Biblioteca Judeţeană Hunedoara

poezia românească

Subiect Tematic: poezia românească
Lucrări: 24 lucrari in 24 publicatii in 1 limbi
Literatura în totalitarism:1954 de: Selejan, Ana (Text tipărit)
Istoria critică a literaturii române : 5 secole de literatură de: Manolescu, Nicolae, critic literar (1939-....) (Text tipărit)
Poezia artelor frumoase de: (Text tipărit)
Reflexii de: Mureşanu, Andrei (1816-1863) (Text tipărit)
Clasici şi contemporani : eseuri critice de: Popa, Constantin M. (Text tipărit)
Istoria poeziei româneşti de: Scarlat, Mircea (Text tipărit)
Debuturi de: Piru, Alexandru (Text tipărit)
Subiecte
critică literară Foarţă, Şerban analize literare Patul lui Procust / Petrescu, Camil Petrescu, Camil Rebreanu, Liviu Sadoveanu, Mihail Arghezi, Tudor Eliade, Mircea Galaction, Gala Papadat-Bengescu, Hortensia Petrescu, Cezar lingvistică critică şi istorie literară corespondenţă Glossă Budai Deleanu, Ion Budai-Deleanu, Ion - 1760-1820 Cipariu, T. literatura română veche Maiorescu, Titu Sorescu, Marin - aprecieri critice Dragomir, Mihu Preda, Marin Stănescu, Nichita Cenaclul literar Botta, Emil Stanca, Radu Blaga, Lucian Bolintineanu, Dimitrie (1825-1872) Bolliac, Cezar (1813-1881) Hasdeu, Bogdan Petriceicu paşoptism Topârceanu, George - 1886-1937 Topîrceanu, George - 1886-1937 Viaţa românească - revistă critica literară (despre) istorie literară Philippide, Alexandru Alecsandri, Vasile Macedonski, Alexandru Brumaru, Emil Călinescu, George eseuri Alexandrescu, Grigore Beniuc, Mihai Bacovia, George Caragiale, Ion Luca Jebeleanu, Eugen Caragiale, Mateiu Eminescu, Mihai - poezia Eminescu, Mihai - postume folclor cercul în literatură Cotruş, Aron Densuşianu, Aron Minulescu, Ion memorii Junimea Botez, Demostene Sevastos, Mihail reviste literare antologie Baconsky, A. E. Steaua - revistă Cantemir, Dimitrie Luceafărul / Eminescu Sărmanul Dionis / Eminescu, Mihai Asachi, Gheorghe Barbu, Ion Conachi, Costache Filimon, Nicolae Negruzzi, Costache (Constantin) romantismul românesc simbolismul românesc Pillat, Ion romanul românesc Direcţia nouă în poezia şi proza română povestirea romanul istoric Slavici, Ioan epopee romanul Mureşanu, Andrei Ornea, Z. Literatură română proletcultism critici literari critica literară Antim Ivireanul, Mitropolit al Ţării Româneşti literatura română poezia simbolistă românească Pann, Anton literatura pentru copii Costin, Miron paşoptism - scriitorii clasicismul în literatura română Paraschivescu, Miron Radu Bumbac, Vasile Gândirea - revistă Voiculescu, Vasile Tinereţea lui Don Quijote / Sorescu, Marin postmodernismul neoclasicism şi luminism (1787-1840) literatura sec. XIX erotism romantismul reviste româneşti eseu traducători baroc Dosoftei Năsturel, Udrişte basmul cult românesc Echinox - revistă Blaj contemporani junimismul poezia românească contemporană Varlaam Convorbiri literare Coşovei, Traian T. Labiş, Nicolae Tzara, Tristan nuvela românească Uniunea Scriitorilor Cercul literar de la Sibiu totalitarism Mălăncioiu, Ileana Popescu, Adrian Barbu, Ion- universul poetic Banuş, Maria Sorescu, Marin Văcărescu, Iancu (1792-1863) Văcărescu, Ienăchiţă (1740-1797) clasici români Antonie, Aurel Barbu, Marian Băileşteanu, Jean Berceanu, Patrel Chifu, Gabriel Cosmin, Smaranda