Biblioteca Judeţeană Hunedoara

eseuri de critică literară

Subiect Tematic: eseuri de critică literară
Lucrări: 215 lucrari in 210 publicatii in 3 limbi
Cartea albă : Amintiri de: Rosetti, Alexandru (Text tipărit)
Citind, recitind... de: Săndulescu, Alexandru (Text tipărit)
A barátság kávéháza - tegnap de: Méliusz, József (Text tipărit)
Cercetări critice şi filozofice de: Sanielevici, H. (Text tipărit)
Cărţile crude : jurnalul intim şi sinuciderea de: Mihăieş, Mircea (1 ianuarie 1954 -) (Text tipărit)
Alte foste adevăruri viitoare de: Suchianu, D. I. (Text tipărit)
Continuităţi de: Săndulescu, Alexandru (Text tipărit)
Cioburi de vitraliu : (opinii delincvente) de: Urda, Ion (Text tipărit)
Arhipelag de semne de: Ungheanu, M. (Text tipărit)
Cărţile deceniului 10 de: Petraş, Irina (Text tipărit)
Subiecte
traduceri în limba maghiară Vladimirescu, Tudor critică literară Dimov, Leonid Foarţă, Şerban Mugur, Florin analize literare Istrati, Panait Mihăescu, Gib I. Patul lui Procust / Petrescu, Camil Petrescu, Camil Rebreanu, Liviu Sadoveanu, Mihail cronică de film teatru literatura maghiară din România amintiri Bratu, Savin Ivasiuc, Alexandru personalităţi literare Petroveanu, Mihail Politica românească Arghezi, Tudor Caragiale, Mateiu I. Cimitirul Buna-Vestire - Arghezi, Tudor Craii de Curtea-Veche - Caragiale, Mateiu Donna Alba - Mihăescu, Gib Eliade, Mircea Galaction, Gala Holban, Anton Ioana- Holban, A. Iorga, Nicolae Întunecare - Petrescu, C. La Medeleni / Teodoreanu Logodnicul / Papadat-Bengescu, Hortensia O viaţă de om. Aşa cum a fost Oameni cari au fost / Iorga, N. Papadat-Bengescu, Hortensia Prăvale-Baba / Teodoreanu, I. Rădăcini / Papadat-Bengescu, Hortensia Tablete din ţara de Kuty / Arghezi, Tudor Teodoreanu, Ionel Zamfirescu, G. M. Zilele şi nopţile unui student întârziat / Mihăescu, G. Bernea, Horia curente literare James, Henry O'Neill, Eugene Poe, Edgar Allan romantism literatura americană poeţi români Breban, Nicolae Buzura, Augustin Geană, Gheorghiţă Manolescu, Nicolae Popescu, Dumitru Radu Simion, Eugen lingvistică cultură şi civilizaţie mitologii limba română structuralism interviuri critică şi istorie literară memorialistică folclor românesc filosofie literatura poliţistă minerit Europa mitologie simbolistică critică de artă scriitori hunedoreni articole corespondenţă antologie de texte literare proză românească televiziune literatură maghiară Barbu, Eugen Delirul / Preda, M. Kogălniceanu, Mihail Maiorescu, Titu Papu, Edgar reportaje Lovinescu, Monica Brad, Ion Dragomir, Mihu Fulga, Laurenţiu Preda, Marin Stănescu, Nichita Bogza, Geo Lovinescu, Eugen - aprecieri critice Roll, Ştefan Urmuz Botta, Emil Codreanu, Mihai Stanca, Radu Blaga, Lucian Bolintineanu, Dimitrie Delavrancea, Cella Dobrogeanu-Gherea, Constantin Hasdeu, Bogdan Petriceicu Ibrăileanu, Garabet Iosif, Ştefan Octavian (1875-1913) Lovinescu, Eugen Pandrea, Petre Perpessicius Viaţa românească - revistă Voinescu, Alice comportament social literatura engleză critica literară (despre) Demetrescu, Traian Ionescu-Rion, Raicu Maiorescu, Titu - critica Sanielevici, H. Vlahuţă, Alexandru Maniu, Adrian Ady Endre personaje literare Brâncuşi, Constantin Agârbiceanu, Ion postmodernism analiză literară Odobescu, Alexandru Nietzsche, Friedrich Wilhelm Comentarii literare istorie literară Philippide, Alexandru scriitori maghiari din România Camus, Albert Einstein, Albert realismul Alecsandri, Vasile Macedonski, Alexandru - poezia Alexandru cel Bun Macedonski, Alexandru Rosetti, Al. biobibliografie eseuri de critică literară Mann, Thomas Muntele vrăjit Pe Donul liniştit / Şolohov, Mihail Sadoveanu, Mihail - scriitor Secolul 20 - revistă Stere, Constantin - scriitorul Tinereţe - motiv literar Bălăiţă, George Botta, Dan Călinescu, George Coşbuc, George eseuri Goethe, Johann Wolfgang Grigurcu, Gheorghe Laurenţiu, Dan simbolism Vrânceanu, Dragoş Macovescu, George Rug şi flacără / Uricariu, E. Uricaru, Eugen Alexandrescu, Grigore Beniuc, Mihai Cassian, Nina Maiakovski, Vladimir Peltz, I. Peltz, Isac - 1899-1980 poezia patriotică Setea / Popovici, Titus Bacovia, George Baudelaire, Charles Caragiale, Ion Luca Caragiale, Ion Luca - proza Jebeleanu, Eugen Stancu, Zaharia Vlasiu, Ion Caragiale, Mateiu Densusianu, Ovid Eminescu, Mihai - poezia Magheru, George Delavrancea, Barbu Ştefănescu cronică teatrală Noica, Constantin francofonie Cioculescu, Şerban Fundoianu, Benjamin Minulescu, Ion Stănoiu, Damian memorii Junimea Botez, Demostene Bart, Jean reviste literare ţăranii în literatură Zarifopol, Paul Goga, Octavian Zamfirescu, Duiliu antologie politică Molière jurnal interviu Baconsky, A. E. Mazilu, Teodor Steaua - revistă Stelaru, Dimitrie Vinea, Ion Zola, Emile analiză critică Dacica Mistreţul cu colţi de argint / Doinaş, Ştefan Augustin Odă în metru antic Bacovia, G.- universul poeziei Cantemir, Dimitrie Floare albastră / Eminescu, Mihai Luceafărul / Eminescu Noaptea de decemvrie Oltul / Goga Plumb / Bacovia, George Psalmi / Arghezi, T. Sărmanul Dionis / Eminescu, Mihai Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război Groapa / Eugen Barbu Vânătoarea regală / Popescu, D. R. Epigonii Baltazar, Camil Barbu, Ion Bălcescu, Nicolae Bucuţa, Emanoil Caraion, Ion Conachi, Costache Filimon, Nicolae Gheorghe, Ion modernism Negruzzi, Costache (Constantin) Petică, Ştefan poezia contemporană romantismul românesc sămănătorismul Tonegaru, Constant tradiţionalism Brătescu-Voineşti, I. Al. Eminescu, Mihai - proza literatura română postbelică Pillat, Ion romanul românesc Ciuleandra/Rebreanu, Liviu Direcţia nouă în poezia şi proza română Mara / Slavici, Ioan proza fantastică Slavici, Ioan epopee literatură comparată romanul epopee Mureşanu, Andrei Gide, André Călinescu, Matei Cristea, Valeriu Crohmălniceanu, Ovid S. Marino, Adrian Martin, Mircea Negoiţescu, Ion Raicu, Lucian Steinhardt, N. Zaciu, Mircea Literatură română jurnal intim Balotă, Nicolae critici literari Dumitrescu-Buşulenga, Zoe Piru, Alexandru critica literară literatura română folclor literar Hunedoara-judeţ Pann, Anton antropologie Sütö, András literatura maghiară - poezia Cantacuzino, Ion patriotism clasicism clasicismul în literatura română Paraschivescu, Miron Radu Szemler Ferenc Gândirea - revistă Perpessicius - aprecieri critice romanul contemporan Voiculescu, Vasile Zahei Orbul / Voiculescu, V. Arghezi, Tudor - aprecieri critice cultura populară Basarabia junimiştii Băieşu, Ion Călătoria de seară/Laurenţiu, Dan călinesciana Cine mă apără/Pituţ, Gheorghe Cosaşu, Radu Damian, S. George, Alexandru Iorga, Nicolae - profesor Manolescu, Florin Neculce, Ion Neoţiganiada Poemul de purpură / Ursachi, Mihai Popescu, Dumitru Radu - prozator baroc Popescu, Petru - jurnal critic Preda, Marin - proza romanele introspective Singuri / Munteanu, Aurel Dragoş Stănescu, C. Stoiciu, C. Streinu, Vladimir Tinereţea lui Don Quijote / Sorescu, Marin Versuri / Ivănescu, Mircea Zăpezi fără întoarcere / Dragoş, Nicolae postmodernismul Baba, Corneliu civilizaţie şi cultură teorie literară Lenau Horaţiu Diderot, Denis Mallarmé, Stéphane Proust, Marcel Rimbaud Stendhal Verlaine, Paul Schopenhauer, Arthur influenţe străine în literatura română Hypnos Ileana-Cosînzeana erotism Philippide, Alexandru - poezia Sibiu Asztalos István eseu Freud, Sigmund Celarianu, Mihail Crevedia, Nicolae Demetrius, Lucia literatura exilului literatură cehă Literatură franceză literatura spaniolă antologie de texte literatură universală balade populare Principele / Barbu, Eugen Erasmus de Rotterdam, Desiderius Rousseau, Jean-Jacques Balzac, Honoré de József Attila Jozsef Attila Méliusz József Dumitrescu, Geo baroc Cervantes Saavedra, Miguel de Corneille Corneille, Pierre Shakespeare, William Echinox - grupul de la Cluj publicistică Móricz Zsigmond Brecht, Bertold Strauss, Johann Dostoievski, Feodor Mihailovici - personaje Ulysses/Joyce, James poezia eminesciană metafora Borges, Jorge Louis antologie de texte critice Paleologu, Alexandru scrisori specific naţional românesc articole în presă Mozart, Wolfgang Amadeus presa literară Ciura, Alexandru Constantinescu, Pompiliu Rolland, Romain Tolstoi, Lev Nikolaevici poezia românească contemporană Haiku Callas, Maria Petrescu, Camil - caracterizarea personajelor Petrescu, Camil - proza Mieii primi / Păunescu, Adrian Sebastian, Mihail Micu-Klein, Inochentie Cosînzeana- revistă Candrea, Ion Aurel Cornescu, Elena C. Joc secund Lemnaru, Oscar Meillet, Antoine Pallady, Theodor Rosetti, Al.