Biblioteca Judeţeană Hunedoara

eseuri

Subiect Tematic: eseuri
Lucrări: 350 lucrari in 343 publicatii in 4 limbi
Alte însemnări critice de: Negoiţescu, Ion (Text tipărit)
3 eseuri : Eminescu, Eliade, Freud de: Pârvan, Alexandra (Text tipărit)
Atitudini critice de: Niţescu, M. (Text tipărit)
Critică la persoana întâi de: (Text tipărit)
Continuităţi de: Săndulescu, Alexandru (Text tipărit)
Conceptul de poezie de: Portuondo, José Antonio (Text tipărit)
Constructe de: Cătineanu, Tudor (Text tipărit)
Cartea amăgirilor de: Cioran, Emil (1911-1995) (Text tipărit)
Subiecte
literatura franceză Feminism Istoria României Mihai Viteazul critică literară Dimov, Leonid Foarţă, Şerban Mugur, Florin Ion - Rebreanu, Liviu Istrati, Panait Mihăescu, Gib I. Petrescu, Camil Rebreanu, Liviu Sadoveanu, Mihail psihologie teatru literatura maghiară din România personalităţi literare capitalismul în România justiţia Politica românească Arghezi, Tudor Caragiale, Mateiu I. Craii de Curtea-Veche - Caragiale, Mateiu Eliade, Mircea Galaction, Gala Iorga, Nicolae Papadat-Bengescu, Hortensia Teodoreanu, Ionel Zamfirescu, G. M. Bernea, Horia curente literare James, Henry O'Neill, Eugene Poe, Edgar Allan literatura americană istorie România Unirea Principatelor Române Uniunea Europeană bilingv literatura maghiară Buzura, Augustin Geană, Gheorghiţă Manolescu, Nicolae Munteanu, Romul Popescu, Dumitru Radu Simion, Eugen biografii lingvistică jurnal de călătorie centenar unirea Ţărilor Române cultură şi civilizaţie legende Saddam Hussein Botticelli Caravaggio structuralism interviuri critică şi istorie literară memorialistică folclor românesc filosofie literatura poliţistă Europa medicină mitologie critică de artă cugetări scriitori hunedoreni articole corespondenţă antologie de texte literare Ungaria intelectualitatea românească Transilvania Unirea din 1918 Unirea Transilvaniei cu România sociologie televiziune pedagogie părinţi şi copii literatură maghiară Bucureşti Enescu, George Barbu, Eugen Kogălniceanu, Mihail Maiorescu, Titu reportaje Lovinescu, Monica tineret literatura rusă Doinaş, Ştefan-Augustin Fulga, Laurenţiu Preda, Marin Stănescu, Nichita Bogza, Geo Urmuz educaţia copiilor Botta, Emil Aderca, Felix Blaga, Lucian Dobrogeanu-Gherea, Constantin Hasdeu, Bogdan Petriceicu Ibrăileanu, Garabet Iosif, Ştefan Octavian (1875-1913) Lovinescu, Eugen Pandrea, Petre paşoptism Perpessicius studii Voinescu, Alice Postmodernism literatură americană literatura engleză religie ortodoxă teologie gnosticism critica literară (despre) Vlahuţă, Alexandru educaţia în familie educaţie Marea Unire Europa Centrală Europa de Sud-Est aforisme Brâncuşi, Constantin Agârbiceanu, Ion literatură engleză analiză literară Odobescu, Alexandru religie psihanaliza istorie literară Philippide, Alexandru Germania nazistă antisemitism evreii Camus, Albert Einstein, Albert alchimie Alecsandri, Vasile societatea civilă cultură Macedonski, Alexandru Rosetti, Al. eseuri de critică literară Bălăiţă, George Bonciu, H. Botta, Dan Brumaru, Emil Călinescu, George Coşbuc, George eseuri Gabrea, Florin Goethe, Johann Wolfgang Grigurcu, Gheorghe Laurenţiu, Dan orfism Polonius - poet simbolism Vrânceanu, Dragoş Eminescu, Mihai - folclor istoriografie Peltz, I. Peltz, Isac - 1899-1980 Bacovia, George Baudelaire, Charles Caragiale, Ion