Biblioteca Judeţeană Hunedoara

Barbu, Ion

Subiect Tematic: Barbu, Ion
Lucrări: 1 lucrari in 64 publicatii in 2 limbi
Cartea albă : Amintiri de: Rosetti, Alexandru (Text tipărit)
Analize şi sinteze literare pentru liceu : scriitori canonici şi opere reprezentative de: Simion, Eugen; Rogalski, Florina; Simion, Eugen; Grigor, Andrei (Text tipărit)
Complexul Ofeliei de: Popescu, Dumitru Radu (1935-....) (Text tipărit)
Atitudini critice de: Niţescu, M. (Text tipărit)
Atlasul literaturii române^ de: (Text tipărit)
Analize şi sinteze de: Negoiţescu, Ion (Text tipărit)
Cu scriitorii prin veac de: Valerian, I. (Text tipărit)
Destine şi valori de: Oarcăşu, Ion (Text tipărit)
Cafeneaua literară de: Manu, Emil (Text tipărit)
Subiecte
critică literară Ivănescu, Mircea Mugur, Florin analize literare Chira Chiralina - Istrati, Panait Ion - Rebreanu, Liviu Istrati, Panait Mihăescu, Gib I. Patul lui Procust / Petrescu, Camil Petrescu, Camil Rebreanu, Liviu Sadoveanu, Mihail amintiri Baconsky, Anatol Arghezi, Tudor Caragiale, Mateiu I. Cartea cu jucării - Arghezi, Tudor Cimitirul Buna-Vestire - Arghezi, Tudor Craii de Curtea-Veche - Caragiale, Mateiu Donna Alba - Mihăescu, Gib Eliade, Mircea Galaction, Gala Holban, Anton Iorga, Nicolae La Medeleni / Teodoreanu Logodnicul / Papadat-Bengescu, Hortensia Maitreyi / Eliade, Mircea Oameni cari au fost / Iorga, N. Papadat-Bengescu, Hortensia Petrescu, Cezar Teodoreanu, Ionel Zamfirescu, G. M. curente literare Manolescu, Nicolae Popescu, Dumitru Radu Simion, Eugen biografii trasee turistice Bacalaureat- limba şi literatura română Botticelli iluminismul interviuri critică şi istorie literară memorialistică scriitori români mănăstiri corespondenţă Macedonski, Alexandru (1854-1920) Caragiale, Ion Luca - aprecieri critice Eliade, Mircea - aprecieri critice Eminescu, Mihai - poezia de dragoste Glossă Barbu, Eugen Budai Deleanu, Ion Budai-Deleanu, Ion - 1760-1820 Călinescu, George - aprecieri critice Kogălniceanu, Mihail literatura română veche Maiorescu, Titu Sorescu, Marin - aprecieri critice comunism Brad, Ion Doinaş, Ştefan-Augustin Dragomir, Mihu Fulga, Laurenţiu Preda, Marin Stănescu, Nichita Bogza, Geo integralismul Roll, Ştefan Urmuz Bârsan, Zaharia Botta, Emil Codreanu, Mihai Davila, Alexandru Stanca, Radu Aderca, Felix Blaga, Lucian Bolintineanu, Dimitrie Bolintineanu, Dimitrie (1825-1872) Bolliac, Cezar (1813-1881) Dobrogeanu-Gherea, Constantin Hasdeu, Bogdan Petriceicu Ibrăileanu, Garabet Iosif, Ştefan Octavian (1875-1913) Letopiseţul Ţării Moldovei / Neculce Lovinescu, Eugen Pandrea, Petre paşoptism Perpessicius studii Teodorescu-Branişte, Tudor Topârceanu, George - 1886-1937 Topîrceanu, George - 1886-1937 francmasoneria Antonescu, Ion, mareşal critica literară (despre) Maiorescu, Titu - critica Sanielevici, H. Stere, Constantin Maniu, Adrian Brâncuşi, Constantin Agârbiceanu, Ion postmodernism analiză literară biografie Odobescu, Alexandru Comentarii literare istorie literară Philippide, Alexandru antisemitism evreii Alecsandri, Vasile Russo, Alecu Alexandru cel Bun Macedonski, Alexandru Rosetti, Al. eseuri de critică literară Mann, Thomas Bonciu, H. Botta, Dan Călinescu, George Coşbuc, George eseuri Blaga, Lucian - aprecieri critice Rebreanu, Liviu - aprecieri critice Alecsandri, Vasile / coresprondenţă Alexandrescu, Grigore Beniuc, Mihai Cassian, Nina Eminescu, Mihai - folclor Bacovia, George Bănuţă, Ion Caragiale, Ion Luca Jebeleanu, Eugen Stancu, Zaharia Anghel, Dimitrie Caragiale, Mateiu Densusianu, Ovid Ghica, Ion Kirileanu, G.T. Magheru, George Sperantia, Eugeniu Delavrancea, Barbu Ştefănescu Carol al II-lea, Rege al României Cotruş, Aron Ferdinand I, rege al României Ladea, Romul Maniu, Iuliu Noica, Constantin francofonie Cioculescu, Şerban Cocea, N.D. Fundoianu, Benjamin Minulescu, Ion Amaru, Bogdan memorii Botez, Demostene Bart, Jean Călugăru, Alice Hogaş, Calistrat Mantu, Lucia reviste literare Zarifopol, Paul Brăescu, Gheorghe Goga, Octavian Rosetti, Radu D. Zamfirescu, Duiliu politică Sadoveanu, Ion Marin Stelaru, Dimitrie Vinea, Ion Dacica Eu nu strivesc corola de minuni a lumii La steaua / Eminescu Odă în metru antic Timbru / Barbu, Ion Alexandru Lăpuşneanul Amintiri din copilărie / Creangă, Ion Apus de soare / Delavrancea, Barbu Ştefănescu Bacovia, G.- universul poeziei Cantemir, Dimitrie Ciocoii vechi şi noi - critică literară Concert din muzică de Bach - Papadat-Bengescu, Hortensia Floare albastră / Eminescu, Mihai Fraţii Jderi Iona / Sorescu, Marin În vreme de război / Caragiale, Ion Luca La ţigănci Lacustră literatura populară Luceafărul / Eminescu Macedonski, Al. - simbolismul românesc Noaptea de decemvrie Pădurea spânzuraţilor / Rebreanu, Liviu Plumb / Bacovia, George Povestea lui Harap-Alb / Creangă, Ion Psalmi / Arghezi, T. Riga Crypto şi lapona Enigel Sara pe deal / Eminescu, Mihai Sărmanul Dionis / Eminescu, Mihai Scrisoarea I / Eminescu, Mihai Testament Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război Răzvan şi Vidra Gorunul Meşterul Manole / Blaga, Lucian Alecsandri, Iancu Asachi, Gheorghe balcanism Baltazar, Camil Barbu, Ion Bălcescu, Nicolae Boeriu, Eta Bolintineanu, Dimitrie - proza Bucuţa, Emanoil Camilar, Eusebiu Caraion, Ion Codru Drăguşan, Ion Conachi, Costache expresionismul românesc fantastic şi oniric Filimon, Nicolae Gheorghe, Ion Golescu, Dinicu Iosif, Şt. O. Ivireanu, Antim lirismul orfic modernism Naturalismul Negruzzi, Costache (Constantin) neoromantism românesc Petică, Ştefan poezia contemporană romantismul românesc sămănătorismul Săulescu, Mihail simbolismul românesc Teodorescu, Virgil Timuş, Ioan Tonegaru, Constant tradiţionalism Brătescu-Voineşti, I. Al. cronicari moldoveni Pillat, Ion romanul românesc Calul - operă literară Călin (file din poveste) Cina - operă literară Ciuleandra/Rebreanu, Liviu Copacul - Barbu, Ion critic, istoric, estet critica modernă De dragoste Decor Descântec Direcţia nouă în poezia şi proza română drama stendhaliană Euridice Evocare Frunză verde de albastru / Stănescu, Nichita Grup Har / Arghezi, Tudor Isarlîc/Barbu, Ion Istoria literaturii române contemporane Izvorul nopţii - operă literară La conac Lacul / Eminescu lirica erotică Lovinescu, Eugen lumea rurală Mara / Slavici, Ioan Mă uit la flori / Arghezi, Tudor meditaţia filosofică Nuvela psihologică O, rămâi ... Pan / Blaga, Lucian Pasul dulce / Arghezi, Tudor Pax magna / Blaga, Lucian Pădureanca / Slavici, Ioan povestirea proza fantastică proza scurtă realist-psihologică Rar romanul analitic