Biblioteca Judeţeană Hunedoara

lingvistică

Subiect Tematic: lingvistică
Lucrări: 136 lucrari in 134 publicatii in 5 limbi
Subiecte
carte pentru tineret critică literară Petrescu, Camil Rebreanu, Liviu Sadoveanu, Mihail Arghezi, Tudor Eliade, Mircea Iorga, Nicolae Teodoreanu, Ionel curente literare istorie poeţi români admitere liceu dicţionar literatura maghiară Popescu, Dumitru Radu gramatica limbii române lingvistică subiecte antichitate limba română structuralism filosofie limba engleză medicină mitologie cugetări lexicologie limba rusă sociologie exprimare orală şi scrisă greşeli în exprimare pedagogie muzică comunicare Cenaclul literar Codreanu, Mihai Perpessicius studii Şcoala Ardeleană drept civil literatura engleză teologie critica literară (despre) schizofrenia psihopatologie inteligenţa religie istorie literară Grecia antică eseuri de critică literară Călinescu, George eseuri Vrânceanu, Dragoş istoriografie Maiakovski, Vladimir Peltz, I. Peltz, Isac - 1899-1980 Baudelaire, Charles cronicari munteni folclor cercul în literatură Minulescu, Ion Stănoiu, Damian Botez, Demostene antologie Stelaru, Dimitrie Vinea, Ion estetică Floare albastră / Eminescu, Mihai Baltazar, Camil poezia contemporană cronicari moldoveni Pillat, Ion literatură comparată romanul Gide, André Literatură română proletcultism critica literară Renaştere literatura română poezie limba română - lexic limbaj antropologia etnografie metafizică literatura pentru copii ştiinţe sociale clasicismul în literatura română gramatică limba franceză Voiculescu, Vasile Aristotel (384-322 î. Hr.) teoria artei teorie literară lingvistică matematică Proust, Marcel jurnalism omul Moldova atlas economia religia Crevedia, Nicolae societate balade populare Balzac, Honoré de teoria traducerii traducerea textelor traductologia basme afectivitate gândirea limbajul memoria publicistică metafora Sebastian, Mihail manuscrise Flaubert, Gustave Hemingway, Ernest Psihoterapie libertatea moartea în literatură artă plastică Labiş, Nicolae Platon (c. 428-348 î. Hr.) onomastică Uniunea Scriitorilor avangardă Esenin, Serghei genuri literare teoria literară Doinaş, Ştefan Augustin vocabular totalitarism Alexandru, Ioan marxism dicţionar tematic Pârvan, Vasile Sorescu, Marin poezia românească Concepte şi principii fundamentale fonetică istoria limbii române semiotică Stilistica cultură românească Biberi, Ion poezia modernă romanul românesc contemporan Augustin, sfântul (354-430 d. Hr.) poetică interpretare statul compoziţie stilistică împrumuturi lingvistice filosofia politică exprimare semantică sintaxă versificaţie cercetare ştiinţifică limba dacilor dialectologie istoria veche a României vorbire populară neologisme ortografie Carianopol, Virgil Boureanu, Radu Bârna, Vlaicu Morfologie lingvistică română punctuaţie antropologie politică mass-media estetică literară Doamna Bovary / Flaubert limba română literară teoria textului Manoliu, Petru reprezentare empirismul religii Osiris Semantica Proza retorică comparaţia limbaj literar fenomenologie metode de predare termeni de specialitate arhivistică paleografie sinonime limba germană cuvinte împrumutate cuvinte străine expresii celebre frazeologie naratologie semantica termenilor paronime filologie Rimă ritm sinonime - dicţionar fonologie dicţionare lingvistice dicţionar francez-român dicţionar român-francez limba latină semiologie Scolastica spaţiul etimologie limbă română didactică limbi străine în şcoală limbi europene lingvistică europeană Dante, Aligheri poezia de dragoste Hemingway, E. dreptul poezia medievală gramatica limbii latine provenienţa cuvintelor Limba română fonetica eseuri filosofice romanul francez relaţii sociale În căutarea timpului pierdut / Proust, Marcel Mioriţa Wittgenstein, Ludwig (1889-1951) exerciţii