Biblioteca Judeţeană Hunedoara

Lovinescu, Eugen

Subiect Tematic: Lovinescu, Eugen
Lucrări: 1 lucrari in 84 publicatii in 1 limbi
Analize şi sinteze literare pentru liceu : scriitori canonici şi opere reprezentative de: Simion, Eugen; Rogalski, Florina; Simion, Eugen; Grigor, Andrei (Text tipărit)
Anii '60-'90. Critica literară de: Lefter, Ioan Bogdan (Text tipărit)
Atitudini critice de: Niţescu, M. (Text tipărit)
Analize şi sinteze de: Negoiţescu, Ion (Text tipărit)
Amintiri despre : N. D. Cocea, G. Ibrăileanu, M. Codreanu... de: Peltz, Isac (1899-1980) (Text tipărit)
Amintiri de: Şerban, Mihail (Text tipărit)
Actualitatea clasicilor : studii de: Ornea, Zigu (Text tipărit)
Alchimia existenţei : eseuri de: Paleologu, Alexandru, scriitor (1919-2005) (Text tipărit)
Anotimpurile criticii de: Sângeorzan, Zaharia (Text tipărit)
Subiecte
critică literară Dimov, Leonid Foarţă, Şerban analize literare Chira Chiralina - Istrati, Panait Ion - Rebreanu, Liviu Ion - caracterizarea personajelor Istrati, Panait Mihăescu, Gib I. Patul lui Procust / Petrescu, Camil Petrescu, Camil Rebreanu, Liviu Sadoveanu, Mihail cinematografie amintiri Gheorghiu, Virgil Ivasiuc, Alexandru personalităţi literare Arghezi, Tudor Bilete de papagal / Arghezi, Tudor Caragiale, Mateiu I. Cartea cu jucării - Arghezi, Tudor Cimitirul Buna-Vestire - Arghezi, Tudor Ciulinii Bărăganului Craii de Curtea-Veche - Caragiale, Mateiu Donna Alba - Mihăescu, Gib Drumul ascuns - Papadat-Bengescu, Hortensia Eliade, Mircea Fecioarele despletite / Papadat-Bengescu, Hortensia Galaction, Gala Holban, Anton Icoane pe lemn - Arghezi, Tudor Ioana- Holban, A. Iorga, Nicolae Isabel şi apele diavolului - Eliade, Mircea La Medeleni / Teodoreanu La răspântie de veacuri / Galaction, Gala Logodnicul / Papadat-Bengescu, Hortensia Maitreyi / Eliade, Mircea Nuntă în cer / Eliade, Mircea Ochii Maicii Domnului / Arghezi, T. Papadat-Bengescu, Hortensia Papucii lui Mahmud / Galaction, Gala Petrescu, Cezar Rădăcini / Papadat-Bengescu, Hortensia Roxana / Galaction, Gala Tablete din ţara de Kuty / Arghezi, Tudor Teodoreanu, Ionel Zamfirescu, G. M. curente literare James, Henry romantism Breban, Nicolae Buzura, Augustin Manolescu, Nicolae Munteanu, Romul Popescu, Dumitru Radu Simion, Eugen biografii cultură şi civilizaţie Bacalaureat- limba şi literatura română estetica iluminismul structuralism interviuri critică şi istorie literară memorialistică literatura poliţistă scriitori români discursuri corespondenţă proză românească Xenopol, Alexandru D. televiziune Enescu, George Macedonski, Alexandru (1854-1920) Glossă Ionescu, Eugen - teatrul absurdului Barbu, Eugen Budai Deleanu, Ion Budai-Deleanu, Ion - 1760-1820 Cipariu, T. Kogălniceanu, Mihail literatura română veche Maiorescu, Titu Papu, Edgar Lovinescu, Monica Brad, Ion Doinaş, Ştefan-Augustin Fulga, Laurenţiu Preda, Marin Săraru, Dinu Stănescu, Nichita Bogza, Geo integralismul Roll, Ştefan Urmuz Botta, Emil Codreanu, Mihai Davila, Alexandru Stanca, Radu Aderca, Felix Adevărul - ziar Blaga, Lucian Bolintineanu, Dimitrie Bolintineanu, Dimitrie (1825-1872) Bolliac, Cezar (1813-1881) Delavrancea, Cella Dobrogeanu-Gherea, Constantin Eminescu - traducător Gherea, Ioan D. Hasdeu, Bogdan Petriceicu Ibrăileanu, Garabet Iosif, Ştefan Octavian (1875-1913) Letopiseţul Ţării Moldovei / Neculce Lovinescu, Eugen Mille, Constantin Pandrea, Petre paşoptism paşoptismul Perpessicius studii Şcoala Ardeleană Teodorescu, G. Dem. Teodorescu-Branişte, Tudor Topârceanu, George - 1886-1937 