Biblioteca Judeţeană Hunedoara

curente literare

Subiect Tematic: curente literare
Lucrări: 282 lucrari in 280 publicatii in 4 limbi
Apolo sau ontologia clasicismului de: Papu, Edgar (1908-1993) (Text tipărit)
Barocul sau descoperirea dramei de: Ciorănescu, Alexandru (Text tipărit)
Analize şi sinteze de: Negoiţescu, Ion (Text tipărit)
Barocul în literatura română din secolul al XVII-lea de: Mazilu, Dan Horia (Text tipărit)
Aspecte şi interferenţe iluministe de: Popa, Mircea (Text tipărit)
13 scriitori americani : de la romantici la generaţia pierdută de: Grigorescu, Dan, critic literar (1931-2008) (Text tipărit)
Avangarda în literatura română de: Pop, Ion (Text tipărit)
Subiecte
literatura franceză critică literară Dimov, Leonid Ivănescu, Mircea Mugur, Florin Naum, Gellu analize literare Ion - Rebreanu, Liviu Istrati, Panait Mihăescu, Gib I. Patul lui Procust / Petrescu, Camil Petrescu, Camil Rebreanu, Liviu Sadoveanu, Mihail psihologie cinematografie teatru literatura maghiară din România Ivasiuc, Alexandru personalităţi literare Arghezi, Tudor Caragiale, Mateiu I. Ciulinii Bărăganului Craii de Curtea-Veche - Caragiale, Mateiu Eliade, Mircea Galaction, Gala Holban, Anton Iorga, Nicolae Întunecare - Petrescu, C. Maitreyi / Eliade, Mircea Nuntă în cer / Eliade, Mircea Papadat-Bengescu, Hortensia Petrescu, Cezar Teodoreanu, Ionel Zamfirescu, G. M. Anderson, Sherwood curente literare Dickinson, Emily Dos Passos existenţialism Fitzgerald, Scott Frost, Robert James, Henry Lardner, Ring Longfellow O'Neill, Eugene Poe, Edgar Allan Pound, Ezra romantism Sandburg Whitman, Walt literatura americană istorie Unirea Principatelor Române poeţi români dicţionar Sterian, Margareta traduceri în limba română Breban, Nicolae Buzura, Augustin Manolescu, Nicolae Popescu, Dumitru Radu Simion, Eugen biografii Evul Mediu lingvistică antichitate cultură şi civilizaţie concursuri şcolare limba română teste de verificarea cunoştinţelor Botticelli iluminismul Renaşterea interviuri critică şi istorie literară folclor românesc Kant, Immanuel scriitori români Europa ruine Spania mitologie umor Franţa 1848 corespondenţă antologie de texte literare Răscoala de la 1907 - în literatură - Roman proză românească Xenopol, Alexandru D. pedagogie comunicare Enescu, George Macedonski, Alexandru (1854-1920) Caragiale, Ion Luca - aprecieri critice Eminescu, Mihai - dramaturg Eminescu, Mihai - poezia de dragoste Glossă Ionescu, Eugen - teatrul absurdului Barbu, Eugen Budai Deleanu, Ion Budai-Deleanu, Ion - 1760-1820 Cipariu, T. Delirul / Preda, M. Kogălniceanu, Mihail literatura română veche Maiorescu, Titu Papu, Edgar literatura rusă Doinaş, Ştefan-Augustin Dragomir, Mihu Fulga, Laurenţiu Preda, Marin Stănescu, Nichita Cenaclul literar Bogza, Geo integralismul Lovinescu, Eugen - aprecieri critice poezia avangardistă Roll, Ştefan suprarealism Urmuz Botta, Emil Codreanu, Mihai Davila, Alexandru Stanca, Radu Aderca, Felix Blaga, Lucian Bolintineanu, Dimitrie Bolintineanu, Dimitrie (1825-1872) Bolliac, Cezar (1813-1881) Dobrogeanu-Gherea, Constantin Hasdeu, Bogdan Petriceicu Ibrăileanu, Garabet Iosif, Ştefan Octavian (1875-1913) Lovinescu, Eugen paşoptism paşoptismul Perpessicius studii Şcoala Ardeleană Teodorescu-Branişte, Tudor Topârceanu, George - 1886-1937 Topîrceanu, George - 1886-1937 Viaţa românească - revistă literatură americană literatura engleză Mickiewicz, Adam Newton, Isaac Pope, Alexander critica literară (despre) Iorga, Nicolae - critic Maiorescu, Titu - critica Sanielevici, H. Stere, Constantin Vlahuţă, Alexandru Maniu, Adrian personaje literare Brâncuşi, Constantin Agârbiceanu, Ion postmodernism secolul al XIX-lea literatura germană analiză literară biografie Odobescu, Alexandru Nietzsche, Friedrich Wilhelm realismul în Rusia Războiul în literatura interbelică Comentarii literare istorie literară Philippide, Alexandru Camus, Albert realismul Femeie, iată fiul tău! / Titel, S. impresionism Alecsandri, Vasile Eminescu, Mihai - natura Russo, Alecu Russo, Alecu - aprecieri critice cultură texte literare Macedonski, Alexandru Rosetti, Al. literatură rusă eseuri de critică literară Mann, Thomas Botta, Dan Brumaru, Emil Călinescu, George Coşbuc, George eseuri Goethe, Johann Wolfgang simbolism Blaga, Lucian - aprecieri critice Goga, Octavian - aprecieri critice Rebreanu, Liviu - aprecieri critice Uricaru, Eugen Alecsandri, Vasile / coresprondenţă Alexandrescu, Grigore Beniuc, Mihai Eminescu, Mihai - folclor istoriografie poezia patriotică Setea / Popovici, Titus Bacovia, George Baudelaire, Charles Caragiale, Ion Luca Caragiale, Ion Luca - proza cronicari munteni Jebeleanu, Eugen literatura Unirii Stancu, Zaharia Anghel, Dimitrie Caragiale, Mateiu Eminescu, Mihai - poezia Eminescu, Mihai - satira folclor Ghica, Ion cercul în literatură Delavrancea, Barbu Ştefănescu călătorii condiţia umană Noica, Constantin Cioculescu, Şerban Minulescu, Ion Junimea Botez, Demostene Bart, Jean Călugăru, Alice Hogaş, Calistrat polemică reviste literare Zarifopol, Paul Brăescu, Gheorghe Goga, Octavian Zamfirescu, Duiliu antologie partide comuniste Muşatescu, Tudor socialism Molière Sartre, Jean-Paul Baconsky, A. E. Mazilu, Teodor Stelaru, Dimitrie Vinea, Ion Zola, Emile Galilei, Galileo estetică analiză critică Eu nu strivesc corola de minuni a lumii În dulcele stil clasic / Stănescu, Nichita Mistreţul cu colţi de argint / Doinaş, Ştefan Augustin Odă în metru antic Scrisoarea III Alexandru Lăpuşneanul Amintiri din copilărie / Creangă, Ion Apus de soare / Delavrancea, Barbu Ştefănescu Bacovia, G.