Biblioteca Judeţeană Hunedoara

analiză literară

Subiect Tematic: analiză literară
Lucrări: 144 lucrari in 142 publicatii in 3 limbi
A.I. Odobescu de: Păcurariu, Dimitrie (Text tipărit)
Calea de acces de: Raicu, Lucian (Text tipărit)
Analize şi sinteze critice de: Piru, Alexandru (Text tipărit)
Alte menţiuni de istoriografie literară şi folclor : 1958-1960. Vol. 2 de: Perpessicius, critic și istoric literar (1891-1971) (Text tipărit)
Alte menţiuni de istoriografie literară şi folclor : 1963-1967. Vol. 3 de: Perpessicius, critic și istoric literar (1891-1971) (Text tipărit)
Colocvial de: Regman, Cornel (Text tipărit)
Alte menţiuni de istoriografie literară şi folclor : 1957-1960. Vol. 1 de: Perpessicius, critic și istoric literar (1891-1971) (Text tipărit)
12 prozatori interbelici de: Perpessicius, critic și istoric literar (1891-1971) (Text tipărit)
Aspecte şi interferenţe iluministe de: Popa, Mircea (Text tipărit)
Cezar Boliac de: Papadima, Ovidiu (Text tipărit)
Subiecte
literatura franceză Cantemir, Dimitrie, domn al Moldovei piese de teatru critică literară Dimov, Leonid Ion - Rebreanu, Liviu Ion - caracterizarea personajelor Istrati, Panait La Grandiflora / Mihăescu, Gib I. Mihăescu, Gib I. Patul lui Procust / Petrescu, Camil Petrescu, Camil Rebreanu, Liviu Sadoveanu, Mihail literatura maghiară din România amintiri Ivasiuc, Alexandru personalităţi literare Aranca, ştima lacurilor / Petrescu, Cezar Arca lui Noe / Teodoreanu, Ionel Arghezi, Tudor Bal mascat / Teodoreanu, Ionel Baletul mecanic / Petrescu, Cezar Bilete de papagal / Arghezi, Tudor Braţul Andromedei / Mihăescu, G. Calea Victoriei. La Paradis general - Petrescu, Cezar Caragiale, Mateiu I. Cartea cu jucării - Arghezi, Tudor Ce-a văzut Ilie Pâinişoară- Teodoreanu, Ionel Cheia visurilor. Luceafărul - Petrescu, Cezar Cimitirul Buna-Vestire - Arghezi, Tudor Ciulinii Bărăganului Comoara regelui Dromichete- Petrescu, Cezar Craii de Curtea-Veche - Caragiale, Mateiu Crăciunul la Silvestri- Teodoreanu, Ionel Donna Alba - Mihăescu, Gib Drumul ascuns - Papadat-Bengescu, Hortensia Duminica orbului / Petrescu, Cezar Eliade, Mircea Fata din Zlataust- Teodoreanu, I. Fecioarele despletite / Papadat-Bengescu, Hortensia Fundacul Varlamului / Teodoreanu, I. Galaction, Gala Greta Garbo / Petrescu, C. Holban, Anton Huliganii / Eliade, Mircea Icoane pe lemn - Arghezi, Tudor Ioana- Holban, A. Iorga, Nicolae Isabel şi apele diavolului - Eliade, Mircea Întoarcerea din rai - Eliade, Mircea Întunecare - Petrescu, C. La Medeleni / Teodoreanu La răspântie de veacuri / Galaction, Gala Logodnicul / Papadat-Bengescu, Hortensia Lorelei Lorelei / Teodoreanu, Liviu Madona cu trandafiri / Zamfirescu, G.M. Maitreyi / Eliade, Mircea Nuntă în cer / Eliade, Mircea O viaţă de om. Aşa cum a fost Oameni cari au fost / Iorga, N. Ochii Maicii Domnului / Arghezi, T. Ochii strigoiului / Petrescu, Cezar Oraşul patriarhal / Petrescu, Cezar Papadat-Bengescu, Hortensia Papucii lui Mahmud / Galaction, Gala Parada dascălilor / Holban, Anton Petrescu, Cezar Plecat fără adresă / Petrescu, Cezar Poarta neagră / Arghezi, Tudor Prăvale-Baba / Teodoreanu, I. Rădăcini / Papadat-Bengescu, Hortensia Roxana / Galaction, Gala Şantier / Eliade, Mircea Tablete din ţara de Kuty / Arghezi, Tudor Teodoreanu, Ionel