Topîrceanu, George - 1886-1937 Viaţa românească - revistă Voinescu, Alice behaviorism critica literară (despre) Petraşcu, N. Sanielevici, H. Stere, Constantin Vlahuţă, Alexandru Maniu, Adrian Brâncuşi, Constantin Agârbiceanu, Ion postmodernism analiză literară biografie Odobescu, Alexandru Nietzsche, Friedrich Wilhelm Comentarii literare istorie literară Philippide, Alexandru Einstein, Albert Andreescu - monografie cinematografie românească Femeie, iată fiul tău! / Titel, S. impresionism Ochi de urs - ecranizare Alecsandri, Vasile Russo, Alecu Alexandru cel Bun cultură Macedonski, Alexandru Rosetti, Al. eseuri de critică literară Mann, Thomas Bălăiţă, George Botta, Dan Călinescu, George Coşbuc, George eseuri Goethe, Johann Wolfgang Grigurcu, Gheorghe simbolism Vrânceanu, Dragoş Macovescu, George Alecsandri, Vasile / coresprondenţă Alexandrescu, Grigore Beniuc, Mihai Cassian, Nina Milescu, Nicolae, Spătarul Peltz, I. Peltz, Isac - 1899-1980 poezia patriotică Bacovia, George Caragiale, Ion Luca Jebeleanu, Eugen Stancu, Zaharia Caragiale, Mateiu Densusianu, Ovid Eminescu, Mihai - poezia Eminescu, Mihai - satira folclor Ghica, Ion personalităţi cercul în literatură Delavrancea, Barbu Ştefănescu Noica, Constantin francofonie Cioculescu, Şerban Cocea, N.D. Minulescu, Ion Amaru, Bogdan Dragoslav, Ion Gorovei, Artur Klopstock, sărmanul/Mihăescu, Paul I. Mihăescu, Paul I./Klopstock, sărmanul Stănoiu, Damian memorii Junimea Botez, Demostene Călugăru, Alice Hogaş, Calistrat Mironescu, I.I. Zarifopol, Paul Brăescu, Gheorghe Codreanu, M. Goga, Octavian Rosetti, Radu D. Toma, A. Tonitza Zamfirescu, Duiliu politică Molière Sadoveanu, Ion Marin Stelaru, Dimitrie Vinea, Ion estetică Eu nu strivesc corola de minuni a lumii În dulcele stil clasic / Stănescu, Nichita La steaua / Eminescu Mistreţul cu colţi de argint / Doinaş, Ştefan Augustin Odă în metru antic Scrisoarea III Timbru / Barbu, Ion Alexandru Lăpuşneanul Amintiri din copilărie / Creangă, Ion Apus de soare / Delavrancea, Barbu Ştefănescu Bacovia, G.- universul poeziei Cantemir, Dimitrie Ciocoii vechi şi noi - critică literară Concert din muzică de Bach - Papadat-Bengescu, Hortensia cronicari Eminescu - viaţa şi opera Floare albastră / Eminescu, Mihai Fraţii Jderi Iona / Sorescu, Marin În vreme de război / Caragiale, Ion Luca La ţigănci Lacustră literatura populară Luceafărul / Eminescu Noaptea de decemvrie Nunta Zamfirei / Coşbuc Originea şi dezvoltarea limbii române Paradis în destrămare Pădurea spânzuraţilor / Rebreanu, Liviu Plumb / Bacovia, George Povestea lui Harap-Alb / Creangă, Ion Psalmi / Arghezi, T. Revedere Riga Crypto şi lapona Enigel Rugăciune / Goga, Octavian Sara pe deal / Eminescu, Mihai Sărmanul Dionis / Eminescu, Mihai Scrisoarea I / Eminescu, Mihai Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război Cântec / Stănescu, Nichita Răzvan şi Vidra Gorunul Groapa / Eugen Barbu Meşterul Manole / Blaga, Lucian Răceala / Sorescu, M Epigonii Alecsandri, Iancu Asachi, Gheorghe balcanism Baltazar, Camil Barbu, Ion Bălcescu, Nicolae Boeriu, Eta Bolintineanu, Dimitrie - proza Bucuţa, Emanoil Camilar, Eusebiu Caraion, Ion Codru Drăguşan, Ion Conachi, Costache expresionismul românesc fantastic şi oniric Filimon, Nicolae Gheorghe, Ion Golescu, Dinicu Iosif, Şt. O. Ivireanu, Antim lirismul orfic modernism Naturalismul Negruzzi, Costache (Constantin) neoromantism românesc Petică, Ştefan poezia contemporană romantismul românesc sămănătorismul Săulescu, Mihail simbolismul românesc Teodorescu, Virgil Timuş, Ioan