Biblioteca Judeţeană Hunedoara

Junimea

Subiect Tematic: Junimea
Lucrări: 1 lucrari in 75 publicatii in 3 limbi
Arta prozatorilor români de: Vianu, Tudor (1897-1964) (Text tipărit)
Arta prozatorilor români de: Vianu, Tudor (1897-1964) (Text tipărit)
Arta prozatorilor români de: Vianu, Tudor (1897-1964) (Text tipărit)
Cărţi, autori, tendinţe de: Regman, Cornel (Text tipărit)
Amintiri de la "Junimea" din Iaşi. Vol. 1 de: Panu, George (Text tipărit)
Argumente de istorie literară de: Mănucă, Dan (Text tipărit)
Amintiri de la "Junimea" din Iaşi. vol. 1-2 de: Panu, George (Text tipărit)
Bivuac de: Zaciu, Mircea (Text tipărit)
Subiecte
Vladimirescu, Tudor critică literară Dimov, Leonid Ion - Rebreanu, Liviu Istrati, Panait Mihăescu, Gib I. Patul lui Procust / Petrescu, Camil Petrescu, Camil Rebreanu, Liviu Sadoveanu, Mihail amintiri Ivasiuc, Alexandru Arghezi, Tudor Craii de Curtea-Veche - Caragiale, Mateiu Eliade, Mircea Galaction, Gala Iorga, Nicolae Maitreyi / Eliade, Mircea Nuntă în cer / Eliade, Mircea Petrescu, Cezar Rădăcini / Papadat-Bengescu, Hortensia Teodoreanu, Ionel curente literare romantism centenar teste de verificarea cunoştinţelor critică şi istorie literară memorialistică documente perioada interbelică Unirea Transilvaniei cu România Xenopol, Alexandru D. Macedonski, Alexandru (1854-1920) Caragiale, Ion Luca - aprecieri critice Eminescu, Mihai - dramaturg Eminescu, Mihai - poezia de dragoste Glossă Budai Deleanu, Ion Budai-Deleanu, Ion - 1760-1820 Călinescu, George - aprecieri critice Cipariu, T. Kogălniceanu, Mihail literatura română veche Maiorescu, Titu Papu, Edgar Doinaş, Ştefan-Augustin Cenaclul literar Davila, Alexandru Stanca, Radu Blaga, Lucian Bolintineanu, Dimitrie Bolintineanu, Dimitrie (1825-1872) Dobrogeanu-Gherea, Constantin Hasdeu, Bogdan Petriceicu Ibrăileanu, Garabet Lovinescu, Eugen paşoptism paşoptismul Perpessicius Şcoala Ardeleană Viaţa românească - revistă critica literară (despre) Maiorescu, Titu - critica Vlahuţă, Alexandru Maniu, Adrian arte plastice Agârbiceanu, Ion analiză literară biografie Odobescu, Alexandru Comentarii literare istorie literară Philippide, Alexandru realismul Alecsandri, Vasile Eminescu, Mihai - natura Macedonski, Alexandru - poezia Russo, Alecu Macedonski, Alexandru eseuri de critică literară Botta, Dan Călinescu, George Coşbuc, George eseuri simbolism Goga, Octavian - aprecieri critice Alexandrescu, Grigore Eminescu, Mihai - folclor poezia patriotică Setea / Popovici, Titus Bacovia, George Caragiale, Ion Luca Caragiale, Ion Luca - proza folclor transilvănean Densusianu, Ovid Eminescu, Mihai - poezia Eminescu, Mihai - postume folclor Delavrancea, Barbu Ştefănescu Cotruş, Aron Noica, Constantin Cioculescu, Şerban Cocea, N.D. Minulescu, Ion memorii Junimea Hogaş, Calistrat reviste literare Rosetti, Radu Zarifopol, Paul Brăescu, Gheorghe Goga, Octavian Tonitza Zamfirescu, Duiliu socialism interviu Sadoveanu, Ion Marin Vinea, Ion analiză critică Eu nu strivesc corola de minuni a lumii În dulcele stil clasic / Stănescu, Nichita Lacul Nervi de toamnă / Bacovia, George Odă în metru antic Psalm / Tudor Arghezi Scrisoarea III Timbru / Barbu, Ion Alexandru Lăpuşneanul Amintiri din copilărie / Creangă, Ion Apus de soare / Delavrancea, Barbu Ştefănescu Bacovia, G.