Turnul Milenei / Teodoreanu, Ionel Zamfirescu, G. M. Zilele şi nopţile unui student întârziat / Mihăescu, G. curente literare O'Neill, Eugene Poe, Edgar Allan romantism Whitman, Walt istorie poeţi români literatura maghiară Buzura, Augustin Popescu, Dumitru Radu Simion, Eugen biografii limba română sfaturi practice cântece de joc interviuri critică şi istorie literară memorialistică Vintilă, Petru folclor românesc scriitori români discursuri proză românească Xenopol, Alexandru D. literatură maghiară Enescu, George Caragiale, Ion Luca - aprecieri critice Eliade, Mircea - aprecieri critice Eminescu, Mihai - dramaturg Barbu, Eugen Budai Deleanu, Ion Budai-Deleanu, Ion - 1760-1820 Călinescu, George - aprecieri critice Eminescu, Mihai - aprecieri critice literatura română veche Maiorescu, Titu Brad, Ion Doinaş, Ştefan-Augustin Dragomir, Mihu Fulga, Laurenţiu Preda, Marin Săraru, Dinu Stănescu, Nichita Bogza, Geo Urmuz programă şcolară Botta, Emil Codreanu, Mihai Stanca, Radu Aderca, Felix Blaga, Lucian Hasdeu, Bogdan Petriceicu Ibrăileanu, Garabet Iosif, Ştefan Octavian (1875-1913) Lovinescu, Eugen paşoptism paşoptismul Perpessicius Şcoala Ardeleană Topârceanu, George - 1886-1937 Topîrceanu, George - 1886-1937 literatura engleză critica literară (despre) Vlahuţă, Alexandru Romanii personaje literare Brâncuşi, Constantin secolul al XIX-lea literatura germană literatură engleză analiză literară biografie Odobescu, Alexandru monografie istorie literară Philippide, Alexandru scriitori maghiari din România Camus, Albert realismul Alecsandri, Vasile Russo, Alecu datorii morale Macedonski, Alexandru eseuri de critică literară Mann, Thomas Muntele vrăjit Pe Donul liniştit / Şolohov, Mihail Bălăiţă, George Călinescu, George Coşbuc, George eseuri Goethe, Johann Wolfgang Vrânceanu, Dragoş Blaga, Lucian - aprecieri critice Poezia unei generaţii / Pop, Ion Rebreanu, Liviu - aprecieri critice Alecsandri, Vasile / coresprondenţă Alexandrescu, Grigore Beniuc, Mihai Beniuc, Mihai - romancier Cassian, Nina creaţie folclorică eminesciană Dimitrie Cantemir, viaţa şi opera - Panaitescu, P.P. Eftimiu, Victor - sonete Eminescu, Mihai - folclor Focurile sacre / Rău, Aurel Herzen, A.I. istoriografie Kalevala Liniştea iernii / Luca, Remus Maiakovski, Vladimir Milescu, Nicolae, Spătarul Nicolae Milescu, Spătaru Nopţi înfrigurate / Mihale, A. Oameni şi dragoste / Theodorescu, Cicerone Peltz, I. Peltz, Isac - 1899-1980 Petrescu, Camil - dramaturgia poezia patriotică Racoviţă, Emil Rădăcinile sunt amare / Stancu, Z. Setea / Popovici, Titus Şoseaua Nordului / Barbu, Eugen Vară fierbinte / Tulbure, Victor Vulcan, Iosif Bacovia, George Baudelaire, Charles Bănuţă, Ion Bielinski Bucureşti - cântare oraşului Caragiale, Ion Luca Caragiale, Ion Luca - cronicar dramatic Caragiale, Ion Luca - proza Cioflec, Romulus cronicari munteni Demetrescu-Pan, George Eminescu, Mihai - cronicar dramatic folclor transilvănean Jebeleanu, Eugen Lăzăreanu, Barbu literatura Unirii Stancu, Zaharia Vlasiu, Ion Anghel, Dimitrie Bianu, Ion Caragiale, Mateiu Căprariu, AL. - poezia Celarianu, Mihail - poezia Densusianu, Ovid Eminescu, Mihai - poezia Eminescu, Mihai - postume Eminescu, Mihai - satira Evgheni Oneghin / Puşkin folclor Ghica, Ion Kirileanu, G.T. Magheru, George Pe