Biblioteca Judeţeană Hunedoara

literatură comparată

Subiect Tematic: literatură comparată
Lucrări: 141 lucrari in 140 publicatii in 3 limbi
Civilizaţia romanului : Rădăcini de: Roznoveanu, Mirela (Text tipărit)
Cercetări de literatură română de: Popovici, Dimitrie (Text tipărit)
Călătoriile Renaşterii şi noi structuri literare de: Papu, Edgar (1908-1993) (Text tipărit)
Barocul sau descoperirea dramei de: Ciorănescu, Alexandru (Text tipărit)
Balcanologie de: Muthu, Mircea (1944-...) (Text tipărit)
Civilizaţia romanului : arhitecturi epice de: Roznoveanu, Mirela (Text tipărit)
Conceptul de poezie de: Portuondo, José Antonio (Text tipărit)
Configuraţii de: Petrescu, Ioana Em. (1941-1990) (Text tipărit)
Cartea împărtăşirii : eseuri de: Steinhardt, Nicolae (1912-1989) (Text tipărit)
Subiecte
Cantemir, Dimitrie, domn al Moldovei critică literară Foarţă, Şerban Ivănescu, Mircea analize literare Chira Chiralina - Istrati, Panait Ion - Rebreanu, Liviu Ion - caracterizarea personajelor Istrati, Panait La Grandiflora / Mihăescu, Gib I. Mihăescu, Gib I. Patul lui Procust / Petrescu, Camil Petrescu, Camil Rebreanu, Liviu Sadoveanu, Mihail psihologie teatru amintiri Gheorghiu, Virgil Ivasiuc, Alexandru Politica românească revoluţia 1989 Arghezi, Tudor Caragiale, Mateiu I. Craii de Curtea-Veche - Caragiale, Mateiu Eliade, Mircea Fecioarele despletite / Papadat-Bengescu, Hortensia Galaction, Gala Greta Garbo / Petrescu, C. Huliganii / Eliade, Mircea Întoarcerea din rai - Eliade, Mircea Întunecare - Petrescu, C. La Medeleni / Teodoreanu Logodnicul / Papadat-Bengescu, Hortensia Papadat-Bengescu, Hortensia Petrescu, Cezar Rădăcini / Papadat-Bengescu, Hortensia Teodoreanu, Ionel Bernea, Horia Dumitrescu, Sorin curente literare Fitzgerald, Scott James, Henry O'Neill, Eugene Poe, Edgar Allan romantism literatura americană Secolul al XX-lea literatura maghiară Breban, Nicolae Buzura, Augustin Maliţa, Mircea Popescu, Dumitru Radu Evul Mediu lingvistică cultură şi civilizaţie limba română locuinţa Botticelli iluminismul Renaşterea structuralism traduceri critică şi istorie literară memorialistică Kant, Immanuel literatura poliţistă minerit scriitori români Europa mitologie simbol simbolistică critică de artă scriitori hunedoreni Quinet, Edgar Revoluţia de la 1848 articole corespondenţă - Roman televiziune literatură maghiară Macedonski, Alexandru (1854-1920) Caragiale, Ion Luca - aprecieri critice Eliade, Mircea - aprecieri critice Ionescu, Eugen - teatrul absurdului Barbu, Eugen Călinescu, George - aprecieri critice Delirul / Preda, M. literatura română veche Maiorescu, Titu Fulga, Laurenţiu Preda, Marin Stănescu, Nichita Bogza, Geo simboluri Botta, Emil Stanca, Radu Blaga, Lucian Bolintineanu, Dimitrie (1825-1872) Bolliac, Cezar (1813-1881) Dobrogeanu-Gherea, Constantin Gherea, Ioan D. Ibrăileanu, Garabet Iosif, Ştefan Octavian (1875-1913) Lovinescu, Eugen paşoptism studii literatură americană religie ortodoxă Leonardo da Vinci Newton, Isaac Pope, Alexander critica literară (despre) Ady Endre personaje literare paradoxul Brâncuşi, Constantin Agârbiceanu, Ion comunism în România postmodernism literatura germană analiză literară Nietzsche, Friedrich Wilhelm Zarathustra războiul în literatură istorie literară Philippide, Alexandru antisemitism scriitori maghiari din România ghid Camus, Albert Einstein, Albert realismul cinematografie românească impresionism Alecsandri, Vasile Macedonski, Alexandru - poezia texte literare literatură rusă eseuri de critică literară Mann, Thomas Bălăiţă, George Botta, Dan Călinescu, George eseuri Goethe, Johann Wolfgang simbolism Blaga, Lucian - aprecieri critice Rebreanu, Liviu - aprecieri critice Alexandrescu, Grigore Eminescu, Mihai - folclor Peltz, I. Peltz, Isac - 1899-1980 Şoseaua Nordului / Barbu, Eugen Bacovia, George Baudelaire, Charles Caragiale, Ion Luca Stancu, Zaharia Caragiale, Mateiu Eminescu, Mihai - poezia folclor cercul în literatură Delavrancea, Barbu Ştefănescu condiţia umană Junimea Zarifopol, Paul Goga, Octavian Zamfirescu, Duiliu socialism Molière Sartre, Jean-Paul interviu Baconsky, A. E. Stelaru, Dimitrie Zola, Emile estetică frumosul analiză critică Dacica Odă în metru antic Alexandru Lăpuşneanul Amintiri din copilărie / Creangă, Ion Bacovia, G.