- interviu Russo, Demostene Austen, Jane Byron Flaubert, Gustave Heine, Heinrich Hemingway, Ernest Kafka, Franz Milton, John Ovidiu Racine, Jean (1639-1699) Rimbaud, Arthur mituri Călătorului îi şade bine cu drumul/Brătescu-Voineşti mod de viaţă istoria cărţii Hamlet / Shakespeare, William moartea în literatură Nietzsche, Friedrich Cioran, Emil Jurnal de călătorie Convorbiri literare Coşovei, Traian T. Labiş, Nicolae Neagu, Fănuş Căprariu, Al. Iordan, Iorgu Maiorescu, Titu - jurnal Paler, Octavian Păunescu, Adrian Simionescu, Mircea Horia Ungheanu, Mihai Ungureanu, Cornel Zalis, Henri Turgheniev, Ivan Valéry, Paul autoportretul Camus, Albert - Mitul lui Sisif Drieu La Rochelle, Pierre Durkheim, Emile eul intimitatea literatura comparată Mansfield, Katherine Pavese, Cesare sinuciderea în literatură tema sinuciderii Woolf, Virginia Cel mai iubit dintre pământeni exil românesc Tzara, Tristan Erasmus Iov mit Voltaire, François-Marie Arouet literatura română sub comunism literatura română contemporană Esenin, Serghei cercetări critice Curentul nou - revistă (1906) genuri literare Jurnal de bord / Bart, J. Momente şi schiţe / Caragiale, I. L. Pătrăşcanu, D. poporanism Schiţe şi amintiri / Pătrăşcanu, Dimitrie D. teoria literară Doinaş, Ştefan Augustin Ivănescu, Cezar Mălăncioiu, Ileana Popescu, Adrian Turcea, Daniel Chagall, Marc Chaplin, Charlie Alexandru, Ioan Baltag, Cezar Ţepeneag, Dumitru Velea, Nicolae Arghezi, Tudor - arta poetică Barbu, Ion- universul poetic Blaga, Lucian- universul poetic Goga, Octavian - poezia Maniu, Adrian - poezia Pillat, Ion - universul poetic Voiculescu, Vasile- universul poetic Silvestru, Valentin Noua Provincia Corvina prezentările publice Acterian, Arşavir Alecsandri, Vasile - călătorii Bolintineanu, Dimitrie - călătorul călătoria - motiv literar Călinescu, George - estetica Călinescu-Universul poeziei Cornea, Aureliu Crăişorul Horia/Rebreanu, Liviu drama romantică Fama Lipshii - revistă Hanu Ancuţei / Sadoveanu, Mihail Sebastian, Mihail - criticul Topârceanu, George - romancier literatura religioasă Banuş, Maria Năpasta / Caragiale, Ion Luca Pârvan, Vasile Sorescu, Marin Văcărescu, Iancu (1792-1863) Văcărescu, Ienăchiţă (1740-1797) Cerna, Panait lirica argheziană realismul literar românesc Şandru, Mircea Florin Caragiale, Ion Luca - teatrul critică teatrală comentarii Blecher, Max Caloianul/Lăncrănjan, Ion Guga, Romulus Lăncrănjan, Ion Titel, Sorin Vulpescu, Romulus Sămănătorul - revistă Eminescu - poet naţional şi universal proza eminesciană Răscoala / Rebreanu, Liviu. Satul românesc în literatură Arghezi, Tudor- universul poetic Două stepe / Arghezi Eminescu, Mihai despre Evocare / Stănescu, Nichita Mănăstirea Argeşului Stănescu, Nichita- universul poetic Testament / Arghezi, Tudor Voiculescu, Vasile - prozator Arghezi, Tudor - proza Cuşnarencu, George Felea, Victor Vieru, Grigore relaţii româno-franceze avangarda literară Barbu, Ion - aprecieri critice Biberi, Ion Vianu, Tudor - aprecieri critice poezia romanul românesc contemporan Cosmogonia Goldmann, Lucien Cidul: Corneille, Pierre Blaga, Lucian - dramaturgia Caietul verde/Pillat, I. Imposibila întoarcere/Preda, Marin Voiculescu, Vasile - sonetele Zamolxe / Blaga Hyperion. Viaţa lui Eminescu / Munteanu, G. naţional şi universal în literatură Vianu despre Eminescu Nerval, Gérard de Sainte-Beuve Duda, Virgil Georgescu, Paul proza românească contemporană Sava, Iosif Olahus, Nicolaus F / Popescu, D. R. Drăgan, Iosif Constantin Horea, Ion Igna, Vasile Micu, Mircea Nicolescu, Vasile Păcurariu, Francisc Pituţ, Gheorghe Prelipceanu, Nicolae Seceleanu, Eugen Tudoran, Dorin Utan, Tiberiu