Creangă, Ion - jocul Dinulescu, Ioana Filotei de Cozia Firan, Carmen idei literare Lăcusteanu, Grigore literatura antifascistă literatura contemporană Mihăilescu, Profira Mircea, Ion Miu, Florea Pachia Tatomirescu, Ion Pârvulescu, Nicolae poezia românească Popescu, Adria proza contemporană realismul literar românesc Sima, Felix Şandru, Mircea Florin Teodorescu, Dorin Uricariu, Doina Ursu, Liliana dramaturgia românească Guga, Romulus Flori de mucigai / Arghezi, Tudor critica literară românească poezia Cantacuzino, Constantin - stolnicul stilistică debuturi literare Anonimul Brâncovenesc - cronicar Olahus, Nicolaus avangardismul românesc Gyr, Radu istoria literară Stancu, Zaharia - poezia Stoica, Petre Tomozei, Gheorghe Greceanu, Radu Baranga, Aurel Crainic, Nichifor curentul eminescian eminescianism Aaron, Vasile Barac, Ioan Eminescu - la Ipoteşti naraţiunea erotică proza scurtă romanul document romanul jurnal romanul obiectiv romanul pasional romanul reportaj romanul retrospectiv romanul schematic romanul sentimental romanul umoristic Cazimir, Otilia fabula Rimă Ureche, Grigore Cârlova, Vasile (1809-1831) Văcărescu, Alecu (1769-1799) Văcărescu, Nicolae (1784-1828) Speranţia, Eugeniu Eminescu, Mihai - poezia populară epistola pesimismul eminescian/ shopenhauerian imnul Cărtărescu, Mircea Aricescu, C. D. Baronzi, George Cântece câmpeneşti Costin, Nicolae Cronicile slavone Damé, Frédéric Donici, Alecu Gane, Enacachi Hronograful lui Moxa Mumuleanu, Barbu Paris (1794-1836) oda Pelimon, Alexandru poezia ocazională Pogor, Vasile satira Săulescu, Gheorghe Sârbu, Ioan Scăvinschi, Daniile Sihleanu, Al. Sion, George sonetul ocazional Stamati, Costache Ţichindeal, Dimitrie Versuri la stemă Teodoreanu, Al. O. (Păstorel) Teodoreanu, Păstorel relaţii intime Creangă, Ion - poveşti Modernismul- curent literar istoria literaturii române secolul XIX Literatorul - revistă Deşliu, Dan Dumitriu, Petru literatura în totalitarism realismul socialist Dan, George Frunză, Eugen Sârbu, Cristian Theodorescu, Cicerone Marin Sorescu Istoria ieroglifică / Cantemir, Dimitrie Alexandrescu, Matei poezia religioasă Voronca, Ilarie Furtună, Horia Heliade Rădulescu, Ion (1802-1872) Eminescu - "Junimea" Neculce, Ion - cronicar Ureche, Grigore - cronicar versificaţie eminesciană Poezia română în sec. al XIX-lea / Densusianu, Ovid Riria (Coralia Gatoschi, n. Biberi) - scriitoare Eminescu - Riria Eminescu în Blaj Eminescu, Mihai - inedite Opere complete, I / Eminescu, M. Eminescu - umorul sonetul - specie a genului liric Optzecişti cerchişti Baciu, Ştefan literatura medievală (1521-1787) Eminescu - curentul modernismul poetic românesc Badea, Mircea - poetul Bărgăuanu, G. dicţionarul poeţilor români Drumul / Sorescu, Marin Grigore, Alexandru La lilieci / Sorescu, M. Morariu, Modest Naşterea nostalgiei / Morariu, Modest neosămănătorismul - curent literar O aripă şi-un picior / Sorescu, M. ortodoxişti - literatură poezia tânără poezia veche românească/despre Rădulescu, Mircea Dem. Viaţa literară - revistă poezia militantă proza militantă Stalinismul Ionesco, Eugène Ionescu, Eugen poezia creştină românească Critică literară poezie Lirică română Poezie românească Creangă, Ion (1837-1889) Eminescu, Mihai (1850-1889)
Vă rugăm să schimbaţi parola