Biblioteca Judeţeană Hunedoara

Tzara, Tristan

Subiect Tematic: Tzara, Tristan
Lucrări: 1 lucrari in 14 publicatii in 2 limbi
Căruţa lui Moromete de: Grigor, Andrei (Text tipărit)
Istoria secretă a literaturii române de: Ungureanu, Cornel (Text tipărit)
Engrame de: Negoiţescu, Ion (Text tipărit)
În pădurea de metafore de: Grigurcu, Gheorghe (Text tipărit)
100 Cei mai mari scriitori români^ de: Ghiţulescu, Mircea (Text tipărit)
Literatura română : clasa a X-a : manual preparator pe baza manualelor alternative de: Popa, Catrinel; Popa, Ion; Popa, Marinela (Text tipărit)
L'art du XX siécle : 1900-1939 de: Bouillon, Jean-Paul; Baudin, Antoine; Rinuy, Paul-Louis (Grafică bidimensională)
Subiecte
critică literară Dimov, Leonid Naum, Gellu Petrescu, Camil Rebreanu, Liviu Sadoveanu, Mihail Arghezi, Tudor Cartea cu jucării - Arghezi, Tudor Eliade, Mircea Galaction, Gala Holban, Anton Papadat-Bengescu, Hortensia Manolescu, Nicolae Popescu, Dumitru Radu poeţi pictura sculptura critică de artă Barbu, Eugen Maiorescu, Titu Doinaş, Ştefan-Augustin Preda, Marin Stănescu, Nichita Bogza, Geo integralismul Roll, Ştefan Urmuz Stanca, Radu Aderca, Felix Blaga, Lucian Şcoala Ardeleană Voinescu, Alice Cocteau, Jean Stere, Constantin Maniu, Adrian arte plastice postmodernism istorie literară Philippide, Alexandru Macedonski, Alexandru eseuri de critică literară Bonciu, H. Botta, Dan Brumaru, Emil Călinescu, George Laurenţiu, Dan Alexandrescu, Grigore Beniuc, Mihai Cassian, Nina Peltz, I. Peltz, Isac - 1899-1980 Bacovia, George Caragiale, Ion Luca Jebeleanu, Eugen Stancu, Zaharia Caragiale, Mateiu Fundoianu, Benjamin reviste literare Goga, Octavian jurnal Baconsky, A. E. Mazilu, Teodor Vinea, Ion Psalmi / Arghezi, T. Riga Crypto şi lapona Enigel Groapa / Eugen Barbu Barbu, Ion Caraion, Ion Filimon, Nicolae modernism Negruzzi, Costache (Constantin) Teodorescu, Virgil Pillat, Ion romanul românesc povestirea Slavici, Ioan Malraux, André Alexandrescu, Sorin Crohmălniceanu, Ovid S. Steinhardt, N. literatura română Dan, Pavel Gândirea - revistă Petrescu, Camil - poetul Voiculescu, Vasile Streinu, Vladimir Picasso, Pablo Ruiz teorie literară artişti plastici Verlaine, Paul reviste româneşti cubismul futurismul Dumitrescu, Geo baroc basmul cult românesc Borges, Jorge Louis Paleologu, Alexandru Sebastian, Mihail Micu-Klein, Inochentie Joc secund Cioran, Emil Labiş, Nicolae Joyce, James Capulzanii Cel mai iubit dintre pământeni cenzura exil românesc Groapa de Eugen Barbu scriitori Tzara, Tristan nuvela românească Doinaş, Ştefan Augustin Ţepeneag, Dumitru Blaga, Lucian- universul poetic Sorescu, Marin poezia românească dramaturgia românească Blecher, Max Titel, Sorin Flori de mucigai / Arghezi, Tudor Cuşnarencu, George critica literară românească Nicolescu, Vasile Tudoran, Dorin Moisil, Grigore - matematician, cibernetician Cuvinte potrivite avangardismul românesc Prévert, Jacques Gyr, Radu Mihalaş, Marcel geopolitică Alberti, Rafael Crainic, Nichifor eminescianism Dinescu, Mircea Nedelciu, Mircea picturi celebre Bănulescu, Ştefan Călugăru, Ion Lenin Rău, Aurel Rilke, Rainer Maria Crutzescu, Gheorghe jurnalul revistelor Nicodin, Dinu Soare, Iulia Creţia, Petru Culianu, Ioan Petru Horia, Vintilă Braque Cărtărescu, Mircea Dadaism Kandinsky, Wassily scriitori evrei Petreu, Marta futurism Creangă, Ion - poveşti romanul autobiografic Uvedenrode / Barbu, Ion Popovici, Aurel C. Benador, Ury Leiris, Michel Labiş, N. Matisse, Henri Manea, Norman Literatorul - revistă Lauda somnului / Blaga Dumitriu, Petru Sburătorul (revistă) Contimporanul - revistă Carpentier, Alejo Goma, Paul Breton, André avangarda poeziei Neruda, Pablo Pană, Saşa Desnos, Robert În marea trecere/Blaga, Lucian suprarealismul românesc Kiropol, Miron Lovinescu, Vasile Petru Movilă Brătianu, Gheorghe Gaster, Moses Chiriţă, Constantin artă contemporană postpaşoptismul în literatură Voronca, Ilarie Kiriţescu, Alexandru Mailer, Norman Heliade Rădulescu, Ion (1802-1872) Poemele luminii / Blaga, Lucian romanul mitic Savu, Tudor Dumitru Vitrac, Roger Queneau, Raymond Michaux, Henri De la Neagoe Basarab până la Mircea Nedelciu Gheorghiu, Constantin Virgil Vintilă, Horia Stein, Gertrude Din ceas, dedus ... Éluard, Paul Acterian, Jeni Biserica neagră / Baconsky Caragiale, I. L. - om politic Cochinescu, Ioan Mihai Dragomir, Caius - interviu Ducic, Ioan Gheorghie, Don - Stănescu, Nichita Iliescu, Nicolae Iova, Gheorghe post-postmodernismul Psalmi / Doinaş Stănescu, Nichita - Gheorghie, Don Blesteme de babă / Arghezi, Tudor Cântecul focului / Blaga, Lucian Ce aude unicornul/Blaga Corăbii de cenuşă/Blaga, Lucian Drumul cu poveşti / Arghezi Florile Bosforului / Arghezi, Tudor Manifestul / Pană, Saşa modernismul poetic românesc Nebănuitele trepte / Blaga, Lucian Paşii profetului / Blaga, Lucian poezia română postbelică Simbolul - revistă Ţara piticilor / Arghezi, Tudor Vârsta de fier / Blaga Avramescu, Marc-Mihail Boerescu, Dan-Silviu Bordaş, Liviu Ciurtin, Eugen Handoca, Mircea Piţu, Luca Caillois, Roger Jacob, Max Ionesco, Eugène Ionescu, Eugen Luca, Gherasim Sollers, Philippe Ronetti-Roman scriitori români portrete şi analize literare Salmon, André Apollinaire, Guillaume Reverdy, Pierre Bataille, Georges Vercors Aragon, Louis Cassou, Jean Eminescu, Mihai (1850-1889)
Vă rugăm să schimbaţi parola