valea Bistriţei Sperantia, Eugeniu Şerbu, Ieronim Delavrancea, Barbu Ştefănescu cronică teatrală Cioculescu, Şerban Gorovei, Artur memorii Junimea Zarifopol, Paul Goga, Octavian Zamfirescu, Duiliu Sadoveanu, Ion Marin Steaua - revistă Amintiri din copilărie / Creangă, Ion Ciocoii vechi şi noi - critică literară Concert din muzică de Bach - Papadat-Bengescu, Hortensia Fraţii Jderi Luceafărul / Eminescu Nunta Zamfirei / Coşbuc Oltul / Goga Pădurea spânzuraţilor / Rebreanu, Liviu Plumb / Bacovia, George Povestea lui Harap-Alb / Creangă, Ion Rugăciune / Goga, Octavian Sărmanul Dionis / Eminescu, Mihai Testament Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război Meşterul Manole / Blaga, Lucian Vânătoarea regală / Popescu, D. R. Toma Alimoş Barbu, Ion Caraion, Ion Golescu, Dinicu Negruzzi, Costache (Constantin) Petică, Ştefan romantismul românesc simbolismul românesc Bassarabescu, I.A. Brătescu-Voineşti, I. Al. Călinescu, George - romancier clasicismul eminescian Creangă, Ion - tiposociologia cronicari moldoveni Eminescu, Mihai - proza Eminescu şi clasicismul literatura română postbelică Pillat, Ion romanul românesc sinteze literare umanismul cronicarilor Ciuleandra/Rebreanu, Liviu Mara / Slavici, Ioan Pădureanca / Slavici, Ioan romanul istoric Scântei galbene / Bacovia, George Slavici, Ioan Suflete tari literatură comparată Melville, Herman Moby Dick / Melville, H. romanul Mureşanu, Andrei Gide, André Cornea, Paul Marino, Adrian Literatură română proletcultism critici literari critica literară antichitatea greacă antichitatea romană literatura română poezia populară Dan, Pavel folclor literar tipologii jurnal literar Critică literară clasicismul în literatura română parnasianism Enăşescu, Artur Paraschivescu, Miron Radu Szemler Ferenc Voiculescu, Vasile junimişti junimiştii Singuri / Munteanu, Aurel Dragoş Streinu, Vladimir Aristotel (384-322 î. Hr.) postmodernismul antologie de critică literară teorie literară barocul românesc Sand, George Transilvania - Cultură şi civilizaţie - Istorie Legende româneşti bizantinism erotism iluminism iluminismul românesc interferenţe culturale natura ortodoxism presă Lovinescu, Eugen - centenar căsătorie realism spectacole de teatru literatura italiană folclor maghiar Răscoala / Rebreanu, Liviu Haiducul - mit balade populare Maidanul cu dragoste / Zamfirescu, G. M. Principele / Barbu, Eugen Balzac, Honoré de Méliusz József Dumitrescu, Geo Dosoftei Cervantes Saavedra, Miguel de Shakespeare, William basme realism socialist publicistică Exerciţii Móricz Zsigmond Brecht, Bertold Dostoievski, Feodor Mihailovici - personaje Moara cu noroc / Slavici, Ioan Petrescu, Camil - aprecieri critice metafora Borges, Jorge Louis antologie de texte critice Kacsó Sándor Constantinescu, Pompiliu Rolland, Romain analiză texte literare Tolstoi, Lev Nikolaevici Danton / Petrescu, Camil Comediile lui Caragiale Povestirile lui Caragiale Schiţele lui Caragiale Echinoxul nebunilor / Baconsky, A. E. Nevoia de cercuri / Dumitrescu, G. Omul cu compasul / Doinaş, Ştefan Augustin Sebastian, Mihail Joc secund Carlyle, Thomas Dickens, Charles Flaubert, Gustave Kafka, Franz Scott, Walter - sir Telegrame / Caragiale, Ion Luca mod de viaţă Hamlet / Shakespeare, William eseul / gen literar Dracula căsătoria Călcâiul