, A. E. - proza lingvistica neotradiţionalism interferenţe culturale realismul în Danemarca generaţia paşoptistă romanul românesc Spania manipulare Despre învăţătură / Pann, Anton Despre natura lucrurilor limba română literară Petrescu, Camil - proza Amadis de Gaula / Rodrigues de Montalvo asianism cronici rimate moldovene Renaşterea şi Reforma (1620-1690) teatrul documentarist Heredia Azarie Testament Keller, Gottfried Luceafărul / Delavrancea mistificare Caragiale, Mateiu I. Montello, Josué funcţia operei literare revoluţia burgheză din Anglia Laudă limbii române genul dramatic Filosofie sec. XVI-XX proza românească Din ceas, dedus ... Panu, G. Shakespeare Arta prozatorilor români / Vianu, Tudor Eminescu - referinţe critice 1919-1944 concursuri şcolare imaginea artistică Schopenhauer, Arthur istoria literaturii engleze specii literare Intelectualul la Camil Petrescu ubi sunt Russo, Alecu - aprecieri critice Twain, Mark secolul romantic Sonetul CLXXXIII (183) Vauvenargues Bolintineanu, Dimitrie (1825-1872) Fraţii Jderi- caracterizarea personajelor Iuga, Nora Arghezi, Tudor - tema morţii Kiriţescu, Alexandru- viaţa şi opera optzeciştii Horea, Ion gândirismul povestirea - teorie literară Aci sosi pe vremuri Odă în metru antic Meşterul Manole - baladă melancolia - mit Munţii / Barbu, Ion Al-Hamdhani suprarealism Eftimie hermeneutică dramaturgia contemporană Alexandru Lăpuşneanu Schiţe şi amintiri / Pătrăşcanu, Dimitrie D. Camilar, Eusebiu Agora - revistă Maiorescu, Titu - estetica Dostoievski, Feodor Mihailovici (1821-1881) mesianism social Topârceanu, George - 1886-1937 stilistica eminesciană poezia filozofică Blaga, Lucian- viaţa si opera Caragiale, Ion Luca - universul creaţiei Pop Florantin, Ioan Bolliac, Cezar (1813-1881) Whitman, Walt Stancu, Zaharia - poezia Aristotel (384-322 î. Hr.) Cenaclul literar Momente şi schiţe / Caragiale, I. L. Renaşterea în Polonia Butler, Samuel Botticelli Cartojan, N. secolul xx Eliade, Mircea- viaţa şi opera Scrisoarea I / Eminescu, Mihai natura Ionescu, Eugen literatura religioasă O samă de cuvinte / Neculce, Ion În grădina Ghetsimani generaţia de la 1789 literatura americană postbelică literatura teatrală romantismul german romanul epopee Iorga, Nicolae - critic Amurgul gândurilor / Cioran, Emil romancieri români cronici literare Brăescu, Gheorghe Daudet, Alphonse Teodoreanu, Al. O. (Păstorel) / poezia Odobescu, Alexandru Zilieru, Horia genuri literare Dante, Aligheri Morris, Corbyn Stilurile limbii române Slowaci, Juliusz Ibrăileanu, Garabet - critic Baltag, Cezar preromantism Desculţ - Stancu, Zaharia Întâlnirea din pământuri / Preda, Marin Circe mitul strigoiului Roll, Ştefan Jarry, A. expresionism ţărănesc tradiţionalism Întâmplări în irealitatea imediată / Blecher, Max Lardner, Ring Anghel, Dimitrie Curiosul imprudent/ Cervantes, Miguel Vigny, Alfred de personajul colectiv Temple, William Iosif, Şt. O. realismul finlandez Barbu, Eugen Patima roşie / Sorbul, Mihail Renaşterea în Anglia Lirica - abordări teoretice Moromeţii-comentariu literar Renaşterea în Franţa Poezia sec. XX Green, Julien Eminescu - metafora mării Arcadia / Sydney, Phillip, sir Freiligrath, Ferdinand intertextualitate poezia română - receptare critică literatura edwardiană literatură germană Pârvan, Vasile Spranger, E. Tesauro, Emmanuele teatru brazilian Clopotele/Alexandru, Ioan Paraschivescu, Miron Radu teatrul realist Macedonski, Alexandru literatura narativă prozodie Despot Vodă secolul al XIX-lea folclor românesc romanul sec. XX Fondane, Benjamin umanism poporanism Sartre, Jean-Paul Codru Drăguşan, Ion Home, Henry Dumitru, George Ţic, Nicolae - proza istoria literaturii franceze G. Ibrăileanu / Raşcu, I.M. Ureche, Grigore iraţionalismul modern Genaru, Ovidiu motive baroce cronicari români Literatura română veche Comentarii literare Didahiile nuvela contemporană Galilei, Galileo parnasianism spaniol Roxana / Defoe Fantastic romanul modern Golescu, Dinicu clasicismul realismul românesc semnificant teatru călătoria - motiv literar Gracq, Julien mitizare proza transilvăneană geniul - mit curente literară politica engleză de Groot, Hughes poezia franceză Macedonski, Alexandru - opera descoperirea occidentului Ioana, Nicolae comedia - interbelică patriotism utopism Spionaj / Paraschivescu, M.R. Şcoala Ardeleană Stănescu, Nichita- universul poetic Eliot, George Ce te legeni... curente de gândire Alecsandri, Vasile / coresprondenţă literatura comunistă Duminica munţilor / Ţoiu, C. Faulkner, W. Cărtărescu, Mircea romanul istoric românesc Schiller - Goethe/ prietenia Flaubert, Gustave Heine, Heinrich Hugo, Victor În dulcele stil clasic : text / Stănescu, Nichita literatura polonă Poe, Edgar Allan - poezia poezia proletcultistă Ştiu puritatea / Blandiana, A. romanul sec. al XIX Eliade, Mircea - istoric Aşteaptă să vină octombrie / Blandiana, Ana Carroll, Lewis Psalm românesc nr. 1 / Cotruş, Aron Memento mori / Eminescu, Mihai Blaga, Lucian- filosof scriitori transilvăneni studii Petöfi Sándor clasicism Rousseau, Jean-Jacques - filozofia sentimentală Negri, Costache Renaşterea Nicolescu, G. C. Ghica, Pantazi Guillén, Jorge opera - gen de spectacol Repetabila povară / Păunescu, Adrian Al. Vlahuţă / Râpeanu, Valeriu romanul pastoral Comarnescu, P. Joc secund ritual Eminescu, Mihai - proza cercul literar de la Sibiu Harag György Miezul iernei / Alecsandri, Vasile Dante, Alighieri - comemorare artă pentru artă Pallavicino, Sforza Krasinski, Zygmunt Barrès, Maurice Pascal Cordovanii - Lăncrănjan, Ion Unirea Iarna bărbaţilor / Bănulescu, Ştefan simbolismul în literatura universală Pound, Ezra Mălăncioiu, Ileana Creangă, Ion - universul creaţiei realismul englez Goethe/Kestner poezia Johnson, Ben Dobrogeanu-Gherea, C. Rousseau, Jean Jacques romanul fluviu Iapa lui Vodă drama istorică romantică Kochanowski, Jan mitul romantic Felea, Victor stilistică Moromeţii
Vă rugăm să schimbaţi parola