Biblioteca Judeţeană Hunedoara

Eminescu, Mihai - poezia

Subiect Tematic: Eminescu, Mihai - poezia
Lucrări: 35 lucrari in 35 publicatii in 2 limbi
Subiecte
Vladimirescu, Tudor critică literară Foarţă, Şerban Ivănescu, Mircea Ion - Rebreanu, Liviu La Grandiflora / Mihăescu, Gib I. Mihăescu, Gib I. Patul lui Procust / Petrescu, Camil Petrescu, Camil Rebreanu, Liviu Sadoveanu, Mihail literatura maghiară din România Ivasiuc, Alexandru Arghezi, Tudor Craii de Curtea-Veche - Caragiale, Mateiu Galaction, Gala Iorga, Nicolae Maitreyi / Eliade, Mircea Nuntă în cer / Eliade, Mircea O viaţă de om. Aşa cum a fost Papadat-Bengescu, Hortensia Petrescu, Cezar Teodoreanu, Ionel Zamfirescu, G. M. curente literare Poe, Edgar Allan romantism Breban, Nicolae Buzura, Augustin Popescu, Dumitru Radu mitologii critică şi istorie literară Vintilă, Petru folclor românesc 1907 - în literatură şi artă Eminescu, Mihai - dramaturg Eminescu, Mihai - poezia de dragoste Glossă Barbu, Eugen Budai Deleanu, Ion Budai-Deleanu, Ion - 1760-1820 Cipariu, T. Delirul / Preda, M. Kogălniceanu, Mihail literatura română veche Maiorescu, Titu Papu, Edgar Brad, Ion Doinaş, Ştefan-Augustin Dragomir, Mihu Preda, Marin Săraru, Dinu Stănescu, Nichita Arghezi, Tudor - limbajul poetic Bogza, Geo Botta, Emil Davila, Alexandru Stanca, Radu Blaga, Lucian Bolliac, Cezar (1813-1881) Dobrogeanu-Gherea, Constantin Hasdeu, Bogdan Petriceicu Ibrăileanu, Garabet Letopiseţul Ţării Moldovei / Neculce Lovinescu, Eugen paşoptism paşoptismul Perpessicius studii Şcoala Ardeleană Topârceanu, George - 1886-1937 Topîrceanu, George - 1886-1937 Viaţa românească - revistă literatura engleză critica literară (despre) Maiorescu, Titu - critica Vlahuţă, Alexandru Maniu, Adrian Agârbiceanu, Ion analiză literară Odobescu, Alexandru Nietzsche, Friedrich Wilhelm Războiul în literatura interbelică războiul în literatură istorie literară Philippide, Alexandru realismul Alecsandri, Vasile Eminescu, Mihai - formele eului Eminescu, Mihai - natura Eminescu, Mihai - personalitate Macedonski, Alexandru - poezia O mamă - motiv / Eminescu, Mihai Russo, Alecu Macedonski, Alexandru eseuri de critică literară Bălăiţă, George Botta, Dan Brumaru, Emil Călinescu, George Coşbuc, George eseuri Goethe, Johann Wolfgang simbolism Fascinaţie / Fulga Rug şi flacără / Uricariu, E. Uricaru, Eugen Alecsandri, Vasile / coresprondenţă Alexandrescu, Grigore Eminescu, Mihai - folclor istoriografie Setea / Popovici, Titus Şoseaua Nordului / Barbu, Eugen Bacovia, George Caragiale, Ion Luca Caragiale, Ion Luca - proza Eminescu, Mihai - cronicar dramatic Jebeleanu, Eugen Stancu, Zaharia Anghel, Dimitrie Bianu, Ion Caragiale, Mateiu Căprariu, AL. - poezia Celarianu, Mihail - poezia Densusianu, Ovid Eminescu, Mihai - poezia Eminescu, Mihai - postume Eminescu, Mihai - satira Evgheni Oneghin / Puşkin folclor Ghica, Ion Kirileanu, G.T. Magheru, George Pe valea Bistriţei Sperantia, Eugeniu Şerbu, Ieronim Cotruş, Aron Noica, Constantin Cioculescu, Şerban Fundoianu, Benjamin Minulescu, Ion Junimea Botez, Demostene Sevastos, Mihail Hogaş, Calistrat polemică reviste literare Zarifopol, Paul Brăescu, Gheorghe Goga, Octavian Muşatescu, Tudor Steaua - revistă Vinea, Ion estetică Dacica Eu nu strivesc corola de minuni a lumii În dulcele stil clasic / Stănescu, Nichita Mistreţul cu colţi de argint / Doinaş, Ştefan Augustin Odă în metru antic Psalm / Tudor Arghezi Scrisoarea III Alexandru Lăpuşneanul Amintiri din copilărie / Creangă, Ion Apus de soare / Delavrancea, Barbu Ştefănescu Bacovia, G.