Biblioteca Judeţeană Hunedoara

romantism

Subiect Tematic: romantism
Lucrări: 81 lucrari in 81 publicatii in 3 limbi
Cercetări de literatură română de: Popovici, Dimitrie (Text tipărit)
Clasicism şi romantism de: Păcurariu, Dimitrie (Text tipărit)
Conceptul modern de poezie : (De la romantism la avangardă) de: Călinescu, Matei (1934-2009) (Text tipărit)
Cercetări critice şi filozofice de: Sanielevici, H. (Text tipărit)
Berlioz : Viaţa unui compozitor romantic de: Nicolescu, Mircea (Text tipărit)
Clasicismul românesc de: Păcurariu, Dimitrie (Text tipărit)
13 scriitori americani : de la romantici la generaţia pierdută de: Grigorescu, Dan, critic literar (1931-2008) (Text tipărit)
Artele în Parisul veacului al XIX-lea de: Vasiliu, Cristina (Text tipărit)
Subiecte
literatura franceză Cantemir, Dimitrie, domn al Moldovei critică literară Istrati, Panait Mihăescu, Gib I. Petrescu, Camil Rebreanu, Liviu Sadoveanu, Mihail Arghezi, Tudor Eliade, Mircea Galaction, Gala Iorga, Nicolae Petrescu, Cezar Anderson, Sherwood curente literare Dickinson, Emily Dos Passos existenţialism Fitzgerald, Scott Frost, Robert James, Henry Lardner, Ring Longfellow O'Neill, Eugene Poe, Edgar Allan Pound, Ezra romantism Sandburg Whitman, Walt istorie Secolul al XX-lea dicţionar pictură traduceri în limba română biografii arhitectură Hitler, Adolf Apollo Augustinism conciliu egumenic Contrareforma Dionysos estetica hermeneutica iluminismul Islam mondializare reformă Renaşterea retorica structuralism critică şi istorie literară folclor românesc Kant, Immanuel scriitori români pictura ruine sculptura mitologie umor corespondenţă Stalin pictură românească Macedonski, Alexandru (1854-1920) Glossă Budai Deleanu, Ion Budai-Deleanu, Ion - 1760-1820 Cipariu, T. Kogălniceanu, Mihail literatura română veche Maiorescu, Titu Papu, Edgar Fulga, Laurenţiu Bogza, Geo suprarealism Codreanu, Mihai Davila, Alexandru Blaga, Lucian Bolintineanu, Dimitrie Bolintineanu, Dimitrie (1825-1872) Bolliac, Cezar (1813-1881) Dobrogeanu-Gherea, Constantin Hasdeu, Bogdan Petriceicu Ibrăileanu, Garabet Iosif, Ştefan Octavian (1875-1913) Lovinescu, Eugen paşoptism paşoptismul Viaţa românească - revistă Voinescu, Alice literatura engleză Leonardo da Vinci critica literară (despre) Sanielevici, H. Vlahuţă, Alexandru Maniu, Adrian Brâncuşi, Constantin Agârbiceanu, Ion postmodernism secolul al XIX-lea literatura germană analiză literară Odobescu, Alexandru Nietzsche, Friedrich Wilhelm Războiul în literatura interbelică istorie literară Philippide, Alexandru Camus, Albert realismul impresionism Alecsandri, Vasile Russo, Alecu sex cultură Macedonski, Alexandru eseuri de critică literară Mann, Thomas Muntele vrăjit Botta, Dan Călinescu, George Coşbuc, George Goethe, Johann Wolfgang orfism simbolism Alexandrescu, Grigore Milescu, Nicolae, Spătarul Setea / Popovici, Titus Baudelaire, Charles Caragiale, Ion Luca Jebeleanu, Eugen Stancu, Zaharia Caragiale, Mateiu Densusianu, Ovid Eminescu, Mihai - poezia folclor Ghica, Ion Delavrancea, Barbu Ştefănescu Moscova Hitler mari compozitori istorie universală condiţia umană Cioculescu, Şerban Stănoiu, Damian Junimea Bart, Jean Hogaş, Calistrat polemică reviste literare Zarifopol, Paul Brăescu, Gheorghe Goga, Octavian Zamfirescu, Duiliu