- universul poeziei Cantemir, Dimitrie Ciocoii vechi şi noi - critică literară Concert din muzică de Bach - Papadat-Bengescu, Hortensia cronicari Eminescu - viaţa şi opera Floare albastră / Eminescu, Mihai Fraţii Jderi Iona / Sorescu, Marin În vreme de război / Caragiale, Ion Luca La ţigănci Lacustră literatura populară Luceafărul / Eminescu Macedonski, Al. - simbolismul românesc Noaptea de decemvrie Nunta Zamfirei / Coşbuc Oltul / Goga Originea şi dezvoltarea limbii române Paradis în destrămare Pădurea spânzuraţilor / Rebreanu, Liviu Plumb / Bacovia, George Povestea lui Harap-Alb / Creangă, Ion Psalmi / Arghezi, T. Revedere Riga Crypto şi lapona Enigel Rugăciune / Goga, Octavian Sara pe deal / Eminescu, Mihai Sărmanul Dionis / Eminescu, Mihai Scrisoarea I / Eminescu, Mihai Testament Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război Cântec / Stănescu, Nichita Răzvan şi Vidra Cronică de familie/Dumitriu, Petre Groapa / Eugen Barbu Meşterul Manole / Blaga, Lucian Vânătoarea regală / Popescu, D. R. Epigonii Toma Alimoş Umbra lui Mircea. La Cozia Alecsandri, Iancu Asachi, Gheorghe balcanism Baltazar, Camil Barbu, Ion Bălcescu, Nicolae Boeriu, Eta Bolintineanu, Dimitrie - proza Bucuţa, Emanoil Camilar, Eusebiu Caraion, Ion Codru Drăguşan, Ion Conachi, Costache expresionismul românesc fantastic şi oniric Filimon, Nicolae Gheorghe, Ion Golescu, Dinicu Iosif, Şt. O. Ivireanu, Antim lirismul orfic modernism Naturalismul Negruzzi, Costache (Constantin) neoromantism românesc Petică, Ştefan poezia contemporană romantismul românesc sămănătorismul Săulescu, Mihail simbolismul românesc Teodorescu, Virgil Timuş, Ioan Tonegaru, Constant tradiţionalism Brătescu-Voineşti, I. Al. Călinescu, George - romancier cronicari moldoveni Eminescu, Mihai - proza Eminescu şi clasicismul literatura română postbelică Pillat, Ion romanul românesc sinteze literare umanismul cronicarilor Decor Lacul / Eminescu Mara / Slavici, Ioan proza fantastică romanul istoric romanul realist Slavici, Ioan France, Anatole antisimbolism bildungsroman călătorie iniţiatică epopee literatură comparată Melville, Herman Moby Dick / Melville, H. poetica romanului romanul romanul american romanul epopee Wolfe, Thomas Gide, André Wilde, Oscar Malraux, André Marea Britanie revoluţia burgheză din Anglia Călinescu, Matei Cristea, Valeriu Dimisianu, G. Dimisianu, Gabriel Marino, Adrian Martin, Mircea Raicu, Lucian Steinhardt, N. Ulici, Laurenţiu Literatură română proletcultism Balotă, Nicolae critici literari Dumitrescu-Buşulenga, Zoe Piru, Alexandru critica literară nuvela istorică Renaştere ateism literatura română poezia simbolistă românească literatură germană poezie Dan, Pavel Pann, Anton metafizică Sütö, András manual preparator Costin, Miron patriotism antropocentrism civism clasicism clasicismul în literatura română didacticism mimesis parnasianism sociologia clasicismului umanism morală Isac, Emil Papilian, Victor Paraschivescu, Miron Radu gândirismul Perpessicius - aprecieri critice realismul românesc Voiculescu, Vasile Arghezi, Tudor - aprecieri critice barocul italian Ardealul junimişti junimiştii Noul Testament Biblie - Vechiul Testament Vechiul Testament Băieşu, Ion Cosaşu, Radu Neculce, Ion Streinu, Vladimir Decameronul Romantism Aristotel (384-322 î. Hr.) discurs postmodernismul Goya, Francisco de carte veche românească gotic Baroc Cinquecento Secolul al XVII-lea neoclasicism şi luminism (1787-1840) artă poetică Eminescu - referinţe critice teorie literară Eminescu barocul românesc Horaţiu Literatură Diderot Diderot, Denis Gautier, Theophile Gautier, Théophile Lessing Mallarmé Mallarmé, Stéphane naturalism naturalismul Proust, Marcel Sand, George Stendhal Verlaine, Paul Schopenhauer, Arthur superstiţii Astra Transilvania - Cultură şi civilizaţie - Istorie Italia literatura sec. XIX romanul istoric românesc gândirea filosofică teatrul contemporan Antigona Electra Ifigenia bizantinism erotism iluminism iluminismul românesc interferenţe culturale natura ortodoxism presă romantismul reviste româneşti dramaturgie eseu Revoluţia franceză realism romantism literar Freud, Sigmund Twain, Mark Celarianu, Mihail Idealism Agopian, Ştefan constructivismul Picasso Avram Iancu literatura italiană Literatură franceză premii literare literatură universală Lirica În grădina Ghetsimani Jocul ielelor Lostriţa / Voiculescu satanism - poezie teme şi motive Principele / Barbu, Eugen Rousseau, Jean-Jacques Balzac, Honoré de literatură austriacă literatură de limbă germană Dumitrescu, Geo baroc Dosoftei fortuna labilis motive baroce Năsturel, Udrişte teme baroce ubi sunt Vaarlam Vanitas vanitatum barocul Barocul în literatură Calderon Cervantes Cervantes Saavedra, Miguel de Corneille Corneille, Pierre drama Shakespeare Shakespeare, William Tirso de Molina basme basmul cult românesc poezia română modernă Maupassant, Guy de Brecht, Bertold Jarry, A. poezia eminesciană Maior, Petru catolicism Kierkegaard, Soren Kierkegaard, Søren - 1813-1855 Moara cu noroc / Slavici, Ioan Bizanţ junimismul Pătrăşcanu, Lucreţiu antologie de texte critice Paleologu, Alexandru scrisori specific naţional românesc Popovici, D. Slavici, Ioan - aprecieri critice Tamási Áron Constantinescu, Pompiliu Rolland, Romain Romantismul românesc analiză texte literare Tolstoi, Lev Nikolaevici poezia românească contemporană Petrescu, Camil - proza Petrescu, Camil- viaţa şi opera Critică şi istorie literară ermetism Jocul de-a vacanţa Sebastian, Mihail Joc secund Austen, Jane Carlyle, Thomas Chaucer, Geoffrey Dickens, Charles Flaubert, Gustave Gogol, Nikolai Vasilievici Heine, Heinrich Hemingway, Ernest Johnson, Ben