Biblioteca Judeţeană Hunedoara

Lostriţa / Voiculescu

Subiect Tematic: Lostriţa / Voiculescu
Lucrări: 1 lucrari in 20 publicatii in 1 limbi
Subiecte
critică literară Ion - Rebreanu, Liviu Ion - caracterizarea personajelor Mihăescu, Gib I. Patul lui Procust / Petrescu, Camil Rebreanu, Liviu Sadoveanu, Mihail Arghezi, Tudor Ciulinii Bărăganului Craii de Curtea-Veche - Caragiale, Mateiu Eliade, Mircea Galaction, Gala Maitreyi / Eliade, Mircea Nuntă în cer / Eliade, Mircea Papadat-Bengescu, Hortensia curente literare concursuri şcolare limba română Caragiale, Ion Luca - aprecieri critice Eliade, Mircea - aprecieri critice Eminescu, Mihai - dramaturg Eminescu, Mihai - poezia de dragoste Glossă Ionescu, Eugen - teatrul absurdului Budai Deleanu, Ion Budai-Deleanu, Ion - 1760-1820 Călinescu, George - aprecieri critice literatura română veche Maiorescu, Titu Sorescu, Marin - aprecieri critice Blaga, Lucian Hasdeu, Bogdan Petriceicu Letopiseţul Ţării Moldovei / Neculce Lovinescu, Eugen paşoptism Şcoala Ardeleană Viaţa românească - revistă Maiorescu, Titu - critica Femeie, iată fiul tău! / Titel, S. Alecsandri, Vasile Macedonski, Alexandru Coşbuc, George simbolism Blaga, Lucian - aprecieri critice Rebreanu, Liviu - aprecieri critice Eminescu, Mihai - folclor Bacovia, George Caragiale, Ion Luca Eminescu, Mihai - poezia Noica, Constantin Junimea Zarifopol, Paul interviu Eu nu strivesc corola de minuni a lumii În dulcele stil clasic / Stănescu, Nichita Mistreţul cu colţi de argint / Doinaş, Ştefan Augustin Nervi de toamnă / Bacovia, George Odă în metru antic Scrisoarea III Timbru / Barbu, Ion Alexandru Lăpuşneanul Amintiri din copilărie / Creangă, Ion Apus de soare / Delavrancea, Barbu Ştefănescu Bacovia, G.- universul poeziei Cantemir, Dimitrie Ciocoii vechi şi noi - critică literară Concert din muzică de Bach - Papadat-Bengescu, Hortensia Eminescu - viaţa şi opera Floare albastră / Eminescu, Mihai Fraţii Jderi Iona / Sorescu, Marin În vreme de război / Caragiale, Ion Luca La ţigănci Lacustră Luceafărul / Eminescu Macedonski, Al. - simbolismul românesc Noaptea de decemvrie Nunta Zamfirei / Coşbuc Oltul / Goga Originea şi dezvoltarea limbii române Paradis în destrămare Pădurea spânzuraţilor / Rebreanu, Liviu Plumb / Bacovia, George Povestea lui Harap-Alb / Creangă, Ion Psalmi / Arghezi, T. Revedere Riga Crypto şi lapona Enigel Rugăciune / Goga, Octavian Sara pe deal / Eminescu, Mihai Sărmanul Dionis / Eminescu, Mihai Scrisoarea I / Eminescu, Mihai Testament Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război A treia ţeapă / Sorescu, Marin Răzvan şi Vidra Cronică de familie/Dumitriu, Petre Groapa / Eugen Barbu Meşterul Manole / Blaga, Lucian Răceala / Sorescu, M Vânătoarea regală / Popescu, D. R. Belşug / Blaga, Lucian Toma Alimoş Umbra lui Mircea. La Cozia Barbu, Ion Ivireanu, Antim modernism Negruzzi, Costache (Constantin) simbolismul românesc tradiţionalism cronicari moldoveni Eminescu, Mihai - proza literatura română postbelică Decor Evocare Mara / Slavici, Ioan Pădureanca / Slavici, Ioan proza fantastică Slavici, Ioan