Luca Stancu, Zaharia Vlasiu, Ion Caragiale, Mateiu Eminescu, Mihai - poezia folclor cercul în literatură Delavrancea, Barbu Ştefănescu dialoguri politică internaţională condiţia umană Noica, Constantin Cioculescu, Şerban Fundoianu, Benjamin Minulescu, Ion Gorovei, Artur memorii Junimea Botez, Demostene Zarifopol, Paul Goga, Octavian Zamfirescu, Duiliu antologie politică Luchian, Ştefan Molière jurnal Sartre, Jean-Paul interviu Baconsky, A. E. Zola, Emile civilizaţie estetică Odă în metru antic Cantemir, Dimitrie Floare albastră / Eminescu, Mihai Luceafărul / Eminescu Oltul / Goga Povestea lui Harap-Alb / Creangă, Ion Psalmi / Arghezi, T. balcanism Baltazar, Camil Barbu, Ion Filimon, Nicolae modernism poezia contemporană Eminescu, Mihai - proza romanul istoric schiţe literatură comparată Moby Dick / Melville, H. proză scurtă contemporană Mureşanu, Andrei Malraux, André literatură religioasă turism Cristea, Valeriu Crohmălniceanu, Ovid S. eseişti Ianoşi, Ion Ierunca, Virgil Marino, Adrian Martin, Mircea Pleşu, Andrei Steinhardt, N. Zaciu, Mircea Literatură română legionari jurnal intim poeţi hunedoreni proletcultism Balotă, Nicolae critici literari critica literară antichitatea greacă antichitatea romană literatura română literatură germană poezie Dan, Pavel proză scurtă povestiri Ronsard limbaj antropologie metafizică creştinism Critică literară umanism morală Gândirea - revistă gândirismul realismul românesc Voiculescu, Vasile Basarabia globalizare icoane Streinu, Vladimir modernitate Teoria artei eros Baba, Corneliu Demetriescu, Anghel teorie literară destin Gautier, Théophile Mallarmé, Stéphane Proust, Marcel literatura universală bizantinism erotism ortodoxie Sibiu mesaje subliminale eseu Biblioteca Academiei repere critice romanul modern românesc politica romantism literar Machu Picchu Machu Pichu Cuzco Freud, Sigmund Celarianu, Mihail Demetrius, Lucia Martinescu, Pericle literatură cehă literatura arabă Literatură franceză premii literare interdisciplinaritatea antologie de texte literatură universală Haiducul - mit teme şi motive NATO Principele / Barbu, Eugen Rousseau, Jean-Jacques Balzac, Honoré de Banca Naţională a României baroc Dosoftei Corneille Corneille, Pierre gândirea personalitate genocid publicistică dezvoltare personală Strauss, Johann Bartók, Béla Jarry, A. corespondenţa în literatură Bizanţ metafora Dialoguri scrisori articole în presă Mozart, Wolfgang Amadeus metafizica creştină limba engleză pentru avansaţi Constantinescu, Pompiliu Psihologia personalităţii Sebastian, Mihail Flaubert, Gustave Kafka, Franz Milton, John mituri sentimente Marco Polo Dumnezeu Cioran, Emil Jurnal de călătorie Mexic spiritualitate Convorbiri literare Neagu, Fănuş Simion, Pop Ardeleanu, Virgil Căprariu, Al. Căpuşan, Maria Vodă Ciocârlie, Livius Dumbrăveanu, Anghel Iordan, Iorgu Joja, Athanase Maiorescu, Titu - jurnal Martin, Aurel Micu, D. Paler, Octavian Păunescu, Adrian Rebreanu, Vasile Rusan, Romulus Simionescu, Mircea Horia Ţoiu, Constantin - publicistica Ungheanu, Mihai Ungureanu, Cornel Zalis, Henri Turgheniev Turgheniev, Ivan Valéry, Paul autoportretul eul Pavese, Cesare cugetări despre muzică Chopin, Frédéric religie şi ştiinţă antropologie culturală antropologie socială literatura română sub comunism Scriitori români psihologie individuală literatura