Biblioteca Judeţeană Hunedoara

Hasdeu, Bogdan Petriceicu

Subiect Tematic: Hasdeu, Bogdan Petriceicu
Lucrări: 5 lucrari in 66 publicatii in 2 limbi
B. P. Haşdeu : Lingvist şi filolog de: Poghirc, Cicerone (Text tipărit)
Arta prozatorilor români de: Vianu, Tudor (1897-1964) (Text tipărit)
B. P. Haşdeu de: Drăgan, Mihai (Text tipărit)
Arta prozatorilor români de: Vianu, Tudor (1897-1964) (Text tipărit)
B. P. Hasdeu de: (Text tipărit)
Arta prozatorilor români de: Vianu, Tudor (1897-1964) (Text tipărit)
Actualitatea clasicilor : studii de: Ornea, Zigu (Text tipărit)
Subiecte
Cantemir, Dimitrie, domn al Moldovei Mihai Viteazul Vladimirescu, Tudor critică literară analize literare Ion - Rebreanu, Liviu Istrati, Panait Mihăescu, Gib I. Patul lui Procust / Petrescu, Camil Petrescu, Camil Rebreanu, Liviu Sadoveanu, Mihail amintiri personalităţi literare Arghezi, Tudor Caragiale, Mateiu I. Craii de Curtea-Veche - Caragiale, Mateiu Eliade, Mircea Galaction, Gala Holban, Anton Iorga, Nicolae Maitreyi / Eliade, Mircea Papadat-Bengescu, Hortensia Petrescu, Cezar Teodoreanu, Ionel Zamfirescu, G. M. curente literare Poe, Edgar Allan romantism Whitman, Walt personalităţi ale istoriei Ştefan cel Mare, Domn al Moldovei - 1433-1504 biografii revoluţionari interviuri critică şi istorie literară folclor românesc scriitori români Carol I, Rege al României regi ai României corespondenţă Xenopol, Alexandru D. Lesnea, George Enescu, George Caragiale, Ion Luca - aprecieri critice Eliade, Mircea - aprecieri critice Eminescu, Mihai - dramaturg Eminescu, Mihai - poezia de dragoste Glossă Barbu, Eugen Budai Deleanu, Ion Budai-Deleanu, Ion - 1760-1820 Călinescu, George - aprecieri critice Kogălniceanu, Mihail literatura română veche Maiorescu, Titu Sorescu, Marin - aprecieri critice Preda, Marin Stănescu, Nichita Arghezi, Tudor - limbajul poetic Bogza, Geo Lovinescu, Eugen - aprecieri critice Roll, Ştefan Brătianu, Ion C. Botta, Emil Davila, Alexandru Stanca, Radu Aderca, Felix Adevărul - ziar Blaga, Lucian Bolintineanu, Dimitrie Bolintineanu, Dimitrie (1825-1872) Bolliac, Cezar (1813-1881) Delavrancea, Cella Dobrogeanu-Gherea, Constantin Eminescu - traducător Gherea, Ioan D. Hasdeu, Bogdan Petriceicu Ibrăileanu, Garabet Iosif, Ştefan Octavian (1875-1913) Letopiseţul Ţării Moldovei / Neculce Lovinescu, Eugen Mille, Constantin Pandrea, Petre paşoptism paşoptismul Perpessicius studii Şcoala Ardeleană Teodorescu, G. Dem. Teodorescu-Branişte, Tudor Topârceanu, George - 1886-1937 Topîrceanu, George - 1886-1937 Viaţa românească - revistă Voinescu, Alice critica literară (despre) Maiorescu, Titu - critica Sanielevici, H. Stere, Constantin Vlahuţă, Alexandru arte plastice Brâncuşi, Constantin Agârbiceanu, Ion analiză literară biografie Odobescu, Alexandru Horea Comentarii literare istorie literară Alecsandri, Vasile Eminescu, Mihai - natura Macedonski, Alexandru - poezia Russo, Alecu Alexandru cel Mare texte literare Macedonski, Alexandru eseuri de critică literară Călinescu, George Coşbuc, George eseuri Grigurcu, Gheorghe Blaga, Lucian - aprecieri critice Goga, Octavian - aprecieri critice Rebreanu, Liviu - aprecieri critice Alexandrescu, Grigore Cassian, Nina Eminescu, Mihai - folclor Peltz, I. Peltz, Isac - 1899-1980 Vulcan, Iosif Bacovia, George Baudelaire, Charles Caragiale, Ion Luca Caragiale, Ion Luca - proza Jebeleanu, Eugen Stancu, Zaharia Anghel, Dimitrie Caragiale, Mateiu Densusianu, Ovid Eminescu, Mihai - poezia folclor Ghica, Ion Delavrancea, Barbu Ştefănescu Carol al II-lea, Rege al României Maniu, Iuliu Noica, Constantin Cioculescu, Şerban Cocea, N.D. Minulescu, Ion Amaru, Bogdan Junimea Botez, Constantin Hogaş, Calistrat reviste literare Zarifopol, Paul Goga, Octavian Zamfirescu, Duiliu antologie Titulescu, Nicolae Vinea, Ion Ipătescu, Ana estetică Cîntec/Stănescu, Nichita Eu nu strivesc corola de minuni a lumii În dulcele stil clasic / Stănescu, Nichita Mistreţul cu colţi de argint / Doinaş, Ştefan Augustin Odă în metru antic Scrisoarea III Alexandru Lăpuşneanul Amintiri din copilărie / Creangă, Ion Apus de soare / Delavrancea, Barbu Ştefănescu Bacovia, G.- universul poeziei Calinescu - M. Sadoveanu Cantemir, Dimitrie Ciocoii vechi şi noi - critică literară Concert din muzică de Bach - Papadat-Bengescu, Hortensia cronicari Eminescu - viaţa şi opera Floare albastră / Eminescu, Mihai Fraţii Jderi Iona / Sorescu, Marin În vreme de război / Caragiale, Ion Luca La ţigănci Lacustră literatura populară Lostriţa Lovinescu,E - Rebreanu,L. -"Ion" Luceafărul / Eminescu Macedonski, Al. - simbolismul românesc naţional şi universal în opera lui Eminescu Noaptea de decemvrie Nunta Zamfirei / Coşbuc Oltul / Goga Originea şi dezvoltarea limbii române Paradis în destrămare Pădurea spânzuraţilor / Rebreanu, Liviu Plumb / Bacovia, George Povestea lui Harap-Alb / Creangă, Ion Psalmi / Arghezi, T. Revedere Riga Crypto şi lapona Enigel Rugăciune / Goga, Octavian Sara pe deal / Eminescu, Mihai Sărmanul Dionis / Eminescu, Mihai Scrisoarea I / Eminescu, Mihai Sonetul CLXXX (26) / Voiculescu, V Testament Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război Răzvan şi Vidra Cronică de familie/Dumitriu, Petre Gorunul Groapa / Eugen Barbu Meşterul Manole / Blaga, Lucian Moartea căprioarei / Labiş, Nicolae Nehotărîre / Arghezi, Tudor Răceala / Sorescu, M Vânătoarea regală / Popescu, D. R. Belşug / Blaga, Lucian Epigonii Lupul moralist / Alexandrescu, Grigore Umbra lui Mircea. La Cozia Asachi, Gheorghe Barbu, Ion Bălcescu, Nicolae Bucuţa, Emanoil Camilar, Eusebiu Codru Drăguşan, Ion expresionismul românesc Filimon, Nicolae Golescu, Dinicu Ivireanu, Antim Negruzzi, Costache (Constantin) Petică, Ştefan romantismul românesc sămănătorismul tradiţionalism Brătescu-Voineşti, I. Al. cronicari moldoveni Eminescu, Mihai - proza Pillat, Ion Decor Mara / Slavici, Ioan Slavici, Ioan Mureşanu, Andrei Literatură română pamfletul politic proletcultism Cantemir, Antioh literatura română Dan, Pavel Pann, Anton curentul romantic Cantacuzino, Ion Costin, Miron clasicism mimesis Enăşescu, Artur Papilian, Victor Paraschivescu, Miron Radu realismul românesc Voiculescu, Vasile Arghezi, Tudor - aprecieri critice Neculce, Ion Streinu, Vladimir