Biblioteca Judeţeană Hunedoara

Shakespeare, William

Subiect Tematic: Shakespeare, William
Lucrări: 1 lucrari in 46 publicatii in 1 limbi
Complexul Ofeliei de: Popescu, Dumitru Radu (1935-....) (Text tipărit)
Barocul sau descoperirea dramei de: Ciorănescu, Alexandru (Text tipărit)
Dionysos : Eseuri lirice de: Gheorghiu, Mihnea (Text tipărit)
Lecturi străine de: Perpessicius, critic și istoric literar (1891-1971) (Text tipărit)
Cartea cărţilor pierdute de: Kelly, Stuart (Text tipărit)
Introducere în shakespeareologie de: Lăzărescu, Dan Amedeo (Text tipărit)
Ghid de literatură universală : lectură suplimentară în gimnaziu de: Budău, Eugen; Vicoleanu, Ioan (Text tipărit)
Ipoteze de lucru de: Paleologu, Alexandru, scriitor (1919-2005) (Text tipărit)
Galaxia Grama : studii de: Popescu, Dumitru Radu (1935-....) (Text tipărit)
Subiecte
literatura franceză critică literară Mugur, Florin Istrati, Panait Mihăescu, Gib I. Rebreanu, Liviu teatru personalităţi literare Arghezi, Tudor Cimitirul Buna-Vestire - Arghezi, Tudor Greta Garbo / Petrescu, C. curente literare O'Neill, Eugene Poe, Edgar Allan Pound, Ezra romantism Whitman, Walt istorie traduceri în limba română personalităţi ale istoriei biografii Hitler, Adolf Gandhi, Mohandas Karamchand Jefferson, Thomas iluminismul Renaşterea teatrul românesc Kant, Immanuel mitologie umor articole Ionescu, Eugen - teatrul absurdului Budai Deleanu, Ion Budai-Deleanu, Ion - 1760-1820 literatura rusă Brad, Ion Preda, Marin Stănescu, Nichita Bogza, Geo suprarealism Codreanu, Mihai Blaga, Lucian Gherea, Ioan D. Iosif, Ştefan Octavian (1875-1913) paşoptism Cocteau, Jean Pope, Alexander Christie, Agatha personaje literare Brâncuşi, Constantin Agârbiceanu, Ion postmodernism literatura germană literatură engleză analiză literară biografie Nietzsche, Friedrich Wilhelm Philippide, Alexandru Camus, Albert Einstein, Albert alchimie Manzoni, Alessandro Sobieski eseuri de critică literară Muntele vrăjit Pe Donul liniştit / Şolohov, Mihail Călinescu, George Goethe, Johann Wolfgang Alexandrescu, Grigore Maiakovski, Vladimir Bacovia, George Baudelaire, Charles Caragiale, Ion Luca Evgheni Oneghin / Puşkin Stănoiu, Damian Hogaş, Calistrat Zarifopol, Paul Goga, Octavian Molière comedia franceză Sartre, Jean-Paul Baconsky, A. E. Zola, Emile Luceafărul / Eminescu Pădurea spânzuraţilor / Rebreanu, Liviu Barbu, Ion Iosif, Şt. O. modernism romantismul românesc Bassarabescu, I.A. Pillat, Ion France, Anatole literatură comparată Melville, Herman Gide, André Wilde, Oscar Canada critica literară literatura română umanism Pavel, sfânt psihologie aplicată Sorbul, Mihail junimişti junimiştii Streinu, Vladimir Boccaccio, Giovanni Decameronul Romantism Aristofan Brunelleschi, Filippo postmodernismul iluminismul european teorie literară Eminescu Diderot Diderot, Denis Lessing Mallarmé, Stéphane Proust, Marcel Rimbaud sincretism Stendhal Verlaine, Paul Schopenhauer, Arthur Budha Unamuno, Miguel de teatrul contemporan iluminism romantismul civilizaţii asiatice Revoluţia franceză cronologie Babilon Versailles yoga Twain, Mark literatura italiană mitologie greacă Erasmus de Rotterdam, Desiderius Rousseau, Jean-Jacques Balzac, Honoré de barocul Barocul în literatură Calderon Cervantes Cervantes Saavedra, Miguel de Corneille Corneille, Pierre drama Shakespeare Shakespeare, William Tirso de Molina realism socialist Maupassant, Guy de Brecht, Bertold Maugham, William Somerset Pillat, Dinu Menandru Kierkegaard, Soren