Zilieru, Horia Moisil, Grigore - matematician, cibernetician Arghezi, Tudor - în literatura universală Cuvinte potrivite avangardismul românesc Cisek, Oscar Walter Martin du Gard, Roger Dragomirescu, Mihail Farago, Elena Micle, Veronica Hugo, Victor Chateaubriand, François-René de hermeneutică Vigny, Alfred de Carianopol, Virgil Absenţii / Buzura, Augustin Alboiu, George Albu, Florenţa Blandiana, Ana Boureanu, Radu istoria literară Întâmplări în irealitatea imediată / Blecher, Max Melinescu, Gabriela Mihalaş, Marcel Nedelcovici, Bujor Stancu, Zaharia - poezia Zăinescu, A.I. Axinte, Liana Bârna, Vlaicu Boccaccio, Giovanni şi structuralismul Burgess, Anthony Cojocaru, Dragoş Concursul/film regizat de Piţa Dali, Salvador de Retz, Cardinalul George, Sergiu Al. Girardoux, Jean Grigorescu, Nicolae Heidegger, Martin şi arta Keaton, Buster Lincon Magritte, René Metroul din New-York Nistor, Virgil Noica, Constantin/1909-1987 Olteanu, Ioanichie Păduraru, Neculai - sculptor Pillat, Monica Piţa, Dan - regizor Proust, Marcel - James, Henry Romains, Jules Sadoveanu - Paleologu Sadoveanu - Raicu Shaw, George Bernard Stăniloae, Lidia Stoiciu, Liviu Ioan Şora, Mihail Tolkien, J.R.R. Tudor Anton, Eugenia Regnard religie - formă a culturii Heidegger, Martin Swift, Jonathan cronici de teatru cronică literară Munteanu, Aurel Dragoş Neacşu, Iulian Pavel, Toma Pătraşcu, Horia personajul literar Petrescu, Radu Pop, Sânziana Popescu, Petru autobiografia literară Cehov, Anton Pavlovici Babits Mihály Petöfi Sándor Comarnescu, Petru Papahagi, Marian Serghi, Cella cultură şi politică Ionescu, Nae recenzie scriitori contemporani Blaga, Lucian - filosof estetică literară Doamna Bovary / Flaubert arta revoluţionară Eminescu - Lenau literatura decadentă Claudel, Paul simbolism - literatură D'Aurevilly, Jules Barbey Mérimée, Prosper Schwob, Marcel Dinescu, Mircea Nedelciu, Mircea Sîrbu, Ion D. Manoliu, Petru Anghel, Paul Bănulescu, Ştefan Iarna bărbaţilor / Bănulescu, Ştefan Blaga, Lucian - critic literar Ştefănescu, Mircea Eminescu, Mihai - publicistul Poezii Versuri Gorki, Maxim limbaj literar Perse, Saint-John Petöfi Sandor genuri şi specii literare Rău, Aurel Tulbure, Victor biografii de personalităţi expresii celebre Craii de Curtea-Veche-caracterizarea personajelor filologie muzica rock Dostoievski, Feodor Mihailovici Pământul deocamdată / Păunescu, Adrian poeţi contemporani Cârlova, Vasile (1809-1831) Văcărescu, Alecu (1769-1799) Văcărescu, Nicolae (1784-1828) Văcăreşti, poeţii Leopardi, Giacomo Rilke, Rainer Maria postmodernism românesc Cezara/Eminescu, Mihai Tăcerea - sculptură Sărutul - sculptură Infinitul - sculptură Keber, Iosif Taşcu, Valentin Petean, Mircea Dumitru, George Negrea, Aurelia transmodernism Istrati, Ion Lovinescu, Eugen -critica Beyle, Henri Defoe, Daniel Durrell, Lawrence Goldoni, Carlo Hemingway, E. Rostand, Edmond scena teatrul universal comentarii literare Duhovnicească / Arghezi Verne, Jules Pirandello, Luigi - teatru Iacoban, Mircea Radu Popescu, Tudor Popovici, Titus Poe, Edgar Allan - poezia Blaga, Lucian- filosof Angelescu, Silviu Bâtiu, Iosif Braga, Mircea Braga, Rodica Branga, Nicolae Bucur, Corneliu Dobre, Alexandru Dragoman, Corneliu folcloristica română Godea, Ioan Goţia, Anca Grama, Ana Grecu, Victor V. lucrări cu dedicaţie autografă Macrea, Ion Moise, Ilie Munteanu, Ioan Paul, Iuliu Pop, Mihai Prahoveanu, Ion Rapiţă, Traian Şeuleanu, Ion Şoima, Gheorghe eseuri filosofice Székely János Bartalis János Eminescu - Creangă corespondenţa lui Eminescu Maitec, Ovidiu fantasticul în literatură Hardy, Thomas scriitori români portrete si analize literare artişti hunedoreni Hruşciov, Nichita Sergheevici Iliescu-Călineşti, Gh. Moceanu, Ovidiu profesori universitari hunedoreni sculptori hunedoreni Tellmann, Iosif - grafician romanul francez Liiceanu, Gabriel eroismul la români iubirea în literatură teme literare majore eroul - personaj Albala, Radu definiţia culturii E noapte şi frig, seniori / Fulga, Laurenţiu E noapte şi frig / Fulga, Laurenţiu George, Sergiu Al În căutarea timpului pierdut / Proust, Marcel Joja, Constantin Jurnalul de la Păltiniş / Liiceanu, Gabriel Noailles, Anna Brâncoveanu, contesă Mathieu de Patima roşie / Sorbul, Mihail Pintea, Ioan - interviu Prinţul Ghica / Dumitriu, Dana Roman, Andrei - interviu Săplăcan, Radu - interviu Steinhardt, N.