Biblioteca Judeţeană Hunedoara

scriitori români

Subiect Tematic: scriitori români
Lucrări: 106 lucrari in 105 publicatii in 2 limbi
Bacovia : viaţa poetului de: Grigorescu-Bacovia, Agatha (Text tipărit)
Cu scriitorii prin veac de: Valerian, I. (Text tipărit)
Culegere de texte literare şi didactico - ştiinţifice : pentru clasele I-V de: Prodescu-Mihăescu, Georgeta; Ţugui, Pavel (Text tipărit)
Clasici români din secolele XIX şi XX de: Dimisianu, Gabriel (1936-....) (Text tipărit)
Două morminte de: (Text tipărit)
Despre ei şi despre alţii de: Massoff, Ioan (Text tipărit)
Subiecte
critică literară Dimov, Leonid Foarţă, Şerban Ivănescu, Mircea Mugur, Florin Naum, Gellu analize literare Chira Chiralina - Istrati, Panait Istrati, Panait Mihăescu, Gib I. Petrescu, Camil Rebreanu, Liviu Sadoveanu, Mihail amintiri Gheorghiu, Virgil Ivasiuc, Alexandru personalităţi literare Porumbacu, Veronica Arghezi, Tudor Caragiale, Mateiu I. Eliade, Mircea Galaction, Gala Iorga, Nicolae Petrescu, Cezar curente literare romantism literatura japoneză România politica României dicţionar Sterian, Margareta Breban, Nicolae Buzura, Augustin Manolescu, Nicolae Popescu, Dumitru Radu personalităţi ale istoriei biografii poveşti jurnal de călătorie legende interviuri critică şi istorie literară memorialistică debuturi şcolare scriitori români Revoluţia de la 1848 corespondenţă antologie de texte literare proză românească Lesnea, George Barbu, Eugen Kogălniceanu, Mihail comunism Doinaş, Ştefan-Augustin Dragomir, Mihu Fulga, Laurenţiu Preda, Marin Stănescu, Nichita Cenaclul literar Bogza, Geo ideologia Partidului Comunist Român Botta, Emil Davila, Alexandru Stanca, Radu Blaga, Lucian Bolintineanu, Dimitrie Bolliac, Cezar (1813-1881) Hasdeu, Bogdan Petriceicu Lovinescu, Eugen paşoptism Perpessicius fond documentar critica literară (despre) Maniu, Adrian psihiatrie comunism în România analiză literară biografie Odobescu, Alexandru istorie literară Philippide, Alexandru antisemitism Alecsandri, Vasile Russo, Alecu texte literare Rosetti, Al. Bălăiţă, George Brumaru, Emil Călinescu, George Coşbuc, George Laurenţiu, Dan Vrânceanu, Dragoş Uricaru, Eugen Alexandrescu, Grigore Beniuc, Mihai Cassian, Nina Petrescu, Camil - dramaturgia Bacovia, George Bănuţă, Ion Caragiale, Ion Luca Eminescu, Mihai - cronicar dramatic Jebeleanu, Eugen Stancu, Zaharia folclor Ghica, Ion personalităţi Delavrancea, Barbu Ştefănescu cronică teatrală francofonie Cioculescu, Şerban Minulescu, Ion memorii Botez, Demostene Bart, Jean Zarifopol, Paul Goga, Octavian Mihai Eminescu antologie Muşatescu, Tudor politică Baconsky, A. E. Mazilu, Teodor Sadoveanu, Ion Marin Steaua - revistă Stelaru, Dimitrie Apus de soare / Delavrancea, Barbu Ştefănescu Cantemir, Dimitrie Luceafărul / Eminescu Meşterul Manole / Blaga, Lucian Bălcescu / Petrescu, Camil Asachi, Gheorghe Barbu, Ion Bălcescu, Nicolae Caraion, Ion Codru Drăguşan, Ion Filimon, Nicolae Gheorghe, Ion Golescu, Dinicu Negruzzi, Costache (Constantin) poezia contemporană sămănătorismul Teodorescu, Virgil Tonegaru, Constant Eminescu şi clasicismul