vulnerabil - Blandiana, Ana Coşovei, Traian T. Labiş, Nicolae Lecturi infidele / Manolescu Orientări în literatura contemporană / Simion, E. Poezii / Botta, Emil Poezii / Vulpescu, Remus Varietăţi critice / Cioculescu, Ş. Versificaţia modernă / Streinu, V. Iordan, Iorgu Păunescu, Adrian Andersen, Hans Christian Hoffmann, E.T.A. Turgheniev Turgheniev, Ivan Venea o moară pe Siret eul literatura comparată sinuciderea în literatură Comentariul Cel mai iubit dintre pământeni scriitori Hegel, Georg Wilhelm Friedrich Platon (c. 428-348 î. Hr.) Socrate literatura română contemporană colinde Momente şi schiţe / Caragiale, I. L. etnologie strigături Ivănescu, Cezar Mălăncioiu, Ileana Bacalaureat Alexandru, Ioan Baltag, Cezar Constantin, Ilie Hagiu, Grigore Îngerul a strigat / Neagu, Fănuş Velea, Nicolae literatura populară română Blaga, Lucian- universul poetic Călinescu, George - estetica Crăişorul Horia/Rebreanu, Liviu Hanu Ancuţei / Sadoveanu, Mihail sociologia culturii Daci Iliada Genul literar Odiseea romanul politic Golescu, Iordache Năpasta / Caragiale, Ion Luca Pârvan, Vasile Sorescu, Marin Contemporanul - revistă literatura contemporană realismul literar românesc critică teatrală Luceafărul - revistă Ateneu - revistă Blecher, Max Caloianul/Lăncrănjan, Ion Ce oră e în lume?/Boureanu, Radu Ce vânăt crâng/Boeriu, Eta Cimitirul din stele/Caraion, Ion Guga, Romulus Lăncrănjan, Ion Leac pentru îngeri / Buzea, Constanţa Maşinării romantice / Tomozei, Gheorghe Oraşul pierdut în ceaţă / Meliusz Josef Poeme discursive / Everac, Paul poezia românească interbelică Titel, Sorin Tomis - revistă Vizuina luminată Vulpescu, Romulus comentarii critice proza eminesciană Răscoala Răscoala / Rebreanu, Liviu. Domnu'Trandafir / Sadoveanu Justiţie / Caragiale, I. L. Flori de mucigai / Arghezi, Tudor Moartea lui Fulger / Coşbuc, George Ţara de dincolo de negură / Sadoveanu, Mihail sintaxa Felea, Victor semiotică Barbu, Ion - aprecieri critice poezia poetică Goldmann, Lucien interpretare stilistică Un om necăjit datorii Caietul verde/Pillat, I. Imposibila întoarcere/Preda, Marin Odeanu, Anişoara filosofie politică versificaţie dialectologie Adam şi Eva / Rebreanu, Liviu Horea, Ion Micu, Mircea Utan, Tiberiu metodică neologisme personajele lui Caragiale avangardismul românesc Cisek, Oscar Walter Schiller, Friedrich Dragomirescu, Mihail Cererea şi scrisoarea Hugo, Victor limbaj poetic Novalis Vigny, Alfred de învăţământ liceal Întâmplări în irealitatea imediată / Blecher, Max Tomozei, Gheorghe Ţoiu, Constantin critică Stoiciu, Liviu Ioan Swift, Jonathan cronicari români personajul literar Cehov, Anton Pavlovici Petöfi Sándor Coandă, Henri lecturi suplimentare Şăineanu, Lazăr Babeş, Victor iubire plagiat scriitori contemporani poezie religioasă română eminescianism Mérimée, Prosper Lermontov, Mihail Iurevici Groşan, Ioan Nedelciu, Mircea Vlad, Alexandru Anghel, Paul Bănulescu, Ştefan Iarna bărbaţilor / Bănulescu, Ştefan lirica greacă Semantica iubirea Shakespeare, William - drama fabula Lenin Petöfi Sandor poezia argheziană dicţionare biografii de personalităţi Concert din muzică de Bach- caracterizarea personajelor Dostoievski, Feodor Mihailovici poeţi contemporani Feminism - Feminismul literar lirica feminină Rebreanu, Liviu - în literatura