- universul poeziei Cantemir, Dimitrie Ciocoii vechi şi noi - critică literară Concert din muzică de Bach - Papadat-Bengescu, Hortensia cronicari Eminescu - viaţa şi opera Floare albastră / Eminescu, Mihai Fraţii Jderi Iona / Sorescu, Marin În vreme de război / Caragiale, Ion Luca La ţigănci Lacustră literatura populară Luceafărul / Eminescu Macedonski, Al. - simbolismul românesc Noaptea de decemvrie Nunta Zamfirei / Coşbuc Oltul / Goga Originea şi dezvoltarea limbii române Paradis în destrămare Pădurea spânzuraţilor / Rebreanu, Liviu Plumb / Bacovia, George Povestea lui Harap-Alb / Creangă, Ion Psalmi / Arghezi, T. Revedere Riga Crypto şi lapona Enigel Rugăciune / Goga, Octavian Sara pe deal / Eminescu, Mihai Sărmanul Dionis / Eminescu, Mihai Scrisoarea I / Eminescu, Mihai Testament Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război Răzvan şi Vidra Groapa / Eugen Barbu Meşterul Manole / Blaga, Lucian Vânătoarea regală / Popescu, D. R. Epigonii Bălcescu, Nicolae Conachi, Costache expresionismul românesc Filimon, Nicolae Gheorghe, Ion Negruzzi, Costache (Constantin) Petică, Ştefan poezia contemporană romantismul românesc sămănătorismul simbolismul românesc Tonegaru, Constant tradiţionalism Călinescu, George - romancier cronicari moldoveni Eminescu, Mihai - proza Pillat, Ion romanul românesc Ciuleandra/Rebreanu, Liviu Decor Mara / Slavici, Ioan Slavici, Ioan Suflete tari France, Anatole literatură comparată Ornea, Z. Literatură română critici literari critica literară nuvela istorică poezia simbolistă românească fabule Ronsard Pann, Anton clasicism clasicismul în literatura română parnasianism Isac, Emil Paraschivescu, Miron Radu Gândirea - revistă Voiculescu, Vasile junimişti Neculce, Ion Streinu, Vladimir Tinereţea lui Don Quijote / Sorescu, Marin Zăpezi fără întoarcere / Dragoş, Nicolae postmodernismul Eminescu - referinţe critice teorie literară Gautier, Théophile Mallarmé, Stéphane naturalism naturalismul Schopenhauer, Arthur Hypnos iluminism iluminismul românesc natura Philippide, Alexandru - poezia reviste româneşti realism romantism literar Celarianu, Mihail În grădina Ghetsimani Jocul ielelor Lostriţa / Voiculescu Principele / Barbu, Eugen Rousseau, Jean-Jacques József Attila Dosoftei Corneille Corneille, Pierre basmul cult românesc Echinox - revistă Móricz Zsigmond poezia eminesciană Moara cu noroc / Slavici, Ioan metafora junimismul Rosetti, C.A. Rosetti, Maria poezia românească contemporană Danton / Petrescu, Camil Petrescu, Camil- viaţa şi opera Jocul de-a vacanţa Joc secund Byron Kafka, Franz Milton, John mituri moartea în literatură Nietzsche, Friedrich revoluţia burgheză din Franţa Jurnal de călătorie Convorbiri literare Coşovei, Traian T. Labiş, Nicolae Păunescu, Adrian Valéry, Paul Venea