- universul poeziei Cantemir, Dimitrie cronicari Eminescu - viaţa şi opera Iona / Sorescu, Marin La ţigănci Luceafărul / Eminescu Noaptea de decemvrie Pădurea spânzuraţilor / Rebreanu, Liviu Plumb / Bacovia, George Psalmi / Arghezi, T. Revedere Sărmanul Dionis / Eminescu, Mihai Groapa / Eugen Barbu Vânătoarea regală / Popescu, D. R. balcanism Barbu, Ion Bălcescu, Nicolae Codru Drăguşan, Ion Iosif, Şt. O. modernism Naturalismul romantismul românesc Călinescu, George - romancier Pillat, Ion romanul românesc Mara / Slavici, Ioan Pădureanca / Slavici, Ioan Slavici, Ioan Suflete tari France, Anatole antisimbolism bildungsroman călătorie iniţiatică epopee literatură comparată Melville, Herman Moby Dick / Melville, H. poetica romanului romanul romanul american romanul epopee Wolfe, Thomas Gide, André Wilde, Oscar Crohmălniceanu, Ovid S. Marino, Adrian Literatură română critici literari critica literară antichitatea greacă antichitatea romană literatura greacă veche ateism literatura română poezie Hunedoara-judeţ limbaj arhetip metafizică tipologii Presa românească bibliografii jurnal literar Costin, Miron clasicism clasicismul în literatura română mimesis parnasianism umanism morală Stamatiad, Al. T. romanul contemporan Voiculescu, Vasile Arghezi, Tudor - aprecieri critice Basarabia junimişti Noul Testament Biblie - Vechiul Testament Vechiul Testament Streinu, Vladimir modernitate Boccaccio, Giovanni Decameronul Romantism Aristotel (384-322 î. Hr.) postmodernismul iluminismul european Viaţa lumii / Costin, Miron civilizaţie şi cultură teorie literară barocul românesc imaginar Diderot, Denis Mallarmé, Stéphane Proust, Marcel sincretism Stendhal Verlaine, Paul Schopenhauer, Arthur superstiţii influenţe străine în literatura română literatura sec. XIX gândirea filosofică Coşbuc, George - poezia istorică Antigona Electra Făt-Frumos Hypnos Ifigenia Ileana-Cosînzeana Orfeu Prometeu Tristan şi Isolda literatura universală erotism iluminism romantismul ortodoxie cântece patriotice eseu istoria lumii cartea morţilor realism romantism literar Freud, Sigmund Crevedia, Nicolae Martinescu, Pericle Agopian, Ştefan literatura exilului Literatură franceză folclor maghiar literatură universală traducători Jocul ielelor Lostriţa / Voiculescu teme şi motive balade populare Întoarcerea lui Ulise/Morariu, Modest Maidanul cu dragoste / Zamfirescu, G. M. Principele / Barbu, Eugen Erasmus de Rotterdam, Desiderius Rousseau, Jean-Jacques Balzac, Honoré de baroc barocul Barocul în literatură Calderon Cervantes Cervantes Saavedra, Miguel de Corneille Corneille, Pierre drama Shakespeare Shakespeare, William Tirso de Molina traducerea textelor traductologia basme publicistică Brecht, Bertold Strauss, Johann Dostoievski, Feodor Mihailovici - personaje Ulise - personaj Ulysses/Joyce, James Iser, Iosif Maugham, William Somerset Pillat, Dinu preot catolicism Bibescu, Martha Moara cu noroc / Slavici, Ioan Petrescu, Camil - aprecieri critice Bizanţ boala ca metaforă metafora junimismul Borges, Jorge Louis Mozart, Wolfgang Amadeus carte ecranizată Constantinescu, Pompiliu Rolland, Romain Tolstoi, Lev Nikolaevici Danton / Petrescu, Camil Petrescu, Camil - caracterizarea personajelor Luther, Martin Joc secund Austen, Jane Byron Dickens, Charles Eschil Flaubert, Gustave Heine, Heinrich Hesiod Homer Kafka, Franz Ovidiu Racine, Jean (1639-1699) Rimbaud, Arthur Scott, Walter - sir Sofocle Sterne, Laurence Villon, François mituri Bunul samaritean - biblie Călătorului îi şade bine cu drumul/Brătescu-Voineşti Nunta de la Cana Galileii - biblie Telegrame / Caragiale, Ion Luca moartea Hamlet / Shakespeare, William moartea în literatură Nietzsche, Friedrich Cioran, Emil Jurnal de călătorie Sfânta Scriptură Căprariu, Al. Paler, Octavian Andersen, Hans Christian Joyce, James Schnitzler, Arthur