Johnson, Samuel Kafka, Franz Racine, Jean (1639-1699) Scott, Walter - sir Sterne, Laurence Villon, François mituri Călătorului îi şade bine cu drumul/Brătescu-Voineşti istoria cărţii Hamlet / Shakespeare, William moartea în literatură Varlaam Nietzsche, Friedrich revoluţia burgheză din Franţa Cioran, Emil Convorbiri literare Labiş, Nicolae Neagu, Fănuş Ardeleanu, Virgil Dumbrăveanu, Anghel Păunescu, Adrian Ungheanu, Mihai Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie Green, Julien Hoffmann, E.T.A. Joyce, James Turgheniev Turgheniev, Ivan Valéry, Paul literatura comparată Cel mai iubit dintre pământeni Bacon, Francis Descartes, Réne Hegel, Georg Wilhelm Friedrich Locke, John Machiavelli, Niccolò Platon (c. 428-348 î. Hr.) Rousseau, Jean Jacques Voltaire, François-Marie Arouet antropologie culturală literatura română sub comunism Scriitori români impresionismul Modernism literatura română contemporană avangardă cercetări critice Curentul nou - revistă (1906) genuri literare Jurnal de bord / Bart, J. Momente şi schiţe / Caragiale, I. L. Pătrăşcanu, D. poporanism Schiţe şi amintiri / Pătrăşcanu, Dimitrie D. teoria literară Doinaş, Ştefan Augustin vocabular Bogdan-Duică, G. Boliac, Cezar poezia romantică relaţii culturale franco-române romantism literar românesc teoria literaturii Cercul literar de la Sibiu/Cluj - aprecieri critice europeism universalitate Ciobanu, Mircea Ioana, Nicolae Iuga, Nora Mălăncioiu, Ileana Robescu, Marius Romanescu, Ioanid Alexandru, Ioan Baltag, Cezar Hagiu, Grigore Velea, Nicolae cultura europeană literatura populară română Arghezi, Tudor - arta poetică Barbu, Ion- universul poetic Blaga, Lucian- universul poetic Goga, Octavian - poezia Pillat, Ion - universul poetic Voiculescu, Vasile- universul poetic Bolintineanu, Dimitrie - călătorul călătoria - motiv literar Călinescu, George - estetica drama romantică Hanu Ancuţei / Sadoveanu, Mihail Topârceanu, George - romancier Iliada lumea antică romanitate literatura religioasă romanul picaresc Golescu, Iordache Pârvan, Vasile Sorescu, Marin Văcărescu, Iancu (1792-1863) În dulcele stil clasic : text / Stănescu, Nichita Psaltirea pre versuri tocmită / Dosoftei literatura sec. XX Cerna, Panait Contemporanul - revistă idei literare literatura contemporană proza contemporană realismul literar românesc Uricariu, Doina clasicii literaturii române clasicismul Secolul al XVII-lea : Baroc şi Clasicism literatura română modernă dramaturgia românească literatura teatrală clasicismul în literatura universală Caragiale, Ion Luca - teatrul Lope de Vega cărţi de rugăciune supranatural comentarii Blecher, Max Lăncrănjan, Ion Maşinării romantice / Tomozei, Gheorghe poezia românească interbelică Titel, Sorin Vulpescu, Romulus comentarii critice comedia Negri, Costache Dobrogeanu-Gherea, C. sămănătorism Sămănătorul - revistă Despot-Vodă Eminescu - poet naţional şi universal istoriografia romănească Literatura română veche proza eminesciană Răscoala / Rebreanu, Liviu. Satul românesc în literatură Zburătorul Arghezi, Tudor- universul poetic Descriptio Moldavae - Cantemir, Dimitrie Eliade, Mircea - viaţa şi opera Eliade, Mircea- viaţa şi opera Eminescu, Mihai despre Evocare / Stănescu, Nichita Flori de mucigai / Arghezi, Tudor Mai am un singur dor / Eminescu, Mihai Malul Siretului / Alecsandri, Vasile Mănăstirea Argeşului Moartea lui Fulger / Coşbuc, George Rebreanu, Liviu - romancier Sadoveanu, M. - teme ale operei sadoveniene Sonetul CLXXXIII (183) Stănescu, Nichita- universul poetic Testament / Arghezi, Tudor Ţara de dincolo de negură / Sadoveanu, Mihail Voiculescu, Vasile - prozator Comicul satiricul tragi-comedia discursul literar Arghezi, Tudor - proza Felea, Victor Vieru, Grigore dicţionar - antologie metodica predării limbii şi literaturii române relaţii româno-franceze metode Stilistica critica literară românească literatură veche avangarda literară Barbu, Ion - aprecieri critice Biberi, Ion Caracostea, D. Ibrăileanu, Garabet - critic Pârvan, Vasile - teoretian al culturii Rădulescu-Motru, Constantin - teoretician al culturii Rusu, Liviu poezia poezia modernă romanul românesc contemporan misticism Cantacuzino, Constantin - stolnicul Don Carlos / Schiller, Friedrich Omul cu mârţoaga comparatism compoziţie stilistică Vlaicu-Vodă - Davila Desculţ - Stancu, Zaharia Viaţa ca o pradă istoriografie românească naţional şi universal în literatură Nerval, Gérard de Sainte-Beuve Georgescu, Paul proza românească contemporană semantică cărţile populare versificaţie secolul luminilor Cantemir, Dimitrie - aprecieri critice partide politice eseul istoria Europei Horea, Ion Pituţ, Gheorghe Utan, Tiberiu Zilieru, Horia Amado, Jorge Alecsandri, Vasile - teatrul avangardismul românesc Cisek, Oscar Walter Creangă, Ion - viaţa şi opera Schiller, Friedrich Dragomirescu, Mihail Farago, Elena literatură germană din România Gyr, Radu Micle, Veronica Hugo, Victor Chateaubriand, François-René de de Stael, Doamna hermeneutică Lamartine, Alphonse de limbaj poetic Novalis Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph Vigny, Alfred de învăţământ liceal Absenţii / Buzura, Augustin Alboi, George Alboiu, George Albu, Florenţa Alte versuri / Ivănescu, Mircea Arheologie blândă / Stoica, Petre Aşteaptă să vină octombrie / Blandiana, Ana Bâlci la Râureni / Paraschivescu, Miron Radu Blandiana, Ana Boureanu, Radu Calea virgină/Paraschivescu, M.R. Calitatea de martor/Blandiana, Ana Cartea regilor/Mugur, Fl. Chimet, Iordan Clar de inimă/Stănescu, Nichita Colindă pe loc/Stănescu, Nichita Crama, Mihail Creangă, Ion - umorul Cu faţa spre iarbă/Stănescu, Nichita