proza fantastică Suflete tari literatură comparată Călinescu, Matei Cristea, Valeriu criticii anilor '60 Crohmălniceanu, Ovid S. Dimisianu, Gabriel Iorgulescu, Mircea Marino, Adrian Martin, Mircea Raicu, Lucian Steinhardt, N. Zaciu, Mircea Literatură română proletcultism critici literari Piru, Alexandru critica literară literatura română fabule povestiri Pann, Anton curentul romantic Presa românească bibliografii clasicism Paraschivescu, Miron Radu Sorbul, Mihail Petrescu, Camil - poetul Voiculescu, Vasile proverbe Băieşu, Ion Cosaşu, Radu influenţe străine în literatura română literatura sec. XIX iluminism iluminismul românesc dramaturgie Praga Literatură franceză literatură universală satanism - poezie teme şi motive Dumitrescu, Geo barocul Echinox - grupul de la Cluj artişti poezii pentru copii Maior, Petru Pillat, Dinu corespondenţa în literatură junimismul Paleologu, Alexandru gastronomie Rosetti, C.A. Popovici, D. poezia românească contemporană Labiş, Nicolae Neagu, Fănuş Căprariu, Al. Ciocârlie, Livius Iordan, Iorgu Paler, Octavian Păunescu, Adrian Simionescu, Mircea Horia Ungheanu, Mihai literatura comparată cenzura scriitori literatura română contemporană Doinaş, Ştefan Augustin relaţii culturale franco-române romantism literar românesc ghicitori Ciobanu, Mircea Mazilescu, Virgil Mălăncioiu, Ileana Miran, Alexandru Popescu, Adrian Robescu, Marius Romanescu, Ioanid Turcea, Daniel Alexandru, Ioan Baltag, Cezar Hagiu, Grigore Velea, Nicolae Călinescu, George - estetica Banuş, Maria Sorescu, Marin clasici români literatura sec. XX secolele XIX-XX Mircea, Ion proza contemporană realismul literar românesc clasicismul dramaturgia românească Caragiale, Ion Luca - teatrul critică teatrală comentarii roboţi Titel, Sorin Vulpescu, Romulus Negri, Costache Literatura română veche proza eminesciană Cuşnarencu, George Felea, Victor Biberi, Ion Caracostea, D. Ibrăileanu, Garabet - critic romanul românesc contemporan D'ale carnavalului : Caragiale Omul cu mârţoaga Blaga, Lucian - dramaturgia Imposibila întoarcere/Preda, Marin Georgescu, Paul proza românească contemporană Horea, Ion Igna, Vasile Nicolescu, Vasile Pituţ, Gheorghe Utan, Tiberiu Zilieru, Horia avangardismul românesc Dragomirescu, Mihail Carianopol, Virgil Alboiu, George Albu, Florenţa Blandiana, Ana Boureanu, Radu Chimet, Iordan Crama, Mihail Genaru, Ovidiu Melinescu, Gabriela Nedelcovici, Bujor Stancu, Zaharia - poezia Stoica, Petre Tomozei, Gheorghe Ţoiu, Constantin Ursachi, Mihai Bârna, Vlaicu Petrescu, Radu Antipa, Grigore Aricii / Botez, Demostene - text Automobilul de mâine / Andreescu, D. Având călăuza Bistriţa / Vântu, V. Avram Iancu / Mihalache, M. Bucegii / Vîlsan, G. Capcana pândeşte /Opriş, Tudor Căsuţa plutitoare/Jianu, E. Coandă, Henri Colonizarea mărilor şi oceanelor Columna lui Traian/Daicoviciu, Constantin Decebal / Tudor, D. Despre situaţia ţăranilor din Moldova - fragment / Cantemir, D. Din paiantă / Opriş, T. Făgăraş / Blandiana, Ana Focuri de comori / Opriş, T. fragmente literare Giurgiu-Călugărenii / Vlahuţă, Al. Haţegul / Blandiana, Ana lecturi