Valéry, Paul literatura comparată sinuciderea în literatură scriitori Erasmus Hegel, Georg Wilhelm Friedrich Locke, John mit Platon (c. 428-348 î. Hr.) Rousseau, Jean Jacques Socrate Vergilius Voltaire, François-Marie Arouet literatura română sub comunism impresionismul Modernism literatura română contemporană Esenin, Serghei Aman, Theodor genuri literare Momente şi schiţe / Caragiale, I. L. teoria literară Bogdan-Duică, G. Boliac, Cezar poezia romantică relaţii culturale franco-române romantism literar românesc teoria literaturii Ivănescu, Cezar Mălăncioiu, Ileana Turcea, Daniel Chagall, Marc Chaplin, Charlie Alexandru, Ioan Baltag, Cezar Barbu, Ion- universul poetic călătoria - motiv literar Hanu Ancuţei / Sadoveanu, Mihail Iliada Confessiones/Aurelius Augustinus literatura patristică literatura religioasă romanul arab romanul bizantin romanul japonez romanul medieval romanul picaresc romanul renascentist Avesta Călătoria lui Uenamon Călătorie spre soare-apune Demonul doctrina zarathustriană Faraonul Keops şi vrăjitorii Genul literar Ghilgameş Khordah Avesta(Mica Avesta) Măgarul de aur / Apuleius Metamorfoza Odiseea Povestea celor doi fraţi Povestea lui Sinuhet Povestea naufragiatului în insula Ka Povestirile lui Setne romanul - influenţa hindusă romanul ideologic romanul metamorfozelor romanul politic romanul S.F. Sumer tipul vedic Vendidâd Visperd Visul din pavilionul roşu Yaçna Zend-Avesta(Legea şi explicarea ei) Năpasta / Caragiale, Ion Luca Pârvan, Vasile Sorescu, Marin clasici români literatura contemporană proza contemporană realismul literar românesc clasicii literaturii române dramaturgia românească clasicismul în literatura universală supranatural cântece de muncă Blecher, Max Titel, Sorin comedia Arghezi, Tudor- universul poetic Ce mult te-am iubit/Stancu, Zaharia Două stepe / Arghezi Justiţie / Caragiale, I. L. Eminescu, Mihai despre Stănescu, Nichita- universul poetic Testament / Arghezi, Tudor ironia relaţii româno-franceze semiotică Barbu, Ion - aprecieri critice Biberi, Ion Dilthey, Wilhelm Figueirido, Fidelino de poezia poezia modernă Reyes, Alfonso teoria literară în Cuba Ciclul Comăneştenilor/ Zamfirescu, Duiliu Conrad/Bolintineanu, D. Cosmogonia Pe drum de poştă / Macedonski, Alexandru poetică poezia - formă a cunoaşterii Povestea magului călător în stele / Mureşanu, Andrei tema ruinelor Viaţa la ţară / Zamfirescu, Duiliu Goldmann, Lucien misticism comparatism Blaga, Iosif/tatal lui Lucian Blaga Blaga, Lucian - dramaturgia Caietul verde/Pillat, I. Călător din noaptea de ajun/Odeanu, Anişoara Desculţ - Stancu, Zaharia Don Athanasios / Ivasiuc, Alexandru Hronicul şi cântecul vârstelor / Blaga, Lucian Imposibila întoarcere/Preda, Marin Odeanu, Anişoara Pe Argeş în sus / Pillat, Ion Preda, Marin - personajele Stancu, Zaharia - publicistul Viaţa ca o pradă Viaţa şi moartea în cetate / Odeanu, Anişoara Visări păgâne / Pillat, Ion Voiculescu, Vasile - sonetele Zamolxe / Blaga naţional şi universal în literatură Nerval, Gérard de filosofie politică versificaţie istoria literaturii F / Popescu, D. R. istoria Europei Igna, Vasile Arghezi, Tudor - în literatura universală Alecsandri, Vasile - teatrul avangardismul românesc Balzac, Honoré de / şi lit. română Balzac, Honoré de şi lit. română balzacianismul Cisek, Oscar Walter Creangă, Ion - viaţa şi opera Danton / Büchner, Georg Demonul / Lermontov, M.I. Eminescu - Shakespeare familia în literatură Musset - Macedonski Nastratin Hogea Prévert, Jacques Schiller, Friedrich Martin du Gard, Roger Courbet, Gustave Hugo, Victor de Stael, Doamna hermeneutică Hölderlin, Friedrich Lamartine, Alphonse de Novalis Schlegel, Friedrich Vigny, Alfred de Albu, Florenţa Chimet, Iordan Creangă, Ion - umorul Feţele tăcerii / Buzura, A. istoria literară curente de gândire Filosofie Axinte, Liana Bârna, Vlaicu Boccaccio, Giovanni şi structuralismul Burgess, Anthony Cojocaru, Dragoş Concursul/film regizat de Piţa Dali, Salvador de Retz, Cardinalul George, Sergiu Al. Girardoux, Jean Grigorescu, Nicolae Heidegger, Martin