Biblioteca Judeţeană Hunedoara

Preda, Marin

Subiect Tematic: Preda, Marin
Lucrări: 2 lucrari in 94 publicatii in 1 limbi
Analize şi sinteze literare pentru liceu : scriitori canonici şi opere reprezentative de: Simion, Eugen; Rogalski, Florina; Simion, Eugen; Grigor, Andrei (Text tipărit)
Complexul Ofeliei de: Popescu, Dumitru Radu (1935-....) (Text tipărit)
Căruţa lui Moromete de: Grigor, Andrei (Text tipărit)
Atlasul literaturii române^ de: (Text tipărit)
Amintirile unui fost corector de: Stoica, Petre (Text tipărit)
Acolade de: Martin, Aurel (Text tipărit)
Contextul operei de: Ungureanu, Cornel (Text tipărit)
Concordanţe şi controverse de: Marcea, Pompiliu (Text tipărit)
Alţi oameni de valoare în Ţara Moţilor de: Felea, Ioan (Text tipărit)
Colocvii : artistul şi epoca de: Bănulescu, Ştefan (1926-1998); Purcaru, Ilie (Text tipărit)
Subiecte
Cantemir, Dimitrie, domn al Moldovei critică literară Dimov, Leonid Foarţă, Şerban Ivănescu, Mircea Mugur, Florin Naum, Gellu analize literare Ion - Rebreanu, Liviu Ion - caracterizarea personajelor Istrati, Panait La Grandiflora / Mihăescu, Gib I. Mihăescu, Gib I. Patul lui Procust / Petrescu, Camil Petrescu, Camil Rebreanu, Liviu Sadoveanu, Mihail amintiri Baconsky, Anatol Bratu, Savin Ivasiuc, Alexandru Petroveanu, Mihail Porumbacu, Veronica Arghezi, Tudor Caragiale, Mateiu I. Cimitirul Buna-Vestire - Arghezi, Tudor Craii de Curtea-Veche - Caragiale, Mateiu Eliade, Mircea Fecioarele despletite / Papadat-Bengescu, Hortensia Galaction, Gala Greta Garbo / Petrescu, C. Holban, Anton Iorga, Nicolae La Medeleni / Teodoreanu La răspântie de veacuri / Galaction, Gala Logodnicul / Papadat-Bengescu, Hortensia Maitreyi / Eliade, Mircea O viaţă de om. Aşa cum a fost Papadat-Bengescu, Hortensia Petrescu, Cezar Rădăcini / Papadat-Bengescu, Hortensia Teodoreanu, Ionel Zamfirescu, G. M. curente literare James, Henry Sterian, Margareta Breban, Nicolae Buzura, Augustin Manolescu, Nicolae Popescu, Dumitru Radu Simion, Eugen Vlad, Ion poeţi trasee turistice Academia Română mitologii Bacalaureat- limba şi literatura română iluminismul structuralism interviuri critică şi istorie literară memorialistică Vintilă, Petru literatura poliţistă scriitori români mănăstiri proză românească televiziune Enescu, George Glossă Barbu, Eugen Budai Deleanu, Ion Budai-Deleanu, Ion - 1760-1820 Delirul / Preda, M. Kogălniceanu, Mihail literatura română veche Maiorescu, Titu Papu, Edgar Brad, Ion Doinaş, Ştefan-Augustin Dragomir, Mihu Fulga, Laurenţiu poezia română feminină Preda, Marin Săraru, Dinu Stănescu, Nichita Bogza, Geo Lovinescu, Eugen - aprecieri critice Urmuz Botta, Emil Caragiu, Toma Davila, Alexandru Stanca, Radu Aderca, Felix Blaga, Lucian Bolintineanu, Dimitrie Hasdeu, Bogdan Petriceicu Ibrăileanu, Garabet Lovinescu, Eugen paşoptism Perpessicius studii Şcoala Ardeleană Topârceanu, George - 1886-1937 Topîrceanu, George - 1886-1937 Voinescu, Alice critica literară (despre) Vlahuţă, Alexandru Maniu, Adrian Ady Endre personaje literare Brâncuşi, Constantin Agârbiceanu, Ion postmodernism analiză literară Odobescu, Alexandru războiul în literatură psihanaliza Comentarii literare istorie literară Philippide, Alexandru scriitori maghiari din România Camus, Albert Einstein, Albert realismul Alecsandri, Vasile Macedonski, Alexandru - poezia Manzoni, Alessandro Alexandru cel Bun Macedonski, Alexandru Rosetti, Al. eseuri de critică literară Bălăiţă, George Brumaru, Emil Călinescu, George Coşbuc, George eseuri Grigurcu, Gheorghe Laurenţiu, Dan Vrânceanu, Dragoş Rug şi flacără / Uricariu, E. Uricaru, Eugen Alexandrescu, Grigore Beniuc, Mihai Cassian, Nina Peltz, I. Peltz, Isac - 1899-1980 poezia patriotică Şoseaua Nordului / Barbu, Eugen Bacovia, George Baudelaire, Charles Bănuţă, Ion Caragiale, Ion Luca Jebeleanu, Eugen Stancu, Zaharia Caragiale, Mateiu Eminescu, Mihai - poezia Eminescu, Mihai - satira folclor Ghica, Ion Magheru, George Delavrancea, Barbu Ştefănescu