Declaraţia patetică / Paraschivescu, M.R. Duminica munţilor / Ţoiu, C. Feţele tăcerii / Buzura, A. Frumuseţea mea îmi face rău / Blandiana, Ana Genaru, Ovidiu Ghelmez, Petre Ion, Dumitru M. istoria literară Întâmplări în irealitatea imediată / Blecher, Max Madona din dud / Baltag, Cezar Mare secată / Stănescu, Nichita Melinescu, Gabriela Melodie povestită / Stănescu, Nichita Mihalaş, Marcel Mitroi, Florica moromeţianism Nedelcovici, Bujor Nedreptate / Stănescu, Nichita Nicoară, Mara Numai iubirea / Blandiana, Ana Numai o clipă / Stănescu, Nichita Odihnă în ţipăt / Baltag, C. Pasărea albastră / Tomozei, Gheorghe Plus unu mai puţin / Stănescu, Nichita Sălăjan, Doina Schimbarea la faţă / Stănescu, Nichita Spionaj / Paraschivescu, M.R. Stancu, Zaharia - poezia Stoica, Petre Supravieţuiri / Cosaşu, R. Ştiu puritatea / Blandiana, A. Tarangul, Marin Tinerii / Stănescu, Nichita Tomozei, Gheorghe Trup amar / Blandiana, Ana Ţoiu, Constantin Ultimii / Nedelcovici, B. Umbra faptei / Sălăjan, D. Umilinţă / Blandiana, A. Ursachi, Mihai Verona, Dan Zăinescu, A.I. curente de gândire Junimismul Filosofie dramaturgie românească Croce, Benedetto - estetica Noica, Constantin/1909-1987 Addison, Joseph Bayle, Pierre Bekker, Balthasar Benoist, Élie Bossuet (1627-1704) Boyle, robert burghezie Collins, Anthony conştiinţa morală criticism englez Cumberland, Richard de Groot, Hughes deismul dreptul divin dreptul natural Edictul de la Nantes estetica sentimentului Fénelon(1651-1715) Fontenelle Gracián, Baltasar Hobbes - arta politică janseniştii Leibniz opera - gen de spectacol protestantism Pufendorf, Samuel Regnard religie - formă a culturii Shaftesbury Simon, Richard Steele, Richard Thomasius, Christian Toland, John Rousseau, Jean-Jacques - influenţa în Germania Swift, Jonathan cronicari români cronici de teatru Munteanu, Aurel Dragoş personajul literar Cehov, Anton Pavlovici Petöfi Sándor teste de evaluare gramatica Beatles Blair, Tony cultură şi politică identităţi culturale politica engleză Thatcher, Margaret comunicare lingvistică cultura română scriitori contemporani Blaga, Lucian - filosof Crainic, Nichifor poezia filozofică Leoaică tânără, iubirea / Stănescu, Nichita continuatorii lui Coşbuc curentul eminescian curentul impresionist curentul naţionalist eminescianism Romantismul America hispanică declaraţia de independenţă intelectuală (1800-1830) literatura hispanică Lumea Nouă estetică literară Doamna Bovary / Flaubert limba română literară idealul naţional în revoluţia de la 1848 umanismul Apollinaire, G. Claudel, Paul neosimbolism poeţi suprarealişti simbolism - literatură antologie de critică literară franceză Banville, Theodore D'Aurevilly D'Aurevilly, Jules Barbey Goncurt, Edmond de Goncurt, Jules de Huysmans, J. K. Lisle, Leconte de Mérimée, Prosper Mirbeau, Octave Musset, Alfred de Schwob, Marcel Villiers de L'Isle-Adam romantismul european Aaron, Vasile Barac, Ioan Lazăr, Gheorghe Micu, Samuil Şincai, Gheorghe nuvela contemporană Vlad, Alexandru Chendi, Ilarie romanul sentimental Anghel, Paul Bănulescu, Ştefan Iarna bărbaţilor / Bănulescu, Ştefan povestirea - teorie literară Negruzzi, Leon Fielding, Henry retorică romanul cavaleresc fabula Keller, Gottfried Raabe, Wilhelm genuri şi specii literare restauraţia prozatori biografii de personalităţi decadentism epicul Fantastic Concert din muzică de Bach- caracterizarea personajelor Craii de Curtea-Veche-caracterizarea personajelor Enigma Otiliei - caracterizarea personajelor Fraţii Jderi- caracterizarea personajelor ritm Bibliografie muzica rock Dostoievski, Feodor Mihailovici critici contemporani Pământul deocamdată / Păunescu, Adrian prozatori contemporani Ureche, Grigore Cârlova, Vasile (1809-1831) Văcărescu, Nicolae (1784-1828) Văcăreşti, poeţii umanismul românesc Dante Dante, Aligheri Cinematograful Rilke, Rainer Maria Rilke, Reiner Maria postmodernism românesc Cezara/Eminescu, Mihai Tăcerea - sculptură Sărutul - sculptură Infinitul - sculptură Keber, Iosif Taşcu, Valentin Petean, Mircea Dumitru, George Negrea, Aurelia transmodernism Lovinescu, Eugen -critica Rebreanu, Liviu - universul creaţiei Poezia sec. XX Maiorescu, Titu - estetica Unirea Gârleanu, Emil teatrul rus Luceafărul / Delavrancea drama istorică dramaturgia contemporană Sturm und Drang teatrul medieval Avangardism- curent literar Popovici, Titus Boul şi viţeii"/Băieşu, Ion Mobilă şi durere / Mazilu, Theodor istoric servicii de informaţii şi securitate din România Poe, Edgar Allan - poezia limbaj amoros literatura erotică în antichitate poezia medievală expresionism Blaga, Lucian- filosof Eminescu - metafora mării Caragiale, Ion Luca - universul creaţiei naţionalism biblioteca Zola, Emile - curentul naturalist Eminescu - Arghezi Eminescu, Mihai - gândire politică Eminescu şi romantismul german Eminescu - Schopenhauer Thackeray, Willaim Makepeace scriitori români portrete si analize literare Moceanu, Ovidiu romanul francez dezinformare epopee naţională Patima roşie / Sorbul, Mihail Zmeura de câmpie / Nedelciu, Mircea Mioriţa Premiul Nobel pentru Literatură Montaigne, Michel de pesimismul eminescian/ shopenhauerian Eliot, George romanul modern Sévigné, Doamna de oralitate Chesterton, Gilbert Keith Eliot, T.S. Ceremonial Naturalismul - curent literar Naturalismul românesc ritual literatura interbelică Renaşterea în Franţa manierism natura în literatură renaştere Arghezi, Tudor- viaţa şi opera călătoria Moldovan, Ioan visul Falstaff Eliade, Mircea - fantasticul Yeats, William Butler nebunia Cărtărescu, Mircea Bergson, Henri Eminescu, Mihai - poezia filosofică Campanella, Tomaso