şi arta Keaton, Buster Lincon Magritte, René Metroul din New-York Nistor, Virgil Noica, Constantin/1909-1987 Olteanu, Ioanichie Păduraru, Neculai - sculptor Pillat, Monica Piţa, Dan - regizor Proust, Marcel - James, Henry Romains, Jules Sadoveanu - Paleologu Sadoveanu - Raicu Shaw, George Bernard Stăniloae, Lidia Stoiciu, Liviu Ioan Şora, Mihail Tolkien, J.R.R. Tudor Anton, Eugenia Addison, Joseph Bayle, Pierre Bekker, Balthasar Benoist, Élie Bossuet (1627-1704) Boyle, robert burghezie Collins, Anthony conştiinţa morală criticism englez Cumberland, Richard de Groot, Hughes deismul dreptul divin dreptul natural Edictul de la Nantes estetica sentimentului Fénelon(1651-1715) Fontenelle Gracián, Baltasar Hobbes - arta politică janseniştii Leibniz opera - gen de spectacol protestantism Pufendorf, Samuel Regnard religie - formă a culturii Shaftesbury Simon, Richard Steele, Richard Thomasius, Christian Toland, John Swift, Jonathan Valori umane personajul literar Ilfoveanu, Sorin Ionescu, Nae Blaga, Lucian - filosof Alexandru Lăpuşneanul - Doamna Ruxanda Felix - Otilia Ştefan Gheorghidiu - Ela Persida - Naţl Mara - Persida Allan - Maitreyi Răzvan - Vidra Farfuridi - Brânzovenescu Ştefan Tipătescu - Zoe Trahanache Decor / Bacovia, George Leoaică tânără, iubirea / Stănescu, Nichita Negustor lipscan Lukács, Georg estetică literară Doamna Bovary / Flaubert scientismul Claudel, Paul Lisle, Leconte de Musset, Alfred de Lermontov, Mihail Iurevici romantismul european Sîrbu, Ion D. Vlad, Alexandru Eminescu - la Ipoteşti romanul sentimental Bănulescu, Ştefan Marat, Jean Paul Cunoaştere umană Blaga, Lucian - critic literar Eminescu, Mihai - publicistul Eminescu, Mihai - revizor şcolar Dickens, Charles - personajele Documentele clubului Pickwick / Dickens Fielding, Henry iubirea Mica Dorrit / Dickens, Charles nuvela personajele - Dickens Proza retorică romanul cavaleresc romanul de mistere romanul englez romanul grec Sancho Panza - personaj Shakespeare, William - drama Gorki, Maxim limbaj literar Perse, Saint-John fenomenologie genuri şi specii literare literatura - formă de expresie melodrama biografii de personalităţi cronologie istorică expresii celebre mitologie comparată Concert din muzică de Bach- caracterizarea personajelor Craii de Curtea-Veche-caracterizarea personajelor Luceafărul -caracterizarea personajelor Iona - caracterizarea personajelor Bibliografie Dostoievski, Feodor Mihailovici Pământul deocamdată / Păunescu, Adrian Dante Dante, Aligheri Leopardi, Giacomo Benjamin, Walter Coşbuc - traducător Rebreanu, Liviu - în literatura universală Rilke, Rainer Maria Rilke, Reiner Maria Poezia sec. XX Faust - mitul Gârleanu, Emil Leverkühn, Adrian Don Quijote de la Mancha Duhovnicească / Arghezi Verne, Jules istoric teorie stil eseuri filosofice viaţă şi moarte biblioteca Eminescu - Creangă Eminescu - aniversarea Eminescu, Mihai - naţionalismul Ipoteşti Eminescu şi romantismul german influenţe străine asupra romantismului românesc Dumas, Alexandre - tatăl artişti hunedoreni Hruşciov, Nichita Sergheevici Iliescu-Călineşti, Gh. Moceanu, Ovidiu profesori universitari hunedoreni sculptori hunedoreni Tellmann, Iosif - grafician romanul francez Liiceanu, Gabriel Ovidius Naso, Publius Chira Chiralina - baladă iubirea în literatură teme literare majore eroul - personaj Jurnalul de la Păltiniş / Liiceanu, Gabriel teme literare aprecieri critice Mioriţa Premiul Nobel pentru Literatură represiune comunistă Keats Eliot, George romanul modern analiză basm Melancolie / Eminescu, Mihai Chesterton, Gilbert Keith Eliot, T.S. Petraşcu, Gheorghe Naturalismul - curent literar caracterizarea personajelor Cel mai iubit dintre pământeni - caracterizarea personajelor Gura satului / Slavici, I. literatura interbelică Piatra din casă / Rebreanu, Liviu Răfuiala / Rebreanu, L. teatralizarea epicului Secolul XX cântece de prietenie cântece magice cântece războinice Elegie imnul manierism natura în literatură poezia anti-războinică renaştere Andreev, Leonid Büchner, Georg Camera obscură călătoria