spiritism postmodernismul Demetriescu, Anghel Junimea - prozatori romanul realist românesc romanul românesc nou Semănătorismul - curent literar semănătorismul - reprezentanţi teorie literară muzica Verlaine, Paul iluminism iluminismul românesc Caragiale, Mateiu - aprecieri critice Teodoreanu, Ionel - proza repere critice istoria dreptului Iancu, Avram În grădina Ghetsimani Lostriţa / Voiculescu balade populare Rousseau, Jean-Jacques Dosoftei barocul Napoleon Bonaparte Maior, Petru Moara cu noroc / Slavici, Ioan Petrescu, Camil - aprecieri critice Haret, Spiru C. contemporani Maria, Regina României Rosetti, C.A. Rosetti, Maria Popovici, D. Slavici, Ioan - aprecieri critice Constantinescu, Pompiliu poezia românească contemporană Callas, Maria Petrescu, Camil - proza Creangă, Ion - aprecieri critice Sebastian, Mihail Candrea, Ion Aurel Cornescu, Elena C. Joc secund Lemnaru, Oscar Meillet, Antoine Pallady, Theodor Rosetti, Al.- interviu Russo, Demostene Byron Milton, John Varlaam revoluţia burgheză din Franţa Cioran, Emil Horea (Ursu Nicola) Labiş, Nicolae Iordan, Iorgu literatura comparată scriitori Voltaire, François-Marie Arouet Scriitori români Momente şi schiţe / Caragiale, I. L. poporanism romantism literar românesc Popescu, Adrian Geomorfologie literatura populară română Arghezi, Tudor - arta poetică Barbu, Ion- universul poetic Blaga, Lucian- universul poetic Goga, Octavian - poezia Voiculescu, Vasile- universul poetic Alecsandri, Vasile - călătorii Bolintineanu, Dimitrie - călătorul drama romantică Hanu Ancuţei / Sadoveanu, Mihail Sebastian, Mihail - criticul Topârceanu, George - romancier presa A murit Caragiale / Goga, Octavian Amărâtă turturea / Văcărescu, Ienăchiţă Aventura / Botta, Emil Banuş, Maria Baroane / Arghezi, Tudor Băltăreţu / Ghica, Ion Bărbaţii înălţimilor / Călin, L. - text Blesteme / Arghezi, Tudor Blestemul / Bolintineanu, D. Carte românească de învăţătură - fragmente Călătorii/Anghel, D.- text Călin, Liviu Cătunul de sticlă: fragment/Arghezi, T. Cântarea României /Russo, Alecu - fragment Cântec de legănat genunchii :text / Banuş, Maria Cine mai trece pe drum: text/Sorescu, Marin Clopotele din Mănăstirea Neamţu: fragment/Galaction, Gala Complotul bubei/Hasdeu, B.P.-text Craii de Curtea-Veche: fragment/Caragiale, Mateiu Creion : text/Arghezi, T. Ctitorii: text/Pillat, I. Cum se înţeleg ţăranii/Caragiale, I.L. Danton: fragment /Petrescu, Camil Delavrancea, Barbu Directorul: fragment / Arghezi, T. Discurs la alegerea lui Cuza / Kogălniceanu, M. Duduca Mamuca / Hasdeu, B.P - fragment După melci: text / Bacovia, G. Golescu, Iordache Iar nu barbar... :text/Stănescu, Nichita Ideea : text/Petrescu, Camil Ielele/Văcărescu, Iancu In memoriam Constantini Erbiceanu : fragment/Pârvan, Vasile Istoria ieroglifică - Cantemir, Dimitrie - fragment Istoria românilor subt Mihaiu Vodă Viteazul - Bălcescu, Nicolae - fragment În pădurea Petrişorului : fragment / Sadoveanu, Mihail Într-o grădină/Văcărescu, Ienăchiţă La Hanul lui Mânjoală / Caragiale, I. L. La Polul Nord / Săvescu, I.C. Mihnea şi Baba / Bolintineanu, Dimitrie - text