Suflete tari literatură comparată literatura română folclor literar Costin, Miron clasicismul în literatura română Voiculescu, Vasile Zahei Orbul / Voiculescu, V. Arghezi, Tudor - aprecieri critice Neculce, Ion Eminescu - referinţe critice Semănătorismul - curent literar teorie literară iluminismul românesc Caragiale, Mateiu - aprecieri critice Voiculescu, Vasile - aprecieri critice reviste româneşti romantism literar Dubla intenţie a limbajului Fraţii Jderi / Sadoveanu, Mihail În grădina Ghetsimani Jocul ielelor Lostriţa / Voiculescu Răscoala / Rebreanu, Liviu Sonetul CLXXXIII Moara cu noroc / Slavici, Ioan Petrescu, Camil - aprecieri critice Slavici, Ioan - aprecieri critice Constantinescu, Pompiliu Petrescu, Camil - proza Creangă, Ion - aprecieri critice Jocul de-a vacanţa Telegrame / Caragiale, Ion Luca Cioran, Emil Convorbiri literare Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie Cel mai iubit dintre pământeni Modernism poporanism vocabular romantism literar românesc Îngerul a strigat / Neagu, Fănuş literatura populară română Barbu, Ion- universul poetic Blaga, Lucian- universul poetic Voiculescu, Vasile- universul poetic Hanu Ancuţei / Sadoveanu, Mihail La Hanul lui Mânjoală / Caragiale, I. L. Sămănătorul - revistă Eminescu - poet naţional şi universal Junimea Răscoala / Rebreanu, Liviu. Zburătorul Neamul Soimăreştilor / Sadoveanu, Mihail Vara / Coşbuc Arghezi, Tudor- universul poetic Descriptio Moldavae - Cantemir, Dimitrie Eliade, Mircea - viaţa şi opera Eliade, Mircea- viaţa şi opera Eminescu, Mihai despre Evocare / Stănescu, Nichita Flori de mucigai / Arghezi, Tudor Grai valah Introducţie- Kogălniceanu, Mihail Mai am un singur dor / Eminescu, Mihai Malul Siretului / Alecsandri, Vasile Mănăstirea Argeşului Moartea lui Fulger / Coşbuc, George Rebreanu, Liviu - nuvelist Rebreanu, Liviu - romancier Sadoveanu, M. - teme ale operei sadoveniene Sonetul CLXXXIII (183) Stănescu, Nichita- universul poetic Testament / Arghezi, Tudor Ţara de dincolo de negură / Sadoveanu, Mihail Voiculescu, Vasile - prozator Barbu, Ion - aprecieri critice Cantacuzino, Constantin - stolnicul stilistică Alecsandri, Vasile - proza eseul F / Popescu, D. R. Creangă, Ion - viaţa şi opera Creangă, Ion - umorul Feţele tăcerii / Buzura, A. Întâmplări în irealitatea imediată / Blecher, Max Preda, Marin - aprecieri critice Alexandru Lăpuşneanul - Doamna Ruxanda Felix - Otilia Ştefan Gheorghidiu - Ela Persida - Naţl Mara - Persida Allan - Maitreyi Răzvan - Vidra Farfuridi - Brânzovenescu Ştefan Tipătescu - Zoe Trahanache Decor / Bacovia, George Leoaică tânără, iubirea / Stănescu, Nichita Negustor lipscan eminescianism simbolism - literatură Voiculescu, Vasile aprecieri critice Istoria ieroglifică - Cantemir, D. - caracterizarea personajelor Cărtărescu, Mircea - aprecieri critice genuri şi specii literare Alexandru Lăpuşneanul - caracterizarea personajelor Amintiri din copilărie - caracterizarea personajelor Apus de soare / Delavrancea, Barbu Ştefănescu - caracterizarea personajelor Ciocoii vechi şi noi- caracterizarea personajelor