Albescu, Sava / pictor Albu, Pamfil Bartók Bela Braharu, Dumitru Carol al II-lea, Rege al României Câmpeanu, Aurel Cipariu, Timotei Cotruş, Aron Densuşianu, Aron Densuşianu, Nicolae Dragomir, Silviu Elena, regina României Ferdinand I, rege al României Ladea, Romul Maiorescu, Ion Maniu, Iuliu Pascu, Ştefan Pop, Ion Reteganul Prodan, David Noica, Constantin francofonie Cioculescu, Şerban Minulescu, Ion Hogaş, Calistrat ţăranii în literatură Zarifopol, Paul Goga, Octavian Zamfirescu, Duiliu politică Molière Titulescu, Nicolae jurnal Sartre, Jean-Paul Baconsky, A. E. Mazilu, Teodor Sadoveanu, Ion Marin Steaua - revistă Stelaru, Dimitrie Vianu, Tudor - profesorul Vianu, Tudor - viaţa şi opera Vinea, Ion Eu nu strivesc corola de minuni a lumii În dulcele stil clasic / Stănescu, Nichita La steaua / Eminescu Odă în metru antic Timbru / Barbu, Ion Alexandru Lăpuşneanul Amintiri din copilărie / Creangă, Ion Apus de soare / Delavrancea, Barbu Ştefănescu Bacovia, G.- universul poeziei Cantemir, Dimitrie Ciocoii vechi şi noi - critică literară Concert din muzică de Bach - Papadat-Bengescu, Hortensia Floare albastră / Eminescu, Mihai Fraţii Jderi Iona / Sorescu, Marin În vreme de război / Caragiale, Ion Luca La ţigănci Lacustră literatura populară Luceafărul / Eminescu Noaptea de decemvrie Pădurea spânzuraţilor / Rebreanu, Liviu Plumb / Bacovia, George Povestea lui Harap-Alb / Creangă, Ion Psalmi / Arghezi, T. Riga Crypto şi lapona Enigel Sara pe deal / Eminescu, Mihai Sărmanul Dionis / Eminescu, Mihai Scrisoarea I / Eminescu, Mihai Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război Cântec / Stănescu, Nichita Răzvan şi Vidra Gorunul Groapa / Eugen Barbu Vânătoarea regală / Popescu, D. R. Barbu, Ion Bălcescu, Nicolae Bucuţa, Emanoil Camilar, Eusebiu Caraion, Ion Codru Drăguşan, Ion expresionismul românesc Filimon, Nicolae Gheorghe, Ion Golescu, Dinicu Negruzzi, Costache (Constantin) neoromantism românesc poezia contemporană romantismul românesc sămănătorismul Teodorescu, Virgil Tonegaru, Constant Călinescu, George - romancier Eminescu, Mihai - proza literatura română postbelică Pillat, Ion romanul românesc Calul - operă literară Călin (file din poveste) Cina - operă literară Ciuleandra/Rebreanu, Liviu Copacul - Barbu, Ion critic, istoric, estet critica modernă De dragoste Decor Descântec Direcţia nouă în poezia şi proza română drama stendhaliană Euridice Evocare Frunză verde de albastru / Stănescu, Nichita Grup Har / Arghezi, Tudor Isarlîc/Barbu, Ion Istoria literaturii române contemporane Izvorul nopţii - operă literară La conac Lacul / Eminescu lirica erotică Lovinescu, Eugen lumea rurală Mara / Slavici, Ioan Mă uit la flori / Arghezi, Tudor meditaţia filosofică Nuvela psihologică O, rămâi ... Pan / Blaga, Lucian Pasul dulce / Arghezi, Tudor Pax magna / Blaga, Lucian Pădureanca / Slavici, Ioan povestirea proza fantastică proza scurtă realist-psihologică Rar romanul analitic romanul estetic romanul istoric Romanul psihologic romanul realist satira politică Scântei galbene / Bacovia, George schiţe Slavici, Ioan snoava şi povestea iniţiatică sonetul elegiac Suflete tari Tablou de iarnă / Bacovia, George Vara Sfântului Mihai (8 noemvrie) Vârsta de aur a dragostei Vis de toamnă literatură comparată Gide, André Malraux, André Alexandrescu, Sorin Călinescu, Matei Cristea, Valeriu Crohmălniceanu, Ovid S. Dimisianu, G. Dimisianu, Gabriel Iorgulescu, Mircea Marino, Adrian Martin, Mircea Negoiţescu, Ion Raicu, Lucian Steinhardt, N. Zaciu, Mircea Decembrie 1989 proletcultism Baltag, Nicolae critici literari Dumitrescu-Buşulenga, Zoe Piru, Alexandru critica literară literatura română Sütö, András jurnal literar Costin, Miron Critică literară clasicism Paraschivescu, Miron Radu Stamatiad, Al. T. Perpessicius - aprecieri critice romanul contemporan Voiculescu, Vasile Zahei Orbul / Voiculescu, V. junimişti junimiştii Băieşu, Ion Cosaşu, Radu Damian, S. George, Alexandru Neculce, Ion