romanul estetic romanul istoric Romanul psihologic romanul realist satira politică Scântei galbene / Bacovia, George schiţe Slavici, Ioan snoava şi povestea iniţiatică sonetul elegiac Suflete tari Tablou de iarnă / Bacovia, George Vara Sfântului Mihai (8 noemvrie) Vârsta de aur a dragostei Vis de toamnă literatură comparată Mureşanu, Andrei Cristea, Valeriu Dimisianu, Gabriel Marino, Adrian pamfletul politic proletcultism Balotă, Nicolae critici literari Piru, Alexandru critica literară Renaştere antologie de poezie românească literatura română poezie Dan, Pavel Pann, Anton Cantacuzino, Ion Costin, Miron clasicismul în literatura română umanism Cazaban, Alexandru Chinezu, Ion Enăşescu, Artur Franyó Zoltán Horváth I. Isac, Emil Neagoe, Petre Papilian, Victor Paraschivescu, Miron Radu Sorbul, Mihail Stamatiad, Al. T. Szemler Ferenc Gândirea - revistă gândirismul Petrescu, Camil - poetul romanul contemporan Voiculescu, Vasile Arghezi, Tudor - aprecieri critice Neculce, Ion Streinu, Vladimir Clasicism Romantism postmodernismul Semănătorismul - curent literar teorie literară imaginar Pascal, Blaise Diderot Diderot, Denis Mallarmé, Stéphane naturalism influenţe străine în literatura română literatura universală iluminismul românesc Caragiale, Mateiu - aprecieri critice reviste româneşti eseu Biblioteca Academiei repere critice romanul modern românesc atlas hărţi utile itinerarii literare locurile naşterii scriitorilor realism Reviste literare romantism literar Umanismul Mozart mărturisiri Jocul ielelor Lostriţa / Voiculescu Maidanul cu dragoste / Zamfirescu, G. M. Dumitrescu, Geo baroc Shakespeare, William basmul cult românesc poezia română modernă fascism poezia eminesciană Moara cu noroc / Slavici, Ioan Petrescu, Camil - aprecieri critice Bizanţ junimismul Pătrăşcanu, Lucreţiu cafenele Bucureştiului Slavici, Ioan - aprecieri critice Capşa Constantinescu, Pompiliu poezia românească contemporană Creangă, Ion - aprecieri critice ermetism Sebastian, Mihail Moţa, Ioan Candrea, Ion Aurel Cornescu, Elena C. Joc secund Lemnaru, Oscar Meillet, Antoine Pallady, Theodor Rosetti, Al.- interviu Russo, Demostene Hamlet / Shakespeare, William Cioran, Emil Jurnal de călătorie Călcâiul vulnerabil - Blandiana, Ana Labiş, Nicolae Iordan, Iorgu Păunescu, Adrian Simionescu, Mircea Horia Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie Valéry, Paul Tzara, Tristan mit nuvela românească Scriitori români literatura română contemporană poporanism Doinaş, Ştefan Augustin romantism literar românesc cosmos Bacalaureat Alexandru, Ioan Baltag, Cezar Constantin, Ilie literatura populară română Barbu, Ion- universul poetic Blaga, Lucian- universul poetic Voiculescu, Vasile- universul poetic Cioran Hanu Ancuţei / Sadoveanu, Mihail La Hanul lui Mânjoală / Caragiale, I. L. Năpasta / Caragiale, Ion Luca Pârvan, Vasile Sorescu, Marin Ureche, Grigore - caracterizarea lui Ştefan cel Mare Văcărescu, Iancu (1792-1863) poezia românească proza contemporană dramaturgia românească comentarii Blecher, Max Titel, Sorin istoriografia romănească Zburătorul Neamul Soimăreştilor / Sadoveanu, Mihail Flori de mucigai / Arghezi, Tudor Introducţie- Kogălniceanu, Mihail Mănăstirea Argeşului Stănescu, Nichita- universul poetic Testament / Arghezi, Tudor Voiculescu, Vasile - prozator Arghezi, Tudor - proza Baba Cloanţa / Alecsandri, V. Creangă - personajele Cuşnarencu, George Duios Anastasia trecea - Popescu, D.R. Felea, Victor Hamlet - caracterizarea personajelor Moara de nisip / Ştirbu, Viorel Noduri şi semne / Stănescu, Nichita Pavlovici, Miodrag personajele lui Creangă Platonov, Andrei Vieru, Grigore critica literară românească Barbu, Ion - aprecieri critice Caracostea, D. Ibrăileanu, Garabet - critic poetică stilistică Blaga, Lucian - dramaturgia Caietul verde/Pillat, I. Odeanu, Anişoara Sainte-Beuve Olahus, Nicolaus Alecsandri, Vasile - proza Horea, Ion Pituţ, Gheorghe Utan, Tiberiu Arghezi, Tudor - în literatura universală Cuvinte potrivite avangardismul românesc Nastratin Hogea Dragomirescu, Mihail Gyr, Radu limbaj poetic Albu, Florenţa Blandiana, Ana Boureanu, Radu Creangă, Ion - umorul Tomozei, Gheorghe Ţoiu, Constantin Noica, Constantin/1909-1987 Antonescu, Ion Petöfi Sándor Preda, Marin - aprecieri critice Baranga, Aurel cultură şi politică Ionescu, Nae Blaga, Lucian - filosof Blaga, Lucian - universul poetic Crainic, Nichifor eminescianism simbolism - literatură Chendi, Ilarie Davidescu, N. Anghel, Paul Blaga, Lucian - critic literar Voiculescu, Vasile aprecieri critice Cazimir, Otilia Cărtărescu, Mircea - aprecieri critice Lenin Petöfi Sandor poezia argheziană Gurghianu, Aurel biografii de personalităţi Dostoievski, Feodor Mihailovici Ureche, Grigore Cârlova, Vasile (1809-1831) Văcărescu, Nicolae (1784-1828) pamfletul publicistic Dante Dante, Aligheri Iorga, Nicolae - scriitor Goga, Octavian -aprecieri critice pamfletul arghezian Popescu, Dumitru Radu - aprecieri critice Mişcarea legionară - România Sima, Horia Duhovnicească Duhovnicească / Arghezi Verne, Jules dramaturgia contemporană Avangardism- curent literar Poe, Edgar Allan - poezia El Greco naţionalism Eminescu - Arghezi aprecieri critice Mioriţa arta romanului Melancolie / Eminescu, Mihai Eftimiu, Victor Critice/Lovinescu, Eugen Hesse, Herman Mendes, Murilo Pessoa, Fernando Ungaretti, Giuseppe Vianu, Tudor - poezia Yeats, William Butler Cărtărescu, Mircea Eminescu, Mihai - poezia filosofică Boileau, Nicolas (1636-1711) Damé, Frédéric Stamati, Costache om Teodoreanu, Al. O. (Păstorel) Dadaism Dănilă Prepeleac Murnu, George Toamna / Goga, Octavian futurism Cârneci, Radu Alecsandri, Vasile (1890-1990) Letopisetul Ţării Moldovei / Ureche, Grigore formarea limbii române preromantismul românesc Creangă, Ion - poveşti Moara lui Călifar / Galaction, Gala Divanul Persian Maurois, André Asklepios Conu Leonida faţă cu reacţiunea - Caragiale, I.L. După melci Macedonski, Al. Moromeţii Stancu, Horia Arghezi - Pascal Cântare omului - Arghezi Copilă/Arghezi Hanibal /Jebeleanu, Eugen Niciodată toamna / Arghezi, Tudor Pascal - Aghezi romanul psihologic românesc Uvedenrode / Barbu, Ion epoca "Marilor clasici" Millian, Claudia Militaru, Vasile Criticilor mei - Eminescu, Mihai poezia bacoviană Calculatorul în literatură Eminescu - orizont matematic Hadamard jocul natură şi cultură teatralitate Şeicaru, Pamfil Modernismul- curent literar Ţuculescu, Ion Curtea de Argeş / Pictura Bisericii Domneşti Maiorescu, Titu/biografie Eliade, Mircea - legionar Zelea Codreanu, Corneliu istoria literaturii române Ce-ai cu mine, vântule?