Biblioteca Judeţeană Hunedoara

postmodernismul

Subiect Tematic: postmodernismul
Lucrări: 21 lucrari in 21 publicatii in 2 limbi
Subiecte
critică literară analize literare Ion - Rebreanu, Liviu Ion - caracterizarea personajelor Istrati, Panait Patul lui Procust / Petrescu, Camil Petrescu, Camil Rebreanu, Liviu Sadoveanu, Mihail teatru Arghezi, Tudor Eliade, Mircea Galaction, Gala Huliganii / Eliade, Mircea Maitreyi / Eliade, Mircea Papadat-Bengescu, Hortensia Zamfirescu, G. M. curente literare teste de verificarea cunoştinţelor iluminismul Renaşterea critică şi istorie literară Kant, Immanuel evul mediu Eminescu, Mihai - dramaturg Eminescu, Mihai - poezia de dragoste Glossă Ionescu, Eugen - teatrul absurdului Budai Deleanu, Ion Budai-Deleanu, Ion - 1760-1820 Kogălniceanu, Mihail Maiorescu, Titu Lovinescu, Monica Preda, Marin Stănescu, Nichita Blaga, Lucian Hasdeu, Bogdan Petriceicu Ibrăileanu, Garabet Lovinescu, Eugen paşoptism Şcoala Ardeleană teologie Constantin cel Mare gnosticism Vatican critica literară (despre) Maiorescu, Titu - critica analiză literară Alecsandri, Vasile Eminescu, Mihai - natura Macedonski, Alexandru eseuri de critică literară Călinescu, George Coşbuc, George Eminescu, Mihai - folclor Bacovia, George Caragiale, Ion Luca Eminescu, Mihai - poezia Delavrancea, Barbu Ştefănescu Cotruş, Aron Junimea artele plastice Goga, Octavian Muşatescu, Tudor Vinea, Ion Eu nu strivesc corola de minuni a lumii În dulcele stil clasic / Stănescu, Nichita Mistreţul cu colţi de argint / Doinaş, Ştefan Augustin Odă în metru antic Scrisoarea III Alexandru Lăpuşneanul Amintiri din copilărie / Creangă, Ion Apus de soare / Delavrancea, Barbu Ştefănescu Bacovia, G.- universul poeziei Cantemir, Dimitrie Ciocoii vechi şi noi - critică literară Concert din muzică de Bach - Papadat-Bengescu, Hortensia Floare albastră / Eminescu, Mihai Fraţii Jderi Iona / Sorescu, Marin În vreme de război / Caragiale, Ion Luca La ţigănci Lacustră literatura populară Luceafărul / Eminescu Macedonski, Al. - simbolismul românesc Noaptea de decemvrie Nunta Zamfirei / Coşbuc Paradis în destrămare Pădurea spânzuraţilor / Rebreanu, Liviu Plumb / Bacovia, George Povestea lui Harap-Alb / Creangă, Ion Psalmi / Arghezi, T. Revedere Riga Crypto şi lapona Enigel Rugăciune / Goga, Octavian Sara pe deal / Eminescu, Mihai Sărmanul Dionis / Eminescu, Mihai Scrisoarea I / Eminescu, Mihai Testament Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război Cântec / Stănescu, Nichita Răzvan şi Vidra Cronică de familie/Dumitriu, Petre Gorunul Meşterul Manole / Blaga, Lucian Epigonii Umbra lui Mircea. La Cozia Barbu, Ion expresionismul românesc Filimon, Nicolae Negruzzi, Costache (Constantin) simbolismul românesc tradiţionalism Eminescu, Mihai - proza romanul românesc Decor Lacul / Eminescu Mara / Slavici, Ioan Slavici, Ioan literatură comparată Călinescu, Matei Ierunca, Virgil Marino, Adrian Negoiţescu, Ion Literatură română critici literari Antim Ivireanul, Mitropolit al Ţării Româneşti Pann, Anton literatura pentru copii manual preparator Costin, Miron clasicismul în literatura română parnasianism Paraschivescu, Miron Radu realismul românesc