Concert din muzică de Bach- caracterizarea personajelor Craii de Curtea-Veche-caracterizarea personajelor Dincolo de nisipuri- caracterizarea personajelor Enigma Otiliei - caracterizarea personajelor Fraţii Jderi- caracterizarea personajelor Iona - caracterizarea personajelor tipologia personajelor Ureche, Grigore Goga, Octavian -aprecieri critice Popescu, Dumitru Radu - aprecieri critice Avangardism- curent literar Boul şi viţeii"/Băieşu, Ion Moartea unui artist / Lovinescu, Horia Mobilă şi durere / Mazilu, Theodor Zmeura de câmpie / Nedelciu, Mircea Mioriţa Cel mai iubit dintre pământeni - caracterizarea personajelor Arghezi, Tudor- viaţa şi opera Eminescu, Mihai - poezia filosofică simbolismul în literatura universală Biblioteca din Alexandria / Sălcudeanu, P. Dănilă Prepeleac Titu Maiorescu Făt-Frumos din lacrimă Mistreţii erau blânzi / Bănulescu, Ştefan Moara lui Călifar / Galaction, Gala Moromeţii prozodie Modernismul- curent literar Literatura română după al doilea război mondial - sinteză Întâlnirea din pământuri / Preda, Marin Scrinul negru / Călinescu, George Istoria literaturii române de la origini până în prezent/ Călinescu, George curriculum vitae Păsările / Ivasiuc, Al. Racul / Ivasiuc, Al. Sadoveanu, Mihail - aprecieri critice Nesfârşitele primejdii / Simionescu, Horia Petrescu, Radu - aprecieri critice Coşbuc, G.- viaţa şi opera Comentariul literar figuri de stil Literatura veche a României Literatură română - epoca veche Acasă / Neagu, Fănuş Amurgul gândurilor / Cioran, Emil Caragiale, Ion Luca- viaţa şi opera clasa a X-a comentariu literar Critica nouă/Lovinescu, Eugen Dumnezeu s-a născut în exil / Horia, Vintilă Elogiul satului românesc / Blaga, Lucian examene Introducere la dor/Noica, Constantin Izmail şi Turnavitu/Urmuz Lumea în două zile Lumea în două zile / Bălăiţă, G. Pâlnia şi Stamate / Urmuz Proză românească interbelică Rebreanu, Vasile - viaţa şi opera romantism literatur romantism literatură Sadoveanu, Mihail- viaţa şi opera Slavici, Ioan- viaţa şi opera Visul / Cărtărescu, Mircea Vocile nopţii / Buzura, A Revolta dobitoacelor / Voiculescu, Vasile Alexandru Lăpuşneanu Către Galateea Cântecul spicelor / Blaga, Lucian concepte operaţionale-teoria lit. Din ceas, dedus Kir Ianulea Romanul adolescentului miop / Eliade, Mircea Stilurile limbii române Amurg violet / Bacovia, George Când însuşi glasul gândurilor tace Cântec de toamnă Decembre Drum in iarnă Miezul iernii / Alecsandri, Vasile Odă - în metru antic" Psalm / Blaga, Lucian Rugăciunea unui dac Aci sosi pe vremuri Balta / Pillat, Ion Banchizele / Barbu, Ion Cântare omului Cântec - operă literară cerere De-a v-aţi ascuns Glas în paradis Mireasa Paradis în destrămare / Blaga, Lucian proces verbal Viziune polară Alexandru Lăpuşneanu / Negruzzi, Costache Baltagul / Sadoveanu, Mihail Vizita / Caragiale, Ion Luca Gorunul / Blaga, Lucian Miezul iernei / Alecsandri, Vasile Femeia în roşu / Nedelciu, Mircea Sorescu, Marin - universul creaţiei Act veneţian / Petrescu, Camil Barbu, Ion- viaţa şi opera Blaga, Lucian- viaţa si opera Clopotele/Alexandru, Ioan