Tonegaru, Constant tradiţionalism Brătescu-Voineşti, I. Al. Călinescu, George - romancier cronicari moldoveni literatura română postbelică Pillat, Ion romanul românesc Calul - operă literară Călin (file din poveste) Cina - operă literară Ciuleandra/Rebreanu, Liviu Copacul - Barbu, Ion critic, istoric, estet critica modernă De dragoste Decor Descântec Direcţia nouă în poezia şi proza română drama stendhaliană Euridice Evocare Frunză verde de albastru / Stănescu, Nichita Grup Har / Arghezi, Tudor Isarlîc/Barbu, Ion Istoria literaturii române contemporane Izvorul nopţii - operă literară La conac Lacul / Eminescu lirica erotică Lovinescu, Eugen lumea rurală Mara / Slavici, Ioan Mă uit la flori / Arghezi, Tudor meditaţia filosofică Nuvela psihologică O, rămâi ... Pan / Blaga, Lucian Pasul dulce / Arghezi, Tudor Pax magna / Blaga, Lucian Pădureanca / Slavici, Ioan povestirea proza fantastică proza scurtă realist-psihologică Rar romanul analitic romanul estetic romanul istoric Romanul psihologic romanul realist satira politică Scântei galbene / Bacovia, George schiţe Slavici, Ioan snoava şi povestea iniţiatică sonetul elegiac Suflete tari Tablou de iarnă / Bacovia, George Vara Sfântului Mihai (8 noemvrie) Vârsta de aur a dragostei Vis de toamnă literatură comparată Alexandrescu, Sorin Anghelescu, Mircea Anii '60 Anii '70 Cazimir, Ştefan Călinescu, Matei Ciocîrlie, Livius Cornea, Paul Cristea, Valeriu critica neo-modernistă critica postbelică Critica postmodernă Critici postmodernişti criticii anilor '60 criticii anilor '70 Crohmălniceanu, Ovid S. Culcer, Dan Dimisianu, G. Dimisianu, Gabriel Dobrescu, al. eseişti Eseişti - postmodernişti eseiştii anilor '70 genul criticii Ianoşi, Ion Ierunca, Virgil Iorgulescu, Mircea Istorici literară istorici literari - anii '60 Istorici literari - postmodernişti Lovinescu, E. Marino, Adrian Martin, Mircea Mazilu, Dan Horia Moraru, Cornel Negoiţescu, Ion Negrici, Eugen Ornea, Z. Pleşu, Andrei Pop, Ion Raicu, Lucian secolul al XX-lea ( prima jumătate) Steinhardt, N. Ştefănescu, Alex. Ulici, Laurenţiu Ulici, Laureţiu Zaciu, Mircea Literatură română pamfletul politic jurnal intim proletcultism Balotă, Nicolae Baltag, Nicolae Ciopraga, Constantin critici literari Dumitrescu-Buşulenga, Zoe Ivaşcu, G. Piru, Alexandru Popa, Marian critica literară nuvela istorică Dan, Pavel folclor literar antropologie arhetip Benedict, Ruth Malinovski, Bronislaw jurnal literar Costin, Miron clasicism clasicismul în literatura română parnasianism umanism Isac, Emil Papilian, Victor Paraschivescu, Miron Radu Stamatiad, Al. T. Petrescu, Camil - poetul realismul românesc romanul contemporan Voiculescu, Vasile junimişti junimiştii Neculce, Ion Streinu, Vladimir postmodernismul creaţie artă poetică romanul realist românesc teorie literară valoare naturalism naturalismul romanul istoric românesc Ortega Y Gasset, José Unamuno, Miguel de iluminism iluminismul românesc reviste româneşti Tradiţionalism eseu Biblioteca Academiei repere critice romanul modern românesc realism Freud, Sigmund Crevedia, Nicolae Martinescu, Pericle Suchianu, D.I. În grădina Ghetsimani Jocul ielelor Lostriţa / Voiculescu Dumitrescu, Geo Dosoftei barocul basmul cult românesc poezia română modernă Echinox - grupul de la Cluj Strauss, Johann poezia eminesciană Moara cu noroc / Slavici, Ioan Petrescu, Camil - aprecieri critice elitism junimismul Pătrăşcanu, Lucreţiu Paleologu, Alexandru Mozart, Wolfgang Amadeus Rosetti, C.A. Popovici, D. Puşcariu, Sextil Constantinescu, Pompiliu