Voiculescu, Vasile Neculce, Ion Bauhaus filosofia greacă arta anilor 1980 postmodernismul neoclasicism şi luminism (1787-1840) teorie literară Lessing naturalism naturalismul iluminism romantismul Tradiţionalism realism romantism literar Amintiri în dialog / Călinescu, Matei literatura exilului cubismul expresionismul futurismul suprarealismul traducători În grădina Ghetsimani Jocul ielelor Feudalism Dosoftei Shakespeare, William basmul cult românesc poezia română modernă Biserica şi cultura Kierkegaard, Soren Kierkegaard, Søren - 1813-1855 Moara cu noroc / Slavici, Ioan junimismul Bonnard, Pierre Petrescu, Camil- viaţa şi opera Luther, Martin Jocul de-a vacanţa Joc secund Byron Scott, Walter - sir ordine religioase Varlaam exilul românesc Cioran, Emil penticostalii Coşovei, Traian T. Joyce, James literatura comparată Cel mai iubit dintre pământeni literatura română contemporană romantism literar românesc Ţepeneag, Dumitru literatura populară română Barbu, Ion- universul poetic Blaga, Lucian- universul poetic Hanu Ancuţei / Sadoveanu, Mihail Sorescu, Marin Ureche, Grigore - caracterizarea lui Ştefan cel Mare Psaltirea pre versuri tocmită / Dosoftei poezia românească realismul literar românesc clasicismul dramaturgia românească comentarii Despot-Vodă Zburătorul Arghezi, Tudor- universul poetic Flori de mucigai / Arghezi, Tudor Introducţie- Kogălniceanu, Mihail Mai am un singur dor / Eminescu, Mihai Malul Siretului / Alecsandri, Vasile Mănăstirea Argeşului Moartea lui Fulger / Coşbuc, George Stănescu, Nichita- universul poetic Testament / Arghezi, Tudor Baba Cloanţa / Alecsandri, V. Noduri şi semne / Stănescu, Nichita avangarda literară Oxford Augustin, sfântul (354-430 d. Hr.) Omul cu mârţoaga Vlaicu-Vodă - Davila Cuvinte potrivite avangardismul românesc hermeneutică istoria literară Dali, Salvador Stoiciu, Liviu Ioan Swift, Jonathan cronicari români teste de evaluare comunicare lingvistică Blaga, Lucian - universul poetic Leoaică tânără, iubirea / Stănescu, Nichita Romantismul Stevenson, Robert Louis umanismul simbolism - literatură Groşan, Ioan Nedelciu, Mircea Vlad, Alexandru povestirea - teorie literară genuri şi specii literare Alexandru Lăpuşneanul - caracterizarea personajelor Enigma Otiliei - caracterizarea personajelor Iona - caracterizarea personajelor muzica rock Ureche, Grigore postmodernism românesc Petean, Mircea Lovinescu, Eugen -critica Rebreanu, Liviu - universul creaţiei Defoe, Daniel Poezia sec. XX Shakespeare, William - Sonnets sonetele şi poemele lui Shakespeare Avangardism- curent literar Boul şi viţeii"/Băieşu, Ion Mobilă şi durere / Mazilu, Theodor Munch, Edvard Caragiale, Ion Luca - universul creaţiei Eminescu - Arghezi Inchiziţia Patima roşie / Sorbul, Mihail Mioriţa Lawrence, D.H. Melancolie / Eminescu, Mihai islamism Cel mai iubit dintre pământeni - caracterizarea personajelor literatura interbelică Arghezi, Tudor- viaţa şi opera Moldovan, Ioan Pantea, Aurel Vişniec, Matei Cărtărescu, Mircea Origen Eminescu, Mihai - poezia filosofică umanismul european Wycliffe, John Dadaism Kandinsky, Wassily Crăciun, Gheorghe Danilov, Nichita Letopisetul Ţării Moldovei / Ureche, Grigore