- universul poeziei Cantemir, Dimitrie Ciocoii vechi şi noi - critică literară Concert din muzică de Bach - Papadat-Bengescu, Hortensia cronicari Eminescu - viaţa şi opera Floare albastră / Eminescu, Mihai Fraţii Jderi Iona / Sorescu, Marin În vreme de război / Caragiale, Ion Luca La ţigănci Lacustră literatura populară Lostriţa Luceafărul / Eminescu Macedonski, Al. - simbolismul românesc Noaptea de decemvrie Nunta Zamfirei / Coşbuc Oltul / Goga Originea şi dezvoltarea limbii române Paradis în destrămare Pădurea spânzuraţilor / Rebreanu, Liviu Plumb / Bacovia, George Povestea lui Harap-Alb / Creangă, Ion Psalmi / Arghezi, T. Revedere Riga Crypto şi lapona Enigel Rugăciune / Goga, Octavian Sara pe deal / Eminescu, Mihai Sărmanul Dionis / Eminescu, Mihai Scrisoarea I / Eminescu, Mihai Testament Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război Răzvan şi Vidra Gorunul Meşterul Manole / Blaga, Lucian Nehotărîre / Arghezi, Tudor Răceala / Sorescu, M Belşug / Blaga, Lucian Epigonii Toma Alimoş Umbra lui Mircea. La Cozia Alecsandri, Iancu Bălcescu, Nicolae Conachi, Costache expresionismul românesc Filimon, Nicolae modernism Negruzzi, Costache (Constantin) Petică, Ştefan romantismul românesc sămănătorismul simbolismul românesc Tonegaru, Constant tradiţionalism Călinescu, George - romancier cronicari moldoveni Eminescu, Mihai - proza Pillat, Ion romanul românesc sinteze literare Decor Evocare Lacul / Eminescu Mara / Slavici, Ioan Pădureanca / Slavici, Ioan Slavici, Ioan Suflete tari literatură comparată Literatură română critici literari critica literară filosofie românească literatura română etnografie manual preparator Costin, Miron epigrame clasicismul în literatura română Isac, Emil Paraschivescu, Miron Radu Gândirea - revistă realismul românesc Voiculescu, Vasile Arghezi, Tudor - aprecieri critice Ardealul junimişti junimiştii Maiorescu, Ioan călinesciana Neculce, Ion Streinu, Vladimir postmodernismul Eminescu - referinţe critice Demetriescu, Anghel Junimea - prozatori romanul realist românesc romanul românesc nou Semănătorismul - curent literar semănătorismul - reprezentanţi teorie literară Eminescu Lenau barocul românesc muzica naturalism naturalismul Transilvania - Cultură şi civilizaţie - Istorie influenţe străine în literatura română romanul istoric românesc gândirea filosofică iluminismul românesc romantismul reviste româneşti Reviste literare romantism literar Dubla intenţie a limbajului Fraţii Jderi / Sadoveanu, Mihail În grădina Ghetsimani Jocul ielelor Lostriţa / Voiculescu Răscoala / Rebreanu, Liviu Sonetul CLXXXIII Dosoftei Barocul în literatură basmul cult românesc hobby Biblioteca pentru toţi Bariţ, G. - corespondenţa Bibescu, Martha Călinescu, George - obsesia occidentului corespondenţa în literatură Davila, Alexandru - referinţe critice genul epistolar Heliade-Rădulescu, Ion - corespondenţa Isac, Emil - aprecieri critice Kós Károly Moara cu noroc / Slavici, Ioan Petrescu, Camil - aprecieri critice spiritul paşoptist junimismul articole în presă documente literare Costa-Foru, C. G. Slavici, Ioan - aprecieri critice Constantinescu, Pompiliu poezia românească contemporană Comediile lui Caragiale Creangă, Ion - aprecieri critice Densusianu, Ovid - critic literar Echinoxul nebunilor / Baconsky, A. E. Nevoia de cercuri / Dumitrescu, G. Omul cu compasul / Doinaş, Ştefan Augustin Joc secund Aspecte literare / Călinescu, Matei Barbu, Eugen / reporter Baritina / Corlaciu, Ben. Călcâiul vulnerabil - Blandiana, Ana Clasicii noştri/Streinu, Vladimir Convorbiri literare Coşovei, Traian T. Francisca / Breban, Nicolae Gr. M. Alecsandrescu / Călinescu, G. Labiş, Nicolae Lecturi infidele / Manolescu literatura anilor '60-'70 Neagu, Fănuş Orientări în literatura contemporană / Simion, E. Poezii / Botta, Emil Poezii / Vulpescu, Remus Proza lui Eminescu / Simion, Eugen Simion, Pop Varietăţi critice / Cioculescu, Ş. Versificaţia modernă / Streinu, V. Păunescu, Adrian literatura comparată Cel mai iubit dintre pământeni Modernism literatura română contemporană Momente şi schiţe / Caragiale, I. L. poporanism parodia Bogdan-Duică, G. Boliac, Cezar poezia romantică relaţii culturale franco-române romantism literar românesc Alexandru, Ioan Baltag, Cezar Constantin, Ilie Hagiu, Grigore Îngerul a strigat / Neagu, Fănuş Îngeri biciuţi / Ghilia, Alecu Ivan Ţepeneag, Dumitru Velea, Nicolae literatura populară română Arghezi, Tudor - arta poetică Barbu, Ion- universul poetic Blaga, Lucian- universul poetic Voiculescu, Vasile- universul poetic Călinescu, George - estetica Hanu Ancuţei / Sadoveanu, Mihail Topârceanu, George - romancier presa Daci literatura religioasă Delavrancea, Barbu La Hanul lui Mânjoală / Caragiale, I. L. Năpasta / Caragiale, Ion Luca Pârvan, Vasile Psaltirea pre versuri tocmită / Dosoftei Cerna, Panait Contemporanul - revistă Heliade-Rădulescu, Ion - critic literar lirica argheziană Macedonski, Alexandru - dramaturgul poezia românească realismul literar românesc clasicii literaturii române Caragiale, Ion Luca - teatrul ceangăii din Moldova - origine poezia românească interbelică Dobrogeanu-Gherea, C. maiorescianism sămănătorism Sămănătorul - revistă 1848 în literatură Belşug / Arghezi, Tudor Despot-Vodă Deşteptarea României Eminescu - poet naţional şi universal istoriografia romănească istoriografia românească Junimea Literatura română veche proza eminesciană Răscoala Răscoala / Rebreanu, Liviu. Satul românesc în literatură Zburătorul Neamul Soimăreştilor / Sadoveanu, Mihail Arghezi, Tudor- universul poetic Eliade, Mircea - viaţa şi opera Eliade, Mircea- viaţa şi opera Evocare / Stănescu, Nichita Flori de mucigai / Arghezi, Tudor Grai valah Mai am un singur dor / Eminescu, Mihai Malul Siretului / Alecsandri, Vasile Mănăstirea Argeşului Moartea lui Fulger / Coşbuc, George Rebreanu, Liviu - romancier Sadoveanu, M. - teme ale operei sadoveniene Sonetul CLXXXIII (183) Stănescu, Nichita- universul poetic Testament / Arghezi, Tudor Voiculescu, Vasile - prozator Comicul relaţii româno-franceze critica literară românească avangarda literară Barbu, Ion - aprecieri critice Biberi, Ion Blaga, Lucian - individ şi cosmos Caracostea, D. Caragiale, Ion Luca - spiritul critic Cioculescu, Şerban - receptare critică Constantinescu, Pompiliu - critic critica literară democratică Dragomirescu, Mihail - critic Ibrăileanu, Garabet - critic Iorga, Nicolae şi "Sămănătorul" revista Lovinescu, Eugen - critica subiectivă Pârvan, Vasile - teoretian al culturii Rădulescu-Motru, Constantin - teoretician al culturii reviste literare interbelice Rusu, Liviu Tivale, Ion - critic Vianu, Tudor - aprecieri critice romanul românesc contemporan Rădulescu-Motru, Constantin Blaga, Lucian - dramaturgia Viaţa ca o pradă proza românească contemporană versificaţie cultura românească Caragiale - limba personajelor îmbogăţirea limbii Creangă, Ion - viaţa şi opera Micle, Veronica Junimismul Noica, Constantin/1909-1987 Vasilescu-Valjean, Ion Alexandru teste de evaluare Mehedinţi, Simion Negulescu, Petre P. comunicare lingvistică Crainic, Nichifor poezia filozofică realismul critic Leoaică tânără, iubirea / Stănescu, Nichita eminescianism simbolism - literatură nuvela contemporană sincronism şi protocronism povestirea - teorie literară Negruzzi, Leon Eminescu, Mihai - publicistul genuri şi