română contemporană Turnul Eiffel Esenin, Serghei familie teoria literară Doinaş, Ştefan Augustin etnologie Cercul literar de la Sibiu Manifestul Cercului literar de la Sibiu teoria literaturii totalitarism Herculanum Mălăncioiu, Ileana Turcea, Daniel Chaplin, Charlie cunoaştere Bacalaureat istoria Chinei Baltag, Cezar Ţepeneag, Dumitru Arghezi, Tudor - arta poetică americanii Alecsandri, Vasile - călătorii călătoria - motiv literar presa sociologia culturii Daci literatură japoneză literatura religioasă Pârvan, Vasile poezia românească proza contemporană realismul literar românesc filosofia istoriei investiţii Londra comentarii mărturii Blecher, Max meditaţii Eminescu - poet naţional şi universal Arghezi, Tudor- universul poetic Eminescu, Mihai despre gramatica limbii engleze Biberi, Ion Dilthey, Wilhelm Figueirido, Fidelino de poezia poezia modernă Reyes, Alfonso teoria literară în Cuba logică economie românească poetică tipologie medici naţiune democraţia Hyperion. Viaţa lui Eminescu / Munteanu, G. naţional şi universal în literatură Vianu despre Eminescu Nerval, Gérard de Sainte-Beuve dialectologie istorie socială eseul Igna, Vasile Tudoran, Dorin Martin du Gard, Roger societate civilă imaginaţie Chateaubriand, François-René de Hölderlin, Friedrich Novalis Schlegel, Friedrich unirea de la 1918 Albu, Florenţa Ţoiu, Constantin curente de gândire critică Axinte, Liana Bârna, Vlaicu Boccaccio, Giovanni şi structuralismul Burgess, Anthony Cojocaru, Dragoş Concursul/film regizat de Piţa Dali, Salvador de Retz, Cardinalul George, Sergiu Al. Girardoux, Jean Grigorescu, Nicolae Heidegger, Martin şi arta Keaton, Buster Lincon Magritte, René Metroul din New-York Nistor, Virgil Noica, Constantin/1909-1987 Olteanu, Ioanichie Păduraru, Neculai - sculptor Pillat, Monica Piţa, Dan - regizor Proust, Marcel - James, Henry Romains, Jules Sadoveanu - Paleologu Sadoveanu - Raicu Shaw, George Bernard Stăniloae, Lidia Stoiciu, Liviu Ioan Şora, Mihail Tolkien, J.R.R. Tudor Anton, Eugenia religie - formă a culturii Valori umane cronică literară autobiografia literară Cehov, Anton Pavlovici Comarnescu, Petru Morfologie lingvistică română nuvele Serghi, Cella cultură şi politică decadenţă culturală Florian, Mircea Ionescu, Nae Mehedinţi, Simion maghiari blog caracter emoţii recenzie scriitori contemporani Crainic, Nichifor scientismul Claudel, Paul Musset, Alfred de Dinescu, Mircea Vlad, Alexandru Gusti, Dimitrie Manoliu, Petru Revista "Criterion" Anghel, Paul gnoză Postcomunism Ţepelea, Gabriel Documentele clubului Pickwick / Dickens Gorki, Maxim vise Dezvoltarea economică imagine dialog literar genuri şi specii literare dialoguri filosofice biografii de personalităţi Craii de Curtea-Veche-caracterizarea personajelor Dostoievski, Feodor Mihailovici umanismul românesc politică românească Dante Dante, Aligheri Garcia Lorca, Federico Rilke, Rainer Maria Rilke, Reiner Maria Coşbuc, Ovidiu minorităţi Speranţia, Eugeniu credinţă creştină Philipe, Gérard literatură peruană Holocaust cenzură sistem social Iliescu, Ion corupţia Integrarea economică progres social Societatea românească Învăţământ Angelescu, Silviu Bâtiu, Iosif Braga, Mircea Braga, Rodica Branga, Nicolae Bucur, Corneliu Dobre, Alexandru Dragoman, Corneliu folcloristica română Godea, Ioan Goţia, Anca Grama, Ana