Biblioteca Judeţeană Hunedoara

istoriografie

Subiect Tematic: istoriografie
Lucrări: 65 lucrari in 72 publicatii in 5 limbi
Între scriere şi oralitate de: Velculescu, Cătălina (Text tipărit)
Lecturi intermitente de: Perpessicius, critic și istoric literar (1891-1971) (Text tipărit)
Alte menţiuni de istoriografie literară şi folclor : 1958-1960. Vol. 2 de: Perpessicius, critic și istoric literar (1891-1971) (Text tipărit)
Alte menţiuni de istoriografie literară şi folclor : 1963-1967. Vol. 3 de: Perpessicius, critic și istoric literar (1891-1971) (Text tipărit)
Alte menţiuni de istoriografie literară şi folclor : 1957-1960. Vol. 1 de: Perpessicius, critic și istoric literar (1891-1971) (Text tipărit)
L'etre historique de: Blaga, Lucian, autor, filosof, scriitor (1895-1961) (Text tipărit)
Subiecte
Istoria României Mihai Viteazul critică literară Istrati, Panait Petrescu, Camil Rebreanu, Liviu Sadoveanu, Mihail Arghezi, Tudor Galaction, Gala Petrescu, Cezar curente literare istoria României istorie România Pop, Ioan Aurel Pop, Ioan-Aurel biografii Evul Mediu lingvistică jurnal de călătorie antichitate istoria românilor cultură şi civilizaţie limba română teorii interviuri Vintilă, Petru folclor românesc Europa evul mediu critică de artă Franţa Revoluţia de la 1848 documente istorice Ungaria intelectualitatea românească perioada interbelică istoria Transilvaniei Transilvania 1918 Unirea din 1918 comunicare Eminescu, Mihai - dramaturg literatura română veche Banat comunism Dragomir, Mihu Bogza, Geo artă populară economie paşoptism paşoptismul studii economia României teologie francmasoneria Adunarea Naţională de la Alba Iulia Adunarea Naţională de la Blaj schizofrenia psihopatologie inteligenţa analiză literară istorie literară Alba Iulia Alecsandri, Vasile Russo, Alecu Pe Donul liniştit / Şolohov, Mihail Călinescu, George Coşbuc, George eseuri Alecsandri, Vasile / coresprondenţă Alexandrescu, Grigore Beniuc, Mihai Beniuc, Mihai - romancier Cassian, Nina creaţie folclorică eminesciană Dimitrie Cantemir, viaţa şi opera - Panaitescu, P.P. Eftimiu, Victor - sonete Eminescu, Mihai - folclor Focurile sacre / Rău, Aurel Herzen, A.I. istoriografie Kalevala Liniştea iernii / Luca, Remus Maiakovski, Vladimir Milescu, Nicolae, Spătarul Nicolae Milescu, Spătaru Nopţi înfrigurate / Mihale, A. Oameni şi dragoste / Theodorescu, Cicerone Peltz, I. Peltz, Isac - 1899-1980 Petrescu, Camil - dramaturgia poezia patriotică Racoviţă, Emil Rădăcinile sunt amare / Stancu, Z. Setea / Popovici, Titus Şoseaua Nordului / Barbu, Eugen Vară fierbinte / Tulbure, Victor Vulcan, Iosif Bacovia, George Baudelaire, Charles Bănuţă, Ion Bielinski Bucureşti - cântare oraşului Caragiale, Ion Luca Caragiale, Ion Luca - cronicar dramatic Caragiale, Ion Luca - proza Cioflec, Romulus cronicari munteni Demetrescu-Pan, George Eminescu, Mihai - cronicar dramatic folclor transilvănean Jebeleanu, Eugen Lăzăreanu, Barbu literatura Unirii Stancu, Zaharia Vlasiu, Ion Anghel, Dimitrie Bianu, Ion Caragiale, Mateiu Căprariu, AL. - poezia Celarianu, Mihail - poezia Densusianu, Ovid Eminescu, Mihai - poezia Eminescu, Mihai - postume Eminescu, Mihai - satira Evgheni Oneghin / Puşkin folclor Ghica, Ion Kirileanu, G.T. Magheru, George Pe valea Bistriţei Sperantia, Eugeniu Şerbu, Ieronim Dragomir, Silviu istorie universală politică cronicari Filimon, Nicolae simbolismul românesc umanismul cronicarilor romanul antologie lirică Literatură română legionari antropologia creştinism umanism erori Ţara Haţegului tematică barocul românesc omul Moldova Imperiul Otoman economia religia Laurian, August Treboniu istoria Ungariei societate antologie de texte literatură universală Principele / Barbu, Eugen Erasmus de Rotterdam, Desiderius afectivitate gândirea limbajul memoria fascism junimismul Maramureş Psihoterapie mod de viaţă piraţi libertatea confrerii religioase ordine religioase Iosif II, Împărat al Austriei, Rege al Ungariei şi Boemiei Valea Jiului diplomaţie antropologie culturală antropologie filosofică falsuri armeni obiceiuri şi tradiţii romanitate Contemporanul - revistă filosofia istoriei voievodate personalităţi istorice cultură românească poezia confreerii profesionale confreerii religioase Ordinu Corpus Christi Ordinul Fraţilor Minoriţi Ordinul Fraţilor Predicatori Ordinul