Kierkegaard, Søren - 1813-1855 Bibescu, Martha Bizanţ metafora junimismul Bolivar, Simon budhismul antologie de texte critice Constantinescu, Pompiliu Rolland, Romain Tolstoi, Lev Nikolaevici societăţi secrete Austen, Jane Burroughs, William S. Byron Camões, Luis de Carlyle, Thomas Chaucer, Geoffrey Coleridge, Samuel Taylor Confucius Cowley, Abraham Dickens, Charles Donne, John Dostoievski, Fiodor Mihailovici Eliot, T. S. Eschil Fergusson, Robert Flaubert, Gustave Gibbon, Edward Gogol, Nikolai Vasilievici Heine, Heinrich Hemingway, Ernest Hesiod Hogg, James Homer Johnson, Ben Johnson, Samuel Kafka, Franz Kalidasa Leibniz, Gottfried Wilhelm Mahomed Ibn Ishaq Milton, John Norris, Frank Origene Ovidiu Perec, Georges Querno, Camillo Racine, Jean (1639-1699) Rimbaud, Arthur Saikaku, Ihara Sappho Scott, Walter - sir Skelton, John Sofocle Spenser, Edmund Sterne, Laurence Tasso, Torquato Urquahart, Thomas, sir Villon, François moartea Hamlet / Shakespeare, William Puşkin, Aleksandr Sergeevic - dramaturgia Nietzsche, Friedrich civilizaţia incaşă Micene Andersen, Hans Christian Joyce, James Turgheniev, Ivan literatura comparată Woolf, Virginia Carlyle Hegel, Georg Wilhelm Friedrich Locke, John Platon (c. 428-348 î. Hr.) Socrate Vergilius Voltaire, François-Marie Arouet ezoterism Modernism poezia romantică Alexandru, Ioan teatrul românesc contemporan Hanu Ancuţei / Sadoveanu, Mihail romanul picaresc Ghilgameş Monte Alban Sorescu, Marin clasici români literatura română modernă Caragiale, Ion Luca - teatrul critică teatrală Lope de Vega Titel, Sorin Delavrancea, Barbu - dramaturgia Arghezi, Tudor - proza Baba Cloanţa / Alecsandri, V. Creangă - personajele Cuşnarencu, George Duios Anastasia trecea - Popescu, D.R. Felea, Victor Hamlet - caracterizarea personajelor Moara de nisip / Ştirbu, Viorel Noduri şi semne / Stănescu, Nichita Pavlovici, Miodrag personajele lui Creangă Platonov, Andrei Vieru, Grigore Oxford teatrul istoric Sainte-Beuve Horea, Ion Utan, Tiberiu Alecsandri, Vasile - teatrul balzacianismul Schiller, Friedrich Hugo, Victor Sfinxul Hölderlin, Friedrich Novalis Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph Schlegel, Friedrich Vigny, Alfred de Fournier,Alain Papini, Giovanni Columb, Cristofor istoria literară sociologia literaturii Girardoux, Jean Shaw, George Bernard Addison, Joseph Shaftesbury Swift, Jonathan Florenţa Carol cel Mare, rege al francilor (domnia 754-814) Parsifal Cehov, Anton Pavlovici Nilul Stevenson, Robert Louis Claudel, Paul Huysmans, J. K. Musset, Alfred de Lermontov, Mihail Iurevici succesul personal Dickens, Charles - personajele Documentele clubului Pickwick / Dickens Fielding, Henry iubirea Mica Dorrit / Dickens, Charles nuvela personajele - Dickens Proza retorică romanul cavaleresc romanul de mistere romanul englez romanul grec Sancho Panza - personaj Shakespeare, William - drama Gorki, Maxim Perse, Saint-John Keller, Gottfried Raabe, Wilhelm Dostoievski, Feodor Mihailovici istorici Calderón de la Barca Dante Dante, Aligheri Coşbuc - traducător Garcia Lorca, Federico Esop Beyle, Henri Defoe, Daniel Durrell, Lawrence Goldoni, Carlo Hemingway, E. Rostand, Edmond scena teatrul universal Shakespeare, William - Sonnets sonetele şi poemele lui Shakespeare Verne, Jules drama istorică românească Jonson, Ben Sturm und Drang Pirandello, Luigi - teatru El Greco stil Dürrenmatt, Friedrich Geneva ziaristică şi literatură Dumas, Alexandre - tatăl Hardy, Thomas Thackeray, Willaim