o moară pe Siret literatura comparată Cel mai iubit dintre pământeni literatura română contemporană Turnul Eiffel poporanism teoria literară Doinaş, Ştefan Augustin romantism literar românesc Cercul literar de la Sibiu Mălăncioiu, Ileana Alexandru, Ioan literatura populară română Alecsandri, Vasile - poezia Arghezi, Tudor - arta poetică Arghezi, Tudor - lirica patriotică Barbu, Ion- universul poetic Blaga, Lucian- universul poetic Goga, Octavian - poezia Maniu, Adrian - poezia Pillat, Ion - universul poetic Voiculescu, Vasile- universul poetic Alecsandri, Vasile - călătorii Călinescu, George - estetica Crăişorul Horia/Rebreanu, Liviu Hanu Ancuţei / Sadoveanu, Mihail Topârceanu, George - romancier Daci literatura religioasă Năpasta / Caragiale, Ion Luca Sorescu, Marin Psaltirea pre versuri tocmită / Dosoftei poezia românească realismul literar românesc Şandru, Mircea Florin clasicismul Caragiale, Ion Luca - teatrul Blecher, Max Caloianul/Lăncrănjan, Ion Guga, Romulus Lăncrănjan, Ion poezia românească interbelică sămănătorism Sămănătorul - revistă Despot-Vodă Răscoala / Rebreanu, Liviu. Arghezi, Tudor- universul poetic Ce mult te-am iubit/Stancu, Zaharia Două stepe / Arghezi Eliade, Mircea - viaţa şi opera Eliade, Mircea- viaţa şi opera Evocare / Stănescu, Nichita Flori de mucigai / Arghezi, Tudor Mai am un singur dor / Eminescu, Mihai Malul Siretului / Alecsandri, Vasile Mănăstirea Argeşului Moartea lui Fulger / Coşbuc, George Sadoveanu, M. - teme ale operei sadoveniene Sonetul CLXXXIII (183) Stănescu, Nichita- universul poetic Testament / Arghezi, Tudor Ţara de dincolo de negură / Sadoveanu, Mihail Voiculescu, Vasile - prozator semiotică Cioculescu, Şerban - receptare critică poezia romanul românesc contemporan Cosmogonia Goldmann, Lucien Omul cu mârţoaga stilistică Vlaicu-Vodă - Davila Caietul verde/Pillat, I. Desculţ - Stancu, Zaharia Imposibila întoarcere/Preda, Marin Viaţa ca o pradă Duda, Virgil Adam şi Eva / Rebreanu, Liviu Alecsandri, Vasile - proza F / Popescu, D. R. Sadoveanu, Mihail - povestitor Arghezi, Tudor - în literatura universală Cuvinte potrivite Sadoveanu, Mihail - limbajul operei sale Alecsandri, Vasile - teatrul Gyr, Radu Micle, Veronica Hugo, Victor Hölderlin, Friedrich Lamartine, Alphonse de Novalis Schlegel, Friedrich Absenţii / Buzura, Augustin Blandiana, Ana Creangă, Ion - umorul Nedelcovici, Bujor Stancu, Zaharia - poezia Stoica, Petre Tomozei, Gheorghe Ţoiu, Constantin Babits Mihály Petöfi Sándor comunicare lingvistică Blaga, Lucian - filosof Crainic, Nichifor Leoaică tânără, iubirea / Stănescu, Nichita curentul eminescian eminescianism limba română literară Eminescu - Lenau umanismul Claudel, Paul simbolism - literatură Sin, Mihai Anghel, Paul povestirea - teorie literară Cazimir, Otilia Eminescu, Mihai - publicistul genuri şi specii literare Concert din muzică de Bach- caracterizarea personajelor Enigma Otiliei - caracterizarea personajelor Fraţii Jderi- caracterizarea personajelor Luceafărul -caracterizarea personajelor Dostoievski, Feodor Mihailovici Orgolii / Buzura, A. Pământul deocamdată / Păunescu, Adrian Văcăreşti, poeţii umanismul românesc Rilke, Rainer