Grecu, Victor V. lucrări cu dedicaţie autografă Macrea, Ion Moise, Ilie Munteanu, Ioan Paul, Iuliu Pop, Mihai Prahoveanu, Ion Rapiţă, Traian Şeuleanu, Ion Şoima, Gheorghe Beauvoir, Simone de bucuria eseuri filosofice Herseni, Traian Maitec, Ovidiu cristologie epistola Băsescu, Traian iubirea în literatură povestire eroul - personaj călătorie Mioriţa Premiul Nobel pentru Literatură Rushdie, Salman Montaigne, Michel de minorităţi naţionale basm Călin nebunul/Eminescu, Mihai Etymologicum Magmum Romaniae / Hasdeu, B.P. Melancolie / Eminescu, Mihai mitul mioritic oralitate Şarpele / Eliade, M. Browne, Thomas, sir Chesterton, Gilbert Keith Eliot, T.S. Pater, W. H. Shaw, Bernard - dramaturgul Visul unei nopţi de vară - critică prejudecăţi androfobie cultura occidentală drept comparat drept de autor reclama basmul sfaturi Eftimiu, Victor istoria evreilor Călinescu, G. - profesor Hesse, Herman oniric revistă de critică literară revistă de literatură Yeats, William Butler mentalităţi psihanaliză etnogeneza poporului român gândire Grigorescu, Mircea literatură portugheză Smith, Adam românii poporul român motive Matei, Sorin Adam Andreescu, Gabriel Momescu, Mona Ghilezan, Marius Gavrilescu, Adrian clasa de mijloc lucrare omagială Conrad, Joseph Divanul Persian Morand, Paul istoria omenirii lecturi electronice sociologie culturală sistemele societăţii interpretarea viselor sofism Bachelard, Gaston Beckett, Samuel Buzzati, Dino Frisch, Max Kazantzakis, Nikos Lautrémont literatura europeană modernă Musil, Robert Măsură pentru măsură / Shakespeare, William Gheorghiu, Ion Pacea, Ion Ţuculescu, Ion eseuri literare Bucuria religioasă Eliade, Mircea - legionar România postrevoluţionară corupţie Stahl, H.H. Vulcănescu, Mircea Clinton, Bill simbolul Crucii Banuş, Maria - traduceri Benador, Ury Lewis, Sinclair Petraşincu, Dan Postelnicu, Ioana Scorţescu, Teodor Sinclair, Upton Ceauşescu şi Kafka Felix Krull Literatura şi politica - dialog cu Emil Hurezeanu Manolescu, George Barthes, Roland Blanchot Eul artistic relaţia creator-operă Yourcenar, Marguerite literatură poloneză reprezentare în artă Archirie şi Anadan Dionisie Eclesiarhul Eminescu - Ion Barbu fanariotism Rubaiatele / Omar Khayyam birocraţie Şuluţiu, Octav instinct sexual Vocile nopţii / Buzura, A Thanatos Literatura română critica literară sociologică Goga, Octavian - centenar Islamism Jung, Carl Gustav putere Tzigara-Samurcaş, Al. artă erotomanie literatura urâtului urâtul Teatrul modern Monet, C PNL postmodernitate Tagore, Rabindranath Kleist, Heinrich von Divina Comedie literatura S.F. neoromantism pamflet Ţuţea, Petre pesimism Rogers, Ginger Vianello dualism Halima religiile universale erosul rebrenian Eul poetic / Arghezi, T. realismul rebrenian PSD orientalism Heliade Rădulescu, Ion (1802-1872) interpretări mitologice literatură turcă Deleanu, Paul Costin Manoilescu, Mihai Polihroniade, Mihail Revista "Izvoare de filosofie" studenţi români Tudor, Sandu Zilber, Belu fatalism textul literar vinovăţia turismul românesc Bujor, Paul omagiu Vermeer van Delft, J. Turner Holocaustul Al-Hamdhani Al-Hariri balcanologi români Europa şi Islamul Grecii şi iraţionalul Mikes Kelemen Read, Herbert Wolfflin, Heinrich Worringer, Wilhelm Christi, Aura - critic Incaşii comentarii literare- bacalaureat parvenitul Sindipa context cultural