Makepeace teme literare majore Mioriţa Premiul Nobel pentru Literatură Keats Eliot, George La răscruce de vânturi Lawrence, D.H. romanul modern Visul unei nopţi de vară - critică Büchner, Georg Un om sfârşit / Pappini, Giovanni Elisabeta I, Regina Angliei Elisabeta I, Regina Angliei şi Irlandei Copernic, Nicolaus Paracelsus Breazu, Ion Petrarca, Francesco umanismul european estetica literaturii Biblioteca din Alexandria / Sălcudeanu, P. Borges - Blaga Cenaclul Flacăra Cenaclul Păunescu Demonii - Dostoievski Oedip Oedip Rege Sălcudeanu, Petre Don Quijote romanul pastoral Asimov, Isaac Beecher-Stowe, Harriet Collodi, Carlo Cooper, James Fenimore Daudet, Alphonse De Amicis, Edmondo De Coster, Charles Giovagnoli, Rafaello Grimm Kipling, Rudyard La Fontaine, Jean de Lagerlöf, Selma Legendele Olimpului - Mitru Lem, Stanislav London, Jack Malot, Hector May, Karl Orwell, George Perrault, Charles Rabelais, François Renard, Jules Rodari, Gianni Saint-Exupéry, Antoine de Wells, Herbert George Goethe sentimente fundamentale Dumas, Alexandre - fiul La Fontaine Montesquieu Voltaire Turnul Londrei Faust / Goethe Ibsen, Henrik Carroll, Lewis Fowles, John Courteline, Georges Dreiser, Theodore Pseudochineghetikos - Odobescu romanul rus Shelley Mauriac, François Beckett, Samuel Lautrémont Antoniu şi Cleopatra / Shakespeare, William comediile shakesperiene Coriolan/Shakespeare, William Cymbeline/Shakespeare, William Două rude nobile / Shakespeare Furtuna / Shakespeare Macbeth / Shakespeare, William Măsură pentru măsură / Shakespeare, William Neguţătorul din Veneţia / Shakespeare Othello Pericles / Shakespeare, William poemele shakespeariene Poveste de iarnă / Shakespeare, William Regele Ioan / Shakespeare Regele Lear Shakespeare - Marlowe Shakespeare, William - comediile Shakespeare, William - personajele Shakespeare, William - poeme Shakespeare, William - tragediile shakespereologia Shylock / Shakespeare Şcoli de shakespereologie temele shakesperiene Timon din Atena / Shakespeare, William Titus Andronicus / Shakespeare, William tragediile shakesperiene Trolius şi Cresida / Shakespeare, William Zadarnicele chinuri ale dragostei / Shakespeare Maiorescu, Titu/biografie Montherlant - teatru Sincronism Publius Terentius Afer teatrul chinez teatrul englez teatrul japonez teatrul latin Hugo, Victor - teatrul dionisiile ditirambul farsele teatrul grec teatrul hindus Augier, Émile Beaumarchais drama burgheză Galsworthy, John Ludwig, Otto teatrul romantic rus Întâlnirea din pământuri / Preda, Marin Francisc din Assisi, sfântul Racine - teatru Björnson, Bjornstjerne Sofocle - tragediile Aristofan - Norii Benda, Julien De Gaulle, generalul - "Antimemorii" Dobrogeanu-Gherea, C. - traducător Duhamel, Georges Homer - poeme Horaţiu Flaccus Quintus Juvenal - Satire Mistral, Frederic Ortiz, Ramiro poemele homerice poezia americană poezia engleză Suntem şapte / Wordsworth Un adolescent d'autrefoys / Mauriac, F. Rubens teatrul folcloric evocare Jurnalul fericirii / Steinhardt, N. Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte / Ispirescu, Petre Ostrovski, Alexandr Nikolaevici Fonvizin, D. I. Griboedov, A. S. Taine, Hypolyte Julius Caesar / Shakespeare Cambridge calităţi Şolohov, Mihail - povestiri Verhaeren mitologie romantică Anouilh, Jean poezia proletcultistă teatrul politic tragedia greacă Goldsmith, Oliver Călinescu, G. Renan, Ernest Tagore, Rabindranath Kleist, Heinrich von Swift teatrul clasic francez Fontane, Theodore teatrul poetic Herder, Johann Gotfried Miller, Arthur dramele shakesperiene comedia franceză romantică comedia greacă comedia latină comicul medieval drama liturgică Goethe, Johann Wolfgang - dramaturg Grillparzer, Franz Gryphius, Andreas Hasdeu, Bogdan Petriceicu - dramaturgia influenţe naturaliste în teatru începuturile dramaturgiei Marcus Accius Plautus Marivaux Marlowe, Cristhoper minnesingerii miracolele dramatice misterele dramatice Opitz, Martin precursorii lui Shakespeare Scribe, Eugène Seneca - autor de tragedii Shakespeare, William - opera Shakespeare, William - stilul operei Shakespeare, William - universalitatea Strindberg, August teatrul absurd teatrul american teatrul baroc în Germania teatrul burghez în Anglia teatrul clasic german teatrul de idei teatrul eclectic literatură engleză - istorie și critică literară teatrul englez al Restauraţiei teatrul italian în secolul XVIII teatrul în Egiptul antic teatrul în Grecia antică teatrul în perioada iluministă teatrul în perioada Reformei teatrul în Roma antică teatrul medieval laic teatrul medieval religios teatrul persan teatrul puritan teatrul realist în Anglia teatrul realist în Franţa teatrul realist în Germania teatrul realist în Rusia teatrul realist în Scandinavia teatrul renascentist şi baroc în Croaţia şi Dalmaţia teatrul renascentist şi baroc în Rusia teatrul renascentist şi baroc în Ţările de Jos teatrul renascentist şi baroc în ţările scandinave teatrul Renaşterii în Anglia teatrul Renaşterii în Franţa teatrul Renaşterii în Italia teatrul Renaşterii în Spania teatrul renscentist şi baroc în Croaţia şi Dalmaţia teatrul renscentist şi baroc în Rusia teatrul renscentist şi baroc în Ţările de Jos teatrul renscentist şi baroc în ţările scandinave teatrul romantic în Anglia teatrul romantic în Franţa teatrul romantic în Germania teatrul romantic în Italia teatrul romantic în Rusia teatrul rus în secolul XVIII teatrul simbolist Tolstoi, Lev Nikolaevici - dramaturg tragedia latină tranziţia realism - expresionism trubaduri vodevilul Wedekind, Frank Williams, Tennessee dorul în poezia română mimetism Hobbes, Thomas Locul unde nu s-a întâmplat nimic teatrul burghez teatrul poporului Brâncuşi Chaucer Dante - Purgatoriu psihologia literaturii Romantism european Golding, William teatrul german romanul / estetica romanul durerii romanul intelectualului romanul plăcerii romanul urban romanul vieţii de familie Beldiman, Al. Blake, William Dante şi literatura română dorul literatura română - privire sintetică Martialis, M. V. Roberto, Federico de Rollinat, M. Stapfer, Paul Traven, B. Richard al III-lea / Shakespeare Shakespeare în literatura română O scrisoare pierdută texte critice Renaşterea în Anglia Comedia erorilor/Shakespeare, William personajele shakespeariene Totu-i bine când sfârşeşte bine / Shakespeare, William Brontë, Emily post-victorienii romanul alegoric romanul galant A douăsprezecea noapte / Shakespeare, William Prospero - personaj din Furtuna Richard al II-lea / Shakespeare Visul unei nopţi de vară opera shakespeariană Ann Radcliffe şi misterele sale Burke, Edmund Byron şi canonul poeziei sale comicul shakespearian Defoe D.H. Lawrence : Fii şi îndrăgostiţi Edmund Burke : un moment al prevestiri romantismului eroi ai unei saga lipsite de eroism Galsworthy Insula comorii - o variantă rafinată a romanului popular istorie şi legendă la Thomas Malory John Fowles : Iubita locotenentului francez Le Careé, John Malory, Thomas poezia engleză - schiţă