Biblioteca Judeţeană Hunedoara

Dobrogeanu-Gherea, Constantin

Subiect Tematic: Dobrogeanu-Gherea, Constantin
Lucrări: 1 lucrari in 35 publicatii in 1 limbi
Confluenţe de: Ornea, Z. (Text tipărit)
Cercetări critice şi filozofice de: Sanielevici, H. (Text tipărit)
Actualitatea clasicilor : studii de: Ornea, Zigu (Text tipărit)
Comentarii de: Ornea, Z. (Text tipărit)
Anotimpurile criticii de: Sângeorzan, Zaharia (Text tipărit)
Subiecte
Vladimirescu, Tudor critică literară Istrati, Panait Mihăescu, Gib I. Petrescu, Camil Rebreanu, Liviu Sadoveanu, Mihail Arghezi, Tudor Galaction, Gala Holban, Anton Iorga, Nicolae Rădăcini / Papadat-Bengescu, Hortensia Teodoreanu, Ionel Zamfirescu, G. M. curente literare romantism istoria României Secolul al XX-lea Partidul Comunist Român Simion, Eugen biografii critică şi istorie literară memorialistică Kant, Immanuel drept intelectualitatea românească Xenopol, Alexandru D. sociologie Eminescu, Mihai - poezia de dragoste Budai Deleanu, Ion Budai-Deleanu, Ion - 1760-1820 Călinescu, George - aprecieri critice Kogălniceanu, Mihail literatura română veche Maiorescu, Titu Papu, Edgar Lege Codreanu, Mihai Aderca, Felix Adevărul - ziar Blaga, Lucian Bolintineanu, Dimitrie Bolintineanu, Dimitrie (1825-1872) Bolliac, Cezar (1813-1881) Delavrancea, Cella Dobrogeanu-Gherea, Constantin Eminescu - traducător Gherea, Ioan D. Hasdeu, Bogdan Petriceicu Ibrăileanu, Garabet Iosif, Ştefan Octavian (1875-1913) Letopiseţul Ţării Moldovei / Neculce Lovinescu, Eugen Mille, Constantin Pandrea, Petre paşoptism paşoptismul Perpessicius studii Şcoala Ardeleană Teodorescu, G. Dem. Teodorescu-Branişte, Tudor Topârceanu, George - 1886-1937 Topîrceanu, George - 1886-1937 Viaţa românească - revistă Voinescu, Alice Arta pentru artă şi arta cu tendinţă / Dobrogeanu-Gherea, Constantin Arta socialistă / Vlahuţă, Alexandru Artiştii partidului / Vlahuţă, Alexandru Bacalbaşa, Anton C. Dobrogeanu-Gherea / Sanielevici critica literară 1880-1980 critica literară (despre) critica literară socialistă Demetrescu, Traian Eminescu şi junimiştii în "Chestia naţională" / Vlahuţă Gherea şi Junimea / Ionescu-Rion, Raicu Ionescu-Rion, Raicu Iorga, Nicolae - critic Maiorescu, Titu - critica Maiorescu, Titu - paşoptismul Părintele Lucaci şi socialiştii noştri / Vlahuţă, Alexandru Petraşcu, N. Pro domo / Demetrescu Răspuns la scrisoarea deschisă a d-lui Ibrăileanu / Dobrogeanu-Gherea Sanielevici, H. Scrisoare deschisă domnului Gherea / Ibrăileanu, Garabet Socialismul în artă / Bacalbaşa Stere, Constantin Supărarea socialiştilor / Vlahuţă Titu Maiorescu şi paşoptismul / Cornea, Paul Vlahuţă, Alexandru Agârbiceanu, Ion Marx, Karl Comentarii literare istorie literară Philippide, Alexandru Einstein, Albert realismul Alecsandri, Vasile Eminescu, Mihai - personalitate Russo, Alecu Macedonski, Alexandru Rosetti, Al. eseuri de critică literară Călinescu, George Coşbuc, George eseuri simbolism Alecsandri, Vasile / coresprondenţă poezia patriotică Vulcan, Iosif Bacovia, George Caragiale, Ion Luca Caragiale, Ion Luca - proza Lăzăreanu, Barbu Densusianu, Ovid Eminescu, Mihai - poezia Eminescu, Mihai - satira Ghica, Ion Delavrancea, Barbu Ştefănescu Densuşianu, Aron Noica, Constantin Cioculescu, Şerban Minulescu, Ion Zamfirescu, G. M - corespondenţă Junimea Sevastos, Mihail Bart, Jean Călugăru, Alice Hogaş, Calistrat polemică reviste literare Zarifopol, Paul Goga, Octavian Zamfirescu, Duiliu estetică Scrisoarea III Cantemir, Dimitrie Ciocoii vechi şi noi - critică literară cronicari Floare albastră / Eminescu, Mihai Luceafărul / Eminescu Sărmanul Dionis / Eminescu, Mihai Scrisoarea I / Eminescu, Mihai Epigonii Asachi, Gheorghe Barbu, Ion Bălcescu, Nicolae expresionismul românesc Filimon, Nicolae