socialism Molière Vinea, Ion Zola, Emile Galilei, Galileo civilizaţie estetică Cantemir, Dimitrie Ciocoii vechi şi noi - critică literară cronicari Macedonski, Al. - simbolismul românesc Sărmanul Dionis / Eminescu, Mihai Alecsandri, Iancu Asachi, Gheorghe Bălcescu, Nicolae Codru Drăguşan, Ion Conachi, Costache fantastic şi oniric Filimon, Nicolae Golescu, Dinicu modernism Negruzzi, Costache (Constantin) Petică, Ştefan romantismul românesc sămănătorismul simbolismul românesc tradiţionalism Bassarabescu, I.A. Brătescu-Voineşti, I. Al. Călinescu, George - romancier Eminescu, Mihai - proza Pillat, Ion romanul istoric Slavici, Ioan France, Anatole bildungsroman epopee literatură comparată romanul inima Gide, André Wilde, Oscar Malraux, André sculptură Steinhardt, N. Zaciu, Mircea jurnal intim proletcultism Balotă, Nicolae critici literari Piru, Alexandru critica literară nuvela istorică Renaştere literatura română poezie Pann, Anton curentul romantic Costin, Miron patriotism clasicism clasicismul în literatura română parnasianism Enăşescu, Artur Isac, Emil Paraschivescu, Miron Radu gândirismul Voiculescu, Vasile junimişti junimiştii Noul Testament Biblie - Vechiul Testament Vechiul Testament Neculce, Ion Streinu, Vladimir Decameronul Clasicism art nouveau curente în artă gotic artă abstractă artă informală Pop art teorie literară Eminescu barocul românesc dramaturgia abstracţionism balet Berlioz Berlioz, Hector cinematografia Courbet Debussy, Claude Delacroix Diderot Diderot, Denis Gautier, Theophile Gautier, Théophile Gérard de Nerval Lessing Literatura Mallarmé Mallarmé, Stéphane Metastasio muzica naturalism naturalismul neo-clasicism opera proustiană Paris Proust Proust, Marcel realismului Rimbaud Sand Sand, George sincretism Stendhal Toulouse Lautrec Verlaine Verlaine, Paul Wagner Pictura Schopenhauer, Arthur literatura sec. XIX iluminism iluminismul românesc natura cântece patriotice eseu Perioada Interbelică Revoluţia franceză realism romantism literar desen Twain, Mark Idealism arta secolului XIX literatura italiană literatura spaniolă Rousseau, Jean-Jacques Balzac, Honoré de baroc Cervantes Cervantes Saavedra, Miguel de Corneille, Pierre Shakespeare, William realism socialist Maupassant, Guy de biografii muzicieni mari compozitori clasici poezia eminesciană Kierkegaard, Soren Kierkegaard, Søren - 1813-1855 junimismul scrisori specific naţional românesc Rosetti, C.A. Popovici, D. Rolland, Romain Romantismul românesc Tolstoi, Lev Nikolaevici Sebastian, Mihail Carlyle, Thomas Chaucer, Geoffrey Dickens, Charles Flaubert, Gustave Gogol, Nikolai Vasilievici Johnson, Ben Johnson, Samuel Kafka, Franz Racine, Jean (1639-1699) Scott, Walter - sir Sterne, Laurence Villon, François dragoste mod de viaţă moartea progresul Nietzsche, Friedrich revoluţia burgheză din Franţa Convorbiri literare Neagu, Fănuş Maiorescu, Titu - jurnal Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie Andersen, Hans Christian Hoffmann, E.T.A. Joyce, James Turgheniev Turgheniev, Ivan Valéry, Paul literatura comparată Pavese, Cesare Hegel, Georg Wilhelm Friedrich Malraux Voltaire, François-Marie Arouet copii impresionismul Modernism literatura română contemporană avangardă cercetări critice Curentul nou - revistă (1906) genuri literare Jurnal