Biblioteca Judeţeană Hunedoara

Aderca, Felix

Subiect Tematic: Aderca, Felix
Lucrări: 1 lucrari in 14 publicatii in 1 limbi
Apropierea de imaginar de: Tihan, Teodor (Text tipărit)
Alte însemnări critice de: Negoiţescu, Ion (Text tipărit)
Romanul psihologic românesc de: Protopopescu, Al. (Text tipărit)
Romanul psihologic românesc de: Protopopescu, Al. (Text tipărit)
Clio şi Melpomena de: Silvestru, Valentin (Text tipărit)
Permanenţă şi modernitate : studii literare de: Marin Curticeanu, Valentina (Text tipărit)
Amintiri de: Şerban, Mihail (Text tipărit)
Actualitatea clasicilor : studii de: Ornea, Zigu (Text tipărit)
Subiecte
piese de teatru critică literară Istrati, Panait Mihăescu, Gib I. Patul lui Procust / Petrescu, Camil Petrescu, Camil Rebreanu, Liviu Sadoveanu, Mihail amintiri Ivasiuc, Alexandru Arghezi, Tudor Donna Alba - Mihăescu, Gib Drumul ascuns - Papadat-Bengescu, Hortensia Eliade, Mircea Fecioarele despletite / Papadat-Bengescu, Hortensia Galaction, Gala Holban, Anton Ioana- Holban, A. Iorga, Nicolae Isabel şi apele diavolului - Eliade, Mircea Logodnicul / Papadat-Bengescu, Hortensia Maitreyi / Eliade, Mircea Nuntă în cer / Eliade, Mircea Papadat-Bengescu, Hortensia Rădăcini / Papadat-Bengescu, Hortensia Teodoreanu, Ionel Zamfirescu, G. M. curente literare O'Neill, Eugene Breban, Nicolae Popescu, Dumitru Radu Vlad, Ion biografii memorialistică actori Enescu, George Caragiale, Ion Luca - aprecieri critice Barbu, Eugen Călinescu, George - aprecieri critice Kogălniceanu, Mihail Maiorescu, Titu Fulga, Laurenţiu Preda, Marin Bogza, Geo Caragiu, Toma Codreanu, Mihai Stanca, Radu Aderca, Felix Adevărul - ziar Blaga, Lucian Bolintineanu, Dimitrie Bolintineanu, Dimitrie (1825-1872) Bolliac, Cezar (1813-1881) Delavrancea, Cella Dobrogeanu-Gherea, Constantin Eminescu - traducător Gherea, Ioan D. Hasdeu, Bogdan Petriceicu Ibrăileanu, Garabet Iosif, Ştefan Octavian (1875-1913) Letopiseţul Ţării Moldovei / Neculce Lovinescu, Eugen Mille, Constantin Pandrea, Petre paşoptism paşoptismul Perpessicius studii Şcoala Ardeleană Teodorescu, G. Dem. Teodorescu-Branişte, Tudor Topârceanu, George - 1886-1937 Topîrceanu, George - 1886-1937 Viaţa românească - revistă Voinescu, Alice critica literară (despre) Vlahuţă, Alexandru Agârbiceanu, Ion analiză literară Odobescu, Alexandru Comentarii literare istorie literară Sahia, Alexandru Russo, Alecu Lapedatu, Alexandru Macedonski, Alexandru Rosetti, Al. Bălăiţă, George Bonciu, H. Botta, Dan Brumaru, Emil Călinescu, George Coşbuc, George eseuri Gabrea, Florin Goethe, Johann Wolfgang Grigurcu, Gheorghe Laurenţiu, Dan orfism Polonius - poet simbolism Vrânceanu, Dragoş Alecsandri, Vasile / coresprondenţă Peltz, I. Peltz, Isac - 1899-1980 Petrescu, Camil - dramaturgia Bacovia, George Caragiale, Ion Luca Stancu, Zaharia Ghica, Ion Delavrancea, Barbu Ştefănescu Carol al II-lea, Rege al României