Cântecul Nibelungilor Eneida / Vergiliu Estrada, Martinez exotism Fluviul conştiinţei Hölderlin, J. Huizinga, J. insula - motiv Lessa, Origenes lirica lirica elenă literatura Renaşterii motivul insulei Nievo, Ippolito poezia deşertăciunilor Un om sfârşit / Pappini, Giovanni oniric visul Cartea Milionarului/Bănulescu, Ştefan Diamant, Teodor Eliade, Mircea - fantasticul Yeats, William Butler science fiction mentalităţi Eminescu, Mihai - om politic Petrarca, Francesco umanismul european psihanaliză Biblioteca din Alexandria / Sălcudeanu, P. Borges - Blaga Cenaclul Flacăra Cenaclul Păunescu Demonii - Dostoievski Oedip Oedip Rege Sălcudeanu, Petre Amadis de Gaula / Rodrigues de Montalvo Arcadia / Sydney, Phillip, sir Astreea / D'Urfé, Honoré Castelul din Otranto/ Walpole Călugărul/ Lewis, Mathew Chaireas si Callirhoe/ Chariton din Aphrodisias Chrétien de Troyes Clarissa/ Richardson, Samuel Curiosul imprudent/ Cervantes, Miguel Dafnis şi Chloe Don Carlos / Saint-Real, Abatele de Don Quijote Etiopicele Féval, Paul Gargantua şi Pantagruel Henrich von Ofterdingen / Novalis idealismul idealismul modern Jacques fatalistul Julie sau Noua Héloise / Rousseau, Jean-Jacques Misterele din Udopho / Radclife, Ann Moll Flanders nuvela - specie a genului epic Pamela sau virtutea răsplătită / Richardson, Samuel Principesa de Clèves/La Fayette, Doamna de romanul - specie a genului epic romanul elenistic romanul gotic romanul ludic romanul pastoral romanul sec. XX Roxana / Defoe Suferinţele tânărului Werther Tom Jones / Fielding, Henry Viaţa lui Lazarillo / Tormes, Lazaro de Viaţa şi opiniile lui Tristram Shandy, gentleman Daudet, Alphonse London, Jack Alecsandri, Vasile (1890-1990) sentimente fundamentale La Fontaine Montesquieu autorul - personaj grupul ca personaj masele - personaj personajul absent personajul stereotip portretul literar literatura română interbelică Popovici-Bănăţeanu, I. Ibsen, Henrik Pârvan, Vasile - sublimul uman Alice în ţara minunilor / Carroll, Lewis Borges - Poe Carroll, Lewis Călătoriile lui Gulliver Conrad, Joseph Creangă, Ion - poveşti Fowles, John Harap-Alb Mistreţii erau blânzi / Bănulescu, Ştefan Moara lui Călifar / Galaction, Gala Părtaşul de taină / Conrad, J. Poe - Borges Prăbuşirea Casei Usher / Poe, E. A. Vedere spre Cetatea de lînă / Bănulescu, Ştefan proustianism Adela - Prinţesa de Clèves - Evgheni Oneghin - Dominique - literatură comparată Artaud, Antonin Baladă pentru vechiul drum / Chimet Balzac, Honoré de - judecat Bătălia de la Waterloo (în Mănăstirea din Parma) Benoît, Pierre Brătescu-Voineşti - France Bunavestire Cezanne - Rilke Courteline, Georges cruzimea în literatură Daudet, Leon - memorialist Domnişoara Nastasia / Zamfirescu, G. M. Dreiser, Theodore Electra/Girardoux Electra/Sartre fantasticul la Eliade Forsyte Saga / Galsworthy, John France, Anatole - Brătescu-Voineşti Frumoşii nebuni ai marilor oraşe / Neagu, F. Gabrea, Şerban Herzog / Bellow, Saul istoria contemporană - în literatură Kästner, Erich literatura şi arta Maurois, André Mănăstirea din Parma / Stendhal Moartea cotidiană / Pillat, Dinu Morand, Paul Naşul / Puzzo, Mario O tragedie americană / Dreiser Petraşcu, Gh. Proust, Marcel viaţa şi opera Pseudochineghetikos - Odobescu Punerea sub interdicţie / Balzac Rilke, Rainer Maria - Cezanne romanul autobiografic romanul rus Sade, marchizul de sadism Sfânta Ioana / Shaw Shaw, George Bernard - judecat Urs von Balthasar, Hans neoclasicism Shelley Moromeţii relaţii culturale române-polone Reymont - Dan, Pavel Reymont - Rebreanu Slowaci, Juliusz arhipersonajul Eliade la Chicago Genette, Gérard Ideea de literatură/Marino Memorii / Eliade, Mircea Cântare omului - Arghezi Democrit Böll, Heinrich Buzzati, Dino Lautrémont Pascal Slavici, Ioan - proza Modernismul- curent literar Ţuculescu, Ion mitul lui Prometeu Maiorescu, Titu/biografie Montherlant - teatru Sincronism Irineu, Cora eseuri literare studiu filologic Bizanţul latinitate literatura creştină Întâlnirea din pământuri / Preda, Marin Risipitorii Lewis, Sinclair romantismul