umanismul european Boileau, Nicolas (1636-1711) estetica literaturii estetica romanului generaţia de la 1789 generaţia de la 1820 generaţia de la 1850 generaţia de la 1885 generaţia de la 1914 Gide, André / critic istoria literaturii franceze "1789/..." Mallarmé, Stéphane / poezia psihanaliză simbolismul în literatura universală postcomunism simbolismul Gane, Enacachi Mumuleanu, Barbu Paris (1794-1836) Pogor, Vasile Stamati, Costache Versuri la stemă Teodoreanu, Al. O. (Păstorel) Teodoreanu, Păstorel frumosul în artă Dadaism satira în versuri Panu, G. Oedip Amadis de Gaula / Rodrigues de Montalvo Arcadia / Sydney, Phillip, sir Astreea / D'Urfé, Honoré Castelul din Otranto/ Walpole Călugărul/ Lewis, Mathew Chaireas si Callirhoe/ Chariton din Aphrodisias Chrétien de Troyes Clarissa/ Richardson, Samuel Curiosul imprudent/ Cervantes, Miguel Dafnis şi Chloe Don Carlos / Saint-Real, Abatele de Don Quijote Etiopicele Féval, Paul Gargantua şi Pantagruel Henrich von Ofterdingen / Novalis idealismul idealismul modern Jacques fatalistul Julie sau Noua Héloise / Rousseau, Jean-Jacques Misterele din Udopho / Radclife, Ann Moll Flanders nuvela - specie a genului epic Pamela sau virtutea răsplătită / Richardson, Samuel Principesa de Clèves/La Fayette, Doamna de romanul - specie a genului epic romanul elenistic romanul gotic romanul ludic romanul pastoral romanul sec. XX Roxana / Defoe Suferinţele tânărului Werther Tom Jones / Fielding, Henry Viaţa lui Lazarillo / Tormes, Lazaro de Viaţa şi opiniile lui Tristram Shandy, gentleman Murnu, George Daudet, Alphonse De Coster, Charles Perrault, Charles Rabelais, François Renard, Jules Făt-Frumos din lacrimă avangardism futurism Alecsandri, Vasile (1890-1990) Montesquieu formarea limbii române portretul literar literatura română interbelică Faust / Goethe Ibsen, Henrik Valéry, Paul - neoclasicismul Bolintineanu, Dimitrie - dramaturg idee de pace - în literatura română Mircea cel Bătrân, domn al Ţării Româneşti / în literatură română preromantismul românesc republică - idee literară Târgovişte - simbol în poezie Carroll, Lewis Epoca Luminilor proustianism Artaud, Antonin Balzac, Honoré de - judecat Courteline, Georges fantasticul la Eliade Proust, Marcel viaţa şi opera Shaw, George Bernard - judecat neoclasicism După melci Moromeţii Slowaci, Juliusz Mauriac, François epoca "Marilor clasici" Böll, Heinrich Lautrémont Militaru, Vasile shakespereologia prozodie genul dramatic genul epic genul liric imaginea artistică Pascal Slavici, Ioan - dramaturgul Convorbiri critice - revistă Nuvele - Slavici Slavici, Ioan - memorialistul Slavici, Ioan - nuvelistul Slavici, Ioan - romancierul Gheorghiu, Ion Modernismul- curent literar Ţuculescu, Ion Montherlant, Henry de Dumitrescu, Mariana istoria literaturii române latinitate Alecsandri, Vasile - referinţe critice Heliade-Rădulescu, Ion - referinţe critice literatura paşoptistă Literatura română după al doilea război mondial - sinteză literatura polonă Lusiadele / Camões Văcărescu, Dinicu epoca veche descoperirea occidentului romanticii poeţi minori simboliştii Antim Ivireanul Azarie literatura română în feudalism proza românească Ideologia literară ideologie literară parnasianism românesc Chesarie de Rîmnic literaturi romanice relaţii literare teatrul englez teatrul francez Ludwig, Otto teatrul realist secolul XIX Buzea, Constanţa Cordovanii - Lăncrănjan, Ion Întâlnirea din pământuri / Preda, Marin Risipitorii Scrinul negru / Călinescu, George literatura epistolară romanul sec. al XIX Mitul în literatură romantismul german Sarraute, Nathalie Rebreanu, Fany/soţia lui Liviu Rebreanu elemente de versificaţie Barthes, Roland Piru, Alexandru - receptare critică Istoria literaturii române de la origini până în prezent/ Călinescu, George Comarnescu, P. Castelnau, Jean Pierre Frometin Leviatanul Montherlant Papillon / Chariérre, Henri Brutus / Breuil, Roger Crimă şi pedeapsă/Dostoievski, F. M. O călătorie în Ţara Haţegului / Iorga, Nicolae Psihanaliza / Freud Mateevici, Alexei Timpul - revistă Insula lui Euthanasius - arhetip rousseauismul scriitorilor români manipulare Repetabila povară / Păunescu, Adrian literatura fraceză Lirica - abordări teoretice Horatius realismul francez secolul xx Papadat-Bengescu, Hortensia - aprecieri critice citadinism Ghica, Pantazi Lăpuşneanul Al. Vlahuţă / Râpeanu, Valeriu Brăila / Pintilie, Petre Camil Petrescu - Ionescu, C. Cezar Boliac- Papadima, Ovidiu Coşbuc, G.- viaţa şi opera G. Bacovia / Raşcu, I.M. G. Ibrăileanu / Raşcu, I.M. George Bariţiu / Netea, V. Lacrima diavolului / Bănuţă, I. Movilă, Sanda Paul Verlaine / Georgescu, G. Poeme / Dumitrescu, Geo Poeme - Gheorghiu, Virgil Scrieri / Constantinescu, Pompiliu Scrisori / Baltazar, Camil Sofocle - tragediile Tudor Vianu / Biberi, Ion Viaţa lui Alexandru Macedonski / Marino, A Demonul în opera eminesciană Desculţ Comentariul literar figuri de stil stiluri în literatură Acasă / Neagu, Fănuş Amurgul gândurilor / Cioran, Emil Caragiale, Ion Luca- viaţa şi opera clasa a X-a comentariu literar Critica nouă/Lovinescu, Eugen Dumnezeu s-a născut în exil / Horia, Vintilă Elogiul satului românesc / Blaga, Lucian examene Introducere la dor/Noica, Constantin Izmail şi Turnavitu/Urmuz Lumea în două zile Lumea în două zile / Bălăiţă, G. Pâlnia şi Stamate / Urmuz Proză românească interbelică Rebreanu, Vasile - viaţa şi opera romantism literatur romantism literatură Sadoveanu, Mihail- viaţa şi opera Slavici, Ioan- viaţa şi opera Visul / Cărtărescu, Mircea Vocile nopţii / Buzura, A Alexandru Lăpuşneanu Cântecul spicelor / Blaga, Lucian Din ceas, dedus Poveste sentimentală / Stănescu, Nichita Stilurile limbii române Aci sosi pe vremuri Alexandru Lăpuşneanu / Negruzzi, Costache Baltagul / Sadoveanu, Mihail Doina - doină populară Gorunul / Blaga, Lucian Miezul iernei / Alecsandri, Vasile Ciocnirea/Cărtărescu, Mircea Neomodernismul- curent literar Oul dogmatic / Barbu, Ion romantismul în literatură Sorescu, Marin - universul creaţiei Act veneţian / Petrescu, Camil Albatrosul ucis / Labiş, Nicolae Barbu, Ion- viaţa şi opera Blaga, Lucian- viaţa si opera Cântarea dimineţii/ Rădulescu, I. H.