Negruzzi, Costache (Constantin) Petică, Ştefan romantismul românesc sămănătorismul simbolismul românesc tradiţionalism Brătescu-Voineşti, I. Al. Călinescu, George - romancier Eminescu, Mihai - proza Pillat, Ion sinteze literare Slavici, Ioan literatură comparată Cristea, Valeriu Ştefănescu, Alex. Zaciu, Mircea Balotă, Nicolae Baltag, Nicolae Ciopraga, Constantin critici literari Dumitrescu-Buşulenga, Zoe Ivaşcu, G. Piru, Alexandru Popa, Marian critica literară literatura bulgară literatura română Costin, Miron clasicism clasicismul în literatura română Gândirea - revistă gândirismul Arghezi, Tudor - aprecieri critice globalizare junimişti junimiştii Neculce, Ion Streinu, Vladimir Eminescu - referinţe critice Eminescu Lenau barocul românesc Schopenhauer, Arthur gândirea filosofică iluminismul românesc romantismul reviste româneşti eseu realism interdisciplinaritatea Barocul în literatură poezia română modernă Petrescu, Camil - aprecieri critice colectivism conservatori contemporani elitism etosul românesc individualism junimismul liberalism Pătrăşcanu, Lucreţiu socialişti specific naţional românesc Constantinescu, Pompiliu Rolland, Romain poezia românească contemporană Elisabeta, Regină a României Densusianu, Ovid - critic literar ermetism Sebastian, Mihail Lemnaru, Oscar Labiş, Nicolae Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie cercetări critice Curentul nou - revistă (1906) genuri literare Jurnal de bord / Bart, J. Momente şi schiţe / Caragiale, I. L. Pătrăşcanu, D. poporanism Schiţe şi amintiri / Pătrăşcanu, Dimitrie D. teoria literară poezia romantică Arghezi, Tudor - arta poetică Barbu, Ion- universul poetic Alecsandri, Vasile - călătorii călătoria - motiv literar marxism Delavrancea, Barbu Năpasta / Caragiale, Ion Luca Pârvan, Vasile Cerna, Panait Contemporanul - revistă Heliade-Rădulescu, Ion - critic literar realismul literar românesc Caragiale, Ion Luca - teatrul Dobrogeanu-Gherea, C. maiorescianism Nădejde, Ion proza politică eminesciană proză politică sămănătorism Sămănătorul - revistă Zane, G. Eminescu - poet naţional şi universal Călin (file de poveste) Neamul Soimăreştilor / Sadoveanu, Mihail Arghezi, Tudor- universul poetic Eminescu, Mihai despre Rebreanu, Liviu - romancier Sadoveanu, M. - teme ale operei sadoveniene relaţii româno-franceze critica literară românească avangarda literară Barbu, Ion - aprecieri critice Biberi, Ion Blaga, Lucian - individ şi cosmos Caracostea, D. Caragiale, Ion Luca - spiritul critic Cioculescu, Şerban - receptare critică Constantinescu, Pompiliu - critic critica literară democratică Dragomirescu, Mihail - critic Ibrăileanu, Garabet - critic Iorga, Nicolae şi "Sămănătorul" revista Lovinescu, Eugen - critica subiectivă Pârvan, Vasile - teoretian al culturii Rădulescu-Motru, Constantin - teoretician al culturii reviste literare interbelice Rusu, Liviu Tivale, Ion - critic Vianu, Tudor - aprecieri critice romanul românesc contemporan Andrei, Petre Falansterul de la Scăieni Goldmann, Lucien Madgearu, Virgil mişcarea socialistă din România Sebastian, Mihail - eseist Rădulescu-Motru, Constantin Viaţa ca o pradă Hyperion. Viaţa lui Eminescu / Munteanu, G. naţional şi universal în literatură Vianu despre Eminescu Sainte-Beuve proza românească contemporană versificaţie avangardismul românesc Dragomirescu, Mihail curente de gândire critică Alexandrescu, Sică Baranga, Aurel Bibescu, Antoine Blank, Aristide Branişte-Teodorescu, Tudor Caler, Leni Dorian, Emil Ghelerter, Litman Gherea-Dobrogeanu, C. Haimovici, Mendel Hasefer, editura Kanner, Nicuşor Mălineanu, Henry Mendelssohn, Alfred Pergola Răcăciuni, Isaia Roman Ronatti Schmidt, Joseph Serghi, Cella Sperber, Alfred Margul Stroe şi Vasilache, filmul Şăineanu, Lazăr Thal, Sidy