Biblioteca Judeţeană Hunedoara

paşoptism

Subiect Tematic: paşoptism
Lucrări: 47 lucrari in 47 publicatii in 1 limbi
Eminescu şi mutaţiile poeziei româneşti de: Petrescu, Ioana Em. (1941-1990) (Text tipărit)
Analize şi sinteze de: Negoiţescu, Ion (Text tipărit)
Gîndirea românească în epoca paşoptistă. Vol. 1 de: Cornea, Paul; Zamfir, Mihai (Text tipărit)
Alte menţiuni de istoriografie literară şi folclor : 1958-1960. Vol. 2 de: Perpessicius, critic și istoric literar (1891-1971) (Text tipărit)
Actualitatea clasicilor : studii de: Ornea, Zigu (Text tipărit)
Subiecte
Cantemir, Dimitrie, domn al Moldovei Istoria României critică literară analize literare Ion - Rebreanu, Liviu Ion - caracterizarea personajelor Istrati, Panait Mihăescu, Gib I. Patul lui Procust / Petrescu, Camil Petrescu, Camil Rebreanu, Liviu Sadoveanu, Mihail Arghezi, Tudor Caragiale, Mateiu I. Eliade, Mircea Galaction, Gala Holban, Anton Iorga, Nicolae Maitreyi / Eliade, Mircea Papadat-Bengescu, Hortensia Petrescu, Cezar Zamfirescu, G. M. curente literare romantism Whitman, Walt istorie Unirea Principatelor Române Buzura, Augustin cultură şi civilizaţie iluminismul Renaşterea critică şi istorie literară folclor românesc scriitori români 1848 Revoluţia de la 1848 corespondenţă intelectualitatea românească Unirea din 1918 Xenopol, Alexandru D. Macedonski, Alexandru (1854-1920) Caragiale, Ion Luca - aprecieri critice Glossă Budai Deleanu, Ion Budai-Deleanu, Ion - 1760-1820 Călinescu, George - aprecieri critice Kogălniceanu, Mihail literatura română veche Maiorescu, Titu Papu, Edgar Sorescu, Marin - aprecieri critice Dragomir, Mihu Fulga, Laurenţiu Preda, Marin Stănescu, Nichita Urmuz Brătianu, Ion C. Botta, Emil Davila, Alexandru Aderca, Felix Adevărul - ziar Blaga, Lucian Bolintineanu, Dimitrie Bolintineanu, Dimitrie (1825-1872) Bolliac, Cezar (1813-1881) Delavrancea, Cella Dobrogeanu-Gherea, Constantin Eminescu - traducător Gherea, Ioan D. Hasdeu, Bogdan Petriceicu Ibrăileanu, Garabet Iosif, Ştefan Octavian (1875-1913) Letopiseţul Ţării Moldovei / Neculce Lovinescu, Eugen Mille, Constantin Pandrea, Petre paşoptism paşoptismul Perpessicius studii Şcoala Ardeleană Teodorescu, G. Dem. Teodorescu-Branişte, Tudor Topârceanu, George - 1886-1937 Topîrceanu, George - 1886-1937 Viaţa românească - revistă Voinescu, Alice critica literară (despre) Maiorescu, Titu - critica Socialismul în artă / Bacalbaşa Stere, Constantin Vlahuţă, Alexandru Marea Unire postmodernism analiză literară biografie Odobescu, Alexandru Răscoala lui Horea Războiul în literatura interbelică istorie literară Philippide, Alexandru Alecsandri, Vasile Russo, Alecu Russo, Alecu - aprecieri critice Macedonski, Alexandru Călinescu, George Coşbuc, George eseuri simbolism Blaga, Lucian - aprecieri critice Goga, Octavian - aprecieri critice Rebreanu, Liviu - aprecieri critice Uricaru, Eugen Alexandrescu, Grigore Beniuc, Mihai Herzen, A.I. istoriografie poezia patriotică Setea / Popovici, Titus Bacovia, George Baudelaire, Charles Bănuţă, Ion Bielinski Bucureşti - cântare oraşului Caragiale, Ion Luca Caragiale, Ion Luca - cronicar dramatic Caragiale, Ion Luca - proza Cioflec, Romulus cronicari munteni Demetrescu-Pan, George Eminescu, Mihai - cronicar dramatic folclor transilvănean Jebeleanu, Eugen Lăzăreanu, Barbu literatura Unirii Stancu, Zaharia Vlasiu, Ion Anghel, Dimitrie Caragiale, Mateiu Densusianu, Ovid Eminescu, Mihai - poezia Ghica, Ion Delavrancea, Barbu Ştefănescu Noica, Constantin Minulescu, Ion Junimea Botez, Demostene Hogaş, Calistrat polemică Rosetti, Radu Zarifopol, Paul Goga, Octavian Zamfirescu, Duiliu Vinea, Ion Eu nu strivesc corola de minuni a lumii În dulcele stil clasic / Stănescu, Nichita Mistreţul cu colţi de argint / Doinaş, Ştefan Augustin Odă în metru antic Scrisoarea III Amintiri din copilărie / Creangă, Ion Bacovia, G.