de istorie postmodernismul britanic Radcliffe, Ann Robinson Crusoe - un roman autobiografic scurtă călătorie pe continentul Joyce Un intermezzo : dispariţia lui Magnus Pym utopia şi distopia la Swift Walter Scott între novel şi romance Negulescu, M. partidul şi poezia regia modernă actori ai secolului al XVII-lea Comediile lui Molière dramaturgia franceză contemporană dramaturgia franceză în secolul al XVIII-lea dramaturgia italiană în epoca Renaşterii dramaturgia în Evul Mediu dramaturgia lui Cehov dramaturgia lui Tolstoi dramaturgia romantică în Franţa edificiul teatral în Italia Renaşterii teatrul american contemporan teatrul clasic indian teatrul dadaist teatrul englez contemporan teatrul englez în Renaştere teatrul expresionist german teatrul francez interbelic teatrul francez în Renaştere teatrul futurist teatrul irlandez contemporan teatrul naturalist teatrul realist francez teatrul realist românesc teatrul realist rus teatrul realist scandinav teatrul romantic englez teatrul romantic german teatrul romantic românesc teatrul românesc interbelic teatrul spaniol în epoca Renaşterii teatrul suprarealist tragedia clasică franceză Dryden, John Lillo, George Euripides Brontë, Charlotte Butler, Samuel Îmblânzirea scorpiei/Shakespeare, William Mult zgomot pentru nimic / Shakespeare Nevestele vesele din Windsor / Shakespeare Nabokov, Vladimir Colerigde Jane Eyre Lowry, Malcolm Shakespeare - interpretat de T.S. Eliot Tremaine, Rose geniul - caracteristici inteligenţa umană Eduard al III-lea introducere Lamb, Charles Werfel, Franz Spencer, Herbert Falstaff - eroicomicul frumosul, comicul, tragicul, tragicomicul, tragiepicul shakespearian romanul englez - genul şi geneza Allais, Alphonse Busch, Wilhelm Corbière, Tristan Courteline, George Cros, Charles Grimmelshausen Hartmann, Eduard von Home, Henry Höffling, Harald Huysmans Immermann, Karl Leberecht începuturile umorului Laforgue, Jules Lazarus, Moritz Lipps, Johannes Meredith, George Michiels, Alfred / Leon Dumont Morris, Corbyn Müler, Josef Reuter, Fritz Richter, Jean Paul Friedrich Smollett, Tobias Solger, Karl Wilhelm F. Staël, Madame de Temple, William Tillier, Claude Vischer, Friedrich Th. Volkelt, Johannes Wieland, Christoph Martin Chapman, George Congrese, William Etherege, George Ford, John Gay, George Greene, Robert Heywood, John Kyd, Thomas Marston, John Middleton, Thomas Peele, George Rowe, Nicholas teatrul clasicist francez teatrul din Ţările-de-Jos teatrul englez al Restauraţiei Tourneur, Cyril Webster, John Meşterul Manole - baladă Cei doi tineri din Verona/Shakespeare, William Cum vă place/Shakespeare, William boema romantică Brentano, Clemens cărţile copilăriei Dekobra, Maurice eseişti români romanul de aventuri snobismul literaturii bune tradiţia literară românească piesele-basm Shakespeare, William - piesele basm Michelangelo - poetul civilizaţia persană civilizaţia Ming temple la Kamakura Saadi, poetul Cadmus Kuwait Bahrain Qatar Emiratele Arabe Unite Oman Senegal cavalerul trac Ragusa Rogerius, savantul Catedrala din Chartres Cetatea Eger catedrala din Delft mormântul lui Grotius Jamestown Philadelphia piramide Mexic Trinidad Istorie şi critică povestiri biblice critică și interpretare Napoleon (Împărat al Franței)I (1769-1821) Jung, Carl Gustav (1875-1961) Sec. 17 Rosenkreuz, Christian Byrne, Lorna Creangă, Ion (1837-1889) sec. 16 Eminescu, Mihai (1850-1889) Plath, Sylvia (1932-1963) Dramaturgi englezi
Vă rugăm să schimbaţi parola