Biblioteca Judeţeană Hunedoara

Convorbiri literare

Subiect Tematic: Convorbiri literare
Lucrări: 6 lucrari in 17 publicatii in 1 limbi
Varia. Vol.2. Studii şi observaţii critice de: Piru, Alexandru (Text tipărit)
Literatura română : antologie de texte literare comentate : clasa a X-a de: Iancu, Marin; Lăzărescu, Gheorghe (Text tipărit)
"Convorbiri literare" şi spiritul critic de: Marcea, Pompiliu (Text tipărit)
Convorbiri cu Goethe în ultimii ani ai vieţii sale de: Eckermann, Johann Peter (Text tipărit)
Scriitori români. Vol. 2 de: Vianu, Tudor (1897-1964) (Text tipărit)
Cărţi, autori, tendinţe de: Regman, Cornel (Text tipărit)
Contribuţii de istorie literară (1867-1885) de: Florea, Pavel (Text tipărit)
Subiecte
critică literară Dimov, Leonid Ion - Rebreanu, Liviu Patul lui Procust / Petrescu, Camil Petrescu, Camil Rebreanu, Liviu Sadoveanu, Mihail Politica românească Arghezi, Tudor Eliade, Mircea Galaction, Gala Iorga, Nicolae Maitreyi / Eliade, Mircea Nuntă în cer / Eliade, Mircea Petrescu, Cezar curente literare romantism critică şi istorie literară corespondenţă Unirea Transilvaniei cu România sociologie Macedonski, Alexandru (1854-1920) Caragiale, Ion Luca - aprecieri critice Eminescu, Mihai - dramaturg Eminescu, Mihai - poezia de dragoste Glossă Budai Deleanu, Ion Budai-Deleanu, Ion - 1760-1820 Cipariu, T. Kogălniceanu, Mihail literatura română veche Maiorescu, Titu tineret Davila, Alexandru Stanca, Radu Blaga, Lucian Ibrăileanu, Garabet Lovinescu, Eugen Pandrea, Petre Perpessicius Şcoala Ardeleană Viaţa românească - revistă critica literară (despre) Maniu, Adrian istorie literară Philippide, Alexandru Alecsandri, Vasile Eminescu, Mihai - natura Macedonski, Alexandru - poezia Russo, Alecu Macedonski, Alexandru eseuri de critică literară Botta, Dan eseuri simbolism Eminescu, Mihai - folclor Setea / Popovici, Titus Caragiale, Ion Luca folclor transilvănean Eminescu, Mihai - poezia Eminescu, Mihai - postume folclor Noica, Constantin Cioculescu, Şerban memorii Junimea Hogaş, Calistrat Brăescu, Gheorghe Goga, Octavian Zamfirescu, Duiliu Sadoveanu, Ion Marin Vinea, Ion Eu nu strivesc corola de minuni a lumii În dulcele stil clasic / Stănescu, Nichita Lacul Odă în metru antic Psalm / Tudor Arghezi Alexandru Lăpuşneanul Amintiri din copilărie / Creangă, Ion Apus de soare / Delavrancea, Barbu Ştefănescu Bacovia, G.- universul poeziei Cantemir, Dimitrie Ciocoii vechi şi noi - critică literară Concert din muzică de Bach - Papadat-Bengescu, Hortensia cronicari Eminescu - viaţa şi opera Floare albastră / Eminescu, Mihai Fraţii Jderi Iona / Sorescu, Marin În vreme de război / Caragiale, Ion Luca La ţigănci Lacustră Luceafărul / Eminescu Noaptea de decemvrie Nunta Zamfirei / Coşbuc Originea şi dezvoltarea limbii române Paradis în destrămare Pădurea spânzuraţilor / Rebreanu, Liviu Plumb / Bacovia, George Povestea lui Harap-Alb / Creangă, Ion Psalmi / Arghezi, T. Revedere Riga Crypto şi lapona Enigel Rugăciune / Goga, Octavian Sara pe deal / Eminescu, Mihai Sărmanul Dionis / Eminescu, Mihai Scrisoarea I / Eminescu, Mihai Testament Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război Răzvan şi Vidra Meşterul Manole / Blaga, Lucian Epigonii Toma Alimoş Umbra lui Mircea. La Cozia Bălcescu, Nicolae Conachi, Costache Filimon, Nicolae modernism romantismul românesc sămănătorismul simbolismul românesc Tonegaru, Constant tradiţionalism Călinescu, George - romancier cronicari moldoveni Eminescu, Mihai - proza Pillat, Ion Decor Direcţia nouă în poezia şi proza română Mara / Slavici, Ioan Slavici, Ioan critici literari critica literară etnografie paşoptism - scriitorii Isac, Emil Paraschivescu, Miron Radu Gândirea - revistă gândirismul Voiculescu, Vasile junimişti junimiştii Neculce, Ion Streinu, Vladimir Eminescu - referinţe critice Semănătorismul - curent literar teorie literară naturalism naturalismul Transilvania - Cultură şi civilizaţie - Istorie literatura sec. XIX iluminismul românesc reviste româneşti romantism literar Martinescu, Pericle Fraţii Jderi / Sadoveanu, Mihail În grădina Ghetsimani Lostriţa / Voiculescu Sonetul CLXXXIII Dosoftei publicistică Moara cu noroc / Slavici, Ioan Blaj junimismul Slavici, Ioan - aprecieri critice Constantinescu, Pompiliu Creangă, Ion - aprecieri critice Nevoia de cercuri / Dumitrescu, G. Omul cu compasul / Doinaş, Ştefan Augustin Sebastian, Mihail Cioran, Emil Aspecte literare / Călinescu, Matei Barbu, Eugen / reporter Baritina / Corlaciu, Ben. Călcâiul vulnerabil - Blandiana, Ana Clasicii noştri/Streinu, Vladimir Convorbiri literare Coşovei, Traian T. Francisca / Breban, Nicolae Gr. M. Alecsandrescu / Călinescu, G. Labiş, Nicolae Lecturi infidele / Manolescu literatura anilor '60-'70 Neagu, Fănuş Orientări în literatura contemporană / Simion, E. Poezii / Botta, Emil Poezii / Vulpescu, Remus Proza lui Eminescu / Simion, Eugen Simion, Pop Varietăţi critice / Cioculescu, Ş. Versificaţia modernă / Streinu, V. Cel mai iubit dintre pământeni literatura română contemporană poporanism romantism literar românesc literatura populară română Barbu, Ion- universul poetic Blaga, Lucian- universul poetic Voiculescu, Vasile- universul poetic Călinescu, George - estetica Topârceanu, George - romancier literatura religioasă Pârvan, Vasile Psaltirea pre versuri tocmită / Dosoftei Macedonski, Alexandru - dramaturgul poezia românească ceangăii din Moldova - origine poezia românească interbelică sămănătorism Junimea Răscoala / Rebreanu, Liviu. Zburătorul Neamul Soimăreştilor / Sadoveanu, Mihail Arghezi, Tudor- universul poetic Eliade, Mircea - viaţa şi opera Eliade, Mircea- viaţa şi opera Evocare / Stănescu, Nichita Flori de mucigai / Arghezi, Tudor Grai valah Malul Siretului / Alecsandri, Vasile Mănăstirea Argeşului Moartea lui Fulger / Coşbuc, George Sadoveanu, M. - teme ale operei sadoveniene Sonetul CLXXXIII (183) Stănescu, Nichita- universul poetic Testament / Arghezi, Tudor Voiculescu, Vasile - prozator junimism Societatea "Junimea" Caragiale - limba personajelor îmbogăţirea limbii Creangă, Ion - viaţa şi opera Micle, Veronica Comarnescu, Petru Ionescu, Nae Mehedinţi, Simion Crainic, Nichifor Leoaică tânără, iubirea / Stănescu, Nichita curentul eminescian eminescianism simbolism - literatură Gusti, Dimitrie Manoliu, Petru Revista "Criterion" Eminescu, Mihai - publicistul dialog literar genuri şi specii literare biografii de personalităţi Enigma Otiliei - caracterizarea personajelor Fraţii Jderi- caracterizarea personajelor Rimă umanismul românesc Coşbuc - traducător Goga, Octavian -aprecieri critice Avangardism- curent literar Eminescu - metafora mării Murgu, Eftimie Herseni, Traian corespondenţa lui Eminescu scriitori români portrete si analize literare Mioriţa pesimismul eminescian/ shopenhauerian Naturalismul românesc Eminescu, Mihai - poezia istorică simbolismul în literatura universală Pogor, Vasile relaţii intime Grigorescu, Mircea Moromeţii prozodie Slavici, Ioan - proza Tribuna - revistă mişcare literară Modernismul- curent literar Carp, P.P. Rosetti, Theodor Stahl, H.H. Vulcănescu, Mircea secolul XIX literatura epistolară Coşbuc, G.