Maniu, Iuliu Noica, Constantin Cioculescu, Şerban Fundoianu, Benjamin Minulescu, Ion Amaru, Bogdan Dragoslav, Ion Gorovei, Artur Klopstock, sărmanul/Mihăescu, Paul I. Mihăescu, Paul I./Klopstock, sărmanul Stănoiu, Damian memorii Botez, Constantin Călugăru, Alice Hogaş, Calistrat Zarifopol, Paul Goga, Octavian Zamfirescu, Duiliu Molière Vinea, Ion Concert din muzică de Bach - Papadat-Bengescu, Hortensia Pădurea spânzuraţilor / Rebreanu, Liviu Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război Groapa / Eugen Barbu Vânătoarea regală / Popescu, D. R. Asachi, Gheorghe balcanism Barbu, Ion Bălcescu, Nicolae expresionismul românesc Filimon, Nicolae Negruzzi, Costache (Constantin) romantismul românesc simbolismul românesc Călinescu, George - romancier Ciuleandra/Rebreanu, Liviu proza fantastică Literatură română critica literară filosofie românească Sütö, András clasicismul în literatura română Galaction, Gala/ poet Gândirea - revistă gândirismul Gimnastica sentimentală / Voiculescu, V. Perpessicius - aprecieri critice Petrescu, Camil - poetul realismul românesc Rebreanu, Liviu/ iubirea romanul contemporan Teodoreanu, Ionel - poetul Voiculescu, Vasile Zahei Orbul / Voiculescu, V. George, Alexandru Neculce, Ion Streinu, Vladimir dramaturgia iluminismul românesc Principele / Barbu, Eugen Ciulei, Liviu poezia română modernă Puşcariu, Sextil regie în teatru Danton / Petrescu, Camil Petrescu, Camil - proza ermetism Sebastian, Mihail Hamlet / Shakespeare, William Cioran, Emil Neagu, Fănuş Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie eul Tzara, Tristan Îngerul a strigat / Neagu, Fănuş Barbu, Ion- universul poetic Călinescu, George - estetica Sebastian, Mihail - criticul Năpasta / Caragiale, Ion Luca Pârvan, Vasile literatura sec. XX A doua conştiinţă / Delavrancea, Barbu Ştefănescu Anuţa / Petrescu, Lucreţia Aripi frânte / Herz, Adolf de Azilul de noapte / Kostiliov, Mihail Balconul / Popescu, D. R. Berthola, Clody Bertola, Clody Buzescu, Aura Cain/Sabaru, Alexandru Caragiale, Ion Luca - teatrul Comedia fantasmelor/Botta, Dan Cometa/Iosif, Şt. O; Anghel, Dimitrie Confraţii/Mihăescu, Gib. I. critică teatrală Cuza-Vodă/Luca, Ion Dracul / Sorbul, Mihail Expoziţia Cleopatrei / Cazaban, Al. Fântâna turmelor / Lope de Vega Finţi, Al. Hagi-Tudose - drama / Delavrancea, Barbu Ştefănescu Hagi-Tudose - nuvela / Delavrancea, Barbu Ştefănescu Hagi-Tudose - caracterizarea personajelor Halatul alb / Eftimiu, Victor Homer travestit / Lovinescu, Eugen Începem! / Caragiale, Ion Luca Lope de Vega Lulu Iacşici / Peretz, Ion Lumina nouă / Zamfirescu, Duiliu Maica cea tânără / Isac, Emil Mihuţ, Mariana Moartea lui Dante Aligheri / Macedonski, Alexandru Moliere se răzbună / Iorga, N. Năluca / Camilar, Eusebiu Nevestele domnului Pleşu / Theodorian, Caton O alegere la Senat / Negruzzi, Iacob O pasăre dintr-o altă zi / Popescu, D.R. Pălăria / Rîuleţ, C. piese de teatru uitate piese puse în scenă Pitiş, Florian Răposatul postelnic / Hasdeu, B.P. scena teatrului românesc Scene / Agârbiceanu, Ion Stancu, Zaharia - director la Teatrul Naţional Urechea mahalalei / Rîuleţ, C. Vine doamna şi domnul gheneral / Brăescu, Gh. Vrăjitoarele / Stelaru, Dimitrie Blecher, Max Ce mult te-am iubit/Stancu, Zaharia Eminescu, Mihai despre romanul românesc contemporan Rădulescu-Motru, Constantin Desculţ - Stancu, Zaharia Sainte-Beuve Adam şi Eva / Rebreanu, Liviu avangardismul românesc Cisek, Oscar Walter Dragomirescu, Mihail Descriptio Moldavae Întâmplări în irealitatea imediată / Blecher, Max Nedelcovici, Bujor Noica, Constantin/1909-1987 cronică literară Petrescu, Radu Popescu, Petru Crainic, Nichifor Chendi, Ilarie Anghel, Paul Călugăru, Ion Popovici, Titus Sârbu, Ion D. Şarpele / Eliade, M. Eftimiu, Victor satira Stamati, Costache scriitori evrei Murnu, George Cântarea României / Russo, Alecu avangardism preromantismul românesc proustianism Moromeţii romanul psihologic românesc Sava, Ion Archip, Ticu Ardeleanu, Carol Botez, Ion Botez, Octav Dumitrescu, Mariana Floru, Igena Holban, Anton - criticul Irineu, Cora Isanos, Magda Lyceum - despre colecţie Paznic de far / Bogza, Geo Pătrăşcanu, D.D. Şcoala Pârvan istoria literaturii române Scrinul negru / Călinescu, George Benador, Ury Străinul / Popovici, Titus Timpul - revistă Fără vâsle / Nedelcovici, Bujor Păsările / Ivasiuc, Al. Manea, Norman Marele singuratic / Preda, Marin Negruzzi, Iacob Un om între oameni / Petrescu, Camil romanul pshihologic Desculţ - Stancu, Z. Era nouă - revistă Ionescu, Radu Gaster, Moses Chiriţă, Constantin psihologia literaturii reabilitări politice antiproustianism Discobolul - revistă Domnişoara Cristina Femeia în faţa oglinzii Lydda / Zamfirescu, D. Pânza de paianjen / Serghi, Cella romanul-eseu Animale bolnave / Breban, Nicolae Flăcările / Tudoran, R. Lunatecii / Vinea, Ion Matei Iliescu / Petrescu, Radu Moartea lui Orfeu / Fulga, Laurenţiu Pasiuni /Chiriţă, Chiriţă Pârjolul / Cisek, O.W. Prins / Popescu, Petru Revolte / Aderca, F. Süto, András Ştefanache, Corneliu Tudoran, Radu Un leagăn pe cer / Süto, A. Ziua uitării / Ştefanache, C. Voronca, Ilarie Heliade Rădulescu, Ion (1802-1872) Bietul Ioanide / Călinescu, George Cântec şoptit / Stancu, Zaharia Celan, Paul Mirodan, Al. Divanul...-Cantemir, Dimitrie Mavrocordat, C. Conachi şi Eminescu Piru, Dionisie Eminescu - Veronica Micle Mavrocordat, Constantin Cartojan, N. romanul ermetic Rusoaica / Mihăiescu, Gib I. Nicoară Potcoavă / Sadoveanu, Mihail Jocurile Daniei / Holban, Anton O moarte care nu dovedeşte nimic / Holban, Anton Argetoianu, Constantin Hudiţă, Ioan Luca, Gherasim Nicolae Şuţu, prinţ Slăvescu, Victor Ronetti-Roman Cuvântul liber - ziar Adela / Ibrăileanu, Garabet Creangă, Ion (1837-1889) Eminescu, Mihai (1850-1889)
Vă rugăm să schimbaţi parola