Năpasta / Caragiale, Ion Luca Nicolae Filipescu /Iorga, N. - fragment Noapte de mai / Iosif, Şt. O. - text O nopate la morminte / Bolintineanu, D. Omul care s-a întors acasă: Panait Istrati: fragment / Iorga, N. Ordin:text / Botta, E. Pacea / Văcărescu, Iancu Panaitescu-Perpessicius, Dimitrie Paradisul suspinelor: Doleanţe: text / Vinea, I. Paradisul suspinelor: Declin: text / Vinea, I. Paradisul suspinelor:"Eu şi celălalt"/Vinea, I. Păunul / Bacovia, George Pârvan, Vasile Pe calfa-dère, toamna / Panaitescu-Perpessicius, D. : text Plumb de iarnă / Bacovia, George : text Plumb /Bacovia, G. : text Poem - text / Stănescu, Nichita Povestea Huzmetarilor / Golescu, I. Prefaţă la Gramatica din 1828 / Heliade-Rădulescu, Ion Proclamaţia 21-22 ian. 1821 /Tudor Vladimirescu - fragment Psalmul 5 / Dosoftei Psalmul 8 / Dosoftei Psalmul 46 / Dosoftei Psalmul 48 / Dosoftei Psalmul 97 / Dosoftei Rondelul crinilor: fragment / Macedonski, Al. Săvescu, Iuliu Cezar Scrisoarea lui Cocrişel (1600) Sima, şoţia lui Stroe Buzescu Sorescu, Marin Stam în fereastra susă / Eminescu, M. Sultănica: fragment / Delavrancea, B. Testament / Arghezi, Tudor - text Trei cai / Stănescu, Nichita - text Ulise : text / Blaga, L. Ultima emisiune / Caragiale, I. L. Ureche, Grigore - caracterizarea lui Ştefan cel Mare Văcărescu, Iancu (1792-1863) Văcărescu, Ienăchiţă (1740-1797) De neamul moldovenilor : fragment / Costin, M. În dulcele stil clasic : text / Stănescu, Nichita Paradisul suspinelor:"Eu şi celălalt": text/Vinea, I. Păunul : text / Bacovia, George Psaltirea pre versuri tocmită / Dosoftei clasici români Cerna, Panait Contemporanul - revistă Antonie, Aurel Barbu, Marian Băileşteanu, Jean Berceanu, Patrel Chifu, Gabriel Cosmin, Smaranda Creangă, Ion - jocul Dinulescu, Ioana Filotei de Cozia Firan, Carmen idei literare Lăcusteanu, Grigore literatura antifascistă literatura contemporană Mihăilescu, Profira Mircea, Ion Miu, Florea Pachia Tatomirescu, Ion Pârvulescu, Nicolae poezia românească Popescu, Adria proza contemporană realismul literar românesc Sima, Felix Şandru, Mircea Florin Teodorescu, Dorin Uricariu, Doina Ursu, Liliana dramaturgia românească Caragiale, Ion Luca - teatrul comentarii Negri, Costache Dobrogeanu-Gherea, C. Sămănătorul - revistă Despot-Vodă istoriografia romănească proza eminesciană Răscoala / Rebreanu, Liviu. Zburătorul Descriptio Moldavae - Cantemir, Dimitrie Flori de mucigai / Arghezi, Tudor Introducţie- Kogălniceanu, Mihail Mănăstirea Argeşului Rebreanu, Liviu - romancier Stănescu, Nichita- universul poetic Testament / Arghezi, Tudor Voiculescu, Vasile - prozator Arghezi, Tudor - proza Baba Cloanţa / Alecsandri, V. Noduri şi semne / Stănescu, Nichita Barbu, Ion - aprecieri critice Caracostea, D. Rusu, Liviu Zeletin, Ştefan romanul românesc contemporan Andrei, Petre Cantacuzino, Constantin - stolnicul Rădulescu-Motru, Constantin Blaga, Lucian - dramaturgia Sainte-Beuve Bogdan, Ioan Cartojan, Nicolae Alecsandri, Vasile - proza Anghel, Dimitrie - prozatorul Hasdeu, Iulia Cuvinte potrivite Sadoveanu, Mihail - limbajul operei sale Eminescu - Shakespeare