Streinu, Vladimir Zăpezi fără întoarcere / Dragoş, Nicolae Boccaccio, Giovanni Clasicism Romantism Aristotel (384-322 î. Hr.) postmodernismul Baba, Corneliu poezia simbolistă Viaţa lumii / Costin, Miron teorie literară barocul românesc Horaţiu Galan, V. Em. naturalism Proust, Marcel Verlaine, Paul literatura universală iluminism Lovinescu, Eugen - centenar eseu atlas hărţi utile itinerarii literare locurile naşterii scriitorilor realism Reviste literare romantism literar Umanismul Comăneci, Nadia Freud, Sigmund Celarianu, Mihail Everac, Paul Jocul ielelor satanism - poezie Principele / Barbu, Eugen Rousseau, Jean-Jacques Balzac, Honoré de Dumitrescu, Geo baroc Dosoftei Vaarlam barocul Shakespeare, William basmul cult românesc Strauss, Johann Dostoievski, Feodor Mihailovici - personaje poezia eminesciană Pillat, Dinu Moara cu noroc / Slavici, Ioan Petrescu, Camil - aprecieri critice Borges, Jorge Louis Maria, Regina României Paleologu, Alexandru Ceauşescu, Elena Ceauşescu, Nicolae Mozart, Wolfgang Amadeus Daicoviciu, Constantin Popovici, D. Puşcariu, Sextil Constantinescu, Pompiliu Tolstoi, Lev Nikolaevici poezia românească contemporană Danton / Petrescu, Camil Petrescu, Camil - proza Constelaţia Lirei / Andriţoiu, Al. Echinoxul nebunilor / Baconsky, A. E. Nevoia de cercuri / Dumitrescu, G. Omul cu compasul / Doinaş, Ştefan Augustin Sebastian, Mihail Micu-Klein, Inochentie Joc secund Flaubert, Gustave Tasso, Torquato mituri Telegrame / Caragiale, Ion Luca moartea Hamlet / Shakespeare, William Cioran, Emil Jurnal de călătorie Călcâiul vulnerabil - Blandiana, Ana Labiş, Nicolae Lecturi infidele / Manolescu Neagu, Fănuş Orientări în literatura contemporană / Simion, E. Poezii / Botta, Emil Poezii / Vulpescu, Remus Simion, Pop Varietăţi critice / Cioculescu, Ş. Versificaţia modernă / Streinu, V. Căprariu, Al. Dumbrăveanu, Anghel Iordan, Iorgu Maiorescu, Titu - jurnal Paler, Octavian Păunescu, Adrian Rebreanu, Vasile Simionescu, Mircea Horia Ungheanu, Mihai Valéry, Paul eul literatura comparată Capulzanii Cel mai iubit dintre pământeni cenzura exil românesc Groapa de Eugen Barbu scriitori Tzara, Tristan Hegel, Georg Wilhelm Friedrich Machiavelli, Niccolò Platon (c. 428-348 î. Hr.) Socrate nuvela românească Scriitori români literatura română contemporană avangardă Esenin, Serghei Momente şi schiţe / Caragiale, I. L. Doinaş, Ştefan Augustin Bogdan-Duică, G. Abăluţă, Constantin Ciobanu, Mircea Ioana, Nicolae Iuga, Nora Ivănescu, Cezar Mazilescu, Virgil Mălăncioiu, Ileana Popescu, Adrian Robescu, Marius Romanescu, Ioanid Turcea, Daniel Vlad, Vasile Chaplin, Charlie Bacalaureat Alexandru, Ioan Baltag, Cezar Constantin, Ilie Hagiu, Grigore Îngerul a strigat / Neagu, Fănuş Ţepeneag, Dumitru Velea, Nicolae Arghezi, Tudor - arta poetică Blaga, Lucian- universul poetic Goga, Octavian - poezia Silvestru, Valentin Călinescu, George - estetica Hanu Ancuţei / Sadoveanu, Mihail romanul politic Banuş, Maria La Hanul lui Mânjoală / Caragiale, I. L. Năpasta / Caragiale, Ion Luca Pârvan, Vasile Sorescu, Marin Ureche, Grigore - caracterizarea lui Ştefan cel Mare În dulcele stil clasic : text / Stănescu, Nichita literatura sec. XX Contemporanul - revistă literatura contemporană poezia românească proza contemporană realismul literar românesc Şandru, Mircea Florin dramaturgia românească critică teatrală comentarii Vida Géza - sculptor Blecher, Max Caloianul/Lăncrănjan, Ion Guga, Romulus Lăncrănjan, Ion Maşinării romantice / Tomozei, Gheorghe Titel, Sorin Vulpescu, Romulus Negri, Costache istoriografia romănească proza eminesciană Satul românesc în literatură Zburătorul Neamul Soimăreştilor / Sadoveanu, Mihail Arghezi, Tudor- universul poetic Ce mult te-am iubit/Stancu, Zaharia Justiţie / Caragiale, I. L. Flori de mucigai / Arghezi, Tudor Introducţie- Kogălniceanu, Mihail Mănăstirea Argeşului Stănescu, Nichita- universul poetic Testament / Arghezi, Tudor Arghezi, Tudor - proza Baba Cloanţa / Alecsandri, V. Creangă - personajele Cuşnarencu, George Duios Anastasia trecea - Popescu, D.R. Felea, Victor Hamlet - caracterizarea personajelor Moara de nisip / Ştirbu, Viorel Noduri şi semne / Stănescu, Nichita Pavlovici, Miodrag personajele lui Creangă Platonov, Andrei Vieru, Grigore critica literară românească Biberi, Ion Constantinescu, Pompiliu - critic dramaturgia eminesciană romanul politic românesc romanul românesc contemporan Madgearu, Virgil Blaga, Iosif/tatal lui Lucian Blaga Blaga, Lucian - dramaturgia Caietul verde/Pillat, I. Călător din noaptea de ajun/Odeanu, Anişoara Desculţ - Stancu, Zaharia Don Athanasios / Ivasiuc, Alexandru Hronicul şi cântecul vârstelor / Blaga, Lucian Imposibila întoarcere/Preda, Marin Odeanu, Anişoara Pe Argeş în sus / Pillat, Ion Preda, Marin - personajele Stancu, Zaharia - publicistul Viaţa ca o pradă Viaţa şi moartea în cetate / Odeanu, Anişoara Visări păgâne / Pillat, Ion Voiculescu, Vasile - sonetele Zamolxe / Blaga naţional şi universal în literatură Sainte-Beuve Duda, Virgil Georgescu, Paul proza românească contemporană Adam şi Eva / Rebreanu, Liviu Alecsandri, Vasile - proza Anghel, Dimitrie - prozatorul Balotă, Nicolae - eseistul Bogza, Geo - reportajul Buzura, Augustin - discursul analitic Caragiale, Ion Luca - povestitor eseul F / Popescu, D. R. Iorga, Nicolae - dramaturgul Jocul / Sebastian, Mihail poetica eminesciană Sadoveanu, Mihail - povestitor studiul monografic teoria lecturii Vlasiu, Ion - condiţiile memorialisticii Drăgan, Iosif Constantin Horea, Ion Igna, Vasile Micu, Mircea Nicolescu, Vasile Păcurariu, Francisc Pituţ, Gheorghe Prelipceanu, Nicolae Seceleanu, Eugen Tudoran, Dorin Utan, Tiberiu Zilieru, Horia Amado, Jorge Antonovici, Constantin - elev al lui Brâncuşi Aslan, Ana Barrault, Jean Louis Butenandt, Adolf -prem. Nobel chimie, biologie Cousteau, Jacques Yves Demarczyk, Ewa -cântăreaţă Drăguţescu, Eugen -artist plastic Dumitrescu, Natalia - pictor Gauffin, Robert - poet belgian Hajdu Etienne - sculptor Haulot, Arthur - personalitate a turismului mondial Heisenberg, Werner - prem Nobel fizică Hikmet, Nazim - poet turc Istrati, Alexandru - pictor Iwaszkiewicz, Jaroslaw - scriitor polonez Kastler, Alfred - energiile înalte şi eliminarea coeficientului de neprevăzut - laureat Nobel în fizică Krader, Lawrence - societatea internaţ. de Antropologie şi Etnologie Laforet, Marie - interpretă Leonov, Leonid - scriitor sovietic Maheu, René - dir. gen. al UNESCO Maiakovskaia, Liudmila - sora poetului rus Makarios - arhiepiscop Maramoroscg, K. - medic vicepresedintel Academiei de Ştiinţe din New York Marcier, emeric - pictor brazilian - născut la Cluj Maria de Jesus, Carolina - scriitoare braziliana Maxy, M.H. - pictor avangardist Mejelaitis, Eduardas scriitor lituanian Moisil, Grigore - matematician, cibernetician Niemeyer, Oskar - arhitectul oraşului Brasilia - noua capitală Ohlopkov, Nicolai - regizor rus Oprescu, George - estetica artei Peeters, K.C. - etnograf şi folclorist Perroux, François - şt.- tehnică Raikin, Arcadie - artist comic Ritsos, Iannis - scriitor grec Robinson, Edward G. - film Rojdestvenski, robert - poezie sovietică Seaborg, Gleen T. - premiul Nobel chimia elementelor transuraniene Semenov, N. - premiul Nobel reacţii chimice la temperaturi joase Skibine, George - dansator Şolohov, M. - premiul Nobel lit. Ulanova, Galina - dansatoare Vlad, Ion - sculptor Cuvinte potrivite neologisme Alecsandri, Vasile - teatrul avangardismul românesc Balzac, Honoré de / şi lit. română Balzac, Honoré de şi lit. română balzacianismul Cisek, Oscar Walter Creangă, Ion - viaţa şi opera Danton / Büchner, Georg Demonul / Lermontov, M.I. Eminescu - Shakespeare familia în literatură Musset - Macedonski Nastratin Hogea Prévert, Jacques Dragomirescu, Mihail Gyr, Radu Chateaubriand, François-René de Absenţii / Buzura, Augustin Alboi, George Alboiu, George Albu, Florenţa Alte versuri / Ivănescu, Mircea Arheologie blândă / Stoica, Petre Aşteaptă să vină octombrie / Blandiana, Ana Bâlci la Râureni / Paraschivescu, Miron Radu Blandiana, Ana Boureanu, Radu Calea virgină/Paraschivescu, M.R. Calitatea de martor/Blandiana, Ana Cartea regilor/Mugur, Fl. Chimet, Iordan Clar de inimă/Stănescu, Nichita Colindă pe loc/Stănescu, Nichita Crama, Mihail Creangă, Ion - umorul Cu faţa spre iarbă/Stănescu, Nichita Declaraţia patetică / Paraschivescu, M.R. Duminica munţilor / Ţoiu, C. Feţele tăcerii / Buzura, A. Frumuseţea mea îmi face rău / Blandiana, Ana Genaru, Ovidiu Ghelmez, Petre Ion, Dumitru M. istoria literară Întâmplări în irealitatea imediată / Blecher, Max Madona din dud / Baltag, Cezar Mare secată / Stănescu, Nichita Melinescu, Gabriela Melodie povestită / Stănescu, Nichita Mihalaş, Marcel Mitroi, Florica moromeţianism Nedelcovici, Bujor Nedreptate / Stănescu, Nichita Nicoară, Mara Numai iubirea / Blandiana, Ana Numai o clipă / Stănescu, Nichita Odihnă în ţipăt / Baltag, C. Pasărea albastră / Tomozei, Gheorghe Plus unu mai puţin / Stănescu, Nichita Sălăjan, Doina Schimbarea la faţă / Stănescu, Nichita Spionaj / Paraschivescu, M.R. Stancu, Zaharia - poezia Stoica, Petre Supravieţuiri / Cosaşu, R. Ştiu puritatea / Blandiana, A. Tarangul, Marin Tinerii / Stănescu, Nichita Tomozei, Gheorghe Trup amar / Blandiana, Ana Ţoiu, Constantin Ultimii / Nedelcovici, B. Umbra faptei / Sălăjan, D. Umilinţă / Blandiana, A. Ursachi, Mihai Verona, Dan Zăinescu, A.I. geopolitică dramaturgie românească Axinte, Liana Bârna, Vlaicu Boccaccio, Giovanni şi structuralismul Burgess, Anthony Cojocaru, Dragoş Concursul/film regizat de Piţa Dali, Salvador de Retz, Cardinalul George, Sergiu Al. Girardoux, Jean Grigorescu, Nicolae Heidegger, Martin şi arta Keaton, Buster Lincon Magritte, René Metroul din New-York Nistor, Virgil Noica, Constantin/1909-1987 Olteanu, Ioanichie Păduraru, Neculai - sculptor Pillat, Monica Piţa, Dan - regizor Proust, Marcel - James, Henry Romains, Jules Sadoveanu - Paleologu Sadoveanu - Raicu Shaw, George Bernard Stăniloae, Lidia Stoiciu, Liviu Ioan Şora, Mihail Tolkien, J.R.R. Tudor Anton, Eugenia cronică literară Munteanu, Aurel Dragoş Neacşu, Iulian Pavel, Toma Pătraşcu, Horia personajul literar Petrescu, Radu Pop, Sânziana Popescu, Petru Baranga, Aurel cultură şi politică Roşca, D.D. scriitori contemporani Blaga, Lucian - filosof Crainic, Nichifor eminescianism elita românească securitatea Musset, Alfred de Dinescu, Mircea Nedelciu, Mircea Sîrbu, Ion D. Ceauşescu, Nicu Roller, Mihai Sin, Mihai Andriţoiu, Alexandru Anghel, Paul Bănulescu, Ştefan Iarna bărbaţilor / Bănulescu, Ştefan Popescu, D.R. Ştefănescu, Mircea Bacovia creaţie artistică dialog literar epigonismul genuri şi specii literare literatura - formă de expresie poezia lui Nichita Stănescu profiluri literare romanul versus poezie scriitorul ca personaj valoarea în literatură Gurghianu, Aurel Rău, Aurel Tulbure, Victor sinonime Concert din muzică de Bach- caracterizarea personajelor Craii de Curtea-Veche-caracterizarea personajelor Luceafărul -caracterizarea personajelor pleonasm Dostoievski, Feodor Mihailovici Cartea de la Metropolis/Bănulescu, Ştefan critici contemporani Despărţirea de Goethe / Noica Gorila / Rebreanu, L. Niţescu, M. Noimele / Gheorghe, Ion Orgolii / Buzura, A. Pământul deocamdată / Păunescu, Adrian poeţi contemporani proza intelectualismului prozatori contemporani Românii supt Mihai-Voevod Viteazul Ureche, Grigore Dante, Aligheri Rebreanu, Liviu - în literatura universală Istrati, Ion Lovinescu, Eugen -critica dramaturgia contemporană Alexandru, Radu F. Bradu, Mircea Chitic, Paul Cornel Coja, Ion Gheorghiu, Mihnea Iacoban, Mircea Radu Lovinescu, Horia Mănescu, Theodor Naghiu, Iosif Oprea, Ştefan Oproiu, Ecaterina Popescu, Tudor Popovici, Titus Sârbu, Ion D. Solomon, Dumitru Tărchilă, Dan Teodorescu, Leonida Voitin, Al. Blaga, Lucian- filosof Beauvoir, Simone de Ehrenburg, Ilia Bădescu, Ilie Constantin, George Eminescu, Mihai - naţionalismul Culianu, Ioan Petru teme literare majore Horia, Vintilă Mioriţa Melancolie / Eminescu, Mihai Eliot, T.S. caracterizarea personajelor Cel mai iubit dintre pământeni - caracterizarea personajelor Gura satului / Slavici, I. literatura interbelică Piatra din casă / Rebreanu, Liviu Răfuiala / Rebreanu, L. teatralizarea epicului Eftimiu, Victor Millo, Matei Călinescu, G. - profesor Barbu, Eugen - criticul Desfăşurarea Mihai I, Rege al României Bin Laden Cărtărescu, Mircea Petrarca, Francesco Goga, Veturia Biblioteca din Alexandria / Sălcudeanu, P. Borges - Blaga Cenaclul Flacăra Cenaclul Păunescu Demonii - Dostoievski Oedip Oedip Rege Sălcudeanu, Petre Dănilă Prepeleac romanul sec. XX Petreu, Marta Toamna / Goga, Octavian Arpegii la Siret / Anghel, Paul Bacovia, George/estetica Buzinski, Corneliu Cârneci, Radu Fântâni şi stele / Brad Gane, Horia Parabola focului / Nicolescu, Vasile Târziu, Alexandra Valsuri nobile şi sentimentale / Titel scrisoarea de afaceri Letopisetul Ţării Moldovei / Ureche, Grigore formarea limbii române Noica, Constantin, 1909-1987 Alice în ţara minunilor / Carroll, Lewis Creangă, Ion - poveşti Moara lui Călifar / Galaction, Gala Morand, Paul romanul autobiografic Asklepios Conu Leonida faţă cu reacţiunea - Caragiale, I.L. După melci Macedonski, Al. Moromeţii Stancu, Horia Hanibal /Jebeleanu, Eugen Interviuri din literatura română George, Tudor Oprea, Al. Militaru, Vasile Tribuna - revistă mitul lui Prometeu Dumitrescu, Mariana Caramitru Eliade, Mircea - legionar Horodincă, Ion Nicolae Petrescu, Camil - oportunist Prigoana anilor 1933-1934 Traian, Nicola Zelea Codreanu, Corneliu Boccaccio Popovici, Aurel C. Buzea, Constanţa Cordovanii - Lăncrănjan, Ion Întâlnirea din pământuri / Preda, Marin Risipitorii Scrinul negru / Călinescu, George Leiris, Michel Buonacorsi, Filip zis Kallimach Kallimach (Buonacorsi, Filip) Rebreanu, Fany/soţia lui Liviu Rebreanu Trilogia culturii / Blaga, Lucian Împărat şi proletar / Eminescu, Mihai Străinul / Popovici, Titus Revoluţia din 1989 Barthes, Roland Blanchot Eul artistic relaţia creator-operă Yourcenar, Marguerite Piru, Alexandru - receptare critică Anna Karenina / Tolstoi, Lev N. curriculum vitae Don Juan Adameşteanu, Gabriela Anchetatorul apatic / Duda, Virgil Anton, Costache Caractere/Monciu-Sudinski, Al. Cercul/Pardău, Platon Coloană de-a lungul/Dragoş, Nicolae Culorile sângelui/Diaconescu, Mihail Descântoteca / Sorescu, Marin Despre purpură / Uricariu, E. Diaconescu, Mihail Dimineţile lungi / Anton, Costache Din clasicii noştri / Papu, Edgar Dragoş, Nicolae Drumul egal al fiecărei zile / Adameşteanu, Gabriela Elegie pentru puterea oraşului / Şandru, Mircea Florin Eminescu - cultură şi creaţie / Dumitrescu-Buşulenga, Zoe Fără vâsle / Nedelcovici, Bujor George Coşbuc / Poantă, Petru Introducere în opera lui I.H. Rădulescu/Piru, Al. Introducere în poezia lui Arghezi/Cioculescu, Şerban Literatura nouă / Călinescu, George Locul / Matală, D. Matală, D. Monciu-Sudinski, Alexandru Nicolae Labiş sau lupta cu inerţia / Raicu, Lucian Nopţile de altădată / Sadoveanu, Mihail Opera lui Mihai Eminescu / Călinescu, George Ore de dimineaţă / Pardău Pardău, Platon Păsările / Ivasiuc, Al. poezia lui Arghezi Poezia lui Eminescu / Papu, Edgar Racul / Ivasiuc, Al. Repetabila povară / Păunescu, Adrian Scrisoare de la Rahova / Anghel, Paul Transilvane cetăţi fără somn / Brad, Ion Ultimele / Paraschivescu, Miron Radu Venin de mai / Vinea, Ion Vine iarba / Gheorghe, Ion Dsida Jenö Dionisie Eclesiarhul Bogza, Geo - poetul Regman, Cornel Canetti, Elias Clipa cea repede/Titel, Sorin Manea, Norman Lacrima diavolului / Bănuţă, I. 11 elegii / Stănescu, Nichita Celula de sticlă - motiv literar Ciuma/Camus, Albert Cunoaştere de noapte/Ivasiuc, Al. Demonul în opera eminesciană Desculţ Desculţ - Stancu, Z.: caract. pers. Dulăii / Stancu, Z. Facerea lumii / Barbu, Eugen Incognito/Barbu, Eugen Interval/Ivasiuc, Al. Împotriva