-text şi comentariu Ceramică/Sorescu, Marin Clopotele/Alexandru, Ioan constructivismul- curent literar De-ai privi marea vr-odată / Conachi, Costache Decebal -dramă / Eminescu, M. Delavrancea, Barbu Ştefănescu- viaţa şi opera Despre învăţătură / Pann, Anton Doina / Eminescu, M Dramaturgia secolului XX Expresionism- curent literar Gaiţele Goga, Octavian- viaţa şi opera Kiriţescu, Alexandru- viaţa şi opera Laudă limbii române Memento mori / Eminescu, Mihai Muma lui Ştefan cel Mare / Bolintineanu, D. Pădure cu pupăze / Popescu, Radu-Dumitru Pe lângă plopii fără soţ / Eminescu, Mihai Poeţii Văcăreşti Poezia lui Blaga Portretul artistului / Sorescu, Marin Psalm românesc nr. 1 / Cotruş, Aron Psalmul 46 - Dosoftei - text şi comentariu Psalmul 97 / Dosoftei - text şi comentariu Revista Fundaţiile Regale Ruinurile Târgoviştii / Cârlova, V. simbolism literatură Suprarealism- curent literar Take, Ianke şi Cadîr / Popa, Victor Ion Titanic-Vals / Muşatescu, Tudor Veneţia / Eminescu, M. Vulpea liberală / Alexandrescu, Gr. Dorinţa O noapte furtunoasă Rondelul rozelor de august Cioculescu, Şerban - opera Cioran, Emil - viaţa şi opera CLXXXIII/ Voiculescu, Vasile dramaturgia lui Eminescu dramaturgia română interbelică Literatorul - revistă literatura română de la 1848 Noica, Constantin - viaţa şi opera Noica, Constantin- viaţa şi opera poezia lui Eminescu poezia română interbelică proza lui Eminescu Ralea, Mihai - viaţa şi opera Streinu, Vladimir - opera Vianu, Tudor - opera Coşbuc, G. - universul poetic O samă de cuvinte / Neculce, Ion Mortua est / Eminescu barocul francez Circe barocul spaniol Campanella Pallavicino, Sforza Pellegrini, Matteo Tesauro, Emmanuele Doamna de Sévigné Gen literar Heliade Rădulescu, Ion - scrisori Tăutu, Ionică neoumanismul german preromantism realismul socialist Barocul în Polonia iluminismul polonez Kochanowski, Jan Krasinski, Zygmunt realismul polonez Renaşterea în Polonia romantismul polonez voiculescu, Vasile- universul poetic Pseudo-kinegeticos Coşbuc, George - aprecieri critice Macedonski, Al - viaţa şi opera Pillat, Ion - viaţa şi opera proza românească interbelică Sburătorul (revistă) texte comentate Ce te legeni... Moromeţii-comentariu literar Eminescu, Mihai - teme şi motive Sorescu, Marin - viaţa şi opera Shakespeare / Sorescu, Marin Întuneric şi lumină / Brătescu-Voineşti, Ioan Alexandru Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte / Ispirescu, Petre Iapa lui Vodă Bob-Fabian, Vasile cronici rimate moldovene cronici rimate muntene dascăli iluminişti Dimachi, Nicolae Dionisie Eclesiarhul - cronicar Istoria anonimă despre Mavrogheni literatura română premodernă Naum Rîmniceanu - cronicar Pleşoianu, Grigore poezia clasică lirică în Moldova poezia clasică lirică în Ţara Românească Poteca, Eufrosin Prale, Ioan premodernism Scavinschi, Daniil Renaşterea - literatură universală dramaturgia română contemporană orientări literare romantismul francez Taine, Hypolyte cosmogonia Comedia umană - Balzac, Honoré de istoria literaturii franceze generaţia paşoptistă romanul psihologic artă pentru artă Balzac, Honoré de - filozofia Baudelaire, Charles / teoretician bucolic / gen literar comedia - specie a genului dramatic de Stael, Doamna / teoria romantismului doctrine literare epopeea - specie a genului epic istoria literaturii franceze "1550/1850" liric / gen literar Malherbe parnasianism francez Pleiade / doctrina simbolism francez teoreticienii romantismul teorii simboliste tragedia - specie a genului dramatic Valéry, Paul / teoretician Macedonski, Alexandru - aprecieri critice Pavelescu, Cincinat oraşul în proza secolului XX Goma, Paul Negruzzi, Iacob curente literară Sămănătorism Ştefan cel Mare - în lit. română iraţionalismul modern mistificare Scriitori români de azi erotica poeziei romantice geniul - mit melancolia - mit mesianism social mitologie romantică mitul îngerului căzut mitul romantic mitul strigoiului Simbolistică timp romantic Titanism Trecut-au anii / Eminescu, Mihai mitul mituri moderne d'Annunzio, Gabrielle decandentismul italian Fogazzaro, A. Pascoli, Giovanni Pirandello, Luigi poezia proletcultistă Breton, André teatrul politic La Bruyère Vauvenargues Bâlciul deşertăciunilor / Thackeray Contractul social - Rousseau, J.J. romanul european Goldsmith, Oliver Prévost, abatele Richardson - stilul epistolar poezia europeană poezia română Călinescu, G. Vautrin / Balzac, H. O singură iubire / Vlasiu, I. Cruceanu, Mihail Moartea lui Ipu / Popovici, Titus Nuvelă românească comedie Swift Fontane, Theodore Lovinescu, Eugen - viaţa şi opera Iorga, Nicolae - proza Russo, Alecu - prozator Herder, Johann Gotfried Beethoven, Ludwig Van - în istoria culturii Comte, Auguste - teoretician al culturii ideea de geniu Kant, Immanuel - filozofia valorilor culturale Petrovici, Ion - filozof al Junimii psihanaliza şi morala Raţionalismul - stil de viaţă romantismul - formă de spirit Rousseau, Jean-Jacques - filozofia sentimentală Spranger, E. asianism Balade / Schiller Fecioara din Orléans / Schiller Fiesco / Schiller, F. Goethe, Johann