analiză texte literare Tolstoi, Lev Nikolaevici Petrescu, Camil - proza Constelaţia Lirei / Andriţoiu, Al. Echinoxul nebunilor / Baconsky, A. E. ermetism Nevoia de cercuri / Dumitrescu, G. Omul cu compasul / Doinaş, Ştefan Augustin Sebastian, Mihail Joc secund Lemnaru, Oscar Flaubert, Gustave Nietzsche, Friedrich Cioran, Emil Jurnal de călătorie Călcâiul vulnerabil - Blandiana, Ana Convorbiri literare Labiş, Nicolae Lecturi infidele / Manolescu Neagu, Fănuş Orientări în literatura contemporană / Simion, E. Poezii / Botta, Emil Poezii / Vulpescu, Remus Varietăţi critice / Cioculescu, Ş. Versificaţia modernă / Streinu, V. Căprariu, Al. Iordan, Iorgu Maiorescu, Titu - jurnal Paler, Octavian Păunescu, Adrian Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie Valéry, Paul Venea o moară pe Siret eul Cel mai iubit dintre pământeni scriitori Hegel, Georg Wilhelm Friedrich antropologie culturală antropologie filosofică antropologie socială literatura română contemporană Esenin, Serghei poporanism Doinaş, Ştefan Augustin Bogdan-Duică, G. Istrate, Gheorghe Mălăncioiu, Ileana Turcea, Daniel Chaplin, Charlie Bacalaureat Alexandru, Ioan Baltag, Cezar Constantin, Ilie Hagiu, Grigore Îngerul a strigat / Neagu, Fănuş Ţepeneag, Dumitru Velea, Nicolae literatura populară română Arghezi, Tudor - arta poetică Barbu, Ion- universul poetic Blaga, Lucian- universul poetic Voiculescu, Vasile- universul poetic Acterian, Arşavir Alecsandri, Vasile - călătorii călătoria - motiv literar Călinescu, George - estetica drama romantică Hanu Ancuţei / Sadoveanu, Mihail Topârceanu, George - romancier civilizaţie industrială literatura religioasă Delavrancea, Barbu La Hanul lui Mânjoală / Caragiale, I. L. Panaitescu-Perpessicius, Dimitrie Pârvan, Vasile Sorescu, Marin Ureche, Grigore - caracterizarea lui Ştefan cel Mare În dulcele stil clasic : text / Stănescu, Nichita realismul literar românesc dramaturgia românească comentarii Blecher, Max Guga, Romulus Lăncrănjan, Ion poezia românească interbelică comedia Negri, Costache Dobrogeanu-Gherea, C. maiorescianism sămănătorism Sămănătorul - revistă Despot-Vodă Eminescu - poet naţional şi universal istoriografia romănească proza eminesciană Răscoala / Rebreanu, Liviu. Zburătorul Neamul Soimăreştilor / Sadoveanu, Mihail Vara / Coşbuc Arghezi, Tudor- universul poetic Ce mult te-am iubit/Stancu, Zaharia Descriptio Moldavae - Cantemir, Dimitrie Eliade, Mircea - viaţa şi opera Eliade, Mircea- viaţa şi opera Eminescu, Mihai despre Evocare / Stănescu, Nichita Flori de mucigai / Arghezi, Tudor Grai valah Introducţie- Kogălniceanu, Mihail Mai am un singur dor / Eminescu, Mihai Malul Siretului / Alecsandri, Vasile Mănăstirea Argeşului Moartea lui Fulger / Coşbuc, George Rebreanu, Liviu - nuvelist Rebreanu, Liviu - romancier Sadoveanu, M. - teme ale operei sadoveniene Sonetul CLXXXIII (183) Stănescu, Nichita- universul poetic Testament / Arghezi, Tudor Ţara de dincolo de negură / Sadoveanu, Mihail Voiculescu, Vasile - prozator Arghezi, Tudor - proza Baba Cloanţa / Alecsandri, V. Felea, Victor Noduri şi semne / Stănescu, Nichita semiotică etnie Caracostea, D. Rusu, Liviu Dilthey, Wilhelm dramaturgia eminesciană romanul politic românesc romanul românesc contemporan Andrei, Petre Falansterul de la Scăieni Goldmann, Lucien Madgearu, Virgil mişcarea socialistă din România Sebastian, Mihail - eseist misticism Rădulescu-Motru, Constantin comparatism stilistică Blaga, Iosif/tatal lui Lucian Blaga Blaga, Lucian - dramaturgia Caietul verde/Pillat, I. Călător