Maria Rilke, Reiner Maria Lovinescu, Eugen -critica Rebreanu, Liviu - universul creaţiei Poezia sec. XX Maiorescu, Titu - estetica Speranţia, Eugeniu Faust - mitul Ghica, Ion /corespondenţă Duhovnicească / Arghezi Avangardism- curent literar Boul şi viţeii"/Băieşu, Ion Mobilă şi durere / Mazilu, Theodor Eminescu - metafora mării Caragiale, Ion Luca - universul creaţiei Székely János Eminescu - Creangă Eminescu - Arghezi Eminescu, Mihai - limba şi stilul poeziei Eminescu, Mihai - poezia populară Eminescu - Schopenhauer scriitori români portrete si analize literare teme literare majore Patima roşie / Sorbul, Mihail Mioriţa Beniuc, Mihai - poezia socială Melancolie / Eminescu, Mihai Naturalismul românesc literatura interbelică natura în literatură Arghezi, Tudor- viaţa şi opera Cartea Milionarului/Bănulescu, Ştefan Imnele Transilvaniei/Alexandru, Ioan Cărtărescu, Mircea Ciobanu, Valeriu Eminescu - Grandea Eminescu - Slavici Eminescu, Mihai - om politic Eminescu, Mihai - poezia istorică Istoria literaturii româneşti/Iorga, Nicolae Vlahuţă, Alexandru - referinţe critice Eminescu, Mihai - poezia filosofică umanismul european simbolismul în literatura universală etnogeneza poporului român Teodoreanu, Al. O. (Păstorel) Teodoreanu, Păstorel Dadaism satira în versuri mitologie românească Alecsandri, Vasile (1890-1990) literatura română interbelică Pârvan, Vasile - sublimul uman Bunavestire Pseudochineghetikos - Odobescu După melci Moromeţii Cântare omului - Arghezi Hanibal /Jebeleanu, Eugen epoca "Marilor clasici" Nichita Stănescu prozodie genul epic Slavici, Ioan - proza Modernismul- curent literar literatura paşoptistă parnasianism românesc Risipitorii literatura epistolară romanul sec. al XIX Epica Magna / Stănescu, Nichita rousseauismul scriitorilor români Adameşteanu, Gabriela Anchetatorul apatic / Duda, Virgil Anton, Costache Caractere/Monciu-Sudinski, Al. Cercul/Pardău, Platon Coloană de-a lungul/Dragoş, Nicolae Culorile sângelui/Diaconescu, Mihail Descântoteca / Sorescu, Marin Despre purpură / Uricariu, E. Diaconescu, Mihail Dimineţile lungi / Anton, Costache Din clasicii noştri / Papu, Edgar Dragoş, Nicolae Drumul egal al fiecărei zile / Adameşteanu, Gabriela Elegie pentru puterea oraşului / Şandru, Mircea Florin Eminescu - cultură şi creaţie / Dumitrescu-Buşulenga, Zoe Fără vâsle / Nedelcovici, Bujor George Coşbuc / Poantă, Petru Introducere în opera lui I.H. Rădulescu/Piru, Al. Introducere în poezia lui Arghezi/Cioculescu, Şerban Literatura nouă / Călinescu, George Locul / Matală, D. Matală, D. Monciu-Sudinski, Alexandru Nicolae Labiş sau lupta cu inerţia / Raicu, Lucian Nopţile de altădată / Sadoveanu, Mihail Opera lui Mihai Eminescu / Călinescu, George Ore de dimineaţă / Pardău Pardău, Platon Păsările / Ivasiuc, Al. poezia lui Arghezi Poezia lui Eminescu / Papu, Edgar Racul / Ivasiuc, Al. Repetabila povară / Păunescu, Adrian Scrisoare de la Rahova / Anghel, Paul Transilvane cetăţi fără somn / Brad, Ion Ultimele / Paraschivescu, Miron Radu Venin de mai / Vinea, Ion Vine iarba / Gheorghe, Ion Kemény Zsigmond Dsida Jenö Lirica - abordări teoretice Zrinyi, Miklós Jósika Miklós Madách, Imre Goga - Madách Sadoveanu, Mihai Mattis-Teutsch, Hans - artist plastic Tompa László Salamon László Illés Béla Jebeleanu - Kukorica János Tóth István Sadoveanu, Mihail - aprecieri critice Nesfârşitele primejdii / Simionescu, Horia Coşbuc, G.