Gyr, Radu Hugo, Victor Descriptio Moldavae Lamartine, Alphonse de Creangă, Ion - umorul istorici români Goldiş, Vasile Cehov, Anton Pavlovici Matei Basarab, Domn al Ţării Româneşti Preda, Marin - aprecieri critice Alexandru Ioan Cuza Baranga, Aurel Şăineanu, Lazăr Alexandru Ioan Cuza, Domn Cartografie digitală Femeile în Dacia romană Prostituţie Crainic, Nichifor realismul critic Leoaică tânără, iubirea / Stănescu, Nichita sociologia românească simbolism - literatură Lazăr, Gheorghe Micu-Klein, Inocenţiu Micu, Samuil Şincai, Gheorghe Gusti, Dimitrie Ţepelea, Gabriel Voiculescu, Vasile aprecieri critice Eminescu, Mihai - publicistul Cărtărescu, Mircea - aprecieri critice limba slavă veche Românii supt Mihai-Voevod Viteazul Ureche, Grigore Cârlova, Vasile (1809-1831) pamfletul publicistic Cezara/Eminescu, Mihai Cuza, Alexandru Ioan Goga, Octavian -aprecieri critice pamfletul arghezian Popescu, Dumitru Radu - aprecieri critice Speranţia, Eugeniu Faust - mitul Gârleanu, Emil Domnitori dramaturgia contemporană Avangardism- curent literar Pirandello, Luigi - teatru istoria sociologiei Eminescu - Creangă Eminescu, Mihai - limba şi stilul poeziei Conta, Vasile procese celebre eroismul la români iubirea în literatură Albala, Radu definiţia culturii E noapte şi frig, seniori / Fulga, Laurenţiu E noapte şi frig / Fulga, Laurenţiu George, Sergiu Al În căutarea timpului pierdut / Proust, Marcel Joja, Constantin Jurnalul de la Păltiniş / Liiceanu, Gabriel Noailles, Anna Brâncoveanu, contesă Mathieu de Patima roşie / Sorbul, Mihail Pintea, Ioan - interviu Prinţul Ghica / Dumitriu, Dana Roman, Andrei - interviu Săplăcan, Radu - interviu Steinhardt, N.- interviu vitejia la români Zmeura de câmpie / Nedelciu, Mircea Mioriţa Melancolie / Eminescu, Mihai literatura interbelică Eftimiu, Victor natura în literatură Golescu, familia Ciobanu, Valeriu Eminescu - Grandea Eminescu - Slavici Eminescu, Mihai - om politic Eminescu, Mihai - poezia istorică Istoria literaturii româneşti/Iorga, Nicolae Vlahuţă, Alexandru - referinţe critice Eminescu, Mihai - poezia filosofică justiţie Baronzi, George satira Stamati, Costache Teodoreanu, Al. O. (Păstorel) Teodoreanu, Păstorel mitologie românească Rabelais, François Cântarea României / Russo, Alecu Alecsandri, Vasile (1890-1990) Letopisetul Ţării Moldovei / Ureche, Grigore formarea limbii române Creangă, Ion - poveşti Moara lui Călifar / Galaction, Gala Pseudochineghetikos - Odobescu Moromeţii Militaru, Vasile Nichita Stănescu Slavici, Ioan - proza Şeicaru, Pamfil Modernismul- curent literar Archip, Ticu Ardeleanu, Carol Botez, Ion Botez, Octav Dumitrescu, Mariana Floru, Igena Holban, Anton - criticul Irineu, Cora Isanos, Magda Lyceum - despre colecţie Paznic de far / Bogza, Geo Pătrăşcanu, D.D. Şcoala Pârvan Catargi, Lascăr Neculuţă, D. Th. - poet şcoala Teatrul Bariţiu, G. Athanasiu, Constantin Bărbat, Virgil I. Brăileanu, Traian Claudian, Alexandru Dimitrescu-Iaşi, C. Drăghicescu, Dumitru Fundăţeanu, H. Golopenţia, Anton Ionescu, Ion de la Brad Leonardescu, C. Petrescu, Nicolae Popovici, Aurel