de bord / Bart, J. Momente şi schiţe / Caragiale, I. L. Pătrăşcanu, D. poporanism Schiţe şi amintiri / Pătrăşcanu, Dimitrie D. teoria literară Bogdan-Duică, G. Boliac, Cezar poezia romantică relaţii culturale franco-române romantism literar românesc Ţepeneag, Dumitru Barbu, Ion- universul poetic Blaga, Lucian- universul poetic Goga, Octavian - poezia Acterian, Arşavir călătoria - motiv literar Călinescu, George - estetica Topârceanu, George - romancier Daci literatura religioasă Metamorfoza Golescu, Iordache Năpasta / Caragiale, Ion Luca Pârvan, Vasile Sorescu, Marin clasicii literaturii române literatura română modernă dramaturgia românească literatura teatrală Caragiale, Ion Luca - teatrul Lope de Vega comentarii cântece de muncă poezia românească interbelică sămănătorism Răscoala / Rebreanu, Liviu. Călin (file de poveste) Arghezi, Tudor- universul poetic Eminescu, Mihai despre cultură românească Caracostea, D. poezia poezia modernă Desculţ - Stancu, Zaharia Viaţa ca o pradă Nerval, Gérard de secolul luminilor Amado, Jorge Alecsandri, Vasile - teatrul Schiller, Friedrich Dragomirescu, Mihail Micle, Veronica Hugo, Victor Chateaubriand, François-René de de Stael, Doamna Lamartine, Alphonse de Novalis Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph Vigny, Alfred de Shaw, George Bernard Addison, Joseph Regnard Shaftesbury Swift, Jonathan Petrescu, Radu Cehov, Anton Pavlovici Petöfi Sándor Comarnescu, Petru cubism Şăineanu, Lazăr cultura română relaţii interpersonale iubire realismul critic eminescianism Doamna Bovary / Flaubert limba română literară Apollinaire, G. antologie de critică literară franceză Banville, Theodore D'Aurevilly D'Aurevilly, Jules Barbey Goncurt, Edmond de Goncurt, Jules de Huysmans, J. K. Lisle, Leconte de Mérimée, Prosper Mirbeau, Octave Musset, Alfred de Schwob, Marcel Villiers de L'Isle-Adam Lazăr, Gheorghe Chendi, Ilarie critici Davidescu, N. Trivale, Ion cuplu Negruzzi, Leon arta nonfigurativă portretul Fielding, Henry iubirea retorică Perse, Saint-John Keller, Gottfried Raabe, Wilhelm Dostoievski, Feodor Mihailovici Pământul deocamdată / Păunescu, Adrian Cârlova, Vasile (1809-1831) umanismul românesc Dante, Aligheri Leopardi, Giacomo Cinematograful Poezia sec. XX Sârbu, Ion D. limbaj amoros literatura erotică în antichitate poezia medievală expresionism Eminescu - metafora mării ziaristică şi literatură Thackeray, Willaim Makepeace scriitori români portrete si analize literare romanul francez iubirea în literatură teme literare majore Premiul Nobel pentru Literatură Keats Montaigne, Michel de Pesimismul în literatură şi viaţă romanul modern Sévigné, Doamna de Naturalismul românesc literatura interbelică Secolul XX Renaşterea în Franţa cântece de prietenie cântece magice cântece războinice Elegie imnul manierism natura în literatură poezia anti-războinică renaştere Andreev, Leonid Büchner, Georg Camera obscură călătoria Cântecul Nibelungilor Eneida / Vergiliu Estrada, Martinez exotism Fluviul conştiinţei Hölderlin, J. Huizinga, J. insula - motiv Lessa, Origenes lirica lirica elenă literatura Renaşterii motivul insulei Nievo, Ippolito poezia deşertăciunilor Un om sfârşit / Pappini, Giovanni Ungaretti, Giuseppe visul Auden, W.H. Dylan Thomas Yeats, William Butler Petrarca, Francesco