Biblioteca Judeţeană Hunedoara

Călinescu, George

Subiect Tematic: Călinescu, George
Lucrări: 1 lucrari in 120 publicatii in 2 limbi
Analize şi sinteze literare pentru liceu : scriitori canonici şi opere reprezentative de: Simion, Eugen; Rogalski, Florina; Simion, Eugen; Grigor, Andrei (Text tipărit)
Alte însemnări critice de: Negoiţescu, Ion (Text tipărit)
A barátság kávéháza - tegnap de: Méliusz, József (Text tipărit)
Atlasul literaturii române^ de: (Text tipărit)
Arta ca trăire şi interpretare de: Popescu, Titu (Text tipărit)
Alte menţiuni de istoriografie literară şi folclor : 1963-1967. Vol. 3 de: Perpessicius, critic și istoric literar (1891-1971) (Text tipărit)
Anotimpurile criticii de: Sângeorzan, Zaharia (Text tipărit)
Subiecte
traduceri în limba maghiară Mihai Viteazul critică literară Dimov, Leonid Ivănescu, Mircea Mugur, Florin Naum, Gellu analize literare Ion - Rebreanu, Liviu Istrati, Panait Mihăescu, Gib I. Patul lui Procust / Petrescu, Camil Petrescu, Camil Rebreanu, Liviu Sadoveanu, Mihail literatura maghiară din România amintiri Baconsky, Anatol Bratu, Savin Gafiţa, Mihai Ivasiuc, Alexandru Porumbacu, Veronica Arghezi, Tudor Caragiale, Mateiu I. Craii de Curtea-Veche - Caragiale, Mateiu Eliade, Mircea Galaction, Gala Holban, Anton Iorga, Nicolae La Medeleni / Teodoreanu Maitreyi / Eliade, Mircea O viaţă de om. Aşa cum a fost Papadat-Bengescu, Hortensia Petrescu, Cezar Teodoreanu, Ionel Zamfirescu, G. M. curente literare existenţialism O'Neill, Eugene Poe, Edgar Allan romantism Sterian, Margareta Breban, Nicolae Buzura, Augustin Manolescu, Nicolae Munteanu, Romul Popescu, Dumitru Radu Simion, Eugen Vlad, Ion Ştefan cel Mare, Domn al Moldovei - 1433-1504 biografii lingvistică trasee turistice mitologii Bacalaureat- limba şi literatura română estetica iluminismul structuralism interviuri critică şi istorie literară memorialistică Vintilă, Petru teatrul românesc scriitori români mănăstiri articole corespondenţă proză românească Enescu, George Macedonski, Alexandru (1854-1920) Eminescu, Mihai - poezia de dragoste Glossă Barbu, Eugen Budai Deleanu, Ion Budai-Deleanu, Ion - 1760-1820 Delirul / Preda, M. Kogălniceanu, Mihail literatura română veche Maiorescu, Titu Papu, Edgar Sorescu, Marin - aprecieri critice reportaje Brad, Ion Doinaş, Ştefan-Augustin Dragomir, Mihu Fulga, Laurenţiu Preda, Marin Stănescu, Nichita Bogza, Geo integralismul Lovinescu, Eugen - aprecieri critice Roll, Ştefan Urmuz Botta, Emil Codreanu, Mihai Davila, Alexandru Stanca, Radu Aderca, Felix Blaga, Lucian Bolintineanu, Dimitrie Bolintineanu, Dimitrie (1825-1872) Delavrancea, Cella Dobrogeanu-Gherea, Constantin Hasdeu, Bogdan Petriceicu Ibrăileanu, Garabet Iosif, Ştefan Octavian (1875-1913) Letopiseţul Ţării Moldovei / Neculce Lovinescu, Eugen Pandrea, Petre paşoptism Perpessicius studii Şcoala Ardeleană Teodorescu-Branişte, Tudor Topârceanu, George - 1886-1937 Topîrceanu, George - 1886-1937 Voinescu, Alice behaviorism Leonardo da Vinci critica literară (despre) Maiorescu, Titu - critica Petraşcu, N. Sanielevici, H. Stere, Constantin Vlahuţă, Alexandru Maniu, Adrian Ady Endre Brâncuşi, Constantin Bârsescu, Agatha Agârbiceanu, Ion postmodernism analiză literară Odobescu, Alexandru Comentarii literare istorie literară Philippide, Alexandru Sahia, Alexandru Huxley, Aldous Alecsandri, Vasile Eminescu, Mihai - natura Russo, Alecu Alexandru cel Bun texte literare Macedonski, Alexandru Rosetti, Al. eseuri de critică literară Mann, Thomas Sadoveanu, Mihail - scriitor Bălăiţă, George Bonciu, H. Botta, Dan Brumaru, Emil Călinescu, George Coşbuc, George eseuri Gabrea, Florin Goethe, Johann Wolfgang Grigurcu, Gheorghe Laurenţiu, Dan orfism Polonius - poet simbolism Vrânceanu, Dragoş Macovescu, George Rug şi flacără / Uricariu, E. Uricaru, Eugen Alecsandri, Vasile / coresprondenţă Alexandrescu, Grigore Beniuc, Mihai Cassian, Nina Eminescu, Mihai - folclor istoriografie Maiakovski, Vladimir Milescu, Nicolae, Spătarul Peltz, I. Peltz, Isac - 1899-1980 poezia patriotică Bacovia, George Baudelaire, Charles Caragiale, Ion Luca Cioflec, Romulus Jebeleanu, Eugen Stancu, Zaharia Vlasiu, Ion Anghel, Dimitrie Bianu, Ion Caragiale, Mateiu Căprariu, AL. - poezia Celarianu, Mihail - poezia Densusianu, Ovid Eminescu, Mihai - poezia Eminescu, Mihai - postume Eminescu, Mihai - satira Evgheni Oneghin / Puşkin folclor Ghica, Ion Kirileanu, G.T. Magheru, George Pe valea Bistriţei Sperantia, Eugeniu Şerbu, Ieronim Delavrancea, Barbu Ştefănescu Densuşianu, Aron cronică teatrală Noica, Constantin francofonie Cioculescu, Şerban Cocea, N.D. Fundoianu, Benjamin Minulescu, Ion portrete Amaru, Bogdan Gorovei, Artur memorii Junimea Botez, Constantin Botez, Demostene Călugăru, Alice Hogaş, Calistrat Vernescu-Vîlcea, C. Zarifopol, Paul Brăescu, Gheorghe Goga, Octavian Tonitza Zamfirescu, Duiliu antologie politică Cantacuzino, Ioan Georgescu, George Titulescu, Nicolae Sartre, Jean-Paul Sturdza-Bulandra, Lucia Baconsky, A. E. Mazilu, Teodor Stelaru, Dimitrie Vinea, Ion Zola, Emile estetică Eu nu strivesc corola de minuni a lumii În dulcele stil clasic / Stănescu, Nichita La steaua / Eminescu Mistreţul cu colţi de argint / Doinaş, Ştefan Augustin Odă în metru antic Timbru / Barbu, Ion Alexandru Lăpuşneanul Amintiri din copilărie / Creangă, Ion Apus de soare / Delavrancea, Barbu Ştefănescu Bacovia, G.