Wolfgang - poet dramatic Goethe, Johann Wolfgang - şi lit. universală Hoţii / Schiller, Friedrich von Humboldt, Wilhelm von Intrigă şi iubire/Schiller, Friedrich literatura italiană - libertate şi umanitate literatura universală - formarea ideii Logodnica din Messina / Schiller Maria Stuart / Schiller, Friedrich Schiller - Goethe/ prietenia Shakespeare - antropologia renaşterii Shakespeare - poet al Renaşterii Shakespeare - umanitatea Tabule votive / Schiller, Friedrich Taine, Hypolyte - portretul moral Wallenstein / Schiller Wilhelm Tell / Schiller Xenii / Schiller memorialişti Miller, Arthur fantasticul în proza românească Maritain, Jacques suprarealismul românesc Botez, Ioachim clasic Dante, Alighieri - comemorare Diana / Lovinescu Familia Buddenbroock Iosifescu, Silvian literatură universală şi comparată Lovinescu - comemorare Macedonski, Alexandru - opera Maiorescu, Titu - Lovinescu, Eugen Maniu, Adrian - comemorare Nicolescu, G. C. Ochi de urs / Sadoveanu Pajere / Caragiale, Mateiu I. rococo Stolnicu, Simion Viaţa lui Ion Creangă / Călinescu Freiligrath, Ferdinand Hebbel, Friedrich Herwegh, Georg lirica socialistă germană literatura postrevoluţionară germană neoromantism Weerth, Georg Marivaux Heredia parnasianism german parnasianism italian parnasianism spaniol parnasianismul în literatura universală Prerafaelism Sully-Proudhomme Bovarismul mimetism Ţic, Nicolae - proza Velea, Nicolae - personajele Hobbes, Thomas Raţionalism şi criticism structura operei literare Ionescu, Radu Petru Movilă filozofia naturii Secolul al XX-lea în artă Secolul XX în artă motive literare forma poeziei Neoromantism lamartinismul românesc Barbu, Ion - matematică - poezie În lan/Blaga , L. poezia românească în sec. XX intertextualitate versul liber poezia franceză Eminescu - comemorarea Barrès, Maurice Rotaru, Ion Boileau Deschanel, Emile Gil Blas / Lessage Goethe/Kestner Jansenius Kestner/Goethe Lessage Montaigne Port-Royal portrete literare Saint-Pierre, Bernardin de Scrisori provinciale / Pascal, Blaize Werther / Goethe Polemos / Baltag, Nicolae Halima Intelectualul la Camil Petrescu epopee populară iluminismul german istoria literaturii germane literatură contemporană Geniu pustiu / Eminescu Romantism european realismul englez realismul finlandez realismul italian realismul în Bulgaria realismul în Danemarca realismul în Grecia realismul în Ungaria realismul literar în Cehoslovacia realismul olandez realismul suedez teatrul german teatrul norvegian teatrul suedez Lucretiu Iepurele şchiop - Popescu, D.R. lingvistica Shakespeare în literatura română realismul burghez umanismul democratic romanul poetic Blaga, Lucian - cunoaştere luciferică Voronca, Ilarie Renaşterea în România Domnişoara Nastasia O scrisoare pierdută Viforul Mailer, Norman Bengescu-Dabija, Gheorghe Capşa, Scarlat Cornea, Mihail D. Ianov, Ioan Naum, Anton Petrino, Dimitrie Pop Florantin, Ioan Scheletti, Nicolae Heliade Rădulescu, Ion (1802-1872) Baconsky, A. E. - proza eseul romanesc expresionism ţărănesc poezia feminină poezia politică poezia socială romanul baroc romanul mitic Bolliac, Cezar Iosif, Ştefan Octavian - poezia patriotică istoria literaturii engleze literatura edwardiană literatura engleză ".../1989" literatura engleză veche literatura medievală (1066-1510) literatura postbelică literatura postmodernă literatura sec. XVIII literatura victoriană literatura victoriană clasică (1830-1880) literatura victoriană târzie (1880-1920) Reforma în Anglia Renaşterea în Anglia Renaşterea şi Reforma (1620-1690) Revoluţia şi Restauraţia (1690-1780) romantismul englez literatură română interbelică Tzara opera shakespeariană drama istorică romantică avarul - motiv literar comedia - interbelică critica literară interbelică Dobrogeanu Gherea - Maiorescu - polemică Gherea - Maiorescu - polemică mitul prometeic în lit. română motivul cosmic personajul colectiv proza paşoptistă Sadoveanu, Mihail - natura bibliotecile cărturarilor români Critica lui Titu Maiorescu limbajul artistic figurat literatura română - receptare universală oralitatea lui Creangă poezia românească în sec. XIX şi începutul sec. XX proza sadoveneanu realismul lui Slavici căderea Ponce, Francis romanul umanist Sisif sau inocenţa revelată Soarele negru Creangă, Ion- originalitatea creaţiei lui poezia ruinelor stilistica eminesciană versificaţie eminesciană Bădescu, Horia metaliteratura proza transilvăneană realismul mitic realismul tradiţional Savu, Tudor Dumitru scriitori transilvăneni eseuri filozofice estetică teatrală Harag György Lexiconul de la Buda Regele moare / Ionescu, Eugen romanul românesc transilvănean teatrul românesc transilvănean teatrul şcolar tema istorică metrică şi prozodie finalitatea operei literare funcţia operei literare limbajul comun limbajul poetic literatura narativă textul literar Faulkner, W. Gáldi, Ladislau Divanul...