filosofie creştină Fowles, John Moara lui Călifar / Galaction, Gala După melci Moromeţii arhipersonajul Eliade la Chicago Genette, Gérard Ideea de literatură/Marino Memorii / Eliade, Mircea epoca "Marilor clasici" existenţialismul genul epic Modernismul- curent literar istoria literaturii române Abelard, Pierre Anselm, Sfântul arianism Atanasie Barth, Karl Bizanţul Bonaventura Bonhoeffer, Dietrich Bultmann, Rudolf Calvin, Jean cavalerism Chiril al Alexandriei Conciliul de la Calcedonia Conciliul de la Constantinopol Conciliul de la Efes Conciliul de la Niceea Erigena Grigorie Palama Hus, Jan Irineu al Lyonului Iustin martirul Marea Schismă Maxim Mărturisitorul neoplatonicism Newman, John Henry Niebuhr, Reinhold Pannenberg, Wolfhart părinţii bisericii pelagianism pietismul Puritanism Rahner, Karl Ritschl, Albrecht Schleiermacher Schweitzer, Albert Simeon Noul Teolog, Sfântul Tertulian Tillich, Paul Toma D'Aquino, sfânt Wesley, John parnasianism românesc Galsworthy, John Împărat şi proletar / Eminescu, Mihai Lirica - abordări teoretice Matisse, Henri Coşbuc, G.- viaţa şi opera figuri de stil Caragiale, Ion Luca- viaţa şi opera Dumnezeu s-a născut în exil / Horia, Vintilă romantism literatur romantism literatură Către Galateea concepte operaţionale-teoria lit. Din ceas, dedus Poveste sentimentală / Stănescu, Nichita Aci sosi pe vremuri Alexandru Lăpuşneanu / Negruzzi, Costache Baltagul / Sadoveanu, Mihail Doina - doină populară Gorunul / Blaga, Lucian Adam şi Eva/ Arghezi, T. Cântăreaţa cheală Ciocnirea/Cărtărescu, Mircea Echer / Sorescu, M. Femeia în roşu / Nedelciu, Mircea Georgica a IV-a / Cărtărescu, M. Lecţia despre cub / Stănescu, N. Levantul / Cărtărescu, M. Mânioasa / Coşbuc George Neomodernismul- curent literar Ora fântânilor / Vinea, Ion Oul dogmatic / Barbu, Ion Poveste / Sorescu, Marin romantismul în literatură Sorescu, Marin - universul creaţiei Act veneţian / Petrescu, Camil Albatrosul ucis / Labiş, Nicolae Barbu, Ion- viaţa şi opera Blaga, Lucian- viaţa si opera Cântarea dimineţii/ Rădulescu, I. H.-text şi comentariu Ceramică/Sorescu, Marin Clopotele/Alexandru, Ioan constructivismul- curent literar De-ai privi marea vr-odată / Conachi, Costache Decebal -dramă / Eminescu, M. Delavrancea, Barbu Ştefănescu- viaţa şi opera Despre învăţătură / Pann, Anton Doina / Eminescu, M Dramaturgia secolului XX Expresionism- curent literar Gaiţele Goga, Octavian- viaţa şi opera Kiriţescu, Alexandru- viaţa şi opera Laudă limbii române Memento mori / Eminescu, Mihai Muma lui Ştefan cel Mare / Bolintineanu, D. Pădure cu pupăze / Popescu, Radu-Dumitru Pe lângă plopii fără soţ / Eminescu, Mihai Poeţii Văcăreşti Poezia lui Blaga Portretul artistului / Sorescu, Marin Psalm românesc nr. 1 / Cotruş, Aron Psalmul 46 - Dosoftei - text şi comentariu Psalmul 97 / Dosoftei - text şi comentariu Revista Fundaţiile Regale Ruinurile Târgoviştii / Cârlova, V. simbolism literatură Suprarealism- curent literar Take, Ianke şi Cadîr / Popa, Victor Ion Titanic-Vals / Muşatescu, Tudor Veneţia / Eminescu, M. Vulpea liberală / Alexandrescu, Gr. Dorinţa O noapte furtunoasă Rondelul rozelor de august O samă de cuvinte / Neculce, Ion