cuvintelor/Stănescu, N. Între porţelanuri / Mihăescu, G. Jocul cu moartea / Stancu, Z. Marele singuratic / Preda, Marin Război şi pace / Tolstoi Troiţa / Mihăescu, G. Vestibul / Ivasiuc, Al. Cioculescu, Şerban - omul şi opera Lumea în două zile / Bălăiţă, G. Vocile nopţii / Buzura, A anacolutul expresii idiomatice morfosintaxa scrisoarea imaginară Baltagul / Sadoveanu, Mihail Dincolo de nisipuri / Neagu, Fănuş Vizita / Caragiale, Ion Luca Cântăreaţa cheală Cartea nunţii Dorinţa Rondelul rozelor de august Noica, Constantin - viaţa şi opera Noica, Constantin- viaţa şi opera Vianu, Tudor - opera O samă de cuvinte / Neculce, Ion Daţi-mi un trup voi, munţilor Psalm / Blaga Breslaşu, Marcel Corbea, Dumitru Deşliu, Dan Dumitriu, Petru Ghilia, Al. Ivan Grecea, Ion Jar, Alexandru literatura în totalitarism Luca, Eugen Mandric, Eugen Munteanu, Francisc poeţi debutanţi poeţi maghiari din România prozatori debutanţi realismul socialist Zamfirescu, Violeta Theodorescu, Cicerone Crăiasa din poveşti Libertatea de a trage cu puşca / Dumitrescu, G. Ultimile sonete închipuite ale lui Shakespeare (Sonetul CLV) / Voiculescu,V. Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte / Ispirescu, Petre Dincolo de nisipuri - Neagu, F. Popa, Vasko Ariosto Bahtin, Mihail M. Comedia umană - Balzac, Honoré de Moş Goriot Problemele poeticii lui Dostoievski / Bahtin, M.M. Subiecte- Bacalaureat romanul psihologic Don Juan / Breban, Nicolae Nouăsprezece trandafiri / Eliade, Mircea Hăulică, Dan Goma, Paul Negruzzi, Iacob Mihale, Aurel Corabia lui Sebastian/Baconsky, A. E. Proprietarul de poduri / Dinescu, Mircea Scriitori români de azi Nopţile tovarăşilor mei" - Cosaşu, Radu Opt povestiri / Velea, Nicolae Paznic la armonii / Velea, Nicolae Un om între oameni / Petrescu, Camil Trecut-au anii / Eminescu, Mihai poezia proletcultistă Călinescu, G. Olăreanu, Costache Friguri / Preda, M. Istoria ieroglifică / Cantemir, Dimitrie literatura S.F. disidenţi Jocul de-a stelele / Rău, Aurel Lovinescu, Eugen - viaţa şi opera Iorga, Nicolae - proza 8 povestiri / Velea, Nicolae Arta criticului / Lovinescu, Eugen Aventuri lirice / Dumitrescu, Geo Cadenţe/Arghezi Cântece împotriva morţii / Jebeleanu, Eugen Coloană în amiază/Horea, Ion Cu faruri aprinse/Beniuc, Mihai Disciplina harfei / Cassian Jurnal / Vianu Lauda lucrurilor / Călinescu Mă uit în ochii copiilor / Brad, Ion Poeme noi / Arghezi, Tudor Poezii / Philippide, Al. Silabe / Arghezi Versuri / Utan, Tiberiu Desculţ - Stancu, Z. suprarealismul românesc Botez, Ioachim clasic Dante, Alighieri - comemorare Diana / Lovinescu Familia Buddenbroock Iosifescu, Silvian literatură universală şi comparată Lovinescu - comemorare Macedonski, Alexandru - opera Maiorescu, Titu - Lovinescu, Eugen Maniu, Adrian - comemorare Nicolescu, G. C. Ochi de urs / Sadoveanu Pajere / Caragiale, Mateiu I. rococo Stolnicu, Simion Viaţa lui Ion Creangă / Călinescu Kiropol, Miron Marinescu, Angela Lovinescu, Vasile reeducare Ionescu, Radu Petru Movilă Tăutu, Nicolae Invocaţie nimănui/Dinescu, Mircea Manolescu, Ion Sofia Brătianu, Gheorghe Malamen, I. Gaster, Moses Albatrosul / Dinescu, Mircea Anii de ucenicie / Manea, N. Baladă de pierdere / Dinescu, Mircea Bledea, Ion Catehismul iubirii/George, T. Călărire în zori/Dinescu, M. Călătoria/Dinescu, M. Cele patru anotimpuri/Blandiana, Ana Comis voiajorii/Dinescu, Mircea Computer/Dinescu, Mircea Copil cu claun/Dinescu, Mircea Dansul pe jăratec /Dinescu, M. Gafton, Marcel Grâul păzit de maci / Dinescu, M Gurghinau, Aurel Între imaginaţie şi umilinţă / Dinescu, Mircea La dispoziţia dumneavoastră / Dinescu, M. Legenda cerbului / George, T. Obiecte de tăcere / Abăluţă, C. Pe cumpănă / Dinescu, Mircea Polemos / Baltag, Nicolae Popescu, Mihai Somnul din somn / Blandiana, A. Şah absurd / Dinescu, M. Terasa şi alte confesiuni / Gurghianu, A. Trecut bogat / George, Tudor Chiriţă, Constantin Dumitriu, Dana Luca, Remus Ciobanu, Radu Flacăra - revistă