- universul poeziei Cantemir, Dimitrie Ciocoii vechi şi noi - critică literară Concert din muzică de Bach - Papadat-Bengescu, Hortensia cronicari Floare albastră / Eminescu, Mihai Fraţii Jderi Iona / Sorescu, Marin În vreme de război / Caragiale, Ion Luca La ţigănci Lacustră literatura populară Luceafărul / Eminescu Macedonski, Al. - simbolismul românesc Noaptea de decemvrie Oltul / Goga Originea şi dezvoltarea limbii române Paradis în destrămare Pădurea spânzuraţilor / Rebreanu, Liviu Plumb / Bacovia, George Povestea lui Harap-Alb / Creangă, Ion Psalmi / Arghezi, T. Revedere Riga Crypto şi lapona Enigel Sara pe deal / Eminescu, Mihai Sărmanul Dionis / Eminescu, Mihai Scrisoarea I / Eminescu, Mihai Testament Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război Cântec / Stănescu, Nichita Răzvan şi Vidra Gorunul Groapa / Eugen Barbu Meşterul Manole / Blaga, Lucian Răceala / Sorescu, M Belşug / Blaga, Lucian Epigonii Umbra lui Mircea. La Cozia Asachi, Gheorghe balcanism Baltazar, Camil Barbu, Ion Bălcescu, Nicolae Bucuţa, Emanoil Camilar, Eusebiu Caraion, Ion expresionismul românesc Filimon, Nicolae Gheorghe, Ion Golescu, Dinicu Negruzzi, Costache (Constantin) neoromantism românesc poezia contemporană romantismul românesc simbolismul românesc Teodorescu, Virgil tradiţionalism Brătescu-Voineşti, I. Al. Eminescu, Mihai - proza Eminescu şi clasicismul Pillat, Ion romanul românesc umanismul cronicarilor Calul - operă literară Călin (file din poveste) Cina - operă literară Ciuleandra/Rebreanu, Liviu Copacul - Barbu, Ion critic, istoric, estet critica modernă De dragoste Decor Descântec Direcţia nouă în poezia şi proza română drama stendhaliană Euridice Evocare Frunză verde de albastru / Stănescu, Nichita Grup Har / Arghezi, Tudor Isarlîc/Barbu, Ion Istoria literaturii române contemporane Izvorul nopţii - operă literară La conac Lacul / Eminescu lirica erotică Lovinescu, Eugen lumea rurală Mara / Slavici, Ioan Mă uit la flori / Arghezi, Tudor meditaţia filosofică Nuvela psihologică O, rămâi ... Pan / Blaga, Lucian Pasul dulce / Arghezi, Tudor Pax magna / Blaga, Lucian Pădureanca / Slavici, Ioan povestirea proza fantastică proza scurtă realist-psihologică Rar romanul analitic romanul estetic romanul istoric Romanul psihologic romanul realist satira politică Scântei galbene / Bacovia, George schiţe Slavici, Ioan snoava şi povestea iniţiatică sonetul elegiac Suflete tari Tablou de iarnă / Bacovia, George Vara Sfântului Mihai (8 noemvrie) Vârsta de aur a dragostei Vis de toamnă literatură comparată Gide, André Malraux, André Alexandrescu, Sorin Călinescu, Matei Cristea, Valeriu Crohmălniceanu, Ovid S. Dimisianu, G. Dimisianu, Gabriel Marino, Adrian Martin, Mircea Negoiţescu, Ion Ornea, Z. Steinhardt, N. Ştefănescu, Alex. Zaciu, Mircea Literatură română pamfletul politic Balotă, Nicolae Baltag, Nicolae Ciopraga, Constantin critici literari Dumitrescu-Buşulenga, Zoe Ivaşcu, G. Piru, Alexandru Popa, Marian critica literară nuvela istorică Renaştere literatura română poezie Dan, Pavel Ronsard Gramsci, Antonio arhetip jurnal literar Cantacuzino, Ion Costin, Miron clasicism clasicismul în literatura română mimesis Isac, Emil Paraschivescu, Miron Radu Sorbul, Mihail Stamatiad, Al. T. Perpessicius - aprecieri critice Petrescu, Camil - poetul realismul românesc romanul contemporan Voiculescu, Vasile Arghezi, Tudor - aprecieri critice Băieşu, Ion călinesciana Cosaşu, Radu George, Alexandru Neculce, Ion Stănescu, C. Streinu, Vladimir Zăpezi fără întoarcere / Dragoş, Nicolae Decameronul Clasicism Romantism Aristofan postmodernismul arta veche grecească Eminescu - referinţe critice romanul realist românesc teorie literară barocul românesc Horaţiu Diderot Diderot, Denis Gautier, Theophile Gautier, Théophile Mallarmé, Stéphane naturalism Proust, Marcel Stendhal romanul istoric românesc Unamuno, Miguel de Tristan şi Isolda literatura universală iluminism iluminismul românesc ortodoxie reviste româneşti Lovinescu, Eugen - centenar eseu atlas hărţi utile itinerarii literare locurile naşterii scriitorilor realism Reviste literare romantism literar Umanismul Freud, Sigmund Celarianu, Mihail Demetrius, Lucia Everac, Paul mărturisiri Stahl, Henriette Yvonne Suchianu, D.I. În grădina Ghetsimani Jocul ielelor Principele / Barbu, Eugen Balzac, Honoré de József Attila Jozsef Attila Méliusz József Dumitrescu, Geo baroc Dosoftei Vaarlam barocul Barocul în literatură Corneille Corneille, Pierre Shakespeare, William basmul cult românesc poezia română modernă Echinox - grupul de la Cluj publicistică poezia eminesciană Moara cu noroc / Slavici, Ioan Petrescu, Camil - aprecieri critice junimismul Paleologu, Alexandru Rosetti, C.A. Popovici, D. Puşcariu, Sextil Constantinescu, Pompiliu Tolstoi, Lev Nikolaevici poezia românească contemporană Petrescu, Camil - proza Constelaţia Lirei / Andriţoiu, Al. ermetism Jocul de-a vacanţa Nevoia de cercuri / Dumitrescu, G. Sebastian, Mihail Candrea, Ion Aurel Cornescu, Elena C. Joc secund Lemnaru, Oscar Meillet, Antoine Pallady, Theodor Rosetti, Al.- interviu Russo, Demostene Byron Dickens, Charles Flaubert, Gustave Hemingway, Ernest Homer Kafka, Franz mituri Telegrame / Caragiale, Ion Luca Hamlet / Shakespeare, William Varlaam Cioran, Emil Jurnal de călătorie Coşovei, Traian T. Labiş, Nicolae Neagu, Fănuş Căprariu, Al. Dumbrăveanu, Anghel Iordan, Iorgu Martin, Aurel Paler, Octavian Păunescu, Adrian Rebreanu, Vasile Ungheanu, Mihai Ungureanu, Cornel Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie Învierea - operă literară Procopius din Cesareea Sub pecetea tainei Turgheniev Turgheniev, Ivan Valéry, Paul Venea o moară pe Siret Pavese, Cesare Woolf, Virginia Cel mai iubit dintre pământeni Tzara, Tristan Descartes, Réne westernul nuvela românească Scriitori români literatura română contemporană Turnul Eiffel avangardă Esenin, Serghei Doinaş, Ştefan Augustin Bogdan-Duică, G. romantism literar românesc totalitarism Ciobanu, Mircea Ioana, Nicolae Iuga, Nora Ivănescu, Cezar Mălăncioiu, Ileana Popescu, Adrian Robescu, Marius Romanescu, Ioanid Bacalaureat Alexandru, Ioan Baltag, Cezar Hagiu, Grigore Îngerul a strigat / Neagu, Fănuş Ţepeneag, Dumitru Velea, Nicolae Arghezi, Tudor - arta poetică Barbu, Ion- universul poetic Blaga, Lucian- universul poetic Goga, Octavian - poezia Voiculescu, Vasile- universul poetic Hanu Ancuţei / Sadoveanu, Mihail Sebastian, Mihail - criticul A murit Caragiale / Goga, Octavian Amărâtă turturea / Văcărescu, Ienăchiţă Aventura / Botta, Emil Banuş, Maria Baroane / Arghezi, Tudor Băltăreţu / Ghica, Ion Bărbaţii înălţimilor / Călin, L. - text Blesteme / Arghezi, Tudor Blestemul / Bolintineanu, D. Carte românească de învăţătură - fragmente Călătorii/Anghel, D.- text Călin, Liviu Cătunul de sticlă: fragment/Arghezi, T. Cântarea României /Russo, Alecu - fragment Cântec de legănat genunchii :text / Banuş, Maria Cine mai trece pe drum: text/Sorescu, Marin Clopotele din Mănăstirea Neamţu: fragment/Galaction, Gala Complotul bubei/Hasdeu, B.P.-text Craii de Curtea-Veche: fragment/Caragiale, Mateiu Creion : text/Arghezi, T. Ctitorii: text/Pillat, I. Cum se înţeleg ţăranii/Caragiale, I.L. Danton: fragment /Petrescu, Camil Delavrancea, Barbu Directorul: fragment / Arghezi, T. Discurs la alegerea lui Cuza / Kogălniceanu, M. Duduca Mamuca / Hasdeu, B.P - fragment După melci: text / Bacovia, G. Golescu, Iordache Iar nu barbar... :text/Stănescu, Nichita Ideea : text/Petrescu, Camil Ielele/Văcărescu, Iancu In memoriam Constantini Erbiceanu : fragment/Pârvan, Vasile Istoria ieroglifică - Cantemir, Dimitrie - fragment Istoria românilor subt Mihaiu Vodă Viteazul - Bălcescu, Nicolae - fragment În pădurea Petrişorului : fragment / Sadoveanu, Mihail Într-o grădină/Văcărescu, Ienăchiţă La Hanul lui Mânjoală / Caragiale, I. L. La Polul Nord / Săvescu, I.C. Mihnea şi Baba / Bolintineanu, Dimitrie - text Năpasta / Caragiale, Ion Luca Nicolae Filipescu /Iorga, N. - fragment Noapte de mai / Iosif, Şt. O. - text O nopate la morminte / Bolintineanu, D. Omul care s-a întors acasă: Panait Istrati: fragment / Iorga, N. Ordin:text / Botta, E. Pacea / Văcărescu, Iancu Panaitescu-Perpessicius, Dimitrie Paradisul suspinelor: Doleanţe: text / Vinea, I. Paradisul suspinelor: Declin: text / Vinea, I. Paradisul suspinelor:"Eu şi celălalt"/Vinea, I. Păunul / Bacovia, George Pârvan, Vasile Pe calfa-dère, toamna / Panaitescu-Perpessicius, D. : text Plumb de iarnă / Bacovia, George : text Plumb /Bacovia, G. : text Poem - text / Stănescu, Nichita Povestea Huzmetarilor / Golescu, I. Prefaţă la Gramatica din 1828 / Heliade-Rădulescu, Ion Proclamaţia 21-22 ian. 1821 /Tudor Vladimirescu - fragment Psalmul 5 / Dosoftei Psalmul 8 / Dosoftei Psalmul 46 / Dosoftei Psalmul 48 / Dosoftei Psalmul 97 / Dosoftei Rondelul crinilor: fragment / Macedonski, Al. Săvescu, Iuliu Cezar Scrisoarea lui Cocrişel (1600) Sima, şoţia lui Stroe Buzescu Sorescu, Marin Stam în fereastra susă / Eminescu, M. Sultănica: fragment / Delavrancea, B. Testament / Arghezi, Tudor - text Trei cai / Stănescu, Nichita - text Ulise : text / Blaga, L. Ultima emisiune / Caragiale, I. L. Ureche, Grigore - caracterizarea lui Ştefan cel Mare Văcărescu, Iancu (1792-1863) Văcărescu, Ienăchiţă (1740-1797) De neamul moldovenilor : fragment / Costin, M. În dulcele stil clasic : text / Stănescu, Nichita Paradisul suspinelor:"Eu şi celălalt": text/Vinea, I. Păunul : text / Bacovia, George Psaltirea pre versuri tocmită / Dosoftei literatura sec. XX Cerna, Panait Contemporanul - revistă poezia românească proza contemporană realismul literar românesc Şandru, Mircea Florin clasicii literaturii române dramaturgia românească critică teatrală Mănăstirea Neamţului comentarii Blecher, Max Caloianul/Lăncrănjan, Ion Guga, Romulus Lăncrănjan, Ion Maşinării romantice / Tomozei, Gheorghe Titel, Sorin Vulpescu, Romulus comedia Negri, Costache istoriografia romănească proza eminesciană Răscoala / Rebreanu, Liviu. Satul românesc în literatură Zburătorul Neamul Soimăreştilor / Sadoveanu, Mihail Arghezi, Tudor- universul poetic Ce mult te-am iubit/Stancu, Zaharia Eminescu, Mihai despre Flori de mucigai / Arghezi, Tudor Introducţie- Kogălniceanu, Mihail Malul Siretului / Alecsandri, Vasile Mănăstirea Argeşului Moartea lui Fulger / Coşbuc, George Stănescu, Nichita- universul poetic Testament / Arghezi, Tudor Voiculescu, Vasile - prozator Arghezi, Tudor - proza Baba Cloanţa / Alecsandri, V. Felea, Victor Noduri şi semne / Stănescu, Nichita critica literară românească Barbu, Ion - aprecieri critice Biberi, Ion Caracostea, D. Rusu, Liviu poezia dramaturgia eminesciană romanul politic românesc romanul românesc contemporan misticism Cidul: Corneille, Pierre stilistică Vlaicu-Vodă - Davila Blaga, Iosif/tatal lui Lucian Blaga Blaga, Lucian - dramaturgia Caietul verde/Pillat, I. Călător din noaptea de ajun/Odeanu, Anişoara Desculţ - Stancu, Zaharia Don Athanasios / Ivasiuc, Alexandru Hronicul şi cântecul vârstelor / Blaga, Lucian Imposibila întoarcere/Preda, Marin Odeanu, Anişoara Pe Argeş în sus / Pillat, Ion Preda, Marin - personajele Stancu, Zaharia - publicistul Viaţa ca o pradă Viaţa şi moartea în cetate / Odeanu, Anişoara Visări păgâne / Pillat, Ion Voiculescu, Vasile - sonetele Zamolxe / Blaga naţional şi universal în literatură Sainte-Beuve Duda, Virgil Georgescu, Paul Muzeul Limbii Române Drăgan, Iosif Constantin Horea, Ion Igna, Vasile Micu, Mircea Nicolescu, Vasile Păcurariu, Francisc Pituţ, Gheorghe Prelipceanu, Nicolae Seceleanu, Eugen Tudoran, Dorin Utan, Tiberiu Zilieru, Horia Cuvinte potrivite Alecsandri, Vasile - teatrul avangardismul românesc Cisek, Oscar Walter Dragomirescu, Mihail Gyr, Radu Descriptio Moldavae Hölderlin, Friedrich Novalis Schlegel, Friedrich Absenţii / Buzura, Augustin Alboi, George Alboiu, George Albu, Florenţa Alte versuri / Ivănescu, Mircea Arheologie blândă / Stoica, Petre Aşteaptă să vină octombrie / Blandiana, Ana Bâlci la Râureni / Paraschivescu, Miron Radu Blandiana, Ana Boureanu, Radu Calea virgină/Paraschivescu, M.R. Calitatea de martor/Blandiana, Ana Cartea regilor/Mugur, Fl. Chimet, Iordan Clar de inimă/Stănescu, Nichita Colindă pe loc/Stănescu, Nichita Crama, Mihail Creangă, Ion - umorul Cu faţa spre iarbă/Stănescu, Nichita Declaraţia patetică / Paraschivescu, M.R. Duminica munţilor / Ţoiu, C. Feţele tăcerii / Buzura, A. Frumuseţea mea îmi face rău / Blandiana, Ana Genaru, Ovidiu Ghelmez, Petre Ion, Dumitru M. istoria literară Întâmplări în irealitatea imediată / Blecher, Max Madona din dud / Baltag, Cezar Mare secată / Stănescu, Nichita Melinescu, Gabriela Melodie povestită / Stănescu, Nichita Mihalaş, Marcel Mitroi, Florica moromeţianism Nedelcovici, Bujor Nedreptate / Stănescu, Nichita Nicoară, Mara Numai iubirea / Blandiana, Ana Numai o clipă / Stănescu, Nichita Odihnă în ţipăt / Baltag, C. Pasărea albastră / Tomozei, Gheorghe Plus unu mai puţin / Stănescu, Nichita Sălăjan, Doina Schimbarea la faţă / Stănescu, Nichita Spionaj / Paraschivescu, M.R. Stancu, Zaharia - poezia Stoica, Petre Supravieţuiri / Cosaşu, R. Ştiu puritatea / Blandiana, A. Tarangul, Marin Tinerii / Stănescu, Nichita Tomozei, Gheorghe Trup amar / Blandiana, Ana Ţoiu, Constantin Ultimii / Nedelcovici, B. Umbra faptei / Sălăjan, D. Umilinţă / Blandiana, A. Ursachi, Mihai Verona, Dan Zăinescu, A.I. geopolitică