din noaptea de ajun/Odeanu, Anişoara Desculţ - Stancu, Zaharia Don Athanasios / Ivasiuc, Alexandru Hronicul şi cântecul vârstelor / Blaga, Lucian Imposibila întoarcere/Preda, Marin Odeanu, Anişoara Pe Argeş în sus / Pillat, Ion Preda, Marin - personajele Stancu, Zaharia - publicistul Viaţa ca o pradă Viaţa şi moartea în cetate / Odeanu, Anişoara Visări păgâne / Pillat, Ion Voiculescu, Vasile - sonetele Zamolxe / Blaga Hyperion. Viaţa lui Eminescu / Munteanu, G. naţional şi universal în literatură Vianu despre Eminescu Sainte-Beuve cinematografia românească cultura românească Adam şi Eva / Rebreanu, Liviu Horea, Ion Igna, Vasile Nicolescu, Vasile Pituţ, Gheorghe Utan, Tiberiu Cuvinte potrivite avangardismul românesc Dragomirescu, Mihail Farago, Elena Micle, Veronica creativitate hermeneutică Albu, Florenţa Blandiana, Ana Întâmplări în irealitatea imediată / Blecher, Max Stoica, Petre Ţoiu, Constantin Axinte, Liana Bârna, Vlaicu Boccaccio, Giovanni şi structuralismul Burgess, Anthony Cojocaru, Dragoş Concursul/film regizat de Piţa Dali, Salvador de Retz, Cardinalul George, Sergiu Al. Girardoux, Jean Grigorescu, Nicolae Heidegger, Martin şi arta Keaton, Buster Lincon Magritte, René Metroul din New-York Nistor, Virgil Noica, Constantin/1909-1987 Olteanu, Ioanichie Păduraru, Neculai - sculptor Pillat, Monica Piţa, Dan - regizor Proust, Marcel - James, Henry Romains, Jules Sadoveanu - Paleologu Sadoveanu - Raicu Shaw, George Bernard Stăniloae, Lidia Stoiciu, Liviu Ioan Şora, Mihail Tolkien, J.R.R. Tudor Anton, Eugenia religie - formă a culturii Heidegger, Martin Petrescu, Radu Comarnescu, Petru Papahagi, Marian Vasilescu-Valjean, Ion Alexandru Coandă, Henri Baranga, Aurel cultură şi politică antropolgie fizică antropologie cognitivă antropologie economică antropologie feministă antropologie juridică antropologie lingvistică antropologie politică antropologie urbană Berdiaev, Alexandrovici Nicolai Boas, Franz Burnett, Taylor Edward Cassirer, Ernst civilizaţie informaţională civilizaţie postindustrial decadenţă culturală educaţie permanentă elită filosofie a culturii Florian, Mircea Frazer, James Frobenius, Leo globalizare culturală incultură industrie culturală Ionescu, Nae Jaspers, Karl kitsch Kluckhon, Clyde Kroeber, Alfred Louis mass-media McLuhan, Marshall Mead, Margaret Mehedinţi, Simion Moles, Abraham A. Negulescu, Petre P. omogenizare culturală Rasă şi cultură Roşca, D.D. Sapir, Edward Şcoala de la Frankfurt Toynbee, Arnold Weber, Max White, Leslie Blaga, Lucian - universul poetic Crainic, Nichifor Leoaică tânără, iubirea / Stănescu, Nichita eminescianism estetică literară umanismul simbolism - literatură Nedelciu, Mircea sincronism şi protocronism Chendi, Ilarie critici Sin, Mihai Andriţoiu, Alexandru Anghel, Paul Eminescu, Mihai - publicistul retorică genuri şi specii literare Rău, Aurel biografii de personalităţi Alexandru Lăpuşneanul - caracterizarea personajelor Craii de Curtea-Veche-caracterizarea personajelor Enigma Otiliei - caracterizarea personajelor Iona - caracterizarea personajelor Dostoievski, Feodor Mihailovici Pământul deocamdată / Păunescu, Adrian Ureche, Grigore umanismul românesc pamfletul publicistic pamfletul arghezian Speranţia, Eugeniu Popescu, Tudor Sârbu, Ion D. Eminescu - metafora mării Caragiale, Ion Luca - universul creaţiei Eminescu - Arghezi poezia românească - istoric şi evoluţie scriitori români portrete si analize literare Şora, Mariana Mioriţa Premiul Nobel pentru Literatură Melancolie / Eminescu, Mihai Şarpele / Eliade, M. Naturalismul românesc Bălan, Ion Dodu Cel mai iubit dintre pământeni - caracterizarea personajelor literatura interbelică Arghezi, Tudor- viaţa şi opera Călinescu, G. - profesor Călinescu, George - viaţa şi opera Colocviile "Luceafărului" Constantin Cantemir, voievod al Moldovei Costin, Miron - asasinat sau execuţie Costin, Miron - Constantin Cantemir Critice/Lovinescu, Eugen Duţu, Alexandru - critic literar literatura română în Renaştere Lovinescu, Eugen - polemici protocronism şi sincronism relaţiile româno-polone/Ţara Moldovei Sincronism european şi cultură critică românească / Bădescu, Ilie valori literare junimiste călătoria Hesse, Herman Mendes, Murilo Pessoa, Fernando Ungaretti, Giuseppe Vianu, Tudor - poezia Stamati, Costache Teodoreanu, Al. O. (Păstorel) Teodoreanu, Păstorel Panu, G. Petrovici, Ion Dănilă Prepeleac Murnu, George Făt-Frumos din lacrimă Toamna / Goga, Octavian avangardism Alecsandri, Vasile (1890-1990) Suflete moarte Letopisetul Ţării Moldovei / Ureche, Grigore literatura română interbelică preromantismul românesc Moara lui Călifar / Galaction, Gala proustianism Macedonski, Al. Moromeţii romanul psihologic românesc Böll, Heinrich Şeicaru, Pamfil Modernismul- curent literar Gogol istoria literaturii române istoria stilisticii neoretorică Cordovanii - Lăncrănjan, Ion Întâlnirea din pământuri / Preda, Marin Scrinul negru / Călinescu, George literatura epistolară Împărat şi proletar / Eminescu, Mihai Barthes, Roland Călinescu - Lovinescu Comarnescu, P. Revista critică Mateevici, Alexei Timpul - revistă Don Juan rousseauismul scriitorilor români Adameşteanu, Gabriela Păsările / Ivasiuc, Al. Regman, Cornel Manea, Norman Coşbuc, G.- viaţa şi opera 11 elegii / Stănescu, Nichita Desculţ Şuluţiu, Octav figuri de stil Proză românească interbelică Sadoveanu, Mihail- viaţa şi opera Vocile nopţii / Buzura, A Alexandru Lăpuşneanu Atât de fragedă / Eminescu, Mihai Către Galateea Cântecul spicelor / Blaga, Lucian Chiriţa în Iaşi Coborârea apelor/ Eminescu, Mihai concepte operaţionale-teoria lit. Din ceas, dedus Izvorul nopţii Jignire / Arghezi, T. Kir Ianulea O adunare liniştită / Preda, Marin Poezia / Stănescu, Nichita Poveste sentimentală / Stănescu, Nichita Râsu' plânsu' / Stănescu, N. romanul mitic românesc romanul social românesc romanul tradiţional românesc Aci sosi pe vremuri Alexandru Lăpuşneanu / Negruzzi, Costache Baltagul / Sadoveanu, Mihail Dincolo de nisipuri / Neagu, Fănuş Vizita / Caragiale, Ion Luca Gorunul / Blaga, Lucian Miezul iernei / Alecsandri, Vasile Adam şi Eva/ Arghezi, T. Cântăreaţa cheală Ciocnirea/Cărtărescu, Mircea Echer / Sorescu, M. Femeia în roşu / Nedelciu, Mircea Georgica a IV-a / Cărtărescu, M. Lecţia despre cub / Stănescu, N. Levantul / Cărtărescu, M. Mânioasa / Coşbuc George Neomodernismul- curent literar Ora fântânilor / Vinea, Ion Oul dogmatic / Barbu, Ion Poveste / Sorescu, Marin romantismul în literatură Sorescu, Marin - universul creaţiei Barbu, Ion- viaţa şi opera Blaga, Lucian- viaţa si opera Goga, Octavian- viaţa şi opera Balta-Albă / Alecsandri, Vasile Dorinţa Rondelul rozelor de august Cioculescu, Şerban - opera Cioran, Emil - viaţa şi opera CLXXXIII/ Voiculescu, Vasile dramaturgia lui Eminescu dramaturgia română interbelică Literatorul - revistă literatura română de la 1848 Noica, Constantin - viaţa şi opera Noica, Constantin- viaţa şi opera poezia lui Eminescu poezia română interbelică proza lui Eminescu Ralea, Mihai - viaţa şi opera Streinu, Vladimir - opera Vianu, Tudor - opera O samă de cuvinte / Neculce, Ion Daţi-mi un trup voi, munţilor Psalm / Blaga Heliade Rădulescu, Ion - scrisori Dumitriu, Petru Sburătorul (revistă) Crăiasa din poveşti Ultimile sonete închipuite ale lui Shakespeare (Sonetul CLV) / Voiculescu,V. Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte / Ispirescu, Petre Cârdu, Petru Subiecte- Bacalaureat romanul psihologic Blaga, Lucian - teatru Pavelescu, Cincinat Nouăsprezece trandafiri / Eliade, Mircea Kalustian, L. Negruzzi, Iacob Memorii / Lovinescu, Eugen Nunta Domniţei Ruxandra / Sadoveanu, Mihail Trecut-au anii / Eminescu, Mihai lirica socială romanul pshihologic Teatrul modern comedia lirică Călinescu, G. Pădurea nebună / Stancu, Zaharia Popa, Victor-Ion Cruceanu, Mihail Olăreanu, Costache Friguri / Preda, M. Istoria ieroglifică / Cantemir, Dimitrie literatura S.F. Jocul de-a stelele / Rău, Aurel teatrul poetic românesc nuvela socială Pillat, Ion - poezia Rebreanu, Liviu - "Ion" 8 povestiri / Velea, Nicolae Arta criticului / Lovinescu, Eugen Aventuri lirice / Dumitrescu, Geo Cadenţe/Arghezi Cântece împotriva morţii / Jebeleanu, Eugen Coloană în amiază/Horea, Ion Cu faruri aprinse/Beniuc, Mihai Disciplina harfei / Cassian Jurnal / Vianu Lauda lucrurilor / Călinescu Mă uit în ochii copiilor / Brad, Ion Poeme noi / Arghezi, Tudor Poezii / Philippide, Al. Silabe / Arghezi Versuri / Utan, Tiberiu Desculţ - Stancu, Z. Primele iubiri / Labiş, Nicolae suprarealismul românesc rococo Stolnicu, Simion Versuri / Minulescu, I. neoromantism pamflet Ars poetica - Arghezi pamfletul caragialesc pamfletul eseu pamfletul portret pamfletul religios românesc pamfletul satiric Anii de ucenicie / Sadoveanu, Mihail Locul unde nu s-a întâmplat nimic Măria-sa Puiul pădurii / Sadoveanu, Mihail Paştele blajinilor / Sadoveanu, Mihail Viaţa lui Ştefan cel Mare / Sadoveanu, M. Ionescu, Radu portrete literare bildungsromanul maiorescian Sonete / Voiculescu, V. Alexandrescu, Dimitrie Cantacuzino, Matei Găvănescu, I. Lecca, Haralamb Strurza, Dimitrie psihologia literaturii Flacăra - revistă erosul rebrenian Eul poetic / Arghezi, T. realismul rebrenian Brătescu-Voineşti, I.Al. Carmen-Sylva Poezia populară Iepurele şchiop - Popescu, D.R. Banciu, Paul Eugen Romanul contemporan antiproustianism Discobolul - revistă Domnişoara Cristina Femeia în faţa oglinzii Lydda / Zamfirescu, D. Pânza de paianjen / Serghi, Cella romanul-eseu Moartea lui Orfeu / Fulga, Laurenţiu Prins / Popescu, Petru poezia religioasă Sburătorul - cenaclu Voronca, Ilarie O scrisoare pierdută Cotruş, Ovidiu Enescu, Radu Got, Petre Descântecul şarpelui Fata în gradina de aur Galere / Arghezi Heliade Rădulescu, Ion (1802-1872) Letopiseţul Ţării Moldovei de la zidirea lumii până la 1601 / Costin, Nicolae Manifest activist către tinerime / Vinea, Ion Numai una / Coşbuc, George Poeme cu îngeri / Voiculescu, Vasile Poemele luminii / Blaga, Lucian Specificul naţional / Călinescu texte critice Ţeposu, Radu G. Bietul Ioanide / Călinescu, George Arghezi, Tudor / satira Petrescu, Camil - viaţa Plantaţii / Tonegaru, Constant literatură română interbelică Tzara Alecsandri, Vasile - Caragiale, I. L. comedia tragică drama de idei drama istorică romantică feeria lirica filozofică lirica patriotică lirica peisagistă nuvela fantastică nuvela naturalistă nuvela romantică poezia lirică românească romanul fantastic romanul liric romanul simbolic Sadoveanu, Mihai - romanele sale Beneş, V. romanitism Alter ego / Doinaş, Ştefan Augustin Ambitus / Cassian, Nina Athanor / Naum, Gellu