universală postmodernism românesc Petean, Mircea sonetele şi poemele lui Shakespeare comentarii literare Pronumele adjectivul articolul stil Herseni, Traian Szabédi Laszlo - poezie Létay Lajos Székely János Lászlóffy Aladár Balla Károly Huszár Sándor Papp Ferenc Deák Tamás Bajor Andor Sartre, Jean Paul Seghers, Anna Dürrenmatt, Friedrich Molnár Ferenc Bartalis János Fodor Sándor Gaál Gábor Tóth Sándor Földes Sándor controversa creativă Eminescu, Mihai - limba şi stilul poeziei Thackeray, Willaim Makepeace scriitori români portrete si analize literare Liiceanu, Gabriel iubirea în literatură eroul - personaj Jurnalul de la Păltiniş / Liiceanu, Gabriel teme eminesciene teme literare aprecieri critice Mioriţa Caragiale, Ion Luca - estetica analiză basm Călin nebunul/Eminescu, Mihai Etymologicum Magmum Romaniae / Hasdeu, B.P. Melancolie / Eminescu, Mihai mitul mioritic oralitate Şarpele / Eliade, M. Visul unei nopţi de vară - critică Naturalismul românesc caracterizarea personajelor Cel mai iubit dintre pământeni - caracterizarea personajelor Gura satului / Slavici, I. literatura interbelică Piatra din casă / Rebreanu, Liviu Răfuiala / Rebreanu, L. teatralizarea epicului Eftimiu, Victor manierism Călinescu, G. - profesor Moldovan, Ioan Pantea, Aurel Vişniec, Matei Cisek, Walter Cărtărescu, Mircea Eminescu - Slavici cântecul de dragoste doina basmul fantastic românesc cântecul etnogeneza poporului român Baronzi, George Donici, Alecu Sălcudeanu, Petre Crăciun, Gheorghe Danilov, Nichita Alexandru Ioan Cuza / Eftimiu, Victor Cântarea României / Russo, Alecu Cântec / Coşbuc, George Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie/ Eminescu, Mihai Cheia/ Sadoveanu, Mihail Cheile/Arghezi, Tudor Corbul şi vulpea Crăciunul - semnificaţii Deşteaptă-te, române! Dimineaţa / Alecsandri, Vasile Din sfaturile uncheşului înţelept Anton Pann / Babeş Făt-Frumos din lacrimă Ghid metodic - literatură Greierele şi furnica / La Fontaine În Vrancea / Vlahuţă, Alexandru Întâlnirea cu mama/Labiş, Nicolae Moş Ion Roată şi Vodă Cuza / Creangă, Ion N-au murit în zadar / Stănescu Pasărea ciudată Pe Argeş în jos / Vlahuţă, Alexandru Poveste / Iosif, Ştefan Octavian Rapsodii de primăvară / Topârceanu S-au aurit toamnă pădurile / Tomozei, Gheorghe Sârguinţa lui Iancu / Stoenescu, Virgil Solul Golgotei / Codreanu Stoenescu, Virgil texte literare pentru clasa IV Toamna / Goga, Octavian Vara cea luminoasă / Petrescu, Cezar Voievodul Stelar / Micu, Mircea avangardism grecii Letopisetul Ţării Moldovei / Ureche, Grigore autorul - personaj grupul ca personaj masele - personaj personajul absent personajul stereotip portretul literar Alice în ţara minunilor / Carroll, Lewis Borges - Poe Carroll, Lewis Călătoriile lui Gulliver Conrad, Joseph Creangă, Ion - poveşti Fowles, John Harap-Alb Mistreţii erau blânzi / Bănulescu, Ştefan Moara lui Călifar / Galaction, Gala Părtaşul de taină / Conrad, J. Poe - Borges Prăbuşirea Casei Usher / Poe, E. A. Vedere spre Cetatea de lînă / Bănulescu, Ştefan proustianism romanul rus Ortografia Verbul Macedonski, Al. Moromeţii romanul psihologic românesc epoca "Marilor clasici" Criticilor mei - Eminescu, Mihai poezia bacoviană comediile shakesperiene Măsură pentru măsură / Shakespeare, William Poveste de iarnă / Shakespeare, William Timon din Atena / Shakespeare, William Titus Andronicus / Shakespeare, William Comoara/Slavici, Ioan Slavici, Ioan - dramaturgul Slavici, Ioan - estetica Slavici, Ioan - personajele Slavici, Ioan - proza mitul lui Prometeu Archip, Ticu istoria literaturii române parnasianism românesc realismul democratic Dedal secolul XIX Cordovanii - Lăncrănjan, Ion Mitul în literatură Anna Karenina / Tolstoi, Lev N. Don Juan literatură de limbă engleză Diaconescu, Mihail Pardău, Platon Păsările / Ivasiuc, Al. dramatizare Zrinyi, Miklós Conjuncţia Numeralul Prepoziţia Canetti, Elias Podul de gheaţă / Popescu, D. R. Al. Vlahuţă / Râpeanu, Valeriu Brăila / Pintilie, Petre Camil Petrescu - Ionescu, C. Cezar Boliac- Papadima, Ovidiu Coşbuc, G.- viaţa şi opera G. Bacovia / Raşcu, I.M. G. Ibrăileanu / Raşcu, I.M. George Bariţiu / Netea, V. Lacrima diavolului / Bănuţă, I. Movilă, Sanda Paul Verlaine / Georgescu, G. Poeme / Dumitrescu, Geo Poeme - Gheorghiu, Virgil Scrieri / Constantinescu, Pompiliu Scrisori / Baltazar, Camil Sofocle - tragediile Tudor Vianu / Biberi, Ion Viaţa lui Alexandru Macedonski / Marino, A Interval/Ivasiuc, Al. Vestibul / Ivasiuc, Al. poemele homerice Istoria civilizaţiilor Lumea în două zile Lumea în două zile / Bălăiţă, G. Stilurile limbii române Compuneri literare Memoriu de activitate Paralela literară Procesul-verbal Rezumatul literar Sinteza literară Baltagul / Sadoveanu, Mihail pastelul Oul dogmatic / Barbu, Ion Blaga, Lucian- viaţa si opera Memento mori / Eminescu, Mihai Letopiseţul Ţării Moldovei-Ureche, Grigore La cumpăna apelor / Blaga, L. tragedie Gen literar haiducia personaje istorice Ion-comentariu literar Pădurea Spânzuraţilor-comentariu literar Bunicul / Delavrancea, Barbu Ştefănescu Iarna pe uliţă / Coşbuc, George Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte / Ispirescu, Petre sociologia literară Bahtin, Mihail M. Comedia umană - Balzac, Honoré de Moş Goriot Problemele poeticii lui Dostoievski / Bahtin, M.M. bibliotecă romanul psihologic Omul din vis / Petrescu, Cezar Don Juan / Breban, Nicolae Nouăsprezece trandafiri / Eliade, Mircea Brăţara nopţilor / Voronca, I. Critice/Constantinescu, Pompiliu Destin / Voiculescu, V. Drumul spre stele / Maniu, A. Eulalii / Botta, D. Memorii / Lovinescu, Eugen Romanţă provincială / Papadat-Bengescu, H. Schiţe fantastice / Urmuz Scrieri în proză / Bogza, Geo Stânci fulgerate / Phillipide, A. Viaţa lui Mihai Eminescu / Călinescu, G. Istoriografie Micu-Klein, Samuil Mitrea Cocor / Sadoveanu, Mihail Pann, Anton - centenar Verhaeren balaur Nunta Domniţei Ruxandra / Sadoveanu, Mihail Galeria cu viţă sălbatică / Ţoiu, Constantin lingvistica textului Pirandello, Luigi poezia proletcultistă romanul pshihologic tragedia greacă Bâlciul deşertăciunilor / Thackeray Contractul social - Rousseau, J.J. romanul european Goldsmith, Oliver Tagore, Rabindranath Kleist, Heinrich von cod O singură iubire / Vlasiu, I. Popa, Victor-Ion Iaru, Florin Istoria ieroglifică / Cantemir, Dimitrie Divina Comedie literatura S.F. Clăcaşii - Goga, Octavian Noapte de vară / Coşbuc, George Arghezi şi folclorul / Cesereanu, Domiţian Colas Breugnon - Rolland, Romain Cornul pădurarului - Tulbure, Victor Dialectica poeziei - Breslaşu, Marcel Diamantul - Banuş, Maria Dreptul