Boileau, Nicolas (1636-1711) estetica literaturii Montale Baronzi, George Pogor, Vasile Stamati, Costache Dadaism satira în versuri Don Quijote Paganini, Niccolò Daudet, Alphonse De Coster, Charles Perrault, Charles Rabelais, François Renard, Jules avangardism futurism relaţii intime Alecsandri, Vasile (1890-1990) Montesquieu literatura română interbelică Faust / Goethe omul romantic Carroll, Lewis postimpresionism Courteline, Georges neoclasicism Mauriac, François Böll, Heinrich Lautrémont shakespereologia Pascal noul realism arta rusă veche stiluri în pictură latinitate literatura paşoptistă Coresi, diaconul Bariţiu, G. Ludwig, Otto secolul XIX literatura epistolară romanul sec. al XIX romantismul german Sarraute, Nathalie arta traducerii reprezentare în artă natura moartă peisajul Demonul în opera eminesciană Desculţ Mistral, Frederic poemele homerice Şuluţiu, Octav Hegel Baltagul / Sadoveanu, Mihail Suprarealism- curent literar O samă de cuvinte / Neculce, Ion Mortua est / Eminescu Doamna de Sévigné Heliade Rădulescu, Ion - scrisori preromantism drumuri de fier literatura cinetică romantismul francez Taine, Hypolyte cosmogonia flirt Comedia umană - Balzac, Honoré de generaţia paşoptistă Pavelescu, Cincinat oraşul în proza secolului XX Istoriografie Micu-Klein, Samuil Mitrea Cocor / Sadoveanu, Mihail Pann, Anton - centenar curente literară Sămănătorism artele decorative artă Ştefan cel Mare - în lit. română psihologia cuplului erotica poeziei romantice geniul - mit melancolia - mit mesianism social mitologie romantică mitul îngerului căzut mitul romantic mitul strigoiului Simbolistică timp romantic Titanism Trecut-au anii / Eminescu, Mihai tragedia greacă La Bruyère Vauvenargues Bâlciul deşertăciunilor / Thackeray Contractul social - Rousseau, J.J. romanul european Goldsmith, Oliver Prévost, abatele Richardson - stilul epistolar motive literare româneşti poezia europeană poezia română Moartea lui Ipu / Popovici, Titus Swift Fontane, Theodore maeştrii picturii Herder, Johann Gotfried rococo Marivaux Hobbes, Thomas lamartinismul românesc intertextualitate Barrès, Maurice Boileau Deschanel, Emile Gil Blas / Lessage Goethe/Kestner Jansenius Kestner/Goethe Lessage Montaigne Port-Royal portrete literare Saint-Pierre, Bernardin de Scrisori provinciale / Pascal, Blaize Werther / Goethe bildungsromanul maiorescian Intelectualul la Camil Petrescu eclectism Blake, William artă contemporană Petrarca cultură europeană Drăghicescu, Al. G. Gusti, O. Marcovici, Simeon Piuariu-Molnar, Ioan retorică literară românească Iepurele şchiop - Popescu, D.R. curent artistic Shakespeare în literatura română romanul poetic abstracţie lirică academism action painting anacronişti art deco arta graffiti arta minimală artă brută artă cibernetică artă cinetică şi optică artă conceptuală artă feministă artă video arte povera aticism Bad painting banda neagră caravagism cobra equipo cronica expresionism abstract figuraţie narativă fluxus fovism funk art glasgowboys grupul zebra hiperrealism japonism Macchiaioli (accentuarea clar-obscurului) madi mec'art muralism nabism naivi nazareeni neo-impresionism neo-plasticism noii fovişti noile reprezentări noua subiectivitate orientalism oupeinpo patern painting pictură metafizică pop'art