Biblioteca Judeţeană Hunedoara

junimismul

Subiect Tematic: junimismul
Lucrări: 25 lucrari in 24 publicatii in 1 limbi
Limba şi literatura română : Bac 2003 de: Cojocaru, Mihaela (Text tipărit)
Junimea şi junimismul de: Ornea, Zigu (Text tipărit)
Comentarii de: Ornea, Z. (Text tipărit)
Ipoteze de lucru de: Paleologu, Alexandru, scriitor (1919-2005) (Text tipărit)
Ipoteze de lucru de: Paleologu, Alexandru, scriitor (1919-2005) (Text tipărit)
Clasici şi contemporani de: Vârgolici, Teodor (Text tipărit)
Subiecte
critică literară Chira Chiralina - Istrati, Panait Ion - Rebreanu, Liviu Istrati, Panait Patul lui Procust / Petrescu, Camil Petrescu, Camil Sadoveanu, Mihail Politica românească Arghezi, Tudor Bilete de papagal / Arghezi, Tudor Caragiale, Mateiu I. Cartea cu jucării - Arghezi, Tudor Cimitirul Buna-Vestire - Arghezi, Tudor Ciulinii Bărăganului Galaction, Gala Icoane pe lemn - Arghezi, Tudor La răspântie de veacuri / Galaction, Gala Maitreyi / Eliade, Mircea Nuntă în cer / Eliade, Mircea Ochii Maicii Domnului / Arghezi, T. Papucii lui Mahmud / Galaction, Gala Roxana / Galaction, Gala Tablete din ţara de Kuty / Arghezi, Tudor curente literare existenţialism romantism dicţionar critică şi istorie literară folclor românesc scriitori români intelectualitatea românească Caragiale, Ion Luca - aprecieri critice Eminescu, Mihai - poezia de dragoste Glossă Maiorescu, Titu Cenaclul literar Bogza, Geo suprarealism Dobrogeanu-Gherea, Constantin Gherea, Ioan D. Ibrăileanu, Garabet Lovinescu, Eugen Pandrea, Petre paşoptism paşoptismul studii Viaţa românească - revistă Maiorescu, Titu - critica Stere, Constantin Agârbiceanu, Ion postmodernism Războiul în literatura interbelică Philippide, Alexandru impresionism Eminescu, Mihai - natura Călinescu, George Coşbuc, George simbolism Goga, Octavian - aprecieri critice Eminescu, Mihai - folclor istoriografie Setea / Popovici, Titus Bacovia, George Caragiale, Ion Luca Jebeleanu, Eugen Eminescu, Mihai - poezia Cotruş, Aron Minulescu, Ion Junimea Bart, Jean polemică Zarifopol, Paul Goga, Octavian Sadoveanu, Ion Marin Eu nu strivesc corola de minuni a lumii În dulcele stil clasic / Stănescu, Nichita Odă în metru antic Alexandru Lăpuşneanul Amintiri din copilărie / Creangă, Ion Bacovia, G.- universul poeziei Ciocoii vechi şi noi - critică literară Floare albastră / Eminescu, Mihai Fraţii Jderi Iona / Sorescu, Marin În vreme de război / Caragiale, Ion Luca La ţigănci Lacustră Lostriţa Luceafărul / Eminescu Macedonski, Al. - simbolismul românesc Noaptea de decemvrie Paradis în destrămare Pădurea spânzuraţilor / Rebreanu, Liviu Plumb / Bacovia, George Povestea lui Harap-Alb / Creangă, Ion Psalmi / Arghezi, T. Revedere Riga Crypto şi lapona Enigel Rugăciune / Goga, Octavian Sara pe deal / Eminescu, Mihai Sărmanul Dionis / Eminescu, Mihai Scrisoarea I / Eminescu, Mihai Testament Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război Răzvan şi Vidra Meşterul Manole / Blaga, Lucian Răceala / Sorescu, M Epigonii Barbu, Ion expresionismul românesc modernism romantismul românesc sămănătorismul simbolismul românesc tradiţionalism Eminescu, Mihai - proza romanul românesc Decor Mara / Slavici, Ioan Slavici, Ioan Suflete tari literatură comparată critici literari critica literară nuvela istorică Antim Ivireanul, Mitropolit al Ţării Româneşti literatura română Pann, Anton literatura pentru copii Costin, Miron clasicism clasicismul în literatura română