Orient şi Occident Despre obiectul ştiinţei literare - Jakobson, R. homo europeanus Tânianov, I. Mendelssohn, Moses condiţii sociale utilitarism Elytis, Odisseas Simfonia Napoleon / Burgess, Anthony valsul imperial/Strauss Personalităţi mişcări naţionaliste Vörösmarty Mihály originea răului agenţii imobiliare piaţa imobiliară retrocedări statul român Mátis Livia revistă de literaratură Corbière, Tristan literary texts writing Simion, Eugen - interviu profesori universitari societatea românească Vianu, Ion Jacob, Max Nerval Meşterul Manole - baladă Cummings, E.e. Moromeţii - film Nicodim, Ion scriitorii anilor '60 scriitorii anilor '70 Cholnoky Viktor Riedl Frigyes eseuri critice Ionesco, Eugène Ionescu, Eugen statul dac Cajal, Irina L.A.N.C. Morgenstern, Maia Pedvis, Anca Popa, Mireille Astrid Alecsandri, Vasile - 75 ani de la moarte Alecsandri, Vasile - comemorări Eftimiu, Victor - proza Margul-Sperber, Alfred Naturalismul modern Orăşanu, Pătru-Dănilă Constable El Prado Hughes, Ted Tate Gallery Vallejo, Cesar Whistler cruce Compunere ars amandi literatură română contemporană stereotipii audiobook literatură hunedoreană Geoparcul Dinozaurilor Ţara Haţegului creştinism, religie creştină Lirică română Poezie românească doliu istoria mentalităţilor arta scrisului cugetări despre ştiinţă spirit şi corp Schimbare socială Relaţii de cuplu Literatură italiană Literatură română - articole Literatură argentiniană Cultură și civilizație sec. 20 Educație articole în periodice Critică şi interpretare cronici literare literatură chineză psihologie analitică Psihologie practică Determinările fiinţei Politică şi guvernare transdisciplinaritate Literatură română literatură Religie creştină ortogeneză istorie culturală scriitori din diaspora 2006 1848-1938 Poezii autobiografii literatură chiliană perspectivă antropologică şi religioasă literatură umoristică satiră în versuri satiră în proză Ghid de călătorie biografii pe subiect Sec. 17-19 critică literară română literatura română literatură de limbă spaniolă reportaj literar filosofie morală proză contemporană 1989-2009 reportaje de călătorie etică şi morală semnificația religioasă a viselor spirit critic psihologia relațiilor Creangă, Ion (1837-1889) politică și guvernare societate Religie budistă filosofie cehă Criza culturii eseuri de critică scrieri religioase societăţi globale Eseuri politice Monahism ortodox dialoguri religioase idei filosofice Reflecții Civilizaţie arabă literatură istorică minte Postmodernism și literatură eseu filosofic Eminescu, Mihai (1850-1889) scrieri în periodice Biblia în artă confesiuni eseuri interviuri literare Tablete autori hunedoreni Universitatea ”Babeș-Bolyai” (Cluj-Napoca) trup Moreno, Jacob Levy pamflete 1999-2018 educaţia formală educaţia nonformală literatură indiană de limbă engleză simbolistica imaginilor Femei 1723-1720 Gasset, José Ortega y 1883-1955 Hayek, Friedrich August von 1899-1922 Literatură română de limbă franceză suferințe literatură chiliană de limbă spaniolă psihologie colectivă articole de blog Tronul Străbunilor Arsenie Boca (1910-1989) Năstase, Adrian (1950 -...) Plath, Sylvia (1932-1963) utopii Artă culinară românească Gastronomie în literatură carte de debut Eseuri religioase diaspora cehă eseuri motivaționale arta de a călători
Vă rugăm să schimbaţi parola