istorico-geografice lecturi literare lecturi ştiinţifice Lupta de la Podul Înalt / Iorga, N. Mihai şi călăul / Bălcescu, M. Munţii descălecatului Moldovei / Vîlsan, G. nuvele Oraşele subpământene / Opriş, T. Pasărea măiastră / Andreescu, D. Patagonia - fragmente / Racoviţă, Emil Polul Nord / Racoviţă, E. - fragment Popas în Soveja / Mehedinţi, S. - fragment Racheta cosmică - construcţie / Andreescu, D. Rândunelele / Sevastos, M. romane - fragmente Statuia lui Cuza Vodă / Iorga, N. Ştefan Luchian / Tonitza, N. Traian, împărat al Romei / Tudor, D. Tudor Vladimirescu / Oţelea, A. Vulturul de stâncă / Jianu, E. scriitori contemporani Blaga, Lucian - filosof Blaga, Lucian - universul poetic Vlaicu Vodă Dinescu, Mircea Groşan, Ioan Nedelciu, Mircea Vlad, Alexandru Sin, Mihai Andriţoiu, Alexandru Bănulescu, Ştefan Vesper, Iulian Gurghianu, Aurel Rău, Aurel Tulbure, Victor Carandino, N. biografii de personalităţi Cârlova, Vasile (1809-1831) Iorga, Nicolae - scriitor fişe de lucru Popovici, Titus istoric Eminescu - Arghezi Patima roşie / Sorbul, Mihail analiză Eftimiu, Victor Azap, Gheorghe Mihadaş, Teohar Stratan, Ion Diamant, Teodor biografie romanţată Cărtărescu, Mircea Stamati, Costache scriitori evrei Petrovici, Ion Bucur, Romulus Crăciun, Gheorghe Danilov, Nichita Petreu, Marta Zamfirescu, G. M. - dramaturg Murnu, George Domnişoara Nastasia / Zamfirescu, G. M. Interviuri din literatura română George, Tudor Slavici, Ioan - dramaturgul Slavici, Ioan - nuvelistul Slavici, Ioan - romancierul Slavici, Ioan - om politic Dumitrescu, Mariana debutanţi istoria literaturii române regimul comunist în România proza românească Ideologia literară ideologie literară Chesarie de Rîmnic Bariţiu, G. Buzea, Constanţa Adameşteanu, Gabriela concurs bibliotecile municipale Papadat-Bengescu, Hortensia - aprecieri critice Coşbuc, G.- viaţa şi opera Gaiţele Titanic-Vals / Muşatescu, Tudor Breslaşu, Marcel Zamfirescu, Violeta Dan, George Frunză, Eugen Theodorescu, Cicerone generaţia paşoptistă romanul psihologic Blaga, Lucian - teatru Omul din vis / Petrescu, Cezar roman social Pavelescu, Cincinat mişcarea intelectuală Ştefan cel Mare - în lit. română poezia proletcultistă jurnal de creaţie Călinescu, G. Martinovici, Iv Popa, Victor-Ion Pană, Saşa Iaru, Florin Olăreanu, Costache disidenţi Arghezi, Tudor - aniversare Bacovia, George - aprecieri critice Blaga, Lucian - cugetări Călinescu, George - la şaizeci de ani Feţele unui veac / Blaga, Lucian Goga, Octavian - profesor Hegel - în literatura română Iorga, Nicolae - cugetări În marea trecere/Blaga, Lucian Lovinescu, Eugen - viaţa şi opera Pillat, Ion - poezia Rebreanu, Liviu - "Ion" Unirea Principatelor Române - poeţii unirii Vinea, Ion - aprecieri critice memorialişti suprarealismul românesc rococo Chirescu, Aurel prozatori români contemporani Lovinescu, Vasile Balş, Teodor Alexandrescu, Matei Belciugăţeanu, Corneliu Boiculesi, Valeria Breslaşu, M. Caledoniu, Ovid Chivu, Gheorghe Ciurunga, Andrei Cosma, Mihail Gabriel, Mihai Giurgiuca, Emil Gorunescu, Valeriu Iancu, Traian Ilea, Ion Th. Manolescu, Ion