Sfântul Spirit statul ştiinţa istoriei istoriografie românească continuitatea românilor filosofia politică cultură şi educaţie literatura parenetică Cronica lui Mihai Viteazul Letopiseţul cantacuzinesc Olahus, Nicolaus junimism Germania critică Greceanu, Radu Popescu, Radu - cronicar istorie modernă antropologie politică culori Iarna bărbaţilor / Bănulescu, Ştefan empirismul dialectica genealogie Ciocoii vechi şi noi- caracterizarea personajelor fonologie spaţiul limbă română umanismul românesc Mahomed al II lea istoria filosofiei istorie contemporană istorici Cuza, Alexandru Ioan mişcarea naţională a românilor politica interbelică învăţământ superior dreptul structuri politice izvoare istorice epistemologie textul dramatic romanizarea Daciei relaţii sociale etnicitate literatură populară etnogeneza poporului român idei social-politice românii poporul român misionari icoane pe sticlă vestimentaţie xilogravuri învăţarea percepţia isihasm literatura bisericii credinţe religioase Război civil latinitate genocidurile secolului XX Mahomed Dacia Traiană eterna tranziţie lecţia lui Braudel mit şi istorie modele, figuri simbolice Cronica/Greceanu, Radu Erotocritul logofătului Petrache Hesiod - în româneşte Paul şi Virginia / Saint-Pierre, Jacques-Henri Bernardin de Rusia postsovietică ev mediu Al. Vlahuţă / Râpeanu, Valeriu Brăila / Pintilie, Petre Camil Petrescu - Ionescu, C. Cezar Boliac- Papadima, Ovidiu Coşbuc, G.- viaţa şi opera G. Bacovia / Raşcu, I.M. G. Ibrăileanu / Raşcu, I.M. George Bariţiu / Netea, V. Lacrima diavolului / Bănuţă, I. Movilă, Sanda Paul Verlaine / Georgescu, G. Poeme / Dumitrescu, Geo Poeme - Gheorghiu, Virgil Scrieri / Constantinescu, Pompiliu Scrisori / Baltazar, Camil Sofocle - tragediile Tudor Vianu / Biberi, Ion Viaţa lui Alexandru Macedonski / Marino, A câmpuri stilistice elogiul satului românesc factori stilistici metafizica istoriei Spengler, Oswald Istoria civilizaţiilor. Istoria culturilor conducători orient mitologia O singură iubire / Vlasiu, I. psihologia Relaţii internaţionale. Politica internaţională. Activitate internatională lingvistica cronici latino-maghiare Dunărea de Jos - secolele III - X Europa postromană societatea ungară timpurie structuri teritoriale intrigi politice romnatism Antim Ivireanul - cronicar dogmatica Dosoftei - cronicar hagiografia Ivireanu, Antim - cronicar Năsturel, Udrişte - cronicar Neculce, Ion - cronicar proza oratorică sfântul Ioasaf sfântul Varlaam Ureche, Grigore - cronicar materiale ceramice surse electrochimice de putere autism delirul paranoic devianţa Efectul Zeigarnik evoluţionismul individ modele de piaţă obsesiile piramida nevoilor revoluţia neolitică subiectivismul ştiinţe cognitive dualismul austro-ungar Ioan Bob, episcop (1782-1830) omagiu Pâclişanu, Zenovie Universitatea "1 Decembrie 1918" Bel, Mathias Crăciun, Ioachim Foeni - ceramică Geoagiu - familia nobiliară Holocen - climatul Magazin Istoric pentru Dacia Nistor, Dascălul nobilimea medievală reformarea clerului protocronism eseistică şcoli literare istorie medievală naţionalism românesc istorie universală (sec. 18-19) iconar meşteşug Transilvania -- Cultură şi civilizaţie -- Istorie profesori universitari Daco-geţii învăţământ teologic sultani fascismul moldovenism Michelangelo - poetul problema evreiască comunismul în România Istoria românilor Interdisciplinaritate Prezentare istorică Sec 20 Istorie şi critică critică și istorie literară sec. 15-17 istorie culturală istoria Imperiului otoman 1848-1849 şcoli istoriografice şcoala critică criticism în literatură 1948-1989 Academia Teologică Ortodoxă Română 1927-1948 studii de istorie ctitori istoria ca știință Eminescu, Mihai (1850-1889) Primul Război Mondial Primul război mondial - 1914-1918 război mondial. 1 - 1914-1918 Război Mondial (1914-1918) Război mondial, Primul - 1914-1918 Războiul mondial 1 - 1914-1918 Constantin Brâncoveanu, Domn al Ţării Româneşti (1654-1714) 1919-1940 literatură moldovenească Război mondial, Primul - 1914-1918 pseudoștiințe Istoria istoriografiei sec. 13-18 evenimente istorice în secolul XX sisteme totalitare Opinii politice și sociale personalități istorice sec. XX Ghitta, Ovidiu Baiazid I Murad, al II-lea Baiazid, al II-lea Osman, al II-lea Ahmed, al III-lea Abdul-Hamid, al II-lea
Vă rugăm să schimbaţi parola