la timp / Stănescu, Nichita Jocul de-a stelele / Rău, Aurel Poezii / Fundoianu, B. Poezii / Speranţia, E. Viaţa deocamdată / Alexandru, Ioan Silabe / Arghezi dramele shakesperiene Amândoi / Rebreanu, Liviu La curţile dorului / Blaga, L. Mureşan, Viorel poeţi români contemporani tipologie feminină Anii de ucenicie / Sadoveanu, Mihail Cuibul invaziilor/Sadoveanu, Mihail Jar / Rebreanu, L. Locul unde nu s-a întâmplat nimic Măria-sa Puiul pădurii / Sadoveanu, Mihail Metropole / Rebreanu, Liviu Oameni din lună / Sadoveanu, M. Paştele blajinilor / Sadoveanu, Mihail Sadoveanu, Mihail - traducător Transcendentalia / Petrescu, Camil Uvar / Sadoveanu, M. Versuri / Petrescu, Camil Viaţa lui Ştefan cel Mare / Sadoveanu, M. obiceiuri de nuntă Lovinescu, Vasile dicţionarele interlingvistică intertextualitate poezia semiotică semioza semnificant fonic semnificant grafic semnul sincretism lingvistic Alexandrescu, Dimitrie Cantacuzino, Matei Găvănescu, I. Lecca, Haralamb Strurza, Dimitrie Archaeus / Eminescu, Mihai Aur, mărire şi amor / Eminescu, Mihai Avatarii faraonului Tlá / Eminescu, Mihai Cezara/Eminescu,Mihai Geniu pustiu / Eminescu La aniversară / Eminescu La curtea cuconului Vasile Creangă / Eminescu Moş Iosif / Eminescu Părintele Ermolachie Chisăliţă / Eminescu, Mihai Umbra mea / Eminescu Visul unei nopţi de iarnă / Eminescu Pescarul Amin / Voiculescu, Vasile Ciobanu, Radu psihologia literaturii Hermeneutică eminesciană Ivasiuc, Alexandru - aprecieri critice Blake, William carnaval grădini pierdute Iepurele şchiop - Popescu, D.R. Însoţitorul - Ţoiu, Constantin Labirintul / Păcurariu, Francisc lume bolnavă Martorii / Ciobanu, Mircea Podul de gheaţă / Popescu, D.R. Săptămâna nebunilor / Barbu, Eugen Trei dinţi din faţă / Sorescu, Marin Viaţa şi opera lui Tiron B. / Popescu, D.R. Banciu, Paul Eugen Bănescu, Florin Băran, Vasile Constantinescu, Mircea Mutaşcu, Dan Romanul contemporan antiproustianism Discobolul - revistă Domnişoara Cristina Femeia în faţa oglinzii Lydda / Zamfirescu, D. Pânza de paianjen / Serghi, Cella romanul-eseu Prins / Popescu, Petru poezia religioasă Renaşterea în România Heliade Rădulescu, Ion (1802-1872) Poemele luminii / Blaga, Lucian Arghezi, Tudor / satira Petrescu, Camil - viaţa Plantaţii / Tonegaru, Constant Júlia szép leány - baladă Toldi/ Arany János Ludas Matyi Totu-i bine când sfârşeşte bine / Shakespeare, William bibliotecar stilistica eminesciană versificaţie eminesciană Privelişti / Fundoianu, B. Negulescu, M. partidul şi poezia Metafora istorică şi fantastică metrică şi prozodie Hermeneutica lui Adrian Marino Bacalaureat / Caragiale Caroll, Lewis Căldură mare/Caragiale, I.L. Despre respingerile sofistice /Aristotel Limba salvată / Canetti, Elias Mitul lui Sisif Moftul român / Caragiale, I.L. silogism sofisme Haos Bujor, Paul artele poetice în antichitate drama antică Horatius Flacus Quintus - poetica limbă bogăţie Ciobănaş de la miori viaţa păstorească analiza psihologică Muşina, Alexandru Zodia Cancerului Falsificatorii de bani / Gide, André Numele trandafirului / Eco, Umberto tehnică literară Teodorescu, Cristian Cartea nunţii - caracterizarea personajelor Întunecare - Petrescu, Cezar Rusoaica / Mihăiescu, Gib I. Călinescu - Micu Rebreanu, Liviu - jurnal romanul artistic romanul