Sofia Obogeanu, Veronica Petrache, Ion Popescu, Ştefan Raicu, Al. Russo, Veronica Torynopol, Victor Ţaţomir, Nicolae Ţugui, Haralambie Ursu, G.G. ideologie comunistă portrete de scriitori Ţopa, Tudor Gafton, Marcel Dumitriu, Dana conformism trasee feroviare enologie Avram Iancu / Blaga, Lucian Caragiale, Costache Ciprian, G. Ciuta/Popa, Victor-Ion Cuib de viespi/Kiriţescu, G. M. Doamna lui Ieremia / Iorga Don Quichotte / Sorbul, Mihai Fantoma celei care va veni / Eftimiu, Victor Făt-Frumos / Furtună, Horia Furtună, Horia Glafira / Eftimiu Ion - dramatizare de M. Sorbul Kiriţescu, Alexandru Manechinul sentimental / Minulescu, Ion Meşterul Manole / Goga, Octavian Meşterul / Maniu Michelangelo / Kiriţescu, Al. Mioara / Petrescu, C. Muşcata din fereastră / Popa, Victor Omul care trebuie să moară / Minulescu Pavilionul cu umbre / Mihăescu, Gib I. Plicul / Rebreanu, Liviu Teatrul naţional "Ion Luca Caragiale" Thebaida / Eftimiu, Victor Tinereţe fără bătrâneţe... poveste în 10 tablouri / Pillat, Ion Tulburarea apelor / Blaga, Lucian Viforul / Delavrancea date biografice Heliade Rădulescu, Ion (1802-1872) Baconsky, A. E. - proza eseul romanesc expresionism ţărănesc poezia feminină poezia politică poezia socială romanul baroc romanul mitic educaţia socială Bădescu, Horia Savu, Tudor Dumitru dramaturgi români corespondenţă literară Petri, Domniţa Muşina, Alexandru Cehia -- Descrieri de călătorii Eminescu - bolnav Eminescu, Mihai - biografie Teodorescu, Cristian scriitori francezi Iliescu, Nicolae scriitorii anilor '80 decesul Ghica, Magdalena Lefter, Ion Bogdan Morar, Ioan Mureşan, Ion Ştefoi, Elena Vasiliu, Lucian onirism estetic prolectcultism Păun, Paul scriitorii anilor '60 eseuri critice Luca, Gherasim Vighi, Daniel Nisipeanu, Constantin Bittel, Adriana Stănciulescu, Hanibal poezia anilor '60 scriitorii anilor '45-'47 Adam, Sergiu Filerot, Sergiu Horasangian, Bedros Lăcustă, Ioan metaromanul neoexpresionism Palade, Rodica poezia românească neoclasică Popovici, Mircea Ursu, Horia Piuariu, Ioan Molnar manifestări culturale concurs literar perioade Lirică română Poezie românească literatură suedeză situaţie politică Dicționar Corespondență Critică şi interpretare Istorie şi critică cronici literare ziarul Glasul Patriei Ceauşescu, Nicolae (1918-1989) istorie culturală scriitori băcăuani biblioteci judeţene influenţe străine în limba română povești Socialism şi cultură Critica literaturii române Steinhardt, Nicolae Eminescu, Mihai (1850-1889) interviuri literare Ion Luca Caragiale - catalogul ediţiilor cerc literar bibliografie Personalităţi culturale române Biografii - oameni de cultură traducere în limba japoneză personalităţi literare române literatură de călătorie amintiri literare cenaclu literar călători români opoziție politică critici literari români 1880-1954 România în comunism comunism în literatură Religie și literatură reviste de cultură Mişcarea Goma cultura de masă cultura elitelor Congresul Culturii de la Bucureşti Congresul Educaţiei şi Culturii Socialiste Scriitori suedezi Martinson, Harry
Vă rugăm să schimbaţi parola