german Bresson, Robert Brown, Norman O. Creaturi înflăcărate/Smith, Jack Leiris, Michel Muriel / Resnais Resnais Sarraute, Nathalie Smith, Jack Weil, Simone Născocitorul / Arghezi, Tudor Jünger, Ernst Barthes, Roland relaţia creator-operă teoria criticii literare Anna Karenina / Tolstoi, Lev N. Brutus / Breuil, Roger Crimă şi pedeapsă/Dostoievski, F. M. Doktor Faustus / Mann, Thomas O călătorie în Ţara Haţegului / Iorga, Nicolae Psihanaliza / Freud Don Juan Madách, Imre Horodincă, Georgeta Nemoianu, Virgil Canetti, Elias 11 elegii / Stănescu, Nichita Celula de sticlă - motiv literar Ciuma/Camus, Albert Cunoaştere de noapte/Ivasiuc, Al. Demonul în opera eminesciană Desculţ Desculţ - Stancu, Z.: caract. pers. Dulăii / Stancu, Z. Facerea lumii / Barbu, Eugen Incognito/Barbu, Eugen Interval/Ivasiuc, Al. Împotriva cuvintelor/Stănescu, N. Între porţelanuri / Mihăescu, G. Jocul cu moartea / Stancu, Z. Marele singuratic / Preda, Marin Război şi pace / Tolstoi Troiţa / Mihăescu, G. Vestibul / Ivasiuc, Al. Mistral, Frederic discursul liric eminescian Hazard, Paul Krauss, Werner Wickert, Erwin Perseu Ulise Istoria civilizaţiilor Zeromski, Stefan Lumea în două zile / Bălăiţă, G. Vocile nopţii / Buzura, A Alexandru Lăpuşneanu / Negruzzi, Costache Baltagul / Sadoveanu, Mihail Oul dogmatic / Barbu, Ion romantismul în literatură Act veneţian / Petrescu, Camil Memento mori / Eminescu, Mihai Poezia lui Blaga simbolism literatură Balta-Albă / Alecsandri, Vasile Dorinţa Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte Coşbuc, G. - universul poetic Cântare / Arghezi Cuptor/Bacovia Daţi-mi un trup voi, munţilor demonicul creaţiei demonismul arghezian Descântec / Arghezi, T. Deşertăciune / Arghezi Fiara mării / Arghezi, Tudor Inscripţie pe o casă de ţară/Arghezi Închinăciune / Arghezi, Tudor La cumpăna apelor / Blaga, L. Lauda somnului / Blaga Miez de noapte / Arghezi, Tudor Mortua est / Eminescu Nevroză / Bacovia, George Note de toamnă / Bacovia, George omul tragic Poate că e ceasul / Arghezi, Tudor Psalm / Blaga Seară de mai / Arghezi, Tudor Sfârşitul toamnei / Arghezi teme lirice tragice Thanatos tragedie Vraciul / Arghezi Literatura europeană naturalismul polonez romantismul polonez Pseudo-kinegeticos Coşbuc, George - aprecieri critice Sburătorul (revistă) texte comentate Ce te legeni... Sărmanul Dionis - comentariu literar / Eminescu, Mihai Ultimile sonete închipuite ale lui Shakespeare (Sonetul CLV) / Voiculescu,V. Întuneric şi lumină / Brătescu-Voineşti, Ioan Alexandru Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte / Ispirescu, Petre literatura S.F.(despre) Şolohov, Mihail Tolstoi, Alexei Nicolaevici mituri antice Renaşterea - literatură universală romantismul francez Bahtin, Mihail M. Comedia umană - Balzac, Honoré de Moş Goriot Problemele poeticii lui Dostoievski / Bahtin, M.M. Tess of the D'Urbervilles / Hardy, Thomas generaţia paşoptistă Bulgakov, Mihail Afanasievici Carpentier, Alejo Cartea Milionarului/Bănulescu, Ştefan/personaje Don Juan / Breban, Nicolae Don Juan Apocalipticul / Sever, Alexandru Don Juan / Breban - personaje Don Quijote - mitul Dona Juana / Stanca, Radu Faust/Valéry Ghelderode, Michel de Iosif şi fraţii săi/Mann, Thomas În curte la Dionis / Eliade, Mircea Juan şi tigrul. Felcerul onoarei sale / Pérez de Ayala, Ramón Maestrul şi Margareta / Bulgakov, Mihail memoria literaturii Moartea doctorului Faust / Ghelderode, Michel de Nouăsprezece trandafiri / Eliade, Mircea Pe strada Mântuleasa / Eliade, Mircea Pérez de Ayala, Ramón Sever, Alexandru Tache de catifea / Agopian, Ştefan Tânguirea Doctorului Faust / Leverkühn, A. Şolohov, Mihail - povestiri Verhaeren metamorfozare Heracles mitologie romantică analiza discursului Grecia clasică lingvistica textului mitul Eros Ahile - personaj fantasticul basmului erotomanie literatura urâtului urâtul Breton, André La Bruyère Contractul social - Rousseau, J.J. motive literare româneşti poezia europeană poezia română Horváth Imre Kleist, Heinrich von Spaţiu-timp Istoria ieroglifică / Cantemir, Dimitrie