Psalm / Blaga realismul socialist voiculescu, Vasile- universul poetic Crăiasa din poveşti Shakespeare / Sorescu, Marin Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte / Ispirescu, Petre Iapa lui Vodă Nouăsprezece trandafiri / Eliade, Mircea Goma, Paul indianismul lui Eliade Noaptea de Sânziene / Eliade, Mircea Iaru, Florin Nuvelă românească Istoria ieroglifică / Cantemir, Dimitrie Swift memorialişti Mureşan, Viorel fauvismul pictura naivă literatură contemporană Domnişoara Nastasia O scrisoare pierdută Descântecul şarpelui Fata în gradina de aur Galere / Arghezi Heliade Rădulescu, Ion (1802-1872) Letopiseţul Ţării Moldovei de la zidirea lumii până la 1601 / Costin, Nicolae Manifest activist către tinerime / Vinea, Ion Numai una / Coşbuc, George Poeme cu îngeri / Voiculescu, Vasile Poemele luminii / Blaga, Lucian Specificul naţional / Călinescu texte critice Ţeposu, Radu G. Dumitriu, Petru - disidentul Ann Radcliffe şi misterele sale Burke, Edmund Byron şi canonul poeziei sale comicul shakespearian Defoe D.H. Lawrence : Fii şi îndrăgostiţi Edmund Burke : un moment al prevestiri romantismului eroi ai unei saga lipsite de eroism Galsworthy Insula comorii - o variantă rafinată a romanului popular istorie şi legendă la Thomas Malory John Fowles : Iubita locotenentului francez Le Careé, John Malory, Thomas poezia engleză - schiţă de istorie postmodernismul britanic Radcliffe, Ann Robinson Crusoe - un roman autobiografic scurtă călătorie pe continentul Joyce Un intermezzo : dispariţia lui Magnus Pym utopia şi distopia la Swift Walter Scott între novel şi romance Neculce, Ion - cronicar Ureche, Grigore - cronicar eseuri filozofice Regele moare / Ionescu, Eugen Vintilă, Horia Muşina, Alexandru avangarda rusă neobizantinismul regimul socialist Zodia Cancerului Alecsandri, Vasile - universul creaţiei Arghezi, Tudor - tema morţii Creangă, Ion - universul creaţiei Din ceas, dedus ... dramaturgia românească - specii dramatice Elegia a zecea / Stănescu, Nichita opera dramatică - teorie literară Petrescu, Camil - universul creaţiei poezia paşoptistă Preda, Marin - universul creaţiei Sadoveanu, Mihail - universul creaţiei Slavici, Ioan - universul creaţiei Sonetul III (când însuşi glasul) / Eminescu, Mihai specii dramatice specii literare narative Tratament fabulatoriu / Nedelciu, Mircea generaţia '80 Optzecişti Teodorescu, Cristian Chiriţa în provincie literatura medievală (1521-1787) Ghica, Magdalena Mureşan, Ion Pop, Augustin Culorile curcubeului/Goma, Paul dizidenţa românească Istrati - Orwell literatura protestului onirism estetic Ţepeneag - Goma Vianu, Ion ce ştim şi ce nu ştim despre romanul de azi limba şi literatura română - ghid de pregătire BAC Ţiganiada / Budai Deleanu, Ion Dacia literară literatura comunistă Altă matematică Dioptrie Hai Ku Mine Peste muntele Fudji Mangafaua Ulise / Blaga Ionesco, Eugène Ionescu, Eugen Enigma Otiliei Vighi, Daniel poetica postmodernistă poeţi postmoderni prozatori români postmoderni Pasteluri / Alecsandri, Vasile artă modenă optzeciştii istorie și critică literară Junimea literară Creangă, Ion (1837-1889) Eminescu, Mihai (1850-1889)
Vă rugăm să schimbaţi parola