critica sociologică Noica, Constantin/1909-1987 cronică literară Cehov, Anton Pavlovici Petöfi Sándor Comarnescu, Petru Papahagi, Marian Popescu, Dumitru Baranga, Aurel Serghi, Cella cultură şi politică comunicare lingvistică Blaga, Lucian - filosof Crainic, Nichifor Leoaică tânără, iubirea / Stănescu, Nichita eminescianism estetică literară Doamna Bovary / Flaubert Claudel, Paul simbolism - literatură Codru-Drăguşanu, Ion Nedelciu, Mircea Chendi, Ilarie critici Davidescu, N. Trivale, Ion psihocritică Andriţoiu, Alexandru Anghel, Paul Bănulescu, Ştefan Călugăru, Ion Iarna bărbaţilor / Bănulescu, Ştefan Popescu, D.R. povestirea - teorie literară Cazimir, Otilia retorică Gorki, Maxim Perse, Saint-John Gurghianu, Aurel Rău, Aurel Stoica Petre Tulbure, Victor biografii de personalităţi Craii de Curtea-Veche-caracterizarea personajelor filologie Dostoievski, Feodor Mihailovici Pământul deocamdată / Păunescu, Adrian Ureche, Grigore umanismul românesc pamfletul publicistic Dante, Aligheri Leopardi, Giacomo Iorga, Nicolae - scriitor Rilke, Rainer Maria Rilke, Reiner Maria Esop Lovinescu, Eugen -critica pamfletul arghezian Rebreanu, Liviu - universul creaţiei Defoe, Daniel Hemingway, E. Speranţia, Eugeniu dramaturgia contemporană Avangardism- curent literar Lovinescu, Horia Oproiu, Ecaterina Popescu, Tudor Popovici, Titus Voitin, Al. Moartea unui artist / Lovinescu, Horia Blaga, Lucian- filosof Ehrenburg, Ilia El Greco Caragiale, Ion Luca - universul creaţiei poezia românească - istoric şi evoluţie Dumas, Alexandre - tatăl Conta, Vasile romanul francez Culianu, Ioan Petru Patima roşie / Sorbul, Mihail Duca, Georges I. Mioriţa Premiul Nobel pentru Literatură La răscruce de vânturi romanul modern Melancolie / Eminescu, Mihai Bălan, Ion Dodu literatura interbelică Maximilian, V. Eftimiu, Victor Călinescu, G. - profesor Berindei, Dimitrie Trecutul şi prezentul / Berindei, Dimitrie Azap, Gheorghe Balahur, Paul Bojan, Mariana Constantinescu, Iancu Gafiţa, Gabriel Hermeneutica lui Mircea Eliade Mihadaş, Teohar Moldovan, Ioan Noja, Ion Pantea, Aurel Petraş, Irina Proza lui Camil Petrescu / Petraş, Irina Stratan, Ion Ulmeanu, Radu Vişniec, Matei Cărtărescu, Mircea Ciobanu, Valeriu Eminescu, Mihai - poezia filosofică estetica literaturii psihanaliză Montale Baronzi, George Damé, Frédéric satira Stamati, Costache Teodoreanu, Al. O. (Păstorel) Dadaism Dănilă Prepeleac romanul sec. XX Murnu, George Uscătescu, George Rabelais, François Cântarea României / Russo, Alecu Făt-Frumos din lacrimă Toamna / Goga, Octavian Alecsandri, Vasile (1890-1990) Letopisetul Ţării Moldovei / Ureche, Grigore Catargi, H.H. formarea limbii române literatura română interbelică Popovici-Bănăţeanu, I. preromantismul românesc Noica, Constantin, 1909-1987 Creangă, Ion - poveşti Moara lui Călifar / Galaction, Gala Maurois, André Pseudochineghetikos - Odobescu Asklepios Conu Leonida faţă cu reacţiunea - Caragiale, I.L. După melci Macedonski, Al. Moromeţii Stancu, Horia Genette, Gérard Hanibal /Jebeleanu, Eugen romanul psihologic românesc Mauriac, François Bachelard, Gaston Böll, Heinrich Militaru, Vasile genul epic Tribuna - revistă Şeicaru, Pamfil Modernismul- curent literar Sava, Ion bardul naţional Bălcesu, Nicolae Horia imortalizat Mihai Eminescu - eroul literar Mihai Eminescu - genialul ziarist mitul estetic mitul lui Prometeu ortodoxia Rosetti, C. A. Curtea de Argeş / Pictura Bisericii Domneşti Maiorescu, Titu/biografie Archip, Ticu Ardeleanu, Carol Botez, Ion Botez, Octav Dumitrescu, Mariana Floru, Igena Holban, Anton - criticul Irineu, Cora Isanos, Magda Lyceum - despre colecţie Paznic de far / Bogza, Geo Pătrăşcanu, D.D. Şcoala Pârvan istoria literaturii române romanul balzacian Coresi, diaconul proza românească parnasianism românesc Popovici, Aurel C. istoria stilisticii neoretorică Tolstoi, Lev Cordovanii - Lăncrănjan, Ion Întâlnirea din pământuri / Preda, Marin Scrinul negru / Călinescu, George Banuş, Maria - traduceri Benador, Ury Lewis, Sinclair Petraşincu, Dan Postelnicu, Ioana Scorţescu, Teodor Sinclair, Upton Bujoreanu, Ioan M. estetica anarhismului G. Bacovia / Petroveanu, M. G. Călinescu romancier / Damian, S. literatura epistolară Literatura română între cele două războaie mondiale / Crohmălniceanu, Ovid S. Popescu, N. D. romanul realist francez romanul sec. al XIX Buonacorsi, Filip zis Kallimach Kallimach (Buonacorsi, Filip) Rebreanu, Fany/soţia lui Liviu Rebreanu Trilogia culturii / Blaga, Lucian Dimitrescu, Ştefan Împărat şi proletar / Eminescu, Mihai Barthes, Roland Piru, Alexandru - receptare critică Călinescu - Lovinescu Istoria literaturii române de la origini până în prezent/ Călinescu, George Don Juan Lacan, Jacques Adameşteanu, Gabriela Anchetatorul apatic / Duda, Virgil Anton, Costache Caractere/Monciu-Sudinski, Al. Cercul/Pardău, Platon Coloană de-a lungul/Dragoş, Nicolae Culorile sângelui/Diaconescu, Mihail Descântoteca / Sorescu, Marin Despre purpură / Uricariu, E. Diaconescu, Mihail Dimineţile lungi / Anton, Costache Din clasicii noştri / Papu, Edgar Dragoş, Nicolae Drumul egal al fiecărei zile / Adameşteanu, Gabriela Elegie pentru puterea oraşului / Şandru, Mircea Florin Eminescu - cultură şi creaţie / Dumitrescu-Buşulenga, Zoe Fără vâsle / Nedelcovici, Bujor George Coşbuc / Poantă, Petru Introducere în opera lui I.H. Rădulescu/Piru, Al. Introducere în poezia lui Arghezi/Cioculescu, Şerban Literatura nouă / Călinescu, George Locul / Matală, D. Matală, D. Monciu-Sudinski, Alexandru Nicolae Labiş sau lupta cu inerţia / Raicu, Lucian Nopţile de altădată / Sadoveanu, Mihail Opera lui Mihai Eminescu / Călinescu, George Ore de dimineaţă / Pardău Pardău, Platon Păsările / Ivasiuc, Al. poezia lui Arghezi Poezia lui Eminescu / Papu, Edgar Racul / Ivasiuc, Al. Repetabila povară / Păunescu, Adrian Scrisoare de la Rahova / Anghel, Paul Transilvane cetăţi fără somn / Brad, Ion Ultimele / Paraschivescu, Miron Radu Venin de mai / Vinea, Ion Vine iarba / Gheorghe, Ion Lirica - abordări teoretice Archirie şi Anadan Regman, Cornel Sadoveanu, Mihail - aprecieri critice Manea, Norman 11 elegii / Stănescu, Nichita Desculţ Facerea lumii / Barbu, Eugen Marele singuratic / Preda, Marin Sadoveanu, Mihail - personajele Alexandru Lăpuşneanu Atât de fragedă / Eminescu, Mihai Către Galateea Cântecul spicelor / Blaga, Lucian Chiriţa în Iaşi Coborârea apelor/ Eminescu, Mihai concepte operaţionale-teoria lit. Din ceas, dedus Izvorul nopţii Jignire / Arghezi, T. Kir Ianulea O adunare liniştită / Preda, Marin Poezia / Stănescu, Nichita Poveste sentimentală / Stănescu, Nichita Râsu' plânsu' / Stănescu, N. romanul mitic românesc romanul social românesc romanul tradiţional românesc Romanul adolescentului miop / Eliade, Mircea Baltagul / Sadoveanu, Mihail Dincolo de nisipuri / Neagu, Fănuş Vizita / Caragiale, Ion Luca Gorunul / Blaga, Lucian Cântăreaţa cheală Ciocnirea/Cărtărescu, Mircea Neomodernismul- curent literar Oul dogmatic / Barbu, Ion Sorescu, Marin - universul creaţiei constructivismul- curent literar Gaiţele Memento mori / Eminescu, Mihai simbolism literatură Suprarealism- curent literar Balta-Albă / Alecsandri, Vasile Cartea nunţii Dorinţa Rondelul rozelor de august poezia lui Eminescu Vianu, Tudor - opera O samă de cuvinte / Neculce, Ion Daţi-mi un trup voi, munţilor Psalm / Blaga Dumitriu, Petru Ghilia, Al. Ivan literatura în totalitarism Munteanu, Francisc Dan, George Frunză, Eugen Sârbu, Cristian Theodorescu, Cicerone voiculescu, Vasile- universul poetic Letopiseţul Ţării Moldovei de la Aron Vodă... / Costin, Miron Pseudo-kinegeticos Serile la Mirceşti Sburătorul (revistă) Crăiasa din poveşti Jurnalul fericirii / Steinhardt, N. Shakespeare / Sorescu, Marin Ultimile sonete închipuite ale lui Shakespeare (Sonetul CLV) / Voiculescu,V. Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte / Ispirescu, Petre Dincolo de nisipuri - Neagu, F. Goncearov sociologia literară personajele sadoveniene Băncilă, Octav Jung, Carl Gustav Subiecte- Bacalaureat Arghezi, Tudor - rebusist byronismul Guerazzi, Francesco Domenico Maliţa, Mircea - memorialist Pe urmele zimbrului / Eftimiu, Victor romanul psihologic Nouăsprezece trandafiri / Eliade, Mircea Kalustian, L. Negruzzi, Iacob Adler, Alfred Auerbach, Erich Baudouin, Charles Blanchot, Maurice Boisdefrre, Pierre de Brandes, Georg Chasseguet-Smirgel, Janine criticul european Curtius, Ernst Robert Dracoulides, N.N. Fischer, Ernst Genette, Gerard Goldman, Lucien Lukacs, Georg Magny, Claude-Edmond Mauron, Charles Mehring, Franz Picon, Gaëtan Poulet, Georges Richard, Jean-Pierre Rousset, Jean Spitzer, Leo Starobinski, Jean Weber, Jean-Paul Caragiale, I.L. - procesul Caragiale - Caion Nopţile tovarăşilor mei" - Cosaşu, Radu Opt povestiri / Velea, Nicolae Paznic la armonii / Velea, Nicolae Un om între oameni / Petrescu, Camil Trecut-au anii / Eminescu, Mihai lirica socială Teatrul modern Mizerabilii / Hugo, Victor comedia lirică romanul post-proustian romanul senzaţional avangarda poeziei poezia europeană poezia română Biografii Călinescu, G. conceptul de poezie Tagore, Rabindranath Kleist, Heinrich von Caragiale - Sorbul Descoperirea familiei / Brad, I. Gablonz - Magazin Universal / Benador, Ury Luca, Ion O singură iubire / Vlasiu, I. Pas, Ioan Passacaglia / Popovici, Titus Pădurea nebună / Stancu, Zaharia Popa, Victor-Ion Surorile