- viaţa şi opera 11 elegii / Stănescu, Nichita Celula de sticlă - motiv literar Ciuma/Camus, Albert Cunoaştere de noapte/Ivasiuc, Al. Demonul în opera eminesciană Desculţ Desculţ - Stancu, Z.: caract. pers. Dulăii / Stancu, Z. Facerea lumii / Barbu, Eugen Incognito/Barbu, Eugen Interval/Ivasiuc, Al. Împotriva cuvintelor/Stănescu, N. Între porţelanuri / Mihăescu, G. Jocul cu moartea / Stancu, Z. Marele singuratic / Preda, Marin Război şi pace / Tolstoi Troiţa / Mihăescu, G. Vestibul / Ivasiuc, Al. Engrame / Negoiţescu figuri de stil Caragiale, Ion Luca- viaţa şi opera romantism literatur romantism literatură Sadoveanu, Mihail- viaţa şi opera Alexandru Lăpuşneanu Poveste sentimentală / Stănescu, Nichita Stilurile limbii române Amurg violet / Bacovia, George Baltagul / Sadoveanu, Mihail Doina - doină populară Gorunul / Blaga, Lucian Ciocnirea/Cărtărescu, Mircea Neomodernismul- curent literar Oul dogmatic / Barbu, Ion Sorescu, Marin - universul creaţiei Act veneţian / Petrescu, Camil Albatrosul ucis / Labiş, Nicolae Barbu, Ion- viaţa şi opera Blaga, Lucian- viaţa si opera Cântarea dimineţii/ Rădulescu, I. H.-text şi comentariu Ceramică/Sorescu, Marin Clopotele/Alexandru, Ioan constructivismul- curent literar De-ai privi marea vr-odată / Conachi, Costache Decebal -dramă / Eminescu, M. Delavrancea, Barbu Ştefănescu- viaţa şi opera Despre învăţătură / Pann, Anton Doina / Eminescu, M Dramaturgia secolului XX Expresionism- curent literar Gaiţele Goga, Octavian- viaţa şi opera Kiriţescu, Alexandru- viaţa şi opera Laudă limbii române Memento mori / Eminescu, Mihai Muma lui Ştefan cel Mare / Bolintineanu, D. Pădure cu pupăze / Popescu, Radu-Dumitru Pe lângă plopii fără soţ / Eminescu, Mihai Poeţii Văcăreşti Poezia lui Blaga Portretul artistului / Sorescu, Marin Psalm românesc nr. 1 / Cotruş, Aron Psalmul 46 - Dosoftei - text şi comentariu Psalmul 97 / Dosoftei - text şi comentariu Revista Fundaţiile Regale Ruinurile Târgoviştii / Cârlova, V. simbolism literatură Suprarealism- curent literar Take, Ianke şi Cadîr / Popa, Victor Ion Titanic-Vals / Muşatescu, Tudor Veneţia / Eminescu, M. Vulpea liberală / Alexandrescu, Gr. Dorinţa Rondelul rozelor de august Literatorul - revistă Bacovia, G.- limbajul în opera sa Blaga, Lucian - limbajul în opera sa Coşbuc, G. - universul poetic critică literară -limbajul său O samă de cuvinte / Neculce, Ion Preda, Marin - limbajul în opera sa Rebreanu, Liviu - limbajul operei sale Cântare / Arghezi Cuptor/Bacovia Daţi-mi un trup voi, munţilor demonicul creaţiei demonismul arghezian Descântec / Arghezi, T. Deşertăciune / Arghezi Fiara mării / Arghezi, Tudor Inscripţie pe o casă de ţară/Arghezi Închinăciune / Arghezi, Tudor La cumpăna apelor / Blaga, L. Lauda somnului / Blaga Miez de noapte / Arghezi, Tudor Mortua est / Eminescu Nevroză / Bacovia, George Note de toamnă / Bacovia, George omul tragic Poate că e ceasul / Arghezi, Tudor