- interviu vitejia la români Zmeura de câmpie / Nedelciu, Mircea aprecieri critice Horia, Vintilă Mioriţa Gray, Thomas Keats literatura celtică Wordsworth Montaigne, Michel de Beniuc, Mihai - poezia socială Caragiale, Ion Luca - estetica dramaturgia occidentală pesimismul eminescian/ shopenhauerian Pesimismul în literatură şi viaţă Sadoveanu, Mihail - dialectica socială Stere, Constantin - doctrina arta romanului David Copperfield/ Dickens Eliot, George eseul modern Forster, E. M. Între hotare/James, Henry La răscruce de vânturi Lawrence, D.H. Robinson Crusoe romanul modern scriitori satirici Sévigné, Doamna de Tristram Shandy/ Sterne Vechea orânduire / James, Henry Woolf, Virginia - critic Călin nebunul/Eminescu, Mihai Melancolie / Eminescu, Mihai Şarpele / Eliade, M. Bălan, Ion Dodu Eftimiu, Victor Millo, Matei Călinescu, G. - profesor Critice/Lovinescu, Eugen Azap, Gheorghe Balahur, Paul Bojan, Mariana Constantinescu, Iancu Gafiţa, Gabriel Hermeneutica lui Mircea Eliade Mihadaş, Teohar Moldovan, Ioan Noja, Ion Pantea, Aurel Petraş, Irina Proza lui Camil Petrescu / Petraş, Irina Stratan, Ion Ulmeanu, Radu Vişniec, Matei Mendes, Murilo Pessoa, Fernando Ungaretti, Giuseppe visul Barbu, Eugen - criticul Desfăşurarea Cărtărescu, Mircea Ciobanu, Valeriu Eminescu - Grandea Eminescu - Slavici Eminescu, Mihai - om politic Eminescu, Mihai - poezia istorică Istoria literaturii româneşti/Iorga, Nicolae Vlahuţă, Alexandru - referinţe critice Boileau, Nicolas (1636-1711) folcloristică Alexandra şi Infernul / Fulga, Laurenţiu Dadaism Petrovici, Ion Eseuri filosofice Don Quijote romanul - specie a genului epic romanul sec. XX Petreu, Marta Kipling, Rudyard Perrault, Charles Rabelais, François Nagy István culegere de lucrări omagiale lucrare omagială Molnár Szabolcs Creangă, Ion - poveşti Mistreţii erau blânzi / Bănulescu, Ştefan haiku Maurois, André romanul autobiografic Moromeţii publicistica eminesciană Cântare omului - Arghezi Hanibal /Jebeleanu, Eugen Uvedenrode / Barbu, Ion Interviuri din literatura română Zamfirescu, Dan Pascal mişcare literară Gheorghiu, Ion Pacea, Ion Montherlant, Henry de Dumitrescu, Mariana eseuri literare Ábel / Tamási Áron Támasi Áron Nagy, Imre Biblia - comparatism Golopenţia, Anton Buzea, Constanţa Ce-ai cu mine, vântule?/Arghezi Cordovanii - Lăncrănjan, Ion Banuş, Maria - traduceri Benador, Ury Lewis, Sinclair Petraşincu, Dan Postelnicu, Ioana Scorţescu, Teodor Sinclair, Upton G. Bacovia / Petroveanu, M. Brăescu, Mariana Leiris, Michel Rebreanu, Fany/soţia lui Liviu Rebreanu Străinul / Popovici, Titus Necuvintele / Stănescu, Nichita Sensul iubirii / Stănescu, Nichita Barthes, Roland Piru, Alexandru - receptare critică Călinescu - Lovinescu Montherlant Anna Karenina / Tolstoi, Lev N. Babbitt / Lewis, Sinclair Brutus / Breuil, Roger Capulzanii/Gide, André Caractere/La Bruyére Castelio împotriva lui Calvin/Zweig Călătorie spre capătul nopţii/Céline Clubul meseriilor bizare/Chesterton, G. K. Colonelul Chabert/Balzac, Honoré de Corneille - teatru Crimă şi pedeapsă/Dostoievski, F. M. Cronica familiei Pasquier/Duhamel, Georges Cu uşile închise/Sartre, Jean Paul Destine / Mauriac, François Doktor Faustus / Mann, Thomas Două sau trei graţii / Huxley, Aldous Franţa bizantină / Benda, Julien Imnele bucuriei/Alexandru, Ioan Infernul/Barbusse, Henri Jouhandeau, Marcel Milton, John - paradisul Mizantropul / Molière Nuvele / Maugham, W. Somerset O călătorie în Ţara Haţegului / Iorga, Nicolae Oameni de bunăvoie / Romains, Jules Omul revoltat / Camus, Albert Pe gânduri / Enăşescu, Arthur Pierre şi Luce / Rolland, Romain Psihanaliza / Freud Pygmalion / Shaw, George Bernard Racine - teatru romanul de tip nou Tonio Kröger / Mann, Thomas