Divina Comedie literatura S.F. Paulhan, Jean Popa, N. I. teatrul baladesc teatrul dramatic teatrul poetic teatrul poetic românesc fantasticul în proza românească suprarealismul românesc literatură universală şi comparată Stolnicu, Simion neoromantism Strindberg, August dorul în poezia română Bienkowska, Danuta - tradusă în română Broniewski, Wladyslaw Coşbuc, George - publicistica Intelectualul în romanul călinescian Mazepa - motiv romantic polonez Mrozek, Slavomir - teatrul femeia în literatură mimetism feminitate forma poeziei Lucreţiu intertextualitate poezia franceză Eminescu - comemorarea Barrès, Maurice Corespondenţă/James, William Dominique / Fromentin, E. Keyserling, H. La pecheresse / Régnier, Jules Les cloportes / Renard, Jules literatura de senzaţie romantismul - contradicţii interne Verişoara Bette / Balzac, H. portrete de scriitori Brâncuşi Chaucer Dante - Purgatoriu Halima Pescarul Amin / Voiculescu, Vasile Romantism european romanul / estetica Candide / Voltaire Beldiman, Al. Blake, William Dante şi literatura română dorul literatura română - privire sintetică Martialis, M. V. Roberto, Federico de Rollinat, M. Stapfer, Paul Traven, B. literatură şi psihanaliză medicina psihosomatică Myers Spitzer, Leo - critic Testul Rorschach Iepurele şchiop - Popescu, D.R. romanul poetic Sburătorul - cenaclu Blaga, Lucian - cunoaştere luciferică Voronca, Ilarie O scrisoare pierdută Heliade Rădulescu, Ion (1802-1872) Eminescu - Kant literatura sec. XVIII Arghezi, Tudor - urâtul în poezie Blaga, Lucian - transcendenţa Rebreanu, Liviu - natura umană Júlia szép leány - baladă Toldi/ Arany János Ludas Matyi snobism critica literară franceză Lettres philosophiques / Voltaire stilistica eminesciană educaţia socială naturalismul - reprezentanţi naturalismul englez naturalismul european naturalismul rus verismul Metafora istorică şi fantastică Bacalaureat / Caragiale Caroll, Lewis Căldură mare/Caragiale, I.L. Despre respingerile sofistice /Aristotel Limba salvată / Canetti, Elias Mitul lui Sisif Moftul român / Caragiale, I.L. silogism sofisme tentaţia vinovăţia Kiss Jénö boala în literatură Casa domnului Alcibiade Nişte ţărani / Săraru, Dinu Mişcarea Felibrilor Cântecul gintei latine / Alecsandri, Vasile Foamea / Hamsun, Knut Al-Hamdhani Al-Hariri balcanologi români Europa şi Islamul Grecii şi iraţionalul Mikes Kelemen Read, Herbert Wolfflin, Heinrich Worringer, Wilhelm Péguy, Charles perioade stilistice Arca lui Noe / Blaga, Lucian Casa cu doua fete estetism Falsificatorii de bani / Gide, André Numele trandafirului / Eco, Umberto Teoria literaturii iluminismul în literatura universală realismul în literatura universală tinereţea veşnică - mit Chestiunea evreiască/ Eminescu Eminescu - bolnav Eminovici, Gheorghe - tatăl lui Eminescu Eminovici, Raluca - mama lui Eminescu Eminovici, familia Eminescu - formare, studii Alecsandri în limba franceză poezia română - receptare critică stilistica poeziei româneşti Eminescu, Mihai - biografie Optzecişti Elytis, Odisseas Simfonia Napoleon / Burgess, Anthony valsul imperial/Strauss Bartoszevski, Vladislav - laureat al "Premiului Păcii" Diogene Dumitrescu, Luca Epoca Biedermeier literatura europeană în epoca Biedermeier Mann, Golo Mann, Thomas - corespondenţa Marcu, Valeriu Popper, Karl Premiul Păcii Simmel, J. M. Tomaziu, George Un sezon mort / Horodincă, Georgeta Wagner, Richard/centenar Weltliteratur / Blaga Zidul şi iedera / Maliţa Cartea nunţii - caracterizarea personajelor Întunecare - Petrescu, Cezar Rusoaica / Mihăiescu, Gib I. alteritate Segall, Simon Waroquier, Henri de Flocon, Albert Séraphita / Balzac, Honoré de Aventurile lui Gordon Pym / Poe, Edgar Allan Michelet, Victor Émile Éluard, Paul Brosse, Jacques Ordinea lucrurilor / Brosse Convorbiri/Eckermann, Johann Peter Flaubert, Gustave - personaj Manuscrisul de la Saragosa / Potocki Potocki, Jan De Man, Paul Trollope, Anthony Infidelitatea filosofia limbajului Solger, Karl Wilhelm F. Belciu, Matei Dumbrăveanu, Anghel - interviu Popovici, Ioan romancieri români