Biblioteca Judeţeană Hunedoara

Fundoianu, Benjamin

Subiect Tematic: Fundoianu, Benjamin
Lucrări: 1 lucrari in 19 publicatii in 3 limbi
Cincisprezece poeţi de: Tomuş, Mircea (Text tipărit)
Transcrieri : eseuri de: Pop, Ion (Text tipărit)
A barátság kávéháza - tegnap de: Méliusz, József (Text tipărit)
Amintiri de: Răcăciuni, Isaiia (Text tipărit)
În pădurea de metafore de: Grigurcu, Gheorghe (Text tipărit)
Identificări de: Martin, Mircea (Text tipărit)
Benjamin Fondane et la Philosophie de: Grün, Ecaterina (Text tipărit)
O constelaţie a poeziei române moderne de: Pillat, Dinu (Text tipărit)
100 Cei mai mari scriitori români^ de: Ghiţulescu, Mircea (Text tipărit)
Prezenţe poetice de: Oarcăşu, Ion (Text tipărit)
Subiecte
traduceri în limba maghiară critică literară Dimov, Leonid Naum, Gellu analize literare Istrati, Panait Petrescu, Camil Sadoveanu, Mihail literatura maghiară din România amintiri Baconsky, Anatol Arghezi, Tudor Cartea cu jucării - Arghezi, Tudor Galaction, Gala Holban, Anton Iorga, Nicolae Teodoreanu, Ionel Zamfirescu, G. M. Poe, Edgar Allan Macedonski, Alexandru (1854-1920) Doinaş, Ştefan-Augustin Stănescu, Nichita Bogza, Geo integralismul Roll, Ştefan Urmuz Botta, Emil Stanca, Radu Aderca, Felix Blaga, Lucian Bolintineanu, Dimitrie Bolintineanu, Dimitrie (1825-1872) Ibrăileanu, Garabet Perpessicius Topârceanu, George - 1886-1937 Topîrceanu, George - 1886-1937 Stere, Constantin Maniu, Adrian Brâncuşi, Constantin Odobescu, Alexandru autograf istorie literară Philippide, Alexandru Alecsandri, Vasile Macedonski, Alexandru - poezia Macedonski, Alexandru eseuri de critică literară Bonciu, H. Botta, Dan Călinescu, George Coşbuc, George eseuri Macovescu, George Beniuc, Mihai Peltz, I. Peltz, Isac - 1899-1980 Bacovia, George Jebeleanu, Eugen Stancu, Zaharia Anghel, Dimitrie Eminescu, Mihai - poezia Cioculescu, Şerban Blaga, Lucian - corespondenţă Cocea, N.D. Fundoianu, Benjamin Minulescu, Ion portrete Teleajen, Sandu Zamfirescu, G. M - corespondenţă memorii reviste literare Goga, Octavian Mazilu, Teodor Vinea, Ion Odă în metru antic Bacovia, G.- universul poeziei Floare albastră / Eminescu, Mihai Psalmi / Arghezi, T. Riga Crypto şi lapona Enigel Barbu, Ion Caraion, Ion Conachi, Costache modernism Pillat, Ion Slavici, Ioan Mureşanu, Andrei critica literară antologie de poezie românească Dan, Pavel Ronsard Pann, Anton Paraschivescu, Miron Radu Gândirea - revistă Petrescu, Camil - poetul Voiculescu, Vasile Streinu, Vladimir Gautier, Théophile Mallarmé, Stéphane reviste româneşti romantism literar Celarianu, Mihail József Attila Jozsef Attila Méliusz József Dumitrescu, Geo Corneille Corneille, Pierre Sebastian, Mihail Joc secund Cioran, Emil Labiş, Nicolae Valéry, Paul Tzara, Tristan Turnul Eiffel Alexandru, Ioan Alecsandri, Vasile - poezia Arghezi, Tudor - arta poetică Arghezi, Tudor - lirica patriotică Barbu, Ion- universul poetic Blaga, Lucian- universul poetic Goga, Octavian - poezia Maniu, Adrian - poezia Pillat, Ion - universul poetic Voiculescu, Vasile- universul poetic Sorescu, Marin Văcărescu, Iancu (1792-1863) Blecher, Max Cântecele ţigăneşti - Paraschivescu, Miron Radu Flori de mucigai / Arghezi, Tudor Felea, Victor poezia Odeanu, Anişoara Olahus, Nicolaus Cuvinte potrivite avangardismul românesc Gyr, Radu Hölderlin, Friedrich Novalis Schlegel, Friedrich Blandiana, Ana Noica, Constantin/1909-1987 Răcăciuni, Isaia Crainic, Nichifor eminescianism Claudel, Paul Nedelciu, Mircea Bănulescu, Ştefan Călugăru, Ion Dostoievski, Feodor Mihailovici Cârlova, Vasile (1809-1831) Văcărescu, Nicolae (1784-1828) Rilke, Rainer Maria Rilke, Reiner Maria Creţia, Petru Critice/Lovinescu, Eugen Dadaism scriitori evrei futurism Alecsandri, Vasile (1890-1990) Noica, Constantin, 1909-1987 Creangă, Ion - poveşti Uvedenrode / Barbu, Ion Benador, Ury Labiş, N. Manea, Norman Literatorul - revistă Lauda somnului / Blaga Dumitriu, Petru Sburătorul (revistă) Contimporanul - revistă avangarda poeziei Biografii Tagore, Rabindranath Kleist, Heinrich von Pană, Saşa Antologii În marea trecere/Blaga, Lucian suprarealismul românesc Nicolaescu, Vasile Scorobete, Miron Cântece de pierzanie - Beniuc, Mihai Dor de infinit - Irimie, Negoiţă Eu sunt spiritul adâncurilor / Labiş, Nicolae Întunecatul april - Botta, Emil Sonete / Voiculescu, V. Stelaru, Teohar Chiriţă, Constantin Voronca, Ilarie Kiriţescu, Alexandru Heliade Rădulescu, Ion (1802-1872) Poemele luminii / Blaga, Lucian Privelişti / Fundoianu, B. Arghezi, Tudor - jocul Eminescu, Mihai şi avangarda Noica, Constantin - poet De la Neagoe Basarab până la Mircea Nedelciu Gheorghiu, Constantin Virgil Vintilă, Horia Din ceas, dedus ... Luntrea lui Caron / Blaga, L. Blesteme de babă / Arghezi, Tudor Cântecul focului / Blaga, Lucian Ce aude unicornul/Blaga Corăbii de cenuşă/Blaga, Lucian Drumul cu poveşti / Arghezi Florile Bosforului / Arghezi, Tudor Manifestul / Pană, Saşa modernismul poetic românesc Nebănuitele trepte / Blaga, Lucian Paşii profetului / Blaga, Lucian poezia română postbelică Simbolul - revistă Ţara piticilor / Arghezi, Tudor Vârsta de fier / Blaga Ionesco, Eugène Ionescu, Eugen Luca, Gherasim Philippide, Al. Alecsandri, Vasile - 75 ani de la moarte Alecsandri, Vasile - comemorări Eftimiu, Victor - proza Margul-Sperber, Alfred Ronetti-Roman Eminescu, Mihai (1850-1889)
Vă rugăm să schimbaţi parola