specii literare prozatori Enigma Otiliei - caracterizarea personajelor Fraţii Jderi- caracterizarea personajelor personalitatea Ureche, Grigore umanismul românesc Coşbuc - traducător Goga, Octavian -aprecieri critice Lovinescu, Eugen -critica Rebreanu, Liviu - universul creaţiei Avangardism- curent literar Eminescu - metafora mării Murgu, Eftimie Caragiale, Ion Luca - universul creaţiei Eminescu - Creangă Eminescu, Mihai - gândire politică Eminescu - Alecsandri Eminescu - influenţe culturale Eminescu şi romantismul german influenţe străine asupra romantismului românesc poezia românească - istoric şi evoluţie Eminescu, Mihai - poezia populară Eminescu - Schopenhauer Conta, Vasile scriitori români portrete si analize literare iubirea în literatură Mioriţa pesimismul eminescian/ shopenhauerian oralitate Naturalismul românesc literatura interbelică natura în literatură Arghezi, Tudor- viaţa şi opera Călinescu, G. - profesor Călinescu, George - viaţa şi opera Colocviile "Luceafărului" Constantin Cantemir, voievod al Moldovei Costin, Miron - asasinat sau execuţie Costin, Miron - Constantin Cantemir Critice/Lovinescu, Eugen Duţu, Alexandru - critic literar literatura română în Renaştere Lovinescu, Eugen - polemici protocronism şi sincronism relaţiile româno-polone/Ţara Moldovei Sincronism european şi cultură critică românească / Bădescu, Ilie valori literare junimiste Cronologie Cărtărescu, Mircea Ciobanu, Valeriu Eminescu - Grandea Eminescu - Slavici Eminescu, Mihai - om politic Eminescu, Mihai - poezia istorică Istoria literaturii româneşti/Iorga, Nicolae Vlahuţă, Alexandru - referinţe critice Eminescu, Mihai - poezia filosofică simbolismul în literatura universală etnogeneza poporului român Pogor, Vasile Dadaism Panu, G. Petrovici, Ion Dănilă Prepeleac Titu Maiorescu Făt-Frumos din lacrimă Creangă, Ion - poveşti După melci Moromeţii Antoniade, Constantin Berza, Mihai Branişte, Valeriu Gaster, M. Istoria românilor din Dacia traiană - Xenopol, A.D. literatura românească interbelică Neniţescu, Ştefan publicistica eminesciană romanul psihologic românesc prozodie genul epic Slavici, Ioan - dramaturgul Slavici, Ioan - proza Convorbiri critice - revistă Nuvele - Slavici Slavici, Ioan - memorialistul Slavici, Ioan - nuvelistul Slavici, Ioan - romancierul Tribuna - revistă Modernismul- curent literar Maiorescu, Titu/biografie Carp, P.P. Rosetti, Theodor istoria literaturii române Neculuţă, D. Th. - poet şcoala Teatrul epoca veche descoperirea occidentului romanticii poeţi minori simboliştii proza românească parnasianism românesc farsele literatura epistolară Mitul în literatură curriculum vitae Lirica - abordări teoretice Sadoveanu, Mihail - aprecieri critice citadinism Ghica, Pantazi Lăpuşneanul Coşbuc, G.- viaţa şi opera Apa morţilor / Sadoveanu, Mihail Balaurul / Papadat-Begescu, Hortensia Cioculescu, Şerban - omul şi opera Engrame / Negoiţescu Iorga, Nicolae - istoric literar Sadoveanu, Mihail - personajele Şuluţiu, Octav Vinea, Ion - publicistica figuri de stil Caragiale, Ion Luca- viaţa şi opera romantism literatură Slavici, Ioan- viaţa şi opera Alexandru Lăpuşneanu Atât de fragedă / Eminescu, Mihai Către Galateea Cântecul spicelor / Blaga, Lucian Chiriţa în Iaşi Coborârea apelor/ Eminescu, Mihai concepte operaţionale-teoria lit. Din ceas, dedus Izvorul nopţii Jignire / Arghezi, T. Kir Ianulea O adunare liniştită / Preda, Marin Poezia / Stănescu, Nichita Poveste sentimentală / Stănescu, Nichita Râsu' plânsu' / Stănescu, N. romanul mitic românesc romanul social românesc