Boga / Lovinescu, Horia Şoimaru, Tudor Unde vântul miroase a petrol / Grigorescu, I. Friguri / Preda, M. Nuvelă românească Istoria ieroglifică / Cantemir, Dimitrie Divina Comedie literatura S.F. Blendea, Vasile ape de primăvară poezia călinesciană Noapte de vară / Coşbuc, George Fontane, Theodore Effi Briest / Fontane Horváth István Jocul de-a stelele / Rău, Aurel teatrul poetic românesc nuvela socială Lovinescu, Eugen - viaţa şi opera Iorga, Nicolae - proza Noul Testament de la Bălgrad 8 povestiri / Velea, Nicolae Arta criticului / Lovinescu, Eugen Aventuri lirice / Dumitrescu, Geo Cadenţe/Arghezi Cântece împotriva morţii / Jebeleanu, Eugen Coloană în amiază/Horea, Ion Cu faruri aprinse/Beniuc, Mihai Disciplina harfei / Cassian Jurnal / Vianu Lauda lucrurilor / Călinescu Mă uit în ochii copiilor / Brad, Ion Poeme noi / Arghezi, Tudor Poezii / Philippide, Al. Silabe / Arghezi Versuri / Utan, Tiberiu Desculţ - Stancu, Z. Primele iubiri / Labiş, Nicolae fantasticul în proza românească Galaction, Luki mitul satanic în lit. română Shakespeare, William - motivul visului La curţile dorului / Blaga, L. Anoiulh, Jean Daninos, Pierre dicţionarul Eminescu Eminescu - dicţionarul Eminescu - vocabular Grecia modernă vocabular eminescian Botez, Ioachim clasic Dante, Alighieri - comemorare Diana / Lovinescu Familia Buddenbroock Iosifescu, Silvian literatură universală şi comparată Lovinescu - comemorare Macedonski, Alexandru - opera Maiorescu, Titu - Lovinescu, Eugen Maniu, Adrian - comemorare Nicolescu, G. C. Ochi de urs / Sadoveanu Pajere / Caragiale, Mateiu I. rococo Stolnicu, Simion Viaţa lui Ion Creangă / Călinescu prozatori români contemporani Velisar-Teodoreanu, Ştefana Palia de la Orăştie pamflet Ars poetica - Arghezi pamfletul caragialesc pamfletul eseu pamfletul portret pamfletul religios românesc pamfletul satiric poeţi români contemporani Locul unde nu s-a întâmplat nimic Lovinescu, Vasile reeducare Era nouă - revistă Ionescu, Radu Ivaşcu, George Micu, Dumitru Petrescu, Liviu Râpeanu, Valeriu Vitner, Ion Munteanu, George Sonete / Voiculescu, V. Gaster, Moses Leu, Corneliu Flacăra - revistă Romeo şi Julieta / Shakespeare erosul rebrenian Eul poetic / Arghezi, T. realismul rebrenian Iepurele şchiop - Popescu, D.R. Moartea lui Orfeu / Fulga, Laurenţiu Ibrăileanu, G. poezia religioasă Izvorul alb/Sadoveanu, Mihail Voronca, Ilarie Ciprian, G. Kiriţescu, Alexandru Viforul / Delavrancea Renaşterea în România O scrisoare pierdută Cotruş, Ovidiu Enescu, Radu Descântecul şarpelui Fata în gradina de aur Galere / Arghezi Heliade Rădulescu, Ion (1802-1872) Letopiseţul Ţării Moldovei de la zidirea lumii până la 1601 / Costin, Nicolae Manifest activist către tinerime / Vinea, Ion Numai una / Coşbuc, George Poeme cu îngeri / Voiculescu, Vasile Poemele luminii / Blaga, Lucian Specificul naţional / Călinescu texte critice Ţeposu, Radu G. Lina / Arghezi, Tudor Bietul Ioanide / Călinescu, George Călinescu, George - Petrescu, Camil Cordun/Camilar, Eusebiu Dostoievski - Kafka Durrell, Lawrence - romanul poliedric Gide, André - problema oglindirii Goldmann, L. heterodoxia romanului Holban, A. Metamorfoza / Kafka motivul oniricului personajul caleidoscopic Subsolul / Dostoievski Pascadi, Ion Stroia, Gh. Tertulian, N. Alecsandri, Vasile - Caragiale, I. L. comedia tragică drama de idei drama istorică romantică feeria lirica filozofică lirica patriotică lirica peisagistă nuvela fantastică nuvela naturalistă nuvela romantică poezia lirică românească romanul fantastic romanul liric romanul simbolic Sadoveanu, Mihai - romanele sale Kipphardt, Heinar Ruscanu, Gelu Bulandra, Lucia Sturdza Folescu, Gh. Morţun, Ion Nicodim, părintele Onofrei, Mihai Stere, C. Ventura, M. Alter ego / Doinaş, Ştefan Augustin Ambitus / Cassian, Nina Athanor / Naum, Gellu Campanii/Ungheanu, M. Cântec şoptit / Stancu, Zaharia Cârtiţa şi aproapele/Caraion, I. Coborând/Georgescu, Paul Coline cu demoni/Constantin, Ilie Coloane/Stelaru, Dimitrie Din luminile veacului / Papu, E. Eugen Lovinescu, scepticul mântuit / Simion, E. Elegie pentru floarea secerată / Jebeleanu, E. Eseuri critice / Călinescu, M. Fântâna somnambulă / Păunescu, A. Feţele lui Ianus / Papu, E. Iarba bărbaţilor/Bănulescu, Ştefan Interpretări critice/Cristea, Valeriu Intrarea în Castel/Damian, S. Însemnări critice / Negoiţescu, Ioan Laus Ptolemaei / Stănescu, N. Lupta cu inerţia / Labiş, N. Mai mult ca plânsul / Gheorghe, I. Marele Alpha / George, Al. Monada / Baltag, C. Norii / Buzea, C. Ochiul neantului / Pituţ, Gh. Orologiu / Stoica, Petre Poeme / Ivănescu, Mircea Povestiri de dragoste / Stancu, Z. Prozatori de azi / Dimisianu, G. Sala nervilor / Buzea, Constanţa