-Cantemir, Dimitrie Mavrocordat, C. Conachi şi Eminescu Piru, Dionisie Eminescu - Veronica Micle Mavrocordat, Constantin Cartojan, N. romanul ermetic Teodoreanu, Al. O. (Păstorel) / poezia Marea - metaforă Teodoreanu, Al.O. / poezia Holban, Anton - dramaturg Casa domnului Alcibiade Nişte ţărani / Săraru, Dinu Butler, Samuel mişcări culturare influenţele politicului Al-Hamdhani Al-Hariri balcanologi români Europa şi Islamul Grecii şi iraţionalul Mikes Kelemen Read, Herbert Wolfflin, Heinrich Worringer, Wilhelm Mass media De Maistre, Joseph Gracq, Julien Monnerot, Jules Péguy, Charles Sorel, Georges perioade stilistice Ghica, Ion - referinţe critice Integral - revistă Unu - grupare literară Unu - revistă Literaturile lumii Zodia Cancerului Faulkner, William Pynchon, Thomas cercul literar de la Sibiu Alecsandri, Vasile - universul creaţiei Arghezi, Tudor - tema morţii Creangă, Ion - universul creaţiei Din ceas, dedus ... dramaturgia românească - specii dramatice Elegia a zecea / Stănescu, Nichita opera dramatică - teorie literară Petrescu, Camil - universul creaţiei poezia paşoptistă Preda, Marin - universul creaţiei Sadoveanu, Mihail - universul creaţiei Slavici, Ioan - universul creaţiei Sonetul III (când însuşi glasul) / Eminescu, Mihai specii dramatice specii literare narative Tratament fabulatoriu / Nedelciu, Mircea Eminescu în limba germană Eminescu - tradus în alte limbi Eminescu - bolnav Eminescu, Mihai - corespondenţă critici eminescieni literatura populară română-sursă de inspiratie pt. lit. culta Eminescu - Vlahuţă Alecsandri în limba franceză poezia română - receptare critică stilistica poeziei româneşti sonetul - specie a genului liric Agora - revistă Cistelecan, Al. Dragolea, Mihai Fanache, V. generaţia '80 Indrieş, Alexandra Martinescu, Victor Valeriu - Dumitrescu, Geo/corespondenţă Optzecişti Petrescu, Ioana Em. Romanul paşoptist Ţuculescu, Radu Zanc, Grigore Prefeţe elemente narative limbaje sintactica specii literare Chiriţa în provincie Lamb, Charles Spencer, Herbert post-modernismul Ritmuri pentru nunţile necesare"/Barbu, Ion mitizare specificul românesc Allais, Alphonse Busch, Wilhelm Corbière, Tristan Courteline, George Cros, Charles Grimmelshausen Hartmann, Eduard von Home, Henry Höffling, Harald Huysmans Immermann, Karl Leberecht începuturile umorului Laforgue, Jules Lazarus, Moritz Lipps, Johannes Meredith, George Michiels, Alfred / Leon Dumont Morris, Corbyn Müler, Josef Reuter, Fritz Richter, Jean Paul Friedrich Smollett, Tobias Solger, Karl Wilhelm F. Staël, Madame de Temple, William Tillier, Claude Vischer, Friedrich Th. Volkelt, Johannes Wieland, Christoph Martin literatura feminină romancieri români Caragiale, Ion Luca - originalitatea creaţiei lui simboluri literare Machiavelli, Nicolo Machiavelli, Nicolò literatura medievală (1521-1787) istoria literaturii polone Krasicki, Ignacy Morsztyn, Jan Andrzej Naruszewicz, Adam Norwid, Cyprian Kamil Potocki, Waclaw Rej, Mikolaj Szymonowic, Szymon Trembecki, Stanislaw onirism estetic renaşterea neomodernism limba şi literatura română - ghid de pregătire BAC Arta prozatorilor români / Vianu, Tudor Faptura mamei / Vieru, Grigore Munţii / Barbu, Ion ODĂ Personajele - teorie literară Ţiganiada / Budai Deleanu, Ion Papadat-Bengescu, Hortensia - viaţa şi opera Slavici, Ioan - originalitatea creaţiei lui Al doilea Imperiu - Franţa arta pentru artă - concept Belle Époque (1900) generaţia Ludovic al XVI-lea literatura interbelică franceză preromantismul francez Regenţa în Franţa - (literatură) Régnier romancieri romantici romantismul social secolul romantic Teatrul social Toulet Monastirea Argeşului Istoria ieroglifică - Cantemir, Dimitrie - comentariu Ion - aprecieri critice Enigma Otiliei-aprecieri critice Husar, Alexandru Eftimie voevozii Renaşterii Dacia literară literatura comunistă Altă matematică Dioptrie Hai Ku Mine Peste muntele Fudji Mangafaua Meşterul Manole - baladă Ulise / Blaga Amiel Guillén, Jorge tragicul filozofic Biblie oraţii de nuntă literatura americană postbelică puritanismul american realismul american romantismul american trascedentalismul american Ionesco, Eugène Ionescu, Eugen Enigma Otiliei tragicul autenticism Appia, Adolphe Cervantes-Dickens-Daudet-Galsworthy Duhamel, Georges - romanul fluviu Eliade, Mircea - istoric Eliade, Mircea - opera literară Feuchtwanger, Lion Gide, André - romancier glossa - specie a genului liric Huxley, Aldous - romancier neotradiţionalism Pârvan - Constantinescu, Pompiliu Pârvan - Lovinescu Pârvan - Zarifopol Predoslovia la "Întuneric şi lumină"/Brătescu-Voineşti Proust, Marcel - opera romanul fluviu semnificant semnificat Victimele datoriei / Ionescu, Eugen Cartea românească de învăţătură Cazaniile lui Coresi Didahiile oratorie barocă Văcărescu, Ştefan Raţionalism Alecsandri, Vasile - comemorări Piuariu, Ioan Molnar Euclides da Cunha Guimaraes Rosa Lispector, Clarice Machado de Assis Montello, Josué poezia braziliană sec. XVI-XX teatru brazilian Pasteluri / Alecsandri, Vasile utopism Arta poetică / Boileau, Nicholas Desprèaux teatrul documentarist Teatrul poporului / Rolland, Romain Barth, John literatură română contemporană Despot Vodă Vlaicu-Vodă critic literar Fondane, Benjamin optzeciştii Lirică română Poezie românească Politică şi literatură europenism sud-dunărean Literatură italiană Cultură și civilizație sec. 20 Sec 20 istorie și critică literară cronici literare Discursul public Literatură română Premiul Pulitzer hermeneutica lui Paul Ricoeur condiţia tragică Moartea tragediei/ Steiner, George prozatori români Despre natura lucrurilor avandardism literatura română Junimea literară bibliografii pe subiecte 1919-1944 estetică și teorie literară folclor francez literaturi germanice Apollinaire, Guillaume recenzii literare Creangă, Ion (1837-1889) Scurtu, Ion Postmodernism și literatură Eminescu, Mihai (1850-1889) Baudelaire, Charles (1821-1867) Cenaclul de Luni 1900-1916 antebelică Biografii - oameni de cultură realism magic studiu literar Cultură și civilizație europeană simbolism european sec. 14/15 1990-2020 Cultură și civilizație rusă estetica melancoliei Pushkin, Aleksandr (1799-1837) Gogol, Nicolai Vasilievici, scriitor (1809-1852) Dostoievski, Feodor Mihailovici (1821-1881) postlansonianism istoria criticii Şcoala haşdeană 1989/....
Vă rugăm să schimbaţi parola