Adameşteanu, Gabriela Anchetatorul apatic / Duda, Virgil Anton, Costache Caractere/Monciu-Sudinski, Al. Cercul/Pardău, Platon Coloană de-a lungul/Dragoş, Nicolae Culorile sângelui/Diaconescu, Mihail Descântoteca / Sorescu, Marin Despre purpură / Uricariu, E. Diaconescu, Mihail Dimineţile lungi / Anton, Costache Din clasicii noştri / Papu, Edgar Dragoş, Nicolae Drumul egal al fiecărei zile / Adameşteanu, Gabriela Elegie pentru puterea oraşului / Şandru, Mircea Florin Eminescu - cultură şi creaţie / Dumitrescu-Buşulenga, Zoe Fără vâsle / Nedelcovici, Bujor George Coşbuc / Poantă, Petru Introducere în opera lui I.H. Rădulescu/Piru, Al. Introducere în poezia lui Arghezi/Cioculescu, Şerban Literatura nouă / Călinescu, George Locul / Matală, D. Matală, D. Monciu-Sudinski, Alexandru Nicolae Labiş sau lupta cu inerţia / Raicu, Lucian Nopţile de altădată / Sadoveanu, Mihail Opera lui Mihai Eminescu / Călinescu, George Ore de dimineaţă / Pardău Pardău, Platon Păsările / Ivasiuc, Al. poezia lui Arghezi Poezia lui Eminescu / Papu, Edgar Racul / Ivasiuc, Al. Repetabila povară / Păunescu, Adrian Scrisoare de la Rahova / Anghel, Paul Transilvane cetăţi fără somn / Brad, Ion Ultimele / Paraschivescu, Miron Radu Venin de mai / Vinea, Ion Vine iarba / Gheorghe, Ion Tănase, Stelian Kemény Zsigmond Krúdy Gyula Tersánszky Józsi Jenö Kivilágos kivirradtig / Móricz Zsigmond Dsida Jenö Nagy László Lirica - abordări teoretice Zrinyi, Miklós Jósika Miklós Madách, Imre Goga - Madách Sadoveanu, Mihai Mattis-Teutsch, Hans - artist plastic Tompa László Salamon László Illés Béla Jebeleanu - Kukorica János Tóth István Dionisie Eclesiarhul Nemoianu, Virgil Bogza, Geo - poetul Regman, Cornel Manea, Norman Movilă, Sanda 11 elegii / Stănescu, Nichita Dulăii / Stancu, Z. Incognito/Barbu, Eugen Marele singuratic / Preda, Marin Cioculescu, Şerban - omul şi opera Şuluţiu, Octav Ulise Caragiale, Ion Luca- viaţa şi opera comentariu literar Lumea în două zile / Bălăiţă, G. Vocile nopţii / Buzura, A Prâslea cel voinic şi merele de aur / Ispirescu, Petre romantismul în literatură Poeţii Văcăreşti Poezia lui Blaga Cartea nunţii Noica, Constantin - viaţa şi opera Noica, Constantin- viaţa şi opera poezia lui Eminescu Vianu, Tudor - opera Cântare / Arghezi Cuptor/Bacovia Daţi-mi un trup voi, munţilor demonicul creaţiei demonismul arghezian Descântec / Arghezi, T. Deşertăciune / Arghezi Fiara mării / Arghezi, Tudor Inscripţie pe o casă de ţară/Arghezi Închinăciune / Arghezi, Tudor La cumpăna apelor / Blaga, L. Lauda somnului / Blaga Miez de noapte / Arghezi, Tudor Mortua est / Eminescu Nevroză / Bacovia, George Note de toamnă / Bacovia, George omul tragic Poate că e ceasul / Arghezi, Tudor Psalm / Blaga Seară de mai / Arghezi, Tudor Sfârşitul toamnei / Arghezi teme lirice tragice Thanatos tragedie Vraciul / Arghezi Doamna de Sévigné Gen literar Breslaşu, Marcel Jar, Alexandru Theodorescu, Cicerone Ultimile sonete închipuite ale lui Shakespeare (Sonetul CLV) / Voiculescu,V. Întuneric şi lumină / Brătescu-Voineşti, Ioan Alexandru Şolohov, Mihail Cimpoi, Mihai Popa, Vasko Sântimbreanu, Mircea romantismul francez Goga, Octavian - centenar opera sadoveniană Rebreanu, Liviu - poet Octavian Goga / Bălan, Ion Dodu Don Juan / Breban, Nicolae Hăulică, Dan Goma, Paul Memorii / Lovinescu, Eugen Dayan / Eliade, Mircea Domnişoara Christina La umbra unui crin / Eliade, Mircea Podul / Eliade, Mircea Secretul doctorului Honigberger / Eliade, Mircea mistificare Apa / Ivasiuc, Alexandru Corabia lui Sebastian/Baconsky, A. E. Corn de vânătoare/Ivasiuc, Al. Galeria cu viţă sălbatică / Ţoiu, Constantin Scriitori români de azi Mizerabilii / Hugo, Victor La Bruyère motive literare româneşti avangarda poeziei poezia română Kiss Jenö Aprily Lajos A fekete kolostor / Kuncz Aladár Tompa Gábor Szentimrei Jenö Kovács József Kováts József Molter Károly Iparkodj kisfiam!