Scrisorile esenţiale / Gheorghe, Ion Simple întâmplări cu sensul la urmă / George, Al. Spiritul şi litera / Paleologu, Al. Teatru / Mazilu, Teodor Tristele / Paraschivescu, Miron Radu Tuşiţi / Sorescu, Marin Vârstele tinereţii / Georgescu, Paul Versuri / Dimov, L. Celan, Paul Ghepardul - roman Guicciardini, Francesco Leopardi Orlando furioso Örkény István Şi dacă... Negruzii, Costache A doua dragoste / Leu, Corneliu Adam şi Eva / Baranga, Aurel Ancheta / Voitin, Alexandru Ariciul de la Dopul Perfect / Băieşu, Ion Capul de răţoi/Ciprian, G. Doamna lui Ieremia / Iorga, N. Drăguşanu, Sidonia Fărcăşan, Sergiu Febre /Lovinescu, Horia Fii cuminte Christofor! / Baranga, Aurel Fiicele / Drăguşanu, Sidonia Himera / Everac, Paul Hristea, Ionel interpreţi de teatru Îndrăzneala / Vlad, Gheorghe Întâlnire cu îngerul / Drăguşanu, Sidonia Ludovic al XIX-lea / Călinescu, George Mirodan, Al. Nimic nu se pierde, dragul meu / Hristea, Ionel Noaptea e un sfetnic bun / Mirodan, Al. Nu sunt Turnul Eiffel / Oproiu, E. Oamenii înving / Voitin, Al. Omul care şi-a pierdut omenia / Lovinescu, Horia Pastor, C. Portretul / Voitin, Al. Punctul culminant / Vlad, Gheorghe Regele moare / Ionescu, Eugen Scaunele / Ionescu, Eugen Sfântul Mitică Blajinu / Baranga, Aurel Simple coincidenţe / Everac, Paul Somnoroasa aventură / Mazilu, T. Stăpânul apelor / Pastor, C. Steaua polară / Fărcaşan, Sergiu Ştafeta nevăzută / Everac, Paul Vlad, Gheorghe Doamna Dalloway Pére Goriot Scilla şi Caribda primul război cultural Bujor, Paul Hotnog, Titus Teodoreanu, Al.O. Bratu, Traian Divanul...-Cantemir, Dimitrie Mavrocordat, C. Conachi şi Eminescu Piru, Dionisie Eminescu - Veronica Micle Mavrocordat, Constantin Cartojan, N. romanul ermetic Casa domnului Alcibiade Nişte ţărani / Săraru, Dinu epicul românesc Corintic Doric Ionic Romanul "Comăneştenilor" Tănase Scatiu / Zamfirescu, Duiliu Borbély, Ştefan Petrescu, Dan - scriitor România literară - şcoala bucureşteană Târlea, Cătălin comentarii literare- bacalaureat Zodia Cancerului Sagan, Françoise Alecsandri, Vasile - universul creaţiei Arghezi, Tudor - tema morţii Creangă, Ion - universul creaţiei Din ceas, dedus ... dramaturgia românească - specii dramatice Elegia a zecea / Stănescu, Nichita opera dramatică - teorie literară Petrescu, Camil - universul creaţiei poezia paşoptistă Preda, Marin - universul creaţiei Sadoveanu, Mihail - universul creaţiei Slavici, Ioan - universul creaţiei Sonetul III (când însuşi glasul) / Eminescu, Mihai specii dramatice specii literare narative Tratament fabulatoriu / Nedelciu, Mircea anchetă critici eminescieni generaţia '80 Optzecişti Prefeţe Jouvenel, Bertrand de Rusoaica / Mihăiescu, Gib I. Chiriţa în provincie Călinescu - Micu Rebreanu, Liviu - jurnal romanul artistic romanul filozofic Acterian, Jeni Cornu, Aurora francofilie Galaction, Gala - jurnalul Maiorescu, Titu - ministru Marti, José poezia după 1990 politica literaturii relativism estetic Belciu, Matei Dumbrăveanu, Anghel - interviu Popovici, Ioan romancieri români Jocurile Daniei / Holban, Anton Baciu, Ştefan Literatura Transilvaniei Tohăneanu, G. I. La lilieci / Sorescu, M. Avramescu, Marc-Mihail Boerescu, Dan-Silviu Bordaş, Liviu Ciurtin, Eugen Handoca, Mircea Piţu, Luca Moş Nichifor Coţcariul / Creangă Ţiganiada / Budai Deleanu, Ion D-l Goe Husar, Alexandru Dacia literară Iţic, Ştrul dezertor Corigenţa/ Eliade, Mircea Erasmo sau A doua fotografie cu oameni mici / Simionescu, M.H. Jucării / Pillat, Ion Juventus / Popescu, Simona La lecţie / Sorescu, M. Lector de imagine / Nedelcovici, Bujor Micul prinţ / Saint-Exupéry, Antoine Portrete şi amintiri/ Duca, I. Gh. Prefaţă la Cartea cu jucării / Arghezi, T. REM / Cărtărescu, M. Toate pânzele sus / Tudoran, Radu Trei feţe / Blaga, Lucian Un pedagog de şcoală nouă Ruffini, Mario O călătorie de la Bucureşti la Iaşi înainte de 1848 / Ghica, I. Doamna Bovary Ionesco, Eugène Ionescu, Eugen Enigma Otiliei Philippide, Al. Intrusul/Preda, Marin Arghezi, Tudor - contestat Maxy, M.H. Moraru, N. Prigoana anilor 1944-1948 prigoana culturală Rampa -revistă Alecsandri, Vasile - 75 ani de la moarte Alecsandri, Vasile - comemorări Eftimiu, Victor - proza Margul-Sperber, Alfred Piuariu, Ioan Molnar Pasteluri / Alecsandri, Vasile critica formei critici impresionişti critici sămănătorişti Hétrat, Boniface Michelangelo - poetul Bărbulescu, Ilie Botez, Octavian Gafiţanu, Dumitru Ivănescu, Gheorghe Lombard, Alf Marinescu, I.M. Moisil - familia Morariu, Iuliu Petrovici, Emil Pop, Sever Popovici, Dumitru Lirică română Poezie românească Adela / Ibrăileanu, Garabet Creangă, Ion (1837-1889) Eminescu, Mihai (1850-1889)
Vă rugăm să schimbaţi parola