romanul tradiţional românesc Stilurile limbii române Amurg violet / Bacovia, George Când însuşi glasul gândurilor tace Cântec de toamnă Decembre Drum in iarnă Miezul iernii / Alecsandri, Vasile Odă - în metru antic" Psalm / Blaga, Lucian Rugăciunea unui dac Aci sosi pe vremuri Balta / Pillat, Ion Banchizele / Barbu, Ion Cântare omului Cântec - operă literară cerere De-a v-aţi ascuns Glas în paradis Mireasa Paradis în destrămare / Blaga, Lucian proces verbal Viziune polară Alexandru Lăpuşneanu / Negruzzi, Costache Baltagul / Sadoveanu, Mihail Gorunul / Blaga, Lucian Miezul iernei / Alecsandri, Vasile Ciocnirea/Cărtărescu, Mircea Echer / Sorescu, M. Georgica a IV-a / Cărtărescu, M. Neomodernismul- curent literar Ora fântânilor / Vinea, Ion Oul dogmatic / Barbu, Ion Sorescu, Marin - universul creaţiei Act veneţian / Petrescu, Camil Blaga, Lucian- viaţa si opera constructivismul- curent literar Delavrancea, Barbu Ştefănescu- viaţa şi opera Goga, Octavian- viaţa şi opera Poeţii Văcăreşti simbolism literatură Suprarealism- curent literar Balta-Albă / Alecsandri, Vasile Dorinţa Iertare O noapte furtunoasă Rondelul rozelor de august Coşbuc, G. - universul poetic Heliade Rădulescu, Ion - scrisori Dumitriu, Petru voiculescu, Vasile- universul poetic Literatura paşoptistă Serile la Mirceşti Viscolul / Alecsandri, V. Caragiale, Ion Luca şi "Astra" Caragiale şi junimea Coşbuc, George - aprecieri critice Delavrancea, Barbu Ştefănescu - academician Delavrancea, Barbu Ştefănescu - orator Delavrancea, Barbu Ştefănescu - publicist Delavrancea, Barbu Ştefănescu - tematica operei Goga, Octavian - dramaturg Goga, Octavian - traducător Goga, Octavian şi Academia Română Maiorescu, Titu - viaţa şi opera Memento mori / Eminescu, Mihai - text Sărmanul Dionis - text / Eminescu, Mihai Semănătorul - revistă literară Vlahuţă, Alexandru viaţa şi opera proza românească interbelică texte comentate Peste vârfuri Afară-i toamnă / Eminescu, Mihai Amurg de toamnă Apostolul / Goga, Octavian Cântecul potirului - Crainic, Nichifor Ce te legeni... Crăiasa din poveşti Cuvânt Doina / Goga, O. Dreptatea leului - Alexandrescu, Gr. Emoţie de toamnă evocare Fântâna La mijloc de codru... Lumină lină Motive ale operei eminesciene O rămâi..." Patria română Psalmul 102 / Dosoftei Rondelul cupei de Murano Rondelul rozelor ce mor Scara la cer / Sorescu, Marin Sfârşit de toamnă Sonetul CLXX (170) / Voiculescu, Vasile stănescu, Nichita- universul poetic Teme ale operei eminesciene Vara / Blaga, Lucian Vis cu bufon Sorescu, Marin - viaţa şi opera Shakespeare / Sorescu, Marin Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte / Ispirescu, Petre Iapa lui Vodă Pavelescu, Cincinat Negruzzi, Iacob Creanga de aur - Sadoveanu, Mihail Scriitori români de azi Vara Popa, Victor-Ion Nuvelă românească anecdote despre scriitori boemi cafenele literare disidenţi pasiuni scandaluri literare scriitori - judecaţi scriitori - pescari scriitori - vânători şezători literare Goga, Octavian - proza Macedonski, Alexandru - proza Anii de ucenicie / Sadoveanu, Mihail Ionescu, Radu forma poeziei Eminescu - comemorarea Junimea, Cenaclu Polemos / Baltag, Nicolae Geniu pustiu / Eminescu Pescarul Amin / Voiculescu, Vasile Flacăra - revistă Voronca, Ilarie O scrisoare pierdută Bengescu-Dabija, Gheorghe Capşa, Scarlat Cornea, Mihail D. Ianov, Ioan Naum, Anton Petrino, Dimitrie Pop Florantin, Ioan Scheletti, Nicolae Fata în gradina de aur Heliade Rădulescu, Ion (1802-1872) Hegel în cultura română Macedonski, Alexandru - caracterologie