Goga, Octavian- viaţa şi opera Veneţia / Eminescu, M. Balta-Albă / Alecsandri, Vasile Dorinţa Rondelul rozelor de august Cioculescu, Şerban - opera Cioran, Emil - viaţa şi opera CLXXXIII/ Voiculescu, Vasile dramaturgia lui Eminescu dramaturgia română interbelică Literatorul - revistă literatura română de la 1848 Noica, Constantin - viaţa şi opera Noica, Constantin- viaţa şi opera poezia lui Eminescu poezia română interbelică proza lui Eminescu Ralea, Mihai - viaţa şi opera Streinu, Vladimir - opera Vianu, Tudor - opera Coşbuc, G. - universul poetic O samă de cuvinte / Neculce, Ion Daţi-mi un trup voi, munţilor Letopiseţul Ţării Moldovei de la Aron Vodă... / Costin, Miron Serile la Mirceşti Coşbuc, George - aprecieri critice proza românească interbelică Sburătorul (revistă) Concert din muzică de Bach-comentariu literar Patul lui Procust-comentariu literar Pădurea Spânzuraţilor-comentariu literar Pâlnia şi Stamate-comentariu literar Eminescu, Mihai - teme şi motive Sorescu, Marin - viaţa şi opera Stănescu, Nichita - aprecieri critice A cincea lebădă / Everac, Paul Ale lumii două feţe şi verbele auxiliare / Noica, Constantin Avram Iancu / Blandiana, Ana Cartea Oltului Cămăşile/Vieru, Gr. Critica ideilor literare / Marino, Adrian Dubla intenţie a limbajului şi problema stilului / Vianu, Tudor Fachir / Bofta, Emil Fântână / Caraion, Ion Fluxul memoriei / Baconski, A.E. Harpa / Vieru, Grigore În absenţa stăpânilor / Breban, Nicolae Jurnalul fericirii / Steinhardt, N. Libertatea de a trage cu puşca / Dumitrescu, G. Mahalegism şi critică de artă / Noica, Constantin Mihail Sadoveanu / Călinescu, George Ocheanul întors / Petrescu, Radu Poemul odăilor / Dimov, Leonid Povara bunătăţii noastre / Druţă, Ion Shakespeare / Sorescu, Marin Ultimile sonete închipuite ale lui Shakespeare (Sonetul CLV) / Voiculescu,V. Vasile Voiculescu / Crohmălniceanu, Ov. S. Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte / Ispirescu, Petre Letopiseţul Ţării Moldovei până la Aron Vodă / Ureche Macedonski, Alexandru - aprecieri critice Nouăsprezece trandafiri / Eliade, Mircea Tache de catifea / Agopian, Ştefan Creanga de aur - Sadoveanu, Mihail Nopţi la Sirampore / Eliade, Mircea Noaptea de Sânziene / Eliade, Mircea Vara Pădurea nebună / Stancu, Zaharia Moartea lui Ipu / Popovici, Titus Istoria ieroglifică / Cantemir, Dimitrie Bacovia, George - aprecieri critice Lovinescu, Eugen - viaţa şi opera Urmuz - aprecieri critice fantasticul românesc Lacul rău miraculosul mitico - magic Pescarul Amin / Voiculescu, Vasile Proba / Voiculescu, Vasile Schimnicul / Voiculescu, Vasile Sezon mort Ultimul Berevoi Ivasiuc, Alexandru - aprecieri critice Matei Iliescu / Petrescu, Radu Prins / Popescu, Petru O scrisoare pierdută Sfârşit de veac în Bucureşti / Sadoveanu, I. M. Bietul Ioanide / Călinescu, George Eminescu - Maiorescu Creangă, Ion- originalitatea creaţiei lui Negruzii, Costache Regele moare / Ionescu, Eugen Scaunele / Ionescu, Eugen comentarii literare- bacalaureat Zodia Cancerului Maitreyi - text Voiculescu, Vasile - viaţa şi opera Preda, Marin - universul creaţiei Tratament fabulatoriu / Nedelciu, Mircea literatura populară română-sursă de inspiratie pt. lit. culta Act veneţian / Petrescu, Camil - caracterizarea personajelor Cartea nunţii - caracterizarea personajelor Dănilă Prepeleac - caracterizarea personajelor Două loturi- caracterizarea personajelor Conul Leonida faţă cu reacţiunea/ Caragiale, I.L. - caracterizarea personajelor Creanga de aur/ Sadoveanu, Mihail - caracterizarea personajelor Domnişoara Nastasia / Zamfirescu, G. M. - caracterizarea personajelor Hanu Ancuţei / Sadoveanu, Mihail - caracterizarea personajelor Ismail şi Turnavitu, Pâlnia şi Stamate/ Urmuz - caracterizarea personajelor Iţic, Ştrul dezertor - caracterizarea personajelor Semnele lui Dănuţ / Mihăiescu, Gib I. Adio Europa! / Sîrbu, Ion D. - caracterizarea personajelor Angajare de clovn / Vişniec, Mihai Animale bolnave / Breban, Nicolae - caracterizarea personajelor Aşteptându-i pe învingători / Uricaru, Eugen - caracterizarea personajelor Aventuri într-o curte interioară / Nedelciu, Mircea - caracterizarea personajelor Avionul de hârtie / Olărianu, C. - caracterizarea personajelor Bate şi ţi se va deschide / Sin, Mihai Bunavestire / Breban, N. Bunica se pregăteşte să moară / Holban, A. Calpuzanii/Angelescu, Silviu - caracterizarea personajelor Capul de zimbru/Voiculescu, V. - caracterizarea personajelor Caravana cinematografică/Groşan, Ioan Cartea de la Metropolis / Bănulescu, Şt. - caracterizarea personajelor Cântăreaţa cheală / Ionescu, Eugen - caracterizarea personajelor Cimitirul Buna-Vestire - Arghezi, Tudor - caracterizarea personajelor Coaja lucrurilor sau dansând cu Jupuita/Oţoiu, Adrian - caracterizarea personajelor Comisia specială/Iovan, Ion - caracterizarea personajelor Compunere cu paralele inegale/ Crăciun, Gheorghe - caracterizarea personajelor Corn de vânătoare/Ivasiuc, Al. - caracterizarea personajelor Cronică de familie/Dumitriu, Petre - caracterizarea personajelor Dimineaţă pierdută / Adameşteanu, G. - caracterizarea personajelor Doborâtură de vânt / Crăciun, Gh. - caracterizarea personajelor Domnişoara Helsinka / Astaloş, G. - caracterizarea personajelor Dropia - Bănulescu, Şt. - caracterizarea personajelor Duios Anastasia trecea - Popescu, D.R. - caracterizarea personajelor Dulce ca mierea e glonţul patriei / Popescu, Petru - caracterizarea personajelor Dumnezeu s-a născut în exil / Horia, Vintilă - caracterizarea personajelor Farul / Baconsky, A.E. Ferestrele zidite / Vona, Al. Frumoasa fără corp / Crăciun, Gh. Galeria cu viţă sălbatică / Ţoiu, Constantin - caracterizarea personajelor Hora Domniţelor / Stanca, Radu - caracterizarea personajelor Inimi cicatrizate/ Blecher, Max - caracterizarea personajelor Ioana - Holban, A. - caracterizarea personajelor Istorii/Ciobanu, Mircea - caracterizarea personajelor Jocul / Cărtărescu, M. Maistru Ilie Ilie Razachie îşi dă concursul / Nedelciu, Mircea Manualul întâmplărilor / Agopian, Ştefan Nevăzuta viaţă a bătrânului Jurvale / Preda, S. Nunţile necesare / Ţepeneag, D. Ostinato / Goma, Paul - caracterizarea