C. Rădulescu-Pogoneanu, I. Russo-Locusteanu, N. Scraba, G.D. Stahl, H.H. Vlădescu-Răcoasa, G. Vlădescu-Răcoasa, George Vulcănescu, Mircea Asachi, Gheorghe-Mirtil si Hloe Împărat şi proletar / Eminescu, Mihai Mureşanu, Andrei (poetul) Comarnescu, P. Anna Karenina / Tolstoi, Lev N. Mateevici, Alexei Timpul - revistă rousseauismul scriitorilor români Sadoveanu, Mihail - aprecieri critice Petrescu, Radu - aprecieri critice poemele homerice stiluri în literatură Literatura veche a României Literatură română - epoca veche Alexandru Lăpuşneanu / Negruzzi, Costache Baltagul / Sadoveanu, Mihail Cântăreaţa cheală Sorescu, Marin - universul creaţiei Vulpea liberală / Alexandrescu, Gr. Balta-Albă / Alecsandri, Vasile Dorinţa Rondelul rozelor de august literatura română de la 1848 Bacovia, G.- limbajul în opera sa Blaga, Lucian - limbajul în opera sa Coşbuc, G. - universul poetic critică literară -limbajul său O samă de cuvinte / Neculce, Ion Preda, Marin - limbajul în opera sa Rebreanu, Liviu - limbajul operei sale Caragiale, Ion Luca - limba şi stilul operei Psalm / Blaga Heliade Rădulescu, Ion - scrisori Hasdeu, Bogdan Petriceicu - spiritul enciclopedic Anul 1840 / Alexandrescu, Grigore Carte de rogacioni- Micu, Samuel Catehismul cel mare- Şincai,Gheorghe Cântarea României Clăcaşul- Bolliac, Cezar De neamul moldovenilor - Costin, Miron Din vremea lui Caragea Dumbrava roşie Elegia nobilului transilvănean / Şincai, Gh. Elementa linguae daco-romanae / Micu, S.- Şincai, Gh. Epistolă. Către Voltaire / Alexandrescu, Gr. Gerul / Alecsandri, V. Istoria Ţării Rumăneşti - Cantacuzino, Constantin Stolnicul Înşelăciunea nadejdii - Bolliac, Cezar La gura sobei La răsunet / Mureşanu, Andrei Letopiseţul Ţării Moldovei de la Aron Vodă... / Costin, Miron Literatura paşoptistă Lunca din Mirceşti / Alecsandri, V. Mihnea şi baba / Bolintineanu, Dimitrie Noaptea Sfântului Andrii / Alecsandri, Vasile Păstorul întristat / Cârlova, Vasile Pseudo-kinegeticos San-Marina / Bolintineanu, Dimitrie Serile la Mirceşti Supplex libellus valachorum teatrul folcloric Viscolul / Alecsandri, V. Coşbuc, George - aprecieri critice Sburătorul (revistă) Crăiasa din poveşti Eminescu, Mihai - teme şi motive Stănescu, Nichita - aprecieri critice Jurnalul fericirii / Steinhardt, N. Ultimile sonete închipuite ale lui Shakespeare (Sonetul CLV) / Voiculescu,V. Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte / Ispirescu, Petre Letopiseţul Ţării Moldovei până la Aron Vodă / Ureche cărturari Iacobescu, D. Macedonski, Alexandru - aprecieri critice Pavelescu, Cincinat Nouăsprezece trandafiri / Eliade, Mircea Kalustian, L. Istoriografie Micu-Klein, Samuil Mitrea Cocor / Sadoveanu, Mihail Pann, Anton - centenar mitologie romantică Teatrul modern Roată, Ion Călinescu, G. Popa, Victor-Ion Istoria ieroglifică / Cantemir, Dimitrie Ionescu, Eugen - aprecieri critice Noapte de vară / Coşbuc, George Bacovia, George - aprecieri critice Alexandrescu, Grigore - călătorul Bălcescu, Nicolae - stilul prozei Blaga, Lucian - proza Bogza, Geo - limbă şi stil Crainic, Nichifor - proza Delavrancea, Barbu Ştefănescu - proza Goga, Octavian - proza Iorga, Nicolae - proza Iosif, Ştefan Octavian - stil verbal Macedonski, Alexandru - proza Maiorescu, Titu - proza Maniu, Adrian - proza Minulescu, Ion - proza Papadat-Bengescu, Hortensia - romancier Russo, Alecu - prozator Sadoveanu, Mihail - proza Teodoreanu, Al. O. (Păstorel) - proza Teodoreanu, Al.O. - proza Vinea, Ion - proza Vlahuţă, Alexandru - proza La curţile dorului / Blaga, L. rococo pamflet Ars poetica - Arghezi pamfletul caragialesc pamfletul eseu pamfletul portret pamfletul religios românesc pamfletul satiric Urmuz - aprecieri critice Aurelian, Petre S. lamartinismul românesc Brătianu, Gheorghe Carol al II-lea Carol cel Mare Catargiu, Lascăr Elisabeta, Regina Ferdinand I Garibaldi, Giuseppe Horia (Ursu Nicola) Ionescu, Take Matei Basarab Neagoe Basarab, Domn al Ţării Româneşti oameni politici Pippidi, Dionisie M. Regina Elisabeta Regina Maria regine ale României Tătărescu, Gheorghe portrete literare bildungsromanul maiorescian Ivasiuc, Alexandru - aprecieri critice erosul rebrenian Eul poetic / Arghezi, T. realismul rebrenian Catina, I. Mitologia nordului Negri, Elena Ossian Shakespeare în literatura română O scrisoare pierdută Ranetti, G. Biografii personale Descântecul şarpelui Fata în gradina de aur Galere / Arghezi Heliade Rădulescu, Ion (1802-1872) Letopiseţul Ţării Moldovei de la zidirea lumii până la 1601 / Costin, Nicolae Manifest activist către tinerime / Vinea, Ion Numai una / Coşbuc, George Poeme cu îngeri / Voiculescu, Vasile Poemele luminii / Blaga, Lucian Specificul naţional / Călinescu texte critice Ţeposu, Radu G. Bietul Ioanide / Călinescu, George Cazacu, Boris Editura Academiei Române Hâjdeu, Alexandru Hâjdeu, Tadeu Miron, Dionisie Nicolaus Olahus Pravila de la Govora Psaltirea lui Branko Mladenovic Rosetti, Alexandru Eminescu - Maiorescu aisthesis catharsis Creangă, Ion- originalitatea creaţiei lui Negruzii, Costache Fotino, Dionisie Golescu, Alexandru G. Mălinescu, Vasile Şuţu, Nicolae Winterhalder, Enric Heliade-Rădulescu, Ion - poezia Caragiale - Poe întâlniri spiritiste Marian, Simion Florea - date biografice afacerea Dreyfuss Zodia Cancerului Preda, Marin - universul creaţiei Eminescu, Mihai - biografie Chiriţa în provincie Jocurile Daniei / Holban, Anton Ispirescu, Petre Ispirescu, Petru La lilieci / Sorescu, M. Moş Nichifor Coţcariul / Creangă Ţiganiada / Budai Deleanu, Ion Fraţii Jderi - aprecieri critice Alecsandri, Vasile - pasteluri Breban, Nicolae - aprecieri critice Caragiale, Ion Luca - temele operei Galaction, Gala - universul nuvelistic Groşan, Ioan - aprecieri critice Harap-Alb - aprecieri critice Harap-Alb -aprecieri critice istoriografia romănească - sec. XVII Neagu, Fănuş -aprecieri critice Nedelciu, Mircea - aprecieri critice Slavici şi naturalismul Husar, Alexandru Dacia literară Meşterul Manole - baladă Ionesco, Eugène Ionescu, Eugen Enigma Otiliei dreptul românesc Flobert, Gustave Amintiri din pribegie / Ghica, Ion Piuariu, Ioan Molnar Pasteluri / Alecsandri, Vasile Cuvântul liber - ziar Creangă, Ion (1837-1889) Eminescu, Mihai (1850-1889)
Vă rugăm să schimbaţi parola