postminimalism prerafaeliţiei purism spaţialism suprematism şcoala de la Pont-Aven şcoala din Barbizon şcoala din Lyon trans-avangarda italiană trubadur Voronca, Ilarie O scrisoare pierdută Bengescu-Dabija, Gheorghe Capşa, Scarlat Cornea, Mihail D. Ianov, Ioan Naum, Anton Petrino, Dimitrie Pop Florantin, Ioan Scheletti, Nicolae Heliade Rădulescu, Ion (1802-1872) romantismul englez opera shakespeariană drama istorică romantică nuvela romantică avarul - motiv literar comedia - interbelică critica literară interbelică Dobrogeanu Gherea - Maiorescu - polemică Gherea - Maiorescu - polemică mitul prometeic în lit. română motivul cosmic personajul colectiv proza paşoptistă Sadoveanu, Mihail - natura căderea Ponce, Francis romanul umanist Sisif sau inocenţa revelată Soarele negru Celan, Paul Ghepardul - roman Guicciardini, Francesco Leopardi Orlando furioso Örkény István tema istorică Gáldi, Ladislau arta iubirii figura pictura istorică Teodoreanu, Al. O. (Păstorel) / poezia Marea - metaforă Teodoreanu, Al.O. / poezia Holban, Anton - dramaturg Casa domnului Alcibiade Nişte ţărani / Săraru, Dinu Mişcarea Felibrilor Cântecul gintei latine / Alecsandri, Vasile Butler, Samuel Arnim, Bettine von Novgorod Zola, Emile Zola, Émile Frunzetti, Ion Epoca Biedermeier cronici plastice cubismul românesc Francesaca da Rimini Mazzini, Giuseppe Volpi, Maria Lamb, Charles Werfel, Franz Spencer, Herbert Acterian, Jeni corespondenţa maioresciană jurnalul romantic Maiorescu, Titu/corespondenţă afecţiuni emoţionale Allais, Alphonse Busch, Wilhelm Corbière, Tristan Courteline, George Cros, Charles Grimmelshausen Hartmann, Eduard von Home, Henry Höffling, Harald Huysmans Immermann, Karl Leberecht începuturile umorului Laforgue, Jules Lazarus, Moritz Lipps, Johannes Meredith, George Michiels, Alfred / Leon Dumont Morris, Corbyn Müler, Josef Reuter, Fritz Richter, Jean Paul Friedrich Smollett, Tobias Solger, Karl Wilhelm F. Staël, Madame de Temple, William Tillier, Claude Vischer, Friedrich Th. Volkelt, Johannes Wieland, Christoph Martin critica literatură europeană romantismul est european Nietzsche, Fr. Saint-Just Bacalaureat 2009 basmul cult neomodernism nuvela modernistă Al doilea Imperiu - Franţa arta pentru artă - concept Belle Époque (1900) generaţia Ludovic al XVI-lea literatura interbelică franceză preromantismul francez Regenţa în Franţa - (literatură) Régnier romancieri romantici romantismul social secolul romantic Teatrul social Toulet Dacia literară Pre-Renaşterea arta rusă modernă Kiev antistilurile caravagismul compoziţia şi contextul operei desenul şi culoarea epoca clasică istoria culorilor minimalism Op-art scena de gen sintetism boema romantică Brentano, Clemens cărţile copilăriei Dekobra, Maurice eseişti români romanul de aventuri snobismul literaturii bune tradiţia literară românească Euclides da Cunha Guimaraes Rosa Lispector, Clarice Machado de Assis Montello, Josué poezia braziliană sec. XVI-XX teatru brazilian Pasteluri / Alecsandri, Vasile O făclie de Paşti / Caragiale, Ion Luca artă modenă literatură română contemporană sec. 19 cronici literare literatură literatura română recenzii literare Creangă, Ion (1837-1889) 1805-1887 Eminescu, Mihai (1850-1889) mișcare artistică Religie și literatură
Vă rugăm să schimbaţi parola