Biblioteca Judeţeană Hunedoara

literatura comparată

Subiect Tematic: literatura comparată
Lucrări: 18 lucrari in 18 publicatii in 2 limbi
Cărţile crude : jurnalul intim şi sinuciderea de: Mihăieş, Mircea (1 ianuarie 1954 -) (Text tipărit)
Literatura comparată de: Tieghem, Paul van (Text tipărit)
Reflexe şi interferenţe de: Piru, Alexandru (Text tipărit)
Excurs prin literatura lumii de: Papu, Edgar (1908-1993) (Text tipărit)
Ipoteze de lucru de: Paleologu, Alexandru, scriitor (1919-2005) (Text tipărit)
Galaxia Grama : studii de: Popescu, Dumitru Radu (1935-....) (Text tipărit)
A költészet értelme : Esszék és jegyzetek de: Szemlér, Ferenc (Text tipărit)
Motive literare româneşti de: Papu, Edgar (1908-1993) (Text tipărit)
Meteorologia lecturii de: Petrescu, Radu (Text tipărit)
Subiecte
critică literară Ion - caracterizarea personajelor Istrati, Panait literatura maghiară din România Arghezi, Tudor Greta Garbo / Petrescu, C. curente literare O'Neill, Eugene romantism Secolul al XX-lea iluminismul Renaşterea scriitori români Revoluţia de la 1848 Maiorescu, Titu Sorescu, Marin - aprecieri critice Preda, Marin Bogza, Geo Blaga, Lucian Bolliac, Cezar (1813-1881) Gherea, Ioan D. Hasdeu, Bogdan Petriceicu Iosif, Ştefan Octavian (1875-1913) paşoptism literatura engleză Leonardo da Vinci Brâncuşi, Constantin Agârbiceanu, Ion analiză literară Philippide, Alexandru Alecsandri, Vasile eseuri de critică literară Mann, Thomas Alexandrescu, Grigore Bacovia, George Baudelaire, Charles Caragiale, Ion Luca Eminescu, Mihai - poezia memorii Junimea Zarifopol, Paul Goga, Octavian Baconsky, A. E. Luceafărul / Eminescu Sărmanul Dionis / Eminescu, Mihai Iosif, Şt. O. Eminescu, Mihai - proza literatură comparată jurnal intim critica literară Presa românească mimesis umanism junimişti Streinu, Vladimir Aristotel (384-322 î. Hr.) postmodernismul iluminismul european teorie literară Stendhal Verlaine, Paul literatura sec. XIX romantismul Balzac, Honoré de József Attila Shakespeare Shakespeare, William Móricz Zsigmond Maugham, William Somerset Bibescu, Martha Petrescu, Camil - aprecieri critice junimismul Constantinescu, Pompiliu Tolstoi, Lev Nikolaevici Sebastian, Mihail Byron Kafka, Franz Villon, François Telegrame / Caragiale, Ion Luca moartea Hamlet / Shakespeare, William moartea în literatură Joyce, James autoportretul Camus, Albert - Mitul lui Sisif Drieu La Rochelle, Pierre Durkheim, Emile eul intimitatea literatura comparată Mansfield, Katherine Pavese, Cesare sinuciderea în literatură tema sinuciderii Woolf, Virginia Hegel, Georg Wilhelm Friedrich Platon (c. 428-348 î. Hr.) Socrate Momente şi schiţe / Caragiale, I. L. relaţii culturale franco-române Alexandru, Ioan călătoria - motiv literar Metamorfoza Sorescu, Marin clasici români clasicii literaturii române dramaturgia românească cântece de muncă Justiţie / Caragiale, I. L. balzacianismul Eminescu - Shakespeare hermeneutică Hölderlin, Friedrich istoria literară Babits Mihály Petöfi Sándor iubirea Perse, Saint-John muzica rock Dante, Aligheri Leopardi, Giacomo Coşbuc - traducător Rebreanu, Liviu - în literatura universală Popescu, Dumitru Radu - aprecieri critice stil Székely János Eminescu - Alecsandri iubirea în literatură teme literare majore Keats Secolul XX cântece de prietenie cântece magice cântece războinice imnul natura în literatură Andreev, Leonid Büchner, Georg Camera obscură călătoria Cântecul Nibelungilor Eneida / Vergiliu Estrada, Martinez exotism Fluviul conştiinţei Hölderlin, J. Huizinga, J. insula - motiv Lessa, Origenes lirica lirica elenă literatura Renaşterii motivul insulei Nievo, Ippolito poezia deşertăciunilor Un om sfârşit / Pappini, Giovanni Diamant, Teodor Petrarca, Francesco umanismul european Panu, G. Biblioteca din Alexandria / Sălcudeanu, P. Borges - Blaga Cenaclul Flacăra Cenaclul Păunescu Demonii - Dostoievski Oedip Oedip Rege Sălcudeanu, Petre sentimente fundamentale La Fontaine literatura română interbelică Alice în ţara minunilor / Carroll, Lewis mitul lui Prometeu Maiorescu, Titu/biografie Montherlant - teatru Sincronism latinitate Asachi, Gheorghe-Mirtil si Hloe Kemény Zsigmond Dsida Jenö Lirica - abordări teoretice Zrinyi, Miklós Jósika Miklós Madách, Imre Goga - Madách Sadoveanu, Mihai Mattis-Teutsch, Hans - artist plastic Tompa László Salamon László Illés Béla Jebeleanu - Kukorica János Tóth István Canetti, Elias Mistral, Frederic Literatura europeană Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte / Ispirescu, Petre generaţia paşoptistă Nouăsprezece trandafiri / Eliade, Mircea Şolohov, Mihail - povestiri mitologie romantică motive literare româneşti Popa, Victor-Ion Ionescu, Eugen - aprecieri critice dorul în poezia română Junimea, Cenaclu Geniu pustiu / Eminescu Beldiman, Al. Blake, William Dante şi literatura română dorul literatura română - privire sintetică Martialis, M. V. Roberto, Federico de Rollinat, M. Stapfer, Paul Traven, B. O scrisoare pierdută Fata în gradina de aur Heliade Rădulescu, Ion (1802-1872) Eminescu - Maiorescu Eminescu, Mihai - contestat aisthesis catharsis educaţia socială eseuri filozofice Bacalaureat / Caragiale Caroll, Lewis Căldură mare/Caragiale, I.L. Despre respingerile sofistice /Aristotel Limba salvată / Canetti, Elias Mitul lui Sisif Moftul român / Caragiale, I.L. silogism sofisme Eminescu - Veronica Micle Mişcarea Felibrilor Cântecul gintei latine / Alecsandri, Vasile Eminescu - bolnav Eminescu, Mihai - corespondenţă Veneţia - în poezia românească Eminescu, Mihai - receptare critică Eminescu - Lahovari Eminescu, Mihai - biografie Meşterul Manole - baladă poetica postmodernistă Eminescu, Mihai (1850-1889) Plath, Sylvia (1932-1963)
Vă rugăm să schimbaţi parola