Toma,A. Wachmann, Andrei şi Eduard Weinberg, Isidor poezia filozofică Lukács, Georg nuvela contemporană sincronism şi protocronism Chendi, Ilarie critici Davidescu, N. Trivale, Ion Anghel, Paul Eminescu, Mihai - publicistul filosofia dreptului Marx-Engels Eminescu - Creangă Eminescu, Mihai - limba şi stilul poeziei Eminescu - influenţe culturale Eminescu şi romantismul german Engels, Friedrich pesimismul eminescian/ shopenhauerian Melancolie / Eminescu, Mihai oralitate literatura interbelică Secolul XX Arghezi, Tudor- viaţa şi opera Călinescu, G. - profesor Călinescu, George - viaţa şi opera Colocviile "Luceafărului" Constantin Cantemir, voievod al Moldovei Costin, Miron - asasinat sau execuţie Costin, Miron - Constantin Cantemir Critice/Lovinescu, Eugen Duţu, Alexandru - critic literar literatura română în Renaştere Lovinescu, Eugen - polemici protocronism şi sincronism relaţiile româno-polone/Ţara Moldovei Sincronism european şi cultură critică românească / Bădescu, Ilie valori literare junimiste spaţiul - filosofie timpul - filosofie Cronologie Ciobanu, Valeriu Eminescu - Grandea Eminescu - Slavici Eminescu, Mihai - om politic Eminescu, Mihai - poezia istorică Istoria literaturii româneşti/Iorga, Nicolae Vlahuţă, Alexandru - referinţe critice filosofia contemporană Bergson, Henri Djuvara, Mircea Eminescu, Mihai - poezia filosofică Lorentz, Hendrik relativism Stamati, Costache Panu, G. Murnu, George preromantismul românesc Pseudochineghetikos - Odobescu istoria literaturii române marxismul proza românească Mitul în literatură rousseauismul scriitorilor români Dobrogeanu-Gherea, Constantin - aprecieri critice Sadoveanu, Mihail - aprecieri critice Eliade, Pompiliu Gândirea Apa morţilor / Sadoveanu, Mihail Balaurul / Papadat-Begescu, Hortensia Cioculescu, Şerban - omul şi opera Engrame / Negoiţescu Iorga, Nicolae - istoric literar Sadoveanu, Mihail - personajele Şuluţiu, Octav Vinea, Ion - publicistica Heliade Rădulescu, Ion - scrisori texte comentate Ce te legeni... critica literară sociologică critica marxistă literatura şi sociologie sociologia literară sociologia marxistă Taine, Hypolyte Sociologia culturii. Contextul cultural al vieţii sociale mişcarea intelectuală Negruzzi, Iacob Scriitori români de azi Eminescu în limba maghiară forma poeziei Popescu, Ştefan Eminescu - comemorarea Polemos / Baltag, Nicolae Flacăra - revistă relaţii culturale române-bulgare Brătescu-Voineşti, I.Al. Carmen-Sylva Poezia populară Ibrăileanu, G. Heliade Rădulescu, Ion (1802-1872) Eminescu, Mihai - contestat bibliotecile cărturarilor români Critica lui Titu Maiorescu limbajul artistic figurat literatura română - receptare universală oralitatea lui Creangă poezia românească în sec. XIX şi începutul sec. XX proza sadoveneanu realismul lui Slavici stilistica eminesciană Bujor, Paul Divanul...-Cantemir, Dimitrie Mavrocordat, C. Conachi şi Eminescu Piru, Dionisie Eminescu - Veronica Micle Mavrocordat, Constantin Cartojan, N. romanul ermetic Eminescu - Coşbuc Eminescu - tradus în alte limbi Eminescu, Mihai - receptare critică Eminescu, Mihai - economist Alecsandri în limba franceză poezia română - receptare critică stilistica poeziei româneşti Eminescu, Mihai - biografie Egiptul / Eminescu, M. Venere şi Madonă / Eminescu, M. Eminescu - Densuşianu, Aron Eminescu - Gottfried Keller pragmatism Marino-Moscu, Constanţa Blazian, H. Condiescu, N. M. Dobrogeanu-Gherea, Sofia Eustatziu, George Suchier, Hermann Zarifopol, Alice Zarifopol, Ştefan Raţionalism Alecsandri, Vasile - comemorări Amintiri din pribegie / Ghica, Ion Pasteluri / Alecsandri, Vasile Racovski, Chr. Gabrielescu, N. Suchianu, I. Director Cuvântul liber - ziar Creangă, Ion (1837-1889) Eminescu, Mihai (1850-1889)
Vă rugăm să schimbaţi parola