/Arghezi Cordovanii - Lăncrănjan, Ion Întâlnirea din pământuri / Preda, Marin Împărat şi proletar / Eminescu, Mihai Barthes, Roland Antim, Ştefan Clujul anilor '20 Comarnescu, P. controversatul Zaharia Stancu enigmaticul Holban Munţii Apuseni vizitaţi de Haşdeu şi Caragiale Sighişoara, mon amour Streinu, Vl. Opera lui Mihai Eminescu / Călinescu, George Basarabescu, Ion Sân-Georgiu, Ion Papadat-Bengescu, Hortensia - aprecieri critice Sadoveanu, Mihail - aprecieri critice Petrescu, Radu - aprecieri critice Literatura veche a României Literatură română - epoca veche creatorii limbii literare Baltagul / Sadoveanu, Mihail Vizita / Caragiale, Ion Luca Cântăreaţa cheală Sorescu, Marin - universul creaţiei simbolism literatură Dorinţa Rondelul rozelor de august Literatorul - revistă Coşbuc, G. - universul poetic O samă de cuvinte / Neculce, Ion Daţi-mi un trup voi, munţilor Lauda somnului / Blaga Psalm / Blaga Zamfirescu, Violeta Theodorescu, Cicerone Letopiseţul Ţării Moldovei de la Aron Vodă... / Costin, Miron Coşbuc, George - aprecieri critice Sburătorul (revistă) Crăiasa din poveşti Eminescu, Mihai - teme şi motive Stănescu, Nichita - aprecieri critice Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte / Ispirescu, Petre Letopiseţul Ţării Moldovei până la Aron Vodă / Ureche Contimporanul - revistă Cimpoi, Mihai Subiecte- Bacalaureat Blaga, Lucian - teatru Macedonski, Alexandru - aprecieri critice Omul din vis / Petrescu, Cezar Pavelescu, Cincinat Nouăsprezece trandafiri / Eliade, Mircea Kalustian, L. Negruzzi, Iacob Ştefan cel Mare - în lit. română Yalta anticomunism legionar Călinescu, Armand Cuza, A. C. Evola, Julius, Baronul Garda de Fier istoria mişcării legionare Legiunea Arhanghelului Mihail Memorialul de la Sighet Mihalache, Ion Noaptea Sfântului Andrei Pauker, Ana Rebeliunea legionară Roman, Valter stat naţional-legionar statul legionar Trecut-au anii / Eminescu, Mihai avangarda poeziei Biografii Călinescu, G. Pană, Saşa Antologii Istoria ieroglifică / Cantemir, Dimitrie Arghezi şi folclorul / Cesereanu, Domiţian Colas Breugnon - Rolland, Romain Cornul pădurarului - Tulbure, Victor Dialectica poeziei - Breslaşu, Marcel Diamantul - Banuş, Maria Dreptul la timp / Stănescu, Nichita Jocul de-a stelele / Rău, Aurel Poezii / Fundoianu, B. Poezii / Speranţia, E. Viaţa deocamdată / Alexandru, Ioan Arghezi, Tudor - aniversare Bacovia, George - aprecieri critice Blaga, Lucian - cugetări Călinescu, George - la şaizeci de ani Feţele unui veac / Blaga, Lucian Goga, Octavian - profesor Hegel - în literatura română Iorga, Nicolae - cugetări În marea trecere/Blaga, Lucian Lovinescu, Eugen - viaţa şi opera Pillat, Ion - poezia Rebreanu, Liviu - "Ion" Unirea Principatelor Române - poeţii unirii Vinea, Ion - aprecieri critice Silabe / Arghezi Bălăuca / Lovinescu, Eugen Boz, Lucian - critic Caragiale, Ion Luca - corespondenţa Cazul Eugeniţei Costea/Sadoveanu, Mihail Cărticică de seară/Arghezi Cântece de dragoste şi moarte / Maniu, Adrian Comedii în fond/Bacovia, George Davidescu, Nicolae - Caragiale, I.L./controversa Femeia sângelui meu / Celarianu, Mihail Iovescu, Ion Însemnările unui belfer / Botez, Ioachim Lovinescu, Eugen/biografie