/Molter Károly Horváth Imre Hornyák József Kányádi Sándor postmodernitate Şoimaru, Tudor Pană, Saşa Spaţiu-timp Moartea lui Ipu / Popovici, Titus personaj Divina Comedie literatura S.F. Paulhan, Jean Bacovia, George - aprecieri critice Lovinescu, Eugen - viaţa şi opera Vinea, Ion - aprecieri critice Iorga, Nicolae - proza memorialişti Cântece împotriva morţii / Jebeleanu, Eugen Bălăuca / Lovinescu, Eugen Boz, Lucian - critic Caragiale, Ion Luca - corespondenţa Cazul Eugeniţei Costea/Sadoveanu, Mihail Cărticică de seară/Arghezi Cântece de dragoste şi moarte / Maniu, Adrian Comedii în fond/Bacovia, George Davidescu, Nicolae - Caragiale, I.L./controversa Femeia sângelui meu / Celarianu, Mihail Iovescu, Ion Însemnările unui belfer / Botez, Ioachim Lovinescu, Eugen/biografie Lumini de seară / Gregorian Maritain, Jacques Mite / Lovinescu, Eugen Petrescu, Camil - critic Poeme într-un vers / Pillat, Ion Remember / Caragiale, Mateiu I. Robul / Theodorescu, Dem. Ţărm pierdut / Pillat, Ion La curţile dorului / Blaga, L. Viaţa lui I. L.Caragiale / Cioculescu Anoiulh, Jean Daninos, Pierre dicţionarul Eminescu Eminescu - dicţionarul Eminescu - vocabular Grecia modernă vocabular eminescian Botez, Ioachim clasic Dante, Alighieri - comemorare Diana / Lovinescu Familia Buddenbroock Iosifescu, Silvian literatură universală şi comparată Lovinescu - comemorare Macedonski, Alexandru - opera Maiorescu, Titu - Lovinescu, Eugen Maniu, Adrian - comemorare Nicolescu, G. C. Ochi de urs / Sadoveanu Pajere / Caragiale, Mateiu I. rococo Stolnicu, Simion Viaţa lui Ion Creangă / Călinescu Bădăuţă, Al. Bucureşti / Damian, Mircea Buzdugan, Ion Chelariu, Traian Chirescu, Aurel Damian, Mircea Dan, Sergiu Davidescu, Nicolae Demetrius, V. Dobridor, Ilariu Dumitrescu, George Făclii stinse / Kiriţescu, C. folclor argeşan George, Vasile Al. Georgescu, Val. Al. Han, Raymonde Ilea, ion Th Măinescu, Tudor Memorii / Iorga, Nicolae Micu, Constantin Milian, Claudia Moldovanu, Corneliu Naum, Andrei Nopţile domnişoarei Mili / Peltz, I. Pogan, Ion prozatori români contemporani Rătăcire / Brătescu-Voineşti Talaz, G. Velisar-Teodoreanu, Ştefana Versuri / Minulescu, I. Kiropol, Miron Strindberg, August poeţi români contemporani Ţuţea, Petre Petru Movilă feminitate Tăutu, Nicolae Poezia italiană A treia taină / Blandiana, Ana Estetica lui Lucian Blaga / Micu, Dumitru Eugen Lovinescu / Vrancea, Ileana George Coşbuc / Micu, Dumitru Invocaţie nimănui/Dinescu, Mircea Ion Creangă/Bratu, Savin Ivaşcu, George Liviu Rebreanu / Raicu, Lucian Micu, Dumitru Novăceanu, Darie Petrescu, Liviu Râpeanu, Valeriu Ultrasentimente / Păunescu Un pământ numit România / Stănescu, Nichita Viaţa lui Al. Macedonski / Marino Vlahuţă şi epoca sa / Râpeanu, Valeriu Vrancea, Ileana Dumitrescu, Geo - poezia versul liber portrete de scriitori Brătianu, Gheorghe Boileau Deschanel, Emile Gil Blas / Lessage Goethe/Kestner Jansenius Kestner/Goethe Lessage Montaigne Port-Royal portrete literare Saint-Pierre, Bernardin de Scrisori provinciale / Pascal, Blaize Werther / Goethe Cântece de pierzanie - Beniuc, Mihai Eminescu şi romantismul francez Maiorescu - Slavici România literară - revistă - Aiud Slavici - Maiorescu Cezara/Eminescu,Mihai Geniu pustiu / Eminescu Pescarul Amin / Voiculescu, Vasile Ultimul Berevoi Ciobanu, Radu Demiurgul / Voiculescu, V. Masa cu oglinzi / Bănulescu, Ştefan Oameni fără glorie / Fulga, Laurenţiu Stoian, Mihai Straniul paradis / Fulga, Laurenţiu Macedonski, Al. / îndrumător de reviste Revista contemporană Slavici, Ioan - corespondenţă poezia religioasă postpaşoptismul în literatură Heliade Rădulescu, Ion (1802-1872) romanul mitic Cartea munţilor - Ţara luminii/Isanos, Magda Cântece noi / Beniuc, Mihai Inimi sub săbii/Jebeleanu, Eugen Ion Barbu/Vianu, Tudor Lina / Arghezi, Tudor Nu sunt ce par a fi / Minulescu, Ion Oraşul cu salcâmi / Sebastian, Mihail Pasărea de lut / Pillat, Ion Sfârşit de veac în Bucureşti / Sadoveanu, I. M. Urcan bătrânul / Dan, Pavel Versuri / Arghezi Visuri în vuietul vremii / Philippide scriitori spanioli opera shakespeariană Fântâna somnambulă / Păunescu, A. Balzac, Honoré de - drama Savu, Tudor Dumitru eseuri filozofice Metamorfozele lui Ovidiu Kiss