Psalm / Blaga Seară de mai / Arghezi, Tudor Sfârşitul toamnei / Arghezi teme lirice tragice Thanatos tragedie Vraciul / Arghezi Heliade Rădulescu, Ion - scrisori voiculescu, Vasile- universul poetic Coşbuc, George - aprecieri critice Macedonski, Al - viaţa şi opera Pillat, Ion - viaţa şi opera proza românească interbelică Sburătorul (revistă) Sorescu, Marin - viaţa şi opera Cartea Oltului - aprecieri critice Un dor în spaţiu - aprecieri critice Critica ideilor literare / Marino, Adrian Shakespeare / Sorescu, Marin Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte / Ispirescu, Petre expresionism în teatru generaţia paşoptistă Pavelescu, Cincinat oraşul în proza secolului XX Nunta Domniţei Ruxandra / Sadoveanu, Mihail Ştefan cel Mare - în lit. română Africa de sub frunte / Dumitrescu, Geo Alfabet poetic / Doinaş, Ştefan Augustin Apa / Ivasiuc, Alexandru Apărarea lui Galilei / Paler, Octavian Bacovia - sfârşitul continuu / Caraion, Ion Cântece naive / Brumaru, Emil Cei doi din dreptul Ţebei/Popescu, D.R. Clipa/Săraru, Dinu Corabia lui Sebastian/Baconsky, A. E. Corn de vânătoare/Ivasiuc, Al. Cununa soarelui/Ciurezu, D. Din pragul marii treceri /Agârbiceanu Eminescu. Cultură şi creaţie / Dumitrescu-Buşulenga, Zoe Eminescu la Ipoteşti / Marin, I.D. Eminescu / Petrescu, Ioana Em. Galeria cu viţă sălbatică / Ţoiu, Constantin Iluminări/Ivasiuc Mierea / Uricaru, Eugen Mihai Eminescu, studii şi articole / Călinescu, George Mitologii subiective / Paler, Octavian O nuntă de cenuşă / Stoica, Petre Opera lui Mateiu I. Caragiale / Cotruş, Ovidiu Orion / Bogza Ploile de dincolo de vreme / Popescu, D. R. Poezie neîntreruptă / Teodorescu, Virgil Proprietarul de poduri / Dinescu, Mircea Sărbători itinerante / Sorescu, Marin Scriitori români de azi Slavici / Popescu, Magdalena Ţara amintirilor / Beniuc, Mihai Ucenicul neascultător / Bălăiţă, George Un caz de iubire la Hollywood / Rebreanu, Vasile mitologie romantică poezia română Tagore, Rabindranath Kleist, Heinrich von Olăreanu, Costache Nuvelă românească Istoria ieroglifică / Cantemir, Dimitrie Alecsandri, Vasile - poezia populară Cerna, Panait - poezia Coşbuc, George - 20 de ani de la moarte Coşbuc, George - comemorări Eminescu, Mihai - basmul popular Esop - viaţa şi pildele Goga, Octavian - poezia Golescu, Dinicu - călătorii Isus în poezia cultă Legende istorice / Bolintineanu, D. nuvela socială poeţii de peste Prut poeţii dintre Tisa şi Carpaţi poezia dorului Zamfirescu, Duiliu - poetul Zamfirescu, Duiliu - poezia Hegel - în literatura română Unirea Principatelor Române - poeţii unirii Cărticică de seară/Arghezi Comedii în fond/Bacovia, George Poeme într-un vers / Pillat, Ion Ţărm pierdut / Pillat, Ion Amândoi / Rebreanu, Liviu La curţile dorului / Blaga, L. Versuri / Minulescu, I. Anii de ucenicie / Sadoveanu, Mihail Cuibul invaziilor/Sadoveanu, Mihail Jar / Rebreanu, L. Locul unde nu s-a întâmplat nimic Măria-sa Puiul pădurii / Sadoveanu, Mihail Metropole / Rebreanu, Liviu Oameni din lună / Sadoveanu, M. Paştele blajinilor / Sadoveanu, Mihail Sadoveanu, Mihail - traducător Transcendentalia / Petrescu, Camil Uvar / Sadoveanu, M. Versuri / Petrescu, Camil Viaţa lui Ştefan cel Mare / Sadoveanu, M. lamartinismul românesc Alexandrescu, Matei Dumitrescu, Geo - poezia versul liber Intelectualul la Camil Petrescu Bacovia, George - expresionismul Hermeneutică eminesciană Ivasiuc, Alexandru - aprecieri critice Petică, Ştefan - simbolistul Philippide, Alexandru - neoromanticul Catina, I. Mitologia nordului Negri, Elena Ossian Shakespeare în literatura română Banciu, Paul Eugen Voronca, Ilarie Furtună, Horia Domnişoara Nastasia O scrisoare pierdută Heliade Rădulescu, Ion (1802-1872) arta poetică eminesciană Arghezi, Tudor - urâtul în poezie Blaga, Lucian - transcendenţa Rebreanu, Liviu - natura umană drama istorică romantică avarul - motiv literar comedia - interbelică critica literară interbelică Dobrogeanu Gherea - Maiorescu - polemică Gherea - Maiorescu - polemică mitul prometeic în lit. română motivul cosmic personajul colectiv proza paşoptistă Sadoveanu, Mihail - natura Creangă, Ion- originalitatea creaţiei lui Eul în poezia eminesciană Galaction, Gala - personalitatea Hasdeu, Bogdan Petriceicu - poetul literatura universală şi naţională poeţii Unirii stilistica eminesciană versificaţie eminesciană Regele moare / Ionescu, Eugen Gáldi, Ladislau Bujor, Paul Teodoreanu, Al. O. (Păstorel) / poezia Marea - metaforă Teodoreanu, Al.O. / poezia Holban, Anton - dramaturg Zodia Cancerului Alecsandri, Vasile - universul creaţiei Arghezi, Tudor - tema morţii Creangă, Ion - universul creaţiei Din ceas, dedus ... dramaturgia românească - specii dramatice Elegia a zecea / Stănescu, Nichita opera dramatică - teorie literară Petrescu, Camil - universul creaţiei poezia paşoptistă Preda, Marin - universul creaţiei Sadoveanu, Mihail - universul creaţiei Slavici, Ioan - universul creaţiei Sonetul III (când însuşi glasul) / Eminescu, Mihai specii dramatice specii literare narative Tratament fabulatoriu / Nedelciu, Mircea Eminescu, Mihai - corespondenţă literatura populară română-sursă de inspiratie pt. lit. culta Eminescu, Mihai - receptare critică Eminescu, Mihai - biografie Optzecişti Ţuculescu, Radu Rusoaica / Mihăiescu, Gib I. Chiriţa în provincie cerchişti limbajul eminescian Caragiale, Ion Luca - originalitatea creaţiei lui Baciu, Ştefan Badea, Mircea - poetul Bărgăuanu, G. dicţionarul poeţilor români Drumul / Sorescu, Marin Grigore, Alexandru La lilieci / Sorescu, M. Morariu, Modest Naşterea nostalgiei / Morariu, Modest neosămănătorismul - curent literar O aripă şi-un picior / Sorescu, M. ortodoxişti - literatură poezia tânără poezia veche românească/despre Rădulescu, Mircea Dem. Viaţa literară - revistă Ţiganiada / Budai Deleanu, Ion Papadat-Bengescu, Hortensia - viaţa şi opera Slavici, Ioan - originalitatea creaţiei lui Dacia literară Meşterul Manole - baladă Enigma Otiliei Horomea, Dragomir Papilian, Alexandru Vulpescu, Ileana Poetul / Coşbuc, George statul dac Intrusul/Preda, Marin Alecsandri, Vasile - 75 ani de la moarte Alecsandri, Vasile - comemorări Eftimiu, Victor - proza Margul-Sperber, Alfred Pasteluri / Alecsandri, Vasile Michelangelo - poetul eminescologie Creangă, Ion (1837-1889) Eminescu, Mihai (1850-1889)
Vă rugăm să schimbaţi parola