personajelor Parţial color / Preda, S. Plicul negru / Manea, Norman Reconstituirea / Pătraşcu, H. - caracterizarea personajelor Recviem pentru nebuni şi bestii / Buzura, A. - caracterizarea personajelor Rinocerii / Ionescu, E. Somnul vameşului / Nedelcovici, Bujor - caracterizarea personajelor Steaua fără nume / Sebastian, M. - caracterizarea personajelor Tainele inimei / Teodorescu, Cristian Unchiul / Vighi, D. - caracterizarea personajelor Viteza maximă în oraş... / Simionescu, M.H. - caracterizarea personajelor Caii la fereastră/Vişniec, Matei - caracterizarea personajelor Căprioara din vis / Voiculescu, Vasile - caracterizarea personajului Danton / Petrescu, Camil - caracterizarea personajelor De la noi, la Cladova / Galaction, G. - caracterizarea personajelor Nicoară Potcoavă / Sadoveanu, Mihail Ţara îndepărtată / Titel, Sorin Ritmuri pentru nunţile necesare"/Barbu, Ion Caragiale, Ion Luca - originalitatea creaţiei lui Iarna - Alecsandri, Vasile Fântâna dintre plopi / Sadoveanu, Mihail Arta prozatorilor români / Vianu, Tudor Faptura mamei / Vieru, Grigore Munţii / Barbu, Ion ODĂ Personajele - teorie literară Ţiganiada / Budai Deleanu, Ion Papadat-Bengescu, Hortensia - viaţa şi opera Slavici, Ioan - originalitatea creaţiei lui D-l Goe Domnu' Trandafir / Sadoveanu, Mihail comentariu Fraţii Jderi - aprecieri critice Creanga de aur/ Sadoveanu, Mihail - comentariu Ion - aprecieri critice Cartea nunţii/Călinescu, George - comentariu Enigma Otiliei-aprecieri critice Douăsprezece mii de capete de vite / Eliade, M. aprecieri critice Taina gorunului / Voiculescu, Vasile Viaţa ca o pradă/Preda, Marin - aprecieri critice Dincolo de nisipuri - Neagu, F. - aprecieri critice Alecsandri, Vasile - pasteluri Breban, Nicolae - aprecieri critice Caragiale, Ion Luca - temele operei Galaction, Gala - universul nuvelistic Groşan, Ioan - aprecieri critice Harap-Alb - aprecieri critice Harap-Alb -aprecieri critice istoriografia romănească - sec. XVII Neagu, Fănuş -aprecieri critice Nedelciu, Mircea - aprecieri critice Slavici şi naturalismul Când ai nevoie de dragoste A cincea elegie / Stănescu, Nichita Catastrofa Dacia literară Eugen Lovinescu Iapa lui Vodă - Sadoveanu, Mihail Iţic, Ştrul dezertor În mijlocul lupilor / Voiculescu, Vasile Lumina / Blaga, Lucian Odă simplisimei flori Psalm VI REM / Cărtărescu, M. Toate pânzele sus / Tudoran, Radu Un pedagog de şcoală nouă Meşterul Manole - baladă Marea amărăciune / Groşan, I. Travesti / Cărtărescu, Mircea Orbitor (Aripa stângă) / Cărtărescu, M. Morgenstimmung / Arghezi, T. Biblie Enigma Otiliei Bolnav în sufletul meu / Eminescu, Mihai Când priveşti oglinda mărei Cântecul unui dadaist Garofiţa / Cărtărescu, Mircea Întrebări / Stănescu, Nichita Jeu d'amour / Ivănescu, Cezar Pasărea U / Blaga, Lucian Sonet CLXXXIII Stă în codru fără slavă Ta twam asi / Eminescu, Mihai Viziunea vizuinii Bărăganul / Alecsandri, Vasile În Grădina Ghetsemani / Voiculescu, Vasile Psalmii / Arghezi, Tudor Pasteluri / Alecsandri, Vasile Creangă, Ion (1837-1889) Eminescu, Mihai (1850-1889)
Vă rugăm să schimbaţi parola