Jénö Arghezi, Tudor - jocul Eminescu, Mihai şi avangarda boala în literatură Caminante/Paler Henry, O. Manifest pentru sănătatea pământului / Păunescu, Adrian Michaux, Henri Noica, Constantin - poet Polemici cordiale / Paler, Octavian romane despre ţărani Scrisori provinciale / Bănulescu, Ştefan Suferinţa urmaşilor / Lăncrănjan Viaţa pe un peron / Paler Foamea / Hamsun, Knut Borbély, Ştefan Petrescu, Dan - scriitor România literară - şcoala bucureşteană Târlea, Cătălin Zodia Cancerului Hesse, Hermann Sagan, Françoise Eminescu, Mihai - receptare critică Eminescu - Vlahuţă Eminescu - Macedonski sonetul - specie a genului liric Eminescu, Mihai - biografie generaţia '80 Optzecişti Elytis, Odisseas Simfonia Napoleon / Burgess, Anthony valsul imperial/Strauss Personalităţi Jouvenel, Bertrand de Nicoară Potcoavă / Sadoveanu, Mihail alteritate Bălcescu / Jebeleanu, Eugen Jianu, N. Matei Millo / Ştefănescu, Mircea Trandafir de la Moldova / Istrati, I. Bertrand, Aloysius Courier, Paul-Louis Lucruri văzute / Hugo Segall, Simon Waroquier, Henri de Flocon, Albert Séraphita / Balzac, Honoré de Aventurile lui Gordon Pym / Poe, Edgar Allan Michelet, Victor Émile Éluard, Paul Brosse, Jacques Ordinea lucrurilor / Brosse Convorbiri/Eckermann, Johann Peter Flaubert, Gustave - personaj Manuscrisul de la Saragosa / Potocki Potocki, Jan Ionescu, Eugen, 1912-1994 -- Critică şi interpretare Lovinescu, Eugen - romanul Ritmuri pentru nunţile necesare"/Barbu, Ion Luntrea lui Caron / Blaga, L. Acterian, Jeni Cornu, Aurora francofilie Galaction, Gala - jurnalul Maiorescu, Titu - ministru Marti, José poezia după 1990 politica literaturii Biserica neagră / Baconsky Caragiale, I. L. - om politic Cochinescu, Ioan Mihai Dragomir, Caius - interviu Ducic, Ioan Gheorghie, Don - Stănescu, Nichita Iliescu, Nicolae Iova, Gheorghe post-postmodernismul Psalmi / Doinaş Stănescu, Nichita - Gheorghie, Don mitizare romanul post-postmodernist Sokrateion / Vulcănescu Simion, Eugen - interviu Literatura Transilvaniei La lilieci / Sorescu, M. literatură europeană Voiculescu, Marioara relaţii italiano-române Ileana Sâmziana/basm Antonesi, Liviu Beldie, Constantin Bentoiu, Annie Brătescu, Gheorghe Burtică, Cornel Cămărăşteanu, Zoe Ciorănescu, Alexandru Eretescu, Constantin Mateescu, Constantin Pillat Cornelia Rădulescu, Mihai Sârbulescu, Mihai Stolojan, Sanda Şerbănescu, Tia Zamfirescu, Vasile Dem. Meşterul Manole - baladă Pasărea sfântă / Blaga, Lucian Moromeţii - film Nicodim, Ion scriitorii anilor '60 scriitorii anilor '70 Biblie eseuri critice Ionesco, Eugène Ionescu, Eugen Enigma Otiliei anivesare Pasărea măiastră / basm Porcul fermecat Zâna Zânelor Sărmanul Dionis Intrusul/Preda, Marin Pasteluri / Alecsandri, Vasile literatură română contemporană optzeciştii Lirică română Poezie românească Povestea porcului / Creangă, Ion - basm cult Sonetul CCXI (57) / Voiculescu, Vasile Grădişte / Blaga, Lucian Cei trei fraţi împăraţi - basm Amurg antic / Bacovia, George Se bate miezul nopţii / Eminescu, Mihai Borta vântului / Eminescu, Mihai Adam / Sorescu, Marin Finul lui Dumnezeu / Eminescu, Mihai De-or trece anii / Eminescu, Mihai Pasărea măiastră / Vinea, Ion Literatură italiană Literatură argentiniană Feminismul literar istorie și critică literară articole în periodice Adela / Ibrăileanu, Garabet eseu critic cronici literare Ziua şi noaptea - ciclu/ Breban, Nicolae Biografia idei de literatură/ Marino, Adrian critică și istorie literară Biblia - comentarii Literatură română 821.135.1.09 Ţăranul în literatura română filosofie ocultă Relaţii culturale Cartea lui Iov (comentariu) După Sodoma / Alexandru Ecovoiu Anotimpurile creaţiei / Moldovan, Mihai Pulberea de sub piciorul tău / Ceranu, Nina Creangă, Ion (1837-1889) personalități hunedorene Eseuri politice Critica literaturii române Eminescu, Mihai (1850-1889) Literatură maghiară din România Plath, Sylvia (1932-1963) diaspora cehă poeți clujeni poete românce contemporane poete contemporane poete clujene scriitoare contemporane
Vă rugăm să schimbaţi parola