visul revistă de critică literară revistă de literatură literatură populară folcloristică folclor bănăţean etnogeneză etnogeneza poporului român Petrovici, Ion poporul român filosofia lingvisticii Lautrémont învăţarea percepţia prozodie sociolingvistică teoria limbii debutanţi latinitate semnul - istorie şi teorie Petraşincu, Dan Postelnicu, Ioana Scorţescu, Teodor Rusia postsovietică structuralism lingvistic Movilă, Sanda Şuluţiu, Octav Limba de lemn Texte modele texte funcţionale clişee verbale Literatura veche a României Literatură română - epoca veche Stilurile limbii române poezia lui Eminescu traco-dacii semantică lingvistică semantică logică Eugen Coşeriu Breslaşu, Marcel Deşliu, Dan Dumitriu, Petru literatura în totalitarism realismul socialist Frunză, Eugen Theodorescu, Cicerone dramaturgia română contemporană orientări literare Saussure, Ferdinand (1857-1913) toponimie spaţiu semiologic analiza discursului mitologia Şoimaru, Tudor Pană, Saşa Spaţiu-timp Subdialectul Crişan Robbe-Grillet, Alain psihologia Anoiulh, Jean Daninos, Pierre dicţionarul Eminescu Eminescu - dicţionarul Eminescu - vocabular Grecia modernă vocabular eminescian Bădăuţă, Al. Bucureşti / Damian, Mircea Buzdugan, Ion Chelariu, Traian Chirescu, Aurel Damian, Mircea Dan, Sergiu Davidescu, Nicolae Demetrius, V. Dobridor, Ilariu Dumitrescu, George Făclii stinse / Kiriţescu, C. folclor argeşan George, Vasile Al. Georgescu, Val. Al. Han, Raymonde Ilea, ion Th Măinescu, Tudor Memorii / Iorga, Nicolae Micu, Constantin Milian, Claudia Moldovanu, Corneliu Naum, Andrei Nopţile domnişoarei Mili / Peltz, I. Pogan, Ion prozatori români contemporani Rătăcire / Brătescu-Voineşti Talaz, G. Velisar-Teodoreanu, Ştefana Versuri / Minulescu, I. ficţiune structura operei literare feminitate analiză stilistică gramatica poeziei teoria stilului intertextualitate istoria geto-dacilor Relaţii internaţionale. Politica internaţională. Activitate internatională lingvistica interpretări mitologice limbajul artistic figurat Propagandă literatura militantă context diacronie în stilistică sincronie în stilistică subtext dialecte onomastica autism delirul paranoic devianţa Efectul Zeigarnik evoluţionismul individ modele de piaţă obsesiile piramida nevoilor revoluţia neolitică subiectivismul ştiinţe cognitive baladă argou Habermas, Jürgen dialectică E-book comunicare mediatică elemente narative limbaje sintactica specii literare limbaje literare traducere gramatică engleză imitaţia melodicitate originea limbilor Mátis Livia lingvistică generală pragmatica enunţării limbaj publicistic poezia militantă proza militantă Stalinismul Colin, Vladimir poezia agitatorică poezia debutanţilor reportajul literar Meşterul Manole - baladă extratext intratext La Prise de Constantinopole Les Corps conducteurs / Simon, Claude Simon, Claude supratext Tryptique / Simon, Claude eseuri critice Aurelius Augustinus Harris, James antichitatea indiană Bar-Hillel, Y. Carnap, R. deixisul discurs teoretic - discurs practic Frege, Gottlob (1848-1925) Habernas, J. legi şi principii ale discursului Montague, R. Perelman, Ch. pragmatica Sanders Peirce, Charles (1839-1914) sintaxa lingvistică sintaxa logică Stoicii Vasiliu, Em. Guillame, Gustave curente şi şcoli Raportul lingvisticii cu alte discipline teoreticienii lingvisticii Delon Etimologii joben pantalon togă istoria mentalităţilor limbi străine antroponimie Cultură și civilizație Antropologie vizuală Dialecte locale Graiuri regionale carte electronică noi figuri de stil echivocul ortografic arhaismul ortografic repetiţia lexicală funcţia expresivă a ghilimelelor Învăţarea limbii Psiholingvistică Eminescu, Mihai (1850-1889) literatură moldovenească lingviști Filologie română Pravile Nomocanonul Zicale
Vă rugăm să schimbaţi parola