Campanii/Ungheanu, M. Cântec şoptit / Stancu, Zaharia Cârtiţa şi aproapele/Caraion, I. Coborând/Georgescu, Paul Coline cu demoni/Constantin, Ilie Coloane/Stelaru, Dimitrie Din luminile veacului / Papu, E. Eugen Lovinescu, scepticul mântuit / Simion, E. Elegie pentru floarea secerată / Jebeleanu, E. Eseuri critice / Călinescu, M. Fântâna somnambulă / Păunescu, A. Feţele lui Ianus / Papu, E. Iarba bărbaţilor/Bănulescu, Ştefan Interpretări critice/Cristea, Valeriu Intrarea în Castel/Damian, S. Însemnări critice / Negoiţescu, Ioan Laus Ptolemaei / Stănescu, N. Lupta cu inerţia / Labiş, N. Mai mult ca plânsul / Gheorghe, I. Marele Alpha / George, Al. Monada / Baltag, C. Norii / Buzea, C. Ochiul neantului / Pituţ, Gh. Orologiu / Stoica, Petre Poeme / Ivănescu, Mircea Povestiri de dragoste / Stancu, Z. Prozatori de azi / Dimisianu, G. Sala nervilor / Buzea, Constanţa Scrisorile esenţiale / Gheorghe, Ion Simple întâmplări cu sensul la urmă / George, Al. Spiritul şi litera / Paleologu, Al. Teatru / Mazilu, Teodor Tristele / Paraschivescu, Miron Radu Tuşiţi / Sorescu, Marin Vârstele tinereţii / Georgescu, Paul Versuri / Dimov, L. Şi dacă... Gáldi, Ladislau Divanul...-Cantemir, Dimitrie Mavrocordat, C. Conachi şi Eminescu Piru, Dionisie Eminescu - Veronica Micle Mavrocordat, Constantin Cartojan, N. romanul ermetic Teodoreanu, Al. O. (Păstorel) / poezia Marea - metaforă Teodoreanu, Al.O. / poezia Holban, Anton - dramaturg Casa domnului Alcibiade Nişte ţărani / Săraru, Dinu Borbély, Ştefan Petrescu, Dan - scriitor România literară - şcoala bucureşteană Târlea, Cătălin comentarii literare- bacalaureat Zodia Cancerului Blecher, M. - proza jurnalul - specie literară Rebreanu, Liviu - proza Stere, Constantin - proza Topârceanu, George - proza Voiculescu, Vasile - nuvela Sagan, Françoise critici eminescieni generaţia '80 Optzecişti Ţuculescu, Radu Elytis, Odisseas Simfonia Napoleon / Burgess, Anthony valsul imperial/Strauss Prefeţe romanul comic Svevo Jouvenel, Bertrand de Rusoaica / Mihăiescu, Gib I. Chiriţa în provincie Acterian, Jeni corespondenţa maioresciană jurnalul romantic Maiorescu, Titu/corespondenţă Cornu, Aurora francofilie Galaction, Gala - jurnalul Maiorescu, Titu - ministru Marti, José poezia după 1990 politica literaturii relativism estetic romancieri români Jocurile Daniei / Holban, Anton O moarte care nu dovedeşte nimic / Holban, Anton Baciu, Ştefan Literatura Transilvaniei Tohăneanu, G. I. Iarna - Alecsandri, Vasile Ţiganiada / Budai Deleanu, Ion D-l Goe Dacia literară Meşterul Manole - baladă Karnabatt, D. Ionesco, Eugène Ionescu, Eugen Enigma Otiliei Horomea, Dragomir Papilian, Alexandru Vulpescu, Ileana Nisipeanu, Constantin Scarlat, Th. Stănescu, Ştefan Voican, Felix Intrusul/Preda, Marin Academia bârlădeană - 1916 Alexandrescu-Tololoi, D. Busuioceanu, Alexandru A. Cotruş, Aron Cătana Hefter, Alfred Iov, Dimitrie Isopescu, Claudiu Păltânea, Pompiliu Popa-Liseanu, Gheorghe Rădulescu-Archibald, Ghiţă 3 şi cu Rezeda 4 / Minulescu, Ion - critică literară Cetiţi-le noaptea/Minulescu, Ion Cu voi/Bacovia, George De vorbă cu mine însumi / Minulescu, I. Poezii / Goga, Octavian Roşu, galben şi albastru / Minulescu, I. Stanţe burgheze / Bacovia, G. Titu Maiorescu / Lovinescu, Eugen Piuariu, Ioan Molnar Pasteluri / Alecsandri, Vasile critica formei critici impresionişti critici sămănătorişti Hétrat, Boniface Cuvântul liber - ziar Lirică română Poezie românească Adela / Ibrăileanu, Garabet Creangă, Ion (1837-1889) Eminescu, Mihai (1850-1889)
Vă rugăm să schimbaţi parola