simboluri literare literatură europeană relaţii italiano-române Maldoror Michelet, J. Istoria ieroglifică - Cantemir, Dimitrie - comentariu Meşterul Manole - baladă Magicianul / Fowles, John Amiel Guillén, Jorge Alfabetul de tranziţie / Cazimir, Ştefan Călătorie spre mine însumi/Mălăncioiu, Ileana Cina cea mai lungă/Opriţă, Mircea Creangă-Dickens-Proust Degetele lui Marsias / Ţuculescu, Radu Dragonul spre ziuă / Bulat, Virgil fidelitate fidelitatea în literatură Micescu, Istrate Mişcarea de revoluţie / Rău, Aurel Nocturnalia / Bulat, Virgil O milă sălbatică / Popescu, Adrian O zi mai lungă decât veacul / Aimatov, Cingiz Opriţă, Mircea Procesul lui Socrate Rău, Aurel - poezia Biblie eseuri critice Ionesco, Eugène Ionescu, Eugen A, E, I, O, U / Arghezi, Tudor A fost o noapte oarbă / Arghezi, Tudor A mai trecut o vreme / Arghezi, Tudor Adame / Arghezi, Tudor Cântare omului - în literatura universală Cel ce gândeşte singur/Arghezi, Tudor Chemarea înălţării/Arghezi Copil din flori/Arghezi Dante - Milton Dar ochii tăi / Arghezi Din taine / Arghezi Eminescu - Madách Eu, umbra / Arghezi Flacăra păzită / Arghezi, Tudor Împlinire/Arghezi Jale / Arghezi La stele / Arghezi Luptă şi război / Arghezi Mai sus / Arghezi, Tudor Mâna lui / Arghezi, Tudor mitologia scandinavă Nici o silabă-ntreagă / Arghezi, Tudor Nunta / Arghezi, Tudor Om cu om / Arghezi Până atunci / Arghezi, Tudor Pe drum / Arghezi, Tudor Prietenie / Arghezi, Tudor Rânduiala / Arghezi Richardson, Samuel Să ţi-o sărut / Arghezi, Tudor Shakespeare în Italia Temeiul ni-i frăţia / Arghezi, Tudor Trufaşul / Arghezi, Tudor Umbra / Arghezi Un altul zise / Arghezi Volney Voltaire - Rousseau poetica postmodernistă personaje literare feminine Appia, Adolphe Cervantes-Dickens-Daudet-Galsworthy Duhamel, Georges - romanul fluviu Eliade, Mircea - istoric Eliade, Mircea - opera literară Feuchtwanger, Lion Gide, André - romancier glossa - specie a genului liric Huxley, Aldous - romancier neotradiţionalism Pârvan - Constantinescu, Pompiliu Pârvan - Lovinescu Pârvan - Zarifopol Predoslovia la "Întuneric şi lumină"/Brătescu-Voineşti Proust, Marcel - opera romanul fluviu semnificant semnificat Victimele datoriei / Ionescu, Eugen Nisipeanu, Constantin Scarlat, Th. Stănescu, Ştefan Voican, Felix Intrusul/Preda, Marin Raţionalism Alecsandri, Vasile - comemorări A treia scrisoare către Malesherbes / Rousseau, Jean-Jacques Aias - personaj Athena - personaj Bătrânul Saltimbanc / Baudelaire Confesiuni/Rousseau, Jean-Jacques Dialoguri / Rousseau, J.J. Doamna Bovary - caracterizarea personajelor epoca clasică - critică literară Fantasio / Musset, Alfred de ironie romantică - concept Lucien Leuwen / Stendhal - personaj Nepotul lui Rameau / Diderot Noua Eloiză / Rousseau, J.J. O moarte eroică / Baudelaire Oda lui Rousseau / Hölderlin Popeea - personaj literar Prefaţa la Noua Eloiză / Rousseau, J.J. Pseudonimele lui Stendhal pseudonimia Scrisorile persane / Montesquieu, Charles de Secondat baron de Stendhal - pseudonime Tieck Goma, Paul - aprecieri critice Fondane, Benjamin Literatură argentiniană Cultură și civilizație istorie și critică literară Adela / Ibrăileanu, Garabet cronici literare critică și istorie literară Religie creştină istorie culturală Anii de ucenicie a lui Wilhelm Meister / Goethe, J. W. von Relaţii culturale scriitori români din Balcani scriitorii şi ideologia bibliografii pe subiecte 1919-1944 istoria literaturii universale traduceri și prelucrări mitul Medeei Creangă, Ion (1837-1889) ecranizare după o operă literară eseuri de critică tema generaţiilor Ana Roşculeţ / Preda, Marin temă literară Eminescu, Mihai (1850-1889) Literatură maghiară din România comunism și artă Biografii - oameni de cultură Jar / Rebreanu, Liviu Mititelu, Cezar, filosof (1945-1999) civilizaţie umană studiu literar Cultură și civilizație europeană sec. 14/15 critici literari români "Tinereţe fără bătrâneţe ...." carte premiată traducere în limba germană Coşbuc, George - 150 de ani de la naştere lirica eminesciană
Vă rugăm să schimbaţi parola