filozofic Eminescu - opera religioasă Lamb, Charles teste de cunoştinţe Luntrea lui Caron / Blaga, L. Romeo şi Julieta filosofia limbajului Smollett, Tobias Jocurile Daniei / Holban, Anton O moarte care nu dovedeşte nimic / Holban, Anton Caragiale, Ion Luca - originalitatea creaţiei lui Ghica, Magdalena Mureşan, Ion Pop, Augustin interpretări Fonetica Fraza Punctuaţia basmul cult interpretarea textului literar Dialogul Monologul Neologismul Paronimele Povestirea Specia literară Stilul La oglindă / Coşbuc Istoria ieroglifică - Cantemir, Dimitrie - comentariu Dacia literară Meşterul Manole - baladă Magicianul / Fowles, John Cowper, William idila ca model modele sociale pastorala ca gen Paul, Jean Voss, Johann Heinrich Ariadna Cosmos şi Haos demonism Labirint Minotaur Potopul - legenda românească solomonar eseuri critice anivesare Vighi, Daniel Cum vă place/Shakespeare, William statul dac Poezii / Iosif, St.O. Poezii / Goga, Octavian Anabasis / Pillat, Ion Apostol / Petrescu, Cezar Carnet de vară/Petrescu, Cezar Drumul cu plopi / Petrescu, Cezar La porţile nopţii / Teodoreanu, I. Masa umbrelor / Teodoreanu, Ionel Oraş patriarhal / Petrescu, C. poeţi postmoderni prozatori români postmoderni Balade şi idile / Coşbuc, George Cântecul fusului / Coşbuc, George critică ltierară Decebal către popor / Coşbuc Doina / Coşbuc Hora - motiv literar Literatura şi civilizaţie / Herseni, Traian Noi vrem pământ / Coşbuc, George pastelul - Coşbuc Regula jocului / Cornea, Paul Michelangelo - poetul Goma, Paul - aprecieri critice literatură română contemporană eminescologie Critică literară poezie Lirică română Poezie românească arhitectura singurătăţii Vigdor, George Sacrificiul / Diaconescu, Mihail bani literatură canadiană hermeneutică literară europenism sud-dunărean literatura ebraică Literatură română - critică literară - articole în periodice Literatură argentiniană Aspecte sociale articole în periodice Adela / Ibrăileanu, Garabet eseu critic Lansări de carte examen de bacalaureat Anca - personaj Dragomir - personaj Ion - personaj Gheorghe - personaj Inconştient cognitiv literatură Cercul literar scrieri istorice cartea - temă în literatură Enciclopedia zmeilor/ Cărtărescu, Mircea literatură persană veche traduceri și prelucrări recenzii literare Creangă, Ion (1837-1889) mistică religioasă viață de familie sociologia vieții cotidiene Eminescu, Mihai (1850-1889) Blaga, Lucian (1895-1961) tehnici de scriere Literatură română - critică literară - articole în periodice interpretare psihanalitică Jar / Rebreanu, Liviu Cele trei pene / Fraţii Grimm Cele trei pene / Grimm, Fraţii 1848-1925 Eminescu, Mihai Moromete, Ilie Depărtarea şi timpul /Diaconescu, Mihail Marele cântec / Diaconescu, Mihail Speranţa /Diaconescu, Mihail Lumina (Trilogie)/ Diaconescu, Mihail omul creştin opera lui Mihail Diaconescu Bartolomeu Anania, Mitropolit al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului Troilus și Cresida / Shakespeare, William semnificații eseu literar Mitul lui Samson poeţi basarabeni Othello / Shakespeare, William Pericle / Shakespeare, William Cymbeline / Shakespeare, William Furtuna / Shakespeare, William poeți clujeni poete românce contemporane poete contemporane poete clujene scriitoare contemporane
Vă rugăm să schimbaţi parola