Bărbulescu, Dumitru Banciu, Paul Eugen Bănescu, Florin Băran, Vasile Constantinescu, Mircea Mutaşcu, Dan Romanul contemporan Animale bolnave / Breban, Nicolae Flăcările / Tudoran, R. Lunatecii / Vinea, Ion Matei Iliescu / Petrescu, Radu Moartea lui Orfeu / Fulga, Laurenţiu Pasiuni /Chiriţă, Chiriţă Pârjolul / Cisek, O.W. Prins / Popescu, Petru Revolte / Aderca, F. Süto, András Ştefanache, Corneliu Tudoran, Radu Un leagăn pe cer / Süto, A. Ziua uitării / Ştefanache, C. Cristea, Corina Giugariu, Mihai poezia religioasă postpaşoptismul în literatură Voronca, Ilarie Renaşterea în România O scrisoare pierdută Descântecul şarpelui Fata în gradina de aur Galere / Arghezi Heliade Rădulescu, Ion (1802-1872) Letopiseţul Ţării Moldovei de la zidirea lumii până la 1601 / Costin, Nicolae Manifest activist către tinerime / Vinea, Ion Numai una / Coşbuc, George Poeme cu îngeri / Voiculescu, Vasile Poemele luminii / Blaga, Lucian Specificul naţional / Călinescu texte critice Ţeposu, Radu G. Baconsky, A. E. - proza eseul romanesc expresionism ţărănesc poezia feminină poezia politică poezia socială romanul baroc romanul mitic Bietul Ioanide / Călinescu, George Academia Română şi politica anticomunism Dumitriu, Petru - disidentul Eminescu, Mihai - contestat extremismul decembrist Lari, Leonida literatura de sertar (despre) poeţii Basarabiei Silber, Belu Societate şi cultură - revistă Arghezi, Tudor / satira Petrescu, Camil - viaţa Plantaţii / Tonegaru, Constant Bleahu, Mircea Enescu, G. Foscolo, Ugo Savu, Tudor Dumitru Şi dacă... Negruzii, Costache primul război cultural Bacalaureat / Caragiale Caroll, Lewis Căldură mare/Caragiale, I.L. Despre respingerile sofistice /Aristotel Limba salvată / Canetti, Elias Mitul lui Sisif Moftul român / Caragiale, I.L. silogism sofisme Caminante/Paler Henry, O. Manifest pentru sănătatea pământului / Păunescu, Adrian Michaux, Henri Noica, Constantin - poet Polemici cordiale / Paler, Octavian romane despre ţărani Scrisori provinciale / Bănulescu, Ştefan Suferinţa urmaşilor / Lăncrănjan Viaţa pe un peron / Paler Critică epicul românesc Corintic Doric Ionic Romanul "Comăneştenilor" Tănase Scatiu / Zamfirescu, Duiliu comentarii literare- bacalaureat Falsificatorii de bani / Gide, André Sagan, Françoise generaţia '80 Optzecişti Elytis, Odisseas Simfonia Napoleon / Burgess, Anthony valsul imperial/Strauss Baciu, Ion Ghişe, Dumitru Létay, Lajos Ţuculescu, Maria Prefeţe Jouvenel, Bertrand de Rusoaica / Mihăiescu, Gib I. Nicoară Potcoavă / Sadoveanu, Mihail Chiriţa în provincie Bălcescu / Jebeleanu, Eugen Jianu, N. Matei Millo / Ştefănescu, Mircea Trandafir de la Moldova / Istrati, I. Călinescu - Micu Rebreanu, Liviu - jurnal romanul artistic romanul filozofic Ionescu, Eugen, 1912-1994 -- Critică şi interpretare Acterian, Jeni Cornu, Aurora francofilie Galaction, Gala - jurnalul Maiorescu, Titu - ministru Marti, José poezia după 1990 politica literaturii Biserica neagră / Baconsky Caragiale, I. L. - om politic Cochinescu, Ioan Mihai Dragomir, Caius - interviu Ducic, Ioan Gheorghie, Don - Stănescu, Nichita Iliescu, Nicolae Iova, Gheorghe post-postmodernismul Psalmi / Doinaş Stănescu, Nichita - Gheorghie, Don romancieri români Ivan Turbincă / Creangă, Ion Avramescu, Marc-Mihail Boerescu, Dan-Silviu Bordaş, Liviu Ciurtin, Eugen Handoca, Mircea Piţu, Luca Ţiganiada / Budai Deleanu, Ion D-l Goe Husar, Alexandru Dacia literară Meşterul Manole - baladă Poiana lui Iocan Delirul Ionesco, Eugène Ionescu, Eugen Enigma Otiliei Romanul Intrusul/Preda, Marin Arghezi, Tudor - contestat Maxy, M.H. Moraru, N. Prigoana anilor 1944-1948 prigoana culturală Rampa -revistă Brătianu, Ion I.C. realismul psihologic Piuariu, Ioan Molnar Pasteluri / Alecsandri, Vasile Adela / Ibrăileanu, Garabet Critică şi interpretare Creangă, Ion (1837-1889) Eminescu, Mihai (1850-1889) 1922-1980 Bartolomeu Anania, Mitropolit al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului
Vă rugăm să schimbaţi parola