Lumini de seară / Gregorian Maritain, Jacques Mite / Lovinescu, Eugen Petrescu, Camil - critic Poeme într-un vers / Pillat, Ion Remember / Caragiale, Mateiu I. Robul / Theodorescu, Dem. Ţărm pierdut / Pillat, Ion suprarealismul românesc pamflet Ars poetica - Arghezi pamfletul caragialesc pamfletul eseu pamfletul portret pamfletul religios românesc pamfletul satiric Urmuz - aprecieri critice Balş, Teodor Lesnea, Ion Tăutu, Nicolae Vrînceanu, Dragoş Sonete / Voiculescu, V. Halima Securitate Ivasiuc, Alexandru - aprecieri critice poezia religioasă Voronca, Ilarie O scrisoare pierdută Cotruş, Ovidiu Descântecul şarpelui Fata în gradina de aur Galere / Arghezi Heliade Rădulescu, Ion (1802-1872) Letopiseţul Ţării Moldovei de la zidirea lumii până la 1601 / Costin, Nicolae Manifest activist către tinerime / Vinea, Ion Numai una / Coşbuc, George Poeme cu îngeri / Voiculescu, Vasile Poemele luminii / Blaga, Lucian Specificul naţional / Călinescu texte critice Ţeposu, Radu G. Bietul Ioanide / Călinescu, George Eminescu - Maiorescu Kipphardt, Heinar Ruscanu, Gelu Creangă, Ion- originalitatea creaţiei lui Şi dacă... Negruzii, Costache Arghezi, Tudor - jocul Eminescu, Mihai şi avangarda Divanul...-Cantemir, Dimitrie Noica, Constantin - poet Mavrocordat, C. Conachi şi Eminescu Piru, Dionisie Eminescu - Veronica Micle Mavrocordat, Constantin Cartojan, N. romanul ermetic Al-Hamdhani Al-Hariri balcanologi români Europa şi Islamul Grecii şi iraţionalul Mikes Kelemen Read, Herbert Wolfflin, Heinrich Worringer, Wilhelm comentarii literare- bacalaureat Istoria otomană Povestea poamelor Zodia Cancerului Sagan, Françoise Din ceas, dedus ... Preda, Marin - universul creaţiei Dimitrie Cantemir - marginalii la cartea cărţilor Georgescu Tistu, N. Georgescu Tistu, Nicolae Hagiu, Ion Şincai, Gheorghe - context istoric generaţia '80 Optzecişti Jouvenel, Bertrand de Chiriţa în provincie Ionescu, Eugen, 1912-1994 -- Critică şi interpretare Luntrea lui Caron / Blaga, L. Cornu, Aurora francofilie Galaction, Gala - jurnalul Maiorescu, Titu - ministru Marti, José poezia după 1990 politica literaturii Baciu, Ştefan Literatura Transilvaniei Tohăneanu, G. I. Blesteme de babă / Arghezi, Tudor Cântecul focului / Blaga, Lucian Ce aude unicornul/Blaga Corăbii de cenuşă/Blaga, Lucian Drumul cu poveşti / Arghezi Florile Bosforului / Arghezi, Tudor Manifestul / Pană, Saşa modernismul poetic românesc Nebănuitele trepte / Blaga, Lucian Paşii profetului / Blaga, Lucian poezia română postbelică Simbolul - revistă Ţara piticilor / Arghezi, Tudor Vârsta de fier / Blaga Ţiganiada / Budai Deleanu, Ion D-l Goe Fraţii Jderi - aprecieri critice Alecsandri, Vasile - pasteluri Breban, Nicolae - aprecieri critice Caragiale, Ion Luca - temele operei Galaction, Gala - universul nuvelistic Groşan, Ioan - aprecieri critice Harap-Alb - aprecieri critice Harap-Alb -aprecieri critice istoriografia romănească - sec. XVII Neagu, Fănuş -aprecieri critice Nedelciu, Mircea - aprecieri critice Slavici şi naturalismul Husar, Alexandru Dacia literară Morgenstimmung / Arghezi, T. Ionesco, Eugène Ionescu, Eugen Enigma Otiliei Philippide, Al. Pasteluri / Alecsandri, Vasile şarade Creangă, Ion (1837-1889) Eminescu, Mihai (1850-1889)
Vă rugăm să schimbaţi parola