Primii "Junimişti" Alecsandri - "Junimea" Caragiale - "Junimea" Coşbuc - "Junimea" Creangă - Maiorescu critică literară junimistă Eminescu - "Junimea" Eminescu - Maiorescu ideologia junimistă Slavici - "Junimea" Zamfirescu, Duiliu - "Junimea" Eminescu, Mihai - contestat bibliotecile cărturarilor români Critica lui Titu Maiorescu limbajul artistic figurat literatura română - receptare universală oralitatea lui Creangă poezia românească în sec. XIX şi începutul sec. XX proza sadoveneanu realismul lui Slavici Creangă, Ion- originalitatea creaţiei lui stilistica eminesciană versificaţie eminesciană Kremnitz, Mite Negruzii, Costache teatrul evreiesc Regele moare / Ionescu, Eugen metrică şi prozodie Gáldi, Ladislau comemorare Bujor, Paul Eminescu - Veronica Micle Teodoreanu, Al. O. (Păstorel) / poezia Marea - metaforă Teodoreanu, Al.O. / poezia Holban, Anton - dramaturg corespondenţă literară viaţa teatrală viaţa artistică comentarii literare- bacalaureat Zodia Cancerului Ulise / Joyce, James Alecsandri, Vasile - universul creaţiei Arghezi, Tudor - tema morţii Creangă, Ion - universul creaţiei Din ceas, dedus ... dramaturgia românească - specii dramatice Elegia a zecea / Stănescu, Nichita opera dramatică - teorie literară Petrescu, Camil - universul creaţiei poezia paşoptistă Preda, Marin - universul creaţiei Sadoveanu, Mihail - universul creaţiei Slavici, Ioan - universul creaţiei Sonetul III (când însuşi glasul) / Eminescu, Mihai specii dramatice specii literare narative Tratament fabulatoriu / Nedelciu, Mircea Eminescu în limba germană Eminescu - tradus în alte limbi Eminescu - bolnav Eminescu, Mihai - corespondenţă critici eminescieni literatura populară română-sursă de inspiratie pt. lit. culta Veneţia - în poezia românească Eminescu, Mihai - receptare critică Eminescu - Lahovari Eminescu - Caragiale Eminescu - Macedonski Alecsandri în limba franceză poezia română - receptare critică stilistica poeziei româneşti Eminescu, Mihai - biografie Chiriţa în provincie Caragiale, Ion Luca - originalitatea creaţiei lui Caragialiana Eminescu, Mihai - unitatea limbii şi poporului Mărginenii Sibiului opera cronicarilor Transilvania -- Cultură şi civilizaţie -- Istorie unitatea limbii Eminescu - curentul Iarna - Alecsandri, Vasile Balaurul / Sadoveanu, Mihail Caii la fereastră/Vişniec, Matei Fântâna dintre plopi / Sadoveanu, Mihail Haralambie / Sadoveanu, Mihail limba şi literatura română - ghid de pregătire BAC Papadat-Bengescu, Hortensia - viaţa şi opera Slavici, Ioan - originalitatea creaţiei lui A cincea elegie / Stănescu, Nichita Catastrofa Dacia literară Eugen Lovinescu Iapa lui Vodă - Sadoveanu, Mihail Iţic, Ştrul dezertor În mijlocul lupilor / Voiculescu, Vasile Lumina / Blaga, Lucian Odă simplisimei flori Psalm VI Altă matematică Dioptrie Hai Ku Mine Peste muntele Fudji Mangafaua Meşterul Manole - baladă Psalmi Ulise / Blaga Morgenstimmung / Arghezi, T. Karnabatt, D. Enigma Otiliei statul dac Alecsandri, Vasile - comemorări Academia bârlădeană - 1916 Alexandrescu-Tololoi, D. Busuioceanu, Alexandru A. Cotruş, Aron Cătana Hefter, Alfred Iov, Dimitrie Isopescu, Claudiu Păltânea, Pompiliu Popa-Liseanu, Gheorghe Rădulescu-Archibald, Ghiţă Bărăganul / Alecsandri, Vasile În Grădina Ghetsemani / Voiculescu, Vasile Psalmii / Arghezi, Tudor Pasteluri / Alecsandri, Vasile Poezia românească 1867 Poezia şi proza/1872 Racovski, Chr. Gabrielescu, N. Suchianu, I. Director activitate Junimea literară Creangă, Ion (1837-1889) Eminescu, Mihai (1850-1889)
Vă rugăm să schimbaţi parola