- viaţa şi opera Şuluţiu, Octav figuri de stil Caragiale, Ion Luca- viaţa şi opera romantism literatură Slavici, Ioan- viaţa şi opera Alexandru Lăpuşneanu Către Galateea Izvorul nopţii Stilurile limbii române Aci sosi pe vremuri Paradis în destrămare / Blaga, Lucian Alexandru Lăpuşneanu / Negruzzi, Costache Baltagul / Sadoveanu, Mihail Gorunul / Blaga, Lucian Miezul iernei / Alecsandri, Vasile Echer / Sorescu, M. Neomodernismul- curent literar Ora fântânilor / Vinea, Ion Blaga, Lucian- viaţa si opera Delavrancea, Barbu Ştefănescu- viaţa şi opera Goga, Octavian- viaţa şi opera Poeţii Văcăreşti simbolism literatură Dorinţa Iertare Rondelul rozelor de august Coşbuc, G. - universul poetic Heliade Rădulescu, Ion - scrisori Literatura paşoptistă Serile la Mirceşti Viscolul / Alecsandri, V. Caragiale, Ion Luca şi "Astra" Caragiale şi junimea Coşbuc, George - aprecieri critice Delavrancea, Barbu Ştefănescu - academician Delavrancea, Barbu Ştefănescu - orator Delavrancea, Barbu Ştefănescu - publicist Delavrancea, Barbu Ştefănescu - tematica operei Goga, Octavian - dramaturg Goga, Octavian - traducător Goga, Octavian şi Academia Română Maiorescu, Titu - viaţa şi opera Memento mori / Eminescu, Mihai - text Sărmanul Dionis - text / Eminescu, Mihai Semănătorul - revistă literară Vlahuţă, Alexandru viaţa şi opera proza românească interbelică Peste vârfuri Afară-i toamnă / Eminescu, Mihai Amurg de toamnă Apostolul / Goga, Octavian Cântecul potirului - Crainic, Nichifor Ce te legeni... Crăiasa din poveşti Cuvânt Doina / Goga, O. Dreptatea leului - Alexandrescu, Gr. Emoţie de toamnă evocare Fântâna La mijloc de codru... Lumină lină Motive ale operei eminesciene O rămâi..." Patria română Psalmul 102 / Dosoftei Rondelul cupei de Murano Rondelul rozelor ce mor Scara la cer / Sorescu, Marin Sfârşit de toamnă Sonetul CLXX (170) / Voiculescu, Vasile stănescu, Nichita- universul poetic Teme ale operei eminesciene Vara / Blaga, Lucian Vis cu bufon Sorescu, Marin - viaţa şi opera Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte / Ispirescu, Petre critica literară sociologică Pavelescu, Cincinat Negruzzi, Iacob Tzigara-Samurcaş, Al. Goga, Octavian - proza Macedonski, Alexandru - proza Ionescu, Radu Macedonski, Al. / îndrumător de reviste Revista contemporană Slavici, Ioan - corespondenţă Voronca, Ilarie O scrisoare pierdută Hegel în cultura română Macedonski, Alexandru - caracterologie Primii "Junimişti" Eminescu - "Junimea" Creangă, Ion- originalitatea creaţiei lui versificaţie eminesciană Deleanu, Paul Costin Manoilescu, Mihai Polihroniade, Mihail Revista "Izvoare de filosofie" studenţi români Tudor, Sandu Zilber, Belu Gáldi, Ladislau Teodoreanu, Al. O. (Păstorel) / poezia Marea - metaforă Teodoreanu, Al.O. / poezia Holban, Anton - dramaturg corespondenţă literară Zodia Cancerului Poezia română în sec. al XIX-lea / Densusianu, Ovid Riria (Coralia Gatoschi, n. Biberi) - scriitoare Eminescu - Riria Eminescu în Blaj Eminescu, Mihai - inedite Opere complete, I / Eminescu, M. Eminescu - umorul literatura populară română-sursă de inspiratie pt. lit. culta Eminescu, Mihai - receptare critică Eminescu - Macedonski Caragiale, Ion Luca - originalitatea creaţiei lui Caragialiana Eminescu, Mihai - unitatea limbii şi poporului Mărginenii Sibiului opera cronicarilor Transilvania -- Cultură şi civilizaţie -- Istorie unitatea limbii Iarna - Alecsandri, Vasile Papadat-Bengescu, Hortensia - viaţa şi opera Slavici, Ioan - originalitatea creaţiei lui Dacia literară Enigma Otiliei Bărăganul / Alecsandri, Vasile În Grădina Ghetsemani / Voiculescu, Vasile Psalmii / Arghezi, Tudor Pasteluri / Alecsandri, Vasile critică literară română Creangă, Ion (1837-1889) Eminescu, Mihai (1850-1889)
Vă rugăm să schimbaţi parola