parnasianism umanism gândirismul Petrescu, Camil - poetul Arghezi, Tudor - aprecieri critice globalizare junimişti postmodernismul neoclasicism şi luminism (1787-1840) romanul realist românesc naturalismul influenţe străine în literatura română romanul istoric românesc iluminism natura romantismul reviste româneşti realism traducători În grădina Ghetsimani Jocul ielelor baroc Dosoftei Shakespeare Shakespeare, William basmul cult românesc Bibescu, Martha Moara cu noroc / Slavici, Ioan colectivism conservatori contemporani elitism etosul românesc individualism junimismul liberalism Pătrăşcanu, Lucreţiu socialişti Constantinescu, Pompiliu Tolstoi, Lev Nikolaevici Joc secund Varlaam Convorbiri literare Labiş, Nicolae Venea o moară pe Siret literatura comparată Cel mai iubit dintre pământeni poporanism romantism literar românesc Arghezi, Tudor - arta poetică Barbu, Ion- universul poetic Blaga, Lucian- universul poetic Goga, Octavian - poezia Pillat, Ion - universul poetic Hanu Ancuţei / Sadoveanu, Mihail La Hanul lui Mânjoală / Caragiale, I. L. Cerna, Panait Contemporanul - revistă Heliade-Rădulescu, Ion - critic literar lirica argheziană Macedonski, Alexandru - dramaturgul poezia românească realismul literar românesc dramaturgia românească Caragiale, Ion Luca - teatrul poezia românească interbelică Dobrogeanu-Gherea, C. maiorescianism Nădejde, Ion proza politică eminesciană proză politică sămănătorism Sămănătorul - revistă Zane, G. Junimea Răscoala / Rebreanu, Liviu. Zburătorul Arghezi, Tudor- universul poetic Flori de mucigai / Arghezi, Tudor Malul Siretului / Alecsandri, Vasile Moartea lui Fulger / Coşbuc, George Stănescu, Nichita- universul poetic Testament / Arghezi, Tudor Ţara de dincolo de negură / Sadoveanu, Mihail Comicul Barbu, Ion - aprecieri critice Caracostea, D. Ibrăileanu, Garabet - critic junimism Societatea "Junimea" Alecsandri, Vasile - teatrul avangardismul românesc Dragomirescu, Mihail istoria literară comunicare lingvistică Blaga, Lucian - filosof Blaga, Lucian - universul poetic Leoaică tânără, iubirea / Stănescu, Nichita limba română literară simbolism - literatură povestirea - teorie literară Iorga, Nicolae - scriitor Lovinescu, Eugen -critica Rebreanu, Liviu - universul creaţiei teorii estetice Avangardism- curent literar expresionism Caragiale, Ion Luca - universul creaţiei stil Eminescu - Arghezi poezia românească - istoric şi evoluţie literatura interbelică Cărtărescu, Mircea Eminescu, Mihai - poezia filosofică Dadaism satira în versuri Murnu, George Făt-Frumos din lacrimă avangardism După melci Moromeţii Bibescu, Martha - aprecieri critice romanul psihologic românesc genul epic Modernismul- curent literar Maiorescu, Titu/biografie Montherlant - teatru Sincronism arta criticii funcţia criticii Montherlant, Henry de istoria literaturii române literatura paşoptistă parnasianism românesc romanul sec. al XIX Lirica - abordări teoretice Papadat-Bengescu, Hortensia - aprecieri critice Demonul în opera eminesciană Alexandru Lăpuşneanu Atât de fragedă / Eminescu, Mihai Către Galateea Cântecul spicelor / Blaga, Lucian Chiriţa în Iaşi Coborârea apelor/ Eminescu, Mihai concepte operaţionale-teoria lit. Din ceas, dedus Izvorul nopţii Jignire / Arghezi, T. Kir Ianulea O adunare liniştită / Preda, Marin Poezia / Stănescu, Nichita Poveste sentimentală / Stănescu, Nichita Râsu' plânsu' / Stănescu, N. romanul mitic românesc romanul social românesc romanul tradiţional românesc Aci sosi pe vremuri Baltagul / Sadoveanu, Mihail Gorunul / Blaga, Lucian Ciocnirea/Cărtărescu, Mircea Echer / Sorescu, M. Georgica a IV-a / Cărtărescu, M. Neomodernismul- curent literar Oul dogmatic / Barbu, Ion Sorescu, Marin - universul creaţiei Barbu, Ion- viaţa şi opera Blaga, Lucian- viaţa si opera constructivismul- curent literar Suprarealism- curent literar Dorinţa O noapte furtunoasă O samă de cuvinte / Neculce, Ion voiculescu, Vasile- universul poetic Viscolul / Alecsandri, V. Pillat, Ion - viaţa şi opera Afară-i toamnă / Eminescu, Mihai Emoţie de toamnă Rondelul rozelor ce mor Vis cu bufon Shakespeare / Sorescu, Marin generaţia paşoptistă Blaga, Lucian - teatru Omul din vis / Petrescu, Cezar Pavelescu, Cincinat oraşul în proza secolului XX Memorii / Lovinescu, Eugen Nunta Domniţei Ruxandra / Sadoveanu, Mihail Ştefan cel Mare - în lit. română Nuvelă românească Arghezi, Tudor - aniversare Bacovia, George - aprecieri critice Blaga, Lucian - cugetări Călinescu, George - la şaizeci de ani Feţele unui veac / Blaga, Lucian Goga, Octavian - profesor Hegel - în literatura română Iorga, Nicolae - cugetări În marea trecere/Blaga, Lucian Lovinescu, Eugen - viaţa şi opera Pillat, Ion - poezia Rebreanu, Liviu - "Ion" Unirea Principatelor Române - poeţii unirii Vinea, Ion - aprecieri critice Versuri / Minulescu, I. Locul unde nu s-a întâmplat nimic Măria-sa Puiul pădurii / Sadoveanu, Mihail Paştele blajinilor / Sadoveanu, Mihail Viaţa lui Ştefan cel Mare / Sadoveanu, M. Barbu, Ion - matematică - poezie În lan/Blaga , L. poezia românească în sec. XX oameni politici Intelectualul la Camil Petrescu Pescarul Amin / Voiculescu, Vasile O scrisoare pierdută Alecsandri - "Junimea" Caragiale - "Junimea" Coşbuc - "Junimea" Creangă - Maiorescu critică literară junimistă Eminescu - "Junimea" Eminescu - Maiorescu ideologia junimistă Slavici - "Junimea" Zamfirescu, Duiliu - "Junimea" drama istorică romantică avarul - motiv literar comedia - interbelică critica literară interbelică Dobrogeanu Gherea - Maiorescu - polemică Gherea - Maiorescu - polemică mitul prometeic în lit. română motivul cosmic personajul colectiv proza paşoptistă Sadoveanu, Mihail - natura Neculce, Ion - cronicar Ureche, Grigore - cronicar Regele moare / Ionescu, Eugen formă şi fond Zodia Cancerului Alecsandri, Vasile - universul creaţiei Arghezi, Tudor - tema morţii Creangă, Ion - universul creaţiei Din ceas, dedus ... dramaturgia românească - specii dramatice Elegia a zecea / Stănescu, Nichita opera dramatică - teorie literară Petrescu, Camil - universul creaţiei poezia paşoptistă Preda, Marin - universul creaţiei Sadoveanu, Mihail - universul creaţiei Slavici, Ioan - universul creaţiei Sonetul III (când însuşi glasul) / Eminescu, Mihai specii dramatice specii literare narative Tratament fabulatoriu / Nedelciu, Mircea Optzecişti şcoli literare Chiriţa în provincie literatura medievală (1521-1787) Balaurul / Sadoveanu, Mihail Caii la fereastră/Vişniec, Matei Fântâna dintre plopi / Sadoveanu, Mihail Haralambie / Sadoveanu, Mihail Dacia literară Enigma Otiliei 3 şi cu Rezeda 4 / Minulescu, Ion - critică literară Cetiţi-le noaptea/Minulescu, Ion Cu voi/Bacovia, George De vorbă cu mine însumi / Minulescu, I. Poezii / Goga, Octavian Roşu, galben şi albastru / Minulescu, I. Stanţe burgheze / Bacovia, G. Titu Maiorescu / Lovinescu, Eugen Personalităţi politice Eminescu, Mihai (1850-1889)
Vă rugăm să schimbaţi parola