- universul poeziei Ciocoii vechi şi noi - critică literară Concert din muzică de Bach - Papadat-Bengescu, Hortensia cronicari Eminescu - viaţa şi opera Floare albastră / Eminescu, Mihai Fraţii Jderi Iona / Sorescu, Marin În vreme de război / Caragiale, Ion Luca La ţigănci Lacustră literatura populară Luceafărul / Eminescu Macedonski, Al. - simbolismul românesc Noaptea de decemvrie Originea şi dezvoltarea limbii române Paradis în destrămare Pădurea spânzuraţilor / Rebreanu, Liviu Plumb / Bacovia, George Povestea lui Harap-Alb / Creangă, Ion Psalmi / Arghezi, T. Revedere Riga Crypto şi lapona Enigel Rugăciune / Goga, Octavian Sara pe deal / Eminescu, Mihai Sărmanul Dionis / Eminescu, Mihai Scrisoarea I / Eminescu, Mihai Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război Cântec / Stănescu, Nichita Meşterul Manole / Blaga, Lucian Alecsandri, Iancu Asachi, Gheorghe balcanism Baltazar, Camil Barbu, Ion Bălcescu, Nicolae Boeriu, Eta Bolintineanu, Dimitrie - proza Bucuţa, Emanoil Camilar, Eusebiu Caraion, Ion Codru Drăguşan, Ion Conachi, Costache expresionismul românesc fantastic şi oniric Filimon, Nicolae Gheorghe, Ion Golescu, Dinicu Iosif, Şt. O. Ivireanu, Antim lirismul orfic modernism Naturalismul Negruzzi, Costache (Constantin) neoromantism românesc Petică, Ştefan poezia contemporană romantismul românesc sămănătorismul Săulescu, Mihail simbolismul românesc Teodorescu, Virgil Timuş, Ioan Tonegaru, Constant tradiţionalism Eminescu, Mihai - proza literatura română postbelică Pillat, Ion romanul românesc Mara / Slavici, Ioan Slavici, Ioan literatură comparată romanul Mureşanu, Andrei Ulici, Laurenţiu proletcultism Balotă, Nicolae critici literari Piru, Alexandru critica literară nuvela istorică literatura română antologie literară poezie Presa românească Costin, Miron patriotism clasicism clasicismul în literatura română mimesis parnasianism Enăşescu, Artur Gândirea - revistă Voiculescu, Vasile Arghezi, Tudor - aprecieri critice globalizare junimişti junimiştii Streinu, Vladimir postmodernismul teorie literară Eminescu dramaturgia Ideologie literatura sec. XIX iluminism natura reviste româneşti Tradiţionalism eseu realism Agopian, Ştefan Avram Iancu În grădina Ghetsimani Lostriţa / Voiculescu Dumitrescu, Geo baroc Dosoftei Shakespeare, William Biblioteca pentru toţi Moara cu noroc / Slavici, Ioan Petrescu, Camil - aprecieri critice colectivism conservatori contemporani elitism etosul românesc individualism junimismul liberalism Pătrăşcanu, Lucreţiu socialişti Rosetti, C.A. Costa-Foru, C. G. Popovici, D. Slavici, Ioan - aprecieri critice Constantinescu, Pompiliu Rolland, Romain poezia românească contemporană Densusianu, Ovid - critic literar Sebastian, Mihail Cioran, Emil Labiş, Nicolae Neagu, Fănuş Ardeleanu, Virgil literatura comparată Cel mai iubit dintre pământeni Scriitori români literatura română contemporană poporanism teoria literară Boliac, Cezar poezia romantică relaţii culturale franco-române romantism literar românesc comunistul - erou literar literatura populară română Barbu, Ion- universul poetic Blaga, Lucian- universul poetic Goga, Octavian - poezia Voiculescu, Vasile- universul poetic Golescu, Iordache Sorescu, Marin Contemporanul - revistă Heliade-Rădulescu, Ion - critic literar literatura contemporană poezia românească proza contemporană realismul literar românesc Uricariu, Doina clasicii literaturii române literatura română modernă dramaturgia românească Caragiale, Ion Luca - teatrul Blecher, Max Sămănătorul - revistă istoriografia romănească Răscoala / Rebreanu, Liviu. Arghezi, Tudor- universul poetic Eliade, Mircea - viaţa şi opera Eliade, Mircea- viaţa şi opera Eminescu, Mihai despre Flori de mucigai / Arghezi, Tudor Malul Siretului / Alecsandri, Vasile Stănescu, Nichita- universul poetic Testament / Arghezi, Tudor Ţara de dincolo de negură / Sadoveanu, Mihail critica literară românească avangarda literară Barbu, Ion - aprecieri critice Biberi, Ion Blaga, Lucian - individ şi cosmos Caracostea, D. Caragiale, Ion Luca - spiritul critic Cioculescu, Şerban - receptare critică Constantinescu, Pompiliu - critic critica literară democratică Dragomirescu, Mihail - critic Ibrăileanu, Garabet - critic Iorga, Nicolae şi "Sămănătorul" revista Lovinescu, Eugen - critica subiectivă Pârvan, Vasile - teoretian al culturii Rădulescu-Motru, Constantin - teoretician al culturii reviste literare interbelice Rusu, Liviu Tivale, Ion - critic Vianu, Tudor - aprecieri critice poezia Zeletin, Ştefan conservatorism militantism social stilistică conştiinţa socialistă Blaga, Lucian - dramaturgia Desculţ - Stancu, Zaharia Viaţa ca o pradă Cantemir, Dimitrie - aprecieri critice eseul Alecsandri, Vasile - teatrul Eminescu - Shakespeare Iorga, Nicolae- corespondenţa Farago, Elena Gyr, Radu învăţământ liceal istoria literară curente de gândire Petöfi Sándor Şăineanu, Lazăr Mehedinţi, Simion Negulescu, Petre P. Blaga, Lucian - universul poetic Crainic, Nichifor Leoaică tânără, iubirea / Stănescu, Nichita limba română literară umanismul simbolism - literatură Bărnuţiu, Simion Lazăr, Gheorghe Vlad, Alexandru genuri şi specii literare Alexandru Lăpuşneanul - caracterizarea personajelor Enigma Otiliei - caracterizarea personajelor Iona - caracterizarea personajelor Pământul deocamdată / Păunescu, Adrian Cârlova, Vasile (1809-1831) umanismul românesc Popescu, Dumitru Radu - aprecieri critice Maiorescu, Titu - estetica Unirea dramaturgia contemporană Caragiale, Ion Luca - universul creaţiei scriitori români portrete si analize literare Moceanu, Ovidiu Mioriţa Premiul Nobel pentru Literatură militantism artistic Cel mai iubit dintre pământeni - caracterizarea personajelor literatura interbelică Arghezi, Tudor- viaţa şi opera Moldovan, Ioan Diamant, Teodor Djuvara, Mircea simbolismul Baronzi, George Stamati, Costache satira în versuri La Fontaine, Jean de Alecsandri, Vasile (1890-1990) La Fontaine formarea limbii române literatura română interbelică Moromeţii Antoniade, Constantin Berza, Mihai Branişte, Valeriu Gaster, M. Istoria românilor din Dacia traiană - Xenopol, A.D. literatura românească interbelică Neniţescu, Ştefan publicistica eminesciană Böll, Heinrich Militaru, Vasile shakespereologia Modernismul- curent literar Carp, P.P. latinitate Alecsandri, Vasile - referinţe critice Heliade-Rădulescu, Ion - referinţe critice literatura paşoptistă Bariţiu, G. Drăghicescu, Dumitru romanul sec. al XIX Asachi, Gheorghe-Mirtil si Hloe Papadat-Bengescu, Hortensia - aprecieri critice Coşbuc, G.- viaţa şi opera Demonul în opera eminesciană Desculţ Mistral, Frederic poemele homerice figuri de stil Proză românească interbelică Sadoveanu, Mihail- viaţa şi opera Către Galateea Cântecul spicelor / Blaga, Lucian Poveste sentimentală / Stănescu, Nichita Aci sosi pe vremuri Alexandru Lăpuşneanu / Negruzzi, Costache Baltagul / Sadoveanu, Mihail Gorunul / Blaga, Lucian Adam şi Eva/ Arghezi, T. Cântăreaţa cheală Ciocnirea/Cărtărescu, Mircea Echer / Sorescu, M. Femeia în roşu / Nedelciu, Mircea Georgica a IV-a / Cărtărescu, M. Lecţia despre cub / Stănescu, N. Levantul / Cărtărescu, M. Mânioasa / Coşbuc George Neomodernismul- curent literar Ora fântânilor / Vinea, Ion Oul dogmatic / Barbu, Ion Poveste / Sorescu, Marin romantismul în literatură Sorescu, Marin - universul creaţiei Barbu, Ion- viaţa şi opera Blaga, Lucian- viaţa si opera Goga, Octavian- viaţa şi opera Dorinţa Cioculescu, Şerban - opera Cioran, Emil - viaţa şi opera CLXXXIII/ Voiculescu, Vasile dramaturgia lui Eminescu dramaturgia română interbelică Literatorul - revistă literatura română de la 1848 Noica, Constantin - viaţa şi opera Noica, Constantin- viaţa şi opera poezia lui Eminescu poezia română interbelică proza lui Eminescu Ralea, Mihai - viaţa şi opera Streinu, Vladimir - opera Vianu, Tudor - opera O samă de cuvinte / Neculce, Ion analiză semantică Coşbuc, George - aprecieri critice Patria română Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte / Ispirescu, Petre generaţia paşoptistă romanul psihologic Macedonski, Alexandru - aprecieri critice Bălcescu, Nicolae - biografie Pumnul, Aron Stoika, Constantin Titus tiparniţa Unirea Ţărilor Române oraşul în proza secolului XX Goma, Paul Istoriografie Micu-Klein, Samuil Mitrea Cocor / Sadoveanu, Mihail Pann, Anton - centenar curente literară Sămănătorism artă Ştefan cel Mare - în lit. română Răscoala lui Tudor Vladimirescu Popa, Victor-Ion Moartea lui Ipu / Popovici, Titus Antologii Ionescu, Eugen - aprecieri critice 1907 / Arghezi, Tudor Aurelian, Petre S. note biografice Ionescu, Take Tătărescu, Gheorghe Rotaru, Ion Intelectualul la Camil Petrescu Iepurele şchiop - Popescu, D.R. Shakespeare în literatura română O scrisoare pierdută Heliade Rădulescu, Ion (1802-1872) opera shakespeariană drama istorică romantică nuvela romantică avarul - motiv literar comedia - interbelică critica literară interbelică Dobrogeanu Gherea - Maiorescu - polemică Gherea - Maiorescu - polemică mitul prometeic în lit. română motivul cosmic personajul colectiv proza paşoptistă Sadoveanu, Mihail - natura aisthesis catharsis Arta şi socialismul / Cocea, N. D. Artiştii-cetăţeni / Dobrogeanu-Gherea, Constantin Cărturari şi popor/Agârbiceanu, Ioan Cărţi pentru popor/Vlahuţă Către scriitorii români/Bolliac Către Vasile Alecsandri/Bălcescu Către Vlahuţă/Caragiale, I.L. Ce e scriitorul/Călinescu Datoria artei / Ionescu-Rion, Raicu Falimentul poeziei de azi / Jebeleanu Împotriva clevetitorilor/Iorga, N. Libertatea de creaţie / Paraschivescu, Miron Radu literatura militantă Lupta literară / Delavrancea, Barbu Ştefănescu militantism paşoptist Militantismul artistic / Ralea Noi şi voi / Hasdeu, B.P. O lume nouă / Galaction patos creator Păstraţi lumina / Goga, Octavian Pentru eliberarea maselor / Sahia, Alexandru Prefaţa la Vol. Opere complete- fragmente / Alecsandri, Vasile Prefaţă la Letopiseţele Ţării Moldovei / Kogălniceanu Românul şi poezia lui / Mureşanu, Andrei Scriitor şi popor /Nagy István Socialismul literar specific literar Ţăranul în literatura română / Ibrăileanu, Garabet Uniţi / Coşbuc, G. educaţia socială Bădescu, Horia Golescu, Alexandru G. Casa domnului Alcibiade Nişte ţărani / Săraru, Dinu Mişcarea Felibrilor Cântecul gintei latine / Alecsandri, Vasile Ghica, Ion - referinţe critice Catargiu, Barbu Agora - revistă Cistelecan, Al. Dragolea, Mihai Fanache, V. generaţia '80 Indrieş, Alexandra Martinescu, Victor Valeriu - Dumitrescu, Geo/corespondenţă Optzecişti Petrescu, Ioana Em. Romanul paşoptist Ţuculescu, Radu Zanc, Grigore Duca, Ion G. Sturdza, Dimitrie A. Marghiloman, Al. critica Argetoianu, Constantin Brătianu, Dumitru C. Brătianu, Mircea Duca, Ion. I. C. Golescu, Ştefan Bacalaureat 2009 basmul cult neomodernism nuvela modernistă Ţiganiada / Budai Deleanu, Ion Monastirea Argeşului Husar, Alexandru Dacia literară Meşterul Manole - baladă Enigma Otiliei discurs istoric limbaj